2020-09-07

(04 Септември 2020 г.) До Директора на Областната Дирекция на МВР гр. Пловдив

 

Address for letters:

Янко Николов Янков –

Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното правотъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.; отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;/// Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права; /// Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

E-mail : iankov.bg@gmail.com

Web site: http://iankov.blogspot.com/ ; Web site: http://iankoiankov.blogspot.com/ ;

Уикипедия: http://bg.wikipedia.org/wiki/Янко_Янков_(учен)

Видео: http://vbox7.com/collection:708949/

Библиография – Юни 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html

Национален регистър на издаваните книги в България

Янко Николов Янков , Общ брой резултати: 94, стр. 1 2 3 4 5

http://www.booksinprint.bg/Publication/Search?SearchCriteria=AuthorName%3A%25d0%25af%25d0%25bd%25d0%25ba%25d0%25be%2B%25d0%259d%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b2%2B%25d0%25af%25d0%25bd%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b2%3AAnd&page=1

=========================================================

04 Септември 2020 г.

До Директора на Областната Дирекция на МВР гр. Пловдив, ул. „Княз Богориди“ 7, 4000 Капана, Пловдив, Е-mail: Press-Plovdiv@mvr.bg; Е-mail: Director-Plovdiv@mvr.bg; Е-mail: crim_policeplovdiv@mvr.bg; Е-mail: security_policeplovdiv@mvr.bg.

Към: ►(01)01.02.2018 г.; ►(02)03.02.2018 г.; ►(03)05.02.2018 г.; ►(04)07.02.2018 г.; ►(05)15.02.2018 г.; ►(06)18.06.2018 г.; ►(07)15.08.2018 г.; ►(08)17(18).05.2019 г.; ►(09)29.05.2019 г.; ►(10)30.05.2019 г.; ►(11)31.05.2019 г.;

- - - - - - -

До Арменския поп при функциониращият в България още от 70-те и най-вече от 90-те години, включително и днес, перверзно жесток тотално геноциден Съветско-Руско-Американско-Европейски Либерално Глобалистичен (НЕО-Троцкистко-Соросоиден) концлагерен Диарбекирски режим

- - - - - - -

До всички вече традиционно ИНФОРМИРВАНИ ОТ МЕН, още от 70-те и 80-те години ДО ДНЕС, множество: ***чужди дипломатически мисии, ***авторитетни световни и европейаски институции и личности, ***авторитенти български личности; ***документални архиви на Български, Европейски и други библиотеки.І.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!Преди всичко акуратно обръщам Вашето Височайше Престъпническо Полицейско-Мафиотско Внимание на факта и обстоятелството, че:

поради пълна липса на легитимна българска Конституция и най-вече на легитимна конституционна гаранция, аналогична на ноторно известната т. нар. „Втора порправка”, единственото мое легитимно оръжие е Словото и Правото;

именно в контекста на това обстоятелство фактически моето единствено оръжие са научните и документалните ми електронни и книжни издания, относно които се надявам, че

макар и днес в България Словото и Правото да са напълно неефективни,

все пак би могло един ден, дори когато мен вече ме няма,

ТОВА ОРЪЖИЕ да има роля и значение, аналогична на ядреното оръжие „Периметър” – Ръката на Мъртвеца” - „Тhe Dead Man's Hand“.

Така, в контекста на тази, вероятно прекалено илюзорна надежда, акуратно уведомявам, че предстои подготвянето и издаването на поне няколко нови документални електронни и книжни издания, сред които са напр.

Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 31. До съдружните Главни Директори на Концлагер „България” – Президентите Путин и Тръмп, ЧАСТ ВТОРА, С., Издателство „Янус”, С., 2020, ххх стр., ISBN: 978-619-7008-36-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат).

Впрочем, предстои надлежното регистриране в Националния регистър на издаваните книги в България и получаването на т. нар. международен издателски номер (ISBN) на два тома, озаглавени

Престъпната дейност на абсолютно нелегитимния

Главен Прокурор Иван Гешев”.

В тех ще бъдат включени текстове от моите ДВЕ ОТДЕЛНИ СЕРИИ официално адресирани до него легитимни искания.

Също така акуратно Ви уведомявам, че предстои надлежното регистриране в Националния регистър на издаваните книги в България и получаването на т. нар. международен издателски номер на тук визираният казус

Строго Секретно Оперативно Мероприятие

за камуфлажно прикрити убийства „Камертон””.


