2010-08-30

СЪДИЯ ИЛИ ЖРИЦА НА ЧЕРВЕНИЯ ФЕНЕР Е ПОЛИНА ЯКИМОВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД НА СОФИЯ-ГРАД?

Address for letters:

Янко Николов Янков

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://vbox7.com/collection:708949

================================================================

30 август 2010 г.

До Административен съд-София-град

ул. „Георг Вашингтон” №17, 1000 София

І-во отделение, 15 състав, Адм. д. № 2745 /2008 г. -

ченгеджийско-мафиотската курва и проститутка

Полина Якимова, изпълняваща длъжността

Съдия“-докладчик по делото

Особена предварителна забележка:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и текста на настоящето мое правнорелевантно гледище – вж.: Съдия или жрица на Червения фенер е Полина Якимова от Административния съд София-град?”,

http://iankov.blogspot.com/2010/08/blog-post_30.html

*************

Ваша ченгеджийско-мафиотска високоблагородна „съдийска“ курвенско-проститутска чест,

Като обръщам Вашето височайше внимание върху съвкупността от фактите,

че още на 08 май 2008 г. съм предявил Иск, по повод и във връзка с който по Ваше „благоволение“ е било образувано посоченото административно дело;

че после, В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС на Вашите „високоблагородни“ сутеньори от специалните служби на държавата и от структурите на българския клан на руската Червена Мафия,

Вие и Вашите високопоставени колеги от проститутския вертеп на Върховния административен съд

предприехте специална стратегия на обезсмислящо и унищожително процедурно замотаване на делото;

че СЛЕД ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕ ГОДИНИ ВЕЧЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА ИМА НЯКАКВО ОКОНЧАТЕЛНО РЕШЕНИЕ ПО КАЗУСА,

до което, обаче, аз нямам никакъв информационен достъп и за което не съм получил никакво съобщение;

че чрез тази Ваша курвенско-проститутска стратегия Вие се опитвате да блокирате и да провалите моята възможност да използувам процедурата пред Европейския съд в Стразбург

(където, впрочем, по традиция като български „съдии“ винаги са действували и продължават да действуват Ваши долнопробни, но високопоставени колеги от българския клан на руската Червена мафия!!!);

с настоящите написани и подписани от мен официални правнорелевантни редове ясно и категорично обръщам Вашето височайше ченгеджийско-мафиотско курвенско-проститутско внимание върху обстоятелството,

ЧЕ НАСТОЯВАМ ДА ПОЛУЧА СЪОБЩЕНИЕ (и копия от официалните „съдийски“ актове) ОТНОСНО ХОДА И СЪСТОЯНИЕТО НА СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС.

30 август 2010 г. Янко Н. Янков

2010-08-29

ДАНС - ЦЕНТЪР ИЛИ ПЕРИФЕРИЯ НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО-8

Address for letters:

Янко Николов Янков -

гражданин на Европейския съюз

ЕГН 44 08 13 32 28

Единствен валиден адрес за връчване на съдебна документация:

1172 София, ж. к. „Дианабад”, блок 4, вход 1, етаж 6, ап. 38

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

================================================================

30 август 2010

До: Административен съд - София-град

І-во отделение, 5-ти състав, Адм. дело № 6113 / 2008,

Владимир Николов,

ченгеджийско-мафиотски травестит и педерунгел,

изпълняващ длъжността Съдия”-Докладчик по делото

ул. „Георг Вашингтон” №17

1000 София

Особена предварителна забележка:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и текста на настоящето мое правно гледище – вж.: ДАНС-ЦЕНТЪР ИЛИ ПЕРИФЕРИЯ НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО - 8


http://iankov.blogspot.com/2010/08/8.html

Първо:

На 16 (20-ти) октомври 2008 г. предявих и регистрирах СЪДЕБЕН Иск срещу Президента на Република България, Министерския съвет (Правителството) на Република България и осемнадесет (18) техни деликтни солидарни съучастници (другари, съдружници).

Като фактическо, като правно и като аргументационно основание на моя СЪДЕБЕН Иск съм посочил ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, свързани

както с персоналното назначаване на Председателя (шефа) на новосъздадената Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС),

така и с подбора и назначаването на целия кадрови състав на Агенцията, повече от 50% от който състав са именно лица със зловещо престъпно минало като бивши дългогодишни служители на зловещата комунистическа Държавна сигурност.

На основание така предявения от мен Иск бе образувано Административно дело № 6113 по описа за 2008 г., І-во отделение, 5-ти състав, при „съдия”-докладчик Владимир Николов,

след което въпросният изпълняващ съдийска длъжност ченгеджийско-мафиотски травестит и педерунгел (и естествено, ченгеджийско-мафиотска мъжка курва и проститутка),

предприе стратегия на обезсмислящо замотаване на делото, при и по повод на което досега съм депозирал своите писмени правни гледища, имащи следните дати:

14 ноември 2008 г.,

05 декември 2008 г.,

16 декември 2008 г.,

02 (07) май 2009 г.,

23 февруари 2010 г., и

07 юни 2010 г.

ВЪПРЕКИ КОЕТО, ОБАЧЕ, ДО ДНЕС

не само не съм получавал абсолютно никакви съобщения относно развитието на съдебния процес,

НО И НЕ МИ Е ВЪЗМОЖНО ДА ОТКРИЯ КАКВИТО И ДА СА СЛЕДИ ОТ и да получа какъвто и да е достъп ДО ВЪПРОСНОТО СЪДЕБНО ДЕЛО -

което, несъмнено, противно на законите на физиката, но в пълно съответствие със законите на ченгеджийско-мафиотската власт на Новата Империя на Злото, най-вероятно ИЛИ просто е „изчезнало”, „преминало в небитието”,

ИЛИ СЕ НАМИРА В СФЕРАТА НА СПЕЦИАЛНО ОРГАНИЗИРАНА СИСТЕМА ОТ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРАВЕЩИ НЕВЪЗМОЖЕН МОЯ ДОСТЪП ДО ПАПКАТА НА ТОВА ДЕЛО, за да бъде по този начин обезпечена съдебната безотговорност на престъпниците.

Второ:

С настоящите написани и подписани от мен редове изрично, ясно и категорично обръщам внимание

на изпълняващия съдийска длъжност ченгеджийско-мафиотски травестит и педерунгел (и естествено, ченгеджийско-мафиотска мъжка курва и проститутка) - първоинстанционен съдия”-докладчик по делото Владимир Николов,

че НАСТОЯВАМ ДА ПОЛУЧА СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ХОДА НА СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС.

30 август 2010 г. Янко Н. Янков

ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО - 6

Address for letters:

Янко Николов Янков -

гражданин на Европейския съюз

ЕГН 44 08 13 32 28

Единствен валиден адрес за връчване на съдебна документация:

1172 София, ж. к. „Дианабад”, блок 4, вход 1, етаж 6, ап. 38

Address for letters:

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

================================================================

30 август 2010

До: Административен съд - София-град

І-во отделение, 14-ти състав, Адм. дело № 5917/2008 г.,

Пламен Горелски -

ченгеджийско-мафиотски травестит и педерунгел,

изпълняващ длъжността „Съдия”-Докладчик по делото

ул. „Георг Вашингтон” № 17, 1000 София

Особена предварителна забележка:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и текста на настоящето мое правно гледище – виж: ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО - 6”,

http://iankov.blogspot.com/2010/08/6_29.html

Първо:

На 10 октомври 2008 г. предявих и регистрирах Иск срещу Министерския съвет (Правителството) на Република България, както и срещу осемнадесет (18) негови деликтни солидарни съучастници (другари, съдружници).

Като фактическо основание на моя Иск съм посочил, че на 01, 02 и 03 август 2008 г., а отделно от това по-късно - на 09 септември 2008 г. - Премиерът (Министър-Председателят) на Правителството на Република България, депутати и министри-членове на Правителството са участвували в имащи престъпен характер тържествени и възхвалителни публични прояви, по време на които показно и дори демонстративно са давали да се разбере, че са неразривно свързани както с идеологията, така и с практическата престъпна дейност на Ленин, Сталин и Империята на Злото – СССР.

Като правно основание на моя Иск съм посочил, че по силата на Закона за обяваване на комунистическия режим в България за престъпен, както и по силата на чл. 108 от Наказателния кодекс, въпросните изяви на цитираните висши партийни и правителствени функционери имат несъмнено престъпен характер.

На основание така предявения от мен Иск бе образувано Административно дело № 5917 по описа за 2008 г., І-во отделение, 14-ти състав, при „съдия”-докладчик Пламен Горелски, след което въпросният изпълняващ съдийска длъжност ченгеджийско-мафиотски травестит и педерунгел предприе стратегия на обезсмислящо замотаване на делото, при и по повод на което съм депозирал своите писмени правни гледища, имащи следните дати:

14 ноември 2008 г.,

05 декември 2008 г.,

22 декември 2008 г.,

02 май 2009 г. и

22 февруари 2010 г.

Второ:

Уточнявам, че след предявяването на моята т. нар. „Частна жалба“, което бе станало още на 05 декември 2008 г., до днес

не само не съм получавал абсолютно никакви съобщения относно развитието на съдебния процес,

НО И НЕ МИ Е ВЪЗМОЖНО ДА ОТКРИЯ КАКВИТО И ДА СА СЛЕДИ ОТ ВЪПРОСНОТО СЪДЕБНО ДЕЛО -

което, несъмнено, противно на законите на физиката, но в пълно съответствие със законите на ченгеджийско-мафиотската власт на Новата Империя на Злото, просто е „изчезнало”, „преминало в небитието”.

Трето:

С настоящите написани и подписани от мен редове изрично, ясно и категорично обръщам внимание

на изпълняващия съдийска длъжност ченгеджийско-мафиотски травестит и педерунгел първоинстанционен съдия”-докладчик по делото Пламен Горелски,

че НАСТОЯВАМ ДА ПОЛУЧА СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ХОДА НА СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС.

30 август 2010 г. Янко Н. Янков