2014-03-08

Отворено писмо „ЦацароМафия - 03 / 08.03.2014“ На вниманието на Специализираното звено за разследване на магистрати и на организираната престъпност!!!Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
08 Март 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - -

Отворено писмо „ЦацароМафия - 03 / 08.03.2014“
        
На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!
Информационно копие:
До г-н Волен Сидеров –
Председател на Парламентарната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 

До г-н Димитър Стоянов Дъбов –
Председател на Парламентарната Комисия
за контрол над службите за сигурност
при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София І (Първо)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            За пореден път изрично и пределно ясно УТОЧНЯВАМ, че вече ЧЕТВЪРТ ВЕК от началото на бутафорните политически промени до днес, в качеството ми на български и европейски гражданин, на формационен юрист, на обществено ангажирано лице и на пострадало лице
            не съм спирал ОФИЦИАЛНО И ИНТЕНЗИВНО да настоявам пред Прокуратурата, пред Съда и пред Изпълнителната власт
за ПРАВОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
И
НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ
за всяка престъпна дейност,
в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на тежка национална катастрофа и
на жесток селективен и тотален геноцид,

както и
ДА БЪДЕ ПРЕДПРИЕТА ТОТАЛНА НАДЗОРНА
РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на
70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес;

и да бъде наложена наказателна и репараторна отговорност на абсолютно всички отделни физически лица,
които в качеството си
на служители на комунистическата Държавна сигурност и
на посткомунистическите специални служби,
както и в качеството си
на прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,

са извършили отделни конкретно доказани престъпления,
засягащи както моите лични права и интереси,
така и правата и интересите на всички свързани с мен
мои роднини, приятели
и легитимни обществени формирования и юридически лица.


ІІ (Второ)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Изрично и пределно ясно ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, че в офиса на Главния Прокурор надлежно съм депозирал голямо множество
            ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ на конкретно описани престъпления, извършени  
            от служители на комунистическата Държавна сигурност,
            от служители на посткомунистическите специални служби и
            от прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,
            по които мои искания досега не е извършено абсолютно нито едно разследване и не ми е даден абсолютно нито един легитимен отговор.

            Така, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега за пореден път предоставям на Вашето престъпно прокурорско внимание тук визираната ГРУПА КАЗУСИ, по които вече неколкократно съм настоявал и продължавам да настоявам да бъде извършено легитимно разследване и да ми бъде даден легитимен отговор.

            Така, ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ТУК посочвам текстовете на намиращите се при Вас няколко папки, съдържанието на които е центрирано под наименованието или казусната тематика за
ФАЛШИФИКАТОРСКАТА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ.


ІІІ (Трето)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Настоявам за легитимно разследване на следния казус относно фалшификаторската дейност на служители от българските специални служби и другите държавни институции, както и относно престъпната дейност на служители на Прокуратурата, които не са изпълнили задължението си да извършат съответните легитимни разследвания.
            На 07 Октомври 1995 г. съм депозирал в офиса на Главния прокурор искане за разследване, по което съм приложил 4 (четири) страници ксерокс-копия от текста на английски език на Бюлетин на „Амнести интернешънъл“, от съдържанието на който е видно, че
            по времето докато
            КАТО АБСОЛЮТНО НЕВИННО ОСЪДЕН В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ШЕСТ ГОДИНИ съм се намирал в затвора
            органите на комунистическата българска държавна власт са били изпратили в офиса на визираната правозащитната организация
            определен набор от абсолютно фалшива документация (т. е. документи с абсолютно неверно съдържание),
            съгласно текста на която документация аз съм бил осъден и съм се намирал в затвора по обвинение за тероризъм,
            каквото обвинение, при това, въобще не ми е било предявявано и въобще не е било следствено и съдебно разглеждано и обсъждано,
            а осъждането ми е било осъществено по съвсем други обвинения, които после, едва след пълното изтърпяване на присъдата, са били официално признати от Върховния съд за обсолютно неоснователни, нефактосъобразни и неправосъобразни .

            Тъй като тази официална правителствена документация НЯМА АБСОЛЮТНО НИЩО ОБЩО С ИСТИНАТА и има недвусмислено ясния  характер на престъпна дейност, с посоченото мое официално писмо до Главния прокурор съм поискал да бъде извършено разследване. Такова разследване, обаче, въобще не е било направено, и този факт несъмнено има характера на престъпна дейност, извършена от конкретни служители на Прокуратурата, която престъпна дейност също така подлежи на разследване.

            Така, следващото мое искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, е датирано на 22 Юни 2011 г., регистрирано е на същата дата, има вх. рег. № 7122/----22.06.2011 и е озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за ... – 18-А“.
            По това искане за разследване не съм получил абсолютно никакъв отговор. Следователно отново е налице факт, недвусмислено ясно разкриващ престъпна дейност на конкретни лица от системата на Прокуратурата; която престъпна дейност следва да бъде разследвана!

            Следващото мое искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, е датирано на 18 Ноември 2013 г., регистрирано е на 15 Ноември 2013 г., има вх. рег. № 13033/2013 – 15.11.2013 г.
            И по това мое искане за разследване не съм получил абсолютно никакъв отговор.

            Така, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ НАСТОЯВАМ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО НА ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ И ДРУГИТЕ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ,
            ТАКА И НА ПРОКУРОРИТЕ, КОИТО НЕ СА ИЗВЪРШИЛИ РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПОСОЧЕНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ!!!
            Включително и Вие, Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, трябва да бъдете разследван по така визирания казус – ФАКТИТЕ ПО ПРЕПИСКАТА НЕДВУСМИСЛЕНО ЯСНО И КРАСНОРЕЧИВО ГОВОРЯТ И ЗА ВАШАТА ЛИЧНА ПРЕСТЪПНА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ.
            Впрочем, уточнявам, че тази преписка се състои от общо 38 (тридесет и осем) страници.


ІV (Четвърто)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Изрично и пределно ясно ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, че в тук визираната
            ДРУГА папка с документация (друг документално обоснован казус) относно фалшификаторската дейност на служители от българските специални служби и другите държавни институции, както и относно престъпната дейност на служители на Прокуратурата, които не са изпълнили задължението си да извършат съответните легитимни разследвания, става дума за следното:
            На 23 Август 2006 г. съм регистрирал в офиса на Главния прокурор мой  официален писмен текст, имащ вх. рег. №12567/2006, ВКП №35093/2006, ІІ, 23.08.2006 г., с който съм поискал  
            да бъде разследвано официалното длъжностно лице Иван Комитски, имащ статуса на Директор на секретния архив при МВР,
            което лице е съставило, подписало и изпратило по пощата за мен т. нар. камуфлажен текст - фалшификаторски официален документ, имащ характера на официално писмо, изпратено до мен от Министерството на вътрешните работи, Дирекция „Информация и архив“.
            Описанието на пунктовете, параметрите и атрибутите на визираната фалшификаторска дейност на визирания високопоставен служител от специалрните служби на МВР е подробно дадено във визираното мое официално искане за разследване.
            Уточнявам, че по така посоченото мое искане за разследване не е било извършено абсолютно никакво разследване и не ми е даден абсолютно никакъв отговор.
            После, на 02 Декември 2013 г., надлежно съм регистрирал в офиса на ВКП мое ново искане за разследване по същия казус, което има вх. рег. №13033/2013, V и дата на регистрацията 02.12.2013 г.
            Това мое искане за разследване е адресирано лично до Вас, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, и лично Вие носите отговорност не само като йерархично най-високопоставен прокурор, който е длъжен да контролира легитимната дейност на подчинените си прокурори, но и като лице, чиято лична ангажираност е била поискана по казуса.
            Впрочем, уточнявам, че тази преписка се състои от общо 9 (девет) страници.


V (Пето)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Изрично и пределно ясно ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, че в тук визираната
            ТРЕТА папка с документация (ТРЕТИ документално обоснован казус) относно фалшификаторската дейност на служители от българските специални служби и други  държавни институции, както и относно престъпната дейност на служители на Прокуратурата, които не са изпълнили задължението си да извършат съответните легитимни разследвания,
            СЪДЪРЖАЩА 83 (осемдесет и три) страници, в които става дума за следното:

            На 08 Ноември 2010 г. съм регистрирал в офиса на Върховната касационна прокуратура мое официално искане за разследване, което има вх. рег. №15662 от 08.11.2010 г.;
            уточнявам, че същият текст е адресиран до и регистриран в офисите на Министерския съвет (вх. рег. №4379/08.11.2010 г.) и Министерството на вътрешните работи (вх. рег. №М-17785/08.11.2010 г.). 
            В този текст съм написал следното:
         „Посочвам, че на 05 Ноември 2010 г., време на проведен в Пловдив открит (публичен) семинар за обучение на медии, магистрати и полицаи за опазване на културното наследство, са били направени официални изказвания от
         прокурора от Върховната касационна прокуратура Николай Соларов (агент на комунистическата ДС с псевдоним Петров),
         заместник-министъра на културата Тодор Чобанов и
         Володя Велков – прононсирано престъпно мафиотско ченге, изпълняващо длъжността Директор на дирекцията в ГДБОП и отговарящо за трафика на антики.
         Посочвам, че извадки и интерпретации на въпросните изказвания на въпросните официални държавни институционални субекти са били публикувани в публичното пространство на следните медийни адреси:
(... ... ... )“.
         „Посочвам, че съгласно текста на публикациите във визираните медии в своите изказвния въпросните официални държавни институционални лица са били заявили следното:
         ***че от България към САЩ има около пет канали за трафик на антики, като от около две години единият от тях се води за вече несъществуващ;
         ***че в България на практика има около 50 000 колекционери, а в същото време декларирани към момента са едва 200 колекции;
         ***че институциите си прехвърлят отговорността за нерегистрираните антики и поради това на практика не е съвсем ясно кой трябва да проследява дали има укрити ценни експонати;
         ***че един от най-активните трафиканти на антики е братът на бившия главен прокурор Никола Филчев – Ангел Филчев;
         ***че основният трафик на антиките е през Австрия, където задължително минава през Митко Станков – Бузата, който при бягството си от страната преди години е бил подпомогнат от тогавашния народен представител от Седмото Велико Народно събрание (1990-1991 г.) и Председател на Партия Либерален Конгрес Янко Янков;
         ***че отделно от това самият Янков пък е кум на бившия главен прокурор Никола Филчев, и че „има неслучайни случайности“;
         ***че в Германия има още две депа и канали за трафик, които са подобни на това на Митко Станков в Австрия, както и че има бази в Швейцария, Франция и Лондан, и че освен към САЩ, трафикът върви и към Канада, Япония, арабския свят и Австралия;
         ***че иманярските банди в България са около 300 (триста), но самият трафик зад граница на антиките се осъществява от десетина големи дилъри;
         ***че от 2006 г. досега са проведени 47 операции срещу организирани престъпни групи за трафик на антики, и че в разултат на това вътрешният пазар на практика е разбит и фактически всичко, което се намира в страната, се изнася в чужбина;
         ***че двама от десетината основни трафиканти са именно Митко Станков – Бузата и братът на бившия главен прокурор Никола Филчев – Ангел Филчев, и че не е случаен фактът, че Янко Янков е свързан с тях.“
---
         „***Тъй като АБСОЛЮТНО НИКОГА НЕ СЪМ БИЛ ИМАЛ И НЯМАМ АБСОЛЮТНО НИЩО ОБЩО С ТАКА ВИЗИРАНАТА ДЕЙНОСТ НА ТАКА ВИЗИРАНИТЕ ЛИЦА,
         които наистина познавам лично  
         ТОЧНО ТОЛКОВА, КОЛКОТО ПОЗНАВАМ И    ВСИЧКИТЕ ОНЕЗИ КРИМИНАЛНИ ПРЕСТЪПНИЦИ, ПРИ КОИТО ПОРАДИ РЕПРЕСИВНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИЧИНИ БЯХ НАСИЛСТВЕНО И ПРОТИВОЗАКОННО НАСТАНЕН В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ШЕСТ ГОДИНИ в периода от началото на 1984 до края на 1989 г. и после бях официално признат за невинно осъден при пълна липса на доказателства,
         КАКТО И ВСИЧКИТЕ БИВШИ И НАСТОЯЩИ ПРОКУРОРИ, СЪДИИ, АДВОКАТИ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ, ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПАРЛАМЕНТА, МИНИСТРИ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ВОЕННИ И ДРУГИ МИНИСТРИ,
         КАКТО И ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ДЕПУТАТИТЕ ОТ БИВШИТЕ И ОТ СЕГАШНИЯ ПАРЛАМЕНТ,
         КАКТО И ПОЧТИ ВСИЧКИ ПРОФЕСОРИ ПО ПРАВНИ НАУКИ, ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, ФИЛОЛОГИЯ,
         С ЕВЕНТУАЛНО ПРЕСТЪПНАТА ИЛИ НАПЪЛНО ПРАВОМЕРНАТА ДЕЙНОСТ НА КОИТО СЪЩО ТАКА НЯМАМ АБСОЛЮТНО НИЩО ОБЩО;

         ***Тъй като АБСОЛЮТНО НИКОГА И ПО АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ НАЧИН ИЛИ ФОРМА НЕ СЪМ РАЗПИТВАН
         НИТО КАТО СВИДЕТЕЛ,
         НИТО КАТО ЗАПОДОЗРЯН,
         НИТО КАТО ОБВИНЯЕМ
         КАКТО ОТ ОРГАНИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ,
         ТАКА И ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ НА КОЯТО И ДА Е ДРУГА ДЪРЖАВА
         КАКТО ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С КАКВАТО И ДА Е ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
         ТАКА И ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С ТАКА ВИЗИРАНАТА ПО-ГОРЕ;
         изрично, недвусмислено ясно и категорично
         определям така визираните по-горе изказвания на въпросните официални държавни институционални субекти,
         както и медийното разпространение на тези изказвания
         като предумишлено прецизно организирана и проведена престъпна компроматна дейност,
       възложена от българския мафиотски елит
       и организирана от официалните български специални служби и техната (основана върху хомосексуална и друга зависимост) агентура в прокуратурата и в държавния апарат.

---
         Като ПРИЧИНИ И МОТИВИ за извършването на посочената престъпна дейност на визираните ПРЕСТЪПНИ СУБЕКТИ ПОСОЧВАМ СЛЕДНИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА:

         ***от 1975 г. до днес аз, членовете на семейството ми и най-близките ми фамилни роднини сме били обект на повече от СТО И ШЕСТДЕСЕТ (160) отделни, конкретни и прецизно документирани престъпления, шест от които са със смъртен резултат, извършени от функционери на комунистическата и на посткомунистическата българска държавна власт;
         от 1990 г. досега съм депозирал в офиса на Главния прокурор повече от 500 (петстотин) конкретни искания за разследване на тези престъпления И ЗА НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, но досега не е било проведено нито едно законосъобразно разследване, и до днес не сме получили абсолютно никакво НАКАЗАТЕЛНО И РЕПАРАТОРНО правосъдие;

         ***през 2008 г. предприех стратегия на интензивно завеждане на съдебни дела ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ СЪДЕБНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА;

         ***през март 2009 г. предприех интензивна стратегия на завеждане на съдебни дела против българската държава пред МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪД В СТРАЗБУРГ;

         ***тъй като отказах да се съобразя с МНОГОБРОЙНИТЕ „добронамерени предупреждения“ да спра тази си дейност и на 20 май 2010 г. депозирах пред Министър-Председателя на България и пред осем (8) чуждестранни дипломатически представителства специален текст, в който съм посочил факта, че висш офицер от специалните служби изрично ме е предупредил,
         че ако не спра правозащитната си дейност, аз и членовете на семейството ми ще бъдем жестоко наказани,
         на 10 юни и на 21 юни както домът ми, така и лично самият аз станахме обект на две брутални покушения;

         ***тъй като по повод и във връзка с всичко това написах НЯКОЛКО обширни изложения на фактите, които адресирах до Министър-Председателя на Великобритания Дейвид Камерън и до Президента на Конфедерация Швейцария Дорис Лойтхорд,
         ВЕДНАГА КОНСТАТИРАХ, че върху първото „Известие за доставяне на пощенската пратка“ в Лондон липсват каквито и да са печати на британските пощенски служби, а второто и третото „Известия за доставяне“ въобще не ми бяха върнати,
         АЗ ПРИЕМАМ ТЕЗИ ФАКТИ КАТО НЕДВУСМИСЛЕНО ЯСНО КАТЕГОРИЧНО ДОКАЗАТЕЛСТВО,
         че поради „оперативно-санитарни“ съображения
         ПОЩЕНСКАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ СЕ ИЗЗЕМВА ОТ БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ И НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА АДРЕСАТИТЕ;
---
       В контекста на всичките тези факти и обстоятелства аз приемам за недвусмислено ясно, че ЦЕЛТА НА ВИЗИРАНАТА ПО-ГОРЕ ПРЕСТЪПНА КОМПРОМАТНА ДЕЙНОСТ НА ОФИЦИАЛНИТЕ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ
       ИМА ЗА ЦЕЛ ДА НЕУТРАЛИЗИРА МОИТЕ ИЗЛОЖЕНИ ПРЕД ЗАПАДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ОСНОВАТЕЛНИ АРГУМЕНТИ И ПРАВОСЪОБРАЗНИ ИСКАНИЯ,
       КАТО МЕ ПРЕДСТАВИ КАТО основателно и законосъобразно преследван ПРЕСТЪПНИК,
       СЪС ЗАЩИТАТА НА КОЙТО НЕ СИ ЗАСЛУЖАВА ЗАПАДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ДА СЕ АНГАЖИРАТ.
---
         В контекста на всичките тези факти и обстоятелства ТУК И СЕГА ПРЕДЯВЯВАМ СЛЕДНИТЕ ИСКАНИЯ:
         Първо: всички адресати на настоящето мое официално писмо да поискат от надлежните институции
         ДА БЪДЪТ РАЗСЕКРЕТЕНИ АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ АРХИВНИ И АКТУАЛНИ ДОКУМЕНТИ, НАМИРАЩИ СЕ ВЪВ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ИЛИ ЧУЖДЕСТРАННИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И ИНСТИТУЦИИ
         И СЪЩИТЕ ДОКУМЕНТИ ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ НЕ САМО НА ПРАВОСЪДИЕТО, НО И НА ВСИЧКИ ПРОЯВЯВАЩИ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС МЕДИИ И НА ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНО АНГАЖИРАНИ ЛИЧНОСТИ И ИНСТИТУЦИИ;

         Второ: ДА БЪДЕ ОБРАЗУВАНО СЛЕДСТВЕНО, ПРОКУРОРСКО И СЪДЕБНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, КОИТО СА ВИЗИРАНИ В ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ОФИЦИАЛНИ ПУБЛИЧНИ ПРЕСТЪПНИ КОМПРОМАТНИ ТВЪРДЕНИЯ И ИЗКАЗВАНИЯ НА ВИЗИРАНИТЕ СУБЕКТИ;

         Трето: ДА БЪДЕ РАЗСЛЕДВАНО И УСТАНОВЕНО ДАЛИ ВИЗИРАНИТЕ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ СА БИЛИ ИЗПОЛЗУВАЛИ ФАКТИЧЕСКИ БЕЗКОНТРОЛНАТА СИ ТАЙНА ДЕЙНОСТ, ЗА ДА ИЗВЪРШАТ ПРЕСТЪПНО КОМПРОМАТНО ЗАБЛУЖДАВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СПЕЦИАЛНИ ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ.
         Във връзка с това обръщам внимание върху факта, че съвсем неотдавна, само преди месеци,
       официални служители на българските специални служби признаха и заявиха пред Специалната Парламентарна комисия,
       че често пъти осъществяват практиката да използуват по престъпен начин базираните в България чуждестранни посолства и чуждестранните специални служби, 
       като им предоставят фалшива документация,
       уличаваща в престъпна дейност лица, които нямат абсолютно нищо общо с каквато и да е престъпна дейност,
       и по този начин да осъществяват престъпно елиминиране на онези личности,
       които в името на Истината и на Правото се противопоставят на престъпленията на Мафията и на нейните слуги от държавния апарат.

         Четвърто: Считам, че макар и съгласно българското и европейското Право и в частност съгласно българската Конституция Министър-Председателят, Министърът на вътрешните работи и Главният прокурор да са йерархично най-високопоставени над визираните специални служби и държавни институции,
         същите - поради редица (преди всичко вербовъчни и мафиотско-принадлежни) причини, фактически са ЗАВИСИМИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ и поради това обстоятелство аз нямам основателни причини да бъда оптимист относно техното официално институционално и личностново поведение по визирания тук казус.
         В същото време обаче считам, че така визираният тук казус притежава абсолютно всички белези, които са необходими, за да бъде поставен на вниманието на официалните европейски и световни държавни и обществени институции, включително и на вниманието на българските и европейските съдебни институции и, разбира се, на вниманието на водещите европейски и световни интелектуалци.

         Пето: считам, че макар и в редица отношения европейските и другите държави и техните дипломатически представителства в България, както и другите европейски и световни (международни държавни и обществени) институции ДА НЯМАТ ПРАВОТО ДА СЕ НАМЕСВАТ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ,
         все пак - 
         КАКТО ПОРАДИ НАЙ-ОБЩАТА ПОЛИТИЧЕСКА ЛЕГИТИМАЦИЯ, КОЯТО ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ ДАВАТ НА ТАЗИ ВЛАСТ,
         ТАКА И ПОРАДИ ФАКТА НА НЕСЪМНЕНО ОГРАНИЧЕНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА В КОНТЕКСТА НА НЕЙНОТО ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И В СВЕТОВНАТА ОБЩНОСТ,
         ТАКА И ПОРАДИ АНГАЖИМЕНТИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА КЪМ ЕВРОПЕЙСКОТО И МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО,
         ТАКА И В ЧАСТНОСТ ПОРАДИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА НОРМАТИВНА СИЛА НА НЕОТДАВНА ПРИЕТАТА СТОКХОЛМСКА ПРОГРАМА -  
         НЯМАТ ПРАВОТО ДА ПРЕНЕБРЕГВАТ КАЗУСИТЕ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЗАЩИТАТА НА НАРУШЕНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА,
         И АКО НЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ НА ОЧЕВИДНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ,
         ТО СЛЕДВА ДА НОСЯТ ЗАЕДНО С НЕЯ СОЛИДАРНА РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА НАНАСЕНИТЕ ВРЕДНИ ПОСЛЕДИЦИ.

         Шесто: Настоявам за най-строго спазване на нормите и принципите на Правото!
08 Ноември 2010 г.                       Янко Н. Янков“


            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Изрично и пределно ясно УТОЧНЯВАМ, че в тук визираната     ТРЕТА папка с документация (ТРЕТИ документално обоснован казус) се съдържа и моето датирано на 11 Ноември 2010 г. и регистрирано още същия ден мое официално писмо до Главния прокурор, Министър-Председателя и Министъра на вътрешнните работи, в което съм записал следното:
         “***Тъй като от времето на визираната моя „ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ“, „извършена“ още преди 20 (двадесет) години до днес АБСОЛЮТНО НИКОГА И ПО АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ НАЧИН ИЛИ ФОРМА НЕ СЪМ
         нито „уведомяван“, НИТО РАЗПИТВАН - НИТО КАТО СВИДЕТЕЛ, НИТО КАТО ЗАПОДОЗРЯН, НИТО КАТО ОБВИНЯЕМ -
         КАКТО ОТ ОРГАНИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ, ТАКА И ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ НА КОЯТО И ДА Е ДРУГА ДЪРЖАВА;
         и тъй като едно такова абсолютно недопустимо поощряващо престъпността деяние на органите на официалната държавна власт има характера на абсолютно недопустима престъпна дейност,
         категорично, ясно и недвусмислено настоявам да бъде извършено обстойно разследване на всички лица, които съгласно Закона и Правото са били длъжни да ме арестуват, но не са го били направили, и същите лица да бъдат осъдени.

         ***Декларирам, че считам, че е повече от очевидно, че по някакъв ПРОТИВОЗАКОНЕН И ПРОТИВОПРАВЕН повод и в някаква ПРОТИВОЗАКОННА И ПРОТИВОПРАВНА ФОРМА
       още през визираната 1990 или 1991 г. в специалните служби на българската държава НА МОЕ ИМЕ е било формирано специално строго секретно ФАЛШИВО ДЕЛО за оперативно наблюдение, оперативно разработване и оперативна провокационна дейност;
       предназначението на което дело несъмнено е било ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗУВАНО СРЕЩУ МЕН С КОМПРОМАТНА И МАНИПУЛАТИВНА ЦЕЛ,
       ЗА ДА БЪДА ШАНТАЖИРАН И ДА БЪДА ЕЛИМИНИРАН ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОЗИЦИ, които бих могъл да използувам за търсене на наказателна и репараторна отговорност от комунистическите и посткомунистическите престъпници.

         Отново ясно и недвусмислено обосновавам тезата, че
         ПРИЧИНИТЕ И МОТИВИТЕ за извършването на посочената престъпна дейност на визираните ПРЕСТЪПНИ СУБЕКТИ СЕ СЪДЪРЖАТ ВЪВ ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА,
         ЧЕ МАКАР И ФАКТИЧЕСКИ НИКОГА ДА НЕ СЪМ СПИРАЛ ДА НАСТОЯВАМ ЗА ТЪРСЕНЕ КАКТО НА ЛИЧНА НАКАЗАТЕЛНА, ТАКА И НА ЛИЧНА И ДЪРЖАВНА РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,
         ВСЕ ПАК ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА ОТБЕЛЯЗАХ ОСОБЕНО ВИСОК ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДЕН ИНТЕНЗИТЕТ НА ТАЗИ СИ ДЕЙНОСТ,  КАТО АНГАЖИРАХ ВНИМАНИЕТО НА РЕДИЦА ВИДНИ ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ИНСТИТУЦИИ И ЛИЧНОСТИ;
         ПОРАДИ КОЕТО ИМЕННО, КАТО ОТМЪСТИТЕЛНА НАКАЗАТЕЛНА ОПЕРАЦИЯ КАКТО ИМУЩЕСТВОТО МИ, ТАКА И ЧЛЕНОВЕНЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ, ТАКА И САМИЯТ АЗ
         СТАНАХМЕ ОБЕКТ НА ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО ОРГАНИЗИРАНИ ИМЕННО ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ДЪРЖАВАТА ПРЕСТЪПНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА И ПОКУШЕНИЯ.

         В контекста на всичките тези факти и обстоятелства аз приемам за недвусмислено ясно,
         че ЦЕЛТА НА ВИЗИРАНАТА ПО-ГОРЕ ПРЕСТЪПНА КОМПРОМАТНА ДЕЙНОСТ НА ОФИЦИАЛНИТЕ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ
         ИМА ЗА ЦЕЛ ДА НЕУТРАЛИЗИРА МОИТЕ ИЗЛОЖЕНИ ПРЕД ЗАПАДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ЛИЧНОСТИ ОСНОВАТЕЛНИ АРГУМЕНТИ И ПРАВОСЪОБРАЗНИ ИСКАНИЯ,
         КАТО МЕ ПРЕДСТАВИ КАТО основателно и законосъобразно преследван ПРЕСТЪПНИК,       СЪС ЗАЩИТАТА НА КОЙТО НЕ СИ ЗАСЛУЖАВА ЗАПАДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ЛИЧНОСТИ ДА СЕ АНГАЖИРАТ. 

         Във връзка с това обръщам специално внимание върху факта, че съвсем неотдавна, само преди няколко месеци,
         официални служители на българските специални служби признаха и заявиха пред Специалната Парламентарна комисия, че често пъти осъществяват практиката да използуват по престъпен начин базираните в България чуждестранни посолства и чуждестранни специални служби, 
         като им предоставят фалшива документация, уличаваща в престъпна дейност лица, които нямат абсолютно нищо общо с каквато и да е престъпна дейност,
         и по този начин да осъществяват престъпно елиминиране на онези личности, които в името на Истината и на Правото се противопоставят на престъпленията на Мафията и на нейните слуги от държавния апарат.

         Изрично ясно и категорично обвинявам като извършители (в качеството им на високопоставени съучастници, разпоредители и ръководители) СЕГА ДЕЙСТВУВАЩИТЕ
         ГЛАВЕН ПРОКУРОР,
         МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ и
         РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО (ПРЕМИЕР).
         Настоявам за най-строго спазване на нормите и принципите на Правото!
11 Ноември 2010 г.                                   Янко Н. Янков“


            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Изрично и пределно ясно УТОЧНЯВАМ, че в тук визираната     ТРЕТА папка с документация (ТРЕТИ документално обоснован казус) се съдържат и следните мои официални искания за разследване на тук визирания казус:
            ***датирано на 25 Май 2011 г. и регистрирано още същия ден мое официално искане за разследване, адресирпано до Главния прокурор и имащо вх. рег. № 15662/2010, VІ --- 25.05.2011 г.;
            ***датирано на 12 Ноември 2012 г. и регистрирано още същия ден мое официално искане до Главния Прокурор, имащо вх. рег. № 15662/2006, VІ --- 12.11.2012 г.;
            ***датирано на 09 Юли 2013 г. и регистрирано на 11 Юли адресирано до Главния Прокурор мое официално искане за разследване, имащо вх. рег. № 3307/2013 --- 11.07.2013 г.;
            ***датирано на 28 Октомври 2013 г. и регистрирано на 29 Октомври адресирано до Главния Прокурор мое официално искане за разследване, имащо вх. рег. № 13033/2013, V --- 29.10.2013 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ... – 694“.

            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Обърнете внимание на факта, че последните две мои официални искания за разследване по така визирания казус са били адресирани лично до Вас!!!
         И че следователно лично самият Вие сте бил и сте ЛИЧНО И ИНСТИТУЦИОНАЛНО ангажиран с така посочената престъпна дейност, като сте действувал не само като високопоставено служебно държавно лице, което не е изпълнило задълженията си съгласно нормите на Правото, но и като
         престъпно ангажирано лице-последващ съучастник като укривател на престъпниците.


VІ (Шесто)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Изрично и пределно ясно ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, че в тук визираната
            ЧЕТВЪРТА папка с документация (ЧЕТВЪРТИ документално обоснован казус)
            относно фалшификаторската дейност на служители от българските специални служби и другите държавни институции, както и относно престъпната дейност на служители на Прокуратурата, които не са изпълнили задължението си да извършат съответните легитимни разследвания,
            СЪДЪРЖА 313 (триста и тринадесет) страници, в които става дума за следното:

            За това, че вече в продължение на много, много години, не съм спирал да настоявам пред Главния прокурор и пред другите легитимни за това държавни институции
            да бъде извършено ПЪЛНО И ПРЕЦИЗНО ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ на престъпната ФАЛШИФИКАТОРСКА дейност
            НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И
            НА ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ,
            насочена лично срещу мен и срещу членовете на семейството и фамилията ми,
            КАКТО И НА престъпната дейност, извършвана от прокурорски, полицейски, административни и други институционално-служебни лица,
            извършвана по повод и във връзка с така визирания казус и изразяваща се в предумишлено и умишлено прикриването на престъпните мероприятия на спецслужбите, както и на процедурно замотаване и прекратяване на всички мои искания за провеждане на легитимни разследвания.

Така, тук, в тази обемиста папка
са визирани моите многобройни искания за легитимно завършване на процедурата по
следствено дело №ХVІ-3/2004 г. на Софийската военноокръжна прокуратура,
в което изрично, ясно и недвусмислено е доказано, че
неизвестно длъжностно лице от Министерството на вътрешните работи
е извършило престъпление“,
изразявашо се в „манипулация с документи“,
целта на което престъпление е била да бъде причинена вреда на гражданското лице Янко Николов Янков,
и че
от това престъпление „са произлезли вредни последици“ за обекта на престъплението.

Тук, в тази папка,
за пореден път посочвам и подчертавам,
че визираният като „неизвестно лице“ престъпен деец
съвсем не е неизвестно лице,
а е лице, което не само е много добре известно,
но е известно и като една от най-зловещите фигури на българския клан на руската червена мафия.

В частност изрично и ясно уточнавам, че
за пореден път настоявам
да бъдат актуализирани следствените действия по визираното следствено дело,
при което тези следствени действния да бъдат съобразени с изрично и ясно посочените от мен доказателства и аргументи, съдържащи се в следните прокурорски преписки:

            01. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 22 Септември и регистрирано на 26 Септември 2011 г., озаглавено „Всички карти на масата ... – 32“, вх. рег. № ВКП № 15132  / 2006, VІ    ----    26.09.2011,  
(с. 1-23);

            02. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 26 Ноември и регистрирано на 30 Ноември 2011 г., озаглавено „Всички карти на масата ... – 97“, вх. рег. № ВКП № 31452  / 2006, V    ----    30.11.2011,
(с. 24-68);

            03. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 27 Ноември и регистрирано на 30 Ноември 2011 г., озаглавено „Всички карти на масата ... – 98“, вх. рег. № ВКП № 31452  / 2006, V    ----    30.11.2011,
(с. 69-104);

            04. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 28 Ноември и регистрирано на 30 Ноември 2011 г., озаглавено „Всички карти на масата ... – 99“, вх. рег. № ВКП № 31452  / 2006, V    ----    30.11.2011,
(с. 105-154);

            05. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 29 Ноември и регистрирано на 30 Ноември 2011 г., озаглавено „Всички карти на масата ... – 100“, вх. рег. № ВКП № 31452  / 2006, V    ----    30.11.2011,
(с. 155-213);

            06. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 02 Декември и регистрирано на 07 Декември 2011 г., озаглавено „Всички карти на масата ... – 101“, вх. рег. № ВКП № 31452  / 2006, V    ----    07.12.2011,
(с. 214-258);

            07. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 30 Април и регистрирано на 29 Април 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата ... – 562“, вх. рег. № ВКП № 3307 / 2013,     ----    29.04.2013,
(с. 259-291);

            08. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 17 Август и регистрирано на 16 Август 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата ... – 622“, вх. рег. № ВКП № 3307 / 2013,     ----    16.08.2013,
(с. 292-298);

            09. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 27 Октомври и регистрирано на 29 Октомври 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата ... – 693“, вх. рег. № ВКП № 13033 / 2013, V    ----    29.10.2013,
(с. 299-313);

---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
*** *** *** *** *** *** ***

            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
Обръщам специално внимание върху факта, че
по посочените преписки досега
не ми е даден абсолютно никакъв отговор
относно съдържащите се в тех
ДОКАЗАТЕЛСТВА, АРГУМЕНТИ И СЪОБРАЖЕНИЯ.

            Нещо повече господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров – от визираните преписки е видно, че тези, които са били адресирани до
Главният прокурор след Вашето институционално встъпване на тази длъжност, по същество изрично са адресирани лично до Вас
            НЕ САМО КАТО институционално лице на българската прокурорска институция,
            НО И КАТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ЛИЦЕ, което на 16 Април 2013 г. официално е било заявило,
            че встъпва във фактическата длъжност на
            ad hoc Европейски Прокурор за България.

            Но, има и още нещо, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров
съществуват (налице са) достатъчно много ОЧЕВИДНИ факти и обстоятелства, обосноваващи тезата, че
специално спрямо моите искания
за легитични разследвания
Вие сте действувал
НЕ САМО КАТО престъпен слуга,
стриктно изпълняващ поръченията на своите господари от Мафията,
НО И КАТО ЛИЧНО ПРЕСТЪПНО ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ,
целящо да увреди моите легитимни права и интереси
поради факта,
че аз официално съм предоставил в Прокуратурата
искане за Вашата оставка и
за Вашето разследване,
съдене и понасяне на наказателна и на репараторна отговорност
за извършените лично от Вас престъпления,
което мое искане е обосновано в доказателствен обем
от 366 (триста и шестдесет и шест) страници.

         Но, има и още нещо, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров -
тъй като през месеците Декември, Януари и Февруари аз предприех интензивни посещения
в множество европейски и други
дипломатически представителства,
в които предоставих в книжен и в електронен запис обемиста документация,

не само веднага беха предприети срещу мен
(включително и в Интернет-пространството)
серия компроматни елиминационни оперативни мероприятия на специалните държавни служби и
на специалните служби на Мафията,

но и вече са налице редица факти и основания,
разкриващи наличието на много
по-радикална стратегия за моето елиминиране.

Впрочем, нека Ви припомня, че
покушението, което на 21 Юни 2010 г.
бе извършено срещу мен
точно пред видеокамерите на Съдебната палата в София
бе предшествувано от такава именно ситуация,
при която лицето, което ме бе предупредило, бе дало съгласието си да посоча името му пред Главния Прокурор и пред Премиера,
което посочване аз бех направил,
но визираните институционални лица
не реагираха по абсолютно никакъв начин,  
и така фактически беха дали съгласието
си покушението да бъде реализирано.

---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
*** *** *** *** *** *** ***

            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЦИЗНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА ВСЯКО ОТДЕЛНО ОПИСАНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – прокурори, служители на специалните служби и други,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица и престъпни формирования (формирования на организираната мафиотска престъпност)
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БРУТАЛНО ШЕСТВАЩАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ не само да понесат съответната наказателна отговорност, но и да понесат законната деликтна и репараторна отговорност.

            Заявявам, че             категорично и ясно настоявам СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
08 Март 2014 г.                                                       Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар