2021-05-09

Нови персонални меморандуми от месец май 2021 г.

 


Тук са събрани линкове към нови персонални меморандуми на проф. Янко Николов Янков-Вельовски публикувани през месец май 20201 г. Може да ги изтеглите във Word формат от следните адреси:


https://www.eurochicago.com/wp-content/uploads/2021/05/55-04.05.2021.doc

https://www.eurochicago.com/wp-content/uploads/2021/05/56-05.05.2021.doc

https://www.eurochicago.com/wp-content/uploads/2021/05/57-05.05.2021.doc

https://www.eurochicago.com/wp-content/uploads/2021/05/58-05.05.2021.doc

https://www.eurochicago.com/wp-content/uploads/2021/05/59-05.05.2021.doc

https://www.eurochicago.com/wp-content/uploads/2021/05/64-07.05.2021.doc

https://www.eurochicago.com/wp-content/uploads/2021/05/65-07.05.2021.doc

https://www.eurochicago.com/wp-content/uploads/2021/05/66-07.05.2021.doc

https://www.eurochicago.com/wp-content/uploads/2021/05/69-09.05.2021.doc

https://www.eurochicago.com/wp-content/uploads/2021/05/70-10.05.2021.doc

https://www.eurochicago.com/wp-content/uploads/2021/05/71-10.05.2021.doc

https://www.eurochicago.com/wp-content/uploads/2021/05/75-14.05.2021.doc

https://www.eurochicago.com/wp-content/uploads/2021/05/76-17.05.2021.doc


..

Фрагмент

Фрагмент 09 Май 2021 г., Шестдесет и девети (69-ти) персонален Меморандум, отделно Специално Продължение на 42-ри и 43-ти Мемерондуми. Казус: „Престъпната дейност на Специалните Служби и Цялата Държавна Власт срещу: tttмен, tttпървата ми съпруга Емилия Станкова Станкова, tttнейният Баща, tttнеговата втора съпруга и фактически нейната втора (доведена) Майка (Мащеха), tttнейната родна Майка, tttнейната родна Сестра, tttсъпругът на нейната сестра, tttкакто и други лица от фамилията на нейният Баща и фамилиите на неговата първа и втора съпруга. {1}Впрочем, изрично и ясно настоявам тя да бъде разпитана като свидетел относно извършената от мен престъпна дейност, чрез която тя като студентка в трети курс по специалността „Фармация” абсолютно безпроблемно бе „освидетелствувана” от специален тричленен екип високопоставени преподаватели-специалисти от същият факулетет; при което те съставиха официален документ, че тя не би могла да бъде „фармацевт”, тъй като е категегорично доказано, че има непоносима алергичност към почти всички био-химико-медикаментозни препарати, с които фармацевтите работят; при което изрично и официално препоръчаха на Министерството на образованието да бъде обезпечено нейното „прехвърляне” и „записване” като студент по някаква хуманитарна дисциплина в Софийския Университет. {2}Изрично и ясно настоявам тя да бъде разпитана като свидетел относно извършената от мен престъпна дейност, чрез която аз като ноторно известен по онова време високо-покровителствуван от най-високо-авторитетните професори в единствения по онова време ЮФ абсолютно безпроблемно обезпечих нейното записване (без приемен изпит!!!) като студентка в ЮФ. {3}Изрично и ясно настоявам тя да бъде разпитана като свидетел относно извършената от мен престъпна дейност, чрез която аз като колега (и „съсед” в един и същи работен преподавателски кабитен (№303) на високоавторитетната преподавателка, която бе Председател на Комисията по конкурса за избор на научен сътрудник-специалист в една високопоставена държавна институция с ранг на Министерство, нейното „спечелване на конкурса” и назначаването й на същата длъжност. {4}Изрично и ясно настоявам тя да бъде разпитана относно възложената й от нейният вербовчик от ДС и извършената от самата нея ШИРОКОСПЕКТЪРНА И МНОГОПОСОЧНА престъпна дейност спрямо мен, включително и относно това, че абсолютно противоправно и престъпно, въпреки че тя и синът ни си имаха свое собствено жилище, тя обезпечи „изземването” на моето жилище и облекчи ССОМ на ДС относно моето интерниране (принудително заселване) в родното ми село. {5}Изрично и ясно настоявам тя да бъде разпитана относно възложената й от нейният вербовчик от ДС и извършената от самата нея ШИРОКОСПЕКТЪРНА И МНОГОПОСОЧНА престъпна дейност спрямо втората съпруга на нейният Баща, Цветана (Цанка) Ценова, която в продължение на цели 16 (шестнадесет!!!) години всеотдайно се е грижела за нейното отглеждане и отрасване (израстване) от ученичка в основното училище и гимназията и студентстното й; а после, още веднага след раждането на нашия син, именно тя, нейната мащеха, там на село, в продължение на няколко години всеотдайно се грижеше за нащият син, за да може през това време тя, майката на нашия син, да живее в София и да бъде студентка. Впрочем, както по онова време, така и сега, едно от основните стратегически направления на престъпната дейност на Специалните Служби винаги е била и е ТОТАЛНОТО УНИЩОЖЕНИЕ НА СЕЙМЕЙНО-ФАМИЛНИЯТ САКРАЛИТЕТ И СУВЕРЕНИНИТЕТ, чрез който именно подход е била обезпечавана пълната зависимост на вербуваният от неговите господари от Специалните Служби. {6}Изрично и ясно настоявам тя да бъде разпитана относно възложената й от нейният вербовчик от ДС и извършената от самата нея ШИРОКОСПЕКТЪРНА И МНОГОПОСОЧНА престъпна дейност спрямо самият нейн Баща, който по повод и във връзка именно на нея МНОГОКРАТНО е бил „привикван”, „задържан” и шантажно „обработван” и манипулиран за едно-две-три денонощия в секретните арестантски помещия на Секретният Команден Център на МВР „Анка Партизанката”, базиран в село край Михайловград. {7}Впрочем, също така,изрично и ясно настоявам тя, Емилия Станкова, да бъде разпитана относно възложената й от нейният вербовчик от ДС и извършената от самата нея ШИРОКОСПЕКТЪРНА И МНОГОПОСОЧНА престъпна дейност спрямо: ***моята Майка, ***моят Баща и ***моят Брат. {8}Също така, изрично и ясно настоявам тя, Емилия Станкова, да бъде разпитана относно това ***какви точно са били великолепно изпълнените от нея престъпни строго секретни поръчения спрямо мен и други такива „обекти” на престъпната дейност на ДС, ***за да се „случи” така, че именно по времето, когато аз вече бех изпратен в затвора, тя е била „заслужила” наградата да бъде изпратена в Москва, в същата онази Школа на КГБ, в която преди това е бил обучаван легендарният Карлос Чакала; ***където, в която именно Школа на КГБ, тя е защитила „гениалната” „високо научната” тема за дисертация, посветена на „ролята на комунистическата трудова младеж за усъвършенствуването на социалистическото законодателство в България”. {9}Също така, изрично и ясно настоявам тя, Емилия Станкова, да бъде разпитана относно това ***защо тя е позволила и не се е противопоставила на същият този престъпен екип на Специалните служби, който тя превъзходно „знае” и „познава”, и който екит е извършил: ***систематични престъпни дейности както лично срещу нашият син, ***така и срещу първото семейство на нашият син; ***така и срещу бащата на втората съпруга на нашият син, спрямо когото тези специални служби са извършили камуфлажно прикрито убийство.

2021-05-08

Фрагмент

Фрагмент 08 Май 2021 г., Шестдесет и осми (68-ми) персонален Меморандум, отделно Специално Продължение на 42-ри и 43-ти Мемерондуми. Казус: „Престъпната дейност на комунистическата ДС и НЕО-ПОСТ-комунистическите специални служби, НАСОЧЕНА СРЕЩУ първата ми съпруга Емилия Станкова Станкова, родена 1949 г. в с. Говежда, област Монтана. НАЧАЛОТО НА КОЯТО ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ {поне според моята официална документация!!!} е било положено по повод и във връзка с мен и това е било фиксирано в „Строго Секретно Дело №13304 от Октомври 1976 г., Първи отдел на Шесто Управление на ДС. КОЯТО ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ още в същият момент е била разпростряна върху: tttнейният Баща, tttнеговата втора съпруга и фактически нейната втора (доведена) Майка, tttнейната родна Майка, tttнейната родна Сестра, tttсъпругът на нейната сестра, tttкакто и други лица от фамилията на нейният Баща и фамилиите на неговата първа и втора съпруга. Впрочем, от съдържанието на визираното „Дело №13304 от Октомври 1976 г” Е ОЧЕВАДНО ВИДНО, ЧЕ ФАКТИЧЕСКИ ОЩЕ ПРЕДИ ТОВА, още на 20 Август 1975 г. оперативният офицер е бил проявил ТРИ ОТДЕЛНИ ИСКАНИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО НЕЯ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ЛИЦА, КОИТО СА МУ БИЛИ НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕСТЪПНИ ОСТРО ШАНТАЖНИ ССО

2021-05-07

Съобщение

Янко Николов Янков Днес, 07 Май, преди малко ми се обадиха от Полицията, за да ме разпитат като „свидетел” по мое искане за разследване от преди 6 шест години по кодово дело „Камертон” Тази призовка за разпит е нелегитимна и Е ПРЕСТЪПНА, защото отдавна трябваше да има Прокурорско разпореждане за извършване на следствие от Следовател. Моето оригинално от преди 6 шест години искане по „Камертон” засяга секретната дейност на един бивш милиционер от Пловдив, осъждан зу убийство и днес е собственик на Дететктивската фирма „Тони Бонд”, на Теодора Уинтърс пловдивска оперна певица, гражданин на САЩ, агент на българските СпецСлужби, на един високопоставен офицер, полковник Николай Петров, от секретните служби на МО, професор. С това призоваване СпецСлужбите СЛЕД НЕУСПЕШНОТО МОЕ ЗАРАЗЯВАНЕ С ЦЕЛ ДА БЪДА ОПЕРИРАН ПО СПЕШНОСТ И ТАКА ЛИКВИДИРАН С КАМУФЛАЖНИ БОЛЕСТНИ АРГУМЕНТИ, Сега целта им е да ме прибутат в сграда на МВР, за да могат да правят с мен каквото си искат. Още днес ще подготвя моя 67-ми ПерсоналеН Меморандум ДО съответните адресати Целта на СпецСлужбите Е НЕСЪМНЕНА И ПРЕДЕЛНО ПРОЗРАЧНА И ЯСНА – ДА МЕ ЛИКВИДИРАТ ПРЕДИ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОМЕНИ В СВЕТА И В БЪЛГАРИЯ И ДА СЕ ОТЪРВАТ ОТ МОИТЕ ОГРОМНИ ДОКУМЕНТАЛНИ МАСИВИ ЗА ТЕХНАТА МНОГОСТРАННА ПРЕСТЪП НА ДЕЙНОСТ.

2021-05-01

Петдесет и четвърти персонален Меморандум (54/01.05.2021)

 

Address for letters:

Янко Николов Янков –

Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното правотъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ;

В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТРИ (3) ГОДИНИ: интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня;

В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ШЕСТ (6) ГОДИНИ: осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

СЛЕД ДЕВЕТ (9) ГОДИНИ: на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.; отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата; /// Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ);

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права; /// Председател на Съюза на юристите-демократи.

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

E-mail : iankov.bg@gmail.com ////// Web site: http://iankov.blogspot.com/ ;

Уикипедия: http://bg.wikipedia.org/wiki/Янко_Янков_(учен)

Видео: http://vbox7.com/collection:708949/

Списък на книгите, 2020 г.: http://iankov.blogspot.com/2020/11/04-2020.html ,

Национален регистър на издаваните книги в България

Янко Николов Янков , Общ брой резултати: 116

http://booksinprint.bg/Publication/Search?SearchCriteria=AuthorName%3A%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3AAnd&SortBy=Title&page=2

====================================================01 Май 2021 г., Петдесет и трети (54-ти) персонален Меморандум, отделно Специално Продължение на 42-ри и 43-ти Мемерондуми.

Казус: „ССОМ. Престъпна дейност на Специалните служби {СС} на Българската Правителствено-Мафиотска Хунта, използуващи престъпните „услуги” на професионални лекари и други т. нар. „медицински ангажирани лица” за извършването на различни видове специализирани престъпни дейности в полза на Оперативните Мероприятия на Престъпните СС за обезпечаване на СТРАТЕГИЧЕСКИ И ОПЕРАТИВНИ Медицински, Био-Химико-Медикаментозни и други специфични подобни и аналогични покушения и обезпечаване на камуфлажно прикрите на различни видове ПОКУШЕНИЯ И ФАКТИЧЕСКИ УБИЙСТВА.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Управително Ръководните лица на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, (Токуда Болница), София, 1407, бул. Никола Й. Вапцаров”, 51Б, E-mail: Не е ли странно и заслужавашо специално внимание това, че „във века на електронните контакти” Токуда Болница не е обявила нито един Електрорен адрес E-mail.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Управително Ръководните лица на Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина, УМБАЛСМ Н. И. Пирогов ЕАД, София, бул. Тотлебен № 21, E-mail: security@pirogov.bg; E-mail: pirogov@pirogov.bg;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


***До Нейно Превъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова, Посланик на Руската Федерация в България, Наследствен Съдружен Главен Надзирател на Съветско/Руско-Американско-Европейския Концлагер България, бул. Драган Цанков № 28, София, E-mail:info@russia.bg;

***До Российский совет по международным делам – РСМД, Некомерчески Академичен и Дипломатически мозъчен център на външнополитическото съобщество на Русия, създаден с указ на президента от 2 февруари 2010 г., 119049, Москва, 4-й Добрынинский переулок, дом 8, E-mail: welcome@russiancouncil.ru; facebook.com/russiancouncil;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

***До Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа, Посланик на САЩ в България, Наследствен Съдружен Главен Надзирател на Съветско/Руско-Американско-Европейския Концлагер България, ул. Козяк 16, София 1408, E-mail:SofiaEmb@state.gov; E-mail: acs_sofia@state.gov; E-mail: Sofia@usembassy.bg;

***До Нейно Превъзходителство г-жа Джесика Ким, Федерален Прокурор, Официален Представител на Министъра на Правосъдието и Главен Прокурор на САЩ, Специален Юридически Съветник на Американския Съдружен Главен Надзирател на Либерално-Глобалистичния Концлагер България относно ефективността на българския екзекуционен концлагерен режим.

Nota Bene! Чрез тук визираният Меморандум отправям Специално Предизвикателство най-вече към Нейно Превъзходителство г-жа Джесика Ким, която, НЕ САМО както всички други адресати, НО НАЙ-ВЕЧЕ КАТО ВИСОКОПОСТАВЕН ЮРИСТ, ПРЕВЪЗХОДНО ЗНАЕ И РАЗБИРА, че още от момента на нейното назначаване в Посолоството на САЩ е осъществила НЕ САМО ИНСТИТУЦИОНАЛНО, НО И ИНДИВИДУАЛНО ЛИЧНОСТНОВО-СУБЕКТНО СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ в правата и задълженията на ОТГОВОРЕН СУБРОГАТОР относно всичките параметри на моите адресирани до посолството МЕМОРАНДУМНИ КАЗУСИ!!!

Впрочем, Ваше Превъзходителство г-жо Ким

Какво е за Вас Правото:

въздигнатата в Закон Воля на Владетеля; на Ръководителя на Регионалната Комунистическа Партия {Ленин, Сталин, Мао, Тодор Живков}, на Ръководителя на модернизирания НеоТроцкизъм - Нео-Либералния Глобализъм {Джо Бойдън}; на Главатаря на НеоКолониалната Правителствено-Мафиотска Хунта; на КГБ, ЦРУ и прочее; на Световното ТНК - Транс-Национално Корпоративно Банково Задкулисие - Световният banksterism {изразът е от 1932 г. на прокурора на Ню Йорк Фердинанд Пекора и на Президента Рузвелт, „Glass-Steagall Act“};

ИЛИ НЕЩО ДРУГО?

Какво е за Вас Правото, Джесика Ким? Какво означава за Вас Задължението да Служите Безупречно на Правото?!?

Откакто Вие сте в България с Високопоставената Ви Стратегическа Мисия в сферата на Правосъдието в България лично и косвено до Вас аз съм адресирал голямо множество конкретни казусни искания;

в МЪЛЧАЛИВ „отговор” на които Вие конклудентно пределно ясно искате от мен „да проумея и да разбира”, че във Вашата ВисокоАвторитетна Професионална Юридическа Квалификация се съдържат абсолютно същите функционални характеристики, които са същностно присъщи най-вече за възпитаниците на Софийската „Симеоновска академия” – а именно, че единственото изискване към всички е да бъдат Независими – преди всичко от себе си и най-вече от Правото;

И ЧЕ, ВСЪЩНОСТ, Официалните Хуманитарни Принципи и Норми на Международното Право за Вас не са Право; и ЧЕ ВИЕ ФАКТИЧЕСКИ със садистичен концлагерно-надзирателски АПЛОМБ искате от мен аз да проявя концлагерно-затворнически рефлекс

{какъвто аз, дори за секунди не съм проявявал по време на най-жестоките ми третирания в концлагера в Девня и в затворите!!!}

и „да приема” Вашата перверзна теза, че ХИЛЯДИТЕ факти, които аз съм Ви посочил не са престъпни и че Вашите любими туземни български канибали не извършват престъпления!!!

Това ли е Вашата Американска Мечта {American Dream}, Ваше Превъзходителство” Джесика Ким, - да сте Официален Високопоставен Юрист, който няма абсолютно нищо общо с Правото ???

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

***До Негово Превъзходителство г-н Цветан Кюланов, изпълняващ длъжността Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, Интронизиран Съдружен Главен Надзирател на Съветско/Руско-Американско-Европейския Концлагер България, ул. Г.С. Раковски №124, София 1000, E-mail: COMM-REP-SOF@ec.europa.eu (link sends e-mail);

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

***До Негово Превъзходителство г-н Роб Диксън, Посланик на Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия в България; още от момента на неговото дипломатическо встъпване в България е осъществил НЕ САМО ИНСТИТУЦИОНАЛНО, НО И ИНДИВИДУАЛНО ЛИЧНОСТНОВО-СУБЕКТНО СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ в правата и задълженията на ОТГОВОРЕН СУБРОГАТОР относно всичките параметри на моите ВЕЧЕ НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с Правителствените и Димполатическите представители на Великобритания, КОНКРТНО, ДРАСТИЧНО, ПРЕСТЪПНО проявили се и нагло систематично продължаващи да се проявяват специално спрямо мен и моето семейство като ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПНИ екзекутивни и екзекуционнни СЪДРУЖНИЦИ на Господарите на Българската Компрадорска Правителствено-Мафиотска Хунта, НеЛегитимно функционираща като Държавна Власт; ул. „Московска” № 9, София –Ц 1000, E-mail: BritishEmbassySofia@fco.gov.uk ; E-mail: nformation@british-embassy.bg;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

***До Нейно Превъзходителство г-жа Мюриел Берсе Коен, Посланик на Конфедерация Швейцария в България, още от момента на нейното дипломатическо встъпване в България е осъществила НЕ САМО ИНСТИТУЦИОНАЛНО, НО И ИНДИВИДУАЛНО ЛИЧНОСТНОВО-СУБЕКТНО СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ в правата и задълженията на ОТГОВОРЕН СУБРОГАТОР относно всичките параметри на моите ВЕЧЕ НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с Правителствените и Димполатическите представители на Швейцария, КОНКРТНО, ДРАСТИЧНО, ПРЕСТЪПНО проявили се и нагло систематично продължаващи да се проявяват специално спрямо мен и моето семейство като ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПНИ екзекутивни и екзекуционнни СЪДРУЖНИЦИ на Господарите на Българската Компрадорска Правителствено-Мафиотска Хунта, НеЛегитимно функционираща като Държавна Власт; ул. „Шипка” № 33, София 1504, E-mail: sof.vertretung@eda.admin.ch ; E-mail: buc.vertretung@eda.admin.ch .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До всички вече традиционно ИНФОРМИРВАНИ ОТ МЕН, още от 70-те и 80-те години ДО ДНЕС множество: ***дипломатически мисии в България; ***авторитетни световни и европейаски институции, личности и медии; ***авторитенти български личности; ***документални архиви на Български, Европейски и други библиотеки;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*** До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действащ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България, Главен фактически концлагерен екзекутор, марионетен наложник и Главна Придворна Мадам на Прокурорския Бардак на Компрадорската Либерално-Глобалистична Неоколониална Правителствено-Мафиотска Хунта, бул. „Витоша” № 2, София Ц 1000, E-mail: press@prb.bg; E-mail: vkp@prb.bg. );

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

МОЛБА ЗА ЗАЩИТА: До Арменския поп при функциониращият в България още от 70-те и най-вече от 90-те години, включително и днес, перверзно жесток тотално геноциден Съветско/Руско-Американско-Европейски Либерално Глобалистичен (НЕО-Троцкистко-Соросоиден) концлагерен Диарбекирски режим;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Раздел Първи.{І.}

І. (01)

Преди всичко АКУРАТНО, ПРЕДВАРИТЕЛНО, ПРЕДИСЛОВНО КАТО КОНТЕКСТ към по-долу обоснованият ОТДЕЛЕН КОНКРЕТЕН КАЗУС изрично и ясно уточнявам ЧЕ:

винаги съм бил обект на ССОМ - Строго Секретни Оперативни Мероприятия;

ОЩЕ ПО ВРЕМЕТО НА МОЕТО ПРЕБИВАВАНЕ В ЗАТВОРИТЕ поради факта или обстоятелството, че още само две седмици след моето арестуване Държавният Департамент на САЩ ОФИЦИАЛНО ме бе обявил за „Лице лишено от Човешки Права” и после в моя защита официално са се били застъпили не само „Амнести Интернешънъл”, но и голямо множество други Правозащини Организации и авторитетни Политически, Държавни и други лидери;

Секретните Специални Служби {ССС} са били състредоточили своите Строго Секретни Оперативни Мероприятия {ССОМ} ИМЕННО КЪМ И НАЙ-ВЕЧЕ КЪМ моето камуфлажно прикрито убийство чрез заразяване и опериране;

Включително до днес тази ОПЕРАТИВНА СТРАТЕГИЯ НЕ Е СПИРАЛА и този факт обстойно е регистриран в много голямо множество мои официални искания за разследване на престъпните „събития”, станали с мен и мойте семейно и фамилно най-близки хора; При това ОСОБЕНО ВИСОКО АКТУАЛНО ВНИМАНИЕ заслужават моите „Меморандуми” от Коледа 20-25 Декември 2019 г. ДО СЕГА.

Акуратно уточнявам, че още преди половин век като студент в единствения по онова време Юридически факултет съм посещавал всички лекции в Медицинската Академия и съм изучавал и официално съм специализирал Съдебна медицина и Съдебна психиатрия; както и че в същото време в ЮФ при СУ в така наречените студентски кържочни специализации интензивно официално съм специализирал „Криминалистика” и „Криминология”; благодарение именно на което впоследствие оцелях и ВСЕ ОЩЕ оцелявам в Ада на ССОМ на Престъпният Български клан на КГБ и ЦРУ.

Изрично, пределно ясно и категорично декларирам, че: в продължение на много години не съм имал НИКАКВИ здравословни проблеми, но след като за 3-4 (три-четири) дни ми възникнаха такива, на 18 Април т.г.(2021 г.) посетих болницата „Токуда”.

Категорично и ясно НАСТОЯВАМ да получа записите от видеокамерите относно цялостното мое пребиваване там,

КАКТО И ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ОФИЦИАЛНО ПРОКУРОРСКО РАЗСЛЕДВАНЕ на всички факти и обстоятелства относно моето пребиваване там.

Не приемам за естествено държанието (поведението) към мен на лекарите от „Токуда”, чието държание в „моите очи” на Университетски и Академичен Специалист и автор на голямо множество научно и документално специализирани книги, това техно поведение категорично изглежда именно като ССОМ;

а като преминал през шест(6)-годишният Ад на комунистическите затвори АБСОЛЮТНО КОМПЕТЕНТНА Е КОНСТАТАЦИЯТА МИ, че това техно НЕМОРАЛНО И ПРЕСТЪПНО ДЪРЖАНИЕ е напълно съпоставимо с това на лекарите от Затворническата болница при Софийския Централен Затвор.

Поради това напуснах „Токуда”, особено ВЕДНАГА след абсолютно наглото демонстративно „властническо” поведение на една млада напориста лекарка, която, в присъствието на съпругата и дъщеря ми се държа ДОРИ МНОГО ПО-ЗЛОВЕЩО, отколкото лекарите в Затворническата Болница на СЦЗ по времето на моето пребиваване там и като абсолютен Затворнически Надзирател.

Настоявам да получа запис от видеокамерите и да бъде проведено ПРЕЦИЗНО прокурорско разследване на цялостното мое пребиваване в Болницата „Токуда”!!!

- - - - - - -

На другият ден, на 19 Април в Приемната на Президента НАПЪЛНО ЛЕГИТИМНО И АКУРАТНО поисках техното съдействие да бъда настанен в Пирогов.

Настоявам да получа запис от видеокамерите и да бъде проведено ПРЕЦИЗНО прокурорско разследване на цялостното мое пребиваване, ТАМ, в Приемната на Президента!!!

От видеокамерите е видно, че там се отнесоха с мен АБСОЛЮТНО БРУТАЛНО И ТОЧНО ТАКА, КАКТО ЗАТВОРНИЧЕСКИТЕ НАДЗИРАТЕЛИ се отнасяха с (към) мен в зловещите комунистически затвори. Настоявам да получа запис от видеокамерите в приемната на Президента и да бъде осъществено специално Прокурарско разследване.

Все пак чрез „учтиво” поднесената ми измама, че отвън ВЕЧЕ е дошла линейката, която ще ме закара в Пирогов, ме изведоха от Приемната и ме отведоха в закритият охраняем и видео-наблюдаем заден двор на Президентството; където ми приложиха вече отдавна прилаган към мен стар и добре познат ченегеджийски номер;

ТАКА в студеното време и слабият дъжд фактически бех арестуван и фактически репресивно третиран в продължение на ПОЧТИ ЦЕЛИ ТРИ(3) ЧАСА;

тъй като „се било оказало”, че съм бил ОБЯВЕН ЗА ИЗДИРВАНЕ И АРЕСТУВАНЕ от Пето Управление на МВР; откъдето не са били могли да ме намерят, защото съм се укривал; И СЕГА, КОГАТО ВЕЧЕ СЛУЧАЙНО СЪМ БИЛ ОТКРИТ КАТО УКРИВАЩ СЕ В ПРИЕМНАТА НА ПРЕЗИДЕНТА; били констатирали, че с моето пристигане в Президентството аз съм бил преследвал ТЕРОРИСТИЧНАТА ЦЕЛ да се опитам да извърша престъпна дейност върху Президента и неговите служители.

Впрочем, видно от моята официална документацияо още от 80-те години, едно от интензивно провежданите спрямо мен Специфично ССОД е „Терорист”. От една страна ЗАДАЧАТА е била да бъдат провеждани систематични мероприятия бъда набутан в ситуации, които да им дават „основанието” да бъда обвинен в ПОДГОТОВКА ЗА или ИЗВЪРШВАНЕ НА Тероризъм. От друга старана ЗАДАЧАТА е била да съществува срущу мен ПОСТОЯННО СЕКРЕТНО ОПЕРАТИВНО ДЕЛО {ПСОД} за ЗАПОДОЗРЯН И ИЗДИРВАН за тероризъм; което винаги, когато пожелаят, да им дава основанието ДА МЕ АРЕСТУВАТ И ОТСТРАНЯВАТ ОТ „СЦЕНАТА” на определени актуални обществени ситуации, включително и да бъдат извършени СЛОЖНО-СИТУАЦИОННО ЕКСТРЕМНО МОТИВИРАНИ И ОБОСОНОВАНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА МОЕТО ЛИКВИДИРАНЕ, ТОЕСТ УБИЙСТВО.

НЕЩО ПОВЕЧЕ – съвсем наскоро ТОЧНО ТАКАВА Е БИЛА ЦЕЛТА на извършеното на 16 Януари 2018 г. ССОМ при едно от моите СИСТЕМАТИЧНИ, в продължение на почти цяла година два-три пъти всяка седмица посещиния в Приемната на МВР, за да регистрирам моят пореден Протестен Меморандум.

Така на 16 Януари 2018 г. БЯХ АРЕСТУВАН тъй като „случайно” било установено, че ОТДАВНА СЪМ БИЛ ИЗДИРВАН, но не били могли да ме открият, защото умело съм се бил укривал. И сега, след като ВЕЧЕ случайно канстатирали, че систематично в продължение на цяла години съм се укривал в Приемната на Министъра на вътрешните работи, МЕ АРЕСТУВАЛИ.

Впрочем, тъй като, ОБАЧЕ, КАКТО ВИНАГИ, така и тогава по време на посещението ми в Приемната на Министъра моят телефонен апарат е бил включен на излъчване и далечен дистанционен запис; и тъй като само два часа след арестуването ми, журналист от Би Би Си Лондон се обадил лично на Министъра; ВЕДНАТА БЕХ ОСВОБОДЕН и до днес не съм получил абсолютно никакъв отговор за арестуването ми. Всъщност, моята документация на тази казус е доста обемиста и обстойна, но „просто” никой не предприема абсолютно нищо и не ми отговаря нищо.

- - - - - - -

Все пак накрая ме отведоха в Пирогов. Приеха ме, бих казал ПРЕВЪЗХОДНО. Направиха ми изследвания и ми сложиха катетър за изпикаване и се споразумяхме да си отида у дома за един-два-три дни, след което да отида при тях, ЗА ДА БЪДА ОПЕРИРАН.

От предоставената ми документация ОБАЧЕ не ми стана ясно ОТ КАКВО ТОЧНО ЩЕ БЪДА ОПЕРАРАН И КАК. Излязох от Болницата, повървях около 500 метра към автобусната спирка на Градския транспорт НО ИЗВЕДНЪЖ СВЕТКАВИЧНО ОСЪЗНАХ, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ВЪРНА и да получа уточнение от какъво точто ще бъда опериран.

Главният (Водещият) лекар на Отделението по Хирургия (кабинет 105) го нямаше, попитах един от младите, и той любезно ми каза, че ще бъда опериран така, че ВЪНШНО, КЪМ ТЯЛОТО МИ ЩЕ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНА „ТОРБИЧКА”, в която ще се изхождам и при нейното напълване ще си я сменявам.

Странно, но още по времето на моето шест(6)-годишно пребиваване в Софийския и Пазарджишкия затвор бях констатирал, че на много голяма част от затворниците {всъщност, най-вече на т. нар. „знакови личности”, изявяващи се с Достойно Поведение} „внезапно нещо им става”, изпращат ги в Затворническата Болница в СЦЗ и се завръщат „излекувани” с точно такива торбички.

ВПРОЧЕМ, още по онова време ПРЕВЪЗХОДНО КОНСТАТИРАХ И ЗНАЕХ, че самото това опериране и „излекуване” на затворниците, всъщност, съвсем не се извършва в Болницата на Затвора, а те се изпращат някъде другаде, къдено именно се извършва това.

НЕЩО ПОВЕЧЕ – още тогава в затворите СЕ ЗНАЕШЕ И СЕ ГОВОРЕШЕ КАКТО ЧЕ затворниците ги използуват като „опитни мишки” за извършването на някакви медицински експерименти, ТАКА И ЧЕ тези именно „лечения с торбички”, всъщност, имат функцията НЕ САМО И ДОРИ НЕ ТОЛКОВА на някакви си медицински експерименти,

А ИМЕННО И НАЙ-ВЕЧЕ на камуфлажно прикрити здравословни покушения и обезпечаване на скорошната смърт, т.е УБИЙСТВО. Впрочем, абсолютно категорично лично съм констатирал, че съвсем наскоро след „лечението чрез торбички” затворниците „просто умираха”, тоест, .”ПРОСТО” БЯХА КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТО УБИВАНИ.

Впрочем, самият аз в Софийския Централен Затвор (СЦЗ) ВНЕЗАПНО съм „попадал” в състояние „Кома” ДВА ПЪТИ, при което СЛЕД изпращането ми в Болницата при Затвора, ОБАЧЕ, бях спасяван от една лекарка. После, като Депутат (Сенатор) във ВНС специално отидох при нея и я попитах „защо ме е спасявала”, а тя ми отговори, че

ЗАЩОТО НЕЙНИЯТ БАЩА Е БРАТ НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ПОРАДИ ТОВА СЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НЕ СА ПОСМЯЛИ ДА Я ШАНТАЖИРАТ И ПРИНУДЯТ ДА БЪДЕ ВЕРБУВАНА.

- - - - - - -

Пак обръщам Специално внимание на факта, че когато вечерта при приемането ми в „Пирогов” МЕ ПРИЕХА И МИ СЛОЖИКА КАТЕТЪР за изпикаване и се споразумяхме да си отида у дома за един-два-три дни, след което да отида при тях, ЗА ДА БЪДА ОПЕРИРАН,

аз все пак акуратно попитах „колко време бих могъл да бъда с този катетър докато реша да се съглася да бъда опериран” и ми бе казано, че максималният срок Е ТРИ МЕСЕЦИ, но са за предпочитане една-две седмици!!!

Така, в контекста на този отговор аз реших да удължа с няколко дни престоят си у дома, през което време всеки ден писах ДО МНОЖЕСТВО ИНСТИТУЦИИ т. нар. „Официални Меморандуми” с искания ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ НА ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО официални т. нар. „Приоритетно актуални казуси” И ТОЗИ ФАКТ Е ОЧЕВАДНО ВИДЕН ОТ МОИТЕ ДОКУМЕНТАЛНИ ПУБЛИКАЦИИ ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ В МОЯТ ОФИЦИАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН САЙТ.

Така, днес, 01 Май, пристогнах в Пирогов за да бъдат продължени изследванията ми и да бъда опериран.

Изрично и категорично ясно настоявам да получа запис от видеокамерите от момента на влизането ми в сградата до момента на излизането ми.

Особено специално внимание ДА БЪДЕ ОБЪРНАТО НА видеозаписите КАКТО в кабинет 105, така и в 120, ОСОБЕНО В ТОЗИ КАБИНЕТ ПО УРОЛОГИЯ, при което изрично и категорично ясно настоявам КАКТО да получа видеозапис с поведението на този „лекар”, ТАКА и да получа цялостната информация на взаимоотношенията на нози ПРЕСТЪПНИК със Специалните Служби.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* * * * * * *

І. (02)Раздел Втори- ІІ

ІІ. (1)

ПРЕДИ ВСИЧКО изразявам моето преклонение пред баща ми Никола, майка ми Евтима и брат ми Камен, както и към баба ми Петкана и дядо ми Янко, носители на неимоверно Силна Воля, Високо Личностно и Национално Достойнство и Боен Дух, благодарение на които аз съм това, което съм.

Баба ми Петкана е от същата фамилия, от която е ноторно публично известният Милан Дренчев, ***завършил висше Икономическо и Юридическо образование, ***член на БЗНС, ***осъждан на доживотен затвор, ***пребивавал в комунистическите концлагери и затвори в продължение на 13 години, ***участник в Националната Политическа „Кръгла маса”, депутат (сенатор) във Седмото Велико Народно Събрание.

Баща ми, пенсиониран военноинвалид от Царската Армия, и майка ми още непосредствено от момента на комунистическия преврат на 9 Септември 1944 г., когато аз съм в съвсем пресни бебешки пелени, са станали обекти на систематични както открити и дори демонстративни, така и на секретни оперативни мероприятия на комунистическата държавна власт;

а брат ми, по-малък от мен, стана такъв обект още от момента, в който българските кланове на КГБ и ЦРУ ме поставиха мен като техен обект;

И ТРИМАТА ОСТАНАХА ТАКИВА ОБЕКТИ НЕ САМО ДО СМЪРТТА СИ,

НО И ДОРИ ВЕЧЕ НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТИЯ СЛЕД СМЪРТТА СИ.

Благодарение именно на тех аз съм това, което съм.

Благодарение именно на тех постигнах Статус, от позицията на който вече няколко десетилетия акуратно и официално съм обосновавал, писал и пиша до всички възможни чужди и български институции, че

с КГБ и ЦРУ и с техните български кланове имам стари и нови сметки за уреждане, а според колоритния израз на американските трапери - стари и нови кожи за дране!

Впрочем, вече няколко десетилетия акуратно и официално МНОГОКРАТНО съм писал и продължавам да пиша относно изключително голямото множество отделни конкретно посочени и описани факти относно ДРАСТИЧНАТА БЕЗСКРУПУЛНО ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ на Комунистическата и на НЕОКомунистическата, Компрадорска, НЕОЛиберално-Глобалистична, НеоКолониална, Канибалистична Държавна Власт на българските кланове на КГБ и ЦРУ, извършена спрямо (СРЕЩУ, ПРОТИВ)

***Баща ми, Майка ми, Брат ми и свързаните с тех лица;

***Баба ми, Дядо ми и свързаните с тех лица;

***мен и свързаните лично с мен лица {преди всичко Децата ми, първата и втората ми съпруга и семейно и фамилно свързаните се тех лица; както и с всички други, лично и организационно обществено-политически свързани с мен лица; както и всички други селективно-геноцидно пострадали лица};

***И, разбира се, относно престъпната дейност, извършена спрямо ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО, ПОЧТИ 85% (осемдесет и пет процента!!!!) български граждани, ОБЩО-ГЕНОЦИДНО ПОСТРАДАЛИ поради единствената техна „вина”, че са ИМПЛИЦИТНИ (неизявено показани, но потенциално дълбоко същностно) носители на Високо Личностно, Етно-Национално, Специфично Европейско и ОбщоЧовешко Цивилизационно Достойнство.

*******

Тук и сега НАПОМНЯМ на тук визираните ВИСОКОПОСТАВЕНИ АДРЕСАТИ, че както техните предшественици, така и самите те са имали и имат ЮРИДИЧЕСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ по повод и във връзка с моите Меморандуми; и че техното МЪЛЧАЛИВО поведение СПРЯМО МЕН по същество има характера на така наречената

КОНКЛУДЕНТНА СУБРОГАЦИЯ, т.е. конклудентно, мълчаливо признаване, че те НЕ САМО и не съвсем „просто” са се приобщили като последващи съучастници и обезпечители на съответната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ на съответните дейци;

НО И ЧЕ по същество пределно ясно са показали своето изрично СУБРОГАТИВНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ, т.е заявяване, встъпване, самоидентифициране, със съответната рафинирана и високоопасна престъпна дейност на съответните дейци; тоест, заявили са факта на своето ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМО СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ в параметрите на Правата и Задълженията на всичките предшествуващи ги престъпни субекти относно всичките визирани от мен казуси.Нещо повече, искрено препоръчвам на тук визираните адресати на моите Меморандуми, да потърсят ВИСОКОКОМПЕТЕНТНА прецизна юридическа консултация, от която ще узнаят,

че макар и ОСНОВНАТА наказателна отговорност да е строго лична за всеки пряк или косвен престъпен деец, включително и за самите тех като суброгативно „набутали се” „И ПРИОБЩИЛИ СЕ” към Престъпните Участници в в ситуацията;

то РЕПАРАТОРНАТА ОТГОВОРНАСТ ЗА ЩЕТИТЕ, се разпростира върху всички НЕ САМО институционални, НО И лично-семейно и прочее свързани с тех лица; които лица, макар и косвено, са се възползвали от ефектите на престъпната дейност, извършената от суброгатора.При което изрично и ясно подчертавам, че отдавна, отдавна, отдавна публично-официално и дори демонстративно непримиримо съм ПРЕДЯВИЛ (и оформил в специални книжни издания!) своите ОФИЦИАЛНИ ОБВИНЕНИЯ спрямо ***базираните в България Дипломатически Мисии ***и спрямо определени Демагогско-Псевдо-Хуманни и Псевдо-Правозащитни Международно-Правни институции;

КОИТО ИМЕННО са встъпили като вдъхновители и директни поръчители на извършените в България ПОВЕЧЕ ОТ 6 000 (шест хиляди) ПОДБРАНИ ОТДЕЛНИ така наречени „Приоритетно актуални казуси”, по повод и във връзка с които фактически конкретно извършените престъпления са МИНИМУМ ДЕСЕТ (10) ПЪТИ ПОВЕЧЕ – т.е ПОВЕЧЕ ОТ 60 000 са отделните фактически конкретно извършени престъпления.Преди всичко уточнявам, че съгласно съвременните Цивилизационни Принципи и Норми на Правото, Нормите на Международното Право, Нормите на Националното Право на по-горе визираните адресати, КАКТО всичките институционални предшественици, ТАКА И всичките актуални тук визирани адресати, КАКТО ДО СЕГА, през изтеклият ВЕЧЕ половин век, ТАКА И СЕГА са имали и имат ЮРИДИЧЕСКОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ:

***прецизно да проучат интензивно предоставяните им от мен казуси; ***да предприемат ефективни високоинституционални правозащитни действия; ***и да ми отговорят;

И ЧЕ ВСИЧКИТЕ ТЕ СА ИЗВЪРШИЛИ РАФИНИРАНА ВИСОКООПАСНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ КАТО НЕ СА ИЗПЪЛНИЛИ ТОВА СВОЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНО И ЛИЧНО ПРАВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ.Също така, съществуват абсолютно всички легитимни основания да бъде счетено и прието, че липсата на изричен и ясен официален писмен отговор, съвсем не означава фактическа липса на отговор, а всъщност, означава че, ***поради липсата на изрично и ясно опровержение,

***фактически е налице т. нар. КОНКЛУДЕНТЕН, тоест, МЪЛЧАЛИВ, ПОДРАЗБИРАЩ СЕ, ОТГОВОР, имащ характера на пределно ясно ПРИЗНАНИЕ ЗА ВИНОВНА АНГАЖИРАНОСТ с визираните престъпления И ПРИЗНАНИЕ за фактическо задкулисно вдъхновително, поръчително и обезпечително СЪУЧАСТИЕ С ДИРЕКТНИТЕ ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА.ІІ. (2)

Акуратно припомням и обръщам внимание на това, че:

ДО СЕГА НИКОГА НЕ СЪМ СЕ НАДЯВАЛ И НЕ СЪМ ИСКАЛ И ТЪРСЕЛ помощ и закрила от Съветско-Руските Държавни Институции, Дипломатически мисии, каквито и да са официални и неофициални руски личности, медии и прочее;

и че през последните две десетилетия съм провеждал АБСОЛЮТНО ЛЕГИТИМНИ ПРОТЕСТНИ ИСКАНИЯ пред сгрдата на Посолството на РФ, при което, още при първото ми абсолютно легитимно появяване там, лично Посланика е бил искал да бъда арестуван, но полицията не посмя да напрпави това.

НО ОЩЕ през съвсем детските ми години и особено през годините на студентството ми и началото на академичната и университетската ми научна и преподавателска дейност имах Илюзията, че НАПЪЛНО ЕСТЕСТВЕНО бих могъл да получа помощ и закрила от Западните Държавни Институции, Дипломатически мииси, личности, медии и прочее;

НО ПОСЛЕ, ОТДАВНА, ОТДАВНА, ОТДАВНА, не само чрез личната си актуална практическа правозащитна и политическа дейност, но и чрез прецизните си научни изследвания констатирах,

че не само аз и моите близки хора, но и поне около 80-85% от българското население сме жертви именно на Зловещото Задкулисно Престъпно „Джентълменско” Съдружие на КГБ и ЦРУ;

началото на което е било положено още през времето на Съюзната Контролна Комисия (Октомври 1944 – Септември 1947 г.);

но истинското развихряне на което е от времето на трите класически (вербални) джентълменски Споразумения” между ЦРУ и КГБ за обезпечаване на интензивните социал-демократически и евро-комунистически „процеси” в Европа през 60-те и 70-те години и най-вече след Четвъртото (ПИСМЕНО) Джентълменско Споразумение от края на 70-те години за обезпечаване на Либерално-Глобалистичната трансформация на СССР и Европа

{в контекста именно на което през 1987 г. Михаил Горбачов официално бе заявил в Римския Клуб, че той и цялото Ръководство на СССР са поели Пътя към Новият Световен Ред, тъй като именно това е Пътят към Световният Комунизъм}.Тук и сега акуратно уведомявам, че КАКТО ПРЕДИ МНОГО ГОДИНИ, ТАКА И СЕГА, продължавам да заявявам, че НАСТОЯВАМ пред Вас ДА ИЗПЪЛНИТЕ Цивилизационното, Международно-Правното и Национално-Правното си Задължение ДА ОБЕЗПЕЧИТЕ ИЗВЪРШВАНЕТО на съответните легитимни процедури за спазване и реализиране на Справедливостта и Правосъобразността.СЪЩО ТАКА „за пореден път”, акуратно обръщам Вашето Височайше Внимание на факта и обстоятелството, че:

поради пълна липса на легитимна българска Конституция и най-вече на легитимна конституционна гаранция, аналогична на ноторно известната т. нар. „Втора порправка”,

единственото мое легитимно оръжие е Словото и Правото;

и че фактически моето единствено оръжие са научните и документалните ми електронни и книжни издания, относно които се надявам, че макар и както до сега, така и днес, в България Словото и Правото да са напълно неефективни, все пак би могло един ден, дори когато мен вече ме няма,

ТОВА ОРЪЖИЕ да има роля и значение, аналогична на ядреното оръжие „Периметър” - Ръката на Мъртвеца” - „Тhe Dead Man's Hand“.

Впрочем, нека все пак отбележа, че към „Арсенала на моето Официално Въоръжение” несъмнено принадлежат обемистите ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТАЛНИ ПАПКИ, съдържащи текстовете на моите ИНТЕНЗИВНИ официални „кореспонденции” КАКТО С българските институции, ТАКА И С Международно-Правните институции, и най-вече с дипломатическите и държавните институциите на множество държави.

В контекста на това акуратно Ви уведомявам, че

чрез моето официално Издателство „Янус ЕООД” съм предприел дейност по включването в официални книжни и електронни издания на всичките или поне почти всичките текстове на моите повече от 6 000 (шест хиляди) така наречени „Приоритетно актуални казуси”. Акуратно Ви уведомявам;

в Българската Национална Библиотека „Св. Св. Кирил и Методии” съществува така наречен „Национален регистър на издаваните книги в България”, който Регистър има специален електронен сайт; в този сайт съществува специален раздел относно авторите, при което на името на Янко Николов Янков са посочени (публикувани) заглавията и Международните издателски номера {ISBN} на досега издадените от мен научни и документални книги.

Също така акуратно Ви уведомявам, че отделно от това, съм се „погрижил” така визираната информация да бъде предоставена и надлежно регистрирана в определени авторитетни чуждестранни Национални и Академични библиотеки.ІІ. (3)

Така, тук и сега, в контекста на цялостна ми строго научна и практическа правозащитна ВЕЧЕ ПОЛОВИНВЕКОВНА ДЕЙНОСТ още от 70-те и 80-те години

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ АКУРАТНО И КАТЕГОРИЧНО ЯСНО НАСТОЯВАМ:

Първо: Да бъдат разсекретени и да ми бъдат предоставени копия от абсолютно всички АРХИВНИ И АКТУАЛНИ документи: ***на българските специални служби; ***на специалните служби на САЩ; ***на специалните служби на СССР и респективно на РФ; ***както и на всички държави, чиито посолства и територии съм посещавал от 70-те и 80-те години до днес, за да търся помощ и защита (закрила) по повод и във връзка с извършваната срещу мен и моите близки хора широкоспектърна престъпна дейност на българските и чуждестранните специални служби и институции.

Второ: .Да получа Легитимен Отговор по абсолютно всеки отделен конкретен казус, предявен от мен ***КАКТО ПРЕД българските държавни институции; ***ТАКА И ПРЕД ВеликоБританските и Швейцарските държавни и дипломатически институции; ***ТАКА И ПРЕД всичките онези, базирани в България дипломатически институции, ПРЕД КОИТО ОЩЕ ОТ 70-ТЕ ГОДИНИ ДО ДНЕС акуратно съм предявявал моите абсолютно легитимни искания за СПАЗВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВНИ ПРИНЦИПИ И НОРМИ И ЗА изразяването и предоставянето ми на съответното легитимно становище относно посочените от мен факти и основания.

Трето: Да бъде извършено Прецизно, Акуратно, Легитимно Разследване и ДА БЪДЕ ОБЕЗПЕЧЕНА ЛЕГИТИМНА НАКАЗАТЕЛНА, РЕПАРАТОРНА И ВСЯКАКВА ДРУГА ОТГОВОРНОСТ от (на) съответните корпоративни и физически субекти, които са встъпили и са се проявили като функционери на Престъпният НеоКолониален Български Клан на САЩ, СССР/РФ и ЕС, условно или фигуративно казано на ЦРУ и КГБ, които са вдъхновявали, планирвали, обезпечавали, извършвали и понастоящем придължават да извършват престъпна широкоспектърна дейност СРЕЩУ:

***Баща ми, Майка ми, Брат ми и свързаните с тех лица;

***Баба ми, Дядо ми и свързаните с тех лица;

***мен и свързаните лично с мен лица {преди всичко Децата ми, първата и втората ми съпруга и семейно и фамилно свързаните се тех лица; както и с всички други, лично и легитимно-организационно обществено-политически свързани с мен лица; както и всички други селективно-геноцидно пострадали лица};

***Акуратно легитимно посочените, описаните и обоснованите конкретни престъпни дейности в ПОВЕЧЕ ОТ 6000 (шест хиляди) така наречени „Приоритетно актуални казуси”, по повод и във връзка с които фактически конкретно извършените и акуратно посочените и описаните престъпления са МИНИМУМ ДЕСЕТ (10) ПЪТИ ПОВЕЧЕ.

***И, разбира се, относно престъпната дейност, извършена спрямо ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО, ПОЧТИ 85% (осемдесет и пет процента!!!!) български граждани, ОБЩО-ГЕНОЦИДНО ПОСТРАДАЛИ поради единствената техна „вина”, че са ИМПЛИЦИТНИ (неизявено показани, но потенциално дълбоко същностно) носители на Високо Личностно, Етно-Национално, Специфично Европейско и ОбщоЧовешко Цивилизационно Достойнство.При това, в контекста на горното, изрично и пределно ясно уточнавям, че от ПРЕЦИЗНИЯТ АНАЛИЗ на всичките тук посочени акуратно описани НЯКОЛКО ХИЛЯДИ КОНКРЕТНИ СТРОГО ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ абсолютно категоричен е моят извод, че във всичките случай, независимо от конкретният казус,

водещият и най-дълбокият стратегически мотив на престъпните субекти Е ДА ПОСТИГНАТ РАЗРУШАВАНЕТО НАЙ-ВЕЧЕ НА

СЕМЕЙНО-ФАМИЛНИЯТ САКРАЛИТЕТ И СУВЕРЕНИТЕТ, който именно е и основната опора на Обществено-Политическият Сакралитет и Суверенитет.

Впрочем, ноторно известно още от Светото Писание е, че единствената човешка институция, създадена от Господа Бога, не е царството (държавата), а е Семейството; и че именно поради това атаките на Рогатия са така ожесточени най-вече срещу Семейно-Фамилният Сакралитет и Суверенитет.ІІ. (4)

За пореден път акуратно и многократно припомням, че още през Февруари 1990 г., по време на срещата ми в София с държавния секретар на САЩ Джеймс Бейкър и неговия личен секретар по сигурността Боб Хътчингс, по повод моето настоятелно изразено искане САЩ да обезпечат

КАКТО провеждането на спокойна, легитимна и прецизна съдебна процедура за наказателна и репараторна отговорност на отделните конкретни легитимно-прецизно доказани престъпни дейци (а не на всички комунисти),

ТАКА И построяването на широка мрежа от затвори тип „Шератон”, в които те да бъдат настанени;

на мен изрично и пределно ясно ми бе дадено да „проумея”, че САЩ никога няма да позволят да бъде потърсена каквато и да е отговорност от който и да е от престъпните дейци на комунистическия режим.Нещо повече – по повод моите изрични думи, че „както в Румъния, така и в България никой не би могъл да направи нищо за бъдещото демократизиране на страната, ако преди това и там и тук не дебаркира Шести американски флот, който да прогони вече половинвековното окопаване на Трети Украински фронт”,

на мен фактически конклудентно, но пределно ясно ми бе дадено да проумея, че приказките за „крахът на комунизма” (за Крахът на „Империята на Злото”) са си чистопробни пропагандни лакардии, камуфлажно прикриващи онова, което предстои да стане.

{Виж напр.: Янко Янков, § 3. Маскарадът „Американска подкрепа на опозацията”, в книгата (48).Янко Янков, Легитимните основи на политическата власт в България, С., Янус”, 2007, 491 с. ISBN-10: 954-85-50-14-8, ISBN-13: 978-954-8550-14-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат)}.

ІІІ.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

Пред всичките тук визирани адресати изрично и категорично ясно настоявам да бъдат извършени ВСИЧКИ ЛЕГИТИМНИ ДЕЙСТВИЯ относно всички факти и обстоятелства.

01 Май 2021 г. Янко Н. Янков

& Край на документа