2011-04-25

ВСИЧКИ КАРТИ НА МАСАТА И ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ-1А


Address for letters:

Янко Николов Янков –

Гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,

Председател на Партия Либерален конгрес,

Председател на Съюза на юристите-демократи,

Председател на УС на Базисния Институт

за Проучване и защита на човешките права

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://vbox7.com/collection:708949

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%29

http://www.booksinprint.bg/Publication/Search?SearchCriteria=AuthorName%3A%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3AAnd&SortBy=Title&page=1

================================================================

26 Април 2011 г. (Ден Първи след Великден)

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията

на специалните служби!

До Борис Велчев –

внук и син на световно известни комунистически престъпници,

вербуван на хомосексуална основа агент на комунистическата ДС

и на посткомунистическите НСС и ДАНС,

ПРЕСТЪПЕН нискойерархичен

МАРИОНЕТЕН държавновластнически слуга на българския

клан на руската Червена мафия и на българския

ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски политически режим,

изпълняващ длъжността Главен прокурор на България,

бул. „Витоша” № 2, 1000 София

Информационно копие

До: Trojanov Ilija,

82178 Puchheim, Germany

До: Техни Превъзходителства Посланиците на:

Република Австрия - ул. „Шипка“, № 4, 1000 (1087) София

E-mail: sofia-ob@bmaa.gv.at

Кралство Белгия - пл. „Велчова завера” № 1, 1164 (1126) София

E-mail: sofia@diplobel.fed.be

E-mail: sofia.visa@diplobel.fed.be

E-mail: Sofia@diplobel.org

E-mail: ambabel@einet.bg

Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия -

ул. „Московска“ № 9, 1000 София

E-mail: britembinf@mail.orbitel.bg

E-mail: public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk

Федерална Република Германия -

ул. „Фредерик Жолио Кюри”, № 25, 1113 (1087) София

E-mail: reg1@sofi.diplo.de

E-mail: Mil-1@sofi.diplo.de

E-mail: Mil-100@sofi.diplo.de

Кралство Дания - бул. „Княз Дондуков” № 54, 1000 (1504) София

E-mail: sofamb@um.dk

Република Ирландия - ул. „Бачо Киро” 26, 1000 София

E-mail: info@embassyofireland.bg

Кралство Испания - ул. „Шейново” № 27, 1504 (1087) София

E-mail: emb.sofia@maec.es

Република Италия - ул. „Шипка“ № 2, 1000 (1087) София

E-mail: ambasciata.sofia@esteri.it

E-mail: italdiplsofia@online.bg

Кралство Норвегия - бул. „Княз Дондуков” № 54В , 1000 София

Е-mail: emb.sofia@mfa.no

Република Португалия - ул. „Позитано“ № 7, бл. 3, ет. 5, 1000 София

E-mail: embpor@sofia.dgaccp.pt

Федерална конституционна Република

Съединените американски щати (САЩ) -

ул. „Козяк” № 16, 1407 София

E-mail: Sofia@usembassy.bg

E-mail: sofia.office.box@mail.doc.gov

Република Франция - ул. „Оборище“ № 27-29, 1504 (1087) София

E-mail: presse@ambafrance-bg.org

Кралство Нидерландия - ул. „Оборище“ № 15, 1000 (1504)

E-mail: sof@minbuza.nlКонфедерация Швейцария - ул. „Шипка“ № 33, 1000 (1087, 1504) София

E-mail: Sofia@sdc.net

E-mail: sof.vertretung@eda.admin.ch

E-Mail: info@eda.admin.ch

E-Mail: sts@eda.admin.ch

E-Mail: zaps@eda.admin.ch

Кралство Швеция - ул. „Алфред Нобел“ № 4, 1113 (1087) София

E-mail: ambassaden.sofia@foreign.ministry.seЕвропейската комисия в България

ул. „Московска” № 9, етаж 1, 1000 София

E-mail: delegation-bulgaria@ec.europa.eu

*************

Раздел І:

Първо предварително уточнение:

Подробна БИОГРАФИЧНА И АКТУАЛНА информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – виж.: Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ! – 1A”, http://iankov.blogspot.com/2011/04/1_25.html .

*************

Раздел ІІ:

Първо уточнение по съществото на казуса:

Изрично, ясно и категорично ОБВИНЯВАМ БЪЛГАРСКАТА ПРОКУРОРСКА ИНСТИТУЦИЯ И РАБОТЕЩИТЕ В НЕЯ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА

В ТОВА, ЧЕ ДОСЕГА – ВЕЧЕ ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ - НЕ СА ПРЕДПРИЕМАЛИ АБСОЛЮТНО НИЩО ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА, КОИТО СА ИЗВЪРШЕНИ ПРОТИВ МЕН, МОИТЕ БЛИЗКИ, РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ МЕН ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИЗРИЧНО ВИЗИРАНИТЕ ОТ МЕН ТРЕТИ ПОСТРАДАЛИ ЛИЦА,

КАКТО ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ ПО ПРЕСТЪПЕН НАЧИН БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНИТЕ ДЕЙЦИ,

ТАКА И ЗА ДА ДАДАТ ВЪЗМОЖНОСТ НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ДА ПРОДЪЛЖАТ ДА ИЗВЪРШВАТ НОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИМАЩИ ЗА ЦЕЛ ДА ПОСТИГНАТ НЕ ПРОСТО ЕЛИМИНИРАНЕ,

А ИМЕННО ФИЗИЧЕСКО УНИЩОЖЕНИЕ НА МЕН И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ,

КАКТО И ДА ПОСТИГНАТ ФАКТИЧЕСКО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ МЕН ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ,

ЗА ДА НЯМА ЖИВИ МОТИВИРАНИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА,

КОИТО ДА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА НАСТОЯВАТ ЗА ТЪРСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВРОСТ ОТ КОНКРЕТНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЙЦИ, ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОТ ДЪРЖАВАТА.

*************

Второ уточнение по съществото на казуса:

Обръщам внимание върху това, че

по повод на всичките ми ДОСЕГАШНИ В ПРОДЪЛЖАНИЕ НА ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ отделни конкретни искания за разследване на особено значимите извършени от специалните държавни служби и от Мафията престъпни посегателства върху мен, членовете на семейството ми, ръководените от мен обществени организации и трети пострадали лица

ВИНАГИ СЪМ БИЛ СТАВАЛ ОБЕКТ НА НОВИ И ОЩЕ ПО-ИНТЕНЗИВНИ, ПО-ЗЛОВЕЩИ И ПО-ПЕРВЕРЗНИ СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА,

целта на които винаги е била да бъда мотивиран да спра да търся защита на правата ми.

В контекста на това ТУК И СЕГА УТОЧНЯВАМ:

Само през изтеклите (миналите) ДВЕ СЕДМИЦИ поне 9 (девет) души от жилищния блок, в който живея, от квартала, от приятелския и от професионалния ми кръг ме уведомиха, че при преднамерени покани по телефона, призовавания, внезапни или уговорени лични посещения у дома им или дори при напълно случайни срещи

представители на Полицията (МВР) са ги призовавали за разпит, са ги посещавали в домовете им или са ги спирали на улицата,

при което НЕ САМО са им задавали множество въпроси относно мен, съпругата ми и непълнолетната ни дъщеря,

НО И СА изисквалrи от тези лица ДА НАПИШАТ СПЕЦИАЛНИ И ОБШИРНИ „СВИДЕТЕЛСКИ ПОКАЗАНИЯ“ ИЛИ ОБЯСНЕНИЯ“ относно това:

откога ме познават?“, „как ме познават?“, „какво мислят за мен?“, „какви личности ме посещават у дома?“, „с какви хора са ме виждали да се срещам и общувам“, „виждали ли са ме да посещавам заведенията в квартала и ако да – с какви хора?“, „често ли са ме виждали пиян?“ (Nota bene: Не дали въобще са ме виждали пиян, а дали често пъти са ме виждали пиян!!!) „конфликтна личност ли съм?“, „представлявам ли заплаха за живеещите в блока, в квартала и в професионалната ми общност?“, „известно ли им е (дали са чули да се говори), че аз имам връзка с украинската мафия и се занимавам с пласиране на наркотици и антики?“, „известно ли им е, че съм кум на бившия главен прокурор Никола Филчев и че съм съучастник в неговите и на брат му престъпления?“, „известно ли им е, че като депутат във Великото Народно събрание съм бил ползувал служебния си „Мерцедес“ и дипломатическия си паспорт, за да пренасям контрабандни стоки през границата?“, „известно ли им е, че от връзките ми с украинската мафия и от престъпната ми дейност притежавам десетки милиони във валута, както и жилища в Швейцария и в Лондон“, „известно ли им е, че съм бил в затвора заради тероризъм?“, и множество други подобни въпроси.

Тъй като КАКТО САМИЯТ АЗ, ТАКА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО НЕ СМЕ ИЗВЪРШИЛИ АБСОЛЮТНО НИКАКВО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ИЛИ ДОРИ МИНИМАЛНО НАРУШЕНИЕ НА КАКЪВТО И ДА Е ОБЩЕСТВЕН РЕД,

СЧИТАМ, ЧЕ така извършваната от визираните лица „проверка“ или „разследванеИМА ХАРАКТЕРА НА ПРЕСТЪПНА ДЪРЖАВНА ПОЛИЦЕЙСКА ДЕЙНОСТ, ДРАСТИЧНО НАРУШАВАЩА НАШИТЕ КОНСТИТУЦИОННО ГАРАНТИРАНИ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ.

