2021-01-20

20 Януари 2021 г. Четиридесет и втори (42-pи) персонален Меморандум

Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното правотъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ;

            В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТРИ (3) ГОДИНИ: интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня;

            В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ШЕСТ (6) ГОДИНИ: осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       СЛЕД ДЕВЕТ (9) ГОДИНИ: на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.; отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;/// Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права; /// Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

E-mail : iankov.bg@gmail.com

Web site: http://iankov.blogspot.com/ ;       Web site: http://iankoiankov.blogspot.com/ ;

Уикипедия: http://bg.wikipedia.org/wiki/Янко_Янков_(учен)

Видео: http://vbox7.com/collection:708949/  

Библиография (Списък на книгите) Янко Н. Янков-Вельовски, 2020 г.: http://iankov.blogspot.com/2020/11/04-2020.html ,

Национален регистър на издаваните книги в България

Янко Николов Янков , Общ брой резултати: 103,  стр. 1 2 3 4 5

http://www.booksinprint.bg/Publication/Search?SearchCriteria=AuthorName  

=========================================================

20 Януари 2021 г.

 

Четиредесет и втори (42-ви) персонален Меморандум

            До поредните ИНТЕР- и ТРАНС-национални СЪДРУЖНИ ГЛАВНИ НАДЗИРАТЕЛИ на Съветско/Руско-Американско-Европейския Концлагер България:

            ***Нейно Превъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова, Посланик на Руската Федерация в България, бул. Драган Цанков № 28, София, E-mail:info@russia.bg;

            ***До Российский совет по международным делам – РСМД, Некомерчески представител на външнополитическото съобщество на Русия, Академичен и Дипломатически мозъчен център с нестопанска цел, създаден с указ на президента от 2 февруари 2010 г., 119049, Москва, 4-й Добрынинский переулок, дом 8, 4-th Dobryninskiy Lane 8 Moscow, Russia 119049, E-mail: welcome@russiancouncil.ru ; facebook.com/russiancouncil

            ***Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа, Посланик на САЩ в България, ул. Козяк 16, София 1408, E-mail:SofiaEmb@state.gov; E-mail: acs_sofia@state.gov; E-mail: Sofia@usembassy.bg; https://www.facebook.com/USEmbassySofia ;

            ***Негово Превъзходителство г-н Цветан Кюланов, изпълняващ длъжността Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, ул. Г.С. Раковски №124, София 1000, E-mail: COMM-REP-SOF@ec.europa.eu  (link sends e-mail); Facebook: https://www.facebook.com/ECinBulgaria.

- - - - - - -

            До Правителствените и Дипломатическите представители на Великобритания и Швейцария, КОНКРТНО, ДРАСТИЧНО, ПРЕСТЪПНО проявили се и нагло систематично продължаващи да се проявяват специално спрямо мен и моето семейство като ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПНИ екзекутивни и екзекуционнни СЪДРУЖНИЦИ на Господарите на Българската Компрадорска Правителствено-Мафиотска Хунта, НеЛегитимно функциониращата като Държавна Власт:

            ***До Негово Превъзходителство г-н Роб Диксън, Посланик на Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия в България, ул. „Московска” № 9, София –Ц 1000, E-mail: BritishEmbassySofia@fco.gov.uk ; E-mail: nformation@british-embassy.bg;

            ***До Негово Превъзходителство г-н Денис Кнобел, Посланик на Конфедерация Швейцария, ул. „Шипка” № 33, София 1504 , E-mail: sof.vertretung@eda.admin.ch ; E-mail: buc.vertretung@eda.admin.ch .

- - - - - - -

            До всички вече традиционно ИНФОРМИРВАНИ ОТ МЕН, още от 70-те и 80-те години ДО ДНЕС множество: ***дипломатически мисии в България; ***авторитетни световни и европейаски институции, личности и медии; ***авторитенти български личности; ***документални архиви на Български, Европейски и други библиотеки;

- - - - - - -

            *** До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действащ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България, Главен фактически концлагерен екзекутор, марионетен наложник и Главна Придворна Мадам на Прокурорския Бардак на Компрадорската Либерално-Глобалистична Неоколониална Правителствено-Мафиотска Хунта, бул. „Витоша” № 2, София Ц 1000, E-mail: press@prb.bg; E-mail: vkp@prb.bg. );

- - - - - - -

            МОЛБА ЗА ЗАЩИТА: До Арменския поп при функциониращият в България още от 70-те и най-вече от 90-те години, включително и днес, перверзно жесток тотално геноциден Съветско/Руско-Американско-Европейски Либерално Глобалистичен (НЕО-Троцкистко-Соросоиден) концлагерен Диарбекирски режим;

- - - - - - -

            Акуратно уведомявам, че специално предишните Пресонални Меморандуми от тук визираната специална серия {т.е. от Първи (01-ви) 30 Януари 2017 г. до Тридесети (30-ти) 13 Април 2018 г.} са включени в следното книжно и електронно издание:

Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 13. До Главните надзиратели на Концлагер „България” – посланиците на РФ и САЩ, С., Издателство Янус, С., 2018, 478 с., ISBN: 978-619-7008-08-1 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат). {Виж Библиография на книгите ми}.

            Предстои, разбира се, издаването в отделно книжно и електронно издание на следващите Персонални Меморандуми от тук визираната серия.

 

 

І.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

             

- - - - - - -

            ПРЕДИ ВСИЧКО приветствам Нейно Превъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова, новоназначеният Посланик на Руската Федерация в България, и във връзка с това си позволявам да припомня, че още при пристигането на Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа, Посланик на САЩ в България, под Зоркото Око на ЦРУ и ФБР на нас ни бе дадено пределно ясно Семантично послание.

            С нетърпение очаквам да видя какво ще е Семантичното Послание на КГБ/ФСБ.

- - - - - - -

            ПРЕДИ ВСИЧКО изразявам моето преклонение пред баща ми Никола, майка ми Евтима и брат ми Камен, както и към баба ми Петкана и дядо ми Янко, носители на неимоверно Силна Воля, Високо Личностно и Национално Достойнство и Боен Дух, благодарение на които аз съм това, което съм.

            Баща ми, пенсиониран военноинвалид от Царската Армия, и майка ми още непосредствено от момента на комунистическия преврат на 9 Септември 1944 г., когато аз съм в съвсем пресни бебешки пелени, са станали обекти на систематични както открити и дори демонстративни, така и на секретни оперативни мероприятия на комунистическата държавна власт;

            а брат ми, по-малък от мен, стана такъв обект още от момента, в който българските кланове на КГБ и ЦРУ ме поставиха мен като техен обект;

И ТРИМАТА ОСТАНАХА ТАКИВА ОБЕКТИ НЕ САМО ДО СМЪРТТА СИ,

НО И ДОРИ ВЕЧЕ НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТИЯ СЛЕД СМЪРТТА СИ.

 

            Благодарение именно на тех аз съм това, което съм. Благодарение именно на тех  постигнах Статус, от позицията на който вече няколко десетилетия акуратно и официално съм обосновавал, писал и пиша до всички възможни чужди и български институции, че

с КГБ и ЦРУ и с техните български кланове имам стари и нови сметки за уреждане, а според колоритния израз на американските трапери - стари и нови кожи за дране!

              Впрочем, вече няколко десетилетия акуратно и официално МНОГОКРАТНО съм писал и продължавам да пиша относно изключително голямото множество отделни конкретно посочени и описани факти относно ДРАСТИЧНАТА БЕЗСКРУПУЛНО ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ

              на Комунистическата и на НЕОКомунистическата, Компрадорска, НЕОЛиберално-Глобалистична, НеоКолониална държавна власт на българските кланове на КГБ и ЦРУ, извършена спрямо

              ***Баща ми, Майка ми, Брат ми и свързаните с тех лица;

              ***Баба ми, Дядо ми и свързаните с тех лица;

              ***мен и свързаните лично с мен лица {преди всичко Децата ми, първата и втората ми съпруга и семейно и фамилно свързаните се тех лица; както и с всички други, лично и организационно обществено-политически свързани с мен лица; както и всички други селективно-геноцидно пострадали лица};

              ***И, разбира се, относно престъпната дейност, извършена спрямо ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО, ПОЧТИ 85% (осемдесет и пет процента!!!!) български граждани, ОБЩО-ГЕНОЦИДНО ПОСТРАДАЛИ поради единствената техна „вина”, че са ИМПЛИЦИТНИ (неизявено показани, но потенциално дълбоко същностно) носители на Високо Личностно, Етно-Национално, Специфично Европейско и ОбщоЧовешко Цивилизационно Достойнство.

 

            При което отдавна, отдавна, отдавна публично-официално и дори демонстративно непримиримо съм ПРЕДЯВИЛ (и оформил в специални книжни и електронни издания!) своите ОФИЦИАЛНИ ПУБЛИЧНИ ОБВИНЕНИЯ спрямо

              базираните в България Дипломатически Мисии и спрямо определени Псевдо-Хуманни и Псевдо-Правозащитни Международно-Правни институции, КОИТО ИМЕННО Дипломатически Мисии и Престъпни Псевдо-Правозащитни Международно-Правни Институции

              са встъпили като вдъхновители и директни поръчители

на извършените в България

прецизно посочени и акуратно описани от мен

  ПОВЕЧЕ ОТ 5500 (пет хиляди и петстотин) така наречени „Приоритетно актуални казуси”, по повод и във връзка с които

  фактически конкретно извършените и акуратно посочените и описаните престъпления са МИНИМУМ ДЕСЕТ (10) ПЪТИ ПОВЕЧЕ.

 

 

ІІ.

Първо МНОГОКРАТНО Акуратно Предисловно Уточнение

            Преди всичко уточнявам, че съгласно съвременните Цивилизационни Принципи и Норми на Правото, Нормите на Международното Право, Нормите на Националното Право на по-горе визираните адресати,

            ВСИЧКИТЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ НА ВСИЧКИТЕ ТУК ВИЗИРАНИ АКТУАЛНИ АДРЕСАТИ,

            КАКТО И ВСИЧКИТЕ ТУК ВИЗИРАНИ АКТУАЛНИ АДРЕСАТИ

            както до сега, през изтеклият ВЕЧЕ половин век, така и сега, са имали  и имат ЮРИДИЧЕСКОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ прецизно да проучат интензивно предоставяните им от мен казуси и да ми отговорят;

           И ЧЕ ВСИЧКИТЕ ТЕ СА ИЗВЪРШИЛИ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ КАТО НЕ СА ИЗПЪЛНИТИ ТОВА СИ ПРАВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ.

              Също така, съществуват абсолютно всички легитимни основания да бъде счетено и прието, че липсата на изричен и ясен официален писмен отговор, съвсем не означава фактическа липса на отговор, а всъщност, означава че, поради липсата на изрично и ясно опровержение,

           фактически е налице т. нар. КОНКЛУДЕНТЕН, тоест, МЪЛЧАЛИВ, ПОДРАЗБИРАЩ СЕ, ОТГОВОР,

           ИМАЩ ХАРАКТЕРА НА ПРИЗНАНИЕ ЗА ВИНОВНА АНГАЖИРАНОСТ С ВИЗИРАНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И КОНКЛУДЕНТНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ФАКТИЧЕСКО ЗАДКУЛИСНО СЪУЧАСТИЕ С ДИРЕКТНИТЕ ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА.

