2010-02-27

КАКВО И КОИ ПРИКРИВА НАЧАЛНИКЪТ НА СОФИЙСКОТО ПЪРВО РУ НА МВР?

Address for letters:

Янко Николов Янков

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Ianko

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

================================================================

27 февруари 2010 г.

До: г-н Цветан Г. Цветанов -

Заместник Министър-Председател

и Министър на вътрешните работи

ул. „6-ти Септември” № 29

1000 София

Информационно копие:

До техни Превъзходителства Посланиците,

акредитирани в София, България от:

1) Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия;

2) Кралство Белгия;

3) Федерална Република Германия;

4) Република Франция;

5) Кралство Холандия;

6) Делегацията на Европейската комисия;

7) Съединените Американски Щати; и

8) Конфедерация Швейцария.

Особена предварителна забележка:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите ИНТЕРНЕТ-адреси можете да прочетете и писмата ми до Министъра на вътрешните работи от 24 януари и от 10 февруари, в които е визирана ХРОНОЛОГИЯТА НА КАЗУСА, при и по повод на който с настоящите редове се обръщам към Вас:

Виж: "ИЗДИРВАН" - ОТ ПОЛИЦИЯТА ИЛИ ОТ МАФИЯТА? , 2010-01-25 , http://iankov.blogspot.com/2010/01/blog-post.html

http://www.eurochicago.com/2010/01/izdirvan-ot-politsiyata-ili-ot-mafiyata/

Виж: ИЗДИРВАН ЛИ СЪМ ОТ ПОЛИЦИЯТА И АКО ДА - ЗАЩО ПОЛИЦИЯТА ТОРМОЗИ СЪСЕДИТЕ, А НЕ СЕ ЗАНИМАВА ЛИЧНО С МЕН?, 2010-02-11, http://iankov.blogspot.com/2010/02/blog-post.html

На същите ИНТЕРНЕТ-адреси можете да прочетете и текста на настоящето мое писмо:

Виж: „Какво и кои прикрива началникът на Софийското Първо РУ на МВР?

http://iankov.blogspot.com/2010/02/blog-post_27.html

*******

Господин Министър,

Вчера, 26 февруари 2010 г., получих препоръчано писмо, изпратено до мен с изходящ номер, регистриран на 22 февруари, което писмо е подписано от Началника на 01 РУ- СДВР Евгени Игнатов.

Длъжен съм да възпроизведа съдържанието на посоченото писмо, състоящо се от точно пет редове, пълният текст на което е: „Във връзка с Вашата жалба депозирана до Министъра на вътрешните работи, възложена за проверка на 01 РУ-СДВР Ви уведомяваме, че вследствие на извършената пълна и обстойна проверка не са събрани данни за извършено престъпление от общ характер, както и данни за нарушаване на обществения ред”.

Освен това, Господин Министър, длъжен съм да обърна Вашето внимание върху факта, че като хабилитиран университетски преподавател и автор на голямо множество дебели книги, сред които са и книгите ми по т. нар. „Психология на правото”, намирам, че т. нар. психопрофилен анализ на посоченото писмо (и най-вече липсата на онзи съдържащ две-три думи първи епистоларен ред, принадлежащ към задължителната за цял свят универсална ритуална полицейска етика) категорично и недвусмислено подсказва наличието на имплицитно изразена преднамереност както към самия мен, така и към самия казус; този тип факти, впрочем, са твърде многозначителни, и съвсем неслучайно специалистите от ръководеното от Вас Министерство ги използуват „на въоръжение” при обосноваването на механизма на мотивите на авторите на съответните епистоларни текстове.

*******

На второ место, уважаеми Господин Министър, редно е изрично, ясно и категорично да обърна Вашето внимание върху факта, че като професионален юрист нямам абсолютно никакво намерение да приема и да се съглася с тезата, която е заложена в текста на писмото на въпросния „началник”, съгласно която теза неговото писмо е с претенцията да има характера на „отговор” на визираните от мен проблеми.

Като „добър стопанин на собствените си дела” (който отдавна и кетегорично е отхвърлил комунистическата теза, че „стопанин на моите дела е МВР”),

в контекста именно на техната защита от всяка, включително и полицейска, престъпна преднамереност,

съм длъжен да Ви кажа, че от юридическа гледна точка въпросното писмо на въпросния полицейски началник

НЯМА И НЕ МОЖЕ ДА ИМА АБСОЛЮТНО НИЩО ОБЩО С ПАРАМЕТРИТЕ НА ВИЗИРАНИЯ ОТ МЕН КАЗУС,

и следователно категорично не може да има претенциите за отговор, непосредствено и ясно свързан именно с визирания казус.

*******

Господин Министър,

Обръщам Вашето внимание върху факта, че:

във въпросното писмо на въпросния полицейски началник

НЕ СЕ съдържат абсолютно никакви данни и параметри, отнасящи се до визирания от мен казус,

поради което обстоятелство въпросното писмо няма абсолютно никаква друга юридическа стойност,

освен стойността на автентично доказателство, че в интерес на престъпниците този началник се е опитал да прикрие същността на казуса.

Предвид така визираната същност на казуса Ви приканвам, уважаеми Господин Министър, да разпоредите на въпросната персона

ИЛИ да ми изпрати пълни копия от цялата документация, свързана с извършената от МВР т.нар. „пълна и обстойна проверка”,

ИЛИ да признае, че тази документация има статуса на „класифицирана информация” („държавна тайна” или „мафиотска тайна”), съдържаща доказателства за НЕГОВАТА фунция на укривател на извършените от Мафията или от ДАНС престъпни посегателстгва върху моите права и правата на членовете на семейството ми.

*******

Впрочем, уважаеми Господин Министър, моля Ви да обърнете внимание върху следните факти:

тъй като водещите аргументи на моите две писма до Вас са центрирани именно около тезата, че деянията, за които става въпрос, са дело именно или на полицията, или на Мафията;

тъй като от писмото на въпросния началник е видно, че той въобще не е оспорил моите аргументи нито относно самите деяния, нито относно визираните от мен дейци, принадлежащи именно или към полицията, или към Мафията;

тъй като от писмото на въпросния началник е видно, че той е оспорил единствено правната квалификация на визираните от мен факти и визираните дейци, като е акцентирал единствено върху тезата, че „няма данни за извършено престъпление от общ характер” и „няма данни за нарушение на обществения ред”;

аз приемам, че неговото писмо до мен все пак има известна доказателствена стойност, и тя се състои в неговото имплицитно и конклудентно признание, че извършените деяния са дело именно или на полицията, или на Мафията.

*******

Господин Министър,

ТЪЙ КАТО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ И САМИЯТ АЗ ВСЕ ПАК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СЕ НАМИРАМЕ В СЪСТОЯНИЕ НА ЗАПЛАХА ЗА СИГУРНОСТТА НА НАШЕТО ЗДРАВЕ И НА НАШИЯ ЖИВОТ ,

пледирам за Вашето разпореждане за ПРАВОСЪОБРАЗНО решаване на визирания от мен казус.

27 Февруари 2010 г. Янко Н. Янков:

2010-02-23

ДАНС-ЦЕНТЪР ИЛИ ПЕРИФЕРИЯ НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО-6

Address for letters:

Янко Николов Янков -

гражданин на Европейския съюз

ЕГН 44 08 13 32 28

Единствен валиден адрес за връчване на съдебна документация:

1172 София, ж. к. „Дианабад”, блок 4, вход 1, етаж 6, ап. 38

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

================================================================

23 Февруари 2010

Съдебно дело срещу Министерския съвет:

До: Административен съд - София-град

І-во отделение, 5-ти състав, Адм. дело № 6113 / 2008,

„Съдия”-Докладчик Владимир Николов

ул. „Георг Вашингтон” № 17

1000 София

Административна преписка:

До г-н Бойко М. Борисов -

Министър-Председател на България

Министерски съвет (МС), бул. „Княз Дондуков” № 1, 1000 София

Към: (персонален) вх. № 4379 / 2003

Предложение за доброволно признаване на иска и завеждане

на реторсен иск срещу виновниците за възстановяване

в държавния бюджет на платената обезщетителна сума

Особена предварителна забележка:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и текста на настоящето мое правно гледище – вж.: „ДАНС – Център или Периферия на Новата Империя на Злото – 6

http://iankov.blogspot.com/2010/02/6.html

Първо:

На 16 (20-ти) октомври 2008 г. предявих и регистрирах Иск срещу Президента на Република България, Министерския съвет (Правителството) на Република България и осемнадесет (18) техни деликтни солидарни съучастници (другари, съдружници).

