2010-05-20

КАКВО РЪКОВОДИ МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ? (5)

Address for letters:
Янко Николов Янков
ж.к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София
Ianko N. Iankov
Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria
Web sites:
================================================================
20 май 2010 г.

До г-н Бойко М. Борисов -
Министър-Председател на България
Министерски съвет (МС), бул. „Княз Дондуков” № 1
1000 (1194) София
Към: (персонален) вх. № 4379/2003-2010 г.


Информационно копие:
До техни Превъзходителства Посланиците,
акредитирани в София, България от:
1) Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия;
2) Кралство Белгия;
3) Федерална Република Германия;
4) Република Франция;
5) Кралство Холандия;
6) Делегацията на Европейската комисия;
7) Съединените Американски Щати; и
8) Конфедерация Швейцария.


Особена предварителна забележка:
            Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

            На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – вж.: „КАКВО РЪКОВОДИ МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ?  (5)”,  

http://iankov.blogspot.com/2010/05/5.html
 
 
І.
            Господин Министър-Председател,
            С настоящите редове се обръщам към Вас съвсем не за да дам възможност на ченгеджийско-мафиотската „Мадам” Соня Божикова (обслужваща вече неколко престъпни правителства като „многофункционална” несменяема Началник на Отдел „Приемна” при Министерския съвет) да препрати писмото ми уж „по компетентност” за решаване на онези, от които се оплаквам, или на абсолютно индиферентни към казуса институции и личности.
            Обръщам се към Вас ИМЕННО ЗАЩОТО НА НАСТОЯЩИЯ ЕТАП ОТ РАЗВИТИЕТО НА КАЗУСИТЕ ЕДИНСТВЕНИЯТ КОМПЕТЕНТЕН ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО ТЕХ СТЕ ИМЕННО ВИЕ!
            Обръщам се към Вас с искането да упражните висш институционален контрол върху дейността на Министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов,
         при когото съм регистрирал следните преписки:
вх. № 94-ЯЯ-200/2009 г.
вх. № 94-ЯЯ-201/2009 г.
вх. № 94-ЯЯ-206/2009 г.
вх. № 94-ЯЯ-87/2010 г. ,
         по които не съм получил отговор вече СЕДЕМ МЕСЕЦИ,
         КАТО ЕДНО ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, СРЕЩУ КОИТО Е ЕДНА ОТ ПРЕПИСКИТЕ – директорът на Института за правни науки при БАНкойто е кадрови офицер от бившите и сегашни специални служби при МВР,
         добронамерено ме е уведомил, че ако продължавам да търся правата  си, спрямо членовете на семейството ми ще бъдат проведени специални наказателни акции от специалните служби, които именно са виновни като разпоредители и обезпечители на извършването на въпросните нарушения на правата ми.

ІІ.
            Господин Министър-Председател,
            По същество в посочените (намиращи се при Министър Сергей Игнатов) преписки съм визирал казуси, в които съм фиксирал множество престъпни актове,
            извършени от кадрови и агентурни функционери на бившата Държавна сигурност и на сегашните специални служби (включително и по времето, когато лично Вие бехте генерал и Главен секретар на МВР), действуващи в сферата на научнообразователните институции,
            с които престъпни актове въпросните функционери брутално са нарушили множество мои права.

            Господин Министър-Председател,
            Като Ви уверявам, че настоящето мое обръщение към Вас евентуално ще бъде елемент от документацията, която в крайна сметка ще бъде предоставена на европейските съдебни и други институции,
            бих искал да пледирам пред Вас за експедитивно и принципно отношение към визираните казуси.
            Желая Ви крепко здраве и европейска благоразумност!
20 май 2010 г.                                                                   Янко Н. Янков

2010-05-19

КАК ДА ОЦЕЛЕЕМ В СОФИЙСКИЯ АФГАНИСТАН? (1)

Address for letters:


Янко Николов Янков

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

================================================================

19 Май 2010 г.До г-н Бойко М. Борисов -

Министър-Председател на България

Министерски съвет (МС), бул. „Княз Дондуков” № 1

1000 (1194) София

Към: (персонален) вх. № 4379/2003-2009 г.Особена предварителна забележка:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – вж.: „КАК ДА ОЦЕЛЕЕМ В СОФИЙСКИЯ АФГАНИСТАН?  (1)”, http://iankov.blogspot.com/2010/05/4.html*******

Господин Министър-Председател,

Неотдавна, в началото на този месец, при и по повод Вашата отправена към Министрите-членове на ръководеното от Вас Правителство препоръка да пътуват по улиците на София с градския транспорт или с лични велосипеди, бившият Министър на отбраната и настоящ Министър на външните работи Николай Младенов публично бе заявил пред медиите, че няма да се съобрази с Вашето мнение, тъй като вероятността човек да оцелее в Афганистан е много по-голяма, отколкото да оцелее по улиците на София.

Тъй като, Господин Министър-Председател, доколкото ми е известно, съгласно един от текстовете на българската Констуция (чл.105, ал.2) „Министерският съвет осигурява обществения ред и националната сигурност”;

тъй като, освен това, приемам, че въпросното лице както в качеството му на ангажирано с предишните правителства, така и в качеството му на бивш военeн специалист и Министър на отбраната, така и в качеството му на член на ръководеното от Вас Правителство несъмнено превъзходно знае, как точно и доколко както предишните правителства, така и сегашното Правителство са обезпечавали и обезпечават сигурността на обществения ред в София;

тъй като, също така, само преди нeколко месеци високопоставени служители на тайните (специалните) служби на държавата публично признаха (доколкото си спомням не къде да е, а пред Комисията по националната сигурност в Парламента), че в България държавни специални служби действуват включително и като като улични банди;

тъй като както официалните разкрития, така и мнението на юристите-специалисти е, че всъщност всички извършени в България през последните две десетилетия систематични престъпни актове са ръководени именно от бивши и настоящи ченгета от специалните служби;

тъй като съществуват още твърде много съображения от посочения по-горе тип, на които поне засега не е нужно да се спирам,

С НАСТОЯЩИТЕ РЕДОВЕ СЕ ОБРЪЩАМ КЪМ ВАС С ИСКАНЕТО ДА МЕ УВЕДОМИТЕ

КАК АЗ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО БИХМЕ МОГЛИ ДА ОЦЕЛЕЕМ В СОФИЙСКИЯ АФГАНИСТАН?;

ОЩЕ ПОВЕЧЕ, ЧЕ СМЕ БИЛИ И ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СМЕ ОБЕКТ НА ОНЕЗИ ИМЕННО „УЛИЧНИ БАНДИ”, КОИТО СА СИ ЧИСТОПРОБНИ ЧЕНГЕТА ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ.*******

Бъдете здрав, Господин Министър-Председател, и КОГАТО СЕ ДВИЖИТЕ ПО СОФИЙСКИТЕ УЛИЦИ, СЕ ПАЗЕТЕ ИМЕННО ОТ ОНЕЗИ „УЛИЧНИ БАНДИ”, ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОИТО СА СЛУЖИТЕЛИ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ!!!

19 май (съвпадението е случайно) 2010 г. Янко Н. Янков

КАКВО РЪКОВОДИ МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ? - (4)

Address for letters:
Янко Николов Янков
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София
Ianko N. Iankov
Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria
Web sites:
================================================================
19 Май 2010 г.


До: Сергей Игнатов –
внук, син и брат
на високопоставени комунистически престъпници,
член на чуждестранния състав
на днешните руски специални служби,
престъпен слуга
на българския ченгеджийско-мафиотски политически режим,
Министър на образованието, младежта и науката
бул. „Княз Дондуков” 2-а, 1000 София

Относно:
Отказа на Директора на Института за правни науки при БАН
и на Председателя на БАН да спазват изискванията
на Правото и на академичната практика


Информационно копие:
До техни Превъзходителства Посланиците,
акредитирани в София, България от:
1) Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия;
2) Кралство Белгия;
3) Федерална Република Германия;
4) Република Франция;
5) Кралство Холандия;
6) Делегацията на Европейската комисия;
7) Съединените Американски Щати; и
8) Конфедерация Швейцария.


Особена предварителна забележка:
            Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

            На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – вж.: „КАКВО РЪКОВОДИ МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ? – (4)”, 

http://iankov.blogspot.com/2010/05/4.html

*******

І.
            Господин Министър,
            Приложено представям Ви копия от 13 (тринадесет) страници документация, съврзана с моите професионални взаимоотношения с Директора на Института за правни науки при БАН и Председателя на БАН,
            дейността на които поне de jure официално подлежи на държавен административен контрол именно от Вас като Министър.

ІІ.
            Преди всичко следва да уточня, че става дума за следното:
            Първо: На 19 април 2009 г. официално съм регистрирал в деловодството на двете институции мое писмено правнорелевантно изложение;
            Второ: От Председателя на БАН до днес не съм получил абсолютно никакъв отговор;
            Трето: получил съм отговор от Директора на Института за Правни науки при БАН ст.н.с. д-р Веселин Цанков,
            който отговор Е ПРОТИВОПРАВЕН ПО СВОЕТО СЪДЪРЖАНИЕ и има недвусмислено характера на престъпно изпълнение на престъпните оперативни мероприятия на сегашните специални служби на българската държава,
            на които служби въпросното лице - Веселин Цанков - е БИВШ И НАСТОЯЩ СЛУЖИТЕЛ КАТО КАДРОВИ ОФИЦЕР,
            КОЙТО ФАКТ Е ЕДНО ОТ ХИЛЯДИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТОТАЛНАТА ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКА СЪЩНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ФУНКЦИОНИРАЩИЯ В БЪЛГАРИЯ НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ ВОЕННО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ.

ІІ.
            Господин Министър,
            Като Ви пожелавам крепко здраве и спокойна съвест,
            КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВАМ ДА МИ ДАДЕТЕ СВОЯ ВИСОКОПОСТАВЕН ДЪРЖАВНИЧЕСКИ КОМЕНТАРЕН ОТГОВОР НА ВИЗИРАНИЯ КАЗУС.
            Бъдете уверен,
            че както предишните три преписки, по които Вие вече СЕДМИ МЕСЕЦ не сте се произнесъл, така и тази преписка ще стане надлежно достояние на съответните европейски правозащитни и други институции;
            И ЧЕ РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ БЪДЕ ПОТЪРСЕНА КАКТО ИНСТИТУЦИОНАЛНА, ТАКА И ПЕРСОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ.
            Приложение: съгласно текста.
19 май 2010 г.                                                                   Янко Н. Янков

2010-05-09

КАКВО РЪКОВОДИ МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ? (3)

Address for letters:
Янко Николов Янков
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София
Ianko N. Iankov
Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria
Web sites:
================================================================
10 Май 2010 г.


До: Сергей Игнатов –
внук, син и брат
на високопоставени комунистически престъпници,
член на чуждестранния състав
на днешните руски специални служби,
престъпен слуга
на българския ченгеджийско-мафиотски политически режим,
Министър на образованието, младежта и науката
бул. „Княз Дондуков” 2-а, 1000 София
Към писмата ми по преписка вх. № 94-ЯЯ-200/2009 г.
Към писмата ми по преписка вх. № 94-ЯЯ-201/2009 г.
Към писмата ми по преписка вх. № 94-ЯЯ-206/2009 г.


Информационно копие:
До техни Превъзходителства Посланиците,
акредитирани в София, България от:
1) Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия;
2) Кралство Белгия;
3) Федерална Република Германия;
4) Република Франция;
5) Кралство Холандия;
6) Делегацията на Европейската комисия;
7) Съединените Американски Щати; и
8) Конфедерация Швейцария.


Особена предварителна забележка:
            Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

            На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – вж.: „КАКВО РЪКОВОДИ МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ?  (3)”, 

http://iankov.blogspot.com/2010/05/3.html

*******

І.
            Господин Министър,
            Вие, разбира се, много добре знаете това, но все пак за мен е от значение да Ви го припомня: става дума, че сред българските университетски (академични) среди Вие се ползувате с прозвището „Фараонът” - и то съвсем не заради напълно неоснователното набеждаване, че сте ангажиран с науката, изучаваща Древен Египет, а заради една Ваша друга, много по-актуално значима ангажираност – ангажираността Ви със Сакралната Власт, заради която именно по-рано бяхте издигнат и „избран” на заемания от Вас ректорски пост, а по-късно - интронизиран и на поста Ви като Министър.
            Става дума за това, че така както фараоните са били считани за всевластни богове, принадлежащи към управляващото Света и ЕгипетБожествено съзаклятничество”, така и лично Вие, още от времето на Вашето хаджийство в имащия жречески статус Университет на Свещения Питерсбург, сте бил зачислен в лоното (ложата) на особено перспективните чуждестранни жреци на КГБ и ФСБ (Федера́льная слу́жба безопа́сности Росси́йской Федера́ции), от която именно ложа впоследствие, поведени лично от супер ченгетата Юрий Андропов и Владимир Путин, се пръкнаха и видните функционери на постсъветския неоколониален ченгеджийско-мафиотски политически режим на България.
            А че това е точно така съвсем неотдавна официално и публично го призна един от най-видните путинови посланици, който недвусмислено заяви, че троянските коне на Путин се разиграват (и разиграват!) не само вътре в България, но и в самия център на Европа.
            Впрочем, както на всички много добре е известно, „конкурентната” на Вашата кандидатура за Министър съвсем неслучайно бе гениалният идиот проф. д-р Пламен А. Легкоступ, който бе станал не само професор, но дори и Ректор на Великотърновския университет съвсем не заради някакви научни заслуги, а именно заради ченгеджийските си заслуги към Федера́льная слу́жба безопа́сности Росси́йской Федера́ции.
            Впрочем, както е известно, след като Путиновата ФСБ бе връчила на въпросния Великотърновски идиот своите няколко награди, той се отблагодари, като скандализира българската интелектуална общност с това, че официално и тържествоно присъди на самия Владимир Путин почетното звание „Доктор хонорис кауза” в областта на юридическите науки.
            В цялата тази мърлява история лично Вие, Господин Министре, успешно конкурирахте въпросния идиот и бяхте избран за Министър съвсем не заради непринадлежност към престъпната Путинова кохорта, а просто поради елементарния факт, че докато онзи бе проглушил света с гордото размахване на дадените му от ФСБ награди, то лично Вие скромно бяхте премълчали за дадените лично на самия Вас такива награди.
            А това съображение, Господин Министър, несъмнено дава нов ракурсен поглед върху въпроса: „Какво, всъщност, ръководи Министър Сергей Игнатов – специализирана Путинова ченгеджийница или образователно Министерство на суверенна държава?”.

ІІ.
            Както несъмнено вече Ви е много добре известно, Господин Министър, още през ноември 2009 г. бях адресирал лично до Вас и надлежно регистрирал във Вашия офис три папки с визирани в тях три сравнително сложно-съставни казуси, свързани именно с ченгеджийската битност на българската университетска (академична) действителност.
            Два месеци по-късно, през януари 2010 г., с мен се срещна едно лице, хабилитирано в сферата на правните науки, но имащо всеизвестния статус на бивш (и несъмнено настоящ) кадрови офицер от системата на МВР, което:
            първо, ми даде да разбера, че му е много добре и в подробности известен фактът, че аз съм депозирал в Министерството на образованието три папки;
            второ, елегантно ми припомни имената на няколко души хабилитарани в сферата на правнтите науки личности, за които всички превъзходно знаем, че смъртта им е дело именно на съветските и на българските тайни служби (напр. доц. Иван-Асен Георгиев, доц. Цветан Цветанов, доц. Илко Ескенази, проф. Веселин Каракашев, доц. Валентин Александров);
            трето, съвсем недвусмислено ме уведоми (нещо, което аз си знаех!), че самият Министър на образованието, към когото съм се обърнал с въпросните три папки, е „част от играта на специалните служби”;
            четвърто, че по искане на службите самият Министър на образованието е бил разпоредил на своите служители въобще да не отговарят на моите официално депозирани искания;
            пето, че на службите е много добре известно, че моята лична безопасност въобще не ме вълнува,
            но че след предизвиканата именно от специалните служби смърт на моите няколко най-близки хора
            не бива да забравям, че имам други близки хора,
            за чиято безопасност трябва сериозно да помисля
            и в името на която да се откажа от заявените от мен пред институциите и съдилищата искания за отговорност.

ІІІ.
            Впрочем, след няколкомесечно спокойно обмисляне днес съм абсолютно категоричен, че въпросното лице съвсем не е било имало намерението да ме шантажира и плаши (както първоначално си помислих), и че просто се е било опитало да „сподели” с мен една чисто добронамерена загриженост.

ІV.
            И накрая – още нещо:
            Само преди няколко дни, на 06 май - официалния празник на армията и неофициалния празник на военизираните специални служби - на вратата на жилището ми позвъня и пред мен се представи млад човек, когото никога преди това не съм виждал; който ми каза, че е студент в Юридическия факултет на Софийския университет; че след няколко месеци му предстои да се дипломира; че е бил един от изявените активисти в правозащитната лига на журналиста Георги Ифандиев; че именно заради тази му близост с въпросния журналист в продължение на вече две години той е бил „ангажиран” от ДАНС да работи за компрометирането на този журналист и за обвиняването му като антисемит; и че сега, след като от ДАНС му били разказали за някакви мои публикации в Интернет, отнасящи се за науката и за образованието, поискали от него (под предлог, че търси от мен съвет) да проведе разговор относно методите на действие на специалните служби, след което да свидетелствува, че съм го бил агитирал да участвува в ръководена от мен организация, имаща за цел да осъществява дейност, насочена към компрометирането на ДАНС.

V.
            Няма що!
            Перверзията на българското краставо магаре на ФСБ не знае граници...
            А Вие, Господин Министре, ЧАСТ ЛИ СТЕ ОТ ТАЗИ ПЕРВЕРЗИЯ?
            Желая Ви крепко здраве и спокоен сън!
10 Май 2010 г.                                                                  Янко Н. Янков

2010-05-04

КАКВО РЪКОВОДИ МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ? (2)

Address for letters:
Янко Николов Янков
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София
Ianko N. Iankov
Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria
Web sites:
================================================================
04 Май 2010 г.


До: Сергей Игнатов –
внук, син и брат
на високопоставени комунистически престъпници,
член на чуждестранния състав
на днешните руски специални служби,
престъпен слуга
на българския ченгеджийско-мафиотски политически режим,
Министър на образованието, младежта и науката
бул. „Княз Дондуков” 2-а, 1000 София
Към писмата ми по преписка вх. № 94-ЯЯ-200/2009 г.
Към писмата ми по преписка вх. № 94-ЯЯ-201/2009 г.
Към писмата ми по преписка вх. № 94-ЯЯ-206/2009 г.


Информационно копие:
До техни Превъзходителства Посланиците,
акредитирани в София, България от:
1) Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия;
2) Кралство Белгия;
3) Федерална Република Германия;
4) Република Франция;
5) Кралство Холандия;
6) Делегацията на Европейската комисия;
7) Съединените Американски Щати; и
8) Конфедерация Швейцария.


Особена предварителна забележка:
            Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.
            На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – вж.: "КАКВО РЪКОВОДИ МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ? (2)"
http://iankov.blogspot.com/2010/05/2.html

 

*******
І.

            Господин Министър,
            Преди време, през 80-те години,
            по силата на наложените ми от комунистическата Държавна сигурност оперативни фактически обстоятелства
            ми се наложи да се запозная лично както с Вашия баща, така и с Вашия брат,
            които, по онова време, бяха включени в строго секретните оперативни мероприятия срещу мен и членовете на семейството ми,
            в НЕПOСРЕДСТВЕН РЕЗУЛТАТ на които мероприятия не само бях противозаконно осъден и престоях в затвора цели ШЕСТ ГОДИНИ,
            но и като НЕПОСРЕДСТВЕН РЕЗУЛТАТ на тези мероприятия „намериха” смъртта си баба ми Петкана, дядо ми Янко, брат ми Камен, баща ми Никола и майка ми Евтима.
            Както много добре Ви е известно, всичките досегашни правителства на българския посткомунистически ченгеджийско-мафиотски политически режим са се погрижили да обезпечат пълна безотговорност на престъпниците за извършените от тях престъпления.
            Дори нещо повече - всичките досегашни правителства на българския посткомунистически ченгеджийско-мафиотски политически режим са се погрижили да обезпечат на всички висши ръководни държавни длъжности да бъдат назачени именно най-близките роднини на най-отявлените комунистически престъпници, един от примерите за което сте и лично Вие.

ІІ
            Както много добре Ви е известно, преди ПОЛОВИН ГОДИНА съм регистрирал по надлежния ред три мои основани върху разпоредбите на българското Право искания за извършване на проверки и произнасяне по казуси, по които не само е компетентно, но е и ДЛЪЖНО да се произнесе именно ръководеното от Вас Министерство, непосредствено отговорен за което произнасяне сте лично Вие.
            Както много добре Ви е известно, в тези казуси са визирани факти и обстоятелства, които ПО НЕДВУСМИСЛЕНО ЯСЕН НАЧИН ПОКАЗВАТ, ЧЕ И ДНЕС ПРОТИВ МЕН СА БИЛИ ИЗВЪРШВАНИ И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ СТРОГО СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СЕГАШНИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ.
            Както много добре Ви е известно, ДО ДНЕС ВИЕ ПО АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ СТЕ КОМЕНТИРАЛИ ПОСОЧЕНИТЕ ОТ МЕН ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА И НЕ СТЕ МИ ДАЛИ НИКАКЪВ ОТГОВОР.
            Който факт по недвусмислено ясен начин показва, че и ЛИЧНО ВИЕ СТЕ ЕДИН ОТ ПРЕСТЪПНИТЕ СЛУГИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ.

ІІІ.
            Нямам абсолютно никакво намерение да коментирам Вашите „високи” качества като учен-изследовател, но съм длъжен да отбележа, че при извършената от мен проучвателна дейност в каталога на българската Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” съм открил факта, че в посочения каталог е депозирана и е регистрирана една-единствена издадена от Вас книга, която, наистина има три преиздавания, но текстът е един и същ.
            Е, все пак, съм длъжен да отбележа, че в същия каталог е отбелязано наличието на голямо множество т. нар. интервюта, дадени от Вас в качеството Ви на Министър;
            от които интервюта, впрочем, пределно ясно личи, че онова, което Вие наричате „Реформа на Българската академия на науките”, всъщност цели съвсем не да отстрани кретеноидните комунистически академични изчадия, а да бъде осъществен върху тях силов властнически шантаж, целящ да ги мотивира да продадат на Мафията безценните имоти на БАН, за сметка на което да запазят мизерните си заплати и пенсии.
            Или иначе казано:
            от тези Ваши интервюта пределно ясно личи, че Вие сте и действувате като абсолютно типичен мафиот.

ІV.
            Впрочем, Господин Министър, без тук да коментирам Вашите „високи” качества на учен-изследовател, съм длъжен да отбележа,
            че и самият аз съм написал и съм депозирал в посочената библиотека научен труд, посветен на тема, твърде близка до или дори тъждествена на Вашата египтология,
            а именно тема, разглеждаща политическите и правните учения на Древен Египет.

V.
            Впрочем, Господин Министър, в потвърждение на тезата,
            че лично Вие сте един от онези, за които се казва,
            че НЕКАДЪРНИТЕ ЗА НИЩО СА СПОСОБНИ НА ВСИЧКО,
            тук и сега прилагам списък на издадените от мен книги (статиите и интервютата много отдавна не ги броя):
Списък на книгите на Янко Н. Янков
            01. Янко Янков, Прогностика.// Теоретико-методологически проблеми, Издателство „Янус”, С., 1993, ISBN 954-799-178-7, формат 60 х 90 х 16, 288 с.;
            02. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Издателство Янус”, С., Том 1, 1994, ISBN 954-8550-02-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 640 с.;
            03. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Издателство „Янус”, С., Том 2, 1995, ISBN 954-8550-04-0, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 576 с.;
            04. Янко Янков, Увод в Психологията на правото, Издателство „Янус”, С., 1998, ISBN 954-8550-06-7, формат 60 х 84 х 16, 322 с.;
            05. Янко Янков, Психология на правото, Издателство „Янус”, С., Том 1, 2002, ISBN 954-8550-18-0 (Том 1), формат 60 х 84 х 16, 518 с.;
            06. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Издателство „Янус”, С., Том 3, 2002, ISBN 954-8550-07-5 (Том 3), формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 576 с.;
            07. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Издателство „Янус”, С., Том 4, 2003, ISBN 954-8550-09-1 (Том 4), формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 568 с.;
            08. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Издателство „Янус”, С., Том 5, 2003, ISBN 954-8550-20-2 (Том 5), формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 546 с.;
            09. Янко Янков, Политически и правни учения на Месопотамия, Издателство „Янус”, С., 2004; ISBN 954-8550-24-5, формат 60 х 84 х 16, 148 с.;
            10. Янко Янков, Политически и правни учения на Древен Египет, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-25-3, формат 60 х 84 х 16, 94 с.;
            11. Янко Янков, Политически и правни учения на Древен Иран, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-26-1, формат 60 х 84 х 16, 98 с.;
            12. Янко Янков, Политически и правни учения на Юдея, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-27-Х, формат 60 х 84 х 16, 126 с.;
            13. Янко Янков, Политически и правни учения на Древен Китай, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-28-8, формат 60 х 84 х 16, 132 с.;
            14. Янко Янков, Политически и правни учения на Древна Индия, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-29-6, формат 60 х 84 х 16, 94 с.;
            15. Янко Янков, Азбучни истини (Блясъци на остроумието, номинирани с тъмничен затвор), Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-11-3, формат 60 х 84 х 16, 352 с.;
            16. Янко Янков, Евтаназията, Танатологически аспекти, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-32-6, формат 60 х 84 х 16, 76 с.;
            17. Янко Янков, Смъртното наказание. Танатологически аспекти, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-15-6, формат 60 х 84 х 16, 134 с.;
            18. Янко Янков, Въведение в Танатологията. Феноменология на живота и смъртта, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-21-0, формат 60 х 84 х 16, 202 с.;
            19. Янко Янков, Руският тероризъм, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-33-4, формат 60 х 84 х 16, 130 с.;
            20. Янко Янков, Политически и правни учения на Древна Гърция, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-30-Х, формат 60 х 84 х 16, 532 с.;
            21. Янко Янков, Политически и правни учения на Древен Рим, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-31-8, формат 60 х 84 х 16, 456 с.;
            22. Янко Янков, Българският тероризъм, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-34-2, формат 60 х 84 х 16, 176 с.;
            23. Янко Янков, Хронология на най-известните терористични актове, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-35-0, формат 60 х 84 х 16, 150 с.;
            24. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 6, Издателство „Янус”, С., 2005, ISBN 954-8550-22-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 526 с.;
            25. Янко Янков, Прогностика. Теоретико-методологически проблеми, Второ, преработено и допълнено издание, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN 954-8550-37-7, формат 60 х 84 х 16, 444 с.;
            26. Янков, Я.,  Убийството. Танатологически аспекти, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-54-7, ISBN-13: 978-954-8550-54-3, формат 60 х 84 х 16, 142 с.;
            27. Янков, Я., Самоубийството (Танатологически аспекти), Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-53-9, ISBN-13: 978-954-8550-53-6, формат 60 х 84 х 16, 126 с.;
            28. Янков, Я., Политически и правни учения на Средновековния Ориент, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-50-4, ISBN-13: 978-954-8550-50-5, формат 60 х 84 х 16, 150 с.;
            29. Янков, Я., Политически и правни учения на Византия, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-49-0, ISBN-13: 978-954-8550-49-9, формат 60 х 84 х 16, 166 с.;
            30. Янко Янков, Политическите убийства, Книга І. Кой уби Володя Наков, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-10-5, формат 60 х 84 х 16, 150 с.;
            31. Янков, Я., Българският тероризъм, Второ, преработено и допълнено издание, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-51-2, ISBN-13: 978-954-8550-51-2, формат 60 х 84 х 16, 226 с.;
            32. Янков, Я., Секретните служби и научните кадри в БАН и СУ, (Политическа документалистика), Книга Първа, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-48-2, ISBN-13: 978-954-8550-48-2, формат 60 х 84 х 16, 144 с.;
            33. Янков, Я., Политически и правни учения. Основни аспекти на политико-правния генезис, Том 1, Древен Изток, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-42-3 (Том 1), формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 486 с.;
            34. Янков, Я., Политически и правни учения. Основни аспекти на политико-правния генезис, Том 2, Древна Европа. Гърция, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-43-1 (Том 2), формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 452 с.;
            35. Янков, Я., Политически и правни учения. Основни аспекти на политико-правния генезис, Том 3, Древна Европа. Рим, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-44-Х (Том 3), формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 412 с.;
            36. Янко Янков, Българският тероризъм, Трето, преработено и допълнено издание, Издателство „Огледало”, С., 2006,
            37. Янко Янков, Политическите убийства. Книга IІ. Кой ми попречи да убия вицепрезидента Ярослав Радев и експремиера Андрей Луканов, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN-10: 954-8550-12-1 (Книга 2), ISBN-13: 978-954-8550-12-3, формат 60 х 84 х 16, 156 с.;
            38. Янко Янков, Танатология. Наука за хуманизиране на живота чрез демистификация на смъртта, Издателство Янус”, С., 2007, ISBN-10: 954-8550-36-9, ISBN-13: 978-954-8550-36-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 752 с.;
            39. Янко Янков, Кутията на Пандора. Една калейдоскопична визия върху тероризма, Издателство Янус”, С., 2007, ISBN-10: 954-8550-16-4, ISBN-13: 978-954-8550-16-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 630 с.;
            40. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 4, Средновековие. Книга 1. Ориент. Византия, Издателство Янус”, С., 2007, ISBN-13: 978-954-8550-61-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 230 с.;
            41. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 5. Средновековие, Книга 2. Русия, Издателство Янус”, С., 2007, ISBN-13: 978-954-8550-62-8, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 744 с.;
            42. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 6. Средновековие, Книга 3. Западна Европа, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN-13: 978-954-8550-63-5, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 478 с.;
            43. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 7. Новото време, Книга 1, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN-13: 978-954-8550-65-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 447 с.;
            44. Янко Янков, Научни записки и фрагменти (Параметрите на психотронната власт и на възможностите за защита на човешката същност), Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN 978-954-8550-69-7, формат формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 470 с.;
            45. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 7, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN-10: 954-8550-57-1, ISBN-13: 978-954-8550-57-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 548 с.;
            46. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 8, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN: 978-954-8550-58-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 490 с.;
            47. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 9, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN: 978-954-8550-60-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 311 с.;
            48. Янко Янков, Легитимните основи на политическата власт в България, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN-10: 954-85-50-14-8,  ISBN-13: 978-954-85-50-14-7, формат формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 491 с.;
            49. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 8. Новото време, Книга 2, Издателство „Янус”, С., 2008, ISBN 978-954-8550-66-6, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 445 с.;
            50. Янко Янков, Българският посткомунистически геноцид, Издателство „Янус”, С., 2008, ISBN: 978-954-85-50-64-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат),  332 c.;
            51. Янко Янков, Статии и студии, С., Издателство „Янус”, С., 2009, ISBN 978-954-8550-68-0, формат формат 70 х 100 х 16 (голям формат),  410 с.;
            52. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 9. Новото време, Книга 3, Издателство „Янус”, С., 2009, ISBN 978-954-8550-67-3, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 480 с.;

VІ.
            И така, ДЪЛБОКОУВАЖАЕМИ ВИСОКОВЛАСТНИЧЕСКИ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАН НАУЧЕН ПИКЛЬО,
            с настоящите си редове за пореден път Ви приканвам
            да вземете официално държавновластническо становище по депозираните от мен пред Вас казуси
            и да ми отговорите по официален начин.
            Желая Ви крепко здраве и спокоен сън!
04 Май 2010 г.                                                                  Янко Н. Янков