2014-03-29

Отворено писмо „ЦацароМафия - 25 / 31.03.2014“ На вниманието на Специализираното звено за разследване на магистрати и на организираната престъпност!!!Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
31 Март 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - -

Отворено писмо „ЦацароМафия - 25 / 31.03.2014“

На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!

Информационно копие:
До г-н Волен Сидеров –
Председател на Парламентарната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 

До г-н Димитър Стоянов Дъбов –
Председател на Парламентарната Комисия
за контрол над службите за сигурност
при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 


І (Първо)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Макар че вече е изтекло ПОВЕЧЕ от една година и три месеци време,
            откакто Вие сте интронизиран на високопоставената държавна длъжност Главен Прокурор на България;
            Макар че през цялото това време Вие по абсолютно недвусмислено ясен начин показвахте и доказвахте, и продължавате да показвате и доказвате,
            че не служите и нямате абсолютно никакво намерение да служите на Правото, и че служите и ще служите единствено на Вашите престъпни господари от Мафията;
            Все пак е несъмнено, че и на Вашите господари и на самия Вас ви е пределно ясно, че не съм аз този, който ще се примири с така визираната ситуация.

            Така, въпреки така визираната ситуация, за пореден път изрично и пределно ясно УТОЧНЯВАМ, че вече ЧЕТВЪРТ ВЕК от началото на бутафорните политически промени до днес, в качеството ми на български и европейски гражданин, на формационен юрист, на обществено ангажирано лице и на пострадало лице
            не съм спирал ОФИЦИАЛНО И ИНТЕНЗИВНО да настоявам пред Прокуратурата, пред Съда и пред Изпълнителната власт
за ПРАВОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
И
НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ
за всяка престъпна дейност,
в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на тежка национална катастрофа и
на жесток селективен и тотален геноцид,

както и
ДА БЪДЕ ПРЕДПРИЕТА ТОТАЛНА НАДЗОРНА
РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на
70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес;

и да бъде наложена наказателна и репараторна отговорност
на абсолютно всички отделни физически лица,
които в качеството си
на служители на комунистическата Държавна сигурност и
на посткомунистическите специални служби,
както и в качеството си
на прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,

са извършили отделни конкретно доказани престъпления,
засягащи както моите лични права и интереси,
така и правата и интересите на всички свързани с мен
мои роднини, приятели
и легитимни обществени формирования и юридически лица.


ІІ (Второ)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            изрично и пределно ясно ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, че
            от 70-те години до днес, вече в продължение на почти половин век,
            надлежно съм депозирал в офиса на Главния Прокурор и на другите звена от системата на Прокуратурата голямо множество ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ на конкретно описани престъпления, извършени  
            от служители на комунистическата Държавна сигурност,
            от служители на посткомунистическите специални служби и
            от прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,
            по които мои искания досега не е извършено абсолютно нито едно разследване и не ми е даден абсолютно нито един легитимен отговор.

            Така, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега
            за пореден път предоставям на Вашето престъпно прокурорско внимание тук визираната
ГРУПА КАЗУСИ,
надлежно описани в досегашен (в тази папка!) общ обем от
59 (петдесет и девет)
страници документация и аргументация

относно:
престъпния МЪЛЧАЛИВ ОТКАЗ
на българската прокуратура да разследва
ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА,
ОТНОСНО ТОВА, ЧЕ
през 1995г.
агентът на специалните служби
Петър Манков Манков
по престъпен начин, чрез свой личен подпис
и без да притежава абсолютно никави правомощия
е получил от касата на
финансова къща  „Омега-94“ООД
намиращата се на моя лична сметка
парична сума в размер на
5 815
(пет хиляди и осемстотин и петнадесет)
щатски долари.

От приложените и посочените от мен доказателства
е видно, че
Първо:
            На 01 Януари 1995 г. аз съм сключил с финансова къща „Омега-94“ООДДоговор за доверително управление на финансови активи“;

Второ:
след което чрез свой личен подпис
и без да притежава абсолютно никакви пълномощия
лицето Петър Манков Манков
е получил от касата на визираната финансова къща
взета именно от моята лична сметка
сума в размер на 5 815
(пет хиляди осемстотин и петнадесет)
щатски долари.

Трето:
            В моите адресирани до Прокуратурата искания за разследване изрично и пределно ясно съм написал:
            че парите са били взети от финансовата институция и са били предоставени на визираното лице
            именно по времето, когато
            Специалните държавни служби са били обезпечавали провеждането
            срещу мен
            и срещу ръководената от мен политическа партия
            на специална по-обща стратегия на
            тотално лишаване от всички видове възможности за нормално икономическо и битово същестувване
            и за нормална личностна и политическа дейност;

            че в момента на извършването на деянието визираното лице – Петър Манков Манков – е имал официалния статус на Генерален директор на две съвместни „Киргизко-български“ фирми – „ИнтерМег“ и „Кибос“ („Държавен вестник“ брой 32 от 07 Април 1995 г. и „Държавен вестник“ брой 99 от 19 Ноември 1996 г.),
            които фирми са имали статуса на важни структурни звена от системата на руската мафия и на руските и на българските специални служби
            и са били едни от важните фактори в механизма на децентрализирането и преструктурирането на територията на България като зона на интензивна дейност на българските кланове на руската Мафия и на руските специални служби;

            че визираното лице – Петър Манков Манков – е бил агент на Държавна сигурност
            и като такъв е изпълнявал особени задачи не само по разработването на множество опозиционно настроени срещу комунистическата система български граждани,
            но и по обезпечаване на посткомунистическата престъпна дейност върху българската територия на киргизкия клан на руската мафия;
            ***че синът на Петър Манков вече в продължение на много години е офицер от сегашните специални служби на Министерството на вътрешните работи;
            ***че съпругата на сина (тоест - снахата) на Петър Манков е бивш гражданин на СССР и агент на КГБ;
            ***че съпругата на самия Петър Манков също така е била агент на Държавна сигурност;

            че още на 16 Ноември 1995 г.
            съм бил поискал от Главния прокурор и от Софийския градски прокурор да бъде извършено разследване на същото това лице – Петър Манков Манков;
            че впоследствие такива искания за разследване съм бил поискал:
            ***на 13 Декември 1998 г.,
            ***на 21 Юли 1999 г.,
            ***на 30 Юли 1999 г.,
            *** на 11 Октомври 2001 г.,
            ***на 28 Септември 2006 г.,
            ***на 17 Януари 2007 г.,
            ***на 14 Март 2011 г. и
            ***на 15 Март 2011 г. ;

            че едва след моето изложение от 13 Декември 1998 г. преписката е била възложена на Николай Желязков от сектор „Икономическа полиция“ при Пето полицейско управление;

            че в текста на изложението ми от 11 Октомври 2001 г. изрично и пределно ясно съм написал, че „чрез слугите си от Прокуратурата Червената мафия най-прецизно е пазела Петър Манков от разследвания“;

            че в текста на изложението ми от 11 Октомври 2001 г. изрично и пределно ясно съм написал, че „многобройните политически, икономически, социални, морални и пр. удари върху мен са прецизно организирани именно от тайните служби на държавата (служещи на Червената мафия) и от отделни мафиотски структури, и
            че Прокуратурата от всички нива обезпечава
            както физическите, икономическите и пр. брутални посегателства върху мен,
            така и безнаказаността и безотговорността на престъпниците“.

--- --- ---
            Тук и сега ще посоча само това:

            ***ЧЕ след ШЕСТГОДИШЕН (при изключително жестоки и нечовешки условия) ПРЕСТОЙ В ЗАТВОРА, ОЩЕ ПРЕЗ МАРТ 1990 ГОДИНА БЯХ ОФИЦИАЛНО ПРИЗНАТ от Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд ЗА НЕВИННО ОСЪДЕН ПРИ ПЪЛНА ЛИПСА НА ИЗИСКУЕМИТЕ ОТ ЗАКОНА ДОКАЗАТЕЛСТВА;

            ***ЧЕ не само тогава, но и след това, включително и непосредствено след промените от 1990 г., включително и до наши дни,
            ИМЕННО КАТО ПРЯК И НЕПОСРЕДСТВЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕЗИ СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ В БУКВАЛНИЯ СМИСЪЛ НА ДУМАТА ЗАГИНАХА (намериха смъртта си) ТОЧНО ШЕСТ ДУШИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФАМИЛИЯТА И СЕМЕЙСТВОТО МИ;

            ***ЧЕ никога не съм спирал, но през последните няколко години съм особено настоятелен да търся наказателна и репараторна отговорност както от Държавата, така и от конкретните институционални физически лица-извършители на изключително многобройните престъпления срещу мен и членовете на фамилията и семейството ми;

