2019-04-23

(23 Април 2019 г.), Четиредесет и първи (41-ри) СПЕЦИАЛЕН Меморандум


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателската работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимният статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/01/2019.html

=========================================================

23 Април 2019 г.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

Четиредесет и първи (41-ри) СПЕЦИАЛЕН Меморандум

            До (01) Председателя на Народното събрание;  

            До (02) Президента на България; 

            До (03) Министър-Председателя (Премиера) на България;

            До (04) Министъра на вътрешните работи;

            До (05) Главния прокурор;

            До (06) Негово Превъзходителство посланика на Руската федерация, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (07) Негово Превъзходителство посланика на САЩ, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (08) Негово Превъзходителство Ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България, екзекутивен и екзекуционен гарант на престъпната компрадорска камарила на българската държавна власт;

Същият В ТИПИЧНО МАФИОТСКИ СТИЛ ми е изпратил две електронни писма, с които ме уведомява, че ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВА МОЯТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ДО НЕГО, без да дава каквито и да са легитимни аргументи;

            До (09) Негово Превъзходителство посланика на Австрия;

            До (10) Всичките, вече традиционно информирвани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии;

            До (11) Всичките български и други медии – на техните E-mail- адреси.

 

 

І.


Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

 

- - - - - - -                                - - - - - - -                                - - - - - - -

            Акуратно ви припомням, че вече предоставеният на вашето внимание

„Списък на 4729 приоритетно-актуални казуси относно

една малка част от престъпленията на регионалният и глобалистичният български концлагерен политически режим”

е предоставен на чуждестранния дипломатически корпус.  

 

Акуратно ви припомням и че предстои издаването КАКТО на книгата

         (53). Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 26. До съдружните Главни Директори на Концлагер „България” – Президентите Путин и Тръмп, С., Издателство “Янус”, 2019, ххх с. ISBN: 978-619-7008-21-0

ТАКА И и няколко други документални книги.

 

            Също така акуратно обръщам вашето внимание върху обстоятелството, че тук визираният

казус „Трейс груп холд” АД

СРЕЩУ

„Сдружение БАНИ”

е позициониран върху

ФОРМАЛНОТО И СЪЩИНСКОТО мафиотско съдържание и цели

на фалшивото гражданско съдебно дело за шокиращо висока парична сума КАМУФЛАЖНО-ПРОВОКАЦИОННО предявено от

„Трейс груп холд” АД

срещу

„Сдружение Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ)”.

 

            Делото е класическо копие или образец на секретните оперативни мероприятия тип „аберацио иктус” и е

предназначено за вкарване

в секретен оперативен капан

на лице от БАНИ

(член на академичната общност, превъзходно запознат със стратегията на правителствено-мафиотската хунта да присвои възлизащите на 13 милиарда лева имоти на старата БАНИ, престъпно национализирани от комунистическата власт и СЛЕД ПРОМЕНИТЕ полагащи се на възстановената БАНИ или на легитимните наследници на дарителите на тези имоти),

 

         което лице да бъде въвлечено във фалшива извънсъдебна „делова среща” за „уреждане” на взаимоотношенията и да бъде убито,

         и после убийството да бъде камуфлажно прикрито и публично обяснено като извършено от криминално лице, което охотно е признало деянието и вината си.

 

            Впрочем, при прилагането на ОПЕРАТИВЕН ВАРИАНТ НА СЪЩИЯТ ТОЗИ МОДЕЛ ЗА КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТИ УБИЙСТВА съвсем неотдавна бе убита една журналистка в Русе.

 

            Този тип модел за извършване на секретни убийства е описан в специализираната световна ЮРИДИЧЕСКА литература, екранизиран е във филми, и в частност е споменат в лекционния курс на генерал Иван Чобанов, специалист по оперативна психология и секретен оперативен метиджмънт в Академията на МВР, дългогодишен ръководител на отдел за секретни остри елиминационни мероприятия и камуфлажно прикрити убийства.

 

            Този модел, впрочем, е описан

            КАКТО В строго научните книги,

            ТАКА И В документалните книги,

            ТАКА И В лекционните курсове пред студентите от юридическите факултети,

на тук визираното планирано за убийство лице,

което именно е СЪЩИНСКИЯТ ОБЕКТ

на визираното оперативно мероприятие;

 

което лице е дългогодишен университетски преподавател и академичен изследовател, специалист по политически и правни учения, психология на правото, оперативен и правен метиджмънд и специалист по танатологичните и криминалните аспекти на убийствата.

 

            Процедурата е оперативно планирана от подчинените на правителствено-мафиотската хунта специални служби при ДАНС, МВР и Мафията;

 

            В процедурата са „въвлечени” няколко „технически” лица от БАНИ, които директно са ръководени от високопоставено лице от т. нар. фармацевтичен бизнес, което лице, ОСВЕН ЧЕ Е СЪСТАВНО СТРУКТУРЕН КОМПОНЕНТ ОТ БИЗНЕСА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКАТА ХУНТА,

            Е И син на Председателя на БАНИ и „се изживява” като закулисен господар Академията.

 

            Посочвам: Гражданско съдебно дело в Софийския Районен съд, №71721/2018 г. предявено срещу „Сдружение БАНИ”.

 

            Съществено внимание заслужава факта, че за съществуването на това АБСОЛЮТНО ЧЕНГЕДЖИЙСКО дело формално предявено срещу „сдружение БАНИ”

            НЕ Е УВЕДОМЕН И НЕ Е АНГАЖИРАН АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН ЮРИСТ-ЧЛЕН НА АКАДЕМИЯТА,

            а са ИНТЕНЗИВНО ОПЕРАТИВНО ангажирани журналистическите,  „юридическите” и ченгеджийските екипи на визирания фармацевтичен „бизнесмен”.

 

 

ІІ  

            Пледирам да получа вашето акуратно височайше държавно-властническо гледище или мнение по визираният казус.

            Настоявам КАКТО да получа абсолютно пълна информация, ТАКА И да бъдат реализирани изискванията на Принципите и Нормите на Правото.

23 Април 2019 г.                                                                Янко Н. Янков

& Край на документа

 

2019-04-22

(22 Април 2019 г.) Fiat iustitia, et pereat mundus! Четиредесети (40-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателската работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимният статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/01/2019.html

=========================================================

22 Април 2019 г.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

Четиредесети (40-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум

            До (01) Председателя на Народното събрание;  

            До (02) Президента на България; 

            До (03) Министър-Председателя (Премиера) на България;

            До (04) Министъра на вътрешните работи;

            До (05) Главния прокурор;

            До (06) Негово Превъзходителство посланика на Руската федерация, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (07) Негово Превъзходителство посланика на САЩ, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (08) Негово Превъзходителство Ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България, екзекутивен и екзекуционен гарант на престъпната компрадорска камарила на българската държавна власт;

Същият В ТИПИЧНО МАФИОТСКИ СТИЛ ми е изпратил две електронни писма, с които ме уведомява, че ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВА МОЯТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ДО НЕГО, без да дава каквито и да са легитимни аргументи;

            До (09) Негово Превъзходителство посланика на Австрия;

            До (10) Всичките, вече традиционно информирвани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии;

            До (11) Всичките български и други медии – на техните E-mail- адреси.

 

І.

            Акуратно обръщам вашето вниматие върху обстоятелството, че тук визираният

Списък на 4729 приоритетно-актуални казуси

относно една малка част от престъпленията

на регионалният и глобалистичният

български концлагерен политически режим”

се предоставя на:

         (06) Негово Превъзходителство посланика на Руската федерация, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

         (07) Негово Превъзходителство посланика на САЩ, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

         (09) Негово Превъзходителство посланика на Австрия;

         (10) Всичките, вече традиционно информирвани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии;

         (11) Всичките български и други медии – на техните E-mail- адреси.

- - - - - - -

            Що се отнася до

            (01) Председателя на Народното събрание; 

            (02) Президента на България; 

            (03) Министър-Председателя (Премиера) на България;

            (04) Министъра на вътрешните работи;

            (05) Главния прокурор;

            (08) Негово Превъзходителство Ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България, екзекутивен и екзекуционен гарант на престъпната компрадорска камарила на българската държавна власт; Същият В ТИПИЧНО МАФИОТСКИ СТИЛ ми е изпратил две електронни писма, с които ме уведомява, че ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВА МОЯТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ДО НЕГО, без да дава каквито и да са легитимни аргументи;

  този ПОДБОРЕН, НЕПЪЛЕН, интегративно-сборен Списък по същество вече, в продължение на годините, през които НИЕ ИМАМЕ ИНТЕНЗИВНА ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

фактически отдавна надлежно е предоставен и регистриран в техните офиси или техните служби, обслужващи деловодно-книжната и електронната кореспонданция на институцията.

- - - - - - -  

            Също така акуратно уведомявам адресатите на тук визираната серия на моята епистоларност, че относно така визаният „Списък”

следва продължение, започващо с 4730.казус.

- - - - - - -

            Също така акуратно уведомявам адресатите на тук визираната серия на моята епистоларност, че

голямо множество ДРУГИ конкретни казуси

са публикувани в следните документални книги:

            Виж:(01)Янко Янков (учен) – Уикипедия,


            Виж:(04) Библиография 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/01/2019.html

            Виж:(05) Видео: http://vbox7.com/collection:708949/

            (01). Николай Михайлов, Янко Янков. БиоБиблиография (на английски, френски, немски и български езици), С., „Янус”, 2006, 176 с. ISBN-10: 954-85-50-55-5, ISBN-13: 978-954-8550-55-0, формат 60 х 84 х 16;

            (02). Николай Михайлов, Янко Янков-Вельовски. Биографични фрагменти, С., „Янус”, 2012, 335 с. ISBN: 978-954-8550-94-9, формат 70 х 100 х 16;

            (03). Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 1., С., „Янус”, 1994, 640 с. ISBN 954-8550-02-4, формат 70 х 100 х 16;

            (04). Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 2., С.,Янус”, 1995, 576 с. ISBN 954-8550-04-0, формат 70 х 100 х 16;

            (05). Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 3, С., „Янус”, 2002,  576 с. ISBN 954-8550-07-5 (Том 3), формат 70 х 100 х 16;

            (06). Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 4., С., „Янус”, 2003, 568 с. ISBN 954-8550-09-1 (Том 4), формат 70 х 100 х 16;

            (07). Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 5, С., „Янус”, 2003, 546 с. ISBN 954-8550-20-2 (Том 5), формат 70 х 100 х 16;

            (08). Янко Янков, Азбучни истини (Блясъци на остроумието, номинирани със строг тъмничен затвор), С., „Янус”, 2004, 352 с. ISBN 954-8550-11-3, формат 60 х 84 х 16;

            (09). Янко Янков, Българският тероризъм, С., „Янус”, 2004, 176 с. ISBN 954-8550-34-2, формат 60 х 84 х 16;

            (10). Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 6., С., „Янус”, 2005, 526 с. ISBN 954-8550-22-9, формат 70 х 100 х 16;

            (11). Янко Янков, Политическите убийства, Книга І. Кой уби Володя Наков, С., „Янус”, 2006, 150 с. ISBN-10: 954-8550-10-5, формат 60 х 84 х 16;

            (12). Янков, Я., Българският тероризъм. (Второ, преработено и допълнено издание), С., „Янус”, 2006, 226 с. ISBN-10: 954-8550-51-2, ISBN-13: 978-954-8550-51-2, формат 60 х 84 х 16;

            (13). Янков, Я., Секретните служби и научните кадри в БАН и СУ. (Политическа документалистика). Книга Първа, С., „Янус”, 2006, 144 с. ISBN-10: 954-8550-48-2, ISBN-13: 978-954-8550-48-2, формат 60 х 84 х 16;

            (14). Янко Янков, Българският тероризъм. (Трето, преработено и допълнено издание), С., „Огледало”, 2006, 222 с.;

            (15). Янко Янков, Политическите убийства. Книга IІ. Кой ми попречи да убия вицепрезидента Ярослав Радев и експремиера Андрей Луканов, С., „Янус”, 2007, 156 с. ISBN-10: 954-8550-12-1 (Книга 2), ISBN-13: 978-954-8550-12-3, формат 60 х 84 х 16;

            (16). Янко Янков, Кутията на Пандора. Една калейдоскопична визия върху тероризма, С., Янус”, 2007, 630 с. ISBN-10: 954-8550-16-4, ISBN-13: 978-954-8550-16-1, формат 70 х 100 х 16;

            (17). Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 7, С., „Янус”, 2007, 546 с. ISBN-10: 954-8550-57-1, ISBN-13: 978-954-8550-57-4, формат 70 х 100 х 16;

            (18). Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 8, С., „Янус”, 2007, 640 с. ISBN: 978-954-8550-58-1, формат 70 х 100 х 16;

            (19). Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 9, С., „Янус”, 2007, 312 с. ISBN: 978-954-8550-60-4, формат 70 х 100 х 16;

            (20). Янко Янков, Легитимните основи на политическата власт в България, С., „Янус”, 2007, 491 с. ISBN-10: 954-85-50-14-8,  ISBN-13: 978-954-8550-14-7, формат формат 70 х 100 х 16;

            (21). Янко Янков, Българският посткомунистически геноцид. (Документалистика), С., „Янус”, 2010, 427 с. ISBN: 978-954-8550-64-2, формат 70 х 100 х 16;

            (22). Янко Янков, Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия (Епистоларна политическа документалистика), С., „Янус”, 2010, 155 с. ISBN 978-954-8550-83-3, формат 70 х 100 х 16;

            (23). Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 10, С., „Янус”, 2011, 419 с. ISBN: 978-954-8550-88-8, формат 70 х 100 х 16;

            (24). Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 11, С., „Янус”, 2011, 202 с. ISBN: 978-954-8550-89-5, формат 70 х 100 х 16;

            (25). Янко Янков, Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия (Епистоларна политико-юридическа документалистика), Второ допълнено издание, С., „Янус”, 2012, 447 с. ISBN 978-954-8550-97-0, формат 70 х 100 х 16;

            (26). Янко Янков, Софийската вода и геноцидът над софиянци. (Документалистика), С., „Янус”, 2012,  217 c. ISBN: 978-954-8550-82-6, формат 70 х 100 х 16;

            (27). Янко Янков, Писма до градинарите на западните посолства в София. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), С., „Янус”, 2012,  346 c., ISBN: 978-619-7008-03-6, формат 70 х 100 х 16;

            (28-32). Янко Янков, Българският демократичен геноцид. Писма до Прокурора при Международния наказателен съд в Хага. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), Том 1, Том 2, Том 3, Том 4, Том 5, С., „Янус”, ISBN: 978-619-7008-01-2, формат 70 х 100 х 16;

            (33). Янко Янков, Елити, секретни служби и тайна власт, С., „Янус”, 300 с. ISBN: 978-954-8550-73-4, формат 70 х 100 х 16;

            (34). Янко Янков, Секретните служби и юридическите научни кадри. Биопсихопортрети, С., Янус”, 420 с. ISBN 978-954-8550-98-7, формат 70 х 100 х 16;

            (35). Янко Янков, Политическият медикализъм. Болестта в полето на политическата власт, С., Янус”, 350 с. ISBN: 978-954-8550-41-3, формат 70 х 100 х 16;

            (36). Янко Янков, Пътят към Европа. България в полето на ценностните периферии и геополитическите стратегии, С., Янус”, 500 с. ISBN: 978-954-8550-46-8, формат 70 х 100 х 16;

            (37). Янко Янков, Червената мафия. Политологичен анализ на посткомунистическата престъпност, С., Янус”, 230 с. ISBN: 978-954-8550-17-8, формат 70 х 100 х 16;

            (38). Янко Янков, Зеленото чудовище от Държавна сигурност. Фантом или реалност е българският медикаментозен тероризъм, С., Янус”, 200 с. ISBN: 978-954-8550-56-7, формат 70 х 100 х 16;

            (39) Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 12. Дипломатически импресии, С., Издателство Янус”, 2018, 406 с., ISBN: 978-954-8559-90-1

         (40). Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 13. До Главните надзиратели на Концлагер „България” – посланиците на РФ и САЩ, С., Издателство Янус, 2018, 478 с., ISBN: 978-619-7008-08-1

            (41). Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 14. Дипломатически меморандуми, С., Издателство “Янус”, 2018, 166 с., ISBN: 978-619-7008-09-8

            (42).Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 15. Дипломатически меморандуми до Ерик Сет Рубин, Посланик на САЩ. 02 Юни- 28 Ноември 2016 г., С., Издателство “Янус”, 2018, 261 с., ISBN: 978-619-7008-10-4

            (43). Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 16. Дипломатически предизвикателства, Част 1, С., Издателство “Янус”, 2018, 472 с., ISBN: 978-619-7008-11-1

            (44).Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 17. Дипломатически предизвикателства, Част 2, С., Издателство “Янус”, 2018, 506 с., ISBN: 978-619-7008-12-8

            (45).Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 18. Дипломатически предизвикателства, Част 3, С., Издателство “Янус”, 2018, 448 с., ISBN: 978-619-7008-13-5

            (46). Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 19. Дипломатически предизвикателства, Част 4, С., Издателство “Янус”, 2018, 394 с., ISBN: 978-619-7008-14-2

            (47). Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 20. Провокационни дипломатически меморандуми до 51 посолства, (05 Март-14 Юни 2018 г.), Част 1, С., Издателство “Янус”, 2019, 511 с., ISBN: 978-619-7008-15-9

            (48). Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 21. Провокационни дипломатически меморандуми до 51 посолства (05 Март-14 Юни 2018 г.), Част 2, С., Издателство “Янус”, 2019, 519 с., ISBN: 978-619-7008-16-6

            (49). Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 22. Провокационни дипломатически меморандуми до 51 посолства (05 Март-14 Юни 2018 г.), Част 3, С., Издателство “Янус”, 2019, 519 с., ISBN: 978-619-7008-17-3

            (50). Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 23. Провокационни дипломатически меморандуми до 51 посолства (05 Март-14 Юни 2018 г.), Част 4, С., Издателство “Янус”, 2019, 462 с., ISBN: 978-619-7008-18-0

            (51). Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 24. Провокационни дипломатически меморандуми до 51 посолства (05 Март-14 Юни 2018 г.), Част 5, С., Издателство “Янус”, 2019, 463 с., ISBN: 978-619-7008-19-7

            (52). Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 25. Провокационни дипломатически меморандуми до 51 посолства (05 Март-14 Юни 2018 г.), Част 6, С., Издателство “Янус”, 2019, 469 с., ISBN: 978-619-7008-20-3  

 

Отделно от това усилено подготвям за печат:

         (53). Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 26. До съдружните Главни Директори на Концлагер „България” – Президентите Путин и Тръмп, С., Издателство “Янус”, 2019, ххх с. ISBN: 978-619-7008-21-0 

            (54). Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 27. Специални меморандуми (2018-2019г.), С., Издателство “Янус”, 2019, ххх с., ISBN: 978-619-7008-23-4;

            (55). Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 28. Специални меморандуми (2019г.), С., Издателство “Янус”, 2019, ххх с., ISBN: 978-619-7008-24-1;

            Всичките мои официални текстове, адресирани до Главния Прокурор Сотир Цацаров от встъпването му в длъжност до днес ще бъдат публикувани в следните официални книжни и електронни издания.

            (56). Янко Янков, Престъпна дейност на Главния Прокурор Сотир Цацаров, Том 1, С., Издателство “Янус”, 2019, ххх с., ISBN: 978-619-7008-25-8;

            (57). Янко Янков, Престъпна дейност на Главния Прокурор Сотир Цацаров, Том 2, С., Издателство “Янус”, 2019, ххх с., ISBN: 978-619-7008-26-5;

            (58). Янко Янков, Престъпна дейност на Главния Прокурор Сотир Цацаров, Том 3, С., Издателство “Янус”, 2019, ххх с., ISBN: 978-619-7008-27-2;

            (59). Янко Янков, Престъпна дейност на Главния Прокурор Сотир Цацаров, Том 4, С., Издателство “Янус”, 2019, ххх с., ISBN: 978-619-7008-28-9;

            (60). Янко Янков, Престъпна дейност на Главния Прокурор Сотир Цацаров, Том 5, С., Издателство “Янус”, 2019, ххх с., ISBN: 978-619-7008-29-6;

 

ІІ  


Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

            Пледирам да получа вашето акуратно височайше държавно-властническо гледище или мнение по визираният казус.

            Настоявам КАКТО да получа абсолютно пълна информация, ТАКА И да бъдат реализирани изискванията на Принципите и Нормите на Правото.

22 Април 2019 г.                                                                Янко Н. Янков

& Край на документа