2017-07-11

(12 Юли 2017 г.), Петдесето (50-то) официално отворено писмо До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО – ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ ГЛОБАЛИСТИЧЕН НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ: *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”; *(02)Президента на България; *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството; *(04)Главния Прокурор; *(05)Министъра на вътрешните работи; *(06)Омбудсмана на България. *До Специален (за сега ОТДЕЛЕН) АДРЕСАТ – членовете на Висшия Адвокатски Съвет


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

12 Юли 2017 г.

 

Петдесето (50-то) официално отворено писмо

            До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО –

ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ

ГЛОБАЛИСТИЧЕН НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН

СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ

КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ:

            *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”;

            *(02)Президента на България;

            *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството;

            *(04)Главния Прокурор;

            *(05)Министъра на вътрешните работи;

            *(06)Омбудсмана на България.

            *До Специален (за сега ОТДЕЛЕН) АДРЕСАТ – членовете на Висшия Адвокатски Съвет

 

І.

            Преди всичко, ваши ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПНИ регионални Демони на Злото,

макар и превъзходно да зная кои и защо са вашите господари и сутеньори, кои и какви сте вие и защо сте такива, КАКВО ПРАВИТЕ, ЗАЩО ГО ПРАВИТЕ И КАКВО И ЗАЩО ЩЕ НАПРАВИТЕ,

все пак, В ИМЕТО НА БЪДЕЩЕТО И БЪДЕЩОТО ПРАВОСЪДИЕ

            за пореден път предявавам пред вас ИСКАНЕТО ДА ОБЕЗПЕЧИТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕЦИЗНО ПОЛИЦЕЙСКО, ПРОКУРОРСКО, СЪДЕБНО И ГРАЖДАНСКО РАЗСЛЕДВАНЕ ПО ВСИЧКИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ, които през последните няколко десетилетия акуратно и прецизно съм посочил и описал в моите надлежно официално регистрирани искания за реализиране на наказателно и репараторно Правосъдие.

 

Впрочем, уточнявам, че, всъщност, най-интензивна е моята

ПРЕЦИЗНА ЕДНОСТРАННА ЮРИДИЧЕСКА ЕПИСТОЛАРНОСТ

С ТРИТЕ ОСНОВНИ БОЙНИ ЕНИЧАРСКИ ОРДИ

НА НЕОКОЛОНИАЛНАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ПРЕСТЪПНОСТ:

*ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР,

*МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ,

и *съдебната институция

(пред която съм предявил няколо десетки съдебни искове за отговорност на държавата и на нейни властови функционери, на нито един от които до сега не е даден никакъв ход).

 

            Също така уточнявам, че в основата на цялата, ОТ 70-ТЕ ГОДИНИ ДО ДНЕС насочена срещу мен и моите най-близки хора

КОЛОСАЛНА ПРЕСТЪПНА

ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ДЕЙНОСТ

            КАТО ИЗХОДНА ДОКУМЕНТАЛНА БАЗА е залегнала

акуратно документираната от самите престъпни дейци

т. нар. „Строго секретна оперативна дейност”, описана в т. нар. „Дела за оперативна разработка (ДОР)”, кодовите наименования на които са: „Дело №13304, Терорист”,  Скитник”, „Гадния”, „Дивия”, „Злобара”, „Твърдоглавия”, „Непокорник” и „Дракон”.

 

            При това уточнявам, че видно от така посочените „Дела” НА МЕН СА МИ ПРЕДОСТАВЕНИ КОПИЯ САМО ОТ ОКОЛО 10% (десет процента!), от които 10% е видно, че в насочената срещу мен и моите най-близки хора престъпната дейност на функционерите на българския клан на КГБ,

само за (през) периода от 70-те до 90-те години „героически” са участвували повече от 250 (двеста и петдесет) души,

 

и че САМО  от 90-те години ДО ДНЕС СА УЧАСТВУВАЛИ ПОНЕ ОЩЕ ДВА ПЪТИ ПОВЕЧЕ,

 

при това, извършената от НОВАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ престъпна дейност Е НЕ ПО-МАЛКО ЖЕСТОКА, НО Е МНОГО ПО-ПЕРВЕРЗНА.