ІІ.

Господин Директор на Областната Дирекция на МВР гр. Пловдив,

Акуратно Ви приканвам да „благоволите” да ми дадете официален писмен отговор:

Първо: относно официалната позиция на ръководената от Вас Държавна Институция относно същността на моите официални искания по визираните надлежно легитимно адресирани до Директора на Областната Дирекция на МВР гр. Пловдив и надлежно официално изпратени и предоставени мои официални искания да бъдат изпълнени институционалните задължения на визираната Държавна Институция, чиито Ръководител сте Вие.

Второ: тук визираните адресирани до Директора на Областната Дирекция на МВР гр. Пловдив мои официални искания за легитимно разглеждане, БИЛИ ЛИ СА ОБЕКТ НА ВНИМАНИЕ И НА ЛЕГИТИМНИ ПРОВЕРКИ И ПРЕДПИСАНИЯ НА РАЙОННАТА И ОБЛАСТНАТА ПРОКУРАТУРА, КАКТО И НА ДРУГИ ОФИЦИАЛНИ ДЪРЖАВНО-ВЛАСТНИЧЕСКИ ИНСТИТУЦИИ;

Трето: Каква е Вашата образователна квалификация, която сте получили в Пловдивския университет, където, впрочем, известно време съм бил преподавател и аз; и която образователна квалификация подорзително се скрива в официалните информации за Вас.

Четвърто: Поради какви специфични полицейско-мафиотски и специфични Юридически съображения и причини до сега аз не съм получил абсолютно никакъв отговор КАКТО ОТ ПРЕДИШНИЯТ ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНАТА ДИРЕКЦИЯ, ТАКА И ЛИЧНО ОТ ВАС, по визираните предишни мои официални легитимни искания за проверки и разследвания.

- - - - - - -

В тук визираният казус изрично и категорично ясно настоявам:

Да получа КАКТО абсолютно пълен достъп, ТАКА И КОПИЯ от цялостната институционална документация по тук визираният казус;

Да бъде реално обезпечено налагането на

ПЪЛНА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ

КАКТО НА (ОТ) НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ ПЪРВОНАЧАЛНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЙЦИ, ОТНОСНО ЛЕГИТИМНАТА ЗАЩИТА ОТ КОИТО СЪМ ТЪРСЕЛ ЛЕГИТИМНАТА АНГАЖИРАНОСТ И ПОМОЩ ОТ ОБЛАСТНАТА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ,

ТАКА И НА (ОТ) СЪУЧАСТНИЧЕСКИ ПРИСЪЕДИНИТИТЕ СЕ КЪМ ТЯХ И ТЕХНАТА ВИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ

ДРУГ ВИД ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ НА ДРУГИТЕ ЛИЦА, КОИТО ФАКТИЧЕСКИ ДО СЕГА СА ОБЕЗПЕЧИЛИ И СЕГА ОБЕЗПЕЧАВАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ВИЗИРАНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

Изрично, ясно и категорично НАСТОЯВАМ да бъдат извършени всички ЛЕГИТИМНИ следствено-прокурорски и съдебни действия относно визираната престъпна дейност.

04 Септември 2020 г. Янко Н. Янков

& Край на документа


2020-09-04

(04 Септември 2020 г.), 281-ви Персонален Меморандум, 5507-ми Приоритетно актуален казус

Address for letters:

Янко Николов Янков –

Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното правотъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.; отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;/// Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права; /// Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

E-mail : iankov.bg@gmail.com

Web site: http://iankov.blogspot.com/ ; Web site: http://iankoiankov.blogspot.com/ ;

Уикипедия: http://bg.wikipedia.org/wiki/Янко_Янков_(учен)

Видео: http://vbox7.com/collection:708949/

Библиография – Юни 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html

Национален регистър на издаваните книги в България

Янко Николов Янков , Общ брой резултати: 94, стр. 1 2 3 4 5

http://www.booksinprint.bg/Publication/Search?SearchCriteria=AuthorName%3A%25d0%25af%25d0%25bd%25d0%25ba%25d0%25be%2B%25d0%259d%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b2%2B%25d0%25af%25d0%25bd%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b2%3AAnd&page=1

=========================================================

04 Септември 2020 г.Fiat iustitia, et pereat mundus!

281-ви Персонален Меморандум, 5507-ми Приоритетно актуален казус

До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действащ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер, марионетен наложник и Главна Придворна Мадам на Прокурорския Бардак на Компрадорската Либерално-Глобалистична Неоколониална Правителствено-Мафиотска Хунта, бул. „Витоша” № 2, София Ц 1000, E-mail: press@prb.bg; E-mail: vkp@prb.bg. );

- - - - - - - - - - - - -

До Военно-апелативната прокуратура, гр. София, ул. „Позитано“ № 24-А, E-mail: admsec_voap@mil.prb.bg ; E-mail: n.nachev@mil.prb.bg

До членовете на Експертния Съвет при Главния прокурор:

Какво е за вас Правото: въздигнатата в Закон Воля: *на Владетеля, *на Ръководителя на Комунистическата Партия, *на Главатаря на Правителствено-Мафиотската Хунта, *ИЛИ НЕЩО ДРУГО??? ### ### ***проф. д.ю.н. Васил Мръчков; ***проф. д-р. Никола Филчев; ***проф. д-р Момяна Гунева; ***проф. д-р Валери Димитров; ***проф. д.ю.н. Георги Митов; ***Проф. д.ю.н. Костадин Бобев; ***Проф. д-р Христина Балабанова; ***Проф. ик.н. Гошо Петков; ***Доц. д-р. Ива Пушкарова; ***Доц. д-р Маргарита Златарева; ***Проф. д-р Габриела Белова; ***Гл.ас. д-р Павел Смолички; ***Гл. ас. д-р Ивайло Цонков; ***Гл. ас. д-р Капка Георгиева; ***Валери Първанов; ***Славка Славова; ***Георги Илиев; ***Румен Киров; e-mail: press@prb.bg

- - - - - - - - - - - - -

До Арменския поп при функциониращият в България още от 70-те и най-вече от 90-те години, включително и днес, перверзно жесток тотално геноциден Съветско-Руско-Американско-Европейски Либерално Глобалистичен (НЕО-Троцкистко-Соросоиден) концлагерен Диарбекирски режим

- - - - - - - - - - - - -

До всички вече традиционно ИНФОРМИРВАНИ ОТ МЕН, още от 70-те и 80-те години ДО ДНЕС, множество: ***чужди дипломатически мисии, ***авторитетни световни и европейаски институции и личности, ***авторитенти български личности; ***документални архиви на Български, Европейски и други библиотеки.І.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!Преди всичко за пореден, може би „хилядократен” път, акуратно обръщам Вашето Височайше Престъпническо Внимание на факта и обстоятелството, че:

поради пълна липса на легитимна българска Конституция и най-вече на легитимна конституционна гаранция, аналогична на ноторно известната т. нар. „Втора порправка”, единственото мое легитимно оръжие е Словото и Правото;

именно в контекста на това обстоятелство фактически моето единствено оръжие са научните и документалните ми електронни и книжни издания, относно които се надявам, че

макар и днес в България Словото и Правото да са напълно неефективни,

все пак би могло един ден, дори когато мен вече ме няма,

ТОВА ОРЪЖИЕ да има роля и значение, аналогична на ядреното оръжие „Периметър” – Ръката на Мъртвеца” - „Тhe Dead Man's Hand“.

- - - - - - -

Така, в контекста на тази, вероятно прекалено илюзорна надежда, акуратно уведомявам, че предстои подготвянето и издаването на поне няколко нови електронни и книжни издания, сред които са напр.

Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 31. До съдружните Главни Директори на Концлагер „България” – Президентите Путин и Тръмп, ЧАСТ ВТОРА, С., Издателство „Янус”, С., 2020, ххх стр., ISBN: 978-619-7008-36-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат).

- - - - - - -

Впрочем, предстои надлежното регистриране в Националния регистър на издаваните книги в България и получаването на т. нар. международен издателски номер (ISBN) на два тома, озаглавени

Престъпната дейност на абсолютно нелегитимния Главен Прокурор Иван Гешев”.

В тех ще бъдат включени КАКТО (досегашните и следващите!!!) текстове от тук визираната серия „Персонални Меморандуми”, ТАКА И 140 (сто и четиредесет) текстове от серията „Казуси”.

