2017-01-30

30 Януари 2017 г., Първо официално Отворено Писмо-Меморандум До поредните държавно-властови надзиратели на Концлагер България: ***Президента г-н генерал Румен Радев и ***Министър-Председателя (Премиера) г-н проф. д-р Огнян Герджиков


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

30 Януари 2017 г. (Понеделник)

 

Първо официално Отворено Писмо-Меморандум

            До поредните държавно-властови надзиратели на Концлагер България:

            ***Президента г-н генерал Румен Радев и

            ***Министър-Председателя (Премиера) г-н проф. д-р Огнян Герджиков

 

 

І.

            Вие, господин Президент и господин Премиер, разбира се, превъзходно знаете, че:

            ***Смъртността в България е като в концлагер;

            ***България е на 10-то място в света по смъртност на населението14,3 на 1000;         ***Броят на умрелите през 2015 г. е 110 117 души, като спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 1 165;

            **След Сирия, Йордания и Молдова България е на четвърто място в света по отрицателен годишен прираст на населението - -0, 796% на година);

            ***През 2015 г. в страната са регистрирани 65 950 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 635 деца;

            ***България е на трето място в света по застарялост на населението – средната възраст на българските граждани се изчислява на 41,4 години;

            ***В списъка на общо 228 държави България е на 204-то място в света по раждаемост, при това абсолютно всички колониални държави имат по-голяма раждаемост от България;

            ***Намалява абсолютният брой на живороденитe и коефициентът на обща раждаемост.

            ***Увеличава се броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност;

            ***Ако в България през 1942 г. е имало 10 500 училища, то през 2000 г. вече са 3491, а през 2016 г. училищата са 2456.

            ***България се топи с 220 души на ден, с 9 души на час;

            ***Здравната каса ВЕЧЕ официално е заявила, че няма да плаща за лечение на хора, които, според нейната преценка няма да живеят дълго; ИЛИ по-точно – за които господарите на престъпната държавна власт СА ПРЕДОПРЕДЕЛИЛИ СЪДБАТА ИМ

            ДА НЕ ЖИВЕЯТ ДЪЛГО,

            А ИЗЖИВЕНИЯТ КРАТЪК ЖИВОТ ДА Е АБСОЛЮТНО НЕКАЧЕСТВЕН И ТОТАЛНО МИЗЕРЕН;

            ***Раковите болници режат и осакатяват здрави жени като през Средновековието;

            ***Хиляди млади българи са отвлечени и изкормени за “резервни части“ за платежоспособни български и най-вече чуждестранни „нуждаещи се” да живеят по-дълго;

            ***Напълно ПЛАНОМЕРНО България е пред прага на национална онкологична катастрофа;

 

            Това, разбира се, са само НЯКОЛКО „бегли” статистически „извадки” или „щрихи”, които Вие, разбира се, несъмнено превъзходно знаете и разбирате,

            И В КОНТЕКСТА НА КОИТО Вашето назначение като поредни концлагерни надзиратели,

            ОСОБЕНО В КОНТЕКСТА НА СВЕТОВНИТЕ ПРОЦЕСИ И СЪБИТИЯ

            НЕСЪМНЕНО ВИ РАЗКРИВА ИЛИ БИ ТРЯБВАЛО ДА ВИ РАЗКРИВА ВИЗИЯТА,

         ЧЕ ВСЕ ПАК ВИЕ РАЗПОЛАГАТЕ С НЕИМОВЕРНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ ВИСОКОБЛАГОРАДЕН ШАНС И С НАПЪЛНО РЕАЛНАТА  ВЪЗМОЖНОСТ

         *ДА ИЗЗЕМЕТЕ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ ОТ РАЗПОРЕДИТЕЛНАТА СФЕРА НА ЗАГРАБИЛИТЕ (УЗУРПИРАЛИТЕ) Я ПРЕСТЪПНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ КОРПОРАТИВНИ СУБЕКТИ,

         *ДА Я ВЪРНЕТЕ ИЛИ ПОНЕ ДА ПОЛОЖИТЕ НАЧАЛОТО НА НЕЙНОТО ВРЪЩАНЕ В ПАТРИМОНИУМА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

         *И ТАКА ДА ВЪЗСТАНОВИТЕ ДОСТОЙНСТВОТО И ХУМАННИЯ АВТОРИТЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА;

 

         Така, струва ми се, че ПО СИЛАТА И В КОНТЕКСТА НА СВЕТОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЯ ШАНС Вие фактически разполагате с възможността да изберете адна от двете възможности:

         ***ИЛИ ДА ЗАКРИЕТЕ КОНЦЛАГЕР БЪЛГАРИЯ;

         ***ИЛИ ОКОНЧАТЕЛНО ДА ЗАКРИЕТЕ ДЪРЖАВАТА БЪЛГАРИЯ И ДА УНИЩОЖИТЕ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

 

 

ІІ

Припомням Ви, че от 70-те години до днес,

ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН ВЕК,

СЛОЖНО-СЪСТАВНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ДЕЛИКТИ,

които официалните български държавни институции и институционални лица са извършили

срещу (против) мен

и непосредствено СРЕЩУ СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО свързаните с мен лица

са НЯКОЛКО ХИЛЯДИ;

 

            При това абсолютно всичките тези отделни конкретни престъпни деяния на абсолютно всичките престъпни дейци ВЪПРЕКИ МОИТЕ МНОГОБРОЙНИ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕНЗИВНИ ОФИЦИАЛНИ ПИСМЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕД НАДЛЕЖНИТЕ ИНСТИТУЦИИ,

са останали напълно безнаказани, невъзмездени и необезщетени.

 

            Всъщност, така посочената моя лична и семейно-фамилна „ситуация” на пълна безотговорност за извършените срещу нас злодеяния съвсем не е единичен или частен случай, а е ЗЛОВЕЩА ЗАКОНОМЕРНОСТ НА НЕО(ПОСТ)КОМУНИЗМА, ако не за всички държави от Съветската Империя на Злото, то поне за България, КЪДЕТО ДНЕС,

            ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК СЛЕД КАМУФЛАЖНО-БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ

            НЕ Е ПОЛУЧИЛА СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРАВОСЪДИЕ

            АБСОЛЮТНО НИТО ЕДНА ОТ ЖЕРТВИТЕ НА КЛАСИЧЕСКИЯ КОМУНИЗЪМ (от Септември 1944 г. до края 1989 г.).

 

Дори нещо повече – в резултат на перверзно-престъпното широкоспектърно „внимание” на новите {НЕО(ПОСТ)комунистическите} секретни служби  

абсолютно всички все още живи жертви на класическия комунизъм

и техните семейно и фамилно възходящи или низходящи близки хора

са „получили” и ИНТЕНЗИВНО „получават”

статуса на абсолютно мизерното икономическо състояние, на абсолютно пълната икономическа, политическа, социална, битова

и най-вече юридическа елиминираност,

както и абсолютно пълната елиминираност

от сферата на здравословното състояние,

и, разбира се – бързата елиминираност

от сферата на Живота и бързото „заселване” в гробищата.

 

            Дори нещо още повече – докато по-рано, по времето на класическия ИНТЕРнационален съветски комунизъм геноцидът в България така или иначе беше ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРАН И ПО СЪЩЕСТВО ОБЕКТНО-СЕЛЕКТИВЕН и фактически бе прилаган ПОЧТИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО (единствено) спрямо конкретно-исторически ситуативно обявените за „врагове на народа” и „знакови личности”

            няколко  хиляди души, а съвкупно за целия половинвековен период – няколко стотици хиляди;

            то след политическите промени в България от 1989 г. ДО ДНЕС жертвите на НЕОкомунистическия ТРАНСнационален НЕОколониален, ГЕОикономически и ГЕОполитически режим

са несъизмеримо колосално по-големи:

 

            ***ДНЕС отделно от нормалната смъртност в България са геноцидно умъртвени повече от 2,5 милиона души, а други 2,5 милиона, уж доброволно и за техна собствена „транспортна” сметка, но фактически геноцидно, са депортирани в европейски и други емигрантски трудови гета (бази на съвременното робство);

 

            ***ДНЕСс само 7-8% (седем-осем процента) от българските граждани имат финансово-икономически ресурси и възможности да участвуват в т. нар. „свободен”, но всъщност мафиотски, икономически обмен”, и това са изключително „лица” произлизащи от най-висшите етажи на класическия комунистически партиен и ченгеджийски елит, при което именно тези „лица” притежават или владеят  97% от т. нар. „национално богатство”;

 

            ***ДНЕС всички останали, около 92% от населението разполагат със „Свободата” да организират и ръководят параметрите и условията на своя „домашен” икономически и политически концлагер или затвор и да вегитират и агонизират в полуживо битово състояние, консумативните измерения на което са драстично далеч

            КАКТО от (под) официалните изисквания на класическото Римско Право относно задълженията на робовладелците към робите,

            ТАКА И от (под) официалните нормативни изисквания на ЕС относно жизнения стандартен минимум на домашните животни;

 

            ***ДНЕС само 2% от българските граждани притежават повече от 50% (половината) от всичките парични спестявания в българската банкова система;

 

            ***ДНЕС все още липсва пълна и адекватна официална информация, но на специалистите е пределно ясно, че всичките ДЪРЖАВНИ ЗАЕМИ, КРЕДИТИ И ДЪЛГОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ на комунистическите и особено (най-вече) на НЕОкомунистическите правителства са били и са подчинени на главната цел

          получените парични суми на практика да бъдат ПРЕСТЪПНО разпределени между чуждестранните банкстери и българските мафиотски кланове,

          при което в крайна сметка погасяването на задълженията да бъде осъществено чрез още по-интензивно тотално ограбване на гражданите и на националните (държавните) ценности

          и така българските граждани и България да бъдат ТОТАЛНО ОГРАБЕНИ и да бъдат поставени в пълно безизходно положение (състояние);

