2014-01-27

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции! – 751Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
28 Януари 2014 г.

Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на всички
обществено- и държавно-високопоставени лица
от организираната престъпност, Специалните държавни служби,
Прокуратурата, Съда, Правителството,
Президента, и другите държавни институции! – 751

До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - -
На вниманието на новото,
ръководено лично от Вас,
Специализирано звено за разследване на магистрати!!!

            Припомням Ви, господин нелегитимен Главен Прокурор Цацаров,
            че още в присъдата ми от 1984 г. и в документацията към нея изрично и пределно ясно е записано, че още като съвсем млад преподавател в единствения по онова време Юридически факултет, още през 70-те и 80-те години, съм говорел на студентите, че
            в България прокурорите и съдиите са независими от себе си и от Правото и са тотално зависими от Комунистическата партия и от нейния ударен юмрук - Държавна сигурност.

            Припомням Ви, че през последния  четвърт век не съм спирал да пиша и да говоря, че
            прокурорите и съдиите са агентурни лица, внедрени в съдебната система от Мафията и от нейния ударен юмрук – специалните служби.

            Припомням Ви, че през първите пет-шест месеци на Вашето назначение за нелегитимен Главен прокурор изрично съм Ви писал, че Вие разполагате с невероятния шанс да промените тази ситуация,
         и обръщам Вашето внимание върху факта,
         че днес, вече една година и един месец след Вашето назначаване,
         Вие не сте дал абсолютно никакво доказателство, че имате намерение да направите промяна в тази област.

            Господин нелегитимен Главен Прокурор Цацаров,
         Припомням Ви, че всеки ден, още от първия ден на Вашето назначение до днес, съм извършвал регистрация в офиса на Върховната Касационна прокуратура на мое поредно
       искане за извършване на специален надзорен преглед или ревизия на всички възможни
       прокурорски, съдебни и други преписки и дела, и най-вече - тези на специалните служби,
       които
       от 70-те (седемдесетте) години до днес,
       по един или друг начин са свързани с моето име,
       и да обезпечите възтържествуването на Правото и Справедливостта.

Настоявам
за легитимно прокурорско разследване на всички факти, обстоятелства и доказателства,
и за АДЕКВАТНО ЮРИДИЧЕСКО АРГУМЕНТИРАНЕ
на изпращаните до мен писма
от Прокуратурата.
---
--- --- ---
--- --- --- --- ---
***************

Към: ВКП №13033 / 2013, V
            01. Искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров,
            адресирано до Главния прокурор, датирано на 18 Юни 2013 г., надлежно регистрирано в офиса на Върховната касационна прокуратура на 18 Юни 2013 г.,
            озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ... - 580“,
            вх. рег. №3307 /2013, ІІ – 18.06.2013 г.;

            02. Искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров,
            адресирано до Главния прокурор, датирано на 12 Септември 2013 г., надлежно регистрирано в офиса на Върховната касационна прокуратура на 09 Септември 2013 г.,
            озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ... - 648“,
            вх. рег. №13033 /2013, V – 09.09.2013 г.;

            03. Искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров,
            адресирано до Главния прокурор, датирано на 25 Ноември 2013 г., надлежно регистрирано в офиса на Върховната касационна прокуратура на 25 Ноември 2013 г.,
            озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ... – 723“,
            вх. рег. №13033 /2013, V – 25.11.2013 г.;

            04. НАСТОЯЩЕТО Искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров И НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА РЪКОВОДЕНАТА ОТ НЕГО ПРЕСТЪПНА ченгеджийско-масонско-мафиотска ложа на БЪЛГАРСКИЯ ПАРАВОЕНЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ,
            адресирано до Главния прокурор, датирано на 28 Януари 2014 г., надлежно регистрирано в офиса на Върховната касационна прокуратура на 28 Януари 2014 г.,
            озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ... – 751“,
            вх. рег. №13033 /2013, V – 28.01.2014 г.

