2010-07-30

БЪЛГАРСКИЯТ ГЕНОЦИД -2010 Г.-А

tor" content="Microsoft Word 14">

Address for letters:

Янко Николов Янков

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://vbox7.com/collection:708949

================================================================

30 Юли 2010 г.

Относно:

Организираната и системно провеждана

от всички досегашни

посткомунистически български правителства

зловеща практика

на държавен тероризъм, евгеника,

социално-икономически геноцид,

социално-медицински и медикаментозен геноцид,

образователно-професионален геноцид,

пенсионен геноцид,

извънсъдебни убийства

и множество други форми на геноцидно

и терористично насилие

над и изтребление на гражданите на България

***

Към досегашните ми депозирани при посочените по-долу

институции ПОВЕЧЕ ОТ ТРИДЕСЕТ (30) писмени изложения

на тази тема, официално датирани на:

12 март 2007 г., 16 март 2007 г., 23 март 2007 г., 26 март 2007 г.,

27 март 2007 г., 28 март 2007 г., 29 март 2007 г., 10 април 2007 г.,

16 април 2007 г., 09 май 2007 г., 18 май 2007 г., 19 май 2007 г.,

21 май 2007 г., 26 май 2007 г., 31 май 2007 г., 02 юни 2007 г.,

11 юни 2007 г., 16 юни 2007 г., 21 юни 2007 г., 25 юни 2007 г.,

01 юли 2007 г., 21 юли 2007 г., 19 септември 2007 г.,

02 октомври 2007 г., 07 октомври 2007 г., 08 юни 2008 г.,

29 юни 2008 г., 21 септември 2008 г., 02 юли 2009 г.,

30 август 2009 г., 02 септември 2009 г. и 24 септември 2009 г.

***

Надлежната регистрация в офиса на българския Главен прокурор

носи следните регистрационни номера: 4459/2007 г.; 6419/2007 г.;

4584/2007 г.; 25707/2007 г.; 11512/ 2007 г.; 8370/2008 г.

***

Надлежната регистрация в офиса на Софийска градска прокуратура

носи следния регистрационен номер: 9316 / 24.09.2009 г.

***

Информационно уточнение:

Текстът е публикуван в Интернет на адрес:

http://iankov.blogspot.com/2010/07/2010.html

Заглавие: „Българският геноцид – 2010 г.“ - A

***

До Борис Велчев –

внук и син на световно известни комунистически престъпници,

агент на комунистическата ДС (вербуван на хомосексуална основа),

престъпен нискойерархичен държавновластнически слуга

на руския и българския посткомунистически мафиотски режим,

изпълняващ длъжността Главен прокурор на България

бул. „Витоша” № 2, 1000 София

Web site: http://www.prb.bg/

чрез: връзки с обществеността: E-mail: n.markov@prb.bg

чрез: ВКП: E-mail: jalbi@prb.bg

чрез ВАП: E-mail: v.draganovaa@abv.bg

чрез СГП: Е-mail: sgp@prb.bg

чрез СРП: Е-mail: rp_sofia@prb.bg

чрез ВАС: Е-mail: VASprotocol@bitex.com

чрез ВАС: Е-mail: VASarch@bitex.com

До г-н Бойко М. Борисов - Министър-Председател на България

Министерски съвет (МС)

бул. „Княз Дондуков” № 1, 1000 (1194) София

E-mail: GIS@government.bg

Към: № 4379/03

Europol

European Police Office

European Law Enforcement Organisation

P.O. Box 908 50 , 2509 LW The Hague , The Netherlands

Web site: http://www.europol.europa.eu/

E-mail: For general enquiries: info@europol.europa.eu

E-mail: For media enquiries, information requests, visits and events:

corporate.communications@europol.europa.eu

Interpol

General Secretariat

200, quai Charles de Gaulle

69006 Lyon , France

Web site: http://www.interpol.int/

E-mail: throught (by means of) Web site:

http://www.interpol.int/public/mail/mail3.asp?id=fingerprints&err=captcha

His Excellency

Mr. P. Nikiforos Diamandouros - EUROPEAN OMBUDSMAN

1 Avenue du President Robert Schuman

CS 30403, B.P. 403 , F – 67001 Strasbourg Cedex, France

Web site: http://www.euro-ombudsman.eu.int/cv/en/default.htm

E-mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int

До Представителство на Европейската комисия в България

(Европейска комисия. Европейският Съюз в България)

