2020-01-21

(21 Януари 2020 г.), Четвърти (4-ти) Персонален Меморандум До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действуващ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България; екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер, марионетен Наложник и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта, ВИСОКОПОСТАВЕНО ОБЕЗПЕЧЕВАЩ БЕЗОТГОВОРНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ на всички видове ПРЕСТЪПНИ екстрени и екстремни „прокурорски услуги”, ВКЛЮЧИТЕЛНО И остро елиминационни, камуфлажно прикрити убийства, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ на Хунта; Оперативен Ръководител и Обезпечител на извършеното още на 21-25 Декември, ВЕДНАГА СЛЕД НЕГОВОТО НАЗНАЧЕНИЕ, насочено срещу мен ПРЕСТЪПНО Специално Строго Секретно Оперативно Мероприятие за камуфлажно прикрито убийство, бул. „Витоша” № 2, София Ц 1000,


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното правотъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;/// Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права; /// Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – Юни 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html

=========================================================

21 Януари 2020 г.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

Четвърти (4-ти) Персонален Меморандум

            До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действуващ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България; екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер, марионетен Наложник и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта, ВИСОКОПОСТАВЕНО ОБЕЗПЕЧЕВАЩ БЕЗОТГОВОРНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ на всички видове ПРЕСТЪПНИ екстрени и екстремни „прокурорски услуги”, ВКЛЮЧИТЕЛНО И остро елиминационни, камуфлажно прикрити убийства, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ на Хунта;

            Оперативен Ръководител и Обезпечител на извършеното още на 21-25 Декември, ВЕДНАГА СЛЕД НЕГОВОТО НАЗНАЧЕНИЕ, насочено срещу мен ПРЕСТЪПНО Специално Строго Секретно Оперативно Мероприятие за камуфлажно прикрито убийство, бул. „Витоша” № 2, София Ц 1000, E-mail: press@prb.bg; E-mail: vkp@prb.bg. )

 

 

І.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!  

    

 

            Господин абсолютно нелегитимен Главен Прокурор на България,

            Преди всичко акуратно Ви уведомявам, че този адресиран лично до Вас текст ПРЕДИ ДА БЪДЕ НАДЛЕЖНО РЕГИСТРИРАН ВЪВ ВАШИЯТ ОФИС е надлежно изпратен на електронните адреси на голямо множество адресати, КАКТО И ЧЕ книжно копие на текста е надлежно предоставено поне на наколко посолства и знакови български личности.

            Също така за пореден път акуратно Ви уведомявам, че както текстовете на всички други мои официални писмени изявления, така и текстовете от тук визираната адресирана до Вас серия „Персонални Меморандуми” предстои да бъдат публикувани в официални книжни и електронни документални издания;

            които евентуално ще бъдат използувани като допълнителни официални доказателствени информационни масиви към основните доказателствени масиви към заведените дела пред българските, европейските и международните съдебни (трибунални) институции за налагане на наказателна и репараторна отговорност

            не само от (за) непосредствено визираните ПО ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ КАЗУС престъпни дейци, но и от (за) всички семейно-фамилно и институционално възползували се от ефектите и облагодетелствуванията от престъпната дейност по първоначално визираният казус,

  по който офциално служебно ангажираните от Държавата и Обществото лица не са изпълнили офциалното си служебно-институционално задължение да осъществят необходимата ЛЕГИТИМНА ПРАВОСЪОБРАЗНА дейност.

 

            Също така акуратно Ви приканвам, КАКТО да да се Покаете пред Бога,

            ТАКА И да се опитате ДА ОСЪЗНАЕТЕ своята досегашна престъпна роля в механизма на функционирането на престъпната дейност на компрадорската Либерално Глобалистична Правителствено-Мафиотска Хунта, в дейността на която до сега сте бил изключително активно включен

         И В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА ОСЪЗНАВАНЕ да положите началото на своята готовност ЧРЕЗ НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ ДА ПОКАЖЕТЕ ПУБЛИЧНО, че сте готов

         да се Разкаете пред ПРЕДСТОЯЩОТО ПРАВОСЪДИЕ.

 

 

ІІ.

            В ЧАСТНОСТ, тук и сега поставям на Вашето Престъпно Внимание следният

            5091-ви Приоритетно актуален казус: Извършена от Директора на СДВР Старши комисар Георги Хаджиев престъпна съучастническа оперативно-обезпечителна дейност

            КАКТО по време на насоченото срещу мен секретно оперативно мероприятие за камуфлажно прикрито убийство.

            ТАКА И след това, когато официално съм предявил към него моето искане ДА ИЗПЪЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНА ДЕЙНОСТ, КОИТО СА МУ ВЪЗЛОЖЕНИ от Българското, Европейското и Международното Право.

            Тук в моят текст, прилагам вградено електронно копие на визираният официален документ, който ми е изпратен от него.

  

            Изрично и категорично ясно обвинявам тук визираният Директор на СДВР Старши комисар Георги Хаджиев в престъпно СЪУЧАСТИЕ

            в извършеното по време на Коледните празници насочено срещу мен престъпно секретно оперативно мероприятие за КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТО УБИЙСТВО,

            възложено лично от Главатаря на Правителствено-Мафиотска Хунта Бойко Борисов

            и директно обезпечавано лично от новоназначеният само няколко дни преди това Главен Прокурор Иван Гешев и Министъра на вътрешните работи Младен Маринов.

 

            Впрочем, в частност предварително уточнявам, че на визираният Директор на СДВР Старши комисар Георги Хаджиев още на другият ден (по време на Коледните празници!!!) акуратно съм предоставил в пощенската кутия в сградата на СДВР

            моето официално абсолютно легитимно искане да извърши задължителните за него легитимни действия за проверки и разследвания на визираната престъпна дейност, имаща характера на опит за камуфлажно прикрито убийство;

            по повод и във връзка с което мое официално легитимно искане същият ТОЗИ ПРЕСТЪПЕН ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИ ИЗРОД

  фактически ми пише, че просто не е предприел извършването на каквито и да са действия,

  тъй като {вероятно поради моята пълна юридическа неграмотстонст и личностна неадекватност} в моето изложение до него не се съдържат данни, които да имат характера на предложения или сигнали.

 

            Също така, като имам предвид факта, че назначението на Георги Хаджиев е било осъществено със заповед на Министър Младен Маринов,

            назначението за Министър на който, пък, съвсем неслучайно е било обезпечено от Главатаря на Хунтата Бойко Борисов {който е участвувал в секретните оперативни мероприятия срещу меин още по времето на Митьо Гестапото!!!};

            също така, като имам предвид факта, че същият този Младен Маринов е започнал кариерата си в специалните служби именно в създаденият от Министър Григор Шопов и ръководен от обученият в Корея и СССР Младен Апостолов Младенов Строго Секретен Център за т. нар. ОСТРИ оперативни мероприятия, тоест директни и камуфлажно прикрити убийства, извършвани в Северна България, в Цяла България и извън България

            {и че напр. едно от знаковите оперативни меропиятия на този Център е покушението върху Президента на Македония Киро Глигоров,

            както и че същият този Строго Секретен Център е извършил камуфлажно прикритите убийства КАКТО на моят роден брат Камен Николов Янков и на моят баща Никола Янков Димитров, ТАКА И на двама мой братовчеди и техният приятел}

за мен съществуват абсолютно всички

необходими легитимни основания

да считам, КАКТО ЧЕ

извършеното среку мен по време на Коледните празници

оперативно мероприятие за камуфлажно прикрито убийство,

ТАКАКА И ЧЕ

трестъпният мафиотски тандем

Бойко Борисов, Иван Гешев, Младен Маринов и Георги Хаджиев

ТРЯБВА ДА БЪДЕ

ПРЕЦИЗНО И АКУРАТНО РАЗСЛЕДВАН.

 

 

ІІІ.

  Снимка на Янко Николов Янков.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

            Изрично, ясно и категорично НАСТОЯВАМ да бъдат извършени всички ЛЕГИТИМНИ следствено-прокурорски действия.

21 Януари 2020 г.                                                               Янко Н. Янков

& Край на документа

 

2020-01-19

(19 Януари 2020 г.), Трети (3-ти) Персонален Меморандум До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действуващ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България; екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер, марионетен Наложник и Главна Мадам, на Прокурорския бардак, ВИСОКОПОСТАВЕНО ОБЕЗПЕЧЕВАЩ БЕЗОТГОВОРНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ на всички видове ПРЕСТЪПНИ екстрени и екстремни „прокурорски услуги”, ВКЛЮЧИТЕЛНО И остро елиминационни, камуфлажно прикрити убийства, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ на Правителствено-Мафиотска Хунта Борисов, Цацаров, Гешев, Пеевски; Оперативен Ръководител и Обезпечител на извършеното още на 21-25 Декември, ВЕДНАГА СЛЕД НЕГОВОТО НАЗНАЧЕНИЕ, насочено срещу мен ПРЕСТЪПНО Специално Строго Секретно Оперативно Мероприятие за камуфлажно прикрито убийство, бул. „Витоша” № 2, София Ц 1000,


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното правотъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;/// Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права; /// Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – Юни 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html

=========================================================

19 Януари 2020 г.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

Трети (3-ти) Персонален Меморандум

            До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действуващ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България; екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер, марионетен Наложник и Главна Мадам, на Прокурорския бардак, ВИСОКОПОСТАВЕНО ОБЕЗПЕЧЕВАЩ БЕЗОТГОВОРНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ на всички видове ПРЕСТЪПНИ екстрени и екстремни „прокурорски услуги”, ВКЛЮЧИТЕЛНО И остро елиминационни, камуфлажно прикрити убийства, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ на Правителствено-Мафиотска Хунта Борисов, Цацаров, Гешев, Пеевски;

            Оперативен Ръководител и Обезпечител на извършеното още на 21-25 Декември, ВЕДНАГА СЛЕД НЕГОВОТО НАЗНАЧЕНИЕ, насочено срещу мен ПРЕСТЪПНО Специално Строго Секретно Оперативно Мероприятие за камуфлажно прикрито убийство, бул. „Витоша” № 2, София Ц 1000, E-mail: press@prb.bg; E-mail: vkp@prb.bg. )

 

І.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!  

    

 

            Господин абсолютно нелегитимен Главен Прокурор на България,

            За пореден път преди всичко акуратно Ви уведомявам, че както текстовете на всички други мои официални писмени изявления, така и текстовете от тук визираната адресирана до Вас серия „Персонални Меморандуми” предстои да бъдат публикувани в официални книжни и електронни документални издания;

            които евентуално ще бъдат използувани като допълнителни официални доказателствени информационни масиви към основните доказателствени масиви към заведените дела пред българските, европейските и международните съдебни (трибунални) институции за налагане на наказателна и репараторна отговорност

            не само от (за) непосредствено визираните ПО ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ КАЗУС престъпни дейци,

            но и от (за) всички семейно-фамилно и институционално възползували се от ефектите и облагодетелствуванията от престъпната дейност по първоначално визираният казус,

  по който офциално служебно ангажираните от Държавата и Обществото лица не са изпълнили офциалното си служебно-институционално задължение да осъществят необходимата ЛЕГИТИМНА ПРАВОСЪОБРАЗНА дейност.

 

            Господин абсолютно нелегитимен Главен Прокурор на България, ТУК И СЕГА акуратно поставям на Вашето Височайше абсолютно НЕЛЕГИТИМНО Главно-Прокурорско Внимание моето АБСОЛЮТНО ЛЕГИТИМНО ИСКАНЕ да проявите желание, воля и прецизна интензивна настоятелност и

            КАКТО да се Покаете пред Бога, ТАКА И да се Разкаете пред Правосъдието, И ДА ПОКАЖЕТЕ И ДОКАЖЕТЕ, че въпреки досегашното Ви изключително интензивно и дори яростно СЪУЧАСТИЕ в престъпната дейност на Вашият непосредствен предшественик и на другите Ваши предшественици,

            че Вие все пак разполагате със шанса и фактическата възможност ДА ПОСТАВИТЕ НОВ ЕТАП във функционирането на Прокуратурата и да предприемете СТРАТЕГИЯ, насочена към фактическото реализиране на Върховенството на Цивилизационното изискване за категорично спазване на Принципите и Нормите на Справедливостта и Правосъобразността.

 

ІІ.

            В ЧАСТНОСТ, тук и сега поставям на Вашето Височайше Внимание следният отделен самостоятелен казус, отделен от казусната съвкупност, която е фиксирана в моят, адресиран преди всичко до Федералния прокурор Джесика Ким и и Негово Превъзходителство г-н Джеймс Пардю, американски военен и дипломат, екс-посланик на САЩ в България, както и до Техни Превъзходителства посланиците на множество (петдесет и една - 51) базирани в България дипломатически миси,

            включително и до българските институции и до Вас като, макар и абсолюгно нелегитимно назначен, все пак ЗА СЕГА {МАКАР И ВРЕМЕННО, ДО ВАШЕТО ОТСТРАНЯВАНЕ или доброволно „оттегляне”} официален фактически Главен Прокурор на България.

            Всъщност, става въпрос за следният ОТДЕЛЕН ЧАСТИЧЕН текст, който е позициониран в моят широкообхватен текст

(12 Януари 2020 г.), Деветдесет и седми (97-ми) СПЕЦИАЛЕН Меморандум Вик за Правосъдие /// Граждански Обвинителен Акт /// Cry for Justice /// Cry for Law.

(. . . . . . . . . . . . )

Nota Bene! Цитат:

Втори Преамбюлен текст

            Макар че вече многократно съм го споменавал, тук и сега отново ще спомена следното:

(. . . . . . . . . . . . )

            НА ТРЕТАТА ГОДИНА ОТ ПРЕБИВАВАНЕТО МИ В ЗАТВОРА, точно по време на връхната точка на ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЖЕСТОКИТЕ оперативни мероприятия срещу мен, срещу брат ми и срещу баща ми, в затвора присигна за среща с мен полковник (впоследствие - генерал) Божидар Антонов, началник по ДС на ОУ на МВР в Михайловград (впрочем, мой приятел от детството ни, съученик и състудент).

            В присъствието на началника на затвора той ми каза:

            ***че е пристигнал при мен по поръчение на Министъра на МВР, при това по настоятелно искане на Посолството на САЩ;

            ***че всичките оперативни мероприятия срещу мен, брат ми, баща ми и всички други свързани с мен и с нас лица, са били НЕПОСРЕДСТВЕНО ръководени и провеждани НЕ ОТ НЕГО, а от специален високопоставен екип при Министерството,

            И ЧЕ ПОСОЛСТВОТО НА САЩ Е БИЛО АКУРАТНО АКТУАЛНО ИНФОРМИРВАНО И Е ЗНАЕЛО ВСИЧКО ЗА ТЕХ;

            ***че от посолството на САЩ са настоявали за моето НЕЗАБАНО освобождаване от затвора и да ми бъде обезпечена възможността В СРОК ОТ ЕДНА СЕДМИЦА да замина (САМО И ЕДИНСТВЕНО АЗ, БЕЗ НИТО ЕДИН ОТ БЛИЗКИТЕ МИ!!!) за САЩ или в Западна Европа,

  но това да стане само след като и ако бъде пречупена и подчинена моята воля и волята на най-близките ми хора и след като ВСИЧКИТЕ НИЕ изрично, ясно и официално се признаем за виновни пред комунистическата българска държавна власт;

            ***накрая неговите изрични думи беха:

            „Не само в САЩ, но и в която и да е западна европейска държава НИКОГА НЯМА ДА БЪДЕШ ПРИЕТ, АКО ПРЕДИ ТОВА НЕ СИ СЕ ПОДЧИНИЛ НА НАС!

            Това е практика по ОТДАВНА ПОСТИГНАТО И ДЕЙСТВАЩО ВИСОКОПОСТАВЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ (още от времето на Съюзната Контролна Комисия и Народният Съд!!!), която важи не само за теб, а за всички като теб – преди теб и след теб!”

            Тъй като аз, разбира се, категорично и ясно заявих, че отказвам да спасявам само себе си, и пред началника за затвора и пред „пратеника” на КГБ и ЦРУ полковник Божидар Антонов, мой приятел от детинството ни,

             НЕ САМО заявих, че отказам да приема направеното ми предложение, НО И ИЗРИЧНО И ЯСНО КАЗАХ

            „Ако това, което ми казваш действително е така, кажи и на КГБ и на ЦРУ ДА СИ ЕБАТ МАЙКАТА, И ЧЕ ОСТАВАМ ТУК, ЗА ДА БЪДА УБИТ ЗАЕДНО С МАЙКА МИ, БАЩА МИ И БРАТ МИ, КОИТО КАТО МЕН, ВЕЧЕ СА ВИ КАЗАЛИ СЪЩОТО!”

            Така останах в затвора още три, тоест ВСИЧКО ЦЕЛИ ШЕСТ (6) ЖЕСТОКО КОШМАРНИ години.

{през което време фалшивите защитници на човешките права, на мен и на мойте близки, И НА ВСИЧКИТЕ ТАКИВА КАТО НАС, естествено беха продължили абсолютно фалшивата ни защита, преследвайки целта си фалшивата конфронтация между системите да бъде превърната в реална конвергенция на елитите}.

(. . . . . . . . . . . . )

            Впрочем, изрично и категорично ясно УТОЧНЯВАМ и подчертавам и следното:

            При посещението при мен в Пазарджишкия затвор В НЕПОСРЕДСТВЕНОТО ПРИСЪСТВИЕ НА НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА

            СЛЕД МОЯТ КАТЕГОРИЧЕН ОТКАЗ ДА ПРИЕМА НАПРАВЕНОТО МИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕЗАБАВНО, В СРОК ОТ ЕДНА СЕДМИЦА ДА ЗАМИНА В САЩ ИЛИ ЕВРОПА,

            Божидар Антонов ми каза: „Радвам се, че с теб си останахме Приятели, а не колеги!”, на което аз му отвърнах „А пък аз съжалявам, че нямам възможност да те убия тук в затвора!”

            После, в присъствието на началника за затвора, НАКРАТКО, НО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СИНТЕТИЧНО СЪДЪРЖАТЕЛНО той ми каза някои неща относно

фактически вече проведените и съдържателните насоки (т.е. целите) на предстоящите да бъдат проведени оперативни мероприятия на ДС срещу брат ми, баща ми и майка ми; както и срещу синът ми, когото не съм виждал вече в продължение на много години;

            при което наблягна на това, че ПО СИЛАТА НА СПОРАЗУМЕНИЯТА И ПРАКТИКАТА още от времето на Съюзната Контролна Комисия и Народният Съд ДО ТОЗИ МОМЕНТ

            всички проведени оперативни мероприятия срещу такива като мен СА СТАНАЛИ ИМЕННО С ИЗРИЧНОТО ИЛИ КОНКЛУДЕНТНОТО (подразбиращото се мълчаливо) СЪГЛАСИЕ на специалните служби на посолствата на СССР и САЩ в България; и посочи, че именно в тази насока трябва да си обясня и осъзная факта,

че съвсем неслучайно, именно за да придобие т. нар. „конкретна проучвателна (т.е. разузнавателна!!!) теренна представа” относно характера и същността на конкретната фактическа ситуация около мен и моите най-близки хора,

изключително високопоставеният дипломатически служител на САЩ бе посетил моят роден дом, за да се запознае с родителите ми;

който факт, всъщност, СЛУЧАЙНО ИЛИ НЕ е единственият такъв не само в дипломатическата история на САЩ в България, но и в дипломатическата история на САЩ в социалистическите страти на Европа и Света.

-------       ------- 

         Също така в присъствието на началника на затвора Божидар Антонов ми каза, че годеницата на брат ми (която аз познавах) и нейните родители са били „добронамерено посъветвани” тя да го напусне и да се премести да живее в друг район на България;

         ***след което при брат ми е била „внедрена” „доверена” вербувана от ДС разведена жена с дете,

         ***след което е било обезпечено нейното забременяване от друг мъж (оперативен функционер на ДС), така че детето, което официално юридически ще бъде считано за дете на брат ми, да няма никакаква биологична връзка с него.

-------       ------- 

            При това Божидар Антонов подчерта, че с оглед на стратегическите и оперативните нужди на специалните служби този тип мероприятия

за „стратегическо генетично прочистване”

са били и продължават да бъдат основна рутинна практика спрямо всички особено злостни политически врагове.

-------       -------

Впрочем, беха ми казани още няколко неща.

            Във връзка с това подчертавам, че тъй като както Божидар Антонов, така и началника на затвора несъмнено са били длъжни да напишат съответните доклади или рапорти относно всичко, което ми е казано и което аз съм казал,

            категорично считам, че тези доклади несъмнено се съхраняват в секретните архиви на Държавна сигурност; които архиви, би трябвало отдавна да не са секретни и да бъдат на разположение на мен и на Правосъдието.

            Също така подчертавам, че тъй като визираното „официално високопоставено” посещение при мен в затвора е било осъществено именно по ИСКАНЕ на Посланика на САЩ в България

            КАКТО в българските архиви, ТАКА И в архивите на САЩ би трябвало да съществуват вече отдавна престаналите да бъдат секретни документации; които би трябвало да са не само на мое разположение, НО И НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО НА САЩ!!!

            Също така изрично и пределно ясно уточнявам, че когато само броени минути след излизането ми от затвора посетих посолството на САЩ и там разказах тези неща на Посланика и Секретаря на посолството,

те ми казаха, че действително имат известна представа” за това което им казвам, но че ПОНЕ ЗА СЕГА относно тези неща няма да получа какъвто и да е отговор от институциите на САЩ.

            Също така изрично и пределно ясно уточнявам, че когато пристигнах в Мюнхен, за да заминем за САЩ с моят германски приятел St. M. направихме магнетофонен запис и отделно от това написан от мен ръкописен текст, които оставихме в неговата документация; след което аз и неговата племеница Brigitа заминахме за САЩ няколко дни по-рано, а той пристигна там няколко дни след нас.

            Така, когато там се състоя нашата среща с изключително високопоставеният американски представител и двамата с моят германски приятел изрично поставихме въпроса относно необходимостта да получим официален отговор на така визираният „проблем”, същият заяви пред нас, че в момента той не е в готовност да коментира.

- - - - - - -         - - - - - - -  

            Всъщност, тук и сега ЗА ПОРЕДЕН МНОГОКРАТЕН ПЪТ, ОТНОВО КАТЕГОРИЧНО ЯСНО НАСТОЯВАМ

да бъдат разсекретени и да ми бъдат предостаовени копия от абсолютно всички архивни документи:

            ***на българските специални служби;

            ***на специалните служби на САЩ;

            ***на специалните служби на СССР и респективно на РФ;

            ***както и на всички държави, чиито посолства и територии съм посещавал от 70-те години до днес,

за да търся помощ и защита (закрила) по повод и във връзка с извършваната срещу мен и моите близки хора широкоспектърна престъпна дейност на българските и чуждестранните специални служби и институции.

- - - - - - -        - - - - - - -

 

            СЪЩО ТАКА ИЗРИЧНО И КАТЕГОРИЧНО ЯСНО ЗАЯВЯВАМ, че след завръщането ми от САЩ не само по време на мандата ми като сенатор във Великото Народно Събрание, но и (колкото ми беше нужно) известно време след това, аз

         не само УЖ ДИСКРЕТНО се фуках с фотокопието на даденият ми там т. нар. Sertificate (Удостоверение, Диплома) за съпричастност (участие, членство) към (в) Организацията на американските политически лидери,

 

            НО И преднамерено целенасочено го използвах като АВТОРИТЕТНА ВИСОКОПОСТАВЕНА ЛЕГИТИМАЦИЯ ПРЕД ***Главният Прокурор, ***Главният Прокурор на Въоръжените Сили, ***вече бившите началнически фактори и изявени дейци от Главното Следствено Управление (ГСУ) при МВР и ДС; ***поне няколко от Директорите и другите фактори от Националната следствена Служба и ***още няколко високопоставени военни прокурори;

              С КОИТО, (със всичките) все пак лично сме се познавали и знаели отдавна, ИЛИ още от времето на нашите студентски години, ИЛИ от времето на моето преподаване в единствения по онова време в България Юридически факултет;

              от които узнах доста важни факти и обстоятелства относно неимеворно перверзно жестоката КОНКРЕТНА престъпната дейност, насочена срещу носителите на Високото Личностно, Семейно и Етно-Национално Достойнство;

              която престъпна дейност, съгласно (според) целите и задачите е била структурирана, характеризирана и именувана като: *стратегически; *актуални; *остри (драстични); и *елегантни ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ.

 

            Така изрично и категорично ясно констатирах, че ВСИЧКОТО ТОВА, КОЕТО ОЩЕ В ЗАТВОРА МИ БЕ КАЗАНО от Божидар Антонов НЕ САМО Е НАПЪЛНО ВЯРНО, НЕ САМО Е ТОЧНО ТАКА, НО Е САМО ЕДИН ДРЕБЕН ЩРИХ КЪМ ОБЩАТА КАРТИНА НА ИСТИНАТА; И ЧЕ СЪЩЕСТВУВАТ МНОГО, МНОГО, МНОГО ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО ДРУГИ ПОДРОБНОСТИ.

 

            Също така, тъй като относно възможностите за търсене на наказателна и репараторна отговорност от конкретните престъпни дейци и от техните личностни и институционални „вдъхновители” и поръчители относно ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ НОВОНАУЧЕНИ (УЗНАТИ) ПОДРОБНОСТИ

            аз се консултирах не само с моят германски приятел, но и с няколко добронамерено разположени към мен западни посланици, с които контактувах, и след всеки разговор

ЗАЕДНО СТИГНАХМЕ ДО ИЗВОДА,

              че не само специфично българските функционери,

              НО И ТЕХНИТЕ ИНТЕР- И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ „партньори”

              СА И ОЩЕ ДЪЛГО ВРЕМЕ ЩЕ БЪДАТ ИНТЕНЗИВНО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ относно

              прикриването (скриването) на тези факти и обстоятелства

              И ЩЕ ОБЕЗПЕЧАВАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ

              ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЧРЕЗ НОВИ БРУТАЛНИ И ЖЕСТОКИ ПРЕСТЪПНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА.

 

           Така или иначе, днес, в контекста на формираната от президентите Путин и Тръмп официална геополитическа стратегия на стремеж

           НЕ САМО НА ОТГРАНИЧАВАНЕ ОТ,

           НО И КЪМ ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ПРЕСТЪПНАТА ПРАКТИКА на Либералният Глобализъм,

           въпреки че престъпните интегративни Либерално Глобалистични структури на КГБ, ЦРУ и ДС фактически ВСЕ ОЩЕ СА ОЧЕВИДНО СИЛНИ ФАКТОРИ,

           ВЕЧЕ Е АБСОЛЮТНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НЕОБХОДИМО да бъде обезпечено абсолютно легитимното разследване и реализиране на наказателната и репараторната отговорност за всяко отделно надлежно доказано престъпление.

 

В частност ЗА ПОРЕДЕН МНОГОКРАТЕН (МНОГОБРОЕН) ПЪТ официално настоявам

за пълно разсекретяване на цялостната документация

и за провеждане на прецизно разследване и налагане на наказателна и репараторна отговорност

на всички личностни и институционални субекти (лица), които са извършили (както и които и сега извършват) престъпна дейност:

            ***срещу моят роден брат Камен Николов Янков и свързаните с него и неговото семейство лица;

            ***срещу нашият баща Никола Янков Димитров и майка ни Евтима Иванова Димитрова;

            ***срещу дядо ми Янко и баба ми Петкана;

            ***срещу сестрата на баща ми Върба и свързаните с нейното семейство лица;

            ***срещу братът на баща ми Димитър и свързаните с неговото семейство лица;

            ***срещу членовете на сегашното ми (второ) семейство; както и срещу майката, бащата, братът и роднините на сегашната ми съпруга;

            ***срещу членовете на предишното ми (първо) семейство: тогавашната ми съпруга и нашият син; както и срещу бащата, майката, мащехата и сестрата на тогавашната ми съпруга и семейно и фамилно свързаните с тех лица.

            ***срещу мен.

Nota Bene! Край на цитата!!! !!! !!!

 

 

ІІІ.

            5090-ти Приоритетно актуален казус: ОТНОСНО престъпната стратегическа и оперативна дейност на комунистическата ДС и на посткомунистическите специални служби в сферата на така нареченото

„стратегическо наследствено-генетично прочистване” спрямо всички особено злостни политически врагове.

         В частност, относно възложената срещу моят роден брат Камен Николов Янков престъпна дейност, извършвана от

Маргарита Йорданова Георгиева, родена на 08.03.1958 г. в село Смоляновци, община Монтана, жител на град Монтана.

 

            Акуратно уточнявам, че тук визираната процедура по тук визираният казус ПО-КЪСНО, НА ОПРЕДЕЛЕН ЕТАП ОТ НЕЙНОТО РАЗВИТИЕ, ЩЕ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА НА ВНИМАНИЕТО

            КАКТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СЪДЕБНИ ИНСТИТУЦИИ,

            ТАКА И НА СЪДЕБНИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА САЩ И РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ,

            ТАКА И НА ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВНИ ИНСТИТУЦИИ.

 

                        Така, намирам за уместно изрично и ясно да заявя, че:

              тук визираното ПРЕСТЪПНО ЛИЦЕ Маргарита Йорданова Георгиева, която аз категорично считам за непосредствен (директен) убиец на моят брат Камен Николов Янков,

              ВСЕ ПАК разполага с възможността и шанса ОФИЦИАЛНО да се ПОКАЕ пред Бога и да се РАЗКАЕ пред Правосъдието, включително и като ОФИЦИАЛНО декларира своето ясно заявено становище КАКТО по тук визираният казус, ТАКА И относно голямото множество други, отделни, систематично възлагани й за конкретно изпълнение престъпни дейности, които са й били възлагани

              КАКТО от комунистическата ДС и МВР

              ТАКА И от посткомунистическите специални служби (МВР, ДАНС и прочее).

              При това изрично и пределно ясно уточнявам, че тук визираният казус е само един от вече формираните и предстоящите да бъдат формирани казуси, относно голямото множество отделни престъпни мероприятия, възлагани В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТИЯ на визираната Маргарита Йорданова Георгиева за изпълнение срещу моят роден брат, нашият баща, нашата майка и срещу мен.

 

  Снимка на Янко Николов Янков.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

            Изрично, ясно и категорично НАСТОЯВАМ да бъдат извършени всички ЛЕГИТИМНИ следствено-прокурорски действия.

19 Януари 2020 г.                                                               Янко Н. Янков

& Край на документа