Като фактическо, като правно и като аргументационно основание на моя Иск съм посочил, че:

А) е ноторно известен фактът, че в края на декември 2007 г., при и по повод извършеното от Президента на Република България персонално назначаване на Председателя (шефа) на новосъздадената Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС) не друг, а самият Премиер (Министър-Председател) публично е заявил пред медиите:

че както въпросният новоназначен шеф на новата специална служба, така и още 50% от служителите в сегашните специални силови и тайни държавни служби са били дългогодишни офицери от бившата комунистическа Държавна сигурност;

и че посоченият факт (или обстоятелство) не само е много добре известен на чуждестранните партньори на българското Правителство, но и че самите те изрично и ясно са били изразили желанието и съгласието си това да бъде точно така;

Б) по силата на приетия от българския Парламент т. нар. Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен комунистическата Държавна сигурност е била престъпна организация, тъй като е била главната репресивна ударна сила („юмрук”) на Комунистическата партия, и цялостната й дейност се е основавала върху престъпната идеология на комунистическата партия;

В) в частност това означава, че е била престъпна както цялата дейност, която е била извършвана от комунистическата Държавна сигурност, така и дейността, която е била извършвана от всеки, който е бил (служебно-професионално, агентурно, или под каквато и да е друга форма) ангажиран с тази организация и с нейната дейност;

Г) в частност това означава, че е извършвал (извършил) престъпление всеки, който е оставял (оставил) или повторно е назначавал (назначил) на служба в посткомунистическите специални силови и тайни държавни служби бивши служители на комунистическата Държавна сигурност.

Д) в частност това означава, че съучастник в престъплението е и всеки чуждестранен политически, държавен, финансов или какъвто и да е друг субект, който е препоръчал да бъдат извършени или не се е противопоставил на извършването на такива назначения;

Е) когато 50% от кадрите на престъпната комунистическа Държавна сигурност продължават да са на служба (работа) в т. нар. „нови”, „посткомунистически” или „демократични” специални държавни служби, вторите служби в никакъв случай не са с 50% по-малко престъпни, а са си точно толкова престъпни, колкото и първите;

Ж) именно това е причината, поради която е било осъществено онова „лавинообразно увеличаване на броя на гражданските и административните дела срещу българската държава”, срещу което увеличаване Световната банка само преди един месец официално предложи на българското правителство да извърши драстични мерки, насочени към сломяване на суверенната икономическа и правна воля на жертвите на престъплението, а не сломяване на рефлексите на комунистическото Зло, залегнали в професионалната същност на кадрите на комунистическата Империя на Злото;

З) въпросът за деликтната отговорност на българската държава и на нейните чуждестранни политически, държавни и финансови съучастници в деликтното деяние има характера на юридически казус, подлежащ на разглеждане и решаване от Административния съд; където, според изричното официално признание на самия Председател на Върховния Административен съд, като съдии са внедрени лица, принадлежащи към различните партийни централи, „бизнеса” (тоест - Мафията) и специалните силови и тайни държавни служби, които съдии имат предназначението да обезпечават съдебна безотговорност за престъпленията и деликтите на господарите си от посочените централи;

И) би било нормално българският съд да е ангажиран със залегналата в правото идея, че всички чуждестранни политически, държавни и финансови формирования и институции, които се намират в състояние на партньорска, коалиционна, федеративна, конфедеративна, договорна или каквато и да е друга официална юридическа или фактическа форма на ангажираност с българската официална държавна власт (Президента, Правителството); и които, освен това, не само са придавали политическа легитимност и финансова подкрепа и обезпеченост на тази власт, но и директо са препоръчвали извършването на престъпни деяния или не са протестирали срещу (не са се противопоставяли на)извършването на престъпни деяния на властта; са както съучастници във визираните престъпни актове и дейности на българската държавна власт, така и солидарно деликтно отговорни.

Второ:

На основание така предявения от мен Иск бе образувано Административно дело №6113 по описа за 2008 г., І-во отделение, 5-ти състав, при „съдия”-докладчик Владимир Николов, след което въпросният изпълняващ съдийска длъжност ченгеджийско-мафиотски травестит и педерунгел предприе стратегия на обезсмислящо замотаване на делото, при и по повод на което съм депозирал своите писмени правни гледища, имащи следните дати: 14 ноември 2008 г., 05 декември 2008 г., 16 декември 2008 г. и 02 (07) май 2009 г.

Уточнявам, че последните три, всъщност, са адресирани до Върховния съд и имат характера на изпратени чрез първоинстанционния „съдия” т. нар. „Частна Жалба” и на допълнително развити и уточнени юридичски аргументи.

Второ:

Оттогава до днес:

аз не само не съм получавал абсолютно никакви съобщения относно развитието на съдебния процес,

НО И НЕ МИ Е ВЪЗМОЖНО ДА ОТКРИЯ КАКВИТО И ДА СА СЛЕДИ ОТ ВЪПРОСНОТО СЪДЕБНО ДЕЛО,

което, несъмнено, противно на законите на физиката, но в пълно съответствие със законите на ченгеджийско-мафиотската власт на Новата Империя на Злото, просто е „изчезнало”, „преминало в небитието”.

Трето:

С настоящите написани и подписани от мен редове изрично, ясно и категорично обръщам внимание

както на изпълняващия съдийска длъжност ченгеджийско-мафиотски травестит и педерунгел първоинстанционен „съдия”-докладчик по делото Владимир Николов,

така и на ченгеджийско-мафиотските травестити, педерунгели, курви и проститутки от Върховния административен съд,

че НАСТОЯВАМ ДА ПОЛУЧА СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ХОДА НА СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС.

23 Февруари 2010 Янко Н. Янков

2010-02-22

ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО-5

Address for letters:

Янко Николов Янков -

гражданин на Европейския съюз

ЕГН 44 08 13 32 28

Единствен валиден адрес за връчване на съдебна документация:

1172 София, ж. к. „Дианабад”, блок 4, вход 1, етаж 6, ап. 38

Address for letters:

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

================================================================

22 Февруари 2010

Съдебно дело срещу Министерския съвет:

До: Административен съд - София-град

І-во отделение, 14-ти състав, Адм. дело № 5917/2008 г.,

„Съдия”-Докладчик Пламен Горелски

ул. „Георг Вашингтон” № 17, 1000 София

Административна преписка:

До г-н Бойко М. Борисов -

Министър-Председател на България

Министерски съвет (МС), бул. „Княз Дондуков” № 1, 1000 София

Към: (персонален) вх. № 4379 / 03

Предложение за доброволно признаване на иска и завеждане

на реторсен иск срещу виновниците за възстановяване

в държавния бюджет на платената обезщетителна сума

Особена предварителна забележка:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и текста на настоящето мое правно гледище – виж: „Отговорност за престъпленията на Новата Империя на Злото" – 5

Първо:

На 10 октомври 2008 г. предявих и регистрирах Иск срещу Министерския съвет (Правителството) на Република България, както и срещу осемнадесет (18) негови деликтни солидарни съучастници (другари, съдружници).

Като фактическо основание на моя Иск съм посочил, че на 01, 02 и 03 август 2008 г., а отделно от това по-късно, на 09 септември 2008 г., Премиерът (Министър-Председателят) на Правителството на Република България, депутати и министри-членове на Правителството са участвували в имащи престъпен характер тържествени и възхвалителни публични прояви, по време на които показно и дори демонстративно са давали да се разбере, че са неразривно свързани както с идеологията, така и с практическата престъпна дейност на Ленин, Сталин и Империята на Злото – СССР.

Като правно основание на моя Иск съм посочил, че по силата на Закона за обяваване на комунистическия режим в България за престъпен, както и по силата на чл. 108 от Наказателния кодекс, посочените изяви на въпросните висши партийни и правителствени функционери имат несъмнено престъпен характер.

На основание така предявения от мен Иск бе образувано Административно дело № 5917 по описа за 2008 г., І-во отделение, 14-ти състав, при „съдия”-докладчик Пламен Горелски, след което въпросният изпълняващ съдийска длъжност ченгеджийско-мафиотски травестит и педерунгел предприе стратегия на обезсмислящо замотаване на делото, при и по повод на което съм депозирал своите писмени правни гледища, имащи следните дати: 14 ноември 2008 г., 05 декември 2008 г., 22 декември 2008 г. и 02 май 2009 г.

Уточнявам, че последните три, всъщност, са адресирани до Върховния съд и имат характера на изпратени чрез първоинстанционния „съдия” т. нар. „Частна Жалба” и на допълнително развити и уточнени юридичски аргументи.

Второ:

Оттогава до днес аз не само не съм получавал абсолютно никакви съобщения относно развитието на съдебния процес, НО И НЕ МИ Е ВЪЗМОЖНО ДА ОТКРИЯ КАКВИТО И ДА СА СЛЕДИ ОТ ВЪПРОСНОТО СЪДЕБНО ДЕЛО, което, несъмнено, противно на законите на физиката, но в пълно съответствие със законите на ченгеджийско-мафиотската власт на Новата Империя на Злото, просто е „изчезнало”, „преминало в небитието”.

Трето:

С настоящите написани и подписани от мен редове изрично, ясно и категорично обръщам внимание както на изпълняващия съдийска длъжност ченгеджийско-мафиотски травестит и педерунгел първоинстанционен „съдия”-докладчик по делото Пламен Горелски, така и на ченгеджийско-мафиотските травестити, педерунгели, курви и проститутки от Върховния административен съд, че НАСТОЯВАМ ДА ПОЛУЧА СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ХОДА НА СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС.

22 Февруари 2010 Янко Н. Янков