2014-03-17

Отворено писмо „ЦацароМафия - 16 / 22.03.2014“ На вниманието на Специализираното звено за разследване на магистрати и на организираната престъпност!!!Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
22 Март 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - -

Отворено писмо „ЦацароМафия - 16 / 22.03.2014“
        
На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!

Информационно копие:
До г-н Волен Сидеров –
Председател на Парламентарната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 

До г-н Димитър Стоянов Дъбов –
Председател на Парламентарната Комисия
за контрол над службите за сигурност
при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 


І (Първо)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Макар че вече е изтекло една година и три месеци време,
            откакто Вие сте интронизиран на високопоставената държавна длъжност Главен Прокурор на България;
            Макар че през цялото това време Вие по абсолютно недвусмислено ясен начин показвахте и доказвахте, и продължавате да показвате и доказвате,
            че не служите и нямате абсолютно никакво намерение да служите на Правото, и че служите и ще служите единствено на Вашите престъпни господари от Мафията;
            Все пак е несъмнено, че и на Вашите господари и на самия Вас ви е пределно ясно, че не съм аз този, който ще се примири с така визираната ситуация.

            Така, въпреки така визираната ситуация, за пореден път изрично и пределно ясно УТОЧНЯВАМ, че вече ЧЕТВЪРТ ВЕК от началото на бутафорните политически промени до днес, в качеството ми на български и европейски гражданин, на формационен юрист, на обществено ангажирано лице и на пострадало лице
            не съм спирал ОФИЦИАЛНО И ИНТЕНЗИВНО да настоявам пред Прокуратурата, пред Съда и пред Изпълнителната власт
за ПРАВОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
И
НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ
за всяка престъпна дейност,
в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на тежка национална катастрофа и
на жесток селективен и тотален геноцид,

както и
ДА БЪДЕ ПРЕДПРИЕТА ТОТАЛНА НАДЗОРНА
РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на
70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес;

и да бъде наложена наказателна и репараторна отговорност
на абсолютно всички отделни физически лица,
които в качеството си
на служители на комунистическата Държавна сигурност и
на посткомунистическите специални служби,
както и в качеството си
на прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,

са извършили отделни конкретно доказани престъпления,
засягащи както моите лични права и интереси,
така и правата и интересите на всички свързани с мен
мои роднини, приятели
и легитимни обществени формирования и юридически лица.


ІІ (Второ)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            изрично и пределно ясно ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, че
            от 70-те години до днес, вече в продължение на почти половин век,
            надлежно съм депозирал в офиса на Главния Прокурор и на другите звена от системата на Прокуратурата голямо множество ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ на конкретно описани престъпления, извършени  
            от служители на комунистическата Държавна сигурност,
            от служители на посткомунистическите специални служби и
            от прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,
            по които мои искания досега не е извършено абсолютно нито едно разследване и не ми е даден абсолютно нито един легитимен отговор.

            Така, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега
            за пореден път предоставям на Вашето престъпно прокурорско внимание тук визираната
ГРУПА КАЗУСИ,
надлежно описани в досегашен общ обем от
66 (шестдесет и шест)
страници документация и аргументация,
  
относно:
***наличие на престъпна дейност,
извършена от българските специални служби
(ДС, НСС, ДАНС, ГДБОП),
изразяваща се в подготвяне и обезпечаване
на фалшиви свидетели на Правосъдието
(тоест – лъжесвидетели!!!),

предназначени да извършват
манипулирани и строго контролирани официални заявления
пред надлежните (съдебни и други) институции,

за да обезпечават постигането на определен
камуфлиран (прикрит) като Правосъдие

репресивен резултат върху определени лица;  

***в частност,
става въпрос за престъпна дейност,
извършвана от прокурорския слугинаж на Мафията,
начело на който понастоящем е интронизиран като действуващ
поредният ротационен високопоставен слуга -
Главният прокурор Сотир Цацаров;
която дейност на визирания мафиотски слугинаж
се изразява в предумишлено и умишлено
съучастническо прикриване на визираните престъпления
чрез престъпно манипулиране с документалния масив и
отказ от извършване на надлежните легитимни разследвания.