 

            Всъщност, макар че вече многократно съм го споменавал, тук и сега пак ще го спомена: почти всички, които по някакъв начин, степен или форма КАКТО ПРЕДИ, ТАКА И СЛЕД ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОМЕНИ, са участвували в моето и на моите близки хора противоправно репресиране,

именно след бутафорните политически промени,

именно под покровителствената егида на

постСССР/Русия, на САЩ и на ЕС

 

са получили не само най-високото си издигане в професионалната йерархия, но и зашеметяващото си забогатяване,

            при което сред най-издигнатитете и най-облагодетелствуваните от тях днес фигурират: ***видни свръхбогати бизнесмени; ***демократични генерали; ***членове на Висшия съдебен съвет; ***върховни съдии; ***конституционни съдии; ***съдии в международните съдилища в Страсбург; ***съдия в Хагския трибунал за Югославия; ***съдия в Конституционния съд в Косово; ***вицепремиери; ***министри и заместник-министри (включително и на правосъдието и на вътрешните работи); ***видни висши прокурори, включително и Главен прокурор; ***видни адвокати; ***видни депутати; ***Председател на Парламента и други парламентарни функционери; ***видни дипломати; ***професори в Юридическите факултети и Института за правни науки при БАН; ***и всякакви други.

 

              Също така изрично и ясно подчертавам, че е категорична констатацията ми, че КАКТО ПО ВРЕМЕТО НА КЛАСИЧЕСКИЯ КОМУНИЗЪМ, ТАКА И СЛЕД БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ, ТАКА И ПРИ СЕГАШНАТА КОНФИГУРАЦИЯ,

              именно с цел да бъде пресечена (прекратена) моята интензивна легитимна съпротивно-отбранителна строго юридическа дейност, насочена към търсенето на отговорност от всички дейци за извършените от тех престъпни деяния,

специалните държавни и мафиотски служби

не са спирали и продължават интензивната си престъпна оперативна дейност срещу мен и свързаните с мен лица

         превръщайки моето и на семейно и фамилно най-близките ми хора ежедневие

         В ПОСТОЯННО БОЙНО ПОЛЕ при изключително висока степен на застрашеност за здравето и живота.

 

            Като изрично и ясно ви припомням текстовете на всичките мои предишни официални писма, не само конкретно до вас, но и до всичките ваши предшественици,

            текстовете на които писма ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК са надлежно публикувани не само в моите обемистни документални книжни издания, но и в моите ИНТЕРНЕТ-сайтове,  в които акуратно и прецизно съм посочил и описал

НЯКОЛКО ХИЛЯДИ ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ,

за пореден път заявявам, че

като преминал през най-зловещите килии (или подземия)

не само на половинвековния Интернационален, но и на четвъртвековния Транснационален  комунизъм

 

            тук и сега за многократен пореден път ПРЕДНАМЕРЕНО обосновавам искането за практическо реализиране на Принципите и Нормите на Международното, Европейското и Българското Право, при което се позовавам на задължителните за вас за съобразяване и изпълнение

            европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г., съгласно текста на които правни норми

без надлежното разследване и репариране на нарушенията на човешките права, извършени от комунистическите режими

НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ ЖЕРТВИТЕ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ

 

            ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН (от една страна)

            И ВСИЧКИТЕ ВАС БЪЛГАРСКИ ЕНИЧАРСКИ ИЗВЕРГИ И ВСИЧКИТЕ ВАШИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ГОСПОДАРИ И СУТЕНЬОРИ (oт друга страна)

            КАТО ПРЕКИ И КОСВЕНИ УЧАСТНИЦИ И СЪУЧАСТНИЦИ ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ И ВЪВ ВИЗИРАНОТО ПРЕСТЪПНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.

 

  Така, за пореден път се позовавам на фактите и обстоятелствата, които ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК са посочени и описани в многобройните мои официални писмени настоявания за спазване на Правото,

              които акуратно са регистрирани във вашите офиси и по които ДО ДНЕС НЯМАМ АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР.

              Така, тук и сега за пореден път настоявам пред всичките вас,

              ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ И ДА МИ ДАДЕТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ПРЕЦИЗЕН ФАКТОСЪОБРАЗЕН КОНКРЕТЕН ОТДЕЛЕН ОТГОВОР

  НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИТЕ МОИ НАДЛЕЖНО РЕГИСТРИРАНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИЯ ЧЕТВЪРТ ВЕК ВЪВ ВАШИТЕ ОФИСИ

МОИ АКУРАТНИ ИСКАНИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО, ЕВРОПЕЙСКОТО И БЪЛГАРСКОТО ПРАВО.

 

 

ІІ.

            В частност, тук и сега изрично и пределно ясно ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ видно от цялостната надлежно официално регистрирана във вашите държавно-мафиотски институции документация

– от 70-те  години ДО ДНЕШНИЯ ДЕН  -

лично аз и всичките мои семейно, фамилно, организационно и съчувствено близки хора сме подложени на

АБСОЛЮТНО ПРЕСТЪПНИ СИСТЕМАТИЧНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА,

организирани и ръководени от специалните правителствено-мафиотски служби,

поради единствената моя и наша „вина”,

изразяваща се в категорично настояване

ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ДА СПАЗВА ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОТО.