ул. „Московска” № 9 , 1000 София

Web site: http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm

E-mail: COMM-REP-SOF@ec.europa.eu

E-mail: delegation-bulgaria@ec.europa.eu

E-mail: Delegation-Bulgaria@cec.eu.int

До Посолство на Съединените Американски Щати в България

ул. „Козяк” № 16, кв. „Лозенец”, 1407 София

Web site: http://bulgarian.bulgaria.usembassy.gov/

Web site: www.usembassy.bg

Web site: www.usis.bg

E-mail: acs_sofia@state.gov

E-mail: Sofia@usembassy.bg

До Посолство на Република Австрия в България

ул. Шипка, 4 , 1000 (1087) София

E-mail: sofia-ob@bmaa.gv.at

E-mail: office@austriantrade.org

До Посолство на Кралство Белгия в България

ж. к. „Лозенец”, площад „Велчова завера” № 1

1164 (1126) София

Web site: http://www.diplomatie.be/sofia

Web site of the Government: http://www.belgium.be/eportal/index.jsp

E-mail: Sofia@diplobel.org

E-mail: ambabel@einet.bg

E-mail: sofia@diplobel.be

До Посолство на Обединено Кралство Великобритания

и Северна Ирландия в България

ул. „Московска” № 9 , 1000 София

Web site: www.british-embassy.bg

E-mail: britembinf@mail.orbitel.bg

E-mail: public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk

До Посолство на Федерална Република Германия в България

ж. к. „Изгрев”, ул.„Фредерик Жолио-Кюри” № 25

1113 (1087) София

Web site: www.german-embassy.bg

Web site: www.sofia.diplo.de

E-mail: reg1@sofi.diplo.de

E-mail: Mil-1@sofi.diplo.de

E-mail: Mil-100@sofi.diplo.de

E-mail: info@sofia.goethe.org

До Посолство на Република Гърция в България

ул.„Сан Стефано” № 33 , 1504 София

Web site: http://info.greekembassy-sofia.org

E-mail: economy@grembassysofia.org

E-mail: info@greekembassy-sofia.org

До Посолство на Кралство Дания в България

бул. „Княз Дондуков” № 54 , П.К. 1393

1000 (1504) София

Web site: www.ambsofia.um.dk

E-mail: sofamb@um.dk

До Посолство на Кралство Испания в България

ул.„Шейново” № 27 , 1504 (1087) София

Web site: http://www.embespbg.com/bg/indexBG.htm

E-mail: embespbg@mail.mae.es

До Посолство на Република Италия в България

ул.„Шипка” № 2 , 1000 (1087) София

Web site: www.ambsofia.esteri.it

E-mail: italdiplsofia@online.bg

Е-mail: ambasciata.sofia@esteri.it

До Посолство на Португалската Република в България

ул. „Позитано”, 9, бл. 3, ет. 5 , 1000 София

E-mail: embpor@sofia.dgaccp.pt

До Посолство на Република Франция в България

ул. „Оборище” № 27-29 , 1504 (1087) София

Web site: www.ambafrance-bg.org

E-mail: presse@ambafrance-bg.org

E-mail: consulat@ambafrance-bg.org

До Посолство на Кралство Холандия в България

ул.„Оборище” № 15 , 1000 (1504)

Web site: www.netherlandsembassy.bg

Е-mail: sof@minbuza.nl

До Посолство на Конфедерация Швейцария -

ул.„Шипка”, № 33 , 1000 (1087, 1504) София

Web site: http://www.eda.admin.ch/sofia

E-mail: Sofia@sdc.net

E-mail: sof.vertretung@eda.admin.ch

E-mail: vertretung@sof.rep.admin.ch

До Световна Банка,

Постоянно представителство в България -

бул.„Драган Цанков” № 36

сграда „Интерпред - Световен търговски център”, блок А, етаж 5

1113 (1087) София

Web site: http://www.worldbank.bg/

E-mail: Itaushanova@worldbank.org

До Международен валутен фонд (МВФ),

Постоянно представителство в България -

Площад „Александър Батенберг” № 1 , 1000 София

Web site: http://www.imf.org/

Web site: http://www.fmi.ro/

Web site: http://www.imf.org/sofia/

E-mail: jfernandezl@imf.org

До Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР),

Постоянно представителство в България -

ул.„Московска” № 17, 1000 София

Web site: http://www.ebrd.com/

E-mail: sofiaro@ebrd.com

Информационно копие:

До всички членове

на чуждестранния дипломатически корпус в и за България

(на E-mail-адресите)

До всички български

и чуждестранни медии

(на E-mail-адресите)

До Генералния директор

и Специалния справочен отдел и архив

на Българската телеграфна агенция (БТА)

бул. “Цариградско шосе” № 49 , 1124 София

E-mail: mminchev@bta.bg

E-mail: borislav@bta.bg

E-mail: ylazarov@bta.bg

E-mail: e_andreeva@bta.bg

E-mail: corr@bta.bg

E-mail: dnews@bta.bg

Обстоятелството,

че под непосредственото обезпечение на всички досегашни правителства

и в най-прецизно изпълнение на волята на трансмутиращия (трансформиращия) се комунистически елит

през последните двадесет (20) години

в България се извършва интензивен и тотален геноцид

е толкова очевидно и очевадно, че то „не се вижда” само от онези заинтересовано-„слепи” личности, които са институционално ангажирани с българската, руската, европейската и световната Мафия.

Разбира се, лично аз все още съм твърде далеч от мисълта да считам, че абсолютно всичките адресати на настоящите мои изложения имат директно (пряко, непосредствено) участие и вина в посоченото съвременно варварство, но все пак

е несъмнено моето лично убеждение

за наличието на различни степени и проявни форми на съучастническа вина

като подстрекатели,

помагачи,

обезпечители (чрез дейстия или бездействия)

на безотговорността и прочее.

І.

В брой 21 от 23-29 май 2007 г., с.3 на в-кШоу” е записано, че 15-годишният Александър Михайлов от село Триводици, Пловдивско, който миналата седмица се е хвърлил под влак, се е самоубил заради съсипващата го бедност. Сочи се, че той е бил отличен математик, но не е бил имал дори обувки, заради което често пъти не е можел да отиде на училище.

В броя от 27 юни 2007 г. на в-к Дневен труд” е записано, че 15-годишният Александър Михайлов е избрал смъртта пред бедността. Записано е, че два дни преди да легне на релсите на влака, той е бил споделил пред свой съученик следното: „Нямаме пари и не виждам как това може да се промени. Ходя на полето да работя, но едва събирам за някоя дрешка за мен и братята ми. А ми се ще да сме като другите – да не ходим боси, да имаме пари ако не за компютър, поне за книги...”.

ІІ.

На 19 април 2005 г. в-кМонитор” е публикувал журналистическата статия на Чавдар Цолов Годишният доклад на Световната банка ни слага в дъното на класацията по естествен прираст. Последни сме по раждаемост в света. Смъртността ни е на африканско равнище”. В нея се казва, че годишният доклад на Световната банка под наслов „По-добър инвестиционен климат за всеки” е бил представен в Центъра за изследване на демокрацията, като представянето е било осъществено чрез телемост, при който Мери Холуард-Дримиър - зам.-директор на Доклада, го е представила от Вашингтон пред аудиторията в София, Баня Лука, Сараево и Скопие.

Съгласно текста на статията в Доклада е посочено, че България е на последно място в целия свят по показател раждаемост, „като за 2003 г. новородените са едва 8 на 1000 души от населението”. Съгласно статията в Доклада е констатирано още и това, че „България е на африканско ниво по смъртност”; „за 2003 г. тя е била 14 промила, като по този показател сме съпоставими с Камерун, Чад, Еритрея, както и с Хаити и Камбоджа”.

ІІІ.

На 19 април 2005 г. в-кМонитор” е публикувал журналистическата статия на Цвета Динкова, съгласно текста на която в посочения по-горе Доклад на Световната банка е констатирано, че през 2002 г. по критерия безработица България е по-зле от Албания и Ботсуана.

ІV.

На 19 април 2005 г. в-кМонитор” е публикувал журналистическа статия, озаглавена Гладни сме като китайците”, в която се посочва, че съгласно данните на Световната банка:

горе-долу всеки десети българин гладува” - „процентът на недохранените в страната е 11 на сто”;

такъв е този показател и за Китай, Салвадор, Македония, Молдова и Сърбия и Черна гора”;

в малко по-добро положение от България с 10 на сто недохранени са Ямайка и Мавритания”;

малко по-зле са в Тринидад и Тобаго, и в Лесото - 12 на сто недохранени”.

V.

В раздел „Новини” на в-к19 минути” от 11 ноември 2008 г. е публикувана статията „40 000 медици избягали от системата”, в която се казва, че предния ден е имало т. нар. кръгла маса на тема „Проблемите в образованието на професионалистите по здравни грижи””, където били изнесени данни, че според изказването на шефа на просветната парламентарна комисия Лютви Местан

българската здравна система изпитва дефицит от 40 000 (четиредесет хиляди) медицински служители - „В момента секторът разчитал на 29 000 професионалисти по здравни грижи, при необходимост от 70 000”.

VІ.

В раздел „Новини” в брой 260 на в-к19 минути” от 18 септември 2009 г. е публикувана статията на Юри ИвановЗъболекари искат инвалидизиране на 2 милиона българи”, в която се казва, че по време на Национално съвещание на денталните лекари Председателят на Българския зъболекарски съюз д-р Николай Шарков е заявил, че „около 2 милиона българи на практика са обеззъбени и социалното министерство трябва да помисли за инвалидизиране на тези хора”.

VІІ.

На своя електронен адрес Институтът за социални и синдикални изследвания (ИССИ) при Конфедерацията на независимите синдикати (КНСБ) е публикувана поредната информация за тримесечния период за юли, август и септември 2009 г. относно т. нар. „Издръжка на живота”, съгласно която:

Þпрез третото тримесечие на 2009 г. издръжката на живот спадна с 0.5% спрямо месец юни 2009 г., а за едногодишен период нарасна с 1.5%”;

Þв края на септември 2009 г. издръжката на живот достигна 478,33 лв. на човек от 4-членно домакинство (2 възрастни с 2 деца), или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 1913 лв., за да посреща разходите си и да се храни съобразно нормите за калорийно съдържание на храната”;

VІІІ.

На своя електронен адрес Институтът за социални и синдикални изследвания (ИССИ) при Конфедерацията на независимите синдикати (КНСБ)

НЕ Е ПУБЛИКУВАНА

поредната информация за тримесечния период за октомври, ноември и декември 2009 г. относно т. нар. „Издръжка на живота”.

Според нас, ТОЗИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗНАМЕНАТЕЛЕН ФАКТ се дължи на обстоятелството, че

всички синдикати в България са част от мафиотската система

и са ситуационно адаптирани към поредното бутафорво правителство,

а точно през този период на власт дойде ново правителство,

към което този синдикат все още не се беше адаптирал.

ІХ.

На своя електронен адрес Институтът за социални и синдикални изследвания (ИССИ) при Конфедерацията на независимите синдикати (КНСБ) е публикувана поредната информация за тримесечния период за януари, февруари и март 2010 г. относно т. нар. „Издръжка на живота”, съгласно която:

Þот началото на 2010 г. се наблюдава плавно увеличение на ценовите нива, които доведоха до ясно изразена тенденция към поскъпване на живота”;

Þпрез месец март 2010 г. стойността на издръжката на живот достигна до – 489,00 лв. на човек от 4-членно домакинство (2 възрастни с 2 деца), или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 1956 лв., за да посреща разходите си и да се храни съобразно калорийните норми. Темпът на нарастване на издръжката на живот е с 1,7% спрямо месец декември 2009 г., а спрямо същия период на миналата година увеличението е с 2,1%”;

ÞОсновните фактори за нарастване на издръжката на живота са повишените цени (от 1.01. 2010 г.) на топлоенергията, природния газ, питейната вода, общински такси, акцизните стоки и др. Всичко това като цяло засилва тревожните очаквания на българските домакинства, защото ценовата динамика през следващите месеци ще бъде диктувана основно от преките и вторичните ефекти на поскъпването на изброените по-горе стоки и услуги. Тези факти са силно обезпокоителни, след като производството последователно спада, потреблението намалява, намалява заетостта и се повишава безработицата, доходите се задържат, а работните заплати са силно повлияни от общата тенденция на „замразяване”;

ÞПо равнище на средна работна заплата през 2009 г. България продължи да заема последно място не само в ЕС-27, но и на Балканите. Сравнителният анализ показва, че номиналният размер от 302 евро е около 5 пъти по-нисък от този на Словения и 3,5 пъти по-нисък от този на Хърватия. Единствено Албания е с по-нисък от нашия размер на средна работна заплата (242 евро)”;

Х.

На 03 юни 2010 г. в-кСега” е публикувал статията на Диана Христова В България и доход от 65 лева може да е много. У нас бедните са пет пъти по-бедни от хората на същото дередже в Стара Европа”, в която се казва че:

ÞСпоред Министерския съвет на България, за да оцелее физически в продължение на един месец едно лице, се нуждае от сумата от 65 лева;

ÞСпоред Световната банка, обаче, статусът на „крайно бедни” имат хората, които живеят с по-малко от 2.5 долари на ден, което е около 117 лева месечно съгласно българския банков курс;

ÞЗа целите на социалното подпомагане българската държава използва гарантирания минимален доход от 65 лв., но за целите на красивите фрази и статистиката Правителството слага летва за бедност, която е значително по-висока - 211 лв. за 2010 г.”;

ÞИзобщо критерии за бедност колкото щеш, но често тези, които ги измислят, никога не са живели дори на минимална заплата”;

ÞВ България бедността не подбира професии и обществени групи. Около 162 000 българи работят за минимална заплата от 240 лв., или чисто 189.86 лв. след приспадането на данъците и осигуровките. Към 1 млн. пенсионери вземат пенсии до 200 лв. Казано по друг начин, тези българи живеят ПОД прага на бедността. Това е, кажи-речи, 1/4 от населението. Тази печална статистика не отразява онези работещи бедни, които се блъскат за по 270 лв. заплата, защото и техният доход след приспадане на задълженията към хазната е някъде около 211 лв. Няма ги и децата, които също разчитат на парите на ниско платените си родители. И още над 360 000 безработни, 2/3 от които нямат право на обезщетения за безработни.”;

ÞЛинията на бедност е монетарен показател за идентифициране на бедните в обществото. Тя трябва да гарантира задоволяването на минимални жизнени потребности. Трябва да покрива паричната равностойност на фактически реализиран разход за потребление на хранителни стоки, които обезпечават препоръчителните норми за дневен прием на храна от 2700 килокалории. Това пише в прессъобщението, в което от МС обявиха колко пари трябват за физическото оцеляване на българите през тази година. Последното изследване за влиянието на кризата върху българските домакинства, направено от Световната банка и фондация „Отворено общество”, показа, че с доход под прага на бедността на член се спасяват 21% от домакинствата. „При това в изследването са отчетени и доходи от сивия сектор”, обясниха авторите му. В сравнение с 2007 г. броят им е нараснал със 7%. Според анализ на Института за синдикални и социални изследвания на КНСБ 36% от домакинствата имат доход до 240 лв. на член, което не е много над линията на бедност.”;

ÞНа практика бедните у нас са пет пъти по-бедни от събратята си в старите страни на Евросъюза и два пъти по-бедни от най-бедните в новите членки”;

ÞСпоред анализа на Икономическия и социален съвет прагът на бедност в България е 2.8 пъти по-нисък от този показател в новоприетите страни и 13 пъти под граничната линия за оцеляване в държавите в Стара Европа;

ÞСпоред анализа на Икономическия и социален съвет тъй като покупателна способност в България е такава, че с 211 лв. човек може да си купи два пъти по-малко неща, отколкото в другите нови страни-членки и пет пъти по-малко, отколкото в старите страни”;

ХІ.

В броя от 08 юни 2010 г. на в-кДневен труд” е публикувана статия, в която е посочено, че:

Þ според данните от изследванията на Националния статистически институтв 148 български села няма постоянно живеещи хора”, а „само през миналата година обезлюдените села са се увеличили с 4”;

Þ съгласно изследванията на Националния статистически институтспоред данните от регистъра към края на миналата година у нас е имало 43 села, в които живее само по един човек. Други 54 населени места са с двама души, а 33 - с трима. С 4 и 5 жители са съответно 42 и 39 селища. Общо в 509 населени места у нас жителите са 10 или по-малко”;

Þспоред данните от изследванията на Националния статистически институтсела без нито един жител в България” са: Баблон, общ. Смолян; Балабанчево, общ. Сунгурларе; Балалея, общ. Дряново; Банчовци, общ. Ихтиман; Бедрово, общ. Черноочене; Бижовци, общ. Велико Търново; Билкини, общ. Дряново; Богдановци, общ. Ихтиман; Богданско, общ. Елена; Бойник, общ. Крумовград; Бойчовци, общ. Велико Търново; Бостаните, общ. Чупрене; Бочковци, общ. Велико Търново; Будилци, общ. Кресна; Бънзарето, общ. Мъглиж; Бързея, общ. Кирково; Валето, общ. Елена; Велювци, общ. Елена; Ветрушка, общ. Ивайловград; Владовци, общ. Трявна; Власатили, общ. Трявна; Влаховци, общ. Габрово; Вълковци, общ. Трявна; Габрака, общ. Елена; Гайдари, общ. Трявна; Ганев дол, общ. Елена; Гледачево, общ. Раднево; Горна Драгойча, общ. Дряново; Горни Маренци, общ. Трявна; Горни Цоневци, общ. Трявна; Горска, общ. Елена; Горско Писарево, общ. Златарица; Горско, общ. Ивайловград; Горяни, общ. Трявна; Градинка, общ. Антоново; Гюргево, общ. Петрич; Делова махала, общ. Златарица; Джуровци, общ. Дряново; Дойновци, общ. Велико Търново; Долен Еневец, общ. Велико Търново; Долна Маргатина, общ. Троян; Долни Маренци, общ. Трявна; Долни Радковци, общ. Трявна; Долни Томчевци, общ. Трявна; Донкино, общ. Трявна; Дряновец, общ. Чепеларе; Дрянът, общ. Севлиево; Дуровци, общ. Златарица; Дървари, общ. Трявна; Дърлевци, общ. Елена; Дъскарите, общ. Трявна; Дюля, общ. Руен; Еленците, общ. Дряново; Железари, общ. Омуртаг; Жерговец, общ. Гурково; Жидов дол, общ. Троян; Занога, общ. Петрич; Звезда, общ. Руен; Звъника, общ. Кърджали; Зорница, общ. Кърджали; Иван Димов, общ. Трявна; Иванивановци, общ. Елена; Иринеци, общ. Трявна; Калчовци, общ. Габрово; Каменско, общ. Сунгурларе; Караиванци, общ. Елена; Карандили, общ. Елена; Киселковци, общ. Трявна; Китка, общ. Руен; Коевци, общ. Трявна; Кокорци, общ. Рудозем; Колишовци, общ. Габрово; Колю Ганев, общ. Трявна; Конарското, общ. Трявна; Косилка, общ. Дряново; Крайполе, общ. Антоново; Кръстеняците, общ. Трявна; Кукля, общ. Дряново; Къртипъня, общ. Дряново; Къшле, общ. Трън; Лесиче, общ. Елена; Лешко пресои, общ. Троян; Лисец, общ. Самоков; Малиново, общ. Севлиево; Малки Българени, общ. Дряново.

ХІІ.

В броя от 18 Февруари 2010 г. на Информационната агенция „БЛИЦ” и от същата дата на Информационната агенция „УЕБКАФЕ са публикувани статии, според текста на които:

Þв дискусия, проведена в Парламента, Мина Попова от Министерството на здравеопазването е била заявила, че според проведено през 2008 г. изследване на Световната банка в България всяка година 7 000 (седем хиляди) души-пациенти на медицинските заведения, стават жертва на допуснати” т.нар. „медицински грешки” или „нежелани инциденти”,

при което всеки трети от тези слечаи е завършил или със смърт или с инвалидност,

като поне половината от случаите са били могли реално да бъдат избегнати (да не се случат);

Þ66 (шестдесет и шест) процента от българите реално и основателно се страхуват от допускане на медицински грешки и са загрижени за своята безопасност по време на болничното си лечение;

ÞДОВЕРИЕТО КЪМ ЛЕКАРИТЕ Е ЕДВА 35%, КЪМ ЗЪБОЛЕКАРИТЕ – 37%,А КЪМ ДРУГИЯ МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ Е 33%;

ÞИзследване от 2007 г. е показало, че всеки пети българин смята, че е пострадал от неправилна диагноза.

ХІІІ.

В изданието от 14 ноември 2009 г. на Информационната агенция „Кафене.НЕТ е публикувана статия, озаглавена Членството в ЕС не променя живота на българите”, съгласно текста на която Социологическата агенция „Алфа рисърч е публикувала данни, според които:

Þ76% от българите са уверени, че членството на страната в Европейския съюз не е променило по никакъв начин живота им”;

ÞПовече от 15% заявяват, че са загубили от присъединяването към съюза” и че „от членството са спечелили най-много политиците, мошениците, корумпираните и младите хора”;

Þбез промяна са останали съдебната система, селското стопанство и борбата срещу престъпността”;

ÞБългария, която стана член на ЕС на 1 януари 2007 година, продължава да бъде най-бедната страна в съюза;

ÞПроучвания на международни организации показват, че в същото време България е и най-корумпираната страна в ЕС”;

ÞПоследно изследване на свободата на словото е установило, че България е на последно място сред страните-членки”.

ХІV.

В изданията от 27 и 28 август 2009 г. на Информационната агенция Business359.com, Информационната агенция БГНЕС, Информационната агенция КОМПАС, в-к „Стандарт, Информационната агенция ТОПНЮЗ и още редица други информационни агенции, германския вестник „Тагесшпигел е публикувал резултатите от изследване на Кьолнския институт по икономика, съгласно които

са установени огромни различия в заплащането на труда в страните от Европейския съюз,

като в тази класация България категорично заема последното място с това,

че за един час труд се заплаща 2.18 евро,

което е десет пъти по-малко от заплащането в източните германски провинции и почти 17 пъти по-малко от това в западните германски провинции.

ХV.

В изданието от 20 октомври 2009 г. на Информационната агенция „Правен свят е публикувана статия, озаглавена „На 68-мо място сме по свобода на словото”, в която е посочено, че според индекса на организацията „Репортери без граници

през 2008 г. България е била на 59-то място по критерия „свобода на словото”, а през 2009 г. – на 68-мо място.

ХVІ.

В изданието от 28 септември 2009 г. на Информационната агенция КРОСС според класацията на спонсорираната от Европейската комисия институция „Индекс на здравния потребител”„България е на последно място в Европейския съюз по качество на здравните услуги”, като негативните оценки са регистрирани по всички критерии, свързани с достъпа до лекарства.

ХVІІ.

В изданието от 18 септември 2009 г. на Информационната агенция epochtimes-bg.com Европейската статистическа служба РАПИД е оповестила резултатите от изследване, съгласно което

ÞЗа последните 40 години нивото на детската смъртност в Европейския съюз намалява 6 пъти;

Þпрез 2007 г. България и Румъния са двете страни с най-висока детска смъртност в рамките на ЕС”.

ХVІІІ.

В изданието от 27 юли 2010 г. на Информационната агенция ФРОГНЮЗ е публикувана статията „България – европейски рекордьор по смъртност”, в която се казва, че Европейската статистическа агенция Евростат е оповестила данните за демографския ръст на страните от Европейския съюз,

и съгласно тези данни „страната с най-висока смъртност в ЕС е България с 14,2 ‰”.

ХІХ.

В изданието от 17 юли 2010 г. на Информационната агенция ЕУРОЧИКАГО е публикуван материал, озаглавен „Европейци или тогоанци – това е въпросът”, в която е посочено, че:

Þна 14.07.2010 г. авторитетното списание „Forbes“ е публикувало статия на Francesca Levy, озаглавена „Най-щастливите страни в света“ („The Worlds Happiest Countries”);

Þпроведено между 2005 и 2009 г. в 155 държави изследване на „Галъп” е очертало много по-реалистична картина на трагичната ситуация, в която се намира територията България;

ÞНикой не е изненадан от факта, че таблицата на щастливите нации се оглавява от държави като Дания (1), Финландия (2), Норвегия (3), Швеция и Холандия (4), Канада, Израел и Швейцария (8), САЩ и Австрия (14), Белгия (16) – все страни с утвърдена държавност, където Законът и Правото са защитени от посегателствата на корумпирани „държавни мъже“ и „магистрати“, обикновени улични бандити и мафиотски „октоподи“;

Þвъв въпросната статистическа класация България дели 137-ото място в обкръжението на Уганда, Танзания и Сенегал;

Þпо удовлетвореност от живота преди България са наредени дори хората в държави като Сомалия (85), Бангладеш (91), Палестинските територии (96), Албания (103), Афганистан (115), Гана (125) и даже Джибути (135);

Þпо-тъжна картина се очертава само в няколко съвсем бедни африкански държави – Чад, Нигер, Руанда, Буркина Фасо, Бурунди;

Þна остналите континети единствено по-зле от нас са в пострадалата от земетресения Хаити и от граждански войни Камбоджа;

Þредно е все пак да се подчертае, че изследването е приключило през 2009 г., когато новата българска администрация пое тържествен обет да изреже метастазите на срасналата се с държавата организирана престъпност; като за сега наблюдаваме само доста шумни, но плахи опити в тази посока – близките месеци ще покажат дали „новите“ ще работят ентусиазирано не само за себе си, но и за възстановяване на България като държава, или ще допринесат (барабар с всички „стари“) територия България да заеме мястото на последната в списъка Того (155);

Þв статията е приложена (публикувана) и таблицата на Gallup World Pool;

Þпо повод и в контекста на статия, публикувана във в-кНовинар” от 16.07.2010 г., авторът изрично е изразил своето категорично мнение, класацията на Gallup” доста красноречиво е обърнала внимание върху факта, че:

58% от българите се борят за оцеляване;

36% от сънародниците ни направо страдат;

6% само са процъфтяващите – и този процент напълно съвпада с числото на плутократите, техните семейства и гравитиращите около тях лешояди на „прехода”;

Þв публикуван на друго място контекстен коментар по същия повод Николай Михайлов е написал следното:

За 20 години след Първата Световна война България се оказа на 7-мо място в Европа; за 6 години Хитлер направи от Германия световна сила; за 8 години Западна Германия си върна заема на американците и започна да мери ръст със световните сили - а беше смазана и ограбена тотално отляво и отдясно - руснаците изнесохо железарията, а американците - патентите и акълите. А тук, в България, за 20 години „демократичен преход” резултатът е 137-о място в светавната ранг-листа”.

ХХ.

На адресатите на настоящето мое официално писмено изложение ОБРЪЩАМ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДНИТЕ ПРАВНОРЕЛЕВАНТНИ ФАКТИ:

Първо: настоящето официално искане за разследване на посткомунистическия геноцид в България е ПРЕДШЕСТВУВАНО ОТ ПОВЕЧЕ ОТ 30 (ТРИДЕСЕТ) ОФИЦИАЛНИ И НАДЛЕЖНО РЕГИСТРИРАНИ ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ;

Второ: отделно от това от 1990 г. досега съм депозирал в офиса на Главния прокурор повече от 500 (петстотин) конкретни искания за разследване на ПОВЕЧЕ ОТ СТО И ШЕСТДЕСЕТ (160) отделни, конкретни и прецизно документирани престъпления,

шест от които са със смъртен резултат,

КОИТО СА ИЗВЪРШЕНИ ОТ 1975 Г. ДО ДНЕС ЛИЧНО ПРОТИВ МЕН, ПРОТИВ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ И НАЙ-БЛИЗКИТЕ МИ ФАМИЛНИ РОДНИНИ;

Трето: ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ТЕЗИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СА

КАКТО ФУНКЦИОНЕРИ НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА СЪВЕТСКАТА И РУСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА И ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКАТА ЧЕРВЕНА МАФИЯ,

ТАКА И ФУНКЦИОНЕРИ НА ПОДЧИНЕНИТЕ НА ТАЗИ МАФИЯ БУТАФОРНО-ДЕМОКРАТИЧНИ ПРАВИТЕЛСТВА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОФИЦИАЛНАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ;

Четвърто: от визираната 1975 г. ДОСЕГА

не е било проведено нито едно законосъобразно разследване, и

до днес не сме получили абсолютно никакво правосъдие.

Пето: В ОТГОВОР НА МОЯТА НЕПРЕКЛОННОСТ В ТЪРСЕНЕТО НА ПРАВОСЪДИЕ ОТ 1975 Г. ДОСЕГА АЗ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ СМЕ БИЛИ И ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СМЕ ОБЕКТ НА ПЕРМАНЕНТНИ НАКАЗАТЕЛНИ СЕКРЕТНИ ОПЕРАЦИИ НА МАФИЯТА И НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ;

Шесто: В ОТГОВОР НА МОЯТА НЕПРЕКЛОННОСТ В ТЪРСЕНЕТО НА ПРАВОСЪДИЕ

на 21 юни т.г. две очевидно професионално обучени лица ме нападнаха точно до Съдебната палата в София, със железен предмет счупиха рамото ми на пет парчета, и въпреки че прокуратурата е сезирана не само от медиите, но и лично и официално от един високопоставен прокурор (който бе направил приятелско посещение при мен в болницата),

до днес не е предприето абсолютно нищо именно защото престъплението има характера на специално оперативно мероприятие, извършено от най-Специалния отдел при Специалните служби, И Е БИЛО ВЪЗЛОЖЕНО ОТ СВРЪХЕЛИТИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН на Червената мафия.

Седмо: с други думи пределно ясно уточнявам, че

ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВЕН АПАРАТ

Е СИНХРОННО ОБЕЗПЕЧЕНА ОТ НАКАЗАТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ,

ИЗВЪРШВАНИ ОТ МАФИЯТА И ОТ ДЪРЖАВНИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ,

главната цел на които операции, поне досега, е била да бъда мотивиран да се откажа от търсенето на защита на нарушените (мои и на българските граждани) права.

Осмо: Покушението от 21 юни 2010 г. обаче ми дава основание да считам, че целта е била да ме ударят по главата и да ме убият,

но че внезапното ми инстинктивно отместване на главата само с три-четири сантиметри е отклонило удара и го е било стоварило върху рамото,

като по този именно начин убийството е било „заменено” с осакатяване.

Девето: КАТЕГОРИЧНО Е МОЕТО УБЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ВЪПРОСНОТО ПОКУШЕНИЕ Е ИМАЛО ЗА ЦЕЛ МОЕТО ОСТРАНЯВАНЕ ОТ „СЦЕНАТА НА ПРАВОСЪДИЕТО”,

КЪДЕТО ВЕЧЕ МНОГО ГОДИНИ НЕ СПИРАМ ДА НАСТОЯВАМ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ И ЗА ТЪРСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И ВСЯКАКВА ДРУГА ОТГОВОРНОСТ ОТ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ.

30 юли 2010 г. Янко Н. Янков