         ***ЧЕ ВСИЧКИ НЕПОСРЕДСТВЕНО ВИНОВНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ЛИЦА ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДНЕС
         или все още РАБОТЯТ, или са работили КАТО
         видни свръхбогати бизнесмени,
         демократични генерали,
         върховни съдии,
         конституционни съдии,
         вицепремиери,
         министри и заместник-министри (включително и Министри на вътрешните работи и на правосъдието),
         видни висши прокурори (включително и Главен прокурор),
         видни адвокати,
         видни функционери на Парламента,
         видни дипломати,
         съдия в Стразбург,
         съдия в Хагския трибунал за Югославия,
         съдия в Междудържавния арбитражен съд на ООН,
         съдия в Конституционния съд в Косово,
         професори в Юридическите факултети и в Института за правни науки при Българската академия на науките;  

            и отделно от това аз и членовете на семейството ми фактически сме били работодатели“ на
повече от 250 (двеста и петдесет)
агенти, доверени лица, офицери на комунистическата Държавна сигурност и на посткомунистическите специални служби (НСС, ДАНС, ГДБОП),
някои от които дори и днес
не само продължават да работят,
но дори и да заемат отговорни ръководни постове
в сега функциониращата система на
специалните служби на държавата;

            ***ЧЕ ИМЕННО ПОРАДИ МОЯТА НЕПРЕКЛОННА СТРАТЕГИЯ НА ТЪРСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И НА РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ОТ ВСИЧКИТЕ ТУК ВИЗИРАНИ ВИНОВНИ ЗА НАШЕТО РЕПРЕСИРАНЕ ЛИЦА
            всичките тези ПРЕСТЪПНИ ЛИЦА, КОИТО все още ДОРИ И ДНЕС заемат изключително високопоставени позиции в структурата на Мафията и на Държавата,
         СА ОСОБЕНО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ да провеждат и не са спирали да провеждат интензивни специални оперативни мероприятия, насочени към това
         НЕ САМО ДА МЕ ЕЛИМИНИРАТ ОТ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ гражданско-институционални, 
социални,
професионални,
политически
и обществени ПОЗИЦИИ,
ОТ КОИТО БИХ МОГЪЛ ДА ПРОДЪЛЖА ДА НАСТОЯВАМ ЗА ТЕХНАТА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ,

         НО ДОРИ И ДА МЕ УБИЯТ И ДА УНИЩОЖАТ ОСТАНАЛИТЕ ЖИВИ ЧЛЕНОВЕ
         НА ФАМИЛИЯТА И
НА ПЪРВОТО И НА ВТОРОТО МИ СЕМЕЙСТВО,

            за да няма мотивирани и заинтересовани живи лица, които да продължат да настояват за търсене на отговорност за извършените престъпления.

Към:
            N01. Искане за легитимно разследване, адресирано до Главния прокурор (Иван Татарчев) и до Президента Петър Стоянов, датирано на 13 Декември 1998  г., регистрирано в офиса на Главния прокурор;

            02. Искане за легитимно разследване, адресирано до Софийския градски прокурор (Нестор Несторов) и до Дознател (Николай Желязков) в сектор „Икономическа полиция“ при Пето Районно полицейско управление в София, датирано на 21 Юли 1999  г., регистрирано в съответните офиси;

            03. Искане за легитимно разследване, адресирано до Главния прокурор (Никола Филчев), до Софийския градски прокурор (Нестор Несторов) и до Дознател (Николай Желязков) в сектор „Икономическа полиция“ при Пето Районно полицейско управление в София, датирано на 30 Юли 1999  г., регистрирано в съответните офиси;

            04. Искане за легитимно разследване, адресирано до Главния прокурор (Никола Филчев), датирано на 11 Октомври 2001 г., регистрирано в съответния офис;

            05. Искане за легитимно разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 28 Септември 2006 г., регистрирано в съответния офис (№14517/29.09.2006 г.);

            06. Искане за легитимно разследване, адресирано до г-н Юруков, Пето Районно полицейско управление в София, датирано на 17 Януари 2007 г., регистрирано в съответния офис;

            07. Искане за легитимно разследване, адресирано до Главния прокурор (Борис Велчев), датирано на 14 Март 2011 г., регистрирано в съответния офис (№11966/14.03.2011 г.);

            08. Искане за легитимно разследване, адресирано до Заместник-Главния прокурор (Камен Ситнилски), датирано на 15 Март 2011 г., регистрирано в съответния офис (№11966/2010, V  --- 15.03.2011 г.);

            09. Искане за легитимно разследване, адресирано до Главния прокурор (Борис Велчев), датирано на 03 Юни 2011 г., регистрирано в съответния офис (№11966/2010, V --- 03.06.2011 г.), озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ... – 6“;

            10. Искане за легитимно разследване, адресирано до Главния прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 24 Юли 2013 г., регистрирано в съответния офис (№3307/2013 --- 24.07.2013 г.), озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ... – 601“.