 

            Също така за пореден път акуратно уточнявам, че КАКТО ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ТАКА И АЗ като гражданин на България и на Европейския съюз,

ИМАМ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право;

            тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ“.

- - - - - - - - - - - - -

            За да е пределно ясна дълбоката основателност на моята ВЕЧЕ ПОЛОВИН-ВЕКОВНА БЕЗУПРЕЧНО ЛЕГИТИМНА ПОЗИЦИЯ тук и сега ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ПРЕДНАМЕРЕНО ПРЕДВАРИТЕЛНО акцентирам върху следното:

Първо:

            Случи се така, че след едно от поредните ми посещения в посолството на САЩ Вторият политически секретар на Посолството Джоузеф Александър Кийл прие поканата ми да посети дома на моите родители, и така заедно с него ние пристигнахме в родното ми село.

            Нека специално да отбележа, че когато видният американец си тръгна от дома ни, той прегърна майка ми и й каза: „Не се притеснявайте за сина си! Ние ще му помогнем!“. Нещо повече – пред майка ми и баща ми той се обърна към мен и ми каза: „Каквото и да стане, докато теб те няма при тех, ние няма да позволим те да бъдат тормозени!”.

            При това, нека да отбележа и следните неща:

            ***Докато пътувахме с колата му от София до Клисурица ние разговаряхме за много неща, при което той съвсем не криеше, че нашият разговор НЕ САМО СЕ ЗАПИСВА, НО И СЕ ИЗЛЪЧВА не от една, а от две комуникативни системи;

            ***Нещо повече: когато той си тръгна от Клисурица, аз вече спрях да предусещам и започнах да осъзнавам и усещам онова, което елегантно имплицитно ми беше дадено да проумея и да разбера,

              а именно че Американските, Съветските и българските специални служби ИМАТ ДИСКРЕТЕН СЪВМЕСТЕН ШИРОКОСПЕКТЪРЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ И ОПЕРАТИВЕН ИНТЕРЕС от това, което вече отдавна е в официално публично видим интензивен ход и става в СССР, Социалистическия лагер, Европа и България.

            ***Още на другият ден след неговото заминаване: *аз бех арестуван и осъден на принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня край Варна, *а наскоро след това „преведен” в Главно Следствено управление на ДС, *осъден на 12 години затвор и „настанен” в специалният сектор на килиите за високоопасните престъпници и осъдените на смърт в Софийския Централен затвор, *а после и в кошмарно зловещо известният Пазарджишки затвор.

            ***Нека отбележа, че по повод и във връзка с това посещение в моят роден дом на видният американски дипломат на страници 180-183 на папка №21441, ДОР „Дракон”, Том 1 е записано, че по времето, когато аз съм бил обект „Дракон” и често съм посещавал посолството на САЩ, за българската Държавна сигурност лицата с които най-често съм се срещал, освен посланика, са били:*Дж. А. Кийл е бил обект „Диригент“, *офицерът по сигурността при посолството Джордж Бекет е бил обект „Чакал“, *вторият секретар-вицеконсул Стюард Кулидж Паркър е бил обект „Професор“, *а заместник-административният началник Скот Камерън Томпсън е бил обект „Стрелец“.

              Разбира се, напълно резонен, т.е. основателен, разумен и обоснован е въпросът „Помогнаха ли НИ американците?“.

            Истина е, че само две седмици след моето арестуване Държавният департамент на САЩ официално ме е обявил за „лице, репресивно лишено от човешки права“; истина е, че в продължение на цели шест години редица, включително и американски, правозащитни организации и видни личности публично са съобщавали или оповестявали именно така формулираната „констатация“.

            Но истана е и че през цялото това време всичко е приключвало само и единствено с оповестяването на така формулираната „констатация“.

            Дори нещо повече - в затвора в продължение на цели шест календарни години аз преминах през реален високо кошмарен и неимоверно жесток ад, и тези „констативни оповестявания“ фактически с абсолютно нищо не са облекчавали моето репресивно третиране.

 

            Нещо повече – както преди, така и по време на „пребиваването“ ми в затвора абсолютно всички мои семейно и фамилно най-близки хора са били подложени на неимоверно жестоки интензивни оперативни мероприятия на

българската Държавна сигурност, ДЕЙСТВУВАЩА КАТО

ИНТЕГРАТИВЕН ФИЛИАЛ ИЛИ КЛАН НА КГБ И ЦРУ,

            ПРИ КОЕТО от тях е било искано преди всичко официално да подпишат текст, че порицават моята антикомунистическа дейност, че „в името на високохуманната комунистическа идея“ и „светлото комунистическото бъдеще на България и на целия свят“ те се отказват от кръвно-родствените си отношения с мен и ме предоставят на комунистическата държавна власт за „ефективно благородно и добронамерено превъзпитание“.

  Разбира се, баба ми Петкана, дядо ми Янко, брат ми Камен, баща ми Никола и майка ми Евтима изрично и непреклонно категорично са отказвали да изпълнят предявяваните към тях искания, поради което заплатиха със живота си!!!

 

Второ:

            НА ТРЕТАТА ГОДИНА ОТ ПРЕБИВАВАНЕТО МИ В ЗАТВОРА, точно по време на връхната точка на ЖЕСТОКИТЕ оперативни мероприятия срещу мен, срещу брат ми и срещу баща ми, в затвора присигна за среща с мен полковник (впоследствие - генерал) Божидар Антонов, началник по ДС на ОУ на МВР в Михайловград (впрочем, мой приятел от детството ни, съученик и състудент).

            В присъствието на началника на затвора той ми каза:

            ***че е пристигнал при мен по поръчение на Министъра на МВР, при това по настояване на Посолството на САЩ;

            ***че всичките оперативни мероприятия срещу мен, брат ми, баща ми и всички други свързани с мен и с нас лица, са били НЕПОСРЕДСТВЕНО ръководени и провеждани НЕ ОТ НЕГО, а от специален високопоставен екип при Министерството, И ЧЕ ПОСОЛСТВОТО НА САЩ Е БИЛО АКУРАТНО АКТУАЛНО ИНФОРМИРАНО И Е ЗНАЕЛО ЗА ТЕХ;

            ***че от посолството на САЩ са настоявали за моето освобождаване от затвора и да ми бъде обезпечена възможността

да замина (САМО И ЕДИНСТВЕНО АЗ, БЕЗ НИТО ЕДИН ОТ БЛИЗКИТЕ МИ!!!) за САЩ или в Западна Европа,

но това да стане само след като и ако бъде пречупена и подчинена моята воля и волята на най-близките ми хора и само след като ВСИЧКИТЕ НИЕ ние изрично, ясно и официално се признаем за виновни пред комунистическата българска държавна власт;

            ***накрая неговите изрични думи беха: „Не само в САЩ, но и в която и да е западна европейска държава НИКОГА НЯМА ДА БЪДЕШ ПРИЕТ, АКО ПРЕДИ ТОВА НЕ СИ СЕ ПОДЧИНИЛ НА НАС! Това е практика по ОТДАВНА ПОСТИГНАТО И ДЕЙСТВАЩО ВИСОКОПОСТАВЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ, която важи не само за теб, а за всички като теб – преди теб и след теб!”.

              Тъй като аз, разбира се, категорично отказах да приема направеното ми предложение, останах в затвора още цели три години.

            Впрочем, настоявам за пълно разсектретяване на секретната документация на ДС относно този разговор; там трябва да фигурират докладите на Божидар Антонов, Началника на затвора и Заместник-Началника по ДС и в тези доклади трябва да е записано, че конкретните ми думи, които съм казал са:

              „Кажи на твоя Министър и на Посланика на САЩ да си ебат майката, и че ИЛИ заминаваме всичките на Запад, ИЛИ всичките оставаме тук, да бъдем избити един по един или всичките заедно!”.

            Веднага след излизането ми от ШЕСТГОДИШНИЯ  КОШМАРНО ЖЕСТОК ЗАТВОРНИЧЕСКИ АД, фактически броени минути след освобождаването ми от затвора, още преди да съм видял и прегърнал последните останали живи, но вече безнадеждно болни и чакащи смъртта си мои най-близки хора,

              аз посетих посолството на САЩ и на моят въпрос Посланика ми отговори, че действително техното предложение за моето освобождаване от затвора и заминаване на Запад е било точно такова.

 

            После, още на другият ден и следващите дни, посетих още няколко посолства (на Германия, Австрия, Великобритания, Франция, Холандия, Италия и други),

и оттогава досега просто не съм спирал ДА НАСТОЯВАМ ПРЕД ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ ИНСТАНЦИИ ЗА ПЪЛНО СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА ПРАВОТО и за налагане на наказателна и репараторна отговорност на всички негови нарушители.

            Впрочем, по онова време (началото на 90-те години) всички т. нар. западни посолства в София, в пълен синхрон, понякога деликатно, но много по-често почти цининчо ми даваха да проумея и разбера, че

категорично няма да бъде позволено на такива като мен да осъществят каквато и да е съдебна процедура за наказателна и репараторна отговорност от (на) престъпните дейци на комунистическия режим;

            поради което още по времето на моето високо активно участие в Националната политическа „Кръгла маса” и като депутат (сенатор) във Великото Народно събрание аз станах известен със саркастично-афористично-ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО-парадоксалното си публично официално твърдение,

че поне в България ЦРУ работи като филиал на КГБ.

 

            В частност изрично и пределно ясно обръщам внимание на факта, че в архивите на почти всички западни дипломатически мисии в София, включително и във Вашите дипломатически мисии, несъмнено се съдържат ДОСТА ОБЕМИСТИ информационни масиви относно моите

            ИНТЕНЗИВНИ опити да предизвикам СЪЧУВСТВЕНОТО ЧИСТО ЧОВЕШКО И ПРОФЕСИОНАЛНОТО ЧИСТО ЮРИДИЧЕСКО АНГАЖИРАНЕ на Световната и най-вече на Западната дипломатическа общност, включително и на Вашите предшественици и на самите Вас, както и на вашите високопоставени правителствени институционални лица,

              ОТНОСНО необходимостта от най-строго спазване на Съвременните Цивилизационни Принципи и Норми на Правото, най-дълбоката същност на които е центрирана върху Справедливостта и Отговорността;

            при което, за жалост, Е АБСОЛЮТНО КАТЕГОРИЧНА МОЯТА ЛИЧНА И НАУЧНО-ЕКСПЕРТНА КОНСТАТАЦИЯ, че

              през всичките тези вече няколко десетилетия АБСОЛЮТНО НИКОЙ ОТ АДРЕСАТИТЕ НЕ Е ДАЛ АБСОЛЮТНО НИКАКВО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ ТАКА ВИЗИРАНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ Морални (Нравствени) и Правни Принципи и Норми.