Считам, също така, ЧЕ С ПОСОЧЕНАТА СВОЯ ОФИЦИАЛНА ДЕЙНОСТ ВИЗИРАНИТЕ ЛИЦА СА ИЗВЪРШИЛИ ПРЕСТЪПНА ЗЛОУПОТРЕБА С ДЪРЖАВНА ВЛАСТ,

ТЪЙ КАТО НЕ СА БИЛИ ИМАЛИ ПРАВОТО ДА ЗАБЛУЖДАВАТ И ДА МАНИПУЛИРАТ ЛИЦАТА, С КОИТО СА СЕ СРЕЩАЛИ, КАТО СА ИМ КАЗВАЛИ, ЧЕ ИМАТ СТАТУСА НА СВИДЕТЕЛИ относно свързани с нас (мен и членовете на семейството ми) СЪЩЕСТВУВАЩИ ИЛИ НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ най-елементарни ПРАВОСЪОБРАЗНИ битови факти и обстоятелства, И ЧЕ ПО СИЛАТА НА ЗАКОНА ТЕЗИ „СВИДЕТЕЛИ“ СА ДЛЪЖНИ ДА ГОВОРЯТ И ДА ПИШАТ ОНОВА, КОЕТО Е БИЛО ПОИСКАНО ОТ ТЯХ И ДОРИ ИМ Е БИЛО ТЕКСТУАЛНО ДИКТУВАНО.

Уточнявам, че тези именно методи на действие на специалните служби са ми много добре известни още от времето на комунистическия режим през 70-те и 80-те години, и че разполагам с ксерокс-копие от едно от строго секретните дела на Държавна сигурност, от което е видно,

че за да обезпечат фалшиви свидетелски показания срещу мен са били специално вербувани повече от половината от живеещите в жилищния блок, в който и аз съм живеел със семейството си, като за придаване на особен „морален авторитет“ на лъжествидетелствуванията почти всичките вербувани са били на възраст между 60 – 85 години.

Тук и сега няма да коментирам резултата или ефекта от тогавашните строго секретни оперативни разработки срещу мен и членовете на семейството ми.

Тук и сега ще посоча само това:

***ЧЕ след ШЕСТГОДИШЕН (при изключително жестоки и нечовешки условия) ПРЕСТОЙ В ЗАТВОРА ОЩЕ ПРЕЗ МАРТ 1990 ГОДИНА БЯХ ОФИЦИАЛНО ПРИЗНАТ от Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд ЗА НЕВИННО ОСЪДЕН ПРИ ПЪЛНА ЛИПСА НА ИЗИСКУЕМИТЕ ОТ ЗАКОНА ДОКАЗАТЕЛСТВА;

***ЧЕ не само през това време, но и след това, включително и непосредствено след промените от 1990 г., включително и до наши дни,

ИМЕННО КАТО ПРЯК И НЕПОСРЕДСТВЕН РЕЗУЛТАТ НА ТЕЗИ СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ В БУКВАЛНИЯ СМИСЪЛ НА ДУМАТА

ЗАГИНАХА (намериха смъртта си) ТОЧНО ШЕСТ ДУШИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФАМИЛИЯТА И СЕМЕЙСТВОТО МИ;

***ЧЕ никога не съм спирал, но през последните няколко години съм особено настоятелен да търся наказателна и репараторна отговорност както от Държавата, така и от конкретните институционални физически лица-извършители на изключително многобройните престъпления срещу мен и членовете на фамилията и семейството ми;

***ЧЕ ВСИЧКИ НЕПОСРЕДСТВЕНО ВИНОВНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ЛИЦА ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДНЕС

или все още РАБОТЯТ, или са работили КАТО

видни бизнесмени, демократични генерали, върховни съдии, конституционни съдии, вицепремиери, министри и заместник-министри (включително и на вътрешните работи и на правосъдието), видни прокурори, видни адвокати, видни функционери на Парламента, видни дипломати, съдия в Стразбург, съдия в Хага, конституционен съдия в Косово, професори в Юридическите факултети и в Института за правни науки при Българската академия на науките,

и отделно от това аз и членовете на семейството ми фактически сме били работодатели“ на повече от 200 (двеста) агенти, доверени лица, офицери на комунистическата Държавна сигурност и на посткомунистическите НСС и ДАНС, някои от които дори и днес не само продължават да работят, но дори и да заемат отговорни ръководни постове в сега функциониращата Държавна агенция за национална сигурност (ДанС);

***ЧЕ ИМЕННО ПОРАДИ МОЯТА НЕПРЕКЛОННА СТРАТЕГИЯ НА ТЪРСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ОТ ВИНОВНИТЕ ЛИЦА

всичките тези ПРЕСТЪПНИ ЛИЦА, КОИТО все още ДОРИ И ДНЕС заемат изключително високопоставени позиции в структурата на Мафията и на Държавата

СА ОСОБЕНО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ НЕ САМО ДА МЕ ЕЛИМИНИРАТ ОТ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ политически и обществени ПОЗИЦИИ, ОТ КОИТО БИХ МОГЪЛ ДА ПРОДЪЛЖА ДА НАСТОЯВАМ ЗА ТЕХНАТА ОТГОВОРНОСТ,

НО ДОРИ И ДА МЕ УБИЯТ И ДА УНИЩОЖАТ ОСТАНАЛИТЕ ЖИВИ ЧЛЕНОВЕ НА ФАМИЛИЯТА И НА СЕМЕЙСТВОТО МИ

(за да няма мотивирани и заинтересовани живи лица, които да продължат да настояват за търсене на отговорност за извършените престъпления).

*************

Трето уточнение по съществото на казуса:

Ноторно известен факт е, ЧЕ ПОЧТИ 98% ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ПРОКУРОРИ И СЪДИИ СА НЕЗАВИСИМИ ПРЕДИ ВСИЧКО ОТ СЕБЕ СИ И НАЙ-ВЕЧЕ ОТ ПРАВОТО,

И ЧЕ В ПОЧТИ 98% ОТ КАЗУСИТЕ ТЕЗИ ФУНКЦИОНЕРИ ИЗВЪРШВАТ В ПОЛЗА НА ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКАТА ЧЕРВЕНА МАФИЯ СИСТЕМНА ПРЕСТЪПНА ЗЛОУПОТРЕБА С ПРАВОСЪДИЕ.

В контекста на тази констатация НАСТОЯЩИЯТ МОЙ ТЕКСТ Е АДРЕСИРАН НАЙ-ВЕЧЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА И СВЕТОВНАТА ПОЛИТИЧЕСКА И ЮРИДИЧЕСКА ОБЩНОСТ И ПРЕДИ ВСИЧКО КЪМ БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ, когато и където Правото (евентуално) би изплувало на повърхността, та макар и като удавник.

Така, КАКТО в контекста на това изходно уточнение,

ТАКА и в контекста на конкретната констатация,

че ВСИЧКИТЕ МИ ПОСВЕТЕНИ НА ТОЗИ ИМЕННО КАЗУС ПИСМЕНИ ИЗЛОЖЕНИЯ СА ПРЕДУМИШЛЕНО И ПО ПРЕСТЪПЕН НАЧИН РАЗПРЪСНАТИ В ОТДЕЛНИ И САМОСТОЯТЕЛНИ ПРОКУРОРСКИ ПРЕПИСКИ,

за да може по този начин документацията относно казуса да бъде разпръсната, поотделно „отстреляна“ и елиминирана от общия доказателствен масив,

приложено представям 142 (сто четиредесет и две) страници документация, посветена на тук визирания казус.

*************

Четвърто уточнение по съществото на казуса:

Така, от стр. 1-7 е видно, че:

***На 20 Май 2010 г. по официален надлежен начин съм регистрирал (вх. рег. № 4379 от 20.05.2010 г.) в приемния офис на Премиера Бойко Борисов текст, в който изрично и пределно ясно е записано следното:

директорът на Института за правни науки при БАНкойто е кадрови офицер от бившите и сегашни специални служби при МВР, добронамерено ме е уведомил, че ако продължавам да търся правата си, спрямо членовете на семейството ми ще бъдат проведени специални наказателни акции от специалните служби, които именно са виновни като разпоредители и обезпечители на извършването на въпросните нарушения на правата ми“.

***На 18 Юни 2010 г. съм датирал и на 18, на 20 и на 21 Юни съм регистрирал в приемните офиси Премиера и на Главния прокурор и съм изпратил с препоръчана поща до Вицепремиера и Министър на вътрешните работи специален текст, в който изрично и пределно ясно е записано,

че след посоченото предупреждание и след моя фактически отказ да се съобразя с него,

на 10-11 Юни 2010 г. в имота в родното ми село е било извършено ПОКУШЕНИЕ, имащо недвусмисления характер на СЕМАНТИЧНО ПОСЛАНИЕ, и че въпреки това ПОСЛАНИЕ,

КАТО ГРАЖДАНИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТКАЗВАМ ДА СЕ ПОДЧИНЯВАМ НА ПРАКТИКАТА НА ПРЕСТЪПНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА РУСКАТА ЧЕРВЕНА МАФИЯ И ИЗРИЧНО, ЯСНО И КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВАМ ЗА СПАЗВАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ И НА ПРИНЦИПНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКОТО И НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВО“.