         При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, длъжен съм още сега изрично и ясно за уточня,
че по тук визираната прокурорска преписка
въобще не ми е даден абсолютно никакъв официален отговор;

ВПРОЧЕМ, като се има предвид това, че съгласно принципите и нормите на Правото
липсата на отговор на определено правосъобразно искане по своята същност е мълчалив конклудентен
(т. е. имаментно подразбиращ се) отговор,
считан за отказ от съобразяване с правосъобразната претенция на заявителя, 

следва да бъде прието, че чрез този именно поведенчески акт   
на моята коректност
Прокуратурата е отвърнала с
перверзна мафиотска курвектност.


            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, длъжен съм за пореден път изрично и ясно да уточня,
       че както вече би трябвало да Ви е пределно ясно,
       просто неизбежно е още в самото начало на всяко изложение да бъде поставян и въпросът
       за Вашата лична (персонална) престъпна дейност и отговорност по повод и във връзка с всеки отделен казус, в който Вие встъпвате
       ИЛИ КАТО непосредствен изпълнителен деец,
       ИЛИ КАТО злоупотребяващ с властта си високопоставен магистрат,
       съучастнически прикриващ съответните престъпни дейци.
       Още повече, че със самото си всекидневно поведение и самата си дейност  самият Вие просто не ми давате абсолютно никава възможност за друга визия върху онова, което правите.


ІІІ (Трето)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            тук и сега уточнявам че тук обособената и предоставената от мен на Прокуратурата документация съдържа следните масиви:

            01. Първо искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 26 Април 2006 г., регистрирано в офиса на Главния прокурор с вх. рег. № 4084/26.04.2006 г., публикувано на с. 164-167 на Том 7 на книгата Янко ЯнковДокумент за самоличност. Политическа документалистика“, издадена в София през 2007 г., публикувано в Интернет на следния електронен адрес: http://iankov.com/, раздел „Писма“, Писмо LPC-Embassy-017/ 26 април 2006 г. ,
В тук визираната папка - документален пакет,
съдържащ официални страници от №1 до №5;

            02. Второ искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 08 Март 2007 г., регистрирано в офиса на Главния прокурор с вх. рег. № 4084/08.03.2007 г., публикувано на с. 127-129 на Том 8 на книгата Янко ЯнковДокумент за самоличност. Политическа документалистика“, издадена в София през 2007 г.;
В тук визираната папка - документален пакет,
съдържащ официални страници от №6 до №9;

            03. Трето искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Борис Велчев), датирано на 27 Октомври 2011 г., регистрирано в офиса на Върховната Касационна прокуратура вх. рег. № 15132/ 2006, VІ --- 28.10.2011 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 67-А“;  
В тук визираната папка - документален пакет,
съдържащ официални страници от №10 до №36;

            04. Четвърто искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Борис Велчев), датирано на 08 Ноември 2011 г., регистрирано в офиса на Върховната Касационна прокуратура вх. рег. № 15132/ 2006, VІ --- 07.11.2011 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 79-А“;  
В тук визираната папка - документален пакет,
съдържащ официални страници от №37 до №66.


ІV (Четвърто)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            тук и сега уточнявам че в първите две искания за разследване преднамерено и целенасочено съм предявил искането да бъде разследвана престъпната дейност по казуса, описан и публично предоставен за медиите (в-к „24 часа“ и други)
            лично от видния пенсиониран още през 90-те години генерал Любен Гоцев, екс-Министър на вътрешните работи в правителството на Андрей Луканов,
            относно това, че:
            ***неотдавна, няколко месеци преди публичното изявление, в късните часове на нощта той бил спешно събуден по телефона и после светкавично посетен у дома му
            лично от самия шеф на Националната служба за сигурност (НСС) генерал Иван Чобанов и лично от неговия колега и заместник полковник Иван Драшков,
които заявили пред смаяния домакин,
че той трябва да се яви като свидетел
пред съдебните институции,
където да заяви, че отдавна е бил знаел,
че е „мишена на троен заговор“,
че е планиран да бъде убит,
и че неговото убийство е предвидено да бъде
реализирано като част от
подготвян „държавен преврат“;

            ***после, един месец след въпросното шокиращо среднощно посещение, и след масираното психологическо и индивидуално и микрообществено обработване от и на неговите приятели и познати,
            генерал Любен Гоцев действително бил официално призован и разпитан като свидетел по дело,
            по което от него било искано да поднесе и представи на обвинението и на съда първични и автентични доказателства и аргументи в подкрепа на тезата, че наистина е бил обект на покушение, и че това покушение е било част от подготвян държавен преврат;