 

            Всъщност, от така визираната документация Е ОЧЕВАДНО ВИДНО, че

АБСОЛЮТНО НИКОГА не е имало,

не са съществували и не съществуват

абсолютно никакви легитимни доказателства

за каквато и да е обвинителна теза СРЕЩУ МЕН И СВЪРЗАНИТЕ С МЕН ЛИЦА;

и че АБСОЛЮТНО ВИНАГИ,

АБСОЛЮТНО ВСИЧКО Е БИЛО ОСЪЩЕСТВЯВАНО

ПО ПРЕСТЪП НАТА СИЛА НА

ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ

И Е ОБСЛУЖВАЛО И ОБСЛУЖВА

ЗЛОВЕЩИТЕ ПРЕСТЪПНИ ЦЕЛИ

НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИТЕ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ ГОСПОДАРИ

НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ.

 

 

ІІІ.

            В частност, тук и сега се позовавам на надлежно регистрираната в офиса на Министъра на вътрешните работи документацишя, съдържаща общо 33 (тридесет и три) страници (вх.№489702-81 и вх.№489702-2655) относно

оперативно мероприятие „Шестият етаж”,

     казус „Престъпната дейност на МВР и ДАНС срещу холандски депутат от Европейския Парламент, с когото сме обсъждали моят план за регистриране в Швейцария на Правозъщитно Бюро „Истина и Правосъдие” за документално обезпечаване пред европейски и други съдилища на искове за отговорност на недосегаемите в България престъпници”.

            Уточнявам, че по повод и във връзка с тази „преписка”

ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР.

 

 

ІV.

            В частност, тук и сега се позовавам на следните изрични и пределно ясни текстове от съдържанието на визираната преписка:

         Така, без да възпроизвеждам и уточнявам приложените страници документация изрично и ясно настоявам за следното:

Първо:

         тъй като българските специални служби категорично не са били имали абсолютно никакво право да „разработват” тук визираният депутат от Европейския парламент, с когото аз съм контактувал и съм обменял информация относно моите проекти

         да регистрирам в Швейцария правозащитно бюро за подпомагане на швейцарското и европейското правосъдие

         за съдене на онези лица, които са принадлежни към престъпния управляващ социален слой и са недосегаеми за българското правосъдие;

         тъй като, все пак, българските специални (секретни) служби са извършили престъпна дейност като са извършвали т. нар. „оперативна разработка” на тук визирания европейски депутат;

         тъй като видно от публикацията във в-к „168 часа”, брой 33 от 18-24 Август 2006 г. отделни важни елементи от тази именно престъпна дейност на българските специални служби са били възложени на тук посоченото лице, КОЕТО ИМЕННО Е ИЗВЪРШИЛО ДИРЕКТНАТА ПРОВОКАЦИЯ СПРЯМО ВИЗИРАНИЯ ДЕПУТАТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ;

         тъй като видно от документацията, намираща се в патримониума на швейцарските държавно-властови служби

         тук визираният депутат от Европейския парламент е бил обект на престъпното внимание и на тези (на швейцарските!!!) служби,

         при което дори са документарани и моите телефонни разговори с този депутат, проведени от хотела в Швейцария;

 

         ТО, В ИМЕТО НА ИСТИНАТА, СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОСЪДИЕТО, АЗ НАСТОЯВАМ:

         ***Да разсекретите целият документален масив относно престъпната дейност на българските специални служби и в частност на тук визираното българско агентурно зависимо лице, която престъпна дейност е извършена срещу тук визирания европейски депутат;

         ***Да поискате от надлежните държавни институции на Швейцария да разсекретят и да дадат абсолютно пълна публичност на абсолютно цялата документация, свързана с мен и членовете на моето семейство по повод и във връзка с нашето пребиваване в Швейцария с намерението да регистрираме правозащитно бюро за подпомагане на швейцарското и европейското правосъдие за съдене на онези лица, които са недосегаеми за правосъдието в България.