-------------

Отделно от това уточнявам, че от преписката при Районната и Окръжната прокуратура в град Монтана и от преписка Вх. № 4670 от 2011 г. по иписа на Върховната касационна прокуратура Е ВИДНО, ЧЕ:

*голяма част от вещите, намиращи се вътре в жилището, са били изнесени и разположени в двора;

*намиращите се в къщата голямо множество ценни и пазарно скъпи вещи въобще не са били докосвани;

*няколко липсващи вещи впоследствия бяха намерени в други части на двора и извън имота;

*ПРОКУРАТУРАТА ИЗДАДЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ, СЪГЛАСНО АБСОЛЮТНО КРЕТЕНСКАТА ЛОГИКА НА КОЕТО ЩОМ НЯМА КРАЖБА – НЯМА И ПРЕСТЪПЛЕНИЕ;

*Прокуратурата категорично отказа да разследва казуса от гледна точка на текста на чл. 33 от Конституцията, гарантиращ „неприкосновеност на жилището“;

*Прокуратурата категорично отказа да разследва казуса от гледна точка на текста на чл. 32 от Конституцията, гарантиращ „неприкосновеност на личния живот“ и „защита от незаконна намеса в личния живот“, изразяваща се в „следене, фотографиране, филмиране, записване или подлагане на други подобни действия“, извършвани „без знанието“ или „без съгласието“ на суверенния български гражданин;

*Прокуратурата отказа да разследва казуса от гледна точка на хипотезата, че се касае за незаконен секретен оглед, незаконно секретно претърсване и изземване, както и за престъпно подхвърляне на имаща криминогенен характер вещ;

*Прокуратурата отказа да разследва казуса от гледна точка на хипотезата, че се касае за терористичен акт, извършен чрез поставянето на многообразни увреждащи здравето и живота ядрени и радиационни субстанции, или на биологически активни агенти (т. нар. „биологични патогени“ – бактерии, вируси, гъбички, токсини);

*Прокуратурата отказа да разследва казуса от гледна точка на хипотезата, че се касае за престъпно нарушение на личния суверенитет;

*Прокуратурата отказа да разследва казуса от гледна точка на хипотезата, че се касае за семантично послание, имащо значението: „Твоят дом не е и никога няма да бъде твоя крепост!“;

-------------

По повод и във връзка с това ДРАСТИЧНО ВЗЛОМНО ПОКУШЕНИЕ ВЪРХУ ИМОТА МИ уточнявам още, че:

***От текста на Постановлението на Районния прокурор на град Монтана е видно, че ЕДИНСТВЕНИТЕ ИЗВЪРШЕНИ ОТ ПОЛИЦИЯТА СЛЕДСТВЕНИ ДЕЙСТВИЯ, НА КОИТО ТОЙ СЕ Е ПОЗОВАЛ,

са извършените по силата на една изключително перверзна логика РАЗПИТИ НА СЪСЕДИТЕ В КВАРТАЛА, В КОЙТО ЖИВЕЯ В СОФИЯ,

А НЕ НА СЪСЕДИТЕ В СЕЛОТО, КЪДЕТО СЕ НАМИРА ИМОТЪТ, В КОЙТО СА БИЛИ ИЗВЪРШЕНИ ПОСОЧЕНИТЕ ПРЕСТЪПНИ ДЕЙСТВИЯ, и който имот се намира на 150 (сто и петдесет) км от София;

и че така, по този именно начин, било „установено“, че „Янков рядко излиза от жилището си“ и контактува с външния святсамо чрез електронна поща“;

и освен това било „установено“, че „при проведени разговори със съседи последните категорично отказали да дават каквито и да било сведения, тъй като се страхували от Янков“.

Впрочем, не е ли очевидно, че това „разследване“ на Районния прокурор на Монтана, всъщност, е било тотално контролирано именно от ДАНС

и е целяло именно да шантажира голям кръг от хора, които да се съгласят да лъжесвидетелствуват, като заявят „наличието“ на такива личностнови характерни черти, които обосновават такъв

психопортрет, който „би позволил на престъпниците от ДАНС и на подчинените им прокурори да заявят,

че „Янков представлява заплаха не само за хората от района, в който живее, но и за хората от всяка българска или европейска територия, в която той би бил допуснат да живее или да пребивава“?!

Тази именно екстериториална ориентация в аргументацията на полицията и на прокуратурата в град Монтана

не е ли пределно ясно доказателство за наличието на специфична стратегия, организирана и контролирана именно от ДАНС,

с която се цели екстериториалността на аргументацията относно „психопортрета на Янков“

да бъде разпростряна включително и върху територията на държавите от Европа, към които „той“ „постоянно и нагло се обръща“, за да „клевети високодемократичната политическа система“ и „абсолютно неоснователно да твърди, че в страната се нарушават правата на гражданите“?

Впрочем, в този именно контекст следва „чистосърдечно да си призная“, че винаги съм твърдял и продължавам да твърдя,

че както в комунистическа, така и в посткомунистическа България

ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ ВЪОБЩЕ НЕ СЕ НАРУШАВАТ – ТЯХ ПРОСТО ГИ НЯМА; а което го няма, не може да бъде нарушавано.

-------------

По повод и във връзка с това ДРАСТИЧНО ВЗЛОМНО ПОКУШЕНИЕ ВЪРХУ ИМОТА МИ уточнявам още, че:

поне за мен е несъмнено, че главната стратегия на всичките посткомунистически български правителства е

ДА ОБЕЗПЕЧАТ ТОТАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО, ПОЛИТИЧЕСКО И ДУХОВНО (всъщност – бездуховно!) ГОСПОДСТВО НА ТЕХНИТЕ ПРЕСТЪПНИ ГОСПОДАРИ ОТ БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА РУСКАТА ЧЕРВЕНА МАФИЯ,

като в изпълнение на тази ОБЩА СТРАТЕГИЯ се прилага изключително широк спектър от КОНКРЕТНИ МЕТОДИ И ПРИЙОМИ, чиято конкретна цел е да превърнат

КАКТО цялото българско общество,

ТАКА и всеки отделен индивид

в безсилен и безпомощен наблюдател на собствената си смърт.

Поне за мен е несъмнено, че в контекста на изпълнението на тази конкретна цел днешните продължители на престъпното дело на българския клан на КГБ и на Червената мафия – специалните държавни служби – обръщат особено (специално) внимание

на въпроса за превръщането на автентичните противници на комунистическия и на посткомунистическия ченгеджийско-мафиотски политически режим в абсолютно безсилни и маргинални фигури

НЕ САМО ЧРЕЗ тоталното им елиминиране от политическите и обществените процеси,

НЕ САМО ЧРЕЗ ТОТАЛНОТО ОТНЕМАНЕ НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИТЕ ИМ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НОРМАЛЕН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ,

НО И ЧРЕЗ тоталното оскверняване и унищожаване на всичките свързани с тях имущества и вещи, които имат особено символно значение.

Като класически примери в това отношение могат да бъдат посочени поне два:

Първо: преди време бе предумишлено и по престъпен начин запален и опожарен селският дом на един от малцината автентични, горди и непримирими противници на комунистическата и на ченгеджийско-мафиотската българска политическа система – Ангел Георгиев Грънчаров от Ботевград; впрочем, съвсем неотдавна бе направен опит (за щастие безуспешен!) за опожаряване и на неговото градско жилище (апартамент в жилищен блок) в Ботевград;

Второ: само преди около един месец масивната къща (дом) в град Септември на вече починалия именит и изключително достоен български политически затворник на комунизма Илия Минев също така бе запален и опожарен; впрочем, Илия Минев е бил дипломиран възпитаник на университета в град Тулуза във Франция, абсолютно противоправно е бил въдворен и престоял в българските политически концлагери и затвори в продължание на почти тридесет години, след което е оставил името си като основател на Независимото дружество за защита на правата на човека.