 

Трето:

            Длъжен съм за пореден път да подчертая, че съвсем наскоро след като излязох от затвора бех поканен (заедно с Румен Воденичаров!?!) в резиденцията на посланика на САЩ за среща с някакъв изключително високопоставен американски политически и благодетелен фактор, чието име по онова време не ми говореше абсолютно нищо, който, в присъствието на Воденичаров и Полански

            ми предложи „бляскава политическа кариера” и „висок икономически статус”

            в замяна на това, аз публично да обоснова тезата и да призова страдалците на комунистическия режим, че за да бъде избегната кървавата съпротива на комунистите България и Източна Европа се нуждаят от това, „страдалците” да „успокоят комунистите” като заявят, че „в името на гарантирането на безкръвния преход” се отказват от търсенето на наказателна и репараторна отговорност за престъпните дейци на комунистическия режим;

  подчертавам, че аз веднага акуратно се позовах на Принципите и Нормите на Светото Писание и на Цивилизационното Право,

  а видният американец, чието име е Джордж Сорос,

         с явна спонтанна раздразнителност и неприязън веднага стана от масата, при което Негово Превъзходителство г-н Сол Полански конфузно ме покани да ме придружи до изхода на резиденцията, а Румен Воденичаров остана на масата и наскоро след това бе високопоставено институционализиран като ръководител на „Отворено общество”.

 

Четвърто:

            Длъжен съм за пореден път да подчертая, че още през Февруари 1990 г., по време на срещата ми в София с държавния секретар на САЩ Джеймс Бейкър и неговия личен секретар по сигурността Боб Хътчингс,

            по повод моето настоятелно изразено искане САЩ да обезпечат

            КАКТО провеждането на спокойна, легитимна и прецизна съдебна процедура за наказателна и репараторна отговорност на отделните конкретни легитимно-прецизно доказани престъпни дейци (а не на всички комунисти),

            ТАКА И построяването на широка мрежа от затвори тип „Шератон”, в които те да бъдат настанени,

           на мен изрично и пределно ясно ми бе дадено да „проумея”, че САЩ никога няма да позволят да бъде потърсена каквато и да е отговорност от който и да е от престъпните дейци на комунистическия режим.

            Нещо повече – по повод моите изрични думи, че „както в Румъния, така и в България никой не би могъл да направи нищо за бъдещото демократизиране на страната, ако преди това и там и тук не дебаркира Шести американски флот, който да прогони вече половинвековното окопаване на Трети Украински фронт”,

              на мен фактически конклудентно, но пределно ясно ми бе дадено да проумея, че приказките за „крахът на комунизма” (за Крахът на „Империята на Злото”) са си чистопробни пропагандни лакардии, камуфлажно прикриващи онова, което предстои да стане.

              {Виж напр.: Янко Янков, § 3. Маскарадът „Американска подкрепа на опозацията”, в книгата (48).Янко Янков, Легитимните основи на политическата власт в България, С., Янус”, 2007, 491 с. ISBN-10: 954-85-50-14-8,  ISBN-13: 978-954-8550-14-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат)}.

 

Пето:

            Длъжен съм за пореден път да подчертая, че през Декември 1990 г. аз и живеещият в Мюнхен, Германия, St. M., доктор по философия (PhD) на Кьолнския университет, бивш политически съветник на Конрад Аденауер и на Франц Йозеф Щраус, автор на няколко книги, една от които официално е призната за „вдъхновителен импулс“ за формирането на политическата концепция на Роналд Рейгън и обявяването на СССР за „Империя на Злото“,

              получихме официален сертификат (диплома) за членство и специална официална покана за участие в дейността на т. нар. „Конференция на американските политически лидери”, и пристигнахме във Вашингтон, където двамата участвувахме във високопоставена дискретна делова среща,

            на която аз категорично и ясно отхвърлих предложението да бъда включен в проект за бляскава политическа кариера,

            тъй като в замяна на това от мен бе поискано да стана интензивен публичен изразител на тезата, че за гарантирането на успешното демократизиране на обществата от разпадащата се Съветска Империя същите се нуждаят от високоблагородния жест на страдалците на режима, които да пледират за безотговорност за извършените спрямо тех злодеяния.

              Следва изрично да уточня: че след тази именно моя „високопоставена среща” именно поради отказа ми да приема (да вляза в капана на) направеното ми предложение,

              за мен и за моите най-близки хора настъпи „ерата” на ОБЕЗПЕЧЕНОТО ОТ ЦРУ наше не по-малко жестоко, но много по-перверзно третиране от „новата” държавна власт, отколкото третирането ни бе по времето на класическия интернационален съветски комунизъм НА КГБ.

 

Шесто:

            Впрочем, изрично и категорично ясно УТОЧНЯВАМ и подчертавам и следното:

            При посещението при мен в Пазарджишкия затвор В НЕПОСРЕДСТВЕНОТО ПРИСЪСТВИЕ НА НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА СЛЕД МОЯ КАТЕГОРИЧЕН ОТКАЗ ДА ПРИЕМА НАПРАВЕНОТО МИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В СРОК ОТ ЕДНА СЕДМИЦА ДА ЗАМИНА В САЩ ИЛИ ЕВРОПА, Божидар Антонов ми каза: „Радвам се, че с теб си останахме Приятели, а не колеги!”, на което аз му отвърнах „А пък аз съжалявам, че нямам възможност да те убия тук в затвора!”  

            После, в присъствието на началника за затвора, НАКРАТКО, НО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СИНТЕТИЧНО СЪДЪРЖАТЕЛНО той ми каза някои неща относно фактически вече проведените и съдържателните насоки (т.е. целите) на предстоящите да бъдат проведени оперативни мероприятия на ДС срещу брат ми, баща ми и майка ми;

              при което наблегна на това, че ПО СИЛАТА НА ПРАКТИКА ОЩЕ ОТ ВРЕМЕТО НА СЪЮЗНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ И НАРОДНИЯ СЪД ПРОВЕДЕНИТЕ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ СА СТАНАЛИ ИМЕННО СЪС СЪГЛАСИЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ПОСОЛСТВОТО НА САЩ В БЪЛГАРИЯ;

            и посочи, че именно в тази насока трябва да си обясня и осъзная факта, че съвсем неслучайно изключително високопоставеният дипломатически служител на САЩ бе посетил моя роден дом, за да се запознае с родителите ми; който факт, всъщност, е единственият такъв не само в дипломатическата история на САЩ в България, но и в дипломатическата история на САЩ в социалистическите страти на Европа и Света.

 

            Също така в присъствието на началника на затвора Божидар Антонов ми каза, че именно в контекста на

              конклудентното или изричното съгласие на Посолството на САЩ,

              годеницата на брат ми (която аз познавах) и нейните родители са били „добронамерено посъветвани” тя да го напусне и да се премести да живее в друг район на България;

              след което при брат ми е била „внедрена” „доверена” вербувана от службите разведена жена с дете, след което е било обезпечено нейното забременяване от друг мъж (оперативен функционер на ДС), така че детето, което официално юридически ще бъде считано за дете на брат ми, да няма никакаква

           Биологична и Семейно-Фамилна Духовна връзка с него

           и никакви мотивации в бъдеще да бъде като него и като всичките нас.

 

            При това Божидар Антонов подчерта, че с оглед на бъдещите стратегически и оперативни нужди на специалните служби

този тип мероприятия ВИНАГИ И НЕИЗМЕННО са били и продължават да бъдат честа практика спрямо определени особено злостни политически врагове.

            Беше ми казано също така, че тъй като при раждането на моя син аз все още не съм бил интензивен обект на стратегическото внимание на ДС, почти веднага още след неговото раждане, за да бъде категорично недопуснато аз да мога да го възпитам така, че той един ден в бъдеще да бъде мотивиран да бъде като мен,

              с оглед на стратегическите и оперативните цели на ДС, неговата майка НЕ САМО Е БИЛА въвлечена в „деликатни, включително и престъпни ситуации”, които са станали „контролен подчинителен механизъм” върху нея,

              НО И СЕГА, В МОМЕНТА ДОКАТО АЗ СЪМ В ЗАТВОРА ТЯ Е „ЗАЧИСЛЕНА” КАТО СПЕЦИАЛИЗАНТ И ДИСЕРТАЦИОНЕН АСПИРАНТ В СЪЩАТА ОНАЗИ ШКОЛА НА КГБ, В КОЯТО Е БИЛ ОБУЧАВАН ЛЕГЕНДАРНИЯТ КАРЛОС ЧАКАЛА.

            Впрочем, беха ми казани още няколко неща.

 

Седмо:

            Във връзка с това подчертавам, че тъй като както Божидар Антонов, така и началникътна затвора несъмнено са били длъжни да напишат съответните доклади или рапорти, категорично считам, че тези доклади несъмнено се съхраняват в секретните архиви на Държавна сигурност, които архиви би трябвало отдавна да не са секретни,

НО ДО КОИТО ВЪПРЕКИ СТОТИЦИТЕ МОИ ОФИЦИАЛНИ ИСКАНИЯ ЗА ДОСТЪП И ДА ПОЛУЧА КОПИЯ ОТ ТЕХ, АЗ НЯМАМ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ДОСТЪП;

            и в които архиви, именно по повод и във връзка със специфичния (специален, строго секретен, стратегически и оперативен!!!) характер на визираното „високопоставено” посещение при мен в затвора, също така,

  би трябвало да се сахранява и официалното писмо на Министъра на вътрешните работи до Посланика на САЩ ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С ВИСОКОПОСТАВЕНОТО ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ МЕН В ЗАТВОРА.

              Всъщност, тук и сега КАТЕГОРИЧНО ЯСНО НАСТОЯВАМ да бъдат разсекретени и да ми бъдат предоставени копия от абсолютно всички архивни документи:

              ***на българските специални служби;

              ***на специалните служби на САЩ;

              ***на специалните служби на СССР и респективно на РФ;

               ***както и на всички държави, чиито посолства и територии съм посещавал от 70-те години до днес, за да търся помощ и защита (закрила) по повод и във връзка с извършваната срещу мен и моите близки хора широкоспектърна престъпна дейност на българските и чуждестранните специални служби и институции.

            Изрично и категорично ясно настоявам да получа ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР ПО АБСОЛЮТНО ВСЕКИ КАЗУС, ПОСОЧЕН И ОПИСАН ОТ МЕН ОТ 70-ТЕ ГОДИНИ ДО ДНЕС,

            при което изрично и пределно ясно заявявам моята категорична професионална убеденост, че всичките тези казуси имат характера на несъмнено доказателство за това, че поне от 70-те години до днес българските специални служби са имали и имат характера на Престъпен Интегративен български клан на КГБ и ЦРУ.

 

 

ІІІ.

Второ Акуратно Предисловие

            За да е пределно ясна дълбоката основателност на моята БЕЗУПРЕЧНО ЛЕГИТИМНА ПОЗИЦИЯ тук и сега ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ПРЕДНАМЕРЕНО ПРЕДВАРИТЕЛНО акцентирам върху следното:

 

Първо:

            С цел да регистрирам Правозъщитно Бюро за ползване на и подпомагане на Британското Правосъдие за търсене на Наказателна и Репараторна Отговорност от (на) обучените в СССР български кадри на КГБ и недосегаеми в България престъпни дейци,

на 27 Август 1999 г. кацнах в Лондон и веднага поисках политическо убежище;

         след което последваха Събития, които акуратно са документирани в 4 (четири) специални папки (Папка №1, №2, №3 и №4), съдържащи общо ПОВЕЧЕ ОТ 750 (седемстотин и петдесет) официални стандартни страници; в които ПРЕЦИЗНО СА ДОКУМЕНТИРАНИ ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО ОТДЕЛНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДРАСТИЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, извършени от ***Британски, ***Български и ***други официални институции и специални служби.

            Впрочем, акуратно уточнявам, че отделни части от съдържанието на по-горе посочените папки е публикувано в моите документални книги.

 

Второ:

            Тук визираната ДРАСТИЧНА И БРУТАЛНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ е извършена от официалните държавни институции

  на Швейцария и специалните служби на Швейцария в несъмнено престъпно съдружие с българските официални държавни институции и съдружни български кланове на КГБ и ЦРУ, и поне според моята практическа и професионална научна квалификация съществуват достатъчно високо убедителни логични основания да бъде считано, че в казуса просто е очевидно и дори очевадно

ДИРЕКТНОТО развихряне на „Дългите ръце” на КГБ и ЦРУ.

            Тук визираната престъпна дейност е документирана в 3 (три) специални папки (Папка №1, №2 и №3), съдържащи общо ПОВЕЧЕ ОТ 1000 (хиляда) официални стандартни страници.

  Тук визираната престъпна дейност е ДИРЕКТНО насочена КАКТО лично срещу мен, ТАКА И лично срещу съпругата ми, ТАКА И ЛИЧНО срещу нашата непълнолетна дъщеря.

 

            Накратко става въпрос за следното.

            ***На 17 Ноември 2006 г. изпратих препоръчано писмо до Федералния Министър на вътрешните работи на Швейцария г-н Паскал Кушпен, в което официално, изрично и недвуслислено ясно съм мотивирал и предявил ИСКАНЕ за получаване на политическо убежище за мен, за съпругата ми и за нашата непълнолетна дъщеря. Още същият ден съм закупил три билети за влак от София за Женева, и

на 20 Ноември вечерта тримата пристигнахме в съответният Емигрантски Център във Валорб.

            Тук, обаче, само секунди след като дадохме паспортите си и тримата видяхме с очите си че служителите веднага потърсиха и намериха специална документация относно нашите имена, сложиха паспортите ни в папка заедно с таци документация и

              само няколко минути след това станахме обекти на няколко изключително брутални процедури,

              каквито преди години систематично бяха прилагани от специалните служби на българската комунистическа държавна власт спрямо мен и моите семейно и фамилно близки хора.

 

            След като, въпреки тези брутални процедури отказахе да приемем тяхното „искане” „доброволно да напуснем Емигрантския Център” и тримата бехме настанени в т. нар. „емигрантски Карцер” с предупреждение сутринта „доброволно” да напуснем Центъра;

              условията и „отношението” към нас или по-точно третирането ни в този „емигрантски Карцер” по абсолютно нищо не се отличаваха от условията и третирането, които специално на мен в продължение на шест (6) години в българските затвори систематично ми беха „предоставяни”.

              Тъй като сутринта, естествено, отново отказахме „доброволно” да напуснем Центъра, бяхме настанени в Специалният Сектор или Отдел на Центъра, в който Сектор условията беха абсолютно същите, каквито беха „общите условия” в българските комунистически затвори.

              После, на 18 Декември, бехме преместени в Специалният Емигрантски Концлагер в Сент-Кроа, в който и тримата бехме подложени на отвратителни ДЕМОНСТРАТИВНО НАЛАГАНИ НИ оперативни мероприятия не само осъществявани от Концлагерната държавна власт, но и осъществявани от „екзотични” емигранти, изпълняващи специалните поръчения на Концлагерната власт.

 

            Нещо повече – както уславията в този Специален Емигрантски Концлагер, така и оперативните мероприятия по абсолютно нищо не се отличаваха от уславията и процедурите, на които самият аз вече бех подлаган в Специалният Концлагер в химическите заводи в град Девня край Варна.

            Впрочем, не само съвсем не беше скрито отнас, но дори изрично ясно ни беше дадено да разберем, че всичките тези специални уславия и оперативни мероприятия се прилагат срямо нас,

            за да не ни бъде позволено да реализираме това, което аз изрично и ясно бех написал в писмото ми до Федералния Министър на вътрешните работи на Швейцария Паскал Кушпен и отделно от това и тримата бехме заявили още с пристигането си в Центъра и в Концлагера;

            а то е,

           че сме пристигнали за да осъществим ОФИЦИАЛНО ЛЕГИТИМНО РЕГИСТРИРАНЕ В ШВЕЙЦАРИЯ на Правозащитно Бюро за подпомагане на Швейцарското и Европейското Правосъдие,

           за търсене на икономическа, гражданска, наказателна и репараторна Отговорност от (за) българските класически комунистически и НЕО-ПОСТ-Комунистически НЕОЛиберални ПРЕСТЪПНИЦИ, които в България са абсолютно недосегаеми за Правосъдиоето.

 

            Така, рано сутринта на 23 Декември 2006 г. тримата  „доброволно” СИ ПОИСКАХМЕ И ПОЛУЧИХМЕ БЪЛГАРСКИТЕ ПАСПОРТИ, ПРИ КОЕТО В БРУТАЛНО НАРУШЕНИЕ НА ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ МЕЖДУНАРОДНИ И ШВЕЙЦАРСКИ ПРАВНИ НОРМИ НА НАС НЕ НИ БЕХА ДАДЕНИ АБСОЛЮТНО НИКАКВИ КОПИЯ ОТ ОФИЦИАЛНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА.

              После, на 18 Октомври 2007 г. ТРИМАТА ЗА ВТОРИ ПЪТ ПРИСТИГНАХМЕ В ШВЕЙЦАРИЯ, ПОИСКАХМЕ ПОЛИТИЧЕСКО УБЕЖИЩЕ, БЕХМЕ НАСТАНЕНИ В КРОЙЦЛИНГЕН,

              СЛЕД КОЕТО БРУТАЛНО ДЕМОНСТРАТИВНО ПРЕСТЪПНИТЕ ПРОЗЕДУРИ ВЪРХУ НАС БЕХА ОТНОВО ПРИЛОЖЕНИ И НИЕ ОТНОВО СЕ ЗАВЪРНАХМЕ В БЪЛГАРИЯ.

 

            После, по повод и във връзка с моите МНОГОКРАТНИ легитимни официално писмено заявени искания пред Посланика на Швейцария в България и НАЙ-ВЕЧЕ по повод на неговото демонстративно ехидно нагло поведение спрямо мен,

  аз предявих пред посолството БЕЗСРОЧНО ОФИЦИАЛНО ПРОТЕСТНО ПРИСЪСТВИЕ.

            После, известно продължително време след това, СЛЕД КАТО от служители на посолство бех подложен на нова ехидно демонстративно нагла провокация, аз приложих признатото от Международното Право протестно действие, изразяващо се в това, че:

            ***ритуално дълбоко уважително се поклоних към двете охранителни видеокамери;

            ***ритуално се поклоних и към самата сграда на Посолството;

            ***след това развях, показах и се поклоних на моето Ново Фамилно Знаме, представляващо модификация на Хоругвеното Знаме на моите предшественици от времето на Чипровското въстание, върху което е изобразен хоругвеният фамилен знак на моите предшественици, а именно Сокол в устремен полет; при което, върху знамето, в синхрон с моята лична и обществена политическа стратегия е положен надписът „Истина и Правосъдие”;

           ***след което с дръжката на Знамето ПОДЧЕРТАНО РИТУАЛНО счупих единият от прозорците на Посолството.

            Във връзка с това, ОБАЧЕ, аз бех АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПРАВНО АРЕСТУВАН И ПОДВЕДЕН ПОД СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ, при което бех подложен на специални оперативни мероприятия за заплашване на мен и членовете на семейството ми и предявяване към мен на полицейско и съдийско искане да се призная за виновен.

 

            Тъй като, обаче, ТАКА, КАТО И ПРЕДИ ГОДИНИ, когато абсолютно престъпно бех осъден на долгогодишен затвор,

  аз категорично отказах да се призная за виновен за т. нар. „хулиганство” и заявих, че настоявам да бъда съден за извършен от мен „тероризъм върху посолството”,

съдебното дело изчезна незнайно къде и защо;

            Аз, обаче, НЕ СЪМ СПРЯЛ И НЯМА ДА СПРА НЕ САМО да настоявам за легитимното приключване на това ПРЕСТЪПНО СЪДЕБНО ДЕЛО, НО И ЗА наказателна и репараторна отговорност

КАКТО ОТ институциите и персонално виновните институционални личности на Швейцария,

ТАКА И ОТ българските такива,

ТАКА И ОТ несъмнено пределно ясно ОЧЕВИДНО И ОЧЕВАДНО очертаващата се и видимана „Дълга Ръка” на Интегративният Нео-Либерално-Глобалистичен Съветско/Руско-Американски клан на КГБ и ЦРУ.

            Така, тук и сега за пореден път изрично и пределно ясно ПРОДЪЛЖАВАМ ДА НАСТОЯВАМ ЗА НАЛАГАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ЛЕГИТИМНА ОТГВОРОНСТ НА (ОТ) АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ШВЕЙЦАРСКИ, БЪЛГАРСКИ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА.

 

 

ІV.

Трето Акуратно Предисловие.

            Пак, и пак, и пак, за пореден многократен път изрично, пределно ясно, официално и настойчиво съм го писал и го пиша в изключително многобройните мои официални Меморандуми до Посланическите (Дипломатическите) мисии и други институции и настоявам да получа отговор на въпроса:

„Защо американците са го правили и правят това?”

            Преди години бях гледал някакъв американски филм, отнасящ се за следвоенна Япония, в който сюжетът бе изграден върху това, че след капитулацията на т. нар. „японски милитаризъм” американската окупационна власт

            НЕ САМО Е възложила извършването на демилитаризацията именно на своите доскорошни противници - милитаристите,

            НЕ САМО НЕ Е защитила от избиване и репресии онези японци, които по време на войната са били бяха техни естествени бойни съюзници,

           НО ДОРИ ПЕРВЕРЗНО ПОДЛО ИЗРИЧНО е разконспирирала своите съюзници в борбата и не просто е била „дала възможност”, но дори изрично е разпоредила на „демилитаризиращите се милитаристи” да ги убият,

           при това не само тех, а и членовете на семействата им.

 

            При това, през изтеклите вече три десетилетия, стократно изрично и ясно съм писал в тези Меморандуми, че след като гледах този филм бях толкова силно потресен, че в буквалния смисъл на думата душата ми бе болна „цяла година”. Впрочем, тежко болна е, и сега, вече няколко десетилетия. след като Америка победи Комунизма в СССР, в Европейския Комунистически Лагер, включително и в България,

            ТЪЙ КАТО именно Американците и техните Европейски Съюзници беха и са тези, които неимоверно жестоко и перверзно

            НЕ САМО НЕ ПОЗВОЛИХА И НЕ ПОЗВОЛЯВАТ на мен и на такива като мен ДА ПОТЪРСЯТ И ДА РЕАЛИЗИРАТ ВИСОКОХУМАННО НАКАЗАТЕЛНО И РЕПАРАТОРНО ПРАВОСЪДИЕ;

            при това съвсем не спрямо всички комунисти,

            а само и единствено спрямо конкретно директно прецизно доказано ВИНОВНИТЕ комунистически престъпници,

            при това в затвори тип „Шератон”;

           Но дори нагло и перверзно жестоко, под фалшивото прикритие на множество строго секретно осъществени оперативни мероприятия за осъществяване на КАМУФЛАЖНИ ЗДРАВОСЛОВНИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СЪБИТИЯ И АРГУМЕНТИ

           успяха да избият ПОЧТИ всички такива като мен и членовете на семействата им.

 

 

V.

Четвърто Акуратно Предисловие

Първо:

            Тук и сега в контекста на несъмнено сложната Гражданска и Политическа ситуация както в САЩ, така и в РФ,

            и в контекста на създадената и интензивно поддържаната именно от Интегративният Съдружен Клан на КГБ и ЦРУ ПЕРВЕРЗНО ЖЕСТОКА ГЕНОЦИДНА СИТУАЦИЯ В България,

            ПРИЗОВАВАМ ПОСЛАНИЦИТЕ НА САЩ И НА РФ да предадат на Техни Превъзходителства Президентите на САЩ и на РФ моето абсолютно легитимно искане

           да разтурят (разпуснат, ликвидират) Съветско/Руско-Американско-Европейския Концлагер „България”

           и спешно да обезпечат провеждането на Легитимно Наказателно и Репараторно Правосъдие включително и по всичките вече в продължение на много десетилетия акуратно посочени и прецизно обосновани мои Искания за Правосъдие.

 

Второ:

            Акуратно припомням и обръщам внимание на това, че никога не съм СЕ НАДЯВАЛ И НЕ СЪМ ИСКАЛ И ТЪРСЕЛ помощ и закрила от Съветско-Руските Държавни Институции, Дипломатически мисии, каквито и да са официални и неофициални руски личности, медии и прочее;

            и че през последните две десетилетия съм провеждал легитимни присъствени протести пред сградата на Посолството на РФ, при което още при първото ми абсолютно легитимно появяване там лично Посланика е бил искал да бъда аресдтуван, но полицията не посмя да напрпави това;

            но още през съвсем детските ми години и особено през годините на студентството ми и началото на академичната и университетската ми научна и преподавателска дейност

            имах Илюзията, че НАПЪЛНО ЕСТЕСТВЕНО бих могъл да получа помощ и закрила от Западните Държавни Институции, Дипломатически мииси, личности, медии и прочее;

            НО ПОСЛЕ, ОТДАВНА, ОТДАВНА, ОТДАВНА, не само чрез личната си актуална практическа политическа дейност, но и чрез прецизните си научни изследвания констатирах,

  че не само аз и моите близки хора, но и поне около 80-85% от българското население

     сме жертви именно на Зловещото Задкулисно Престъпно „Джентълменско” Съдружие на КГБ и ЦРУ;

  началото на което е било положено още през времето на Съюзната Контролна Комисия (Октомври 1944 – Септември 1947 г.),

  но истинското развихряне на което е от времето на трите класически „Джентълменски Споразумения” между ЦРУ и КГБ за обезпечаване на интензивните социал-демократически и еврокомунистически „процеси” в Европа през 60-те и 70-те години

  и най-вече след Четвъртото (ПИСМЕНО) Джентълменско Споразумение от края на 70-те години за обезпечаване на Либерално-Глобалистичната трансформация на СССР и Европа.

 

Трето:

            После появата на Доналд Тръм и особено неговата дейност в края на Първият му Президентски Мандат ми даде, надявам се, РЕАЛНАТА НАДЕЖДА, че Справедливостта и Правото все пак ИМАТ РЕАЛЕН ШАНС.

            Така, тук и сега обръщам специални внимание на това, че В КОНТЕКСТА НА КРИЗИСНАТА СИТУАЦИЯ, поради която Президента Тръмп прекрати ПредНовогодишната си отпуска и се завърна на Работа”, на 31 Декември 2020 г., още на аеропорта във Флорида, по време на качването си в президентския самолет на път за Белия Дом официално заяви, че ще направи така, че всеки да понесе Отговорността за това, което е извършил.

         Също така акуратно се позовавам и на направеното от него при напускането му на Белия Дом на 19 Януари 2021 г. „Официално Прощално изявление”, че движението, на което той е положил началото едва сега започва.

            Така, позовавайки се на тези изрични и ясни думи тук и сега си позволявам да считам, че както всеки, така и аз, имам абсолютно Легитимното Право да искам и да настоявам за Отговорност от всеки, всеки американски гражданин, който, условно казано „като функционер на ЦРУ/ФБР”, е извършвал и извършва престъпна дейност НЕ САМО В АМЕРИКА, НО И В БЪЛГАРИЯ.

 

Четвърто:

            Тъй КАКТО ПО СИЛАТА на личната ми и на най-близките ми хора зловещо трагична съдба, ТАКА И ПО СИЛАТА на академичната и университетската ми професионална квалификация {Виж Библиографията на книгите ми!!!}

            прецизно внимателно следя събитията както в САЩ, така и в РФ

            и, разбира се, съм категоричен, че това въобще не е възможно да се случи, но все пак тук и сега съм длъжен официално „да поканя” или „да предложа” на Президента Владимир Путин ДА КАЖЕ НЕЩО ТАКОВА относно извършваната в СССР/Русия, в Света и в България престъпна дейност на КГБ.

            Впрочем, той наистина сравнително отдавна „ДИСКРЕТНО се отграничи” от КГБ като създаде „своята” Федерална служба за сигурност на Руската федерация (ФСБ, Федера́льная слу́жба безопа́сности Росси́йской Федера́ции); при което, обаче, КАКТО ИЗРИЧНО, ТАКА И КОНКЛУДЕНТНО ТОЙ ВЪОБЩЕ НЕ СЕ ОТГРАНИЧИ ОТ извършваната в СССР/Русия и в Света ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ НА КГБ.

            Така, ВСЕ ПАК, тук и сега си позволявам да предложа на Президента на Руската Федерация Владимир Путин В ИМЕТО НА НЕГОВОТО ЛИЧНО И НА РУСИЯ ВЕЛИЧИЕ изрично, ясно и категорично да се отграничи от престъпната дейност на КГБ и нейните трансформационни проявления, извършвана както в СССР/Русия, така и включително и в България.

* * * * * * *                           * * * * * * *                           * * * * * * *

 

VІ.

            Тук и сега акуратно уведомявам, че КАКТО ПРЕДИ МНОГО ГОДИНИ, ТАКА И СЕГА, продължавам да заявявам, че НАСТОЯВАМ пред Вас ДА ИЗПЪЛНИТЕ Цивилизационното, Международно-Правното и Национално-Правното си Задължение да обезпечите извършването на съответните легитимни процедури за спазване и реализиране на Справедливостта и Правосъобразността.

            СЪЩО ТАКА „за пореден път”, акуратно обръщам Вашето Височайше Внимание на факта и обстоятелството, че:

            tпоради пълна липса на легитимна българска Конституция и най-вече на легитимна конституционна гаранция, аналогична на ноторно известната т. нар. „Втора порправка”, единственото мое легитимно оръжие е Словото и Правото;

            tименно в контекста на това обстоятелство фактически моето единствено оръжие са научните и документалните ми електронни и книжни издания, относно които се надявам, че

            макар и както до сега, така и днес, в България Словото и Правото да са напълно неефективни,

            все пак би могло един ден, дори когато мен вече ме няма, ТОВА ОРЪЖИЕ да има роля и значение, аналогична на ядреното оръжие „Периметър” – Ръката на Мъртвеца” - „Тhe Dead Man's Hand“.

            Така, тук и сега, НАПУК НА извършеното и извършващато се още от 70-те и 80-те години от Вашите Предшественици и от самите Вас ВЕЧЕ не толкова няколкодесетилетно, а дори вече половинвековно позорно подло, конклудентно (подразбиращо се), пределно ясно и дори демонстративно официално словесно (вербално и писмено)

мълчание относно моите конкретни абсолютно неопровержими аргументи и искания,

И В СЪЩОТО ВРЕМЕ ДЕМОНСТРАТИВНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

НА ПОРЕДНИТЕ ИНТЕНЗИВНО ИЗВЪРШВАНИ СЕРИИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ АКУРАТНО И КАТЕГОРИЧНО ЯСНО НАСТОЯВАМ:

 

Първо:

            Да бъдат разсекретени и да ми бъдат предоставени копия от абсолютно всички АРХИВНИ И АКТУАЛНИ документи:

            *на българските специални служби;

            *на специалните служби на САЩ;

            *на специалните служби на СССР и респективно на РФ;

            *както и на всички държави, чиито посолства и територии съм посещавал от 70-те и 80-те години до днес, за да търся помощ и защита (закрила) по повод и във връзка с извършваната срещу мен и моите близки хора широкоспектърна престъпна дейност на българските и чуждестранните специални служби и институции.

 

Второ:

            Да получа Легитимен Отговор по абсолютно всеки отделен конкретен казус, предявен от мен

            КАКТО ПРЕД българските държавни институции,

            ТАКА И ПРЕД ВеликоБританските и Швейцарските държавни и дипломатически институции,

            ТАКА И ПРЕД всичките онези, базирани в България дипломатически институции, пред които ОТ 70-ТЕ ГОДИНИ ДО ДНЕС акуратно съм предявявал моите абсолютно легитимни искания за СПАЗВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВНИ ПРИНЦИПИ И НОРМИ И ЗА изразяването и предоставянето ми на съответното легитимно становище относно посочените от мен факти и основания.

 

Трето:

            Да бъде извършено Прецизно, Акуратно, Легитимно Разследване и ДА БЪДЕ ОБЕЗПЕЧЕНА ЛЕГИТИМНА НАКАЗАТЕЛНА, РЕПАРАТОРНА И ВСЯКАКВА ДРУГА ОТГОВОРНОСТ

            от (на) съответните корпоративни и физически субекти, които са вдъхновявали, планирвали, обезпечавали, извършвали и понастоящем придължават да извършват престъпна широкоспектърна дейност СРЕЩУ:

            ***Баща ми, Майка ми, Брат ми и свързаните с тех лица;

            ***Баба ми, Дядо ми и свързаните с тех лица;

            ***мен и свързаните лично с мен лица {преди всичко Децата ми, първата и втората ми съпруга и семейно и фамилно свързаните се тех лица; както и с всички други, лично и организационно обществено-политически свързани с мен лица; както и всички други селективно-геноцидно пострадали лица};

            ***Акуратно легитимно посочените, описаните и обоснованите престъпни дейности в ПОВЕЧЕ ОТ 5500 (пет хиляди и петстотин) така наречени „Приоритетно актуални казуси”, по повод и във връзка с които фактически конкретно извършените и акуратно посочените и описаните престъпления са МИНИМУМ ДЕСЕТ (10) ПЪТИ ПОВЕЧЕ.

            ***И, разбира се, относно престъпната дейност, извършена спрямо ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО, ПОЧТИ 85% (осемдесет и пет процента!!!!) български граждани, ОБЩО-ГЕНОЦИДНО ПОСТРАДАЛИ поради единствената техна „вина”, че са ИМПЛИЦИТНИ (неизявено показани, но потенциално дълбоко същностно) носители на Високо Личностно, Етно-Национално, Специфично Европейско и ОбщоЧовешко Цивилизационно Достойнство.

 

            При това, в контекста на горното, изрично и пределно ясно уточнавям, че от ПРЕЦИЗНИЯТ АНАЛИЗ на всичките, абсолютно от вничките, тук посочени акуратно описани НЯКОЛКО ХИЛЯДИ КОНКРЕТНИ СТРОГО ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ

            абсолютно категоричен е моят краен извод, че във всичките случай, независимо от конкретният казус, водещият и най-дълбокият стратегически мотив на престъпните субекти

  Е ДА ПОСТИГНАТ РАЗРУШАВАНЕТО НАЙ-ВЕЧЕ НА СЕМЕЙНО-ФАМИЛНИЯТ САКРАЛИТЕТ И СУВЕРЕНИТЕТ,

  който именно е и основната опора на Обществено-Политическият Сакралитет и Суверенитет.

  Впрочем, ноторно известно още от Светото Писание е, че единствената човешка институция, създадена от Господа Бога, не е царството (държавата), а е Семейството; и че именно поради това атаките на Рогатия са така ожесточени най-вече срещу Семейно-Фамилният Сакралитет и Суверенитет.

 

Четвърто:

            Да бъде извършено Прецизно, Акуратно, Легитимно Разследване и ДА БЪДЕ ОБЕЗПЕЧЕНА ЛЕГИТИМНА НАКАЗАТЕЛНА, РЕПАРАТОРНА И ВСЯКАКВА ДРУГА ОТГОВОРНОСТ от (на) съответните институционални и физически субекти,

НАЙ-ВЕЧЕ ОТ СТРУКТУРИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА КГБ И ЦРУ

и техните академични и унивеситетски агентурни и други лица,

           които ОЩЕ ОТ ВРЕМЕТО НА ПЪРВИТЕ МИ НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ КАТО СТУДЕНТ В ТРЕТИ КУРС НА ЮФ ДО ДЕН ДНЕШЕН, ДО ДНЕС, ДО СЕГА,

           са извършили и продължават да извършват престъпна широкоспектърна дейност срешу мен „в битността ми” на академичен научен изследовател и университетски преподавател.

 

Пето:

            Да бъде извършено Прецизно, Акуратно, Легитимно Разследване и ДА БЪДЕ ОБЕЗПЕЧЕНА ЛЕГИТИМНА НАКАЗАТЕЛНА, РЕПАРАТОРНА И ВСЯКАКВА ДРУГА ОТГОВОРНОСТ от (на) съответните институционални и физически субекти ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ, извършена от адресатите на предишните Пресонални Меморандуми от тук визираната специална серия

{т.е. от Първи (01-ви) 30 Януари 2017 г. до Тридесети (30-ти) 13 Април 2018 г.}

{Виж Библиография на книгите ми}

            текстовете на които Меморандуми, впрочем, акуратно са включени в следното книжно и електронно издание:

            Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 13. До Главните надзиратели на Концлагер „България” – посланиците на РФ и САЩ, С., Издателство Янус, С., 2018, 478 с., ISBN: 978-619-7008-08-1 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат).

 

            Също така настоявам за извършването на Прецизно, Акуратно, Легитимно Разследване и ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ЛЕГИТИМНА НАКАЗАТЕЛНА, РЕПАРАТОРНА И ВСЯКАКВА ДРУГА ОТГОВОРНОСТ от (на) съответните институционални и физически субекти, ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА КОИТО АКУРАТНО ПРЕЦИЗНО Е ФИКСИРАНА В СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТАЛНИ КНИЖНИ И ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ:

            01.Николай Михайлов, Янко Янков. БиоБиблиография (на английски, френски, немски и български езици), С., Издателство „Янус”, 2006, 176 с. ISBN-10: 954-85-50-55-5, ISBN-13: 978-954-8550-55-0, формат 60 х 84 х 16;

            02.Николай Михайлов, Янко Янков-Вельовски. Биографични фрагменти, С., Издателство „Янус”, 2012, 335 с. ISBN: 978-954-8550-94-9, формат 70 х 100 х 16;

            03.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 1., С., Издателство „Янус”, 1994, 640 с. ISBN 954-8550-02-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            04.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 2., С., Издателство „Янус”, 1995, 576 с. ISBN 954-8550-04-0, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            05.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 3. Българската държава абдикира в полза на Червената мафия, С., Издателство „Янус”, 2002,  576 с. ISBN 954-8550-07-5 (Том 3), формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            06.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 4. Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия, С., Издателство „Янус”, 2003, 568 с. ISBN 954-8550-09-1 (Том 4), формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            07.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 5. Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия, С., Издателство „Янус”, 2003, 546 с. ISBN 954-8550-20-2 (Том 5), формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            08.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 6. Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия, С., Издателство „Янус”, 2005, 526 с. ISBN 954-8550-22-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            09.Янко Янков, Политическите убийства, Книга І. Кой уби Володя Наков, С., Издателство „Янус”, 2006, 150 с. ISBN-10: 954-8550-10-5, формат 60 х 84 х 16;

            10.Янко Янков, Секретните служби и научните кадри в БАН и СУ. (Политическа документалистика). Книга Първа, С., Издателство „Янус”, 2006, 144 с. ISBN-10: 954-8550-48-2, ISBN-13: 978-954-8550-48-2, формат 60 х 84 х 16;

            11.Янко Янков, Политическите убийства. Книга IІ. Кой ми попречи да убия вицепрезидента Ярослав Радев и експремиера Андрей Луканов, С., Издателство „Янус”, 2007, 156 с. ISBN-10: 954-8550-12-1 (Книга 2), ISBN-13: 978-954-8550-12-3, формат 60 х 84 х 16;

            12.Янко Янков, Научни записки и фрагменти. (Параметрите на психотронната власт и на възможностите за защита на човешката същност), С., Издателство „Янус”, 2007, 470 с. ISBN 978-954-8550-69-7, формат формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            13.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 7. Заключителни писма до Мафията, С., Издателство „Янус”, 2007, 546 с. ISBN-10: 954-8550-57-1, ISBN-13: 978-954-8550-57-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            14.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 8. Заключителни писма до Мафията. Писма до Европейски и световни институции и лидери, С., Издателство „Янус”, 2007, 640 с. ISBN: 978-954-8550-58-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            15.Янко Янков,; Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 9. Писма до Европейски и световни институции и лидери. Заключителни писма до Мафията, С., Издателство „Янус”, 2007, 312 с. ISBN: 978-954-8550-60-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            16.Янко Янков, Българският посткомунистически геноцид. (Документалистика), С., Издателство „Янус”, 2010, 427 с. ISBN: 978-954-8550-64-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            17.Янко Янков, Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия (Епистоларна политическа документалистика), С., Издателство „Янус”, 2010, 155 с. ISBN 978-954-8550-83-3, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            18.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 10. Писма до Европейски и световни институции и лидери. Заключителни писма до Мафията, С., Издателство „Янус”, 2011, 419 с. ISBN: 978-954-8550-88-8, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            19.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 11. Писма до Европейски и световни институции и лидери. Заключителни писма до Мафията, С., Издателство „Янус”, 2011, 202 с. ISBN: 978-954-8550-89-5, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            20.Янко Янков, Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия (Епистоларна политико-юридическа документалистика), Второ допълнено издание, С., Издателство „Янус”, 2012, 447 с. ISBN 978-954-8550-97-0, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            21.Янко Янков, Софийската вода и геноцидът над софиянци. (Документалистика), С., Издателство „Янус”, 2012,  217 c. ISBN: 978-954-8550-82-6, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            22.Янко Янков, Писма до градинарите на западните посолства в София. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), С., Издателство „Янус”, 2012,  346 c., ISBN: 978-619-7008-03-6, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            23.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 12. Дипломатически импресии, С., Издателство „Янус”, С., 2018, 406 с., ISBN: 978-954-8559-90-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            24.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 13. До Главните надзиратели на Концлагер „България” – посланиците на РФ и САЩ, С., Издателство Янус, С., 2018, 478 с., ISBN: 978-619-7008-08-1 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            25.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 14. Дипломатически меморандуми, С., Издателство „Янус”, С., 2018, 166 с., ISBN: 978-619-7008-09-8 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            26.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 15. Дипломатически меморандуми до Ерик Сет Рубин, Посланик на САЩ. 02 Юни- 28 Ноември 2016 г., С., Издателство „Янус”, С., 2018, 261 с., ISBN: 978-619-7008-10-4 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            27.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 16. Дипломатически предизвикателства, Част 1, С., Издателство „Янус”, С., 2018, 472 с., ISBN: 978-619-7008-11-1 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            28.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 17. Дипломатически предизвикателства, Част 2, С., Издателство „Янус”, С., 2018, 506 с., ISBN: 978-619-7008-12-8 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            29.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 18. Дипломатически предизвикателства, Част 3, С., Издателство „Янус”, С., 2018, 448 с., ISBN: 978-619-7008-13-5 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            30.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 19. Дипломатически предизвикателства, Част 4, С., Издателство „Янус”, С., 2018, 394 с., ISBN: 978-619-7008-14-2 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            31.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 20. Провокационни дипломатически меморандуми до 51 посолства, (05 Март-14 Юни 2018 г.), Част 1, С., Издателство „Янус”, С., 2019, 511 с., ISBN: 978-619-7008-15-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            32.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 21. Провокационни дипломатически меморандуми до 51 посолства (05 Март-14 Юни 2018 г.), Част 2, С., Издателство „Янус”, С., 2019, 519 с., ISBN: 978-619-7008-16-6 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            33.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 22. Провокационни дипломатически меморандуми до 51 посолства (05 Март-14 Юни 2018 г.), Част 3, С., Издателство „Янус”, С., 2019, 519 с., ISBN: 978-619-7008-17-3 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            34.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 23. Провокационни дипломатически меморандуми до 51 посолства (05 Март-14 Юни 2018 г.), Част 4, С., Издателство „Янус”, С., 2019, 462 с., ISBN: 978-619-7008-18-0 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            35.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 24. Провокационни дипломатически меморандуми до 51 посолства (05 Март-14 Юни 2018 г.), Част 5, С., Издателство „Янус”, С., 2019, 463 с., ISBN: 978-619-7008-19-7 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            36.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 25. Провокационни дипломатически меморандуми до 51 посолства (05 Март-14 Юни 2018 г.), Част 6, С., Издателство „Янус”, С., 2019, 469 с., ISBN: 978-619-7008-20-3 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

- - - - - - -

            37.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 26. До съдружните Главни Директори на Концлагер „България” – Президентите Путин и Тръмп, ЧАСТ ПЪРВА, С., Издателство „Янус”, С., 2019, 274 с., ISBN: 978-619-7008-21-0 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

- - - - - - -

            38.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 27. Специални меморандуми (1-ви – 30-ти;2018-2019 г.). С., Издателство „Янус”, С., 2019, 327 с., ISBN: 978-619-7008-23-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            39.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 28. Специални меморандуми (31-ви - 46-ти;2019 г.), С., Издателство „Янус”, С., 2019, 237 с, ISBN: 978-619-7008-24-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            40.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 29. Чии ovarium крепи президента Румен Радев? (25 персонални меморандуми), С., Издателство „Янус”, С., 2019, 253 с, ISBN: 978-619-7008-30-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            41.Янко Янков, Престъпна дейност на Главния Прокурор Сотир Цацаров, Том 1, Издателство „Янус”, С., 2019, 463 с, ISBN: 978-619-7008-25-8, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            42.Янко Янков, Престъпна дейност на Главния Прокурор Сотир Цацаров, Том 2, Издателство „Янус”, С., 2019, 201 с, ISBN: 978-619-7008-26-5, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            43.Янко Янков, Престъпна дейност на Главния Прокурор Сотир Цацаров, Том 3, Издателство „Янус”, С., 2019, 384 с, ISBN: 978-619-7008-27-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            44.Янко Янков, Престъпна дейност на Главния Прокурор Сотир Цацаров, Том 4, Издателство „Янус”, С., 2019, 437 с, ISBN: 978-619-7008-28-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            45.Янко Янков, Престъпна дейност на Главния Прокурор Сотир Цацаров, Том 5, Издателство „Янус”, С., 2019, 482 с, ISBN: 978-619-7008-29-6, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            46.Янко Янков, До поредните еничарски изверги, Том 1 (2016 г), Издателство „Янус”, С., 2019, 380 с, ISBN: 978-619-7008-34-0, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            47.Янко Янков, До поредните еничарски изверги, Том 2 (2017 г), Издателство „Янус”, С., 2019, 347 с, ISBN: 978-619-7008-35-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            48.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 30. Специални меморандуми (2019 г.), С., Издателство „Янус”, С., 2019, ISBN: 978-619-7008-31-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            49.Янко Янков, Престъпната дейност на Георги Ил. Хаджиев, Директор на СДВР, С., Издателство „Янус”, 2020, ISBN 978-619-7008-47-0, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            50.Янко Янков, Престъпната дейност на Главния прокурор Иван Гешев, Том 1, С., Издателство „Янус”, 2020, ISBN 978-619-7008-45-6, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            51.Янко Янков, Престъпната дейност на Главния прокурор Иван Гешев, Том 2, С., Издателство „Янус”, 2020, ISBN 978-619-7008-46-3, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            52.Янко Янков, Специалните служби. НеСистематични записки, С., Издателство „Янус”, 2020, ISBN 978-619-7008-42-5, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            53.Янко Янков, Секретните служби и юридическите научни кадри, С., Издателство „Янус”, 2020, ISBN 978-619-7008-40-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            54.Янко Янков, Строго Секретно Оперативно Мероприятие „Камертон”, С., Издателство „Янус”, 2020, ISBN 978-619-7008-44-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            55.Янко Янков, Строго Секретно Оперативно Мероприятие „Норвегия”, С., Издателство „Янус”, 2020, ISBN 978-619-7008-43-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            56.Янко Янков, Специализираните репресии и убийства в България, Том 1, С., Издателство „Янус”, 2020, ISBN 978-619-7008-41-8, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            57.Янко Янков, Политическите убийства. Книга ІІІ, Кой уби брат ми Камен Янков?, С., Издателство „Янус”,2020, ISBN 954-8550-45-8 (кн.3); ISBN 978-954-8550-45-1; формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            58, 59, 60, 61, 62. Янко Янков, Българският демократичен геноцид. Писма до Прокурора при Международния наказателен съд в Хага. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), Том 1, Том 2, Том 3, Том 4, Том 5, С., Издателство „Янус”, ISBN: 978-619-7008-01-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            63. Янко Янков, Политическият медикализъм. Болестта в полето на политическата власт, С., Издателство „Янус”, ISBN: 978-954-8550-41-3, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            64. Янко Янков, Зеленото чудовище от Държавна сигурност. Фантом или реалност е българският медикаментозен тероризъм, С., Издателство „Янус”, ISBN: 978-954-8550-56-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

 

Шесто:

            Също така настоявам за извършването на Прецизно, Акуратно, Легитимно Разследване и ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ЛЕГИТИМНА НАКАЗАТЕЛНА, РЕПАРАТОРНА И ВСЯКАКВА ДРУГА ОТГОВОРНОСТ

            от (на) съответните институционални и физически субекти,

            ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА КОИТО АКУРАТНО ПРЕЦИЗНО Е ФИКСИРАНА В СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТАЛНИ МАСИВИ:

            ***(1).Нарушенията на Международният пакт за икономически, социални и културни права;

            ***(2)Нарушенията на Международната Харта за Правата на Човека;

            ***(3)Нарушенията на Европейската Социална Харта.

            Официални документални регистрации: t29.09-2000 г.; t06.03.2001 г.; t07.11.2006 г.; t26.09.2011 г.; t22/23.10.2012 г.; t11.07.2013 г.; t15/17.11.2013 г.; t26.09.2016 г.; t10.04.2020 г.

- - - - - - -

            ***(2.)Българският държавен дълг е НЕлегитимен, не е държавен, а е частен. Официални документални регистрации: t17/18.09.2015г.; t12.09.2016г.; t08.04.2020г..

- - - - - - -

            ***(3.)Правителствено обезпечаване на имотно-поземлената мафия. От 1990 г. до днес всички правителства са обезпечавали престъпната дейност на имотно-поземлената мафия. Днес 4% от фермерите „стопанисват” 85% от земеделската земя. Днес най-големият поземлен собственик в Европа е българин, който притежава и контролира над 1 (един) милион декари. Само през последните три правителствени мандати 450 000 (четиристотин и петдесет хиляди) семейства са изгубили жилищата си, при което изземването им е било обезпечено от нелегитимни ускорени съдебни производства, частни съдебни изпълнители и търгове по частни фондове при абсолютна безценица на имотите. Официални документални регистрации: t16.09.2016 г.; t17.07.2018 г.; t29.03.2020 г.; t04.04.2020 г.; t07.04.2020 г..

- - - - - - -

            ***(4.)Концесионният договор „Дънди Прешънс – Металс Челопеч” НЕ Е КОНЦЕСИЯ, а е престъпно мафиотско споразумение. Официални документални регистрации: t14.09.2016 г.; t14.04.2018 г.; t28.03.2019 г.; t10.04.2020 г.

- - - - - - -

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

            ***(5.)Престъпната дейност на фукционерите на базираният през 70-те и 80-те години в село край Михайловград (Монтана) Строго Секретен Команден център за извършване на секретни операции в България и извън България.

         Това, всъщност, е ЕДИН ОТ НЯКОЛКОТО ОТДЕЛНИ, НАЙ-ЗЛОВЕЩИ, НО ИМАЩИ ОБЩО (ЕДИННО) ВИСОКОПОСТАВЕНО РЪКОВОДСТВО Строго Секретни Командни Центрове,

         относно които, НАПУК НА МОИТЕ МНОГОКРАТНИ ПРЕЦИЗНО ФАКТОЛОГИЧНО ОБОСНОВАНИ ИЗРИЧНИ И ЯСНИ ПУБЛИЧНИ МЕМОРАНДУМИ,

       КАКТО ЦРУ/ФБР, ТАКА И КГБ/ФСБ изключително интензивно пазят строга секретност.

            Познавам лично както Ръководителят на Центъра, така и неговата съпруга, с които сме били състуденти в единственият в България по онова време ЮФ при СУ; познавам лично и неговият (по-малък от него) роден брат, също дипломиран в ЮФ, високопоставена фугура в българския филиал на КГБ, бивш Главен Секретар на МВР.

            Неговата майка е известна като Анка Партизанката, а баща му като високопоставен офицер от КГБ и личен приятел на перверзно жестокото страшилище Григор Шопов.

            Впрочем, Центърът е базиран (създаден) в родното село на неговата майка, а родното село на неговият баща също е недалеч от Михайловград. В същоното село Центърът е разполагал само с две „скромни”, имащи най-вече камуфлажен „вилен” характер, КАТО, ОБАЧЕ, в Северо-Западна България Центърът е разполагал с две специфични сгради и една сграда край София (бивша профсъюзна почивна станция), в които именно сгради са били извършвани КАКТО кратки или продължителни „мотивационно-възпитателни” арести и химико-медикаментозни третирания, ТАКА И специфични САКРАЛНИ НАКАЗАТЕЛНО-РИТУАЛНИ операции.

            Той, Младен Апостолов Младенов, е:

            **обучен в Корея и СССР;

            **след което в България е дипломиран като юрист;

            **бил е важна фигура в Първи отдел на Шесто Управление на ДС;

            **бил е Ръководител на Отдел за информационен анализ, стратегическо планиране и ефективни операции;

            **бил е Главен Стратегически и Оперативен Ръководител на атентата срещу Президента на Македония Киро Глигоров, след което, в бивша почивна профсъюзна станция (сграда) край София, превърната в негова Секретна Оперативна База, лично е изтезавал и убил офицерите от ДС, които са били „допуснали грешки”, които са били дали основанието на Македонските специални служби да тръгнат по следите след неуспешният атентат върху Президента; ВПРОЧЕМ, в същата База лично е разполагал със специален екип от фармацевти и медицински лица, които са подготвяли специалните приспособления ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ И ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ на камуфлажно замаскирани здравословно-заразителни покушения върху определени подлежащи на (за) ликвидиране лица;

            **бил е Главен Оперативен Ръководител на Строго Секретните Оперативни  Мероприятия срещу мен, Брат ми Камен, Баща ми Никола, Майка ми Евтима, Баба ми Петкана, Дядо ми Янко, Леля ми Върба, Вуйчо ми Петко, Чичо ми Митко;

            **бил е Главен Ръководител на Строго Секретните Оперативни  Мероприятия срещу първата ми съпруга Емилия, найният Баща, нейната Мащеха, нейната родна Майка, нейниата Сестра и Съпругът на нейната Сестра;

            ***бил е Директен Стратегически и Оперативен Ръководител по следните насочени специално лично срещу мен и свързаните с мен лица Строго Секретни Дела: ССОД № 13304; „Шестият етаж”, „Смешник”, „Скитник”, „Терорист”, „Гадния”, „Дивия”, „Злобара”, „Тврдоглавия”, „Непокорник”, „Дракон” и други;

            **бил е обезпечил вербуването на 23 (двадесет и трима) чуждестранни студенти от ЮФ, Медицинската Академия (МА) и Института за чуждестранни студенти (ИЧС), на които са били възложени насочени срещу мен специални оперативни мероприятия;

            **бил е Главният организатор и обезпечител КАКТО НА директните убийства на доцент Цветан Цветанов и доцент Илко Ескенази, ТАКА И НА „оперативното използване” на множество авторитетни Академични и Университетски изследователи и преподаватели, след което е обезпечавано техното камуфлажно обосновано като болестно или инцидетнто „преселване в отвъдното” (относно повечето от тех акуратно официално изрично съм писал и съм искал достъп до информацията за тех).

            Всъщност, макар и да е разполагал с неимоверни пълномощия, той все пак е бил не особено значителна фигура, изпълнително подчинена на други, конкретните имена и институционални позиции на които акуратно съм посочил в съответните мои безупречно легитимни искания за разследване и наказателна отговорност, по които никога нищо не ми е отговаряно (Виж. Списък на Приоритетно Актуални Казуси).

            Впрочем, за предотвратяване на опасностите от т. нар. ппрофесионални амортизационни ефекти” през 2017 г. същият е ликвидиран от „своите”, след което Центърът е „преструктуриран” и ПОНАСТОЯЩЕМ ефективно функционира като подчинена на ново ръководство „Секретна База”.

            Официални документални регистрации: t25.01.2012г.(стр.1-51); t26(30).01.2012г.(стр.52-120); t27.10.2012г.(стр.121-126); t15(12).11.2013г.(стр.127-140); t27(19).05.2014г.(стр.141-152); t01.08.2014г.(стр.153-157); t04(05).08.2014г.(стр.158-161); t24.02.2016г.(стр.162-167); t28.03.2018г.(стр.168-179); t09.04.2019г.(стр.180-181); t27.07.2020г.(стр.182-185).

- - - - - - -

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

            ***(6.) Престъпната дейност на фукционерите на т. нар. „Служба № 7”, специализирана изключително в сферата на т. нар. остри, специални, активни и дезинформационни мероприятия, състоящи се най-вече в сферата на практическата оперативна дейност по ликвидиране, упойване, отравяне, компрометиране, взривяване, отвличане и прочее.

            Официални документални регистрации: t16.01.2018г.(стр.1-12); t22.01.2029г.(стр.13-20); t10.03.2020г.(стр.21-27);

- - - - - - -

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

            ***(7.) Престъпната дейност на фукционерите на посочената от екс-депутат Емил Димиттров функциониращИ в МВР т. нар. „СтруктурИ за мокри поръчки”.

            Официални документални регистрации: t11.09.2017г.(стр.1-14); t07.03.2019г.(стр.15-35); t09.03.2020г.(стр.36-40).

- - - - - - -

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

            ***(8.) Престъпната дейност на фукционерите на посочената от екс-Министъра на МВР и екс-Председателя на Народното Събрание Йордан Соколов престъпна дейност на Специалния отдел при МВР за химически, медикаментозни, психиатрически и прочее посегателства върху лица, относно които е „нужно” да бъде пречупена волята им и да бъдат подчинени на мафията и на специалните служби; както и да бъдат елиминирани от съответното заемано от тех професианално, икономическо, социално, политическо, нравствено-авторитетно и прочее „пространство” тъй като са се проявели или имат потенциалните способности и готовността да се проявят като пречещи и противопоставящи се на престъпната дейност на Мафията и Правителството.

            Официални документални регистрации: t20.06.2016г.(стр.1-7); t08.03.2020г.(стр.8-14).

- - - - - - -

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

            ***(9.) Престъпната дейност на фукционерите на посочената от екс-Министъра на МВР и екс-Председателя на Народното Събрание Йордан Соколов престъпна дейност на Специализирания екип в структурата на МВР за извършване на посегателства, директно обслужващи интересите на Мафията.

            Официални документални регистрации: t08.04.2016г.(стр.1-17); t24.10.2016г.(стр.18-20); t14.03.2020г.(стр.21-25).

- - - - - - -

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

            ***(10.) Престъпната дейност на фукционерите на посочената от Генерал Тончо Михайлов т. нар. „продукция от подслушванията”, обслужваща НЕ ПРАВОСЪДИЕТО, А ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ШАНТАЖ И НАБИРАНЕ НА ХОРА, които да бъдат използувани като оръдие срещу някого, когото службите са набелязали за дискредитиране, елиминиране и унищожение в общественото и политическото пространство и отстраняване от живота (т.е убийство).

            Официални документални регистрации: t09.04.2018г.(стр.1-8); t13.03.2020г.(стр.9-12).

- - - - - - -

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

            ***(11.) Престъпната дейност на фукционерите на посочената от Генерал Тончо Михайлов престъпна дейност, извършвана от Цветан Цветанов като Министър на вътрешните работи, изразяваща се в „поръчване на хора, които пречат, да изчезнат до 10 дни”, тоест, да бъдат убити. Като изпълнители на тези убийства са били използвани затворници, на които им е обещавана и обезпечавана „свобода”, т.е. освобождаване от затвора.

            Официални документални регистрации: t08.04.2018г.(стр.1-6); t12.03.2020г.(стр.7-10).

- - - - - - -

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

            ***(12.) Престъпната дейност на фукционерите на посочената от Генерал Тончо Михайлов престъпна дейност, извършвана от служители на МВР, състояща се в извършване на секретни мероприятия за шантаж, компрометиране, отстраняване от професионалната, икономическата, фанинасвата, политическата и прочее сцена и от живота (тоест убийство) на набелязаните за унищожение личности.

            Официални документални регистрации: t05.04.2016г.(стр.1-33); t21.10.2016г.(стр.34-36); t11.03.2020г.(стр.37-40).

- - - - - - -

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

            ***(13.) Престъпната дейност на функционерите на съществуващите още от Септември 1944 г. ДО ДНЕС, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДНЕС,

ad hoc Специални Екипи,

формирвани и назначавани лично от Министъра на Вътрешните работи, а от 90-те години до днес от Главатаря на Интегративният Клан на КГБ и ЦРУ,

            на които ЕКИПИ е възлагано извършването спрямо отделни конкретни Знакови Личности и техните семейно и фамилно най-близки хора

НА СПЕЦИАЛНИ, ШИРОКОСПЕКТЪРНИ ЕКСТРЕМНИ, ПЕРВЕРЗНИ,

ЖЕСТОКИ, РИТУАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ.

            При което особено внимание е било отделяно на извършването на СПЕЦИФИЧНИ САКРАЛНО-ДЕМОНИЧНИ РИТУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ най-вече спрямо техните годеници, съпруги, дъщери, майки, дори и баби.

            Според моите прецизни проучвания на ПОВЕЧЕ ОТ СТО (100) конкретни казуси в НАЧАЛОТО на „революционно-спонтанното” прилагане на този тип САКРАЛНО-геноцидно-назидателно-репресиране Е БИЛО ПОЛОЖЕНО ОЩЕ В ПЪРВИТЕ ЧАСОВЕ на комунистическия преврат през Септември 1944 г.; при което СЛЕД 1946-1947 г. ДО БУТАФОРНИТЕ ПРОМЕНИ ПРЕЗ 1990 г. са били извършвани само определени ситуативно адаптивни грубо-примитивни или „елегантно”-перверзни промени или модификации в отделните конкретно планирани и реализирани сценарии.

            Като се позовавам на моите акуратни прецизни научни изследвания АБСОЛЮТНО КАТЕГОРИЧЕН СЪМ, че след бутафорните политически промени от 1990 г. ДО ДНЕС, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДНЕС, по време на господството на българския клан на КГБ/ЦРУ

              ИНТЕНЗИТЕТА НА ТАКА ВИЗИРАНАТА ПРАКТИКА Е ОСТАНАЛ АБСОЛЮТНО НЕПРОМЕНЕН, ПРИ КОЕТО, ОБАЧЕ, КАМУФЛАЖНИТЕ ПРИКРИТИЯ НА ПРАКТИКА СА СТАНАЛИ МНОГО ПО-ИНТЕНЗИВНИ.

              Така напр. сериозно внимание заслужава факта, че убийството през 1994 г. на актрисата Надя Дункин е било извършено при прилагането на абсолютно същите ритуали; след което не само официалната българска държавна власт, но и няколкото Западни дипломатически мисии, към които лично се обърнах с изрично искане за съдействие за разследване, категорично отказаха да предприемат каквито и да са легитимни действия.

            Официално наименование на тези екипи обикновено не е давано, но неофициално в отделните казуси тези екипи са носели ситуативните наименования „Биците”, „Нерезите”, „Пръчовете”, „Кавалеристите”, „Ездачите”, дори и „Изповедниците”.

- - - - - - -

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

            ***(14.) Многократно съм го писал и обосновавал, но тук и сега все пак лаконично ще го спомена:

              след три Джентълменски (вербални) Споразумения и едно Специално Писмено Джентълменско (!!!) Споразумение между йерархично най-високопоставените елити на САЩ и СССР, и в частност, условно и фигуративно казано, между ЦРУ и КГБ; след безупречно успешно разиграните през 60-те години социалдемократически и еврокомунистически сценарии в Европа и в частност в т. нар. Социалистически Лагер;

              ПРЕЗ НАЧАЛОТО НА 70-ТЕ ГОДИНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И В БЪЛГАРИЯ Интегративният Американско-Съветски клан на ЦРУ и КГБ е формирал Българският Клан на ЦРУ и КГБ,

              на който, именно с оглед на основното съдържание на концепцията за Либералният Глобализъм като модернизиран вариант на Световният Комунизъм, едно от основните негови оперативни направления се е свеждало до реализиране на Стратегическата цел за

     СЕЛЕКТИВНО И ТОТАЛНО РАЗРУШАВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НАЙ-ВЕЧЕ НА СЕМЕЙНО-ФАМИЛНИЯТ САКРАЛИТЕТ И СУВЕРЕНИТЕТ,

     който именно е и основната опора на Обществено-Политическият Сакралитет и Суверенитет.

- - - - - - - - - - - - -

            Така, тук и сега изрично, ясно и категорично поставям искането за прецизно строго разследване на насочената срещу МЕН И СЕМЕЙСТВОТО МИ и нашите родители и всичките други Фамилно свързани с нас лица;

            която престъпна дейност започна още в началото на 70-те години, КОГАТО именно в България вече бе създаден Интегративният Български Клан на ЦРУ и КГБ;

             И КОГАТО аз, все още съм студент, но вече съм се изявил като автор на научни публикации и носител на Първа Национална Награда за Студентско Научно творчество.

- - - - - - - - - - - - -

            Разбира се, по така визираните изключително широкоспектърни казуси през изтеклият ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН ВЕК,

            многократно, многократно, многокграто официално съм писал и регистрирал моите абсолютно легитимни искания за документално разкриване на съдържащата се в Секретните Архиви Истина и за Разследване на престъпната дейност.

- - - - - - - - - - - - -

           При това изрично и ясно настоявам за прецизно разследване

           КАКТО НА всичките официално регистрирани казуси през ПОСЛЕДНИЯТ ПОЛОВИН ВЕК;

- - - - - - - - - - - - -

           ТАКА И на особено интензивните посегателства върху мен и семейството ми през последните няколко години;

- - - - - - - - - - - - -

           ТАКА И на особено интензивните посегателства среку мен и семейството ми

ПРЕЗ ЦЯЛАТА МИНАЛА ГОДИНИ

И ТЕКУЩИТЕ МЕСЕЦИ НА ТАЗИ,

2021 ГОДИНА.

- - - - - - - - - - - - -

 

 

VІІ

      Изображението може да съдържа: Янко Николов Янков

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

            Пред всичките тук визирани адресати изрично и категорично ясно настоявам да бъдат извършени ВСИЧКИ ЛЕГИТИМНИ ДЕЙСТВИЯ относно всички факти и обстоятелства.

20 Януари 2021 г.                                                               Янко Н. Янков

& Край на документа