2015-04-22

До Сотир С. Цацаров – ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор на България --- За Истината и Правосъдието - № 7 - 23 Април 2015 г. (относно селективния и тоталния геноцид)

Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
-------
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
-------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Skype: Veliovski3
=========================================================
23 Април 2015 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
паравоенния (ченгеджийско-мафиотски) политически режим,
вербуван от специалните държавни и мафиотски служби
на компрометационна
травеститно-хомосексуална (педерунгелска) основа
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033/2013, 06

За Истината и Правосъдието - № 7 - 23 Април 2015 г.
(относно селективния и тоталния геноцид)

Първо:
            Ти, Престъпнико Цацаров, несъмнено превъзходно знаеш, че винаги е имало и вероятно винаги ще има престъпници, че винаги е имало и вероятно винаги ще има Земна, Човешка, Обществена Правна система за защита на пострадалите от престъпниците,
            и че когато системата на Човешкото Правосъдие коварно е превзета от сатанинските изчадия и обслужва Злото и безПравието, а не Доброто и Правото и поради това пострадалите, за да се защитят от нечестивия и от нечестивите човеци нямат на какво друго да разчитат, освен да вземат в собствените си ръце Божието всеоръжие, Божия Щит и Меча на Духа - Меча на Божието Слово,
            и открито, публично, официално и традиционно ритуално да се обърнат към Бога, пред Коготода депозират“ искането си да бъде открита наказателна процедура на Божието Правосъдие както срещу самите нечестиви преки (непосредствени) извършители на всяко отделно конкретно престъпление, така и срещу онези нечестиви институционални магистратски дейци на Земното Човешко Правосъдие, които са отказали да изпълнят КЛЕТВАТА и ЗАДЪЛЖЕНИЕТО си да бъдат Справедливи и са се поставили в служба на Безправието, Злото, безЧовечието и безБожието.

            Ти, Престъпнико Цацаров, би трябвало превъзходно да знаеш, че Светото Писание повелява да няма и да не може да има мир за нечестивите човеци, и че точно същото е записано и в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г. и т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г., съгласно текста на които правни норми без надлежното разследване на нарушенията на човешките права, извършени от престъпните политически режими, НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ ЖЕРТВИТЕ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН И ТЕБ КАТО ПРЯК ИЛИ КОСВЕН СЪУЧАСТНИК ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, НА КОГОТО НЕЧЕСТИВИТЕ СИЛИ СА ПРЕДОСТАВИЛИ НА ЕДИНОНАЧАЛНО ПОДЧИНЕНИЕ ЦЯЛА АРМИЯ ОТ ПЕРВЕРЗНО-ЗЛОСТОРНИ САТАНИНСКИ ИЗЧАДИЯ, НА КОИТО СА ВЪЗЛОЖИЛИ АНТИЧОВЕШКОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ОБЕЗПЕЧАВАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.

            Ти, Престъпнико Цацаров, би трябвало превъзходно да знаеш, че още от 1995-1996 г. аз съм започнал официално да пиша и да говоря, че не е вярно, че вътре в държавата има мафия, а вярното е обратното - че държавата е вътре в мафията
            (тази моя теза, впрочем, е обоснована от мен и в един официален документален филм на една немска телевизия – Vorwärts und nie vergessen. Ballade über bulgarische HeldenTV-ZDF),
            при това тя е позиционирана на онова нейно най-ниско йерархично структурно ниво, на което са поставени проститутските вертепи, и именно поради това най-висшите институционални представители на държавата - Председателят на Парламента, Президентът, Главният Прокурор и Председателят на Върховния съд - фактически имат статуса на „Мадам“ на съответния вертеп на ченгеджийско-мафиотските хетери и наложници.

