2019-07-25

(25 Юли 2019 г.), Четиредесет и девети (49-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателската работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимният статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – Юни 2019 г.:


=========================================================

25 Юли 2019 г.

 

Fiat iustitia, et pereat mundus!

Четиредесет и девети (49-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум

            До (01) Негово Превъзходителство посланика на Руската федерация, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (02) Негово Превъзходителство посланика на САЩ, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (03) Негово Превъзходителство Ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България, екзекутивен и екзекуционен гарант на престъпната компрадорска камарила на българската държавна власт; (Същият В ТИПИЧНО МАФИОТСКИ СТИЛ ми е изпратил две електронни писма, с които ме уведомява, че ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВА МОЯТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ДО НЕГО, без да дава каквито и да са легитимни аргументи);

         До (04) Нейно Превъзходителство госпожа Андреа Вике, Посланик на Република Австрия, ул. „Шипка” № 4, 1000 София;

            До (05) Всичките, вече традиционно информирвани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии - на техните E-mail- адреси;

            До (06) Председателя на Народното събрание; 

            До (07) Президента на България; 

            До (08) Министър-Председателя (Премиера) на България;

            До (09) Министъра на вътрешните работи;

            До (10) Главния прокурор;

            До (11) Всичките български и други медии – на техните E-mail- адреси.

 

І.

 

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

 

Относно казус:

„Осъщественото през 2015 г.

камуфлажно прикрито зад престъпно създадени

медицински факти и аргументи

убийство на Димитър Гаврилов Димитров

от село Клисурица, община Монтана.

 

            Убийството е извършено като секретно оперативно мероприятие на специалните служби на правителствено-мафиотската хунта. Категорично и изрично ясно обвинявам КАТО ДИРЕКТНИ ИЗВЪРШИТЕЛИ

            както официалните регионални правителствени специални служби,

            така и, дори най-вече, функционерите на създаденият още през 80-те години, базиран в село край Михайловград Специален секретен команден център на отдел на ДС за планиране и извършване на специални мероприятия в Северозападна България, в цяла България и извън България.

            Центърът е базиран в родното село на майката (Анка Партизанката) на Ръководителят; същият е обучен в Корея и СССР, а в България е дипломиран като юрист (познавам го лично – с него и с първата му съпруга сме били състуденти в един и същи курс на ЮФ).

            Ръководителят на Центъра е и основна СТРАТЕГИЧЕСКА фигура

не само в планирането, организирането и контролирането върху т. нар. мутренско-мафиотски войни през 90-те години,

но и в терористичното покушение върху Президента на Македония Киро Глигоров.

            Бащата на Ръководителят, роден в друго съседно село, е бил известен като неймоверно близък личен приятел и професионален помощник на Министър Григор Шопов, със секретната заповед на когото е бил създаден и самият Център.

            Този Център НИКОГА НЕ Е БИЛ ЗАКРИВАН, НЕ Е ЗАКРИТ И ДНЕС.

            За предотврятяване на опасностите от т. нар. „професионални амортизационни ефекти” Ръководителят е бил ликвидиран от своите, а от 2017 г. Центърът формално е преструктуриран като секретна база и функционира и днес.

            Изрично и пределно ясно уточнявам, че В МОТИВАЦИОННАТА ОСНОВА НА ТУК ВИЗИРАНОТО УБИЙСТВО са били залегнали фактите и съображенията относно

изключително близките приятелски взаимоотношения

на Димитър Гаврилов Димитров

и Цеко Цеков (бивш политически затворник, гражданин на САЩ)

и Васил Цеков (Бакалавър по ветеринална медицина, Магистър по право, дългогодишен кмет на село Крисурица, брат на Цеко Цеков),

които, впрочем, също така са били ликвидирани

чрез камуфлажно прикритие на болестни (медицински) аргументи.

Уточнявам, че Цеко Цеков и Васил Цеков са мои братовчеди – техната майка и моята майка са сестри.

 

ІІ  

 

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

 

       Пред всичките тук визирани адресати на настоящият мои Меморандум настоявам за прецизно Правосъобразно разследване на всички факти и обстоятелства.

25 Юли 2019 г.                                                                   Янко Н. Янков

& Край на документа

 

2019-07-22

(22 Юли 2019 г.), Четиредесет и осми (48-ми) СПЕЦИАЛЕН Меморандум


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателската работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимният статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – Юни 2019 г.:


=========================================================

22 Юли 2019 г.

 

Fiat iustitia, et pereat mundus!

Четиредесет и осми (48-ми) СПЕЦИАЛЕН Меморандум

            До (01) Негово Превъзходителство посланика на Руската федерация, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (02) Негово Превъзходителство посланика на САЩ, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (03) Негово Превъзходителство Ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България, екзекутивен и екзекуционен гарант на престъпната компрадорска камарила на българската държавна власт; (Същият В ТИПИЧНО МАФИОТСКИ СТИЛ ми е изпратил две електронни писма, с които ме уведомява, че ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВА МОЯТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ДО НЕГО, без да дава каквито и да са легитимни аргументи);

         До (04) Нейно Превъзходителство госпожа Андреа Вике, Посланик на Република Австрия, ул. „Шипка” № 4, 1000 София;

            До (05) Всичките, вече традиционно информирвани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии - на техните E-mail- адреси;

            До (06) Председателя на Народното събрание; 

            До (07) Президента на България; 

            До (08) Министър-Председателя (Премиера) на България;

            До (09) Министъра на вътрешните работи;

            До (10) Главния прокурор;

            До (11) Всичките български и други медии – на техните E-mail- адреси.

 

 

І.

 

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

- - - - - - -                                - - - - - - -                                - - - - - - -

Относно казус:

„Публичните разкрития и достойното противопоставяне

на следователя при

Софийската градска прокуратура Бойко Атанасов

срещу широкоспектърните престъпни

корупционни, шантажни и прочее

„мокри” практики в Прокуратурата”

- - - - - - -

 

            Като акуратно се позовавам на следните публични информационни източници:

            01. http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/20/ba.cv.obezl.pdf , Автобиография;

            02. https://bivol.bg/boyko-atanasov-disciplinarka.html, Империята отвръща на удара. “Шпицкомандата” образува дисциплинарка на следовател Бойко Атанасов. Причината е медийна изява на Атанасов при Кулезич, в която не бил колегиален спрямо шефа на спецпрокуратурата Иван Гешев, by Биволъ януари 10, 2018;

  03. https://bivol.bg/boyko-atanasov-sicilian-message.html, Следователят-бунтар Бойко Атанасов получил предупреждения да отиде “в изгнание”, за да не му се случи нещо, by Биволъ март 5, 2018

            04. https://bivol.bg/delo-srs-boyko-atanasov-falstart.html, Фалстарт на делото за незаконното подслушване на следователя Бойко Атанасов. За повече от година СГС не успял да конституира прокуратурата по делото, by Димитър Стоянов февруари 21, 2019;

            05. https://fakti.bg/bulgaria/396031-predstaviha-grajdanskata-kandidatura-za-nov-glaven-prokuror-v-rodnia-efir, Публикувано във факти.бг, Представиха гражданската кандидатура за нов главен прокурор в родния ефир. Главният прокурор изцяло се е отдал на министър-председателя, Публикувана: 17 Юли, 2019;

            06.https://frognews.bg/novini/boiko-atanasov-glavniiat-prokuror-momenta-otdal-politicheskata-vlast.html, |17.07.2019, Бойко Атанасов: Главният прокурор в момента се е отдал на политическата власт;

            07.https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/redakcionni_komentari/2016/05/13/2759629_koi_shte_pazi_pazachite_ot_pazachite/, 13 май 2016, Кой ще пази пазачите от пазачите. Незаконните СРС-та срещу следователя Атанасов;

            08.https://www.capital.bg/blogove/pravo/2016/05/09/2756740_sledovatel-kritik_na_cacarov_e_podslushvan_nezakonno/, Следовател-критик на Цацаров е подслушван незаконно., Разрешението за следенето на Бойко Атанасов е дадено от некомпетентен съд;

            09.https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/05/13/2759415_rashomon_podslushvaniiat_sledovatel_i_dve_pazardjishki/, "Рашомон", подслушвaният следовател и две пазарджишки ченгета, Зад незаконното подслушване на следователя Бойко Атанасов седи сложна и мръсна игра в службите и прокуратурата.

 

изрично, ясно и категорично

изразявам пред тук визираните официални адресати

на моят СПЕЦИАЛЕН Меморандум

моето гражданско и експертно мнение и искане

за незабавно предприемане на всички необходими

легитимни процедури за прецизно разследване

на тук визираният конкретен отделен аспект

от широкоспектърната престъпна дейност

на Правителствено-Мафиотската хунта

Борисов-Цацаров-Пеевски.

 

 

ІІ  

 

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

       Пред всичките тук визирани адресати на настоящият мои Меморандум настоявам за прецизно Правосъобразно разследване на всички акуратно посочени факти и обстоятелства.

22 Юли 2019 г.                                                                   Янко Н. Янков

& Край на документа

 

2019-07-18

(18 Юли 2019 г.), Четиредесет и седми (47-ми) СПЕЦИАЛЕН Меморандум


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателската работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимният статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – Юни 2019 г.:


=========================================================

18 Юли 2019 г.

 

Fiat iustitia, et pereat mundus!

Четиредесет и седми (47-ми) СПЕЦИАЛЕН Меморандум

            До (01) Негово Превъзходителство посланика на Руската федерация, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (02) Негово Превъзходителство посланика на САЩ, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (03) Негово Превъзходителство Ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България, екзекутивен и екзекуционен гарант на престъпната компрадорска камарила на българската държавна власт; (Същият В ТИПИЧНО МАФИОТСКИ СТИЛ ми е изпратил две електронни писма, с които ме уведомява, че ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВА МОЯТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ДО НЕГО, без да дава каквито и да са легитимни аргументи);

         До (04) Нейно Превъзходителство госпожа Андреа Вике, Посланик на Република Австрия, ул. „Шипка” № 4, 1000 София;

            До (05) Всичките, вече традиционно информирвани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии - на техните E-mail- адреси;

            До (06) Председателя на Народното събрание; 

            До (07) Президента на България; 

            До (08) Министър-Председателя (Премиера) на България;

            До (09) Министъра на вътрешните работи;

            До (10) Главния прокурор;

            До (11) Всичките български и други медии – на техните E-mail- адреси.

 

 

І.

 

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

- - - - - - -                                - - - - - - -                                - - - - - - -

Относно казус:

„Каква е взаимовръзката между

моите ВЕЧЕ ПОЛОВИНВЕКОВНИ

систематични опити за търсене на Правосъдна ангажираност

на Световните държавни лидери и посланически мисии

и

насочените срещу мен и моите най-близки хора

интензивни секретни оперативни мероприятия

на престъпната българска държавна власт?”

- - - - - - -

 

            Преди всичко акуратно уведомявам тук визираните адресати, че само преди броени дни (две седмици), на 03 Юли, официално съм публикувал в моите два интернет сайтове и съм изпратил по електронните адреси на 51 посланически мисии в София следният текст:

         (03.07.2019).Вчера, 02 Юли 2019 г., бе извършен поредният сериозен опит за камуфлажно прикрито покушение върху мен.         Вчера, 02 Юли 2019 г., бе извършен поредният сериозен опит за камуфлажно прикрито покушение върху мен.

         Почеркът от вчера разкрива, че специалните служби на Правителствено-Мафиотската Хунта са нервни и вече предприемат стратегия на изоставяне на камуфлажната прикритост върху убийствата върху знакови личности и преминаване към стратегия на откровени демонстративни убийства.

 

            Също така, ТОЧНО В СЪЩИЯТ КОНТЕКСТ, още същият ден (03 Юли), надлежно официално съм предоставил на Техни Превъзходителства Посланиците на РФ и САЩ книжният текст на моят Трети (3-ши) Меморандум До Техни Превъзходителства г-н Владимир Путин, Президент на Руската Федерация и г-н Доналд Тръмп, Президент на Съединените Американски Щати (който Меморандум, впрочем, е публикуван в моите два електронни сайта);

            и че, отделно от това вече е готов електронният официален публичен вариант на следната моя документална книга (и предстои нейното издание в официален книжен вариант):

Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 26. До съдружните Главни Директори на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България” – Президентите Путин и Тръмп, С., Издателство „Янус”, С., 2019, 274 с., ISBN: 978-619-7008-21-0

(Виж: Библиография – Юни 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html)

 

            Също така ТОЧНО В СЪЩИЯТ КОНТЕКСТ акуратно Ви уведомявам, че още първите думи и редове на визираният мой Трети (3-ти)Меморандум гласят следното:

  Ваше Превъзходителство г-н Президент Владимир Путин,

  Ваше Превъзходителство г-н Президент Доналд Тръмп,

  Текстът на този мой Меморандум до Вас бе планиран да бъде предоставен на Вашите и на другите дипломатически мисии в София и да бъде публикуван в моите сайтове

ПОНЕ ДВЕ ИЛИ ТРИ СЕДМИЦИ ПО-КЪСНО,

НО ТЪЙ КАТО

някой от господарите на специалните служби на управляващата Правителствено-Мафиотска Хунта е решил,

  че за нуждите на поредната политическа манипулация ситуацията в България има неимоверно спешна нужда от поредното камуфлажно прикрито или дори от директно убийство на знакова личност,

И ТЪЙ КАТО ТОЧНО ВЧЕРА

С МЕН СЕ СЛУЧИ СИТУАЦИЯ,

ИМАЩА ХАРАКТЕРЪТ НА ПОРЕДНИЯТ ОПИТ

ЗА ПОСТИГАНЕ НА ТАКАВА ЦЕЛ,

РЕШИХ ОЩЕ ДНЕС ДА РЕАГИРАМ.

 

            Също така акуратно Ви уводемявам, че съставна част на Първият ми Меморандум е приложението на

Списък на 4816 приоритетно-актуални казуси относно една малка част от престъпленията на регионалният и глобалистичният български концлагерен политически режим”.

            Също така акуратно Ви уведемявам, че копие от този „книжен пакет” акуратно е регистрирано в:

***офиса на Народното събрание (№ ПГ-7194-я-1);

***офиса на Министерския съвет (№ 4379);

***офиса на Президента (№ 94-00-28-40);

***офиса на Главния Прокурор (PRB2019017749641).

 

 

ІІ  

 

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

       Пред всичките тук визирани адресати на настоящият мои Меморандум настоявам за прецизно Правосъобразно разследване на всички акуратно посочени факти и обстоятелства.

18 Юли 2019 г.                                                                   Янко Н. Янков

& Край на документа