 

            ***ДНЕС, въпреки Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен българския клан на Съветската КГБ – ДС се ползува от неймоверно интензивното покровителство на ЦРУ и фактически е пълният и абсолютен господар на абсолютно всички икономически, политически, държавно-властови и прочее сфери;

 

            ***ДНЕС минимум 95% от персоналния състав на Прокуратурата, Съда и Адвокатурата са ДИРЕКТНО ИЛИ КОСВЕНО ангажирани както с престъпната дейност на комунистическата ДС, така и с престъпната дейност на новите специални служби, така и с престъпната дейност на българския клан на ИНТЕРнационалната и ТРАНСнационалната банкстерска и мафиотска корпоративност;

 

            ***ДНЕС, все повече и повече се налага категоричният извод, че така нареченият „посткомунизъм” съвсем не е нещо, намиращо се „извън територията”, „извън сферата” на комунизма, а е ЕТАП ИЛИ СТАДИИ от трансмутационните процеси, протичащи вътре в самият комунизъм;

            и че ДНЕС МНОГО ПО-АКТУАЛНО Е ОСЪЖДАНЕТО НА ПОСТКОМУНИЗМА, чиито функционери са не само максимално дълбоко генетично свързани с класическият комунизъм, не само са тотално водеща сила на обществената, политическата, икономическата и държавно-управленската сфера,

            НО И злодеянията на които са не по-малко жестоки и не по-малко перверзни от злодеянията на техните предшественици.

 

            Така, в контекста на превъзходно разбираната така визирана и пределно ясна за мен ситуация за пълната обреченост на моята високопринципна юридическа съпротива срещу съвременните ДЕМОНИЧНИ СИЛИ,

ВСЕ ПАК, днес, тук и сега,

за пореден път изрично и пределно ясно Ви заявявам, че

В ИМЕТО И В ПАМЕТ НА БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА

НА МЪРТВИТЕ И

В ИМЕТО НА БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА

НА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИТЕ МОИ БЛИЗКИ ХОРА;

КАКТО и

в името на болките и страданията на стотиците, на хилядите и на милионите мъртви и все още живи лично непознати за (на) мен хора,

към които аз изпитвам дълбоко човешко съчувствие;

 

в съответствие с и в изпълнение на

принципите и нормите на Истината, Справедливостта и Правото

няма да спра да се съпротивлявам на и срещу Злото

към което, макар и в различна степен и различна проявна форма

фактически принадлежат всичките участници в досегашния престъпен НЕОКОЛОНИАЛЕН, ПАРАВОЕНЕН, БЕНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ

и ще продължа да настоявам

за налагане на пълна наказателна и репараторна отговорност

на (за) съответните корпоративни и индивидуални лица.

 

 

ІІІ.

            Припомням ви, че:

            когато през късната есен на 1989 г., след абсолютно престъпнен шестгодишен кошмарен комунистически затворническа ад, бех освободен и се включих в политическите процеси като участник в Националната политическа „Кръгла маса” и като депутат (сенатор) във Великото Народно събрание,

            аз бех единствения, който изрично и категорично се противопоставяше на умело поощряваната от българския клан на КГБ официална пропагандна камуфлажно-бутафорна теза на фалшивата антикомунистическа опозиция за колективната отговорност на комунистите („всички са”) и комунизма („всички сме”) виновни (която теза фактически обезпечаваше и обезпечи пълната безотговорност!)

            и обосновавах тезата, че

            единствената реална и легитимна отговорност е личната (а не колективната!) наказателна и репараторна отговорност; при това само и единствено за конкретно прецизно доказани отделни престъпни и деликтни деяния;

         и че като израз на висока цивилизована хуманност към ВСИЧКИ престъпни дейци, включително и за осъдените комунистически престъпници, трябва да бъдат осигурени модерни затвори „тип ШЕРАТОН”.

 

         Тъй като, обаче,   НИКОЙ, АБСОЛЮТНО НИКОЙ, от прецизно тотално режисираното бутафорно

         българско И НАЙ-ВЕЧЕ Малтенско

СЪВЕТСКО-АМЕРИКАНСКО-ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКО

         политическо пространство не искаше „да чуе” и да позволи това да стане, то, разбира се, въобще не стана.

 

            Така, именно поради това, през последните вече повече от десетина години, все по-често, официално и публично, не само публицистично, но включително и в строго научните си академични и университетски лекцци, статии, студии и обемисти книги, аз започнах да обосновавам тезата:

         че така наречените „Избори” и „Протести” са ероточен масаж за всяка власт, а за българската са си баш кеф;

         че КАКТО ПРИ СЕКСА, ТАКА И ПРИ ПОЛИТИКАТА ШЕСТВИЯТА, ПРОТЕСТИТЕ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И СЪДЕБНИТЕ РЕФОРМИ, ИЗБОРИТЕ И РЕФЕРЕНДУМИТЕ СМЕНЯТ САМО ПОЗАТА, А ПОЗИЦИЯТА СЕ СМЕТЯ ЕДИНСТВЕНО С БУНТ.

         И че единственият начин да се оправят нещата в България е

         УРАГАННИЯТ БУНТОВЕН ВИХЪР ИЛИ ВОЕННИЯТ ПРЕВРАТ И ВОЕННИЯТ РЕЖИМ,

         при който всяка седмица в центъра на София да бъдат бесени или гилотинирани МИНИМУМ по трима души – банкер, прокурор и съдия! Докато другите си вземат поука!

         И ако пак не вървят нещата, ще трябва да бъдат добавени и Главен прокурор, Президент, Премиер и министри! И всички такива предишни, разбира се!

         И че за съжаление, обаче, поне засега, поради спецификата не само и не толкова на българските етно-ментални условия, но и най-вече на стратегическите условия на геоикономическото и геополитическото Малтенско Съветско-Американско и ЗападноЕвропейско пространство това е само литературна фантастика, и поне засега май няма как да стане и управляващите разчитат точно на това.

         НО ЧЕ, ВСЕ ПАК, обаче, не е изключено и е вероятно визираната остра историческа необходимост да се случи именно поради това, което правят, а също и поради това, което не правят, КАКТО ВСИЧКИ СЕГАШНИ, ТАКА И ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ УПРАВЛЯВАЩИ;

         че аналогични предпоставки и събития отпреди време беха стананали Национален празник на французите;

         и че не е изключена вероятността ИМЕННО ЧРЕЗ ПОДОБНО ТОТАЛНО РАЗЧИСТВАНЕ НА СМЕТКИТЕ С ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ

         и българите да положат историческите основи на свой Нов наистина автентичен и наистина Достоен Национален Празник!

 

 

ІV

            Така, по повод и във връзка с това за пореден път Ви припомням, че тъй като имам голямо множество „стари сметки за уреждане“ (фр.)  и „стари кожи за дране“ (англ.),

         настоявам за Правосъдие по абсолютно всички, вече в продължение на няколко десетилетия, надлежно и акуратно описани и депозирани от мен казуси!

 

         Впрочем, за пореден път ви уведомявам и припомням, че не само лично на мен ми е много добре известно, но и на широката общественост чрез медиите е известно, че при едно от конфиденциалните заседания на Парламентарната Комисия за контрол на (над) Специалните служби при един от предшествуващите Парламенти

         високопоставени представители на същите тези служби дискретно са изнесли (съобщили)  „строго конфиденциалната информация”,

 

         КАКТО ЧЕ високопоставени представители на поне няколко базирани в София официални дипломатически мисии и на специалните служби на същите тези държави,

         ТАКА И ЧЕ високопоставени функционери на ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ КОРПОРАТИВНИ СУБЕКТИ (ТНК),

         са настоявали и настояват КАКТО пред Българското Правителство и неговите Специални служби,

         ТАКА И пред определени господарствуващи (сутеньорствуващи) над Правителството утвърдени ноторно известни престъпни мафиотски структури

            да бъдат осъществени и систематично осъществявани драстични, включително и така наречените „максимално остри камуфлажно прикрити или дори въобще неприкрити елегантни или дори драстично брутални елиминационни оперативни мероприятия

                        срещу абсолютно всички отделни български граждани,

                        КОИТО ПРОЯВАВАТ НЕПРЕКЛОННО ВИСОКО ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО

                        И ОТСТОЯВАТ ТЕЗАТА ЗА СЪДЕБНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕО(ПОСТ)КОМУНИСТИЧЕСКИ ПРЕСТЪПНИ И ДЕЛИКТНИ ИНДИВИДУАЛНО-ЛИЧНОСТНОВИ И КОРПОРАТИВНИ СУБЕКТИ.

 

                        Впрочем, за пореден път изрично и пределно ясно заявявам, че по силата на професионалната ми специализация и ноторно известната ми гражданска и политическа позиция многократно съм се ползувал от доверието на определени високопоставени магистрати и други властово ангажирани лица,

                        които обичайно дискретно, но понякога и с изричното заявление, че се готови официално и надлежно да свидетелствуват,

                        са ми казвали, че в техните професионални сфери битува устойчивата висококомпетентна информираност, че

                        както специалните служби, така и дипломатическите служби, така и интернационалните и транснационалните банкстерско-мафиотски личностни и корпоративи лица,

                        КОИТО СА АНГАЖИРАНИ С ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ, изрично, пределно ясно и настойчиво са изисквали и изискват

                        както от институциите на българската държавна власт,

                        така и от действуващите в България техни доверини мафиотски личностнови и корпоративни субекти,

            ДА ОБЕЗПЕЧАВАТ СИСТЕМАТИЧНО, ИНТЕНЗИВНО, УСТОЙЧИВО, ПЕРМАНЕНТНО И ЕСКАЛИРАЩО ИЗВЪРШВАНЕ (ПРОВЕЖДАНЕ) НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ И ФОРМИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДРАСТИЧНИ ТАКИВА)

                        НА ИКОНОМИЧЕСКА, ПРОФЕСИОНАЛНА, БИТОВА, ЗДРАВОСЛОВНА И ПРЕЧЕЕ ИЗОЛИРАНОСТ (ОТСТРАНЕНОСТ)

                        КАКТО ЛИЧНО СПРЯМО МЕН, ТАКА И СПРЯМО МОИТЕ СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА, КАКТО И СПРЯМО ПРИЯТЕЛСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННО СВЪРЗАНИТЕ С МЕН ЛИЦА.

 

                        ПРИ ТОВА ВИНАГИ, АБСОЛЮТНО ВИНАГИ, КАТО ТАКИВА ПОРЪЧИТЕЛИ НА ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ СА БИЛИ ПОСОЧВАНИ:

                        ***СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ,

                        ***ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ И

                        ***МАФИОТСКИ АНГАЖИРАНИТЕ СУБЕКТИ             ПРИНАДЛЕЖНИ (СВЪРЗАНИ) СЪС:

                        ***СССР/РУСИЯ И КГБ-СССР,

                        ***САЩ И ЦРУ,

                        ***ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

                        ***ВЕЛИКОБРИТАНИЯ,

                        ***ШВЕЙЦАРИЯ,

                        ***И В СИТУАТИВНО ОТДЕЛНИ СЛУЧАЙ – РЕДИЦА ЗАПАДНО- И ИЗТОЧНО- ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ, КЪМ ЧИИТО ДИПЛОМАТИЧЕСКИ И ПРАВИТЕЛСТВЕНИ МИСИИ АЗ СЪМ СЕ ОБРЪЩАЛ С ОФИЦИАЛНИ ПИСМЕНИ ИЗЛОЖЕНИЯ.

 

            Впрочем, в непосредствена взаимовръзка с така визираната скандална и абсолютно престъпна дипломатическа, ченгеджийска и мафиотска интернационална и транснационална ситуация битува информацията, че в случая представителите на тук визираните правителства изрично и пределно ясно са дали да се разбере, че

            още по времето на действието в България през 1944-1947 г. на т. нар. „Съюзна Контролна Комисия” членовете на същата (СССР, САЩ и Великобритания) са се били дискретно джентълменски съгласили и са били приели като (за) ИМАЩА АБСОЛЮТНО ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР

            издадената в Москва (на 02.06.1947 г.) от НКВД/КГБ така наречена „Строго секретна КАА/08.113 Инструкция НК/003-47”;

 

         и че т. нар. „Малтенски Споразуметелни Проколи

         МЕЖДУ СССР И САЩ, но фактически между КГБ И ЦРУ

         имплицитно са препотвърдили валидността на тази Строго секретна Инструкция,

         включително и за периода след бутафорните политически промени през 1989-1990 г., т.е. ДО ДНЕС И ЗА В БЪДЕЩЕ.

 

            По-точно, онова, което е важното като валидно в случая е регламентацията на чл.41 и чл.42 на (от) Иструкцията, съгласно която е разпоредено:

            ***„да не се допуска реабилитация на хора, съдени на политически процеси. Ако се налага, такава да се допусне, но при условие, че това е съдебна грешка, без започване на разследване и обвиняване на виновните за съдебното решение”;

            ***”Не може да се изправят пред съд хора с длъжности, дадени им от Партията – независимо че тези хора са виновни за икономически загуби и са мразени от подчинените си. В драматични ситуации трябва да се преместват на друга равностойна или по-висока длъжност в друга област или град. В крайни ситуации тези хора да се назначават на неначалническа служба, като се използуват за кадрови резерв за друго време”.

 

            Впрочем, вече ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК, поне в България,

         ИМЕННО ПО ПРИЧИНА НА ТАКА ВИЗИРАНИТЕ „ДЖЕНТЪЛМЕНСКИ” И ОФИЦИАЛНИ ДОГОВОРНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

         всичките жертви на класическия съветски интернационален комунизъм

         по същество станахме и останахме

         жертви и на тези именно престъпни изроди, чиято безотговорност е и продължава да бъде обезпечена ОТ ПРЕСТЪПНОТО СЪГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ СССР И САЩ И РЕСПЕКТИВНО МЕЖДУ КГБ-СССР И ЦРУ.

 

            Впрочем, припомням Ви, че още преди четвърт век, още в началото на бутафорните политически промени

            АЗ  ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО ЗАПОЧНАХ ПУБЛИЧНО И ОФИЦИАЛНО ДА ГОВОРЯ И ДА ПИША И ДА ОБОСНОВАВАМ ТЕЗАТА (с която именно още през 1990 г. и най-вече през и след 1991 г. си „навлекох” гнева и отмъстителността на ЦРУ),

         ЧЕ ПОНЕ В БЪЛГАРИЯ ЦРУ РАБОТИ КАТО ФИЛИАЛ НА КГБ

         И В ИМЕТО НА СЪВМЕСТНИЯТ СВЕТОВЕН НЕОКОЛОНИАЛЕН МАЛТЕНСКИ КОМУНИЗЪМ,

         НАРИЧАН ОЩЕ И ГЛОБАЛИЗЪМ ИЛИ НЕОЛИБЕРАЛИЗЪМ

         ЗОРКО БДИ ЗА СПАЗВАНЕТО НА ДУХА, ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ

         И ТАКА ОБЕЗПЕЧАВА АБСОЛЮТНО ПЪЛНАТА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНИТЕ ЗЛОДЕЯНИЯ НА ИЗВЕРГИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА СЪВЕТСКАТА КГБ.

 

         Впрочем, специално внимание заслужава версията, съгласно която така нареченият

         конфликт между САЩ и Русия,

         всъщност е конфликт, организиран и провеждан от ЦРУ срещу  реорганизираното през 2004 г. от Владимир Путин ФСБ;

         тъй като доминиращата стратегическа нагласа на реорганизираното ФСБ се характеризира с имплицитен отказ от споразуменията между ЦРУ и КГБ и Малтенските споразумения между СССР и САЩ НАЙ-ВЕЧЕ относно установяването и поддържавено на съвместен съучастнически престъпен глобалистичен банкстерско-мафиотски политически  режим.

 

         Впрочем, вероятно аналогична е и мотивацията на стратегията на Президента Доналд Тръмп насочена към драстично реорганизиране на ЦРУ – на същото онова ЦРУ, което вече в продължение на няколко десетилетия бе извършило престъпен отказ да служи на американския народ и американските елити, и се бе поставило в подчинение на банкстерите (банкерите-гангстери) и което именно, в престъпно съучастие с КГБ-СССР, бе установило и наложило световния неоколониален банкстерско-мафиотски глобалистичен политически режим.

 

 

V.

            Така, тук и сега, В ЧАСТНОСТ, Ви ПОСОЧВАМ, че считано

от 04 Май 2016 г. до 26 Септември 2016 г.

         надлежно съм регистрирал в деловодството на Президентството и на Министерския съвет

ТОЧНО 36 (тридесет и шест) т. нар. „официални отворени писма”

         адресирани до Президента и до Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството;

            в които акуратно и прецизно съм посочил голямо множество отделни конкретни престъпни посегателства, извършени от престъпни институционални дейци, по отношение и във връзка с които са пределно и недвусмислено ясни доказателствата, че

            съответната престъпна дейност е инспирирана от правителствената държавно-властническа стратегия

            и директно-фактическата безотговорност за престъпленията е обезпечена именно от правителствено ангажираните лица.

         Уточнявам, че:

         *** ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР по повод и във връзка с тези мои официални писма;

         ***настоявам пред Вас като титулярни представители на новата държавно-властническа конфигурация

         ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ прецизно да проучите визираните текстове

         и ДА ОБЕЗПЕЧИТЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ ЛЕГИТИМНИ ПРОЦЕДУРИ.

 

            В ЧАСТНОСТ, тук и сега Ви посочвам, че във визираната документация се съдържат включително и следните казуси:

 

V.01.

            Предоставени на Прокуратурата ПОВЕЧЕ от 80 (осемдесет) отделни официални писмени изложения съдържащи ПОВЕЧЕ от 5000 (пет хиляди) страници документация за АКУРАТНО ПОСОЧЕНА И ПРЕЦИЗНО ОПИСАНА извършена и извършвана върху българските граждани

            СЕЛЕКТИВНА И ТОТАЛНА ГЕНОЦИДНА И ДЪРЖАВНО-ТЕРОРИСТИЧНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ – В ЧАСТНОСТ:

*зловеща практика на държавен тероризъм;

*евгеника;

*фактически убийства чрез нелечение (отказ за лечение) на бедни и социално изключени деца и възрастни;

*социално-икономически геноцид;

*социално-медицински и метикаментозен геноцид;

*образователно-профсионален геноцид;

*пенсионен геноцид;

*извънсъдебни убийства;

*извършено и извършвано от прокурори престъпно предумишлено „замотаване” и прекратяване на СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ПРЕПИСКИ с цел укриване и фактическо противоправно амнистиране и помилване на геноцидните престъпници и постигане на постоянно нарастващ ГЕНОЦИДЕН ИНТЕНЗИТЕТ;

*и множество други форми на геноцидно и терористично насилие над и изтребление на гражданите на България.

 

V.02.

            МНОЖЕСТВО ОТДЕЛНИ КАЗУСИ НА ЗЛОВЕЩА ТЕЖКА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ДИРЕКТНО И НЕПОСРЕДСТВЕНО ИЗВЪРШЕНА И ИЗВЪРШВАНА НАЙ-ВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ – ДАНС, НСО, ГДБОП И НРС, КАКТО И ОТ МВР, ПРОКУРАТУРАТА, СЪДА И ЦЕЛОСТНИЯ АПАРАТ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ;

 

V.03.

            Голямо множество отделни акуратно посочени и описани казуси относно шантажи, заплахи, предупреждения, психологически и силови акции и оперативни мероприятия директно и непосредствено извършени от българските специални служби, МВР, Прокуратурата, Съда и целостния апарат на държавната власт;

 

V.04.

            Надлежно посочени доказателства за съществуването на правителствени т. нар. „типови широкоспектърни оперативни пакети” за провокативно предизвикване (създаване) от специалните държавни и мафиотски служби на т. нар. „управляема криза” или „управляем хаос” и за провеждането на т.нар. „остри елиминационни мероприятия” срещу т.нар. „знакови личности”, които се характеризират като стратегическа и оперативна „пречка” за функционирането на неоколониалния политически режим;

 

V.05.

            Надлежно посочена документация за престъпна дейност, директно и непосредствено извършена и извършвана от високопоставени служители на МВР и Министъра на вътрешните работи;

 

V.06.

            Надлежно конкретно посочена документация за престъпна дейност, извършена през 80-те години

            от 93 (деветдесет и трима) конкретно посочени високопоставени офицери от комунистическата ДС

            и за престъпна дейност, извършена от институционални лица от държавната власт след политическите промени от 1990 г. до нес за обезпечаване на безотговорност за злодеянията на визираните 93-ма високопоставени комунистически престъпници;

            Впрочем, както в тази документация, така и в множество други документални масиви изрично съм посочил, че от официално наличната изключително обемиста документация е видно, че в различните етапи на престъпната дейност, насочена срещу (против) мен и свързаните с мен лица, кръгове и организации

            са участвували и все още заемат стратегически позиции и участвуват

            ПОВЕЧЕ ОТ 250 (двеста и петдесет)

            офицери, агенти, доверени лица и прочее (включително и най-високопоставени) от системата на комунистическата Държавна сигурност и на посткомунистическите специални служби;

            и че почти всички, които по някакъв начин, степен или форма КАКТО ПРЕДИ, ТАКА И СЛЕД ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОМЕНИ, са участвували в моето и на моите близки хора противоправно репресиране,

            в знак на благодарност за тази им престъпна дейност

            именно днес, именно след бутафорните политически промени,

            са получили не само най-високото си издигане в професионалната йерархия, но и зашеметяващото си забогатяване;

 

V.07.

            Надлежно посочена обемиста документация относно 14 (четиринадесет) отделни специфични казуси за строго секретна престъпна дейност, директно и непосредствено планирана, ръководена, извършена и извършвана от високопоставени функционери на МВР и българския клан на КГБ и Червената Мафия.

 

V.08.

            Документация, позиционирана в обемиста папка, относно множество отделни казуси, отнасящи се за строго секретна престъпна дейност, извършена и извършвана от прокурори в престъпна услуга на държавните и мафиотските специални служби;

            папката е озаглавена „Легитимно коректна или престъпно курвектна е Прокуратурата?”;

 

V.09.

            Документация, позиционирана в обемиста папка, озаглавена „Топлофикационен геноцид”, съдържаща описание на геноцидната престъпна дейност насочена срещу жителите на град София и извършвана от българския клан на ИНТЕР- и ТРАНС-националната съветско-руска Червена Мафия – „Топлофикация София” ЕАД;

 

V.10.

            Документация, позиционирана в обемиста папка, озаглавена „Електроснабдителен геноцид”, съдържаща описание на СЪВМЕСТНАТА СЪВЕТСКО-РУСКО-ЧЕШКО-БЪЛГАРСКА геноцидна престъпна дейност конкретно на „ЧЕЗ Електро България АД”;

 

V.11.

            Документация, позиционирана в обеместа папка, озаглавена „Геноцид. Том 3. Софийската вода. Прокурорска преписка” съдържаща доказателства за престъпната дейност на Британско-Българската Мафия,

            включително и официална документация от Парламентарната Комисия за борба с корупцията (Протокол № 55 от 19.04.2007 г.)

            от която документация пределно ясно е видно, че Сделката с „Интернешънъл уотър” е корупционна

и е обезпечила престъпното ограбване на жителите на София

с ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН МИЛИАРД И ТРИСТА МИЛИОНА ЛЕВОВЕ.

 

V.12.

            Документация, съдържаща описание на множество отделно описани конкретни казуси относно престъпна дейност:

            *на Комунистическата държавна власт и ДС, включително и на отдела за специални поръчки на генерал Иван Горинов;

            *на постокомунистическата държавна власт и специалните служби.

            Документацията е позиционирана в обемиста папка, озаглавена „Геноцид. Том 17. Държавно-мафиотски химико-медикаментозен тероризъм и геноцид. Престъпна злоупотреба със субстанции и медицински оперативни и други практики”;

 

V.13.

            Документация, позиционирана в обеместа папка, озаглавена „Геноцид. Том 18” относно престъпна дейност на строго секретен специализиран отдел при МВР, за съществуването и дейността на който официално и неколкократно бе съобщено в медиите лично от ЕксМинистъра на вътрешните работи и ЕксПредседателя на Парламента Йордан Соколов. 