Уточнявам, че така визираната
ПРОКУРОРСКА ПРЕПИСКА
СЪДЪРЖА  НЕПОКЛАТИМИ ДОКАЗАТЕЛСТВА И АРГУМЕНТИ.

Уточнявам, също така, че по повод и във връзка с тази преписка
досега не съм получил
от Прокуратурата и от другите надлежно информирани Институции и институционални лица
абсолютно никакъв
ЛЕГИТИМЕН И
ЮРИДИЧЕСКИ АДЕКВАТЕН
отговор!

Настоявам
за легитимно прокурорско разследване на всички факти, обстоятелства и доказателства,

и за АДЕКВАТНО ЮРИДИЧЕСКО АРГУМЕНТИРАНЕ
на изпращаните до мен писма
от Прокуратурата.


ІІІ (Трето)
            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, като отново изрично и ясно уточнявам, че по тук визираната прокурорска преписка въобще не ми е даден абсолютно никакъв легитимен официален отговор,
            ВПРОЧЕМ, ПОДЧЕРТАВАМ, ЧЕ КАТО се има предвид това, че съгласно принципите и нормите на Правото липсата на отговор на определено правосъобразно искане по своята същност е мълчалив конклудентен (т. е. иманентно подразбиращ се) отговор, считан за отказ от съобразяване с правосъобразната претенция на заявителя, 
следва да бъде прието,
че чрез този именно конклудентен поведенчески акт
на моята коректност
Прокуратурата е отвърнала и отвръща с
перверзна мафиотска курвектност.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, длъжен съм за пореден път изрично и ясно да уточня,
       че както вече би трябвало да Ви е пределно ясно, просто неизбежно е още в самото начало на всяко изложение да бъде поставян и въпросът
       за Вашата лична (персонална) престъпна дейност и отговорност по повод и във връзка с всеки отделен казус, в който Вие встъпвате
       ИЛИ КАТО непосредствен изпълнителен деец,
       ИЛИ КАТО злоупотребяващ с властта си високопоставен магистрат,
       НЕ САМО съучастнически прикриващ съответните престъпни дейци,
       НО И активно участвуващ в стратегията, насочена към това жертвите на престъпленията да не могат да се съпротивляват и защитават
       и да бъдат превърнати в безучастни наблюдатели на техното собствено унищожение.

       Още повече, че със самото си всекидневно поведение и самата си дейност самият Вие просто не ми давате абсолютно никава възможност за друга визия върху онова, което правите.

            При това, обръщам Вашето внимание върху факта, че само преди една година, в публичното си изявление от 16 Април 2013 г. по случай официалното честване на „Деня на Българската Конституция“ и „Деня на българския юрист“,
            в присъствието на двама видни функционери на Европейския съюз (Мишел Конинкс и Джовани Кеслер),
            Вие направихте изявление относно острата необходимост от институционалната фигура на Европейски Прокурор за България,
            при което, като израз на високодобронамерена и благородна воля
            Вие дадохте да се разбере, че
            макар и без официални пълномощия и назначения,
            фактически и конклудентно
            вече сте встъпил (като самоназначил се ИЛИ като изпълняващ чужда функция без легитимно пълномощие) в тази си именно функция.


ІV (Четвърто)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            За пореден път изрично, ясно и категорично обръщам Вашето престъпно прокурорско внимание върху задължителните за Вас за съобразяване и изпълнение
            европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
            т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и
            т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г.,
            съгласно текста на които правни норми  
         без надлежното разследване на нарушенията на човешките права, извършени от тоталитарните комунистически режими,  
       НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ МЕН И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ,
       ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН И ВАС КАТО СЪУЧАСТНИК ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
       КОМУТО Е ВЪЗЛОЖЕНО АНТИЧОВЕШКОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ОБЕЗПЕЧАВА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.
---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
*** *** *** *** *** *** ***
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЦИЗНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА ВСЯКО ОТДЕЛНО ОПИСАНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – прокурори, служители на специалните служби и други,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица и престъпни формирования (формирования на организираната мафиотска престъпност)
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАКОНОВИ  ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БРУТАЛНО ШЕСТВАЩАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ не само да понесат съответната наказателна отговорност, но и да понесат законната деликтна и репараторна отговорност.

            Заявявам, че категорично и ясно настоявам СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
31 Март 2014 г.                                                       Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар