2014-03-28

Отворено писмо „ЦацароМафия - 21 / 27.03.2014“ На вниманието на Специализираното звено за разследване на магистрати и на организираната престъпност!!!Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
27 Март 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - -

Отворено писмо „ЦацароМафия - 21 / 27.03.2014“
        
На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!

Информационно копие:
До г-н Волен Сидеров –
Председател на Парламентарната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 

До г-н Димитър Стоянов Дъбов –
Председател на Парламентарната Комисия
за контрол над службите за сигурност
при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 


І (Първо)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Макар че вече е изтекло една година и три месеци време,
            откакто Вие сте интронизиран на високопоставената държавна длъжност Главен Прокурор на България;
            Макар че през цялото това време Вие по абсолютно недвусмислено ясен начин показвахте и доказвахте, и продължавате да показвате и доказвате,
            че не служите и нямате абсолютно никакво намерение да служите на Правото, и че служите и ще служите единствено на Вашите престъпни господари от Мафията;
            Все пак е несъмнено, че и на Вашите господари и на самия Вас ви е пределно ясно, че не съм аз този, който ще се примири с така визираната ситуация.

            Така, въпреки така визираната ситуация, за пореден път изрично и пределно ясно УТОЧНЯВАМ, че вече ЧЕТВЪРТ ВЕК от началото на бутафорните политически промени до днес, в качеството ми на български и европейски гражданин, на формационен юрист, на обществено ангажирано лице и на пострадало лице
            не съм спирал ОФИЦИАЛНО И ИНТЕНЗИВНО да настоявам пред Прокуратурата, пред Съда и пред Изпълнителната власт
за ПРАВОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
И
НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ
за всяка престъпна дейност,
в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на тежка национална катастрофа и
на жесток селективен и тотален геноцид,

както и
ДА БЪДЕ ПРЕДПРИЕТА ТОТАЛНА НАДЗОРНА
РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на
70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес;

и да бъде наложена наказателна и репараторна отговорност
на абсолютно всички отделни физически лица,
които в качеството си
на служители на комунистическата Държавна сигурност и
на посткомунистическите специални служби,
както и в качеството си
на прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,

са извършили отделни конкретно доказани престъпления,
засягащи както моите лични права и интереси,
така и правата и интересите на всички свързани с мен
мои роднини, приятели
и легитимни обществени формирования и юридически лица.


ІІ (Второ)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            изрично и пределно ясно ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, че
            от 70-те години до днес, вече в продължение на почти половин век,
            надлежно съм депозирал в офиса на Главния Прокурор и на другите звена от системата на Прокуратурата голямо множество ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ на конкретно описани престъпления, извършени  
            от служители на комунистическата Държавна сигурност,
            от служители на посткомунистическите специални служби и
            от прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,
            по които мои искания досега не е извършено абсолютно нито едно разследване и не ми е даден абсолютно нито един легитимен отговор.

            Така, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега
            за пореден път предоставям на Вашето престъпно прокурорско внимание тук визираната
ГРУПА КАЗУСИ,
надлежно описани в досегашен общ обем от
251 (двеста и петдесет и една)
страници документация и аргументация

относно:
***престъпна дейност, извършена от органите на
комунистическата държавна власт,
изразяваща се в
организиране, обезпечаване и провеждане на
система от елиминационни оперативни мероприятия,
довели до смъртта на
баба ми Петкана,
дядо ми Янко,
брат ми Камен,
баща ми Никола и
майка ми Евтима;

***в частност - престъпна дейност,
извършвана от бандата на
посткомунистическия прокурорски слугинаж
на Червената Мафия,
начело на която престъпна прокурорска банда
от 90-те години до днес,
включително и днес, вече четвърт век,
са стояли всички главни прокурори,
обезпечаващи предумишленото и умишленото
съучастническо прикриване на визираните престъпления
чрез престъпно манипулиране с документалния масив и
отказ от извършване на надлежните легитимни разследвания.


ІІІ (Трето)
            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, длъжен съм още сега изрично и ясно за уточня, че по тук визираната прокурорска преписка въобще не ми е даден абсолютно никакъв легитимен официален отговор.
            ВПРОЧЕМ, като се има предвид това, че съгласно принципите и нормите на Правото липсата на отговор на определено правосъобразно искане по своята същност е мълчалив конклудентен (т. е. имаментно подразбиращ се) отговор, считан за отказ от съобразяване с правосъобразната претенция на заявителя, 
следва да бъде прието,
че чрез този именно конклудентен поведенчески акт
на моята коректност
Прокуратурата е отвърнала и отвръща с
перверзна мафиотска курвектност.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, длъжен съм за пореден път изрично и ясно да уточня,
       че както вече би трябвало да Ви е пределно ясно, просто неизбежно е още в самото начало на всяко изложение да бъде поставян и въпросът
       за Вашата лична (персонална) престъпна дейност и отговорност по повод и във връзка с всеки отделен казус, в който Вие встъпвате
       ИЛИ КАТО непосредствен изпълнителен деец,
       ИЛИ КАТО злоупотребяващ с властта си високопоставен магистрат,
       НЕ САМО съучастнически прикриващ съответните престъпни дейци,
       НО И активно участвуващ в стратегията, насочена към това жертвите на престъпленията да не могат да се съпротивляват и защитават
       и да бъдат превърнати в безучастни наблюдатели на техното собствено унищожение.

       Още повече, че със самото си всекидневно поведение и самата си дейност самият Вие просто не ми давате абсолютно никава възможност за друга визия върху онова, което правите.

            При това, обръщам Вашето внимание върху факта, че само преди една година, в публичното си изявление от 16 Април 2013 г., по случай официалното честване на „Деня на Българската Конституция“ и „Деня на българския юрист“,
            в присъствието на двама видни функционери на Европейския съюз (Мишел Конинкс и Джовани Кеслер),
            Вие направихте изявление относно острата необходимост от институционалната фигура на Европейски Прокурор за България,
            при което, като израз на високодобронамерена и благородна воля
            Вие дадохте да се разбере, че
            Макар и без официални пълномощия и назначения,
            фактически и конклудентно
            вече сте встъпил (като самоназначил се ИЛИ като изпълняващ чужда функция без легитимно пълномощие) в тази си именно функция.


ІV (Четвърто)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Тук и сега уточнявам че тук обособената и предоставената от мен на Прокуратурата документация съдържа следните ОБОБЩАВАЩИ ДОКУМЕНТАЛНИ МАСИВИ:

            00. Предшествуващо начално ОБЩО И ОБОБЩАВАЩО искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 19 Май 2011 г., регистрирано в офиса на ВКП вх. рег. № 8231/2008, ІІ – 19.05.2011 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 3“.

            01. Първо ОБОБЩАВАЩО искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 23 Септември, регистрирано на 26 Септември 2011 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за ... – 33“, вх. рег. № ВКП № 8231  / 2008, ІІ   ----    26.09.2011;
В тук визираната папка - документален пакет,
съдържащ официални страници от №1 до №26;

            02. Второ ОБОБЩАВАЩО искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 02 Октомври и регистрирано на 04 Октомври 2011 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за ... – 42“, вх. рег. № ВКП № 15132  / 2006, VІ   ----    04.10.2011;
В тук визираната папка - документален пакет,
съдържащ официални страници от №27 до №49;

            03. Трето ОБОБЩАВАЩО искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 07 Октомври и регистрирано на 07 Октомври 2011 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за ... – 47“, вх. рег. № ВКП № 8231  / 2008, ІІ   ----    07.10.2011;
В тук визираната папка - документален пакет,
съдържащ официални страници от №50 до №72;