            ***така, по въпросното дело генерал Любен Гоцев е бил официално призоваван и разпитван точно два пъти – на 31 Октомври 2005 г. и на 26 Януари 2006 г.;

            ***при това, противно на очакванията на неговите манипулатори генерал Любен Гоцев проявил изключително висока степен на разум и сравнително достатъчно ясно и елегантно е казал в свидетелските си показания, че абсолютно всичко, което знае по случая, всъщност, му е било казано именно от шефа на Националната служба за сигурност генерал Иван Чобанов и неговия  заместник полковник Иван Драшков;
            ***така, съобразявайки се:
            от една страна с опасностите за самия него и с необходимостта да се съобразява с манипулативните искания на Чобанов и Драшков,
            и от друга страна с обективната истината и най-вече с опасностите за самия  него ако наруши истината и лъжесвидетелствува,
            генерал Любен Гоцев, макар и имплицитно, но все пак достатъчно ясно и недвусмислено дал да се разбере, че не желае да бъде пряк и надежден свидетел на обвинението, тъй като ако направи това, то той ще бъде лъжесвидетел,
            и дал да се разбере, че въпросните висши официални държавни служители от специалните държавни служби са се били опитали да го въвлекат в ситуация, в която той да лъжесвидетелствува за наличието на факти и обстоятелства, за съществуването на които той не е и не би могъл да бъде свидетел, и че вероятно тези факти и обстоятелства съществуват само в перверзните мозъци на Министъра на вътрешните работи и на неговите подчинени от специалните служби.


V (Пето)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Уточнявам още и това, че във връзка с този казус            на 31 март 2006 г., петък, в предаването „Между редовете” на телевизия СКАТ аз, Янко Николов Янков,  
            изрично анализирах въпросната ситуация и достатъчно ясно заявих, че доколкото в случая действително би могло да става въпрос за „подготовка или опит за държавен преврат”,
            то това е и може да бъде дело само и единствено на онези, които разполагат с необходимия за това икономически, силов и властови ресурс, а това са специалните служби на Министерството на вътрешните работи, и най-вече службата, която е ръководена от генерал Иван Чобанов;
            при което, както от телевизионния екран, така и в официалните ми заявления пред Главния прокурор изрично и ясно съм заявил,
            че и по други поводи многократно съм определял като престъпник посочения генерал Иван Чобанов,
            и че считам, че е задължение на Главния прокурор да извърши разследване в тази именно насока и да предаде на съдебна отговорност
            или генерала, или мен за думите ми по негов (на генерала) адрес.


VІ (Шесто)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Обръщам Вашето внимание върху следните мои изрични и ясни писмено заявления, направени в следващите горепосочени искания за разследване:
         В частност, ноторно, общокултурно и специфично-професионално известен за Прокуратурата е и фактът, че съгласно чл.3 ал.2 на визирания Закон комунистическата Държавна сигурност е била престъпна организация, тъй като е била главната репресивна ударна сила („юмрук”) на комунистическата партия, и цялостната й дейност се е основавала върху престъпната идеология на комунистическата партия.

         В частност това означава, че е била престъпна както цялата дейност, която е била извършвана от комунистическата Държавна сигурност, така и дейността, която е била извършвана от всеки, който е бил (служебно-професионално, агентурно, или под каквато и да е друга форма) ангажиран с тази организация и с нейната дейност.

         В частност това означава, че е извършвал (извършил) престъпление всеки, който е оставял (оставил) или повторно е назначавал (назначил) на служба в посткомунистическите специални силови и тайни държавни служби бивши служители на комунистическата Държавна сигурност.

         В частност това означава, че съучастник в това престъпление е и всеки чуждестранен политически, държавен, финансов или какъвто и да е друг субект, който е препоръчал да бъдат извършени или не се е противопоставил на извършването на такива назначения.

         Защото, когато днес, повече от двадесет години (четвърт век!) след официалните политически промени,
         50% (половината) от високопоставените ръководни професионални кадри на престъпната комунистическа Държавна сигурност продължават да са на РЪКОВОДНА служба (работа) в така наречените „нови”, „посткомунистически” или „демократични” специални държавни служби,
         вторите („новите“) служби в никакъв случай не са с 50% по-малко престъпни, а са си точно толкова престъпни, колкото и първите (класически комунистическите),
         и политическия режим съвсем не е НЕкомунистически,
         а е НЕОкомунистическо-ченгеджийско-мафиотски.

         Защото, когато включително и днес (съгласно официално оповестената на 01 Декември 2010 г. информация)
         Сътрудници на Държавна сигурност пълнят ръководните постове и в ДАНС. Според председателя на комисията по досиетата Евтим Костадинов кадрите на ДС са намерили добър пристан в агенцията“;
         общо 157 сътрудници с кариера в Държавна сигурност днес заемат ръководни места в създадената като модерна и отговаряща за сигурността на страната Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). Това стана ясно от обявената проверка за принадлежност към ДС, извършена от Комисията по досиетата“;
         тези специални държавни служби несъмнено са не просто престъпни,
         а са престъпни в изключително високо-опасна степен.

         Защото, когато включително и днес
         най-малко 90% (деветдесет процента) от персоналния състав на Прокуратурата и Съда
         са ДИРЕКТНО ИЛИ КОСВЕНО ангажирани с престъпната дейност
         КАКТО НА комунистическата Държавна сигурност,
         ТАКА И НА посткомунистическите специални служби,
         ТАКА И НА Червената Мафия,
         в механизма на която (на Мафията) САМАТА ДЪРЖАВА ИМА СТАТУСА НА НАЙ-НИСКОЙЕРАРХИЧЕН СТРУКТУРЕН КОМПОНЕНТ,
         тези уж държавни и уж правозащитни институции несъмнено са не просто престъпни, а престъпни в изключително високо-опасна степен.

         Разбира се, въпросът за наказателната персонална отговорност на Президентите и Премиерите,
         които са височайшите персонални престъпници, извършили назначенията на бившите професионални служители на комунистическата ДС в новите държавни специални служби,
         има характера на един вид юридически казус, спадащ към приложното поле на Наказателния кодекс и компетенцията на Прокуратурата;

         където, впрочем, всички предишни главни прокурори несъмнено бяха агенти на комунистическата Държавна сигурност и на посткомунистическата Червена мафия,
         а сегашният Главен прокурор е син и внук на една от най-престъпните комунистически фамилии в България,
         и от когото би трябвало да очакваме да предяви наказателно обвинение срещу Президента, срещу Премиера, срещу своите роднини от фамилията и срещу самия себе си; 

         и където, от своя страна,
         поне двама (а най-вероятно и тримата!!!) от досегашните Президенти са бивши агенти на престъпната комунистическа Държавна сигурност,
         и всички досегашни Премиери несъмнено са били свързани със специалните държавни служби и с Мафията, а един от тях дори е син и внук на една от най-престъпните комунистически фамилии в България.
-------------
         (... ... ...) Е ФАКТЪТ, че Парламентарната асамблея на Съвета на Европа е приела и понастоящем е в сила (вкл. и за територията България) т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., съгласно текста на която справянето с наследството на комунистическите системи изисква:
         *възстановяване на върховенството на Закона;
         *разграждане на старите институционални структури и рамки на мислене;
         *категорично недопускане да бъде извършена „кадифена реставрация“ на тоталитарния режим;
         *намиране на деликатния баланс на оказване на Справедливост без търсене на отмъщение;
         *осигуряване на каузата на Справедливостта и наказване на виновните;
         *да бъде осигурена защита на обществото от проникване на нови форми на комунистическа заплаха;
         *извършените криминални деяния от физически лица по време на комунистическия тоталитарен режим да се преследват и наказват по силата на действуващото наказателно законодателство, което може да бъде разширено, за да бъдат преодолени ограниченията за преследване на извършените престъпления;
         *наказването на всяко лице за всеки отделен акт на действие или бездействие следва да бъде осъществявано съгласно общите законодетелни принципи на цивилизованите страни;
         *ако лицето е действувало в нарушение на човешките права, твърденията му, че е действувало по заповед по никакъв начин не изключва незаконността на действията му и неговата лична вина;
         *на жертвите на тоталитарната съдебна система трябва да бъде дадена материална компенсация;
         *да бъдат разкрити за публичен достъп архивите на тайните служби  и на всички засегнати страни да се предостави достъп до информацията за тях, съхранявана от бившите секретни служби;
         *по отношение на лицата, които не са извършили престъпления, но са заемали високи постове в институциите на комунистическия режим и фактически са подкрепяли режима, е необходимо да се извърши лустрация или декомунизация,
         тъй като за такива лица няма увереност, че ще използуват властта в съответствие с демократичните принципи, като целта на лустрацията не е наказване на хора, набедени за виновни, а е дело в защита на нововъзникващата демокрация.
*************
         (... ... ...) Е ФАКТЪТ, че Парламентарната асамблея на Съвета на Европа е приела и понастоящем е в сила (вкл. и за територията България) т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г., съгласно която
         тоталитарните комунистически режими са се характеризирали без изключение с тежки нарушения на човешките права, без разследването на които е невъзможно проправянето на пътя за помирение.
*************
         При това обръщам внимание върху обстоятелството, че както на българската юридическа общност, така и на европейските дипломатически кръгове е превъзходно известен фактът, че
         механизмът на призоваванията в качеството на „свидетел“
         е метод,
         който прокурорските и полицейските слуги на Мафията използуват ПО ПРЕСТЪПЕН НАЧИН КАТО ПРИВИДНО ЗАМАСКИРАН ПОВОД И ПРИВИДНО ЗАМАСКИРАНО ПРЕСТЪПНО (НЕЛЕГИТИМНО) ОСНОВАНИЕ,
         ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ привидно „доброволното“ или откровено принудителното ПРИТОВОПРАВНО ПРИСЪСТВИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ
         В БЪРЛОГАТА НА ЗВЯРА (Полицията и Прокуратурата),

         КЪДЕТО ТЕ БИВАТ ПОДЛАГАНИ НА НЕИМОВЕРЕН психически и физически ШАНТАЖ,
         целта на който шантаж е
         пострадалите от престъпленията да се „вразумят“
         и да се откажат от претенциите си за Правосъдие,  
         и така благодарение на полицейските и на прокурорските слуги на Мафията да бъде обезпечена безотговорност за престъпниците.

         ИМЕННО НА ТАКЪВ ШАНТАЖ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ СА ПОДЛОЖЕНИ ХИЛЯДИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА ПАРАВОЕННИЯ ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ,

         И ИМЕННО ТОВА Е МЕТОДЪТ,
         БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОЙТО ХИЛЯДИ ЖЕРТВИ НА ПРЕСТЪПНОСТТА СА СМЪРТНО ЗАПЛАШЕНИ И ПОРАДИ ТОВА НЕ СМЕЯТ ДА НАСТОЯВАТ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И ДА ТЪРСЯТ ПРАВАТА СИ.

         Това, впрочем, е официално и публично признато в медиите не от кого и да е, а именно от бившия Министър на вътрешните работи и бивш Председател на Парламента Йордан Соколов.

         За съществуването на ТАЗИ ПРЕСТЪПНА ПРАКТИКА както ЛИЧНО АЗ, така И членовете на РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ МЕН ОБЩЕСТВЕНИ И ПРАВОЗАЩИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ не само РАЗПОЛАГАМЕ С ВНУШИТЕЛЕН БРОЙ КОНКРЕТНИ ФАКТИ,
         но многократно и официално сме протестирали пред Прокуратурата.
*************
         Уточнявам, че тези именно методи на действие на специалните служби са ми много добре известни още от времето на класическия комунистически режим през 70-те и 80-те години, и че разполагам с ксерокс-копия от няколко от строго секретните оперативни дела на Държавна сигурност, от които е видно,
         че за да обезпечат фалшиви свидетелски показания срещу мен са били специално вербувани повече от половината от живеещите в жилищния блок, в който и аз съм живеел със семейството си, като за придаване на особен „морален авторитет“ на лъжествидетелствуванията почти всичките вербувани са били на възраст между 60–85 години,
         както и че за да обезпечат фалшиви свидетелски показания срещу мен
         са били специално вербувани почти 90%
     от тогавашното младо поколение мои колеги
     от Българската академия на науките (БАН) и
     от Софийския университет (СУ).

         Тук и сега няма да коментирам резултата или ефекта от тогавашните строго секретни оперативни разработки срещу мен и членовете на семейството ми.

         Тук и сега ще посоча само това:
         ***ЧЕ след ШЕСТГОДИШЕН (при изключително жестоки и нечовешки условия) ПРЕСТОЙ В ЗАТВОРА ОЩЕ ПРЕЗ МАРТ 1990 ГОДИНА БЯХ ОФИЦИАЛНО ПРИЗНАТ от Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд ЗА НЕВИННО ОСЪДЕН ПРИ ПЪЛНА ЛИПСА НА ИЗИСКУЕМИТЕ ОТ ЗАКОНА ДОКАЗАТЕЛСТВА;

         ***ЧЕ не само тогава, но и след това, включително и непосредствено след промените от 1990 г., включително и до наши дни,
         ИМЕННО КАТО ПРЯК И НЕПОСРЕДСТВЕН РЕЗУЛТАТ НА ТЕЗИ СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ В БУКВАЛНИЯ СМИСЪЛ НА ДУМАТА
         ЗАГИНАХА (намериха смъртта си) ТОЧНО ШЕСТ ДУШИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФАМИЛИЯТА И СЕМЕЙСТВОТО МИ;

         ***ЧЕ никога не съм спирал, но през последните няколко години съм особено настоятелен
         да търся наказателна и репараторна отговорност
         както от Държавата, така и от конкретните институционални физически лица-извършители на изключително многобройните престъпления срещу мен и членовете на фамилията и семейството ми;

         ***ЧЕ ВСИЧКИ НЕПОСРЕДСТВЕНО ВИНОВНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ЛИЦА ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДНЕС
         или все още РАБОТЯТ, или са работили КАТО
         видни свръхбогати бизнесмени,
         демократични генерали,
         върховни съдии,
         конституционни съдии,
         вицепремиери,
         министри и заместник-министри (включително и Министри на вътрешните работи и на правосъдието),
         видни висши прокурори (включително и Главен прокурор),
         видни адвокати,
         видни функционери на Парламента,
         видни дипломати,
         съдия в Стразбург,
         съдия в Хагския трибунал за Югославия,
         съдия в Междудържавния арбитражен съд на ООН,
         съдия в Конституционния съд в Косово,
         професори в Юридическите факултети и в Института за правни науки при Българската академия на науките,
         и отделно от това аз и членовете на семейството ми фактически сме били работодатели
         на повече от 200 (двеста) агенти, доверени лица, офицери на комунистическата Държавна сигурност и на посткомунистическите НСС и ДАНС,
         някои от които дори и днес не само продължават да работят, но дори и да заемат отговорни ръководни постове в сега функциониращата Държавна агенция за национална сигурност (ДАНС);

         ***ЧЕ ИМЕННО ПОРАДИ МОЯТА НЕПРЕКЛОННА СТРАТЕГИЯ НА ТЪРСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ОТ ВСИЧКИТЕ ВИЗИРАНИ ПО-ГОРЕ ВИНОВНИ ЗА НАШЕТО РЕПРЕСИРАНЕ ЛИЦА
         всичките тези ПРЕСТЪПНИ ЛИЦА, КОИТО все още ДОРИ И ДНЕС заемат изключително високопоставени позиции в структурата на Мафията и на Държавата,
         СА ОСОБЕНО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ НЕ САМО ДА МЕ ЕЛИМИНИРАТ ОТ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ политически и обществени ПОЗИЦИИ, ОТ КОИТО БИХ МОГЪЛ ДА ПРОДЪЛЖА ДА НАСТОЯВАМ ЗА ТЕХНАТА ОТГОВОРНОСТ,
         НО ДОРИ И ДА МЕ УБИЯТ И ДА УНИЩОЖАТ ОСТАНАЛИТЕ ЖИВИ ЧЛЕНОВЕ НА ФАМИЛИЯТА И НА СЕМЕЙСТВОТО МИ
         (за да няма мотивирани и заинтересовани живи лица, които да продължат да настояват за търсене на отговорност за извършените престъпления).
---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
*** *** *** *** *** *** ***
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЦИЗНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА ВСЯКО ОТДЕЛНО ОПИСАНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – прокурори, служители на специалните служби и други,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица и престъпни формирования (формирования на организираната мафиотска престъпност)
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАКОНОВИ  ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БРУТАЛНО ШЕСТВАЩАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ не само да понесат съответната наказателна отговорност, но и да понесат законната деликтна и репараторна отговорност.

            Заявявам, че             категорично и ясно настоявам СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
22 Март 2014 г.                                                       Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар