2008-12-05

ДАНС - ЦЕНТЪР ИЛИ ПЕРИФЕРИЯ НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО-3?

Address for letters:

Ianko Iankov

Dianabad,

Block 4, ap. 38

1172 Sofia

Web site: http://iankov.info

Web site: http://iankov.com

Bulgaria

***************************

05 Декември 2008

Информационно уточнение:

Текстът е публикуван в Интернет на адрес:

Web site: http://iankov.blogspot.com/2008/12/3.html

Заглавие: ДАНС - ЦЕНТЪР ИЛИ ПЕРИФЕРИЯ НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО - 3?

Чрез:

До Административен съд-

София-град

І-во отделение, 5-ти състав,

Адм. дело № 6113/2008,

Съдия-Докладчик Владимир Николов

ул. „Георг Вашингтон” № 17

1000 София

До Върховния административен съд

І.

На 30.11.2008 г., ден неделя, получих постановеното от Съдията-Докладчик Владимир НиколовОпределение” и в установения от Закона срок чрез настоящето си „Заявление”, съдържащо всичките атрибути и имащо характера на т. нар. „Частна жалба”, обжалвам същото пред т. нар. Върховен административен съд, при което пледирам да бъде взето изрично изразено мотивирано гледище относно правосъобразността на атакувания от мен съдийски акт.

Разбира се, вече не само съм имал възможността да разбера „Кой е въпросният Съдия-Докладчик Владимир Николов?”, но и възможността да напиша и на 14.11.2008 г. официално да депозирам лично до самия него, както и официално да публикувам в моя сайт в Интернет своята правнорелевантна констатация:

че чрез своя „съдийски акт” същият по недвусмислен начин е разкрил своята „долнопробна принадлежност и съучастност към престъпната клика, визирана в моя Иск”;

че същият е демаскирал себе си като „долнопробен слуга на престъпни сутеньори и господари”;

че именно функционерите на Президентството и на Правителството са тези, които са встъпили като негови „престъпни сутеньори и господари”;

и че както престъпният Президент, така и престъпното Правителство, всъщност, функционират като нискойерархичен компонент от системата на Руската Червена Мафия и посткомунистическата Нова Империя на Злото;

и, разбира се, че чрез своя престъпен съдийски акт визираният съдия е демаскирал себе си и като престъпен слуга на подчинените на Президента и на Правителството престъпни специални служби.

ІІ.

Тъй като целите на тогавашното ми изложение не изискваха, но целите на сегашното ми изложение недвусмислено налагат необходимостта от представянето на едно по-разширено гледище във визираната насока, чрез настоящите редове допълнително уточнявам още и следното:

Първо: Тъй като самият руски посланик в Брюксел метафорично бе характеризирал българското правителство като „руския Троянски кон в Европейския съюз”; тъй като не само западните журналисти, но и функционерите на самия ЕС метафорично бяха характеризирали българското Правителство като „черната овца на ЕС”; в духа на въпросните официални високоавторитетни институционални метафорични квалификации моята метафорична квалификация е, че наред с всичко това въпросното българско Правителство е и просто една „метиЛява червена овца”, а подчинените му престъпни функционери от независимата от самата себе си съдебна система са „метиЛяви червени шилета”, и в контекста на така изразената метафорика чрез визирания свой „съдийски актСъдията-Докладчик Владимир Николов недвусмислено е разкрил себе си именно като такъв;

Второ: Тъй като от политологическа и етатологическа гледна точка функциониращият в България т. нар. „политико-правен режим” често пъти е характеризиран като „олигархичен”; тъй като, обаче, „олигархията” така или иначе номинално и фактически винаги е третирана като „легитимен собственик на богатството, което притежава”, а в България такива богати собственици няма; моето изключително отдавна публично заявено и научно обосновано гледище е, че в България, всъщност, е налице именно мафиотски политико-правен режим, в условията на който връзката и ангажираността на съдиите с правото е една изключително имагинерна фикция;

Трето: Не другаде, а именно в официалното публично пространство на българския Парламент съвсем неотдавна едната от престъпните клики на управляващата тройна коалиция официално бе обвинила другата за това, че назначените от нея съдии в българския Административен съд правораздават противоправно в полза на единия клан на управляващата Червена Мафиотка коалиция и във вреда на другия клан;

Четвърто: В отговор на тези „прения” в парламентарната бърлога на Червения Звяр (използувам случая да изразя съжалението си за това, че преди години, когато бях депутат във Великото народно събрание, самият аз имах лековерието или наивността официално и от самата трибуна да нарека тогавашния български Парламент с изключително миловидното наименование „Червена кочина” - докато истината всъщност е, че още тогава Парламентът е бил зловеща Червена бърлога) не друг, а самият Председател на Върховния административен съд официално заяви в медиите, че действително съдиите, които правораздават в този съд, биват назначавани и фаворизирани там от „бизнеса” (тоест от Мафията), и че специалните държавни служби се преструват, че не знаят нищо за това обстоятелство; с което, разбира се, несъмнено демаскират себе си като основополагащи участници във формирането на престъпния съдийски вертеп;

Пето: Така, поне според мен, многоаспектната долнопробност на Съдията-Докладчик Владимир Николов следва да бъде приета и призната като „възможно най-малко виновната” именно поради неговата служебна нискойерархичност и конкурентността в това отношение от много по-високопоставените от него съдии (към които сега, чрез настоящите редове, имащи характера или функцията на официална „частна жалба”, се обръщам, за да търся правосъдие, каквото, несъмнено, няма да намеря);

Шесто: Редно е, разбира се, изрично и ясно да подчертая, че правя това съвсем не защото разчитам на йерархично по-високопоставените функционери от съдийския ченгеджйско-мафиотски вертеп; още повече, че същите тези съдии от Върховния административен съд още от първия момент на своето конституиране като такива изрично, ясно и недвусмислено са разкрили своята принадлежност към този престъпен вертеп както чрез своето тотално престъпно правораздаване спрямо всички български граждани, така и включително към самия мен;

Седмо: При това позволявам си да не уточнявам дали въобще разчитам на Европейската съдебна състема или на другите Европейски институции, към които, несъмнено ще се обърна за правосъдие.

05 Декември 2008 Янко Н. Янков

БЪЛГАРСКИЯТ СЪДИЯ - ПОД ЧЕРВЕН ФЕНЕР (7)

Address for letters:

Ianko Iankov

Dianabad,

Block 4, ap. 38

1172 Sofia

Web site: http://iankov.info

Web site: http://iankov.com

Bulgaria

***************************

05 Декември 2008

Информационно уточнение:

Текстът е публикуван в Интернет на адрес:

Web site: http://iankov.blogspot.com/2008/12/7.html,

Заглавие: БЪЛГАРСКИЯТ СЪДИЯ - ПОД ЧЕРВЕН ФЕНЕР (7)”; ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО - 3”

Чрез:

Административен съд-

София-град

І-во отделение, 14-ти състав,

Адм. дело № 5917/2008 г.,

Съдия-Докладчик Пламен Горелски

ул. „Георг Вашингтон” № 17

1000 София

До Върховния административен съд

І.

На 30.11.2008 г., ден неделя, получих постановеното от Съдията-Докладчик Пламен Горелски „Определение” и в установения от Закона срок чрез настоящето Заявление”, съдържащо всичките атрибути и имащо характера на т. нар. „Частна жалба”, обжалвам същото пред т. нар. Върховен административен съд, при което пледирам да бъде взето изрично изразено мотивирано гледище относно правосъобразността на атакувания от мен съдийски акт.

Разбира се, вече не само съм имал възможността да разбера „Кой е въпросният Съдия-Докладчик Пламен Горелски?”, но и възможността да напиша и на 14.11.2008 г. официално да депозирам лично до самия него, както и официално да публикувам в моя сайт в Интернет своята правнорелевантна констатация:

че чрез своя „съдийски акт” същият по недвусмислен начин е разкрил своята „долнопробна принадлежност и съучастност към престъпната клика, визирана в моя Иск”;

че същият е демаскирал себе си като „долнопробен слуга на престъпни сутеньори и господари”;

че именно функционерите на Правителството са тези, които са встъпили като негови „престъпни сутеньори и господари”;

и че въпросното престъпно Правителство, всъщност, функционира като нискойерархичен компонент от системата на Руската Червена Мафия и посткомунистическата Нова Империя на Злото.

ІІ.

Тъй като целите на тогавашното ми изложение не изискваха, но целите на сегашното ми изложение недвусмислено налагат необходимостта от представянето на едно по-разширено гледище във визираната насока, чрез настоящите редове допълнително уточнявам още и следното:

Първо: Тъй като самият руски посланик в Брюксел метафорично бе характеризирал българското правителство като „руския Троянски кон в Европейския съюз”; тъй като не само западните журналисти, но и функционерите на самия ЕС метафорично бяха характеризирали българското Правителство като „черната овца на ЕС”; в духа на въпросните официални високоавторитетни институционални метафорични квалификации моята метафорична квалификация е, че наред с всичкото това въпросното българско Правителство е и просто една „метиЛява червена овца”, а подчинените му престъпни функционери от независимата от самата себе си съдебна система са „метиЛяви червени шилета”, и в контекста на така изразената метафорика чрез визирания свой „съдийски актСъдията-Докладчик Пламен Горелски недвусмислено е разкрил себе си именно като такъв;

Второ: Тъй като от политологическа и етатологическа гледна точка функциониращият в България т. нар. „политико-правен режим” често пъти е характеризиран като „олигархичен”; тъй като, обаче, „олигархията” така или иначе номинално и фактически винаги е третирана като „легитимен собственик на богатството, което притежава”, а в България такива богати собственици няма; моето изключително отдавна публично заявено и научно обосновано гледище е, че в България, всъщност, е налице именно мафиотски политико-правен режим, в условията на който връзката и ангажираността на съдиите с правото е една изключително имагинерна фикция;

Трето: Не другаде, а именно в официалното публично пространство на българския Парламент съвсем неотдавна едната от престъпните клики на управляващата тройна коалиция официално бе обвинила другата за това, че назначените от нея съдии в българския Административен съд правораздават противоправно в полза на единия клан на управляващата Червена Мафиотка коалиция и във вреда на другия клан;

Четвърто: В отговор на тези „прения” в парламентарната бърлога на Червения Звяр (използувам случая да изразя съжалението си за това, че преди години, когато бях депутат във Великото народно събрание, самият аз имах лековерието или наивността официално и от самата трибуна да нарека тогавашния български Парламент с изключително миловидното наименование „Червена кочина”, докато истината всъщност е, че още тогава Парламентът е бил зловеща Червена бърлога) не друг, а самият Председател на Върховния административен съд официално заяви в медиите, че действително съдиите, които правораздават в този съд, биват назначавани и фаворизирани там от „бизнеса” (тоест от Мафията), и че специалните държавни служби се преструват, че не знаят нищо за това обстоятелство; с което, разбира се, несъмнено демаскирват себе си като основополагащи участници във формирането на престъпния съдийски вертеп;

Пето: Така, поне според мен, многоаспектната долнопробност на Съдията-Докладчик Пламен Горелски следва да бъде приета и призната като „възможно най-малко виновната” именно поради неговата служебна нискойерархичност и конкурентността в това отношение от много по-високопоставените от него съдии (към които сега, чрез настоящите редове, имащи характера или функцията на официална „чЧстна жалба”, се обръщам, за да търся правосъдие, каквото, несъмнено, няма да намеря);

Шесто: Редно е, разбира се, изрично и ясно да подчертая, че правя това съвсем не защото разчитам на йерархично по-високопоставените функционери от съдийския ченгеджйско-мафиотски вертеп; още повече, че същите тези съдии от Върховния административен съд още от първия момент на своето конституиране като такива изрично, ясно и недвусмислено са разкрили своята принадлежност към този престъпен вертеп както чрез своето тотално престъпно правораздаване спрямо всички български граждани, така и включително към самия мен;

Седмо: При това позволявам си да не уточнявам дали въобще разчитам на Европейската съдебна състема или на другите Европейски институции, към които, несъмнено ще се обърна за правосъдие.

05 Декември 2008 Янко Н. Янков

2008-11-14

ДАНС - ЦЕНТЪР ИЛИ ПЕРИФЕРИЯ НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО? (2)

Address for letters:

Ianko Iankov

Dianabad,

Block 4, ap. 38

1172 Sofia

Web site: http://iankov.info

Web site: http://iankov.com

Bulgaria

***************************

14 Ноември 2008

Информационно уточнение:

Текстът е публикуван в Интернет на адрес:

http://iankov.blogspot.com/2008/11/2.html

Заглавие: ДАНС - ЦЕНТЪР ИЛИ ПЕРИФЕРИЯ НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО - 2

До Административен съд-

София-град

І-во отделение, 5-ти състав,

Адм. дело № 6113/2008,

Съдия-Докладчик Владимир Николов

ул. „Георг Вашингтон” № 17

1000 София

Получих постановеното от Вас „Разпореждане” от 24.10.2008 г. и в установения от Закона срок изразявам следното „Писмено становище”.

Първо, Вашето пространно „Указание”, съдържащо се в осем пункта в разпоредителната част на издадения от Вас съдебен акт е напълно лишено от каквото и да е основание, тъй като онова, което искате да бъде допълнително уточнено, всъщност е пределно ясно и в достатъчно пълен обем уточнено в текста на самия ИСК от 16 октомври 2008 г., предявен срещу Президента на Република България, Министерския съвет (Правителството) и останалите престъпни съучастници и деликтни другари и съответници.

Вашето твърдение, че Искът не отговаря на изискванията на Закона и страда от нередовности, както и че се нуждае от уточнения, не отговаря на истината и представлява абсолютно неоснователен процедурен трик, разкриващ Вашата долнопробна принадлежност и съучастност към престъпната клика, визирана в моя Иск.

Вашето твърдение за наличието на „нередовности”, „неуточненост” и „неконкретизираност” на Иска по своята съдържателна същност представлява престъпен процедурен опит: да не допуснете призоваването на конституираните от мен ответници; да не допуснете да бъде поискано от ответниците да изразят своето гледище относно моя иск; и в крайна сметка да не допуснете разглеждането на делото по същество в открито съдебно заседание.

Вие, сте длъжен: да изпратите моя иск на ответниците; да дадете на ответниците възможност те да изтъкнат своите аргументи и съображения, а не чрез неоснователни и фалшиво предпоставени процедурни трикове Вие да встъпвате в техната функция или като техен фактически и пристрастен защитник; в открито съдебно заседание да разгледате делото по същество; и едва тогава имате право да вземете „становището”, което се опитвате да вземете сега, за да спасите от отговорност сутеньорите и господарите си от Президентството и Правителството, които функционират като нискойерархични структурни компоненти от системата на руската Червена Мафия и поскомунистическата Нова Империя на Злото.

Предявеният от мен Иск е пределно ясно формулиран и обоснован, и Вашият нескопосан опит да не допуснете неговото разглеждане в открито съдебно заседание е опит да се опитате да спасите от отговорност своите престъпни сутеньори и господари от Президентството, Правителството и специалните служби, както и техните престъпни съучастници и деликтни другари и съответници.

Трето, съдържащото се във Вашето „Указание” твърдение за необходимост от посочване на всички доказателства отново е лишено от всякаква фактическа и правна основателност, тъй като всичко, което е необходимо, е посочено в самия Иск, и Ваше задължение е да го изпълните, а не да се опитвате да внушавате наличие на непълнота и на други дефекти.

Четвърто, Вашето твърдение за наличие на „нередовности” на Иска, неотстраняването на които ще доведе до „връщане” на Иска и до неговото неразглеждане по същество в открито съдебно заседание, отново Ви разкрива като долнопробен слуга на престъпниците от Президентството, Правителството и специалните служби.

14 Ноември 2008 Янко Н. Янков