            04. Четвърто ОБОБЩАВАЩО искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 23 Октомври и регистрирано на 24 Октомври 2011 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за ... – 63“, вх. рег. № ВКП № 30977  / 2006   ----    24.10.2011;
В тук визираната папка - документален пакет,
съдържащ официални страници от №73 до №105;

            05. Пето ОБОБЩАВАЩО искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 24 Октомври и регистрирано на 25 Октомври 2011 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за ... – 64“, вх. рег. № ВКП № 30977  / 2006, V   ----    25.10.2011;
В тук визираната папка - документален пакет,
съдържащ официални страници от №106 до №136;

            06. Шесто ОБОБЩАВАЩО искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 26 Октомври и регистрирано на 25 Октомври 2011 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за ... – 66“, вх. рег. № ВКП № 15132  / 2006, VІ   ----    25.10.2011;
В тук визираната папка - документален пакет,
съдържащ официални страници от №137 до №174;

            07. Седмо ОБОБЩАВАЩО искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 23 Ноември и регистрирано на 25 Ноември 2011 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за ... – 94“, вх. рег. № ВКП № 15132  / 2006, VІ   ----    25.11.2011;
В тук визираната папка - документален пакет,
съдържащ официални страници от №175 до №213;

            08. Осмо ОБОБЩАВАЩО искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 20 Април и регистрирано на 24 Април 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за ... – 554“, вх. рег. № ВКП № 3307  / 2013, ІІ   ----    24.04.2013;
В тук визираната папка - документален пакет,
съдържащ официални страници от №214 до №228;

            09. Девето ОБОБЩАВАЩО искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 23 Август и регистрирано на 19 Август 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за ... – 628“, вх. рег. № ВКП № 3307  / 2013, ІІ   ----    19.08.2013;
В тук визираната папка - документален пакет,
съдържащ официални страници от №229 до №236;

            10. Десето ОБОБЩАВАЩО искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 08 Ноември и регистрирано на 08 Ноември 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за ... – 705“, вх. рег. № ВКП № 13033  / 2013, V   ----    08.11.2013;
В тук визираната папка - документален пакет,
съдържащ официални страници от №237 до №251;

Уточнявам, че така визираната
ПРОКУРОРСКА ПРЕПИСКА
СЪДЪРЖА  НЕПОКЛАТИМИ ДОКАЗАТЕЛСТВА И АРГУМЕНТИ.
За пореден път уточнявам,
че по повод и във връзка с тази преписка
досега не съм получил
от Прокуратурата и от другите надлежно информирани Институции и институционални лица
абсолютно никакъв ЛЕГИТИМЕН И ЮРИДИЧЕСКИ АДЕКВАТЕН отговор!

Настоявам
за легитимно прокурорско разследване
и за АДЕКВАТНО ЮРИДИЧЕСКО АРГУМЕНТИРАНЕ
на изпращаните до мен писма
от Прокуратурата.


V (Пето)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            За пореден път изрично, ясно и категорично обръщам Вашето престъпно прокурорско внимание върху задължителните за Вас за съобразяване и изпълнение
            европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
            т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и
            т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г.,
            съгласно текста на които правни норми  
         без надлежното разследване на нарушенията на човешките права, извършени от тоталитарните комунистически режими
       НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ МЕН И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ,
       ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН И ВАС КАТО СЪУЧАСТНИК ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
       КОМУТО Е ВЪЗЛОЖЕНО АНТИЧОВЕШКОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ОБЕЗПЕЧАВА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.
---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
*** *** *** *** *** *** ***
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЦИЗНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА ВСЯКО ОТДЕЛНО ОПИСАНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – прокурори, служители на специалните служби и други,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица и престъпни формирования (формирования на организираната мафиотска престъпност)
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАКОНОВИ  ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БРУТАЛНО ШЕСТВАЩАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ не само да понесат съответната наказателна отговорност, но и да понесат законната деликтна и репараторна отговорност.

            Заявявам, че             категорично и ясно настоявам СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
27 Март 2014 г.                                                       Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар