2016-07-28

28 Юли 2016 г., ЕДИНАДЕСЕТИ _(11-ти ПЕРСОНАЛЕН МЕМОРАНДУМ До Негово Превъзходителство г-н Ерик Сет Рубин, Посланик на САЩ


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

28 Юли 2016 г. (Четвъртък)

 

ЕДИНАДЕСЕТИ ПЕРСОНАЛЕН МЕМОРАНДУМ

Защо САЩ убиха Планетарната Американска Мечта и

Защо Посолството на САЩ в България обезпечава безотговорност за престъпленията на българския клан на КГБ и Червената Мафия,

А НЕ ЗАЩИТАВА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НА ЖЕРТВИТЕ?

 

            До Негово Превъзходителство г-н Ерик Сет Рубин Посланик на Федералната Конституционна Република Съединени Американски Щати (САЩ), ул. „Козяк“ 16, 1407 София

 

            Ваше Превъзходителство,

            тук и сега надлежно Ви предоставям копие от текста на моето отворено писмо, датирано на 28 Юли, адресирано до и надлежно регистрирано в офисите на Председателя на Народното събрание, Президента на България, Министър-Председателя, Главния прокурор и Министъра на вътрешните работи.

 

            Впрочем, Ваше Превъзходителство, за пореден път предявявам искането

да бъдат официално резсекретени,

да получат официален публичен характер и

ДА МИ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ КОПИЯ

от абсолютно всички документи, намиращи се в архивите на институциите на САЩ и

отнасящи се за мен и свързаните с мен лица.

 

            С настоящето мое официално писмо-меморандум, адресирано лично до Вас, Ваше Превъзходителство,

             настоявам да получа Вашият официален отговор, съдържащ Вашето становище относно така визираните проблеми.

            Приложение: съгласно текста.

28 Юли 2016 г.                                                        Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . . . . . 

& Край на документа

 

28 Юли 2016 г., Петнадесето официално отворено писмо До поредните престъпни еничарски изверги на българския политически режим


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

28 Юли 2016 г. (Четвъртък)

 

Петнадесето официално отворено писмо

            До поредните престъпни еничарски изверги на престъпния български комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически ИНТЕРнационален и ТРАНСнационален НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН политически режим,

            *Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”,

            *Президента на България,

            *Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството (Към вх.рег. № 4379/2003 г.),

            *Главния Прокурор (Към: ВКП №13033/2013,

            *Министъра на вътрешните работи (Към: рег № 489702-хххх/// ) 

 

 

І.

            На всичките вас, поредни престъпни еничарски изверги на престъпния български неоколониален политически режим, и на всичките ваши ИНТЕР- и ТРАНС-национални партньори и сутенори официално и изрично ви припомням,  

            че от 70-те години до днес, както преди, така и след бутафорните политически промени у нас,

            не съм спирал официално и интензивно да настоявам пред ВСИЧКИ надлежни институции за правосъобразно разследване и налагане на наказателна и репараторна отговорност на всеки конкретно посочен деликтно и наказателно отговорен корпоративен и индивидуален субект за всяка извършена от него отделно надлежно даказана противоправна дейност.

            В частност, както за тук (по-долу) визираният казус, така и относно всичките други досега описани казуси, вече многократно интензивно съм настоявал пред надлежните институции за разследване и налагане на отговорност за престъпленията,

            извършени спрямо (срещу) мен и срещу свързаните с мен мои семейно, фамилно, приятелски и организационно най-близки хора,

            а също така и за престъпленията, извършени срещу (против), макар и лично непознати, но все пак остро съчувствено близки за мен хора;

         И РАЗБИРА СЕ, ИМЕННО ПОРАДИ СЪУЧАСТНИЧЕСКАТА ПРЕСТЪПНА АНГАЖИРАНОСТ НА ГОСПОДАРСТВУВАЩИЯ В БЪЛГАРИЯ НЕОКОМУНОИДЕН БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ КОРПОРАТИВИЗЪМ,

абсолютно всичките престъпни изверги до сега винаги са оставали и остават АБСОЛЮТНО БЕЗОТГОВОРНИ.

 

            Впрочем, всичките вие несъмнено превъзходно знаете и разбирате, че винаги, когато Системата на Земното Човешко Правосъдие коварно и устойчиво е превзета от сатанинските изчадия и обслужва Злото и безПравието,

            пострадалите традиционно, официално и ритуално се обръщат към Бога, пред Когото предявяват искането си за откриване на наказателна процедура срещу виновните лица. Така, за пореден път тук и сега

         заради престъпната дейност,

         систематично извършена и извършвана заедно и поотделно от всичките ваши предшественици, от всичките вас и от всичките ваши партньори и сутеньори

         аз ви проклиням и заявявам ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ ДО ПЕТО (5-то, V) ПОКОЛЕНИЕ!

 

            Но тъй като, все пак, разбира се, Бог де дал на всички хора ЧАСТИЦА ОТ СЕБЕ СИ и им е заръчал да я използуват в защитната си борба срещу (против) Злото,

            тук и сега за пореден път аз се позовавам не само на Божието Правосъдие, но и на Принципите и Нормите на Земното Човешко Правосъдие

            и ви заявявам, че би било разумно да проумеете, че рано или късно, по Божия и по Земна Човешка Воля Справедливото Правосъдие все пак ще застигне в определена степен и форма

            както самите непосредствени конкретни престъпни дейци,

            така и всичките онези техни и ваши най-близки хора, които са били ментално солидарни с извършената зловеща престъпна дейност и са се възползували от земните облаги на тази дейност; и които, макар и да не са непосредствено участвували и да не са наказателно отговорни за злодеянията, все пак са репараторно отговорни като възползували се от облагите от злодеянията и са длъжни да понесат своя дял от репараторната възмездна отговорност.

 

            Впрочем, специално обръщам вашето внимание върху обстоятелството, че още в първото мое писмо от 04 Май т.г., с което положих началото на тук визираната серия, изрично и пределно ясно съм посочил, че

            специално тази серия е мотивирана най-вече от това, че върху основата на моите лични информационни и аналитични възможности съм констатирал, че именно и специално

            в контекста на особеностите на актуалните „деликатни” геоикономически и военностратегически взаимоотношения между

американските и руските

ЧАСТНИ ТРАНСНАЦИОНАЛНИ И ДЪРЖАВНИ субекти

ПО ИСКАНЕ ИМЕННО НА същите

(поне такава е НЕДИСКРЕТНО-„дискретната” версия)

С ОГЛЕД НУЖДИТЕ НА СЪЩИТЕ ТЕЗИ СУБЕКТИ

ЗА ПРОВОКАТИВНО ПРЕДИЗВИКВАНЕ (СЪЗДАВАНЕ)

НА ТАКА НАРЕЧЕНАТА „УПРАВЛЯЕМА КРИЗА” ИЛИ „УПРАВЛЯЕМ ХАОС”

българските мафиотски и държавни специални служби

са изготвили специални т. нар.

типови ШИРОКОСПЕКТЪРНИ оперативни пакети

за провеждането на т. нар. „остри елиминационни мероприятия” срещу (против) всички т. нар. „знакови личности”, които са характеризирани като неподдаващи се на кретеноидната масова пропаганда

и са характеризирани като СТРАТЕГИЧЕСКА И ОПЕРАТИВНА „ПРЕЧКА” за функционирането на вече традиционно (повече от четвърт век) съществуващия в България

ШИЗОФРЕНЕН СЪВМЕСТЕН съветско-руско-американски

НЕОКОЛОНИАЛЕН НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ

политически режим,

абсолютно тотално функционално обезпечаван именно от

престъпните „бойни кадри”

на класическия комунистически режим.

 

            При това, тъй като „още от 70-те години до днес“,

ИМЕННО В КОНТЕКСТА НА „ДЕЛИКАТНИТЕ” ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

МЕЖДУ АБСОЛЮТНО СЪЩИТЕ ТЕЗИ

АМЕРИКАНСКИ И РУСКИ ЧАСТНИ И ДЪРЖАВНИ СУБЕКТИ

специално моят личен и този на моите най-близки хора „статус”

винаги е бил характеризирван и характеризиран именно като „пречка” от такъв или подобен тип;

            и тъй като поне за мен сегашните „нови елиминационни мероприятия” на уж новите, но абсолютно тотално изградени от кадрите на старите комунистически специални служби, по нищо не се различават от „старите” мероприятия на „старите” служби, освен, все пак, по своята перверзност;

            тук и сега за пореден път ви припомням, че

тъй като имам „НЕИМОВЕРНО ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО  „стари сметки за уреждане“ (фр.)  и

„стари кожи за дране“ (англ.),

продължавам и ще продължа да настоявам за Правосъдие по абсолютно всички, вече в продължение на няколко десетилетия, 

надлежно и акуратно описани и депозирани от мен казуси!

 

 

ІІ

            В частност, в тук визираният казус, фактите и аргументите по който са надлежно описани в ПАПКА, озаглавена

„Отговорност за престъпленията на ДС”,

става въпрос за

ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,

директно и непосредствено извършена и извършвана

***от високопоставени функционери на българския клан на съветската КГБ – българската ДС

и

***от Министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова.

            Виж:

            (01)До Министъра на вътрешните работи, датирано и регистрирано на 17 Март 2016 г., вх. рег. №489702-625/17.03.2016 г.;

            (02)До Министъра на вътрешните работи, датирано и регистрирано на 24 Март 2016 г., вх. рег. №489702-695/24.03.2016 г.;

            (03)До Министъра на вътрешните работи, датирано и регистрирано на 25 Март 2016 г., вх рег. №489702-709/25.03.2016 г.;

Уточнявам, че ДО СЕГА не съм получил абсолютно никакъв отговор.

 

            Уточнявам, че във визираната папка изрично и пределно ясно са записани следсните текстове:

(01)

         Престъпна Мадам Бъчварова, изрично и пределно ясно искам и настоявам да ми предоставиш надлежно заверени копия от цялостната документация, намираща се в системата на МВР относно

         лицето Петър Бъчваров – следовател в Главно следствено управление при ДС, един от ноторно известните перверзно жестоки следователи от системата на ДС, специализиран най-вече за инквизиционно разследване на лица, обвинени за т. нар. политически престъпления.

         С него сме се познавали лично далеч преди времето на моето арестуване.

         По времето на моето арестуване той, като високопоставен следовател от ГСУ при ДС (впрочем, заедно с екип високопоставени оперативни специалисти от Шесто управление при ДС),

         е бил СПЕЦИАЛНО командирован в Михайловград (днес - Монтана),

         където ЛИЧНО е извършвал официално протоколирани разпити на голямо множество лица, както които са ме познавали и които аз съм познавал, така и които въобще не са ме познавали и аз не съм познавал,

         от които е искал да свидетелствуват срещу мен като се подпишат под твърдения, които нямат абсолютно нищо общо с истината.

         Нещо повече – същият, заедно с другите командировани от София специалисти от ДС, а също и заедно с местните специалисти от Окръжното управление на МВР,

         в продължение на няколко дни са пребивавали в моето родно село Клисурица, където са изнудвали голямо множество хора от селото, от които са искали да свидетелствуват за извършените и извършваните от мен и от моите най-близки хора от селото „престъпления против Партията и Правителството”.

         При това, както същият, така и другите сатрапи от ДС, са се проявявали неимоверно жестоко и перверзно спрямо брат ми Камен, майка ми Евтима, баща ми Никола и дядо ми Янко.

         Впрочем, както се знае, в крайна сметка, цялата тази „следствена дейност” и основаната върху нейните „доказателства” „съдебна дейност”,

         бяха признати от Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд за абсолютно несъстоятелни от юридическа гледна точка и аз бех признат на невинно осъден при пълна липса на доказателствата, които са изискуеми от Закона и Правото.

 

(02)

         Тук и сега, специално пред теб, престъпна Мадам Бъчварова, аз продължавам вече предприетата специфично юридическата процедура, с която изрично и пределно ясно

         искам да ми предоставиш надлежно заверени копия от цялостната документация, намираща се в системата на МВР относно тук ОБОСНОВАНО ПОСОЧЕНИТЕ отделни конкретно индивидуализирано посочени лица,

         които в битността си на висши и редови офицери на ДС, следователи, прокурори, съдии, служители на МВР и други държавни и обществени институции, агенти, доброволни заявители, провокатори, свидетели и прочее ангажирани лица,

са извършвали секретно или официално изразена (проявена) престъпна дейност, насочена срещу мен и свързаните с мен мои фамилно, семейно, организационно и съчувствено близки хора.

         При това, престъпна Мадам Бъчварова, изрично и пределно ясно подчертавам, че според предварителните официални документални данни с които разполагам

         само за (през) периода от 70-те до 90-те години става въпрос за

         повече от 250 (двеста и петдесет) души,

         които по един или друг начин, в една или друга конкретно проявена форма, са участвували в престъпната дейност на българския клан на КГБ – комунистическата Държавна сигурност (ДС).

         Впрочем, както се знае, в крайна сметка, така наречените ДОКАЗАТЕЛСТВА

         за цялата тази строго секретна, следствена и съдебна дейност

         бяха признати от Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд за абсолютно несъстоятелни от юридическа гледна точка

         и аз бех признат за невинно осъден при пълна липса на доказателствата, които са изискуеми от Закона и Правото.

         Престъпна Мадам Бъчварова, изрично и пределно ясно искам и настоявам да ми предоставиш надлежно заверени копия от цялостната документация, намираща се в системата на МВР относно тук посочените престъпни дейци.

         От страниците на

Строго секретно дело № 13304/1976 г.“, архивен № 33464

е видно, че срещу мен и свързаните с мен лица са били планирани и осъществени МНОГО ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО отделни СЛОЖНО СЪСТАВНИ ПРЕСТЪПНИ АКТОВЕ (престъпления), които са били извършени от тук посочените офицери и свързаните с тех агентурно зависими лица:

(01) полковник Найден Петров, началник отдел Първи, Шесто управление на ДС;

(02) офицер Гашев;

(03) офицер Младенов;

(04) офицер Б. Ангелов, началник отделение ІІІ;

(05) офицер Ив. Иовчев;

(06) офицер Иван Павлов;

(07) офицер Нешев;

(08) офицер Братанов;

(09) офицер Челиев.

(10) офицер капитан Кръстев.

(11) оперативна група начело с офицер Ивайло Петров.

(12) ОПЕРАТИВНА ГРУПА, ръководена от офицер Ангелов;

(13) полковник (ХХХ), началник на Първи отдел на Четвърто управление на ДС.

(14)До тук, заедно с изверга Петър Бъчваров, броят е 14.

 

(03)

         От страниците на

Строго секретно дело, Том 1, № 21441, ДОР „Дракон“

е видно, че срещу мен и свързаните с мен лица са били планирани и осъществени ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО отделни СЛОЖНО СЪСТАВНИ ПРЕСТЪПНИ АКТОВЕ (престъпления), които са били извършени от тук посочените офицери, от техните високопоставени ръководители и от свързаните с тех агентурно зависими лица:

(15)офицер Йордан Василев;

(16)полковник Илия Шаренков;

(17)офицер Л. Костадинов;

(18)офицер Никифоров;

(19)офицер Младенов;

(20)офицер Г. Лилков;

(21)офицер Г. Петров;

(22)офицер Ц. Лозанов;

(23)офицер Иван Даскалов;

(24)офицер В. Вълчев;

(25)офицер Тодоров;

(26)офицер А. Павлов;

(27)генерал-лейтенант Петър Стоянов;

(28)генерал Мусаков;

(29)Полковник Т. Козловски;

(30)офицер Даскалов;

(31)офицер Малионов;

(32)началник на ГСУ при ДС полковник К. Коцалиев;

(33)офицер Румен Андреев;

(34)офицер Петър Бъчваров;

(35)полковник Чавдар Новански;

(36)офицер Любомир Иванов;

(37)офицер Е. Ангелов;

(38)полковник Ст. Стоянов;

(39)съдия Петър Каменов;

         Том 2 от тук посоченото „строго секретно дело” все още не ми е предоставен и нямам достъп до неговото съдържание, но е напълно основателно да се направи извода, че и там престъпните изверги са приблизително толкова на брой и деянията им са не по-малко зловещи.

 

         От страниците на

Строго секретно дело, Том 1, № 24491, ЛДОР „Твърдоглавия“

е видно, че срещу мен и свързаните с мен лица са били планирани и осъществени ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО отделни СЛОЖНО СЪСТАВНИ ПРЕСТЪПНИ АКТОВЕ (престъпления), които са били извършени от тук посочените офицери, от техните високопоставени ръководители и от свързаните с тех агентурно зависими лица:

(40)офицер Сава Георгиев Денев;

(41)генерал-майор Петър Стоянов;

(42)полковник Я. Стефанов;

(43)капитан Стоил Колев;

(44)капитан Тодоров;

(45)капитан Василев;

(46)полковник Шаренков;

(47)началник поделение 72400;

(48)офицер Симеонов;

(49)ОР Лозанов;

(50)офицер Л. Костадинов;

(51)Първи заместник-министър на МВР генерал-полковник Григор Шопов;

(52)офицер Л. Костадинов;

(53)офицер Сава Савов;

(54)офицер Илич Томински;

(55)офицер В. Ангелов;

(56)офицер Б. Лилков;

(57)офицер Иван Денев;

(58)офицер Хр. Дончев;

(59)офицер Георги Петров;

(60)офицер Стефан Давидов;

(61)офицер Вълчо Вълчев;

(62)офицер Георги Петров;

(63)офицер Красимир Йосифов;

(64)офицер Николай Тонев;

(65)офицер Георги Богданов;

(66)офицер Димитър Атанасов;

(67)офицер Иван Атанасов;

(68)генерал-майор Б. Велинов;

(69)полковник А. Ценов;

((70)полковник Б. Калчев;

(71)полковник Митьо Йорданов;

(72)капитан Стефан Петров;

(73)полковник Цеко Лозанов;

(74)старши лейтенант В. Ангелов;

(75)полковник Киров;

(76)офицер Божидар Антов;

(77)полковник Ц. Георгиев;

(78)полковник Ат. Захов;

(79)полковник Ст. Младенов;

(80)майор П. Танчев;

(81)полковник Г. Христов;

(82)полковник П. Ангелов;

(83)майор Р. Илиева;

(84)полковник К. Коцалиев;

(85)офицер Ст. Колев;

         Том 2 от тук посочено „Строго секретно дело” все още не ми е предоставен и нямам достъп до неговото съдържание, но е напълно основателно да се направи извода, че и там престъпните изверги имат внушителен брой и деянията им са не по-малко зловещи.

 

         От материалите от съдебното дело, по което съм осъден е видно, че предоставените на наказателния съд томове на материалите от следственото дело, което е било водено в Главно следствено управление при ДС

         са САМО ЕДНА ЧАСТ ОТ ВСИЧКИТЕ ОБЕМИСТИ СЛЕДСТВЕНИ ТОМОВЕ,

         по които аз и свързаните с мен семейно, фамилно и прочее мой близки хора сме били обект на строго секретното внимание КАКТО на извергите от оперативните отдели на ДС, ТАКА и на извергите Главно следствено управление при ДС.

         Все пак, ОТ ТАЗИ ОСКЪДНА част на доказателствената документация е видно, че в ПРЕСТЪПНАТА СЛЕДСТВЕНА ДЕЙНОСТ са участвували следните офицери от Главно следствено управление при ДС:

(86)офицер полковник Богдан Николов Калчев, Зам-началник на ГСУ при ДС;

(87)офицер генерал-майор Костадин Коцалиев, началник на ГСУ при ДС;

(88)офицер Митьо Йорданов;

(89)офицер Стефан Хаджиниколов;

(90)офицер Стефан Петров;

(91)офицер Владимир Петров Райковски;

(92)офицер Румен Андреев;

(93)офицер Чавдар Новански.

 

         Освен това от съдържанието на тук визираните „строго секретни дела” е видно, че аз съм бил обект на специализирано „строго секретно внимание” на още няколко такива дела, сред които са

         Терорист“, „Гадния“, „Злобния“, „Непокорник“ и „Скитник“,

         които все още не са ми предоставени за достъп и относно съдържанието на които нямам никаква конкретна представа,

         но е напълно основателно да се направи извода, че и там престъпните изверги са приблизително толкова на брой и престъпните им деяния са не по-малко зловещи.

 

         Тук и сега преднамерено не съм посочил имената и броя на лицата, които са участвували в оперативните мероприятия в „качеството” им на агент-доносители и агент-провокатори,

         КАКТО И НА ЛИЦАТА, КОИТО В ОФИЦИАЛНОТО ИМ „КАЧЕСТВОТО” НА

         ПРОКУРОРИ И СЪДИИ,

         И ВЪВ ФАКТИЧЕСКОТО ИМ „КАЧЕСТВО” НА АГЕНТУРНО ПОДЧИНЕНИ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

         СА ИЗВЪРШИЛИ СРЕЩУ МЕН И СВЪРЗАНИТЕ С МЕН ЛИЦА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ОФИЦИАЛНО ПРЕДСТАВЕНА КАТО НЕЗАВИСИМА ПРАВОСЪДНА ДЕЙНОСТ.

 

         Също така тук и сега преднамерено не съм посочил имената и броя на лицата, които са участвували в насочените против мен строго секретни оперативни мероприятия на ДС

ПО ВРЕМЕТО НА ШЕСТГОДИШНОТО МИ ПРЕБИВАВАНЕ В ЗЛОВЕЩИТЕ КОМУНИСТИЧЕСКИ ЗАТВОРИ.

 

         Също така тук и сега преднамерено не съм посочил имената и броя на лицата, които

         ИМЕННО ПО ВРЕМЕТО НА МОЕТО ШЕСТГОДИШНО ПРЕБИВАВАНЕ В ЗАТВОРИТЕ

         СА УЧАСТВУВАЛИ В НЕИМОВЕРНО ЗЛОВЕЩИТЕ СТРОГО СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕЩУ МОИТЕ СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА.

 

 

ІІІ

            На всичките вас, поредни престъпни еничарски изверги официално и изрично ви припомням, че съществуват задължителните за Вас за съобразяване и изпълнение

            европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г., съгласно текста на които правни норми 

            без надлежното разследване на нарушенията на човешките права, извършени от тоталитарните комунистически режими

            НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ ЖЕРТВИТЕ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ,

            ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН (от една страна)

            И ВСИЧКИТЕ ВАС БЪЛГАРСКИ ЕНИЧАРСКИ ИЗВЕРГИ И ВСИЧКИТЕ ВАШИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ГОСПОДАРИ И СУТЕНЬОРИ (oт друга страна) КАТО ПРЕКИ И КОВСЕНИ УЧАСТНИЦИ И СЪУЧАСТНИЦИ ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ И ВЪВ ВИЗИРАНОТО ПРЕСТЪПНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.

 

ІV

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

45 години ИНТЕРнационален и

25 години ТРАНСнационален ГЕНОЦИД стигат!

 

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм!

28 Юли 2016 г.                                 Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . .. . . 

& Край на документа