            Както превъзходно знаеш, Престъпнико Цацаров, преди една година няколко пъти официално, публично писмено съм те проклел до Пето поколение заради отказа ти като един от най-високопоставените магистрати да изпълниш и да изпълняваш задължението си да бъдеш Правосъобразен и Справедлив както пред Земното, така и пред Божието Правосъдие, след което най-любезно те уведомих, че най-добронамерено, но все пак временно ще спра да те проклиням –  
            КАКТО ЗА ДА  мога да ти дам реално време и възможност
по-ясно да осъзнаеш реалната ситуация и личните си възможности да се противопоставиш на престъпните си господари,
да спреш да вършиш престъпления, включително и престъпления против Правосъдието,
да се покаеш пред Бога и пред човеците, и
да направиш максимално всичко, което е необходимо да бъдат възстановени (репарирани) поне една максимално възможна част от нанесените на жертвите на престъпленията болки, страдания, морални и материални вреди, пропуснати ползи и всички други видове репарации;
            ТАКА И ЗА ДА мога самият аз смирено да се моля пред Бога да бъде милостив към теб, да ти прати Разум и Просветление и да ти даде възможност да се покаеш и да заслужиш Божията Любов,
            при което ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО СЪМ ТИ ПИСАЛ И СЪМ ТЕ ПРЕДУПРЕДИЛ, че аз винаги съм бил и ще бъда смирен само и единствено пред Бога, но не и пред Злото!
            За съжаление, обаче, престъпнико Цацаров, ти, като преданно послушен слуга на твоите сутеньори от специалните мафиотски и държавни служби НЕ САМО не се покая и не направи никакви усилия да репарираш онова, което е възможно да бъде репарирано, НО И ПОТЪНА ОЩЕ ПО-ДЪЛБОКО В КЪРВАВАТО БЛАТО НА ЗЛОДЕЯНИЯТА.

Второ:
            Ти, престъпнико Цацаров, несъмнено превъзходно знаеш или поне си длъжен да знаеш:
            (1)че с т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа е дала пределно ясни задължителни нормативни предписания и изисквания относно справянето с наследството на престъпните комунистически системи;

            (2)че на 26 Април 2000 г. българският Парламент е приел и на 05 Май 2000 г. е обнародван „Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен“, в изричното и имплицитното съдържание на който пределно ясно са посочени
            както субектите на престъпната дейност:
(---БКП като престъпна организация и нейните ръководства и ръководни дейци;
---чуждата сила, обявила война на България;
---институционално-организационните структури на комунистическия режим и техните дейци, сред които, несъмнено на първо място е Държавна сигурност (ДС) и нейните дейци),
            така и необходимостта те да понесат реална юридическа отговорност за престъпните си деяния,
            така и задължението на държавните институции, включително и на Прокуратурата, за зачитане на правата и отдаване на почит на всички лица, които през посочения период са извършвали действия на съпротива срещу режима;

            (3)че с т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа изрично и пределно ясно е постановено, че тоталитарните комунистически режими са се характеризирали без изключение с тежки нарушения на човешките права, без разследването на които е невъзможно проправянето на пътя за помирение.

            Ти, престъпнико Цацаров, несъмнено превъзходно знаеш, че специално в пределите на твоята разпоредителна власт съм регистрирал вече няколко стотици, почти хиляда, отделни официални искания за стриктно спазване на правнонормативните изисквания, но че досега ти и твоите подчинени сатанински изчадия не сте спазили абсолютно нито едно от изискванията на Правото.

Трето:
            Така, престъпнико Цацаров, тук и сега за пореден път
НАСТОЯВАМ да получа ТВОЯ (респективно на ръководената от теб Институция) ПРАВОСЪОБРАЗЕН надлежно аргументиран и обоснован отговор по повод и във връзка с
абсолютно престъпното „правораздаване“,
изразяващо се в пълен фактически отказ за разследване
по официално предявените от мен
както пред твоите престъпни предшественици,
така и лично пред самия теб
неимоверно голямо множество отделно обособени преписки,
съдържащи документация, аргументация и конкретни искания

за правосъобразно разследване и налагане на
наказателна и репараторна отговорност
за всяка отделна конкретна престъпна дейност,
извършена от Девети Септември 1944 г. до днес

***от всички комунистически и нео(пост)комунистически
правителства и техните чуждестранни правителствени и мафиотски съучастници;
 ***от всички комунистически и нео(пост)комунистически правителствени специални държавни служби (ДС, ДАНС и прочее);
***от всеки отделен деец, лично и институционално-организационно свързан с тези престъпни деяния;

ИЗВЪРШЕНИ
КАКТО СЕЛЕКТИВНО лично срещу мен и срещу свъзаните с мен физически и юридически лица,

ТАКА И ТОТАЛНО срещу всички български граждани и техните  обществено-институционални формирования,

в резултат на което
България е доведена до сегашното състояние на тежка национална катастрофа
и на жесток селективен и тотален геноцид.  

            Така, за пореден път, престъпнико Цацаров, те призовавам лично да участвуваш в надзора по процедурата по правосъобразното разглеждане на фактите и аргументите по ВСЕКИ ОТДЕЛЕН КОНКРЕТНО ВИЗИРАН КАЗУС и да обезпечиш да ми бъде даден адекватен отговор на моите аргументи.

Четвърто:
            Престъпнико Цацаров, ти несъмнено превъзходно знаеш и помниш, че един от твоите магистратски предшественици откровено нагло и публично бе заявил, че над него е само Бог и само Той може да го съди.
            Така, именно пред Бога аз се обръщам
            НАЙ-ВЕЧЕ с молба да ти даде Разум и Просветление, благодарение на които да се покаеш и да предприемеш енергични процедури за Правосъдие над престъпниците и за защита на жертвите на престъпленията;
            НО И СЪЩО ТАКА с категоричното и ясно искане, АКО ТИ НЕ СЕ ПОКАЕШ И НЕ РЕПАРИРАШ поне колкото ти е възможно ЩЕТИТЕ, които са нанесени както лично от теб, така и от другите магистрати, така и от престъпниците от комунистическите и посткомунистическите мафиотски и държавни специални служби (ДС, ДАНС и прочее) и от другите престъпни структури,
ТО ДА БЪДЕШ ПРОКЛЕТ ДО ПЕТО ПОКОЛЕНИЕ!

Проклет да е до Пето поколение всеки Магистрат,
който неоснователно, умишлено и виновно
е отказал да изпълни задължението си
да осъществи легитимно Правосъдие,
съответствуващо на Правото, на Съвестта и на Справедливостта!

            И накрая, престъпнико Цацаров,
            макар че почти всеки ден ти даваш пределно ясни публични основания да бъдеш считан за безнадежно непоправим ченгеджийско-мафиотски урод (изрод),
            все пак аз се моля и ще се моля на Бога да ти даде Разум и Просветление, да се покаеш и да направиш всичко, което е нужно, за да получиш Божията Милост и изкупление за греховете си и за престъпната ти дейност!
            И все пак, престъпнико Цацаров, повярвай, че би било разумно да имаш предвид, че адът, който неоснователно, несправедливо и престъпно обезпечаваш на стотици и хиляди хора тук на българската Земя, рано или късно ще те постигне и теб, при това напълно основателно и Справедливо,
            а заради теб ще постигне и най-близките ти хора
            (не само като възползували се от облагите от твоята престъпна дейност, но и като ментално солидарни с твоята зловеща престъпна дейност)!
            Не се съмнявай, престъпнико Цацаров – рано или късно Истината, Справедливостта и Правосъдието ще постигнат не само теб, но и най-близките ти хора, и то не само в Отвъдното, но и тук, на Земята!
            За злодеянията ти ще има Разплата!
23 Април 2015 г.                                                                  Янко Н. Янков
***
Край на документа

2015-04-21

До Сотир С. Цацаров – ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор на България --- За Истината и Правосъдието - № 6 - 22 Април 2015 г. (относно децата на знакови личности)Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
-------
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
-------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Skype: Veliovski3
=========================================================
22 Април 2015 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
паравоенния (ченгеджийско-мафиотски) политически режим,
вербуван от специалните държавни и мафиотски служби
на компрометационна
травеститно-хомосексуална (педерунгелска) основа
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033/2013, 06

За Истината и Правосъдието - № 6 - 22 Април 2015 г.

Първо:
            Ти, Престъпнико Цацаров, несъмнено превъзходно знаеш, че винаги е имало и вероятно винаги ще има престъпници, че винаги е имало и вероятно винаги ще има Земна, Човешка, Обществена Правна система за защита на пострадалите от престъпниците,
            и че когато системата на Човешкото Правосъдие коварно е превзета от сатанинските изчадия и обслужва Злото и безПравието, а не Доброто и Правото и поради това пострадалите, за да се защитят от нечестивия и от нечестивите човеци нямат на какво друго да разчитат, освен да вземат в собствените си ръце Божието всеоръжие, Божия Щит и Меча на Духа - Меча на Божието Слово,
            и открито, публично, официално и традиционно ритуално да се обърнат към Бога, пред Коготода депозират“ искането си да бъде открита наказателна процедура на Божието Правосъдие както срещу самите нечестиви преки (непосредствени) извършители на всяко отделно конкретно престъпление, така и срещу онези нечестиви институционални магистратски дейци на Земното Човешко Правосъдие, които са отказали да изпълнят КЛЕТВАТА и ЗАДЪЛЖЕНИЕТО си да бъдат Справедливи и са се поставили в служба на Безправието, Злото, безЧовечието и безБожието.

            Ти, Престъпнико Цацаров, би трябвало превъзходно да знаеш, че Светото Писание повелява да няма и да не може да има мир за нечестивите човеци, и че точно същото е записано и в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г. и т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г., съгласно текста на които правни норми без надлежното разследване на нарушенията на човешките права, извършени от престъпните политически режими, НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ ЖЕРТВИТЕ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН И ТЕБ КАТО ПРЯК ИЛИ КОСВЕН СЪУЧАСТНИК ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, НА КОГОТО НЕЧЕСТИВИТЕ СИЛИ СА ПРЕДОСТАВИЛИ НА ЕДИНОНАЧАЛНО ПОДЧИНЕНИЕ ЦЯЛА АРМИЯ ОТ ПЕРВЕРЗНО-ЗЛОСТОРНИ САТАНИНСКИ ИЗЧАДИЯ, НА КОИТО СА ВЪЗЛОЖИЛИ АНТИЧОВЕШКОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ОБЕЗПЕЧАВАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.

            Ти, Престъпнико Цацаров, би трябвало превъзходно да знаеш, че още от 1995-1996 г. аз съм започнал официално да пиша и да говоря, че не е вярно, че вътре в държавата има мафия, а вярното е обратното - че държавата е вътре в мафията
            (тази моя теза, впрочем, е обоснована от мен и в един официален документален филм на една немска телевизия – Vorwärts und nie vergessen. Ballade über bulgarische HeldenTV-ZDF),
            при това тя е позиционирана на онова нейно най-ниско йерархично структурно ниво, на което са поставени проститутските вертепи, и именно поради това най-висшите институционални представители на държавата - Председателят на Парламента, Президентът, Главният Прокурор и Председателят на Върховния съд - фактически имат статуса на „Мадам“ на съответния вертеп на ченгеджийско-мафиотските хетери и наложници.

            Както превъзходно знаеш, Престъпнико Цацаров, преди една година няколко пъти официално, публично писмено съм те проклел до Пето поколение заради отказа ти като един от най-високопоставените магистрати да изпълниш и да изпълняваш задължението си да бъдеш Правосъобразен и Справедлив както пред Земното, така и пред Божието Правосъдие, след което най-любезно те уведомих, че най-добронамерено, но все пак временно ще спра да те проклиням –  
            КАКТО ЗА ДА  мога да ти дам реално време и възможност
по-ясно да осъзнаеш реалната ситуация и личните си възможности да се противопоставиш на престъпните си господари,
да спреш да вършиш престъпления, включително и престъпления против Правосъдието,
да се покаеш пред Бога и пред човеците, и
да направиш максимално всичко, което е необходимо да бъдат възстановени (репарирани) поне една максимално възможна част от нанесените на жертвите на престъпленията болки, страдания, морални и материални вреди, пропуснати ползи и всички други видове репарации;
            ТАКА И ЗА ДА мога самият аз смирено да се моля пред Бога да бъде милостив към теб, да ти прати Разум и Просветление и да ти даде възможност да се покаеш и да заслужиш Божията Любов,
            при което ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО СЪМ ТИ ПИСАЛ И СЪМ ТЕ ПРЕДУПРЕДИЛ, че аз винаги съм бил и ще бъда смирен само и единствено пред Бога, но не и пред Злото!
            За съжаление, обаче, престъпнико Цацаров, ти, като преданно послушен слуга на твоите сутеньори от специалните мафиотски и държавни служби НЕ САМО не се покая и не направи никакви усилия да репарираш онова, което е възможно да бъде репарирано, НО И ПОТЪНА ОЩЕ ПО-ДЪЛБОКО В КЪРВАВАТО БЛАТО НА ЗЛОДЕЯНИЯТА.

Второ:
            Ти, престъпнико Цацаров, несъмнено превъзходно знаеш или поне си длъжен да знаеш:
            (1)че с т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа е дала пределно ясни задължителни нормативни предписания и изисквания относно справянето с наследството на престъпните комунистически системи;

            (2)че на 26 Април 2000 г. българският Парламент е приел и на 05 Май 2000 г. е обнародван „Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен“, в изричното и имплицитното съдържание на който пределно ясно са посочени
            както субектите на престъпната дейност:
(---БКП като престъпна организация и нейните ръководства и ръководни дейци;
---чуждата сила, обявила война на България;
---институционално-организационните структури на комунистическия режим и техните дейци, сред които, несъмнено на първо място е Държавна сигурност (ДС) и нейните дейци),
            така и необходимостта те да понесат реална юридическа отговорност за престъпните си деяния,
            така и задължението на държавните институции, включително и на Прокуратурата, за зачитане на правата и отдаване на почит на всички лица, които през посочения период са извършвали действия на съпротива срещу режима;

            (3)че с т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа изрично и пределно ясно е постановено, че тоталитарните комунистически режими са се характеризирали без изключение с тежки нарушения на човешките права, без разследването на които е невъзможно проправянето на пътя за помирение.

            Ти, престъпнико Цацаров, несъмнено превъзходно знаеш, че специално в пределите на твоята разпоредителна власт съм регистрирал вече няколко стотици, почти хиляда, отделни официални искания за стриктно спазване на правнонормативните изисквания, но че досега ти и твоите подчинени сатанински изчадия не сте спазили абсолютно нито едно от изискванията на Правото.

Трето:
            Така, престъпнико Цацаров, тук и сега за пореден път
НАСТОЯВАМ да получа ТВОЯ (респективно на ръководената от теб Институция) ПРАВОСЪОБРАЗЕН надлежно аргументиран и обоснован отговор по повод и във връзка с
абсолютно престъпното ченгеджийско-мафиотско
„правораздаване“ – изразяващо се в
пълен фактически отказ за разследване
по предявените от мен
както пред твоите престъпни предшественици,
така и лично пред самия теб
множество отделно обособени преписки
съдържащи документация и аргументация
относно:
(1).
Наличие на организирана и системно провеждана
от всички досегашни
КОМУНИСТИЧЕСКИ И ПАРАВОЕННИ ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКИ
български правителства
зловеща практика
на прилагане на остри и рутинни елиминационни
геноцидно-терористично-репресивни оперативни мероприятия,
състоящи се в битово-икономическо, образователно-квалификационно, трудово-професионално, социално, обществено, политическо, здравно,  биологично-физическо, медицинско и медикаментозно,
и на други форми на елиминиране на определени т. нар.
„знакови личности“;
при което в частност,
като един от типично знаковите примери в това отношение съм поискал да бъдат разследвани престъпните оперативни мероприятия, проведени против (срещу)
децата на видния български политик Атанас Буров;

(2).
Освен това съм поискал да бъде разследвана престъпната дейност, извършена от конкретните посткомунистически прокурорски, полицейски, съдебни и други институционално-служебни лица,
които предумишлено и умишлено не само са обезпечавали
изричен или конклудентен отказ от правосъдие,
но и са показали фактическо съучастие и укривателство на престъпниците,
както и са осъществили противоправно фактическо амнистиране или помилване на престъпниците.

Уточнявам, че специално по казуса „децата на Буров“ надлежно съм регистрирал в офиса на ВКП следните три преписки:
***„Всички карта на масата и отговорност ... – 651/15(12).09.2013 г.“;
***“ЦацароМафия“ №35/10.04.2014 г.;
***Всички карти на масата и отговорност ... -766/28(29).07.2014 г“.

            Така, за пореден път, престъпнико Цацаров, те призовавам лично да участвуваш в надзора по процедурата по правосъобразното разглеждане на фактите и аргументите по визирания казус и да обезпечиш да ми бъде даден адекватен отговор на моите аргументи.

Четвърто:
            Престъпнико Цацаров, ти несъмнено превъзходно знаеш и помниш, че един от твоите магистратски предшественици откровено нагло и публично бе заявил, че над него е само Бог и само Той може да го съди.
            Така, именно пред Бога аз се обръщам
            НАЙ-ВЕЧЕ с молба да ти даде Разум и Просветление, благодарение на които да се покаеш и да предприемеш енергични процедури за Правосъдие над престъпниците и за защита на жертвите на престъпленията;
            НО И СЪЩО ТАКА с категоричното и ясно искане, АКО ТИ НЕ СЕ ПОКАЕШ И НЕ РЕПАРИРАШ поне колкото ти е възможно ЩЕТИТЕ, които са нанесени както лично от теб, така и от другите магистрати, така и от престъпниците от комунистическите и посткомунистическите мафиотски и държавни специални служби (ДС, ДАНС и прочее) и от другите престъпни структури,
ТО ДА БЪДЕШ ПРОКЛЕТ ДО ПЕТО ПОКОЛЕНИЕ!

Проклет да е до Пето поколение всеки Магистрат,
който неоснователно, умишлено и виновно
е отказал да изпълни задължението си
да осъществи легитимно Правосъдие,
съответствуващо на Правото, на Съвестта и на Справедливостта!

            И накрая, престъпнико Цацаров,
            макар че почти всеки ден ти даваш пределно ясни публични основания да бъдеш считан за безнадежно непоправим ченгеджийско-мафиотски урод (изрод),
            все пак аз се моля и ще се моля на Бога да ти даде Разум и Просветление, да се покаеш и да направиш всичко, което е нужно, за да получиш Божията Милост и изкупление за греховете си и за престъпната ти дейност!
            И все пак, престъпнико Цацаров, повярвай, че би било разумно да имаш предвид, че адът, който неоснователно, несправедливо и престъпно обезпечаваш на стотици и хиляди хора тук на българската Земя, рано или късно ще те постигне и теб, при това напълно основателно и Справедливо,
            а заради теб ще постигне и най-близките ти хора
            (не само като възползували се от облагите от твоята престъпна дейност, но и като ментално солидарни с твоята зловеща престъпна дейност)!
            Не се съмнявай, престъпнико Цацаров – рано или късно Истината, Справедливостта и Правосъдието ще постигнат не само теб, но и най-близките ти хора, и то не само в Отвъдното, но и тук, на Земята!
            За злодеянията ти ще има Разплата!
22 Април 2015 г.                                                                  Янко Н. Янков
***
Край на документа