-------------

По повод и във връзка с това ДРАСТИЧНО ВЗЛОМНО ПОКУШЕНИЕ ВЪРХУ ИМОТА МИ уточнявам още, че:

престъпното посегателство върху ТОЗИ ИМОТ И ТОВА ЖИЛИЩЕ съвсем не е случайно:

Този имот и това жилище БЯХА ДОМ, ИКОНОМИЧЕСКА ОПОРА И СИМВОЛЕН ДУХОВЕН БАСТИОН (КРЕПОСТ) НА ЖИВОТА на баба ми Петкана и дядо ми Янко,

КОИТО НАМЕРИХА СМЪРТТА СИ (фактически беха убити) ИМЕННО В РЕЗУЛТАТ НА ПРЕСТЪПНИТЕ СТРОГО СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ФИЛИАЛ НА СЪВЕТСКАТА КГБ – престъпната Държавна сигурност;

Този имот и това жилище БЯХА ДОМ, ИКОНОМИЧЕСКА ОПОРА И СИМВОЛЕН ДУХОВЕН БАСТИОН (КРЕПОСТ) НА ЖИВОТА на брат ми Камен,

КОЙТО НАМЕРИ СМЪРТТА СИ (фактически бе убит) ИМЕННО В РЕЗУЛТАТ НА ПРЕСТЪПНИТЕ СТРОГО СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ФИЛИАЛ НА СЪВЕТСКАТА КГБ – както на престъпната комунистическа Държавна сигурност, така и на престъпната посткомунистическа Национална служба за сигурност (НСС - непосредственият предшественик на престъпната ДАНС);

Този имот и това жилище БЯХА ДОМ, ИКОНОМИЧЕСКА ОПОРА И СИМВОЛЕН ДУХОВЕН БАСТИОН (КРЕПОСТ) НА ЖИВОТА на баща ми Никола и майка ми Евтима,

КОИТО НАМЕРИХА СМЪРТТА СИ (фактически беха убити) ИМЕННО В РЕЗУЛТАТ НА ПРЕСТЪПНИТЕ СТРОГО СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ФИЛИАЛ НА СЪВЕТСКАТА КГБ – както на престъпната комунистическа Държавна сигурност, така и на престъпната посткомунистическа Национална служба за сигурност (непосредственият предшественик на престъпната ДАНС);

Този имот и това жилище БЯХА И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА БЪДАТ ДОМ, ИКОНОМИЧЕСКА ОПОРА И СИМВОЛЕН ДУХОВЕН БАСТИОН (КРЕПОСТ) НА ЛИЧНО МОЯ И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ ЖИВОТ,

А както много добре е известно, от 1975 г. до днес аз не съм спирал да настоявам за наказателна и за репараторна отговорност както на Държавата, така и на всеки отделен престъпен деец.

*************

Пето уточнение по съществото на казуса:

Само десет дни след горепосоченото събитие,

На 21 Юни 2010 г., посред бял ден, около 15 часа, две очевидно професионално обучени лица ме нападнаха точно до Съдебната палата в центъра на София, при което с очевидно напълно демонстративна цел направиха това точно пред охранителните видеокамери на Палатата, с един-единствен удар със железен предмет (нунчаку - nunchaku), очевидно целейки да ме ударят по главата ме удариха по рамото, което бе счупено на 5 (пет) парчета.

Въпреки, че съм здравноосигурен в продължение на повече от 40 (четиридесет) години, през което време съм ползувал болнично лечение не повече от 20 (двадесет) дни и общият паричен израз на моя влог в здравноосигурителната система е колосален и абсолютно неизползуван, още веднага след постъпването ми в болницата всеки мой опит да разговарям с лекарите и с персонала относно здравословното ми състояние веднага се превръщаше в разговор за пари, които трябва да дам, за да мога да получа онова, което ми е нужно.

Почти веднага след постъпването ми в болницата бях официално уведомен, че неизменно предварително условие да бъда опериран е да внеса в касата на една частна фирма колосална парична сума, равняваща се на две месечни професорски заплати.

На другия ден, на 22 Юни, ми казаха, че ще бъда опериран на 23 Юни, но … само при условие, че съм внесъл посочената сума пари в касата на посочената частна фирма. Когато на 23 Юни сутринта узнаха, че не съм внесъл парите, веднага ме уведомиха, че до обяд трябва да напусна болницата и ще трябва да се оправям сам с проблемите си.

Тъй като мой колега-професор по правни науки светкавично се обадил на наш бивш студент, който в момента заема изключително важна позиция в политическата и в парламентарната йерархия, и който, от своя страна лично се обадил на Директора на държавната болница, така било уговорено да бъда опериран.

Самото опериране бе извършено на 24 Юни.

На 25 Юни екип на новинарския отдел на телевизия „СКАТ“ ме посети в болницата и още същия ден е излъчил филм (новинарски видеоклип), който и днес е позициониран на няколко адреси в електронното интернет-пространство, и който филм изрично и ясно е озаглавен „Нападение и побой над проф. Янко Янков“ – виж: http://vbox7.com/play:5f539b18 , http://vbox7.com/collection:708949 ,

http://svejo.net/776851-napadenie-i-poboi-nad-prof-qnko-qnkov ,

http://www.vbox7.com/play:5f539b18?r=google .

На 27 Юни новинарски журналистически екип на една мощна германска телевизия ми се обади по мобилния телефон, за да ме посети в болницата на 29 Юни, за да отрази както моето, така и едновременното ни пребиваване там заедно с един скандален мафиотски бос, за когото се полагат изключителни грижи и медиите непрекъснато отразяват състоянието му, докато за мен медиите мълчат, а държавната болница дори бе отказала да ме оперира. Любопитно е, че още на другия ден, на 28 Юни, само три дни след като бях опериран, бях спешно изписан от болницата, с което фактически отпадна възможността германската телевизия да може да осъществи своя планиран за 29 Юни съпоставителен репортажен анализ, а на 30 Юни визираният мафиотски бос Юри Галев … скоропостижно почина!!!

Дали всичкото това беше случайно съвпадение?!?

*************

Шесто уточнение по съществото на казуса:

На 08 Юли 2010 г. датирах и на другия ден изпратих с препоръчана поща официално ПЪРВО ПОРЕД искане за разследване на извършеното на 21 Юни 2010 г. нападение върху мен, адресирано до Главния прокурор, Премиера и Министъра на здравеопазването.

В текста на това искане за разследване изрично и пределно ясно съм написал, че:

***покушението от 21 юни 2010 г. ми дава основание да считам, че НАЙ-ВЕРОЯТНО целта е била да ме ударят по главата и да ме убият, но че внезапното ми инстинктивно отместване на главата само с три-четири сантиметри е отклонило удара и го е било стоварило върху рамото, като по този именно начин убийството е било „заменено” с осакатяване;

***въпросният мой бивш студент и настоящ виден политик и парламентарист просто е бил объркал сметките на специалните служби на държавата и на Мафията, които са имали намерение да обосноват медицински причини и аргументи за смъртта, която са ми подготвяли;

***от литературата и историята е много добре известно, че специалните служби извършват най-перфектните убийства, като направят така, че набелязаната жертва да попадне в медицинско заведение, където фактическото убийство бива обосновано като смърт, настъпила в резултат на биофизиологична негодност и неиздръжливост на жертвата.

*** След като въпреки официалните ми предварителни искания официалните държавни институции отказаха да вземат мерки за защита на правата ми и за опазване на живота и на здравето ми, именно това ли е бил СЛЕДВАЩИЯТ ЕПИЗОД ОТ СЦЕНАРИЯ НА МОЕТО ОТСТРАНЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ?

*************

Седмо уточнение по съществото на казуса:

Веднага след това, в „отговор“ на визираното мое искане за разследване, на 14 Юли 2010 г., Изпълнителният Директор на държавната болница е изпратил официално писмо, адресирано до Премиера, Министъра на здравеопазването и Главния прокурор (с копие до мен), в което е написал, че в документацията на болницата е било записано, че „по данни от пострадалия“, дадени при приемането му в болницата, травмата е била „получена след падане на улицата“.

Истината, обаче, е че моите изрични думи са били „след НАПАДЕНИЕ на улицата“; и именно това са били и думите ми, които съм изрекъл пред камерата на телевизионния журналистически екип, който ме посети в болницата.

Тъй като категорично и ясно считам, че тук визираният Изпълнителен Директор на държавната болница е извършил ченгеджийско-мафиотска фалшификация, настоявам да бъде официално проучено и надлежно документирано:

дали същият има офицерски чин и статус, кога го е получил, защо го е получил, към какви служби е зачислен и дали статусът му на военизирано и подчинено на специалните служби лице е съвместим със статуса му на Изпълнителен Директор на държавната болница?“.

Настоявам, също така, едно от копията от резултата по визираното проучване да ми бъде официално предоставено, а другото копие да бъде приложено към документацията по разследването на настоящия казус.

*************

Осмо уточнение по съществото на казуса:

На 24 Юли 2010 г. датирах и на 26 Юли изпратих с препоръчана поща официално ВТОРО ПОРЕД искане за разследване на извършеното на 21 Юни 2010 г. нападение върху мен, адресирано до Главния прокурор, Премиера и Министъра на здравеопазването.

В текста на това искане за разследване изрично и пределно ясно съм написал, че:

категорично настоявам да бъде предприета официална административна и прокурорско-следствена процедура, която да провери изнесените от мен правнорелевантни факти и обстоятелства.

*************

Девето уточнение по съществото на казуса:

На 03 Август 2010 г. датирах и същия ден изпратих с препоръчана поща официално ТРЕТО ПОРЕД искане за разследване на извършеното на 21 Юни 2010 г. нападение върху мен, адресирано до Главния прокурор, Премиера и Министъра на здравеопазването.

В текста на това искане за разследване изрично и пределно ясно съм написал, че:

„тъй като в текста на издадената от държавната болница „Епикриза”, която, впрочем, е изпратена по пощата не само на мен, но и на Главния прокурор, изрично е записано, че „Пациентът има подписана декларация за информирано съгласие”;

тъй като поради неизвестни на мен нормативни или други (на т. нар. „ненормативна фактическа практика”) причини АЗ НЕ ПРИТЕЖАВАМ КОПИЕ ОТ ВИЗИРАНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ДА БЪДА ОПЕРИРАН;

тъй като НЯМАМ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ СПОМЕН

КАКТО ОТНОСНО ФАКТА НА ТАКА НАРЕЧЕНОТО „ИНФОРМИРАНЕ”,

ТАКА И ОТНОСНО ФАКТА НА ТАКА НАРЕЧЕНОТО „СЪГЛАСИЕ”,

ТАКА И ОТНОСНО ФАКТА НА ТАКА НАРЕЧЕНОТО „ПОДПИСВАНЕ”;

с настоящите редове предявявам искането да ми бъде изпратено по пощата копие от визираната декларация; уточнявам, че това искане го предявявам не само към визираните тук адресати на моето изложение, но и лично към Изпълнителния директор на болницата „Пирогов” Д. Радовенски, на когото също така изпращам копие от настоящия текст.“.

Обръщам специално внимание върху обстоятелството, че навсякъде по света предварителното наличие на т. нар. „информирано съгласие“ има характера на „абсолютно необходимо предварително условие, без което не може да бъдат извършвани абсолютно никакви медицински манипулации с никого“.

Обръщам специално внимание върху обстоятелството, че навсякъде по света, където е необходимо това „информирано съгласие“ да има характера на писмен текст, наречен „Декларация“, копие от тази декларация задължително се дава на пациента.

Обръщам специално внимание върху обстоятелството, че ВЪПРЕКИ МОЕТО ИЗРИЧНО И ЯСНО НАПИСАНО ИСКАНЕ ДА МИ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНО ТАКОВА КОПИЕ ОТ ТАЗИ „Декларация“,

евентуалното подписване на която, ако изобщо действително е била подписана от мен, е било станало след като вече съм бил упоен и приспан,

ТАКОВА КОПИЕ ДО ДНЕС ВЪОБЩЕ НЕ МИ Е ДАДЕНО.

Впрочем, нека тук и сега да не интерпретирам въпроса „Защо както преди операцията, така дори и днес не ми е дадено такова копие?“. Ще посоча само това, че в съществуващата литература изрично и ясно е посочено,

че наличието на всеки такъв факт е недвусмислено ясно доказателство за наличието на извършването на някакъв вид престъпно посегателство върху пациента.

*************

Десето уточнение по съществото на казуса:

На 15 Август 2010 г. датирах и на другия ден изпратих с препоръчана поща официално ЧЕТВЪРТО ПОРЕД искане за разследване на извършеното на 21 Юни 2010 г. нападение върху мен, адресирано до Главния прокурор, Премиера и Министъра на вътрешните работи, както и до Председателя на Парламентарната Комисия за контрол на ДАНС.

В текста на това искане за разследване изрично и пределно ясно съм написал, че: изрично, ясно и категорично обвинявам именно институцията и служителите на ДАНС като виновни за извършеното върху мен нападение,

с което са целяли да ме убият или на улицата, или в болницата, като, обаче,

първата им цел е била провалена поради моите реакции на бивш спортист, а втората е била провалена поради намесата в моя защита на двама високопоставени политически и парламентарни дейци, единият от които никога не съм бил познавал и не познавам.

В текста на това искане за разследване изрично и пределно ясно съм написал, че: ПЛЕДИРАМ

ДА БЪДАТ РАЗСЕКРЕТЕНИ И ПРИЛОЖЕНИ КЪМ ТОВА ДЕЛО ВСИЧКИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛЕЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА, КОИТО ДОКУМЕНТИ СА ЗАВЕДЕНИ НА МОЕТО ИМЕ.

*************

Единадесето уточнение по съществото на казуса:

На 15 Октомври 2010 г. датирах и същия ден лично депозирах в приемните офиси ПЕТОТО ПОРЕД искане за разследване на извършеното на 21 Юни 2010 г. нападение върху мен, адресирано до Главния прокурор, Премиера, Министъра на вътрешните работи и Министъра на здравеопазването, както и до Председателя на Парламентарната Комисия за контрол на ДАНС.

В текста на това искане за разследване изрично и пределно ясно съм написал, че: ДО ТОЗИ ДЕН - ВЕЧЕ ЧЕТИРИ МЕСЕЦИ - В ПРЕСТЪПНО НАРУШАВАНЕ НА ЗАКОНА И В НЕДОПУСТИМА УСЛУГА НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ДЪРЖАВАТА И НА МАФИЯТА официалните български властови институции не само не са направили абсолютно нищо за изясняването И РЕШАВАНЕТО на казуса, но и не са ми отговорили с нито един ред.

В текста на това искане за разследване изрично и пределно ясно съм написал, че:

за пореден ПЕТИ ПЪТ заявявам претенциите си на гражданин на България и на Европейския съюз, с които настоявам ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА ОБСТОЙНА ПРОВЕРКА НА ИЗНЕСЕНИТЕ ОТ МЕН ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, ДА БЪДАТ СПАЗЕНИ НОРМАТИВНИТЕ И ПРИНЦИПНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ЕВОРЕПЙСКОТО И НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВО, И ДА МИ БЪДЕ ДАДЕН ПРАВОСЪОБРАЗЕН ОТГОВОР.

Обръщам вашето внимание върху обостоятелството, че фактът, че вече са изтекли ЧЕТИРИ МЕСЕЦИ от престъпното събитие и от вашето надлежно сезиране за това събитие, и че вие все още не сте предприели никакви правосъобразни мерки за решаването на казуса има характера на БРУТАЛНО НАРУШАВАНЕ НА НОРМИТЕ И ПРИНЦИПИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО И НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВО.

*************

Дванадесето уточнение по съществото на казуса:

На 18 Октомври 2010 г. датирах и същия ден лично депозирах в приемните офиси ШЕСТОТО ПОРЕД искане за разследване на извършеното на 21 Юни 2010 г. нападение върху мен, адресирано до Главния прокурор, Премиера, Министъра на вътрешните работи и Министъра на здравеопазването, както и до Председателя на Парламентарната Комисия за контрол на ДАНС.

В текста на това искане за разследване изрично и пределно ясно съм написал, че СЪМ ПРИЛОЖИЛ ОБЩО 31 (тридесет и една) страници копия от документация, от която е видно, че съществуват напълно достатъчно убедителни основания да се приеме,

че извършеното на 21 Юни върху мен покушение е било извършено именно от онзи специален отдел на ДАНС, за съществуването на който бе официално съобщено както в медиите, така и в Парламента,

който отдел се занимава единствено с това да извършва престъпни действия, прикриването на които става чрез камуфлажно уподобяване на действията на „уличните банди“.

В текста на това искане за разследване изрично и пределно ясно съм написал, че СЛЕД КАТО БЯХ НАДЛЕЖНО ПРЕДУПРЕДЕН, ЧЕ СПРЯМО МЕН И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ ЩЕ БЪДАТ ИЗВЪРШЕТИ ТАКИВА ПРЕСТЪПНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА;

СЛЕД КАТО АЗ ПО НАДЛЕЖНИЯ ОФИЦИАЛЕН НАЧИН БЯХ НАДЛЕЖНО ИНФОРМИРАЛ Министър-Председателя Бойко Борисов и Министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов;

СЪЩИТЕ ПО БРУТАЛЕН И ПРЕСТЪПЕН НАЧИН СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ АДРЕСИРАНИТЕ ДО ТЯХ МОИ ИСКАНИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА И СА ОТКАЗАЛИ ДА РАЗПОРЕДЯТ ДА БЪДЕ ОБЕЗПЕЧЕНА МОЯТА И НА СЕМЕЙСТВОТО МИ СИГУРНОСТ;

И ЧЕ ТОЗИ ФАКТ ИМА СТАТУСА НА ПРЕДЕЛНО УБЕДИТЕЛНО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ТОВА, ЧЕ ТЕЗИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА, МАКАР И ФОРМАЛНО, НОМИНАЛНО И ЮРИДИЧЕСКИ ДА СА ПРАВОМОЩНИ ШЕФОВЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ, всъщност,

фактически са високопоставени, но долнопробни слуги на тези престъпни специални служби.

В текста на това искане за разследване изрично и пределно ясно съм написал, че ЗА ПОРЕДЕН ШЕСТИ ПЪТ предявявам ИЗРИЧНОТО ИСКАНЕ

ДА БЪДЕ УПРАЖНЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕСТЪПНАТА СТРУКТУРА ДАНС И ДА БЪДАТ РАЗСЕКРЕТЕНИ ВСИЧКИТЕ АРХИВИ НА ДАНС, В КОИТО СЕ СЪДЪРЖА МОЕТО ИМЕ И ИМЕНАТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО.

В текста на това искане за разследване изрично и пределно ясно съм написал, че за пореден ШЕСТИ ПЪТ заявявам претенциите си на гражданин на България и на Европейския съюз, с които настоявам ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА ОБСТОЙНА ПРОВЕРКА НА ИЗНЕСЕНИТЕ ОТ МЕН ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, ДА БЪДАТ СПАЗЕНИ НОРМАТИВНИТЕ И ПРИНЦИПНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКОТО И НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВО И ДА МИ БЪДЕ ДАДЕН ПРАВОСЪОБРАЗЕН ОТГОВОР.

*************

Тринадесето уточнение по съществото на казуса:

На 07 Февруари 2011 г. получих по пощата копие от Постановление, издадено и подписано от „прокурор К. Владимиров“, съгласно текста на което

в конкретния случай се касае за неадекватно поведение на Янков“,

поради което преписката следва да бъде докладвана в отдел „Изпълнение на наказанията и принудително лечение“ за прилагане спрямо същия на чл. 155 от Закона за здравето.