- - - - - - -

Също така акуратно уведомявам, че предстои надлежното регистриране в Националния регистър на издаваните книги в България и получаването на т. нар. международен издателски номер (ISBN) на следната книга:

Секретните служби и престъпната

оперативна, експертно-консултативна

и прочее дейност на юридическите научни кадри”ІІ.

Казус: Георги Вачов Драгиев, роден на 05 Май 1929 г. в село Осен, Врачанско. Член на БЗНС „Никола Петков”. Осъден на смърт по обвинение, че след убийството на Никола Петков той като военнослужещ е помагал на членовете на организацията да бягат през границата.

През 1994 г. той изчезнал безследно.

При това специално внимание заслужава факта или обстоятелството, че точно по същото време в София били пристигнали 7 (седем) българи емигранти в САЩ, Канада и Италия, които били негови приятели и били отседнали в хотел „Родина”, сред които е имало и един негов съселян от село Осен на име Горан,

И КОИТО СЪЩО ТАКА БЕЗСЛЕДНО ИЗЧЕЗНАЛИ.

- - - - - - -

В тук визираният казус изрично и категорично ясно настоявам:

Да получа КАКТО абсолютно пълен достъп, ТАКА И КОПИЯ от цялостната институционална документация по тук визираният казус;

Да бъдат извършени всички ЛЕГИТИМНИ следствено-прокурорски и съдебни действия относно визираната престъпна дейност.

04 Септември 2020 г. Янко Н. Янков

& Край на документа
2020-09-01

(01 Септември 2020 г.), 280-ти Персонален Меморандум, 5506-ти Приоритетно актуален казус


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното правотъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;/// Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права; /// Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – Юни 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html

Национален регистър на издаваните книги в България

Янко Николов Янков , Общ брой резултати: 94,  стр. 1 2 3 4 5


=========================================================

01 Септември 2020 г.

 

Fiat iustitia, et pereat mundus!

280-ти Персонален Меморандум, 5506-ти Приоритетно актуален казус

            До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действащ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер, марионетен наложник и Главна Придворна Мадам на Прокурорския Бардак на Компрадорската Либерално-Глобалистична Неоколониална Правителствено-Мафиотска Хунта, бул. „Витоша” № 2, София Ц 1000, E-mail: press@prb.bg; E-mail: vkp@prb.bg. );

- - - - - - - - - - - - -

         До Военно-апелативната прокуратура, гр. София, ул. „Позитано“ № 24-А, E-mail: admsec_voap@mil.prb.bg ; E-mail: n.nachev@mil.prb.bg

            До членовете на Експертния Съвет при Главния прокурор:

            Какво е за вас Правото: въздигнатата в Закон Воля: *на Владетеля, *на Ръководителя на Комунистическата Партия, *на Главатаря на Правителствено-Мафиотската Хунта, *ИЛИ НЕЩО ДРУГО??? ### ### ***проф. д.ю.н. Васил Мръчков; ***проф. д-р. Никола Филчев; ***проф. д-р Момяна Гунева; ***проф. д-р Валери Димитров; ***проф. д.ю.н. Георги Митов; ***Проф. д.ю.н. Костадин Бобев; ***Проф. д-р Христина Балабанова; ***Проф. ик.н. Гошо Петков; ***Доц. д-р. Ива Пушкарова; ***Доц. д-р Маргарита Златарева; ***Проф. д-р Габриела Белова; ***Гл.ас. д-р Павел Смолички; ***Гл. ас. д-р Ивайло Цонков; ***Гл. ас. д-р Капка Георгиева; ***Валери Първанов; ***Славка Славова; ***Георги Илиев; ***Румен Киров; e-mail: press@prb.bg

- - - - - - - - - - - - -

            До Арменския поп при функциониращият в България още от 70-те и най-вече от 90-те години, включително и днес, перверзно жесток тотално геноциден Съветско-Руско-Американско-Европейски Либерално Глобалистичен (НЕО-Троцкистко-Соросоиден) концлагерен Диарбекирски режим

- - - - - - - - - - - - -

            До всички вече традиционно ИНФОРМИРВАНИ ОТ МЕН, още от 70-те и 80-те години ДО ДНЕС, множество: ***чужди дипломатически мисии, ***авторитетни световни и европейаски институции и личности, ***авторитенти български личности; ***документални архиви на Български, Европейски и други библиотеки.