--- --- ---
Общ обем на всичката приложена досега документация
334 (триста тридесет и четири) страници


До г-н Волен Сидеров –
Председател на Парламентарната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 

---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
*** *** *** *** *** *** ***

Първо:
            В настоящето адресирано до Главния Прокурор официално писмено изявление обръщам внимание на факта, че:

            ***и в двете посочени по-горе мои адресирани до Главния прокурор официални искания в рамките на визирания документален обем изрично и пределно ясно съм систематизирал официално и общодостъпно функциониращата в публичното пространство информация, от която е видно, че
            визираното лице Сотир Цацаров както лично, така и в съучастие с други лица
            е извършил редица (голямо множество)
            лично, семейно и кланово (групово, кастово) облагодетествуващи го корупционно и мафиотски мотивирани нарушения на българските закони, включително и престъпления,
         както и редица други такива деяния, облагодетествуващи други престъпни лица и престъпни организационни структури;

            ***отделно от това още в първото ми официално регистрирано на 18 Юни 2013 г. искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров изрично и пределно ясно съм написал следния текст:
         Господин Главен Прокурор Цацаров,
         ВЕЧЕ ИЗТИЧА ШЕСТИЯТ МЕСЕЦ от встъпването Ви в длъжността на Главен Прокурор на България, и вече имам всичките фактически и правни основания директно и ясно да Ви попитам:
         Чий ovarium крепите в така наречената „Прокуратура“, която, всъщност, е едно от най-важните звена от структурата на българския паравоенен ченгеджийско-мафиотски политически режим?“.
         Вече не само на мен, но и на всички разумно мислещи хора е пределно ясно, че ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ под сравнително умелото пропагандно прикритие на няколко шумно рекламирани акции, имащи характера на стратегията „отклоняване на вниманието и на удара“ (aberratio ictus),
         Вие по същество отигравате сценария на доста добре познатия ни
фарсов съдебен театър, който се разиграва вече в продължение на четвърт век.
         Поне за мен е несъмнено, че в дълбоката същност на тази Ваша
         (и на господарите Ви от Мафията и от специалните служби)
         стратегия стои факта, че в комунистическа и посткомунистическа България
прокурорите и съдиите са зависими агентурни лица,
които са внедрени в съдебната система от престъпните комунистически и посткомунистически специални служби и от Мафията. 
       При това от текстовете ми до Вас пределно ясно личи, ЧЕ ПО ВРЕМЕТО НА така визираните шест месеци НИТО ЗА МОМЕНТ НЕ СЪМ ХРАНИЛ ДОРИ И КАПКА НАИВНОСТ относно характера на Вашето лично и институционално поведение.
       Така, ДНЕС НЕСЪМНЕНО ИМАМ ВСИЧКИТЕ НЕОБХОДИМИ ФОРМАЛНИ И СЪЩНОСТНИ ОСНОВАНИЯ ДА ПРЕДПРИЕМА МНОГО ПО-РАДИКАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО И ГРАЖДАНСКО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВАС,
в контекста на което
ОТНОВО ДА ЗАЯВЯ, ЧЕ ЕНЕРГИЧНО НАСТОЯВАМ ДА
ОСЪЩЕСТВИТЕ ТОТАЛНА РЕВИЗИЯ НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА,
в които са отразени и се съдържат факти относно жестоката престъпна дейност,
в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на тежка национална катастрофа.
         В частност,
         КАКТО КАТО ЛИЧНО ЗАСЕГНАТ от визираната престъпна дейност,
         ТАКА И КАТО официален представител на няколко пострадали от тази престъпна дейност легитимни обществено-политически формирования,
ИЗРИЧНО, ЯСНО, КАТЕГОРИЧНО И ЕНЕРГИЧНО НАСТОЯВАМ ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ
ТОТАЛНА НАДЗОРНА РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на 70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес!!!

            ***ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОФИЦИАЛЕН ОТГОВОР ОТ ПРОКУРАТУРАТА.

Второ:
            Видно от номерирането на настоящата серия, озаглавена „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ... “,
            настоящето ми официално искане за разследване на конкретно посочени престъпления е
            751-во (седемстотин  петдесет и първо) поред,
            като уточнявам, че почти половината са предявени именно по времето на мандата на настоящия Главен прокурор,
            КАТО В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ВЕЧЕ ЦЯЛА ЕДНА ГОДИНА И ЕДИН МЕСЕЦ  
            ПО НИТО ЕДНО ОТ ТЕХ НЕ СА БИЛИ ПРЕДПРИЕТИ КАКВИТО И ДА СА ЛЕГИТИМНИ ПРОЦЕДУРИ И
            ПО НИТО ЕДНО ОТ ТЕХ НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ ЛЕГИТИМЕН И АДЕКВАТЕН ОТГОВОР.

Трето:
            Видно от официално функциониращата в публичното пространство информация
            ПРЕЗ ВСИЧКОТО ДОСЕГАШНО ВРЕМЕ ОТ МАНДАТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР СОТИР ЦАЦАРОВ
            – ВЕЧЕ ТЕЧЕ 14-ТИЯТ (ЧЕТИРИНАДЕСЕТИЯТ) МЕСЕЦ НА ОФИЦИАЛНО ЗАЕМАНЕ НА ВИЗИРАНАТА ВИСОКОПОСТАВЕНА ДЪРЖАВНА ДЛЪЖНОСТ -
            СЪЩИЯТ ПРЕДЕЛНО ЯСНО И НЕДВУСМИСЛЕНО Е ПРОЯВЯВАЛ И ПРОЯВЯВА ПРЕСТЪПНО ОФИЦИАЛНО СЛУЖЕБНО ПРОКУРОРСКО ПОВЕДЕНИЕ,
            ЧРЕЗ КОЕТО ОБЕЗПЕЧАВА БЕЗОТГОВОРНОСТ
            КАКТО ЗА ПРЕСТЪПНАТА МАФИОТСКА КАМАРИЛА, КОЯТО ПО ВРЕМЕ (МАНДАТА) НА СВОЕТО ПРЕСТЪПНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРЕСТЪПЕН (НЕЛЕГИТИМЕН) НАЧИН ГО ПОСТАВИ (ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРА) НА ВИЗИРАНИЯ ПРОКУРОРСКИ ПОСТ,
            ТАКА И ЗА ДРУГИТЕ КЛАНОВЕ НА МАФИЯТА.

Четвърто:
            В настоящето адресирано до Председателя на Парламентарната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при 42-то Народно събрание официално писмено изявление обръщам внимание на факта, че:
приложено прилагам и предоставям
електронен диск със запис на така визирания съвкупен текст.

---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
*** *** *** *** *** *** ***

Господин Главен Прокурор Цацаров,
Господин председател на Парламентарната комисия за борба с корупцията Сидеров,
НАСТОЯВАМ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ  
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИЗЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, извършвана от Главния прокурор Сотир Цацаров
и ръководената от него държавна институция и институционални лица,
както и от лицата, принадлежащи към неговия семеен, приятелски и мафиотско-организиран престъпен кръг,

            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – прокурори, служители на специалните служби (най-вече ДАНС) и други,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ОПИСАНАТА ПО-ГОРЕ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност.

            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури 
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
28 Януари 2014 г.                                                   Янко Н. Янков

До Председателя на Комисията за защита от дискриминация - Вх.№44-00-339 / 27.01.2014 г.До Председателя на Комисията
                                                        за защита от дискриминация
                                                        доц. д-р Ана Страшимирова,
                                                        бул. „Драган Цанков“ № 35
                                                        София – 1125
                                      Web site: www.kzd-nondiscrimination.com
                                                         E-mdil: kzd@kzs.bg


Ж А Л Б А
От
Янко Николов Янков –
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ
Адрес за кореспонденция и връчване на книжа:
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
-------
Skype: Veliovski3
27 Януари 2014 г.


СРЕЩУ:
Министерския съвет (МС, Правителството)
на Република България,
бул. „Княз Дондуков” № 1, 1000 (1194) София

Относно: Дискриминация:
към Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ) и
към членовете на Българската академия на науките и изкуствата  (БАНИ)
(ул. „Георги Софийски“ № 3,
Военномедицинска академия, етаж 1, 1606 София,

Съпоставимо с:
Българската академия на науките (БАН) и
членовете на Българската академия на науките (БАН)
(ул. „15-ти Ноември“ № 1, 1040 София )

Дискриминация по признак образование, научен статус, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение;

всъщност, очевидно явният официален разграничителен признак
между двете академии и техните членове е този, че
БАН е проправителствена държавна структура, създадена и функционираща по съветски образец за обслужване на държавната власт,  
 докато
БАНИ е неправителствена организация и независим граждански научен институт


            Уважаема госпожо Председател,
            Българската академия на науките и изкуствата, чийто легитимен член съм, е юридическо лице-сдружение с нестопанска цел, неправителствена организация и независим граждански научен институт.
            Тя е приемник и продължител на делото на противоправно и репресивно закритата през 1947 г. Академия със същото наименование, голяма част от ръководителите и високоавторитетните членове на която (както и голяма част от членовете на семействата на които) са били подложени от комунистическата власт на абсолютно (фактически и юридически) неоснователни и по същество противоправни (престъпни) гонения, преследвания, икономически и финансови сривове и лишения, осъждания, концлагерни и затворнически репресии, обесвания, разстрелвания и множество други официални и неофициални форми на мъчителни (изтезателни) умъртвявания.

            Българската академия на науките и изкуствата е легитимно учредена през 2004 г. и е регистрирана съгласно нормите на Закона за юридическите лица;
            първоначално тя е надлежно вписана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел във фирменото отделение на Хасковския окръжен съд, а
            понастоящем Академията е надлежно вписана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел във фирменото отделение на Софийския градски съд, където регистрацията има следния статус: №18615, Том 379, стр. 50, по фирмено дело № 220 / 2011 г..

            С настоящата жалба се обръщаме към Комисията за защита от дискриминация по повод и във връзка с
            нормативните разпоредби на Постановление №203 на Министерския съвет от 14 Август 1996 г., чиято последна актуализация е от 02 Декември 2008 г.,
            които разпоредби, отнасящи се КАКТО ЗА самата Българска академия на науките (БАН), ТАКА И ЗА за академиците и член-кореспондентите от същата,
            според нас, имат пределно и недвусмислено ясен дискриминационен характер
            КАКТО СПРЯМО Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
            ТАКА И СПРЯМО академиците и член-кореспондентите от същата.

            Става дума за това, че визираните в посоченото правителствено Постановление норми са постановени в нарушение и недопустима противопоставителност
            КАКТО С Духа и Принципите на Конституцията,
            ТАКА И С конкретната норма на чл. 6,
            установяваща изискването за равенство пред Закона
            КАКТО НА  всички хора,
            ТАКА И НА всички, принадлежащи към определена категория, каквато категория в частност са академиците и член-кореспондентите.

            Също така става дума за това, че визираните в посоченото правителствено Постановление норми са постановени в нарушение и недопустима противопоставителност
            КАКТО С принципите и нормите на множеството наднационални и задължителни за България международноправни актове и актове на Европейския съюз,
            ТАКА И С българския Закон за защита срещу дискриминация и константната съдебна практика.

            Очевидно е, че визираните в посоченото правителствено Постановление норми са установили и установяват
            от една страна състояние на дискриминационност спрямо академиците и член-кореспондентите на частната Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ) и спрямо самата Академия,
            а от друга страна състояние на привилегированост на академиците и член-кореспондентите на проправителствената и държавна Българска академия на науките (БАН) и на самата Академия.

            Уважаема госпожо Председател,
            Предвид гореизложеното Ви моля на основание чл. 50 от Закона за защита срещу дискриминация
            да образувате производство и да установите
            налице ли е състояние (статус) на привилегированост и дискриминация
             КАКТО МЕЖДУ двете академии,
            така и между членовете (академиците и член-кореспондентите) на едната и на другата академия,

            да постановите да бъде преустановено визираното дискриминационно третиране,
            както и да наложите предвидените в Закона санкции, принудителни административни мерки и отговорности.

            Приложения:
            Първо: Копие от Диплома № 132 от 27 Октомври 2012 г. за избирането ми за Дописен член на БАНИ;
            Второ: Копие от Решение на Управителния съвет на БАНИ от 28 Октомври 2013 г. за встъпването ми в длъжност Директор на научния център за социални и хуманитарни науки;
            Трето: Декларация, че към момента на подаването на жалбата няма заведено съдебно дело или друга процедура със същия предмет между същите страни;
            Четвърто: Удостоверение от 12.09.2012 г. на Софийския градски съд, Фирмено отделение, 3-ти състав, по ф. д. № 220/2011 г. за актуалното състояние на юридическото лице - Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ);
            Пето: Документи и книжа в подкрепа на жалбата – копие от Постановление №203 на Министерския съвет от 14 Август 1996 г. за определяне на допълнително месечно пожизнено възнаграждение на академиците и член-кореспондентите, обнародвано в „Държавен вестник“ бр. 72 от 23 Август 1996 г., изменено и допълнено ДВ бр. 5 от 19 Януари 1999 г., ДВ бр. 48. От 10 Юни 2005 г., ДВ бр. 103 от 2 Декември 2008 г.;
            Шесто: копие от настоящата документация за надлежно връчване на ответната страна.
27 Януари 2014 г.            
                                                                       Янко Николов Янков: . . . . . . . . . . . . . . . . . 

***