-------------

При това специално внимание заслужава фактът, че това прокурорско Постановление е било издадено след като в средата на Декември 2010 г. аз съм завел в Административния съд София-град съдебно дело срещу Правителството заради носталгични изказвания на Премиера Бойко Борисов относно престъпния политически режим на Тодор Живков и изрично изявеното желание на този Премиер да постигне поне десет (10) процента от онова, което е направил Тодор Живков.

При това, в текста на предявения съдебен Иск изрично и ясно съм написал,

че това изказване на Премиера Бойко Борисов има характера на откровено самопризнание на рецедивен криминален престъпник, който цинично заявява не само неудовлетовреността си от количеството, мащаба и „качеството“ на досега извършените от него престъпления, но и заявява пределно ясните си намерения и претенции за извършване на още по-мащабни, по-многобройни, по-тежки и още по-зловещи престъпления.

Нещо повече – точно по същата тема лично аз ръководех специална пресконференция, по време на която отново изрично и ясно определих същността на Премиера Бойко Борисов като същност нарецедивен криминален престъпник.

Впрочем, този факт бе медийно отразен в новинарското предаване на телевизия „СКАТ“, а излъченият филм (видеоклип) и днес е позициониран в интернетпространството, където под наименованието „Политзатворници съдят Бойко Борисов“ се намира на следните електронни адреси:

http://www.youtube.com/watch?v=5eEjs6OtaIQ ,

http://www.youtube.com/watch?v=JqPvE9KSDLg ,

http://www.youtube.com/watch?v=5eEjs6OtaIQ&feature=related ,

http://www.everquest2guide.com/video/5eEjs6OtaIQ/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2.html ,

http://www.youtube.com/watch?v=fL-mO9Xo7CE&feature=related .

Как мислите: „Дали тези факти и обстоятелства евентуално се намират в причинна връзка с визираното Постановление на визирания Районен Прокурор?“.

Впрочем, държа отново ясно и категорично да заявя, че съгласно моята интерпретация на протичащите в България политически процеси,

ИСТИНАТА Е, ЧЕ ВЪТРЕ В ДЪРЖАВАТА НЯМА МАФИЯ, А ДЪРЖАВАТА Е НАЙ-НИСКОЙЕРАРХИЧНИЯТ СТРУКТУРЕН КОМПОНЕНТ НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА РУСКАТА ЧЕРВЕНА МАФИЯ;

и в този смисъл Президентът, Премиерът, Главният прокурор и прочее институционални лица са йерархично нископоставени слуги в структурата на Мафията и

НЕ ТЕ ЗАПОВЯДВАТ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, А ТОЧНО ОБРАТНОТО – СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ ЗАПОВЯДВАТ НА ТЯХ.

В този смисъл, според мен, съвсем не Премиерът и Министърът на вътрешните работи са били заповядали на визирания Районен прокурор да издаде визираното Постановление,

а техните господари от ДАНС, които именно са трансмутационни чудовищни наследници на КГБ и Червената Армия и са ударният юмрук на Червената Мафия.

А що се касае до изключително честите изказвания („изцепки“) на Премиера Бойко Борисов срещу комунизма, Русия и Руската Мафия,

то те имат същата политическа и нравствена стойност, каквато имат изказванията против педофилията на ноторно известния педофил и ексдепутат Владо Кузов.

*************

Четиринадесето уточнение по съществото на казуса:

В средата на Февруари 2011 г. получих по пощата две копия от две Постановления, издадени и подписани от Софийския Районен прокурор Ж. Миланова.

Преди всичко следва да отбележа, че нямам абсолютно никаква представа относно личността на Софийския Районен прокурор Ж. Миланова и въобще не съм се и опитвал и няма и да се опитвам да разбера „коя е тя и защо двукратно и категорично Е ОТКАЗАЛА ДА СЕ ПОДЧИНИ НА очевидно упражнения (приложения) върху нея силен натиск от шефовете й от Градската прокуратура, които са настоявали тя да издаде Постановление срещ мен“.

От текста на издадените от нея две Постановления е видно, че:

***от нея са искали да издаде Постановление за откриване на процедура за моето въдворяване в психиатрично медицинско заведение;

***като „фактическо основание“ за това предявено към нея искане е било изтъкнато, че „Янков изразява недоволство от действията на различни личности и органи от сферата на държавния, политическия и обществения живот“, „твърди, че са му нанесени вреди от страна на държавата, че са извършени покушения срещу неговата личност и имуществото му“.

Толкоз! Други факти, обстоятелства и аргументи ВЪОБЩЕ НЕ СА ИЗТЪКНАТИ.

***От изпратените ми от нея две копия е видно, че на 10 Ноември 2010 г. тя е била издала Постановление, с което е отказала да предприеме процедура за обявяването ми за „психично болно лице“; че на 11 Декември 2010 г. това нейно Постановление е било отменено от Софийска градска прокуратура и са й били дадени указания да предприеме въпросната процедура, но че на 10 Февруари 2011 г. тя отново е издала Постановление, с което отново е отказала да предприеме визираната процедура.

***От текста и на двете нейни Постановления е видно, че практически са били извършвани проверки във всички медицински заведения върху територията на България, за да се установи дали съм ги посещавал, но е било установено, че никога и по никакъв повод не съм ги посещавал.

Нека тук и сега изрично и ясно отбележа, че именно през Декември 2010 г. един зъболекар, когото познавм доста отдавна, но при когото абсолютно никога не съм бил пациент, ми каза, че е бил посетен именно от служители на ДАНС (а не от полицейски инспектори от МВР), които са били искали от него да им предостави описание на статуса на зъбите ми!!!

***От текста и на двете нейни Постановления е видно, че практически почти всички съседи от квартала, в който живея, са били разпитвани като „свидетели“ и е било искано от тях да напишат специални писмени текстове, в които да отговорят на въпроса „Дали действията и поведението на Янко Янков представляват опасност за живота и здравето на околните, както и за неговите собствени“.

***От текста и на двете постановления е видно, че Софийския Районен прокурор Ж. Миланова

НЕ САМО Е ОТКАЗАЛА ДА СЕ ПОДЧИНИ НА ИСКАНЕТО НА Софийска градска прокуратура,

НО И ИЗРИЧНО И ЯСНО Е НАПИСАЛА, ЧЕ

Що се касае до наличието или липсата на извършено престъпление от общ характер спрямо Янков или от него самия, то преценката за това е от компетентността на други отдели на прокуратурата“.

*************

Петнадесето уточнение по съществото на казуса:

Тъй като, обаче, визираните „други отдели на прокуратурата“ НЕ СА НИЩО ДРУГО, ОСВЕН

професионално услужливи фелационисти именно на мафиотските специални служби (и най-вече на ДАНС),

ДО ДНЕС, ВЕЧЕ ДЕСЕТ МЕСЕЦИ

НЕ САМО ВЪОБЩЕ НЕ СА СЕ ПРОИЗНЕСЛИ ПО ТАКА ВИЗИРАНИЯ КАЗУС,

НО И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ШАНТАЖИРАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ШИРОК КРЪГ ХОРА, ОТ КОИТО ИСКАТ ДА ПИШАТ „СВИДЕТЕЛСКИ ПОКАЗАНИЯ“ ОТНОСНО ТОВА, ДАЛИ АЗ ПРЕДСТАВЛЯВАМ ЗАПЛАХА ЗА ТЕХНИЯ И ЗА МОЯ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ.

Дори нещо повече: за да могат да ме злепоставят пред колкото се може по-голяма публична аудитория ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ОТ ДАНС предприеха и реализираха едно особено оперативно мероприятие.

Един човек без образование, който в продължение на много години се подвизаваше като телевизионен журналист и под маската на антикомунизъм, практикуван като „антиболшевизъм по болшевишки“, фактически се гавреше с голяма част от отделните малодушни жертви на комунистическите репресии, даде интервю за най-тиражирания вестник в България, аудиторията на който вестник, според самите собственици на вестника, е почти ПОЛОВИН МИЛИОН ДУШИ.

В това интервю, публикувано на 23 Февруари 2011 г., този самозван и набеден като такъв „журналист“, представяйки се за мой приятел, без мое знание и без въобще да разговаря с мен по темата, написал текста „само преди дни прокурор постанови професорът по право Янко Янков да бъде въдворен в психиатрия“.

А истината е, че такова постановление „за въдворяване“ фактически не е било издавано от абсолютно никой прокурор

И ТОВА ТВЪРДЕНИЕ на визирания самозван журналист ИМА ХАРАКТЕРА НА ПЪРВА СТЪПКА В АЛГОРИТЪМА НА ПРЕСТЪПНАТА МЕДИЙНА МАНИПУЛАЦИЯ НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ!

Втората стъпка в престъпния медиен алгоритъм на ченгеджийницата се състои в това, че редакторите и собствениците на вестника са претрансформирали изказването като

абсолютно невярната хипотеза, че става дума за „издадено постановление за въдворяване“,

вече е формулирана в друга абсолютно невярна хипотеза, според която става дума за вече фактически извършено въдворяване.

Така, в резултат на тази несъмнено ченгеджийска медийна манипулация минимум половин милион български граждани узнали от „авторитетен източник“, че аз вече, „най-вероятно напълно основателно“ съм затворен там, където не мога да представлявам опасност нито за живота и здравето на другите, нито за собствения си живот и собственото си здраве.

*************

Шестнадесето уточнение по съществото на казуса:

Посочената престъпна медийна манипулация на специалните служби (ДАНС), разбира се, съвсем не е единствената намираща се в абсолютно неразривна връзка с тук визирания казус относно извършеното на 21 Юни покушение върху мен.

Само четири месеци след покушението, на 05 Ноември 2010 г. в град Пловдив е бил проведен публичен семинар за обучение на медии, магистрати и полицаи по опазване на културното наследство на България. По време на този семинар трима официални високопоставени лица, а именно:

*прокурорът от Върховната касационна прокуратура Николай Соларов (за когото е официално известно, че е бил агент на комунистическата ДС с псевдоним Петров),

*заместник-министърът на културата и член на Правителството Тодор Чобанов; и

*Володя Велков – прононсирано престъпно мафиотско ченге, изпълняващо длъжността Директор на дирекцията в ГДБОП и отговарящо за трафика на антики,

ОФИЦИАЛНО И ПУБЛИЧНО ЗАЯВИЛИ, ЧЕ:

*Янко Янков, който е кум на бившия главен прокурор Никола Филчев, е съучастник в извършваните от Никола Филчев и от неговия брат Ангел Филчев престъпления, изразяващи се в трафик на антики;

*като депутат във Великото народно събрание Янко Янков е използувал служебния си мерцедес и дипломатическия си паспорт

НЕ САМО ЗА ДА извършва престъпно контрабандно пренасяне през границите до Европа и САЩ на антични предмети,

НО И ДА ИЗВЪРШИ НЕЛЕГАЛНО ИЗВЕЖДАНЕ ЗАД ГРАНИЦА НА издирвания от полицията, за да бъде арестуван, Митко Станков-Бузета.

По повод и във връзка с тези бомбастични изявления на тримата високопоставени държавни функционери журналистът Иван Бакалов извършил самостоятелно журналистическо разследване и установил, че:

*по времето, когато Янко Янков е бил депутат Парламента НЕ САМО въобще не е бил разполагал с леки коли марка „Мерцедес“, НО И Янков въобще не е разполагал с никаква служебна депутатска лека кола;

*не съществуват абсолютно никакви доказателства Янков да е пресичал българските и европейските сухоземни граници с дипломатичен паспорт;

*визираният Митко Станков разполага с лични документи, от които е видно, че той е напуснал границите на България с влак и с надлежно заверен паспорт.

-------------

По повод и във връзка с това още на 08 Ноември 2010 г. аз депозирах в приемните офиси на Главния прокурор, Министъра на вътрешните работи и Премиера протестен текст, в който посочвах, че абсолютно никога и по абсолютно никакъв начини или форма не съм разпитван нито като свидетел, нито като заподозрян, нито като обвиняем по така визираните публични обвинения,

при което изрично посочвах, че тези изявления на тези официални държавни и институционални субекти имат характера на предумишлено прецизно организирана и проведена престъпна компроматна дейност,

възложена от българския мафиотски елит и организирана от официалните български специални служби и техната агентура.

В същото изложение изрично съм написал следното:

„В контекста на всичките тези факти и обстоятелства аз приемам за недвусмислено ясно, че ЦЕЛТА НА ВИЗИРАНАТА ПО-ГОРЕ ПРЕСТЪПНА КОМПРОМАТНА ДЕЙНОСТ НА ОФИЦИАЛНИТЕ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

ИМА ЗА ЦЕЛ ДА НЕУТРАЛИЗИРА МОИТЕ ИЗЛОЖЕНИ ПРЕД ЗАПАДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ОСНОВАТЕЛНИ АРГУМЕНТИ И ПРАВОСЪОБРАЗНИ ИСКАНИЯ,

КАТО МЕ ПРЕДСТАВИ КАТО основателно и законосъобразно преследван ПРЕСТЪПНИК,

СЪС ЗАЩИТАТА НА КОЙТО НЕ СИ ЗАСЛУЖАВА ЗАПАДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ДА СЕ АНГАЖИРАТ.“

В същото изложение изрично съм написал следното:

„В контекста на всичките тези факти и обстоятелства ТУК И СЕГА ПРЕДЯВЯВАМ СЛЕДНИТЕ ИСКАНИЯ:

Първо: всички адресати на настоящето мое официално писмо да поискат от надлежните институции

ДА БЪДАТ РАЗСЕКРЕТЕНИ АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ АРХИВНИ И АКТУАЛНИ ДОКУМЕНТИ, НАМИРАЩИ СЕ ВЪВ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ИЛИ ЧУЖДЕСТРАННИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И ИНСТИТУЦИИ

И СЪЩИТЕ ДОКУМЕНТИ ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ НЕ САМО НА ПРАВОСЪДИЕТО, НО И НА ВСИЧКИ ПРОЯВЯВАЩИ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС МЕДИИ И НА ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНО АНГАЖИРАНИ ЛИЧНОСТИ И ИНСТИТУЦИИ.

Второ: ДА БЪДЕ ОБРАЗУВАНО СЛЕДСТВЕНО, ПРОКУРОРСКО И СЪДЕБНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, КОИТО СА ВИЗИРАНИ В ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ОФИЦИАЛНИ ПУБЛИЧНИ ПРЕСТЪПНИ КОМПРОМАТНИ ТВЪРДЕНИЯ И ИЗКАЗВАНИЯ НА ВИЗИРАНИТЕ СУБЕКТИ;

Трето: ДА БЪДЕ РАЗСЛЕДВАНО И УСТАНОВЕНО ДАЛИ ВИЗИРАНИТЕ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ СА БИЛИ ИЗПОЛЗУВАЛИ ФАКТИЧЕСКИ БЕЗКОНТРОЛНАТА СИ ТАЙНА ДЕЙНОСТ, ЗА ДА ИЗВЪРШАТ ПРЕСТЪПНО КОМПРОМАТНО ЗАБЛУЖДАВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СПЕЦИАЛНИ ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ.

Във връзка с това обръщам внимание върху факта, че съвсем неотдавна, само преди месеци,

официални служители на българските специални служби признаха и заявиха пред Специалната Парламентарна комисия,

че често пъти осъществяват практиката да използуват по престъпен начин базираните в България чуждестранни посолства и чуждестранните специални служби,

като им предоставят фалшива документация,

уличаваща в престъпна дейност лица, които нямат абсолютно нищо общо с каквато и да е престъпна дейност,

и по този начин да осъществяват престъпно елиминиране на онези личности,

които в името на Истината и на Правото се противопоставят на престъпленията на Мафията и на нейните слуги от държавния апарат.

Четвърто: Считам, че макар и съгласно българското и европейското Право и в частност съгласно българската Конституция Министър-Председателят, Министърът на вътрешните работи и Главният прокурор да са йерархично най-високопоставени над визираните специални служби и държавни институции,

същите - поради редица (преди всичко вербовъчни и мафиотско-принадлежни) причини, фактически са ЗАВИСИМИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ и поради това обстоятелство аз нямам основателни причини да бъда оптимист относно техното официално институционално и личностново поведение по визирания тук казус.

В същото време обаче считам, че така визираният тук казус притежава абсолютно всички белези, които са необходими, за да бъде поставен на вниманието на официалните европейски и световни държавни и обществени институции, включително и на вниманието на българските и европейските съдебни институции и, разбира се, на вниманието на водещите европейски и световни интелектуалци.

Пето: считам, че макар и в редица отношения европейските и другите държави и техните дипломатически представителства в България, както и другите европейски и световни (международни държавни и обществени) институции ДА НЯМАТ ПРАВОТО ДА СЕ НАМЕСВАТ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ,

все пак -

КАКТО ПОРАДИ НАЙ-ОБЩАТА ПОЛИТИЧЕСКА ЛЕГИТИМАЦИЯ, КОЯТО ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ ДАВАТ НА ТАЗИ ВЛАСТ,

ТАКА И ПОРАДИ ФАКТА НА НЕСЪМНЕНО ОГРАНИЧЕНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА В КОНТЕКСТА НА НЕЙНОТО ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И В СВЕТОВНАТА ОБЩНОСТ,

ТАКА И ПОРАДИ АНГАЖИМЕНТИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА КЪМ ЕВРОПЕЙСКОТО И МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО,

ТАКА И В ЧАСТНОСТ ПОРАДИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА НОРМАТИВНА СИЛА НА НЕОТДАВНА ПРИЕТАТА СТОКХОЛМСКА ПРОГРАМА -

НЯМАТ ПРАВОТО ДА ПРЕНЕБРЕГВАТ КАЗУСИТЕ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЗАЩИТАТА НА НАРУШЕНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА,

И АКО НЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ НА ОЧЕВИДНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ,

ТО СЛЕДВА ДА НОСЯТ ЗАЕДНО С НЕЯ СОЛИДАРНА РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА НАНЕСЕНИТЕ ВРЕДНИ ПОСЛЕДИЦИ.