 

І.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!  

        

 

            Преди всичко за пореден, може би „хилядократен” път, акуратно обръщам Вашето Височайше Престъпническо Внимание на факта и обстоятелството, че:

            tпоради пълна липса на легитимна българска Конституция и най-вече на легитимна конституционна гаранция, аналогична на ноторно известната т. нар. „Втора порправка”, единственото мое легитимно оръжие е Словото и Правото;

            tименно в контекста на това обстоятелство фактически моето единствено оръжие са научните и документалните ми електронни и книжни издания, относно които се надявам, че

            макар и днес в България Словото и Правото да са напълно неефективни,

            все пак би могло един ден, дори когато мен вече ме няма,

ТОВА ОРЪЖИЕ да има роля и значение, аналогична на ядреното оръжие „Периметър” – Ръката на Мъртвеца” - „Тhe Dead Man's Hand“.

- - - - - - -

            Така, в контекста на тази, вероятно прекалено илюзорна надежда, акуратно уведомявам, че предстои подготвянето и издаването на поне няколко нови електронни и книжни издания, сред които са напр.

         Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 31. До съдружните Главни Директори на Концлагер „България” – Президентите Путин и Тръмп, ЧАСТ ВТОРА, С., Издателство „Янус”, С., 2020, ххх  стр., ISBN: 978-619-7008-36-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат).

- - - - - - -

            Впрочем, предстои надлежното регистриране в Националния регистър на издаваните книги в България и получаването на т. нар. международен издателски номер (ISBN) на два тома, озаглавени

„Престъпната дейност на абсолютно нелегитимния Главен Прокурор Иван Гешев”.

В тех ще бъдат включени КАКТО (досегашните и следващите!!!) текстове от тук визираната серия „Персонални Меморандуми”, ТАКА И 140 (сто и четиредесет) текстове от серията „Казуси”.

- - - - - - -

            Също така акуратно уведомявам, че предстои надлежното регистриране в Националния регистър на издаваните книги в България и получаването на т. нар. международен издателски номер (ISBN) на следната книга:

„Секретните служби и престъпната

оперативна, експертно-консултативна

и прочее дейност на юридическите научни кадри”

 

ІІ.

            Казус: Секретните служби и научните кадри в БАН и СУ. За пълно публично разкриване на специалната документация относно ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ от 70-те години ДО ДНЕС, извършена СРЕЩУ МЕН от българската Комунистическа Държавна Сигурност (ДС) и от българските НеоПостКомунистически Либерално Глобалистични Специални Служби; За пълно Главно-Прокурорско обезпечаване на Наказателна и Репараторна отговорност за визираната престъпна дейност.

            Тук визираният ШИРОКОСПЕКТЪРЕН КАЗУС е един от фрагментите от стратегически и тактически преднамерено планираната престъпна дейност на Интегративния български клан на Секретните Служби на КГБ и ЦРУ,

            създаден на два два етапа, при които българските служби бяха включени в екзалтиращите събития в Европа през 60-те години в контекста на СоциалДемократическите и ЕвроКомунистическите процеси; след което, през началото на 70-те години, след три вербални „Джентълменски Споразумения” между т. нар. „Стратегически Мозъчни Центрове” {The Deep State} на САЩ и СССР за стратегическо обезпечаване на ПРЕХОДА от Регионален Комунизъм към Европейски (ЕвроКомунизъм) и Световен Комунизъм, камуфлажно обезпечен от тезата за Либералния Глобализъм и от фактическия стремеж към целта конфронтацията между системите да завърши с конвергенция на елитите срещу собствените им народи.

            Впрочем, в частност, булото на този процес бе официално „леко повдигнато” ОЩЕ в речта на Горбачов при приемането му за член на Римския Клуб.

            Също така акуратно уточнявам, че ОТДЕЛНИ АСПЕКТИ НА ТУК ВИЗИРАНАТА ТЕЗА многократно съм обосновавал и публикувал в моите многобройни официални публични меморандуми и изявления пред акредитираните в България дипломатически мисии, КОИТО ТЕКСТОВЕ СА НАДЛЕЖНО ПУБЛИКУВАНИ В МОИТЕ ДОКУМЕНТАЛНИ КНИГИ:

виж: Уикипедия”, „Библиография на издадените книги”, „Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методии”, Национален регистър на издаваните книги в България, Янко Николов Янков , Общ брой резултати: 94,  стр. 1 2 3 4 5  

            Също така акулатно уточнявам, че по тук визираният казус официално съм издал и публикувал ДОКУМЕНТАЛНАТА КНИГА

       32.Янко Янков, Секретните служби и научните кадри в БАН и СУ. (Политическа документалистика). Книга Първа, С., „Янус”, 2006, 144 с. ISBN-10: 954-8550-48-2, ISBN-13: 978-954-8550-48-2, формат 60 х 84 х 16;

Снимка на Янко Янков.

- - - - - - -

            Тук и сега акуратно посочвам, че пълният електронен текст на тази документална книга е приложен към настоящият текст.

            Също така акуратно посочвам, че ДОКУМЕНТАЛНОТО СЪДЪРЖАТЕЛНО НАЧАЛО НА КНИГАТА ЗАПОЧВА с моето адресирано до

            г-н Никола Филчев, Главен Прокурор на България,

            официално искане да бъде образувано следствено дело и да бъде осъществено наказателно преследване на всички виновни лица, извършили серията от престъпления, визирани в така посочените секретни дела на комунистическата Държавна сигурност.

            Тук и сега акуратно посочвам, че ТЪЙ КАТО по време на несъмнено изключително бурното ПРОКУРОРСТВУВАНЕ на г-н Никола Филчев, при което беше интензивно застрашен не само неговият живот, но и живота и здравето на всички негови близки хора,

            СЪВСЕМ ОБЕКТИВНО И РЕАЛНО ТОЙ НЕ БЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА РЕАЛИЗИРА ТОВА МОЕ АБСОЛЮТНО ЛЕГИТИМНО ИСКАНЕ ЗА ВЪЗТЪРЖЕСТВУВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА СЪВРЕМЕННОТО ЦИВИЛИЗАЦИОННО ПРАВО;

            ТО СЕГА, ВЕЧЕ ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ОТ ТОГАВА,

            с настоящето мое абсолютно легитимно искане БИХ ИСКАЛ ДА ПРОВОКИРАМ ВСИЧКИТЕ ТУК ВИЗИРАНИ АДРЕСАТИ,

            СРЕД КОИТО Е И САМИЯТ ФИЛЧЕВ,

            КАТО ПРЕДЯВЯ НАСТОЯЩЕТО МОЕ ИСКАНЕ

            НЕ САМО ДА БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕНО НАКАЗАТЕЛНО ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ДИРЕКТНИТЕ ПРЕСТЪПНИ ДЕЙЦИ,

            НО И ДА БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕНО ВСИЧКО, КОЕТО Е НЕОБХОДИМО ЗА ГЛАВНО-ПРОКУРОРСКОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

            НА РЕПАРАТОРНАТА ОТГОВОРНОСТ НА ВСИЧКИ ВЪЗПОЛЗУВАЛИ СЕ ОТ ЕФЕКТИТЕ НА ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.

 

- - - - - - -

            В тук визираният казус изрично и категорично ясно настоявам:

            tttДа получа КАКТО абсолютно пълен достъп, ТАКА И КОПИЯ от цялостната институционална документация по тук визираният казус;

            tttДа бъде реално обезпечено налагането на

            ПЪЛНА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ

            КАКТО НА (ОТ) НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ ПЪРВОНАЧАЛНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЙЦИ,

            ТАКА И НА (ОТ) СЪУЧАСТНИЧЕСКИ ПРИСЪЕДИНИТИТЕ СЕ КЪМ ТЯХ И ТЕХНАТА ВИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ

            ДРУГ ВИД ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ НА ДРУГИТЕ ЛИЦА, КОИТО ФАКТИЧЕСКИ ДО СЕГА СА ОБЕЗПЕЧИЛИ И СЕГА ОБЕЗПЕЧАВАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ВИЗИРАНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

            Изрично, ясно и категорично НАСТОЯВАМ да бъдат извършени всички ЛЕГИТИМНИ следствено-прокурорски и съдебни действия относно визираната престъпна дейност.

01 Септември 2020 г.                                                                    Янко Н. Янков

& Край на документа