 

Второ:

         Припомням Ви текста на моето официално писмо от 28 Август 2015 г., озаглавено като Петдесет и трето (53-то)писмо-меморандум, адресирано до Посланика на Конфедерация Швейцария, в което

         В ИМЕТО НА ИСТИНАТА, СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОСЪДИЕТО съм написал следният текст:

         „в частност ще се наложи да бъдат разсекретени и оперативните мероприятия, ръководени лично от Министъра на вътрешните работи на България по повод и във връзка с моите срещи в София с депутат на Европейския парламент, гражданин (по рождение) на западноевропейска държава, който бе посветен в плановете ми за регистриране в Швейцария на визираното Правозащитно бюро;

         както и за опитите на визирания Министър да компрометира въпросния евродепутат чрез специална публикация във вестник „168 часа“;

         както и изричният специален интерес към същия депутат от ЕП от страна на официалните служители на Швейцария по повод и във връзка с моите разговори с този депутат, проведени по стационарния телефон на хотела, в който аз и семейството ми бяхме настанени;

         в частност ще се наложи да бъде възобновено разследването и

на едно мистериозно все още неразкрито убийство –

         в официалната документация, написана и подписана лично от мен и предоставена на швейцарските специални служби изрично съм посочил името на мой приятел от студентските години - 

         по онова време високопоставен магистрат - 

         който непосредствено преди моето и на семейството ми заминаване за Швейцария ми каза, че разполага с информация,

         че е подготвено убийството на Янко Николов Янков, живеещ на шестия етаж в блок 4 в квартал „Дианабад“.

          Мистериозното в случая е това, че по онова време, а и дълго време след това, никой не е знаел, че лице, носещо абсолютно същите три идентификационни имена като моето, е закупило апартамент, намиращ се в същия блок, на същия етаж, в който живея и аз;

         впрочем, съвсем непосредствено след убийството на онзи Янко Николов Янков един изключително виден български журналист

         и добър познавач на дейността на секретните служби бе публикувал в неговия вестник „Поглед“ статия, в която изрично и ясно бе написал,

         че службите, които разследват убийството, никога няма да посмеят да разследват хипотезата за връзка между двамата, имащи същите три имена.

         Благоволете да проумеете, „Ваше“ „Превъзходителство“ Денис Кнобел, че Вашите престъпни опити да ангажирате официалните български държавни и мафиотски институции със задачата да ме елиминират „от сцената“ на търсенето на Правосъдие за мен е ежедневна реалност още от 70-те и 80-те години ДО ДНЕС;

         и че през това време именно по вина най-вече на поощряваните от СССР/Русия и САЩ, както и от Великобритания и Швейцария (а също така и на някои други държави) престъпни български държавно-властнически и мафиотски структури абсолютно всички мои семейно и фамилно близки хора бяха подложени на неимоверно жестоки и перверзни престъпни посегателства,

         в резултат на които са погребани пет души от моята фамилия и двама души от фамилията на съпругата ми,

         а останалите живи мои най-близки хора, включително и до днешния ден, са подложени на нескончаеми систематични форми на престъпни посегателства,

         ПОВЕЧЕТО ОТ КОИТО СА АКУРАТНО ОПИСАНИ И ПРЕДОСТАВЕНИ НА НАДЛЕЖНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ - които, разбира се, дори не благоволяват да дадат съответния легитимен отговор.”

 

Трето:

         Изрично и пределно ясно настоявам да поискате от швейцарските държавно-властнически институции цялостната документация, свързана с мен и членовете на моето семейство и по повод и във връзка с това, че в същата документация изрично и ясно са регистрирани и

         ИЗВЪРШЕНИТЕ СПРЯМО МЕН И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ

         ПРЕСТЪПНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ

         НА ШВЕЙЦАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ (СЕКРЕТНИ) СЛУЖБИ.

 

         В частност там следва да се намира и някакво официално писмо, адресирано до швейцарските власти уж в моя защита, написано от ръководството на някаква ШВЕЙЦАРСКА крайно лява екстремистка комунистическа организация, с която аз не само абсолютно никога не съм имал никакви взаимоотношения, но и за съществуването на която никога не съм знаел;

         поради което и тогава и сега настоявам да бъдат разследвани съответните престъпни функционери

         на швейцарските специални (секретни) служби

         и техните български партньори;

         които именно са били организирали извършването на тази абсолютно провакационно фалшификаторска провокация

         срещу мен и членовете на семейството ми като са създали и използували фалшиви документални масиви за да обезпечат своето престъпно поведение спрямо мен и членовете на семейството ми;

         и така да предотвратят възможността за регистриране в Швейцария на правозащитното бюро ЗА СЪДНЕ НА НЕДОСЕГАЕМИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ, което възнамерявах да регистрирам.

 

 

V.

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

 

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

 

ПОЛОВИН ВЕК ИНТЕРнационален и

ЧЕТВЪРТ ВЕК ТРАНСнационален ГЕНОЦИД стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

 

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на

Световния задкулисен банкстерско-мафиотски неоколониализъм!

12 Юли   2017 г.                                                       Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . .. . . 

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар