2019-08-29

(29 Август 2019 г.), Петдесет и девети (59-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателската работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимният статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – Юни 2019 г.:


=========================================================

29 Август 2019 г.

 

Fiat iustitia, et pereat mundus!

Петдесет и девети (59-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум

            До (01) Негово Превъзходителство посланика на Руската федерация, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България” ;

            До (02) Негово Превъзходителство посланика на САЩ, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (03) Негово Превъзходителство Ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България, екзекутивен и екзекуционен гарант на престъпната компрадорска камарила на официалната българска държавна власт. (Същият В ТИПИЧНО МАФИОТСКИ СТИЛ ми е изпратил две електронни писма, с които ме уведомява, че ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВА МОЯТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ДО НЕГО, без да дава каквито и да са легитимни аргументи; впрочем, това е само един дребен щрих към образа на Европейския Съюз като Втори Съветски Съюз, не по-малко жесток от Първия, но по-перверзен!); (E-mail :COMM-REP-SOF@ec.europa.eu );

         До (04) Нейно Превъзходителство госпожа Андреа Вике, Посланик на Република Австрия, ул. „Шипка” № 4, 1000 София;

            До (05) Всичките, вече традиционно информирвани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии - на техните E-mail- адреси;

            До (06) Председателя на Народното събрание (E-mail:  tsveta.karayancheva@parliament.bg , E-mail: cveta @ abv.bg ) ;

            До (07) Президента на България ((E-mail: priemna@president.bg; E-mail: press@president.bg.); 

            До (08) Министър-Председателя (Премиера) на България ((E-mail gis@government.bg: E-mail: primeminister@government.bg );

            До (09) Министъра на вътрешните работи (E-mail: priemna@mvr.bg; E-mail: zhalbi@mvr.bg);

            До (10) Главния прокурор (E-mail: vkp@prb.bg. );

            До (11) Всичките български и други медии – на техните E-mail- адреси.

 

 

І.

 

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

 

            Преди всичко акуратно уведомявам тук визираните адресати, че поради съображения за необходимостта от временна ЮРИДИЧЕСКА ПРОЦЕСУАЛНА ДИСКРЕТНОСТ конкретно този Специален Меморандум ЗАСЕГА не е публикуван в моите актуални електронни сайтове, но е включен за публикуване в близките месеци в следното мое официално документално книжно и електронно издание:

       90.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 30. Специални меморандуми (47-ми - хх-ти;2019 г.), С., Издателство „Янус”, С., 2019, ххх с, ISBN: 978-619-7008-31-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

(Виж: Библиография – Юни 2019 г., http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html)

 

            Също така акуратно уведомявам тук визираните адресати, че предстои да бъде оформен, надлежно връчен (предоставен) на адресатите, както и публикуван в моите ИНТЕРНЕТ-сайтове моят Четвърти (4-ти) Меморандум до Техни Превъзходителства г-н Владимир Путин, Президент на Руската Федерация и г-н Доналд Тръмп, Президент на Съединените Американски ЩатиСъдружни Главни Директори на Съветско-Руско-Американския Концлагер България. Който Меморандум, естествено, ще бъде публикуван и в следното мое книжно и електронно издание:

       91.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 31. До съдружните Главни Директори на Концлагер „България” – Президентите Путин и Тръмп, ЧАСТ ВТОРА, С., Издателство „Янус”, С., 2019.

            При това, естествено, акуратно се позовавам

            КАКТО НА моята вече половинвековна интензивна строго научна дейност именно в сферата на историята и теорията на политическите и правните възгледи и учения,

            ТАКА И НА моите почти половинвековни интензивни официални взаимоотношения с няколко десетки дипломатически мисии, международно-правни институции, европейски и други чуждестранни институции и лидери, които,

ОЧЕВИДНО НАПЪЛНО БЕЗРЕЗУЛТАТНО

съм „подстрекавал” и продължавам да „подстрекавам”

да проявяват загриженост относно

тотално геноцидната престъпна дейност на

компрадорската официална българска държавна власт

и състоянието на Човешките Права и Правосъдието в България.

 

            И ТАКА В КОНТЕКСТА НА ТОВА ПОЗОВАВАНЕ изрично и пределно ясно ВИ ЗАЯВЯВАМ ИЛИ ОБЯСНЯВАМ, че

  всичкото това, което пиша и официално публикувам го правя СЪВСЕМ НЕ ЗАЩОТО СЪМ ИМАЛ И ИМАМ ВЪВ ВИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ЛИЧНОСТНИ АДРЕСАТИ НЯКАКВО, МАКАР И МИНИМАЛНО ДОВЕРИЕ И НАДЕЖДА ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ;

  а защото ИМАМ ВДЪХНОВЕНАТА ОТ ИСТОРИЯТА, ПОЛИТИЧЕСКАТА НАУКА И ПРАВОТО КРЕХКА НАДЕЖДА,

  че рано или късно все пак ще има това, което се нарича СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРАВОСЪДИЕ;

  и че документално фиксираните от мен факти и обстоятелства биха могли да имат определена АКТУАЛНА ЮРИДИЧЕСКА И ИСТОРИЧЕСКА стойност и значение.

         Или, както вече многократно официално съм го писал, правя това защото

         поради липса на конституционна гаранция, аналогична на ноторно известната т. нар. „Втора поправка”,

         единственото мое легитимно оръжие е Словото и Правото, и защото се надявам, че дори когато мен вече ме няма,

         това мое „оръжие” би могло да има роля и значение, аналогична на ядреното оръжие „Периметър” -„Ръката на Мъртвеца” - Тhe Dead Man's Hand.

            Също така, именно В ИНТЕРЕС НА ЕФЕКТИВНАТА ЗАЩИТА на правата и интересите на тук визираните лица, този текст акуратно е предоставен на редица високоавторитетни български и чуждестранни юристи, журналисти и официални лица.

 

ІІ.

Относно казус:

         УБИЙСТВОТО на актрисата Надя Дункин, извършено на 13/14 Септември 1994 г. в софийският й дом в блок 44 на ул. „Опълченска”. Непосредствено преди това е била конституирана като съдебен свидетел по делото за концентрационните лагери.

  СТРАТЕГИЧЕСКАТА ВИЗИЯ РАЗКРИВА, ЧЕ УБИЙСТВОТО е извършено при отделна специална прецизно планирана и проведена перверзно жестока РИТУАЛНА ЖЕРТВОПРИНОСИТЕЛНА ПРОЦЕДУРА, имаща характера на тържествен церемониален военен обред (оргия) на победителя.

  От стратегическа гледна точка това убийство несъмнено е имало и има предназначението да демонстрира абсолютното господарско присъствие на „стария” елит в „новите” исторически уславия.

 

  ТАКТИЧЕСКАТА ВИЗИЯ РАЗКРИВА, ЧЕ убийството е извършено, за да се попречи на нейното официално съдебно свидетелствуване относно престъпната дейност на комунистическият режим и неговите специални служби.

            През 1961 г. тя е била арестувана и настанена в концентрационният лагер в Ловеч, а после и в Скравена и е била освободена едва след официалното закриване на лагерите.

            Провинението или т. нар. „престъпна дейност”, която е била извършила се е изразявало в това, че винаги е ходела модерно облечена, слушала е радио „Свободна Европа” и е критикувала „народната власт”.

 

            Тъй като точно по това време когато е извършено убийството, т.е. през 1994 г., аз все още бех на „висотата” на изключително активната политическа и юридическа сцена;

            и тъй като лично (и отдавна!) познавах абсолютно всички високопоставени и редови прокурори и следователи (повечето от които са били или мой състуденти, или мой студенти в единствения по онова време Юридически факултет!);

            и тъй като сравнително прецизно „проследих” както т. нар. „обща ситуация”, така и ситуацията по разследването на този казус,

         СЪМ АБСОЛЮТНО КАТЕГОРИЧЕН, че това убийство и разследването по него е било специално планирано и обезпечено

         НА НАЙ-ВИСОКО ОФИЦИАЛНО БЪЛГАРСКО

         И НАЙ-ВИСОКО ЗАДКУЛИСНО (ИНТЕРНАЦИОНАЛНО И ГЛОБАЛИСТИЧНО) НИВО.

 

            Впрочем, именно като обезпечени от най-високо задкулисно ниво по същото това време от 90-те години вече интензивно протичаха и съвсем немалко други аналогични, драстично демонстративно явни или камуфлажно прикрити убийства, както и голямо множество други престъпни деяния,

            по повод и във връзка с (на) които аз акуратно официално съм писал не само до българските институции, но и до голямо множество високоавторитетни дипломатически мисии в България, международни институции, видни световни и европийски лидери;

ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ ТЕКСТОВЕ СА АКУРАТНО ПУБЛИКУВАНИ В МОИТЕ ОФИЦИАЛНИ КНИЖНИ ИЗДАНИЯ,

        НО ... КАКТО ПО ОНОВА ВРЕМЕ, ТАКА И ДНЕС

        В ИМЕТО НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНО- ГЛОБАЛИСТИЧНИТЕ ЕЛИТИ

        ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НЕ ИНТЕРЕСУВАХА И НЕ ИНТЕРЕСУВАТ НИКОГО.

 

(Виж: Библиография – Юни 2019 г., http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html)

            Виж: „§19.Убийството на съдебните свидетели по делото за лагерите”, Янко Янков, Българският тероризъм, С., „Янус”, 2004, 176 с. ISBN 954-8550-34-2, формат 60 х 84 х 16;

            Виж: „§21.Убиването на съдебните свидетели”, Янко Янков, Българският тероризъм. (Второ, преработено и допълнено издание), С., „Янус”, 2006, 226 с. ISBN-10: 954-8550-51-2, ISBN-13: 978-954-8550-51-2, формат 60 х 84 х 16;

            Виж: „§21.Убийството на съдебните свидетели”, Янко Янков, Кутията на Пандора. Една калейдоскопична визия върху тероризма, С., Янус”, 2007, 630 с. ISBN-10: 954-8550-16-4, ISBN-13: 978-954-8550-16-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            Виж: „Казус 4783 „Убиването през 1993-1994 г. на съдебните свидетели по делото за лагерите и категоричният отказ на държавните институции за разследване и търсене на отговорност””,

 

            В продължение на много години специално и прецизно съм проучвал фактите и обстоятелствата относно престъпната дейност на специалните служби  

            КАКТО НА класическият интернационален комунистически режим,

            ТАКА И НА модерният НЕО(ПОСТ)комунистически режим на ЛИБЕРАЛНИЯТ ГЛОБАЛИЗЪМ (т.е. на модерната версия на старата идея за Световен Комунизъм)

относно специалните методи и средства за РЕПРЕСИРАНЕ И ЗА ГЕНОЦИДНО ПРОЧИСТВАНЕ на носителите на висшата ценностна система на членовете на семействата, на фамилиите и на етно-националните общности;

  които личности именно поради техното изключително високо индивидуално, семейно-фамилно и етно-национално Достойнство са били характеризирани и стигматизирани, „маркирани” от специалните служби като т. нар. потенциално и актуално опасни за държавната власт „знакови личности”.

 

            Настоявам за пълно разсекретяване на абсолютно цялостният информационен масив, свързан с визираното лице и специалните методи и средства както за неговото репресиране, така и за неговото убийство.

 

ІІІ

 

 

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

         Пред всичките тук визирани адресати на настоящият мои Меморандум настоявам за прецизно Правосъобразно разследване на всички факти и обстоятелства.

29 Август 2019 г.                                                                Янко Н. Янков

& Край на документа

 

2019-08-28

(28 Август 2019 г.), Петдесет и осми (58-ми) СПЕЦИАЛЕН Меморандум


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателската работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимният статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – Юни 2019 г.:


=========================================================

28 Август 2019 г.

 

Fiat iustitia, et pereat mundus!

Петдесет и осми (58-ми) СПЕЦИАЛЕН Меморандум

            До (01) Негово Превъзходителство посланика на Руската федерация, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България” ;

            До (02) Негово Превъзходителство посланика на САЩ, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (03) Негово Превъзходителство Ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България, екзекутивен и екзекуционен гарант на престъпната компрадорска камарила на официалната българска държавна власт. (Същият В ТИПИЧНО МАФИОТСКИ СТИЛ ми е изпратил две електронни писма, с които ме уведомява, че ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВА МОЯТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ДО НЕГО, без да дава каквито и да са легитимни аргументи; впрочем, това е само един дребен щрих към образа на Европейския Съюз като Втори Съветски Съюз, не по-малко жесток от Първия, но по-перверзен!); (E-mail :COMM-REP-SOF@ec.europa.eu );

         До (04) Нейно Превъзходителство госпожа Андреа Вике, Посланик на Република Австрия, ул. „Шипка” № 4, 1000 София;

            До (05) Всичките, вече традиционно информирвани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии - на техните E-mail- адреси;

            До (06) Председателя на Народното събрание (E-mail:  tsveta.karayancheva@parliament.bg , E-mail: cveta @ abv.bg ) ;

            До (07) Президента на България ((E-mail: priemna@president.bg; E-mail: press@president.bg.); 

            До (08) Министър-Председателя (Премиера) на България ((E-mail gis@government.bg: E-mail: primeminister@government.bg );

            До (09) Министъра на вътрешните работи (E-mail: priemna@mvr.bg; E-mail: zhalbi@mvr.bg);

            До (10) Главния прокурор (E-mail: vkp@prb.bg. );

            До (11) Всичките български и други медии – на техните E-mail- адреси.

 

 

І.

 

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

 

            Преди всичко акуратно уведомявам тук визираните адресати, че поради съображения за необходимостта от временна ЮРИДИЧЕСКА ПРОЦЕСУАЛНА ДИСКРЕТНОСТ конкретно този Специален Меморандум ЗАСЕГА не е публикуван в моите актуални електронни сайтове, но е включен за публикуване в близките месеци в следното мое официално документално книжно и електронно издание:

       90.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 30. Специални меморандуми (47-ми - хх-ти;2019 г.), С., Издателство „Янус”, С., 2019, ххх с, ISBN: 978-619-7008-31-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

(Виж: Библиография – Юни 2019 г., http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html)

 

            Също така акуратно уведомявам тук визираните адресати, че предстои да бъде оформен, надлежно връчен (предоставен) на адресатите, както и публикуван в моите ИНТЕРНЕТ-сайтове моят Четвърти (4-ти) Меморандум до Техни Превъзходителства г-н Владимир Путин, Президент на Руската Федерация и г-н Доналд Тръмп, Президент на Съединените Американски ЩатиСъдружни Главни Директори на Съветско-Руско-Американския Концлагер България. Който Меморандум, естествено, ще бъде публикуван и в следното мое книжно и електронно издание:

       91.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 31. До съдружните Главни Директори на Концлагер „България” – Президентите Путин и Тръмп, ЧАСТ ВТОРА, С., Издателство „Янус”, С., 2019.

            При това, естествено, акуратно се позовавам

            КАКТО НА моята вече половинвековна интензивна строго научна дейност именно в сферата на историята и теорията на политическите и правните възгледи и учения,

            ТАКА И НА моите почти половинвековни интензивни официални взаимоотношения с няколко десетки дипломатически мисии, международно-правни институции, европейски и други чуждестранни институции и лидери, които,

ОЧЕВИДНО НАПЪЛНО БЕЗРЕЗУЛТАТНО

съм „подстрекавал” и продължавам да „подстрекавам”

да проявяват загриженост относно

тотално геноцидната престъпна дейност на

компрадорската официална българска държавна власт

и състоянието на Човешките Права и Правосъдието в България.

 

            И ТАКА В КОНТЕКСТА НА ТОВА ПОЗОВАВАНЕ изрично и пределно ясно ВИ ЗАЯВЯВАМ ИЛИ ОБЯСНЯВАМ, че

  всичкото това, което пиша и официално публикувам го правя СЪВСЕМ НЕ ЗАЩОТО СЪМ ИМАЛ И ИМАМ ВЪВ ВИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ЛИЧНОСТНИ АДРЕСАТИ НЯКАКВО, МАКАР И МИНИМАЛНО ДОВЕРИЕ И НАДЕЖДА ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ;

  а защото ИМАМ ВДЪХНОВЕНАТА ОТ ИСТОРИЯТА, ПОЛИТИЧЕСКАТА НАУКА И ПРАВОТО КРЕХКА НАДЕЖДА,

  че рано или късно все пак ще има това, което се нарича СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРАВОСЪДИЕ;

  и че документално фиксираните от мен факти и обстоятелства биха могли да имат определена АКТУАЛНА ЮРИДИЧЕСКА И ИСТОРИЧЕСКА стойност и значение.

         Или, както вече многократно официално съм го писал, правя това защото

         поради липса на конституционна гаранция, аналогична на ноторно известната т. нар. „Втора поправка”,

         единственото мое легитимно оръжие е Словото и Правото, и защото се надявам, че дори когато мен вече ме няма,

         това мое „оръжие” би могло да има роля и значение, аналогична на ядреното оръжие „Периметър” -„Ръката на Мъртвеца” - Тhe Dead Man's Hand.

            Също така, именно В ИНТЕРЕС НА ЕФЕКТИВНАТА ЗАЩИТА на правата и интересите на тук визираните лица, този текст акуратно е предоставен на редица високоавторитетни български и чуждестранни юристи, журналисти и официални лица.

 

ІІ.

Относно казус
********                     *******************                    ***************
****************************************
**************************************************