Шесто: Настоявам за най-строго спазване на нормите и принципите на Правото!“

-------------

По повод и във връзка с това още на 11 Ноември 2010 г. депозирах в приемните офиси на Главния прокурор, Министъра на вътрешните работи и Премиера ВТОРИ ПОРЕДЕН протестен текст, в който изрично и ясно съм написал следното:

„Специално внимание обръщам върху факта, че ангажирането с визираната ПРЕСТЪПНА дейност на присъствувалия там Заместник-Министър по недвусмислен начин свидетелствува за НАЛИЧИЕТО НА ПРЕСТЪПНА ПРАВИТЕЛСТВЕНА СТРАТЕГИЯ; който факт е едно от милионните доказателства

не само за наличието на ПРЕСТЪПНА АНГАЖИРАНОСТ НА СЕГАШНОТО ПРАВИТЕЛСТВО И НА СЕГАШНИЯ ПРЕМИЕР с визираната престъпна дейност,

но и за наличието на престъпна ангажираност на ВСИЧКИ ПРАВИТЕЛСТВА И НА ВСИЧКИ ПРЕМИЕРИ от времето на Великото Народно събрание (от 1990 г.) до днес.

Обръщам специално внимание върху факта, че ангажирането с визираната ПРЕСТЪПНА дейност на присъствувалия там Високопоставен служител на Министерството на вътрешните работи по недвусмислен начин свидетелствува за НАЛИЧИЕТО НА ПРЕСТЪПНА НАЙ-ВИСОКОПОСТАВЕНА ПОЛИЦЕЙСКА СТРАТЕГИЯ; който факт е едно от милионните доказателства

не само за наличието на ПРЕСТЪПНА АНГАЖИРАНОСТ НА СЕГАШНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И НА СЕГАШНИЯ МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ с визираната престъпна дейност,

но и за наличието на престъпна ангажираност на всички МИНИСТЕРСТВА И МИНИСТРИ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ от времето на Великото Народно събрание (от 1990 г.) до днес.

Обръщам специално внимание върху факта, че ангажирането с визираната ПРЕСТЪПНА дейност на присъствувалия там Високопоставен ПРОКУРОР от Върховната касационна прокуратура по недвусмислен начин свидетелствува за НАЛИЧИЕТО НА ПРЕСТЪПНА НАЙ-ВИСОКОПОСТАВЕНА ПРОКУРОРСКА СТРАТЕГИЯ; който факт е едно от милионните доказателства

не само за наличието на ПРЕСТЪПНА АНГАЖИРАНОСТ НА СЕГАШНАТА ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА И НА СЕГАШНИЯ ГЛАВЕН ПРОКУРОР с визираната престъпна дейност,

но и за наличието на престъпна ангажираност на всички ГЛАВНИ ПРОКУРАТУРИ И ГЛАВНИ ПРОКУРОРИ от времето на Великото Народно събрание (от 1990 г.) до днес.“

*************

***Тъй като от времето на визираната моя „ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ“, „извършена“ още преди 20 (двадесет) години до днес АБСОЛЮТНО НИКОГА И ПО АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ НАЧИН ИЛИ ФОРМА НЕ СЪМ

нито „уведомяван“, НИТО РАЗПИТВАН -

НИТО КАТО СВИДЕТЕЛ, НИТО КАТО ЗАПОДОЗРЯН, НИТО КАТО ОБВИНЯЕМ -

КАКТО ОТ ОРГАНИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ,

ТАКА И ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ НА КОЯТО И ДА Е ДРУГА ДЪРЖАВА;

и тъй като едно такова абсолютно недопустимо поощряващо престъпността деяние на органите на официалната държавна власт има характера на абсолютно недопустима престъпна дейност,

категорично, ясно и недвусмислено настоявам да бъде извършено обстойно разследване на всички лица, които съгласно Закона и Правото са били длъжни да ме арестуват, но не са го били направили, и същите лица да бъдат осъдени.

***Декларирам, че считам, че е повече от очевидно, че по някакъв ПРОТИВОЗАКОНЕН И ПРОТИВОПРАВЕН повод и в някаква ПРОТИВОЗАКОННА И ПРОТИВОПРАВНА ФОРМА

още през визираната 1990 или 1991 г. в специалните служби на българската държава НА МОЕ ИМЕ е било формирано специално строго секретно ФАЛШИВО ДЕЛО за оперативно наблюдение, оперативно разработване и оперативна провокационна дейност;

предназначението на което дело несъмнено е било ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗУВАНО СРЕЩУ МЕН С КОМПРОМАТНА И МАНИПУЛАТИВНА ЦЕЛ,

ЗА ДА БЪДА ШАНТАЖИРАН И

ДА БЪДА ЕЛИМИНИРАН ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОЗИЦИ, които бих могъл да използувам за търсене на наказателна и репараторна отговорност от комунистическите и посткомунистическите престъпници.

*************

Отново ясно и недвусмислено обосновавам тезата, че

ПРИЧИНИТЕ И МОТИВИТЕ за извършването на посочената престъпна дейност на визираните ПРЕСТЪПНИ СУБЕКТИ

СЕ СЪДЪРЖАТ ВЪВ ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА,

ЧЕ МАКАР И ФАКТИЧЕСКИ НИКОГА ДА НЕ СЪМ СПИРАЛ ДА НАСТОЯВАМ ЗА ТЪРСЕНЕ КАКТО НА ЛИЧНА НАКАЗАТЕЛНА, ТАКА И НА ЛИЧНА И ДЪРЖАВНА РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

ВСЕ ПАК ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА ОТБЕЛЯЗАХ ОСОБЕНО ВИСОК ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДЕН ИНТЕНЗИТЕТ НА ТАЗИ СИ ДЕЙНОСТ, КАТО АНГАЖИРАХ ВНИМАНИЕТО НА РЕДИЦА ВИДНИ ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ИНСТИТУЦИИ И ЛИЧНОСТИ;

ПОРАДИ КОЕТО ИМЕННО, КАТО ОТМЪСТИТЕЛНА НАКАЗАТЕЛНА ОПЕРАЦИЯ КАКТО ИМУЩЕСТВОТО МИ, ТАКА И ЧЛЕНОВЕНЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ, ТАКА И САМИЯТ АЗ

СТАНАХМЕ ОБЕКТ НА ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО ОРГАНИЗИРАНИ ИМЕННО ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ДЪРЖАВАТА ПРЕСТЪПНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА И ПОКУШЕНИЯ.

*************

В контекста на всичките тези факти и обстоятелства аз приемам за недвусмислено ясно,

че ЦЕЛТА НА ВИЗИРАНАТА ПО-ГОРЕ ПРЕСТЪПНА КОМПРОМАТНА ДЕЙНОСТ НА ОФИЦИАЛНИТЕ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

ИМА ЗА ЗАДАЧА ДА НЕУТРАЛИЗИРА МОИТЕ ИЗЛОЖЕНИ ПРЕД ЗАПАДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ЛИЧНОСТИ ОСНОВАТЕЛНИ АРГУМЕНТИ И ПРАВОСЪОБРАЗНИ ИСКАНИЯ,

КАТО МЕ ПРЕДСТАВИ КАТО основателно и законосъобразно преследван ПРЕСТЪПНИК,

СЪС ЗАЩИТАТА НА КОЙТО НЕ СИ ЗАСЛУЖАВА ЗАПАДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ЛИЧНОСТИ ДА СЕ АНГАЖИРАТ.

*************

Във връзка с това обръщам специално внимание върху факта, че съвсем неотдавна, само преди няколко месеци,

официални служители на българските специални служби признаха и заявиха пред Специалната Парламентарна комисия,

че често пъти осъществяват практиката да използуват по престъпен начин базираните в България чуждестранни посолства и чуждестранни специални служби,

като им предоставят фалшива документация,

уличаваща в престъпна дейност лица, които нямат абсолютно нищо общо с каквато и да е престъпна дейност,

и по този начин да осъществяват престъпно елиминиране на онези личности,

които в името на Истината и на Правото

се противопоставят на престъпленията на Мафията и на нейните слуги от държавния апарат.

*************

Изрично ясно и категорично

Обвинявам като извършители (в качеството им на високопоставени съучастници, разпоредители и ръководители)

СЕГА ДЕЙСТВУВАЩИТЕ

ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ и

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО (ПРЕМИЕР).

Настоявам за най-строго спазване на нормите и принципите на Правото!

*************

Раздел ІІІ

Заключително уточнение по съществото на казуса:

На тук визираните адресати-членове на чуждестранния дипломатически корпус в България си позволявам да припомня, че

съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права, като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ“.

Което означава, че Техни превозходителства посланиците са акредитирани

НЕ САМО ПРИ (ПРЕД) БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ,

НО И ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ;

И в смисъл всяко посегателство от страна на българската държавна власт върху правата на българските граждани

СЛЕДВА ДА БЪДЕ РАЗГЛЕЖДАНО КАТО НЕДОПУСТИМА АГРЕСИЯ, засягаща правата и интересите на ГРАЖДАНСКИТЕ СУБЕКТИ НА ОБЩНОСТНОТО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО.

Впрочем, позволявам си, също така да припомня, че ЧЕ ИМЕННО ТАКОВА Е И ПОСЛАНИЕТО НА приетата през 2009 г. от Комисията на Европейските общности и от Европейския съвет т. нар. „Стокхолмска програма за защита на гражданите“.

26 Април 2011 г. (Ден Първи след Възкресение Христово) Янко Н. Янков