 

V.14.

            Документация, позиционирана в обемиста папка, озаглавена „Оставка, разследване и отговорност на Главния прокурор Сотир Цацаров и на всички по възходяща и низходяща линия свързани с него функционери на престъпния неколониален ченгеджийско-мафиотски паравовенен политически режим”;

 

V.15.

            Документация, позиционирана в папка, озаглавена „Българският държавен дълг е нелегитимен, не е държавен, а е частен, създаден е от престъпен български клан на ИНТЕР- и ТРАНС-национална престъпна икономическо-финансова група, поради което българската държава и българските граждани не са легитимни длъжници, не го дължат и не следва да го плащат”;

 

V.16.

            Документация, позиционирана в папка, озаглавена „Концесионният договор, сключен от кабинета Костов през 1999 г. с канадската фирма „Дънди Прешъс” с 30-годишен срок на действие за добив на злато, сребро и мед НЕ Е КОНЦЕСИОНЕН, А Е ПРЕСТЪПНО МАФИОТСКО СПОРАЗУМЕНИЕ”;

 

V.17.

            Документация, позиционирана в папка, озаглавена „От 1990 г. до днес всички правителства са обезпечавали престъпната дейност на ИМОТНО-ПОЗЕМЛЕНАТА МАФИЯ”;

            В папката е посочено, че днес 4% (четири процента) от фермерите „стопанисват” 85% (осемдесет и пет процента) от всичката земеделска земя; и

            че днес най-големият поземлен собственик в Европа е българин, който притежава и контролира ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН МИЛИОН ДЕКАРИ;

 

V.18.

            Документация, позиционирана в папка, озаглавена „Правителствена логистична подкрепа на интересите на Мафията”.  

         От така визирания документален масив е видно, че:

         Първо: през Септември 2008 г. Министерския съвет е разгледал и взел решение по единия от т. нар. „актуални варианти” на „конфиденциалния пакет от мероприятия” , изготвен от експерти на специалните служби, озаглавен „Логистична подкрепа на интересите на България в международните и европейските съдилища”.

         Второ: от самото Решение на Правителството е видно, че на всички български специални служби е възложено задължението да осигуряват на защитниците на правителствените интереси в Международните и Европейските съдилища възможността да разполагат със съвършенна актуална информационна обезпеченост относно всички участници във всяка отделна съдебна процедура срещу България.

         Което означава, че от изпълнителите на „логистичния пакет” се изисква да осигуряват

         ПРЕСТЪПНА ШПИОНСКА ИНФОРМАЦИЯ

         не само за всеки, който има непреклонността да търси защита срещу беззаконията на всичките комунистически и посткомунистически правителства,

         НО И СРЕЩУ ВСЕКИ МЕЖДУНАРОДЕН И ЕВРОПЕЙСКИ СЪДИЯ

         И СРЕЩУ ВСЕКИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЛУЖИТЕЛ НА СЪОТВЕТНИЯ СЪД,

         КОЯТО ИНФОРМАЦИЯ ДА БЪДЕ „АДЕКВАТНО ОПЕРАТИВНО ИЗПОЛЗУВАНА” ЗА ПОДКУПИ, ПРОВОКАЦИИ И ШАНТАЖ.

         Както се казва: „Оруел ряпа да яде!”

         Трето: в частност става въпрос и за престъпна дейност, извършена и извършвана И от прокурорския слугинаж на българския клан на Интернационалната и Транснационалната Мафия.

 

V.19.

            Документация, позиционирана в папка, озаглавена

            „Относно нарушенията на:

            *Международния пакт за икономически, социални и културни права”;

            *Европейската социална харта; и

            *Международната харта за правата на човека.”

 

V.20.

            Документация, позиционирана в папка, регистрирана на 04 Юли 2016 г. съм посочил, че настоявам за абсолютно пълно разсекретяване и даване на абсолютно пълна публичност на цялостната строго секретна документация, относно

            престъпната дейност на генерал Божидар Александров Антонов,

            роден на 19 Май 1944 г. в село, съседно на моето родно село, с когото НЕ САМО сме се познавали още като деца и съученици в гимназията, НО И СМЕ БИЛИ БЛИЗКИ ПРИЯТЕЛИ.

            Като съученици в гимназията сме били не само в един учебен клас, но и сме седяли на един чин; той бе един от малцината съученици, с които често и дълго сме разговаряли за Достоевски, Адам Мицкевич, Стендал, Хайне, Фуше, Талейран и други.

            През Януари 1965 г. той е постъпил като щатен служител в системата на българския клан на съветската КГБ и РУМНО - Държавни сигурност (ДС);

            Като високопаставен офицер от съветската КГБ и РУМНО той е бил високопрофесионален специалист по шпионаж, контрашпионаж, саботажто-терористични операции и остро-елиминационни персонални покушения върху знакови личности и институционални субекти;

            служил е в отделите (управленията) по шпионска и контрашпионска дейност, както и като високопоставен функционер на прословутото УБО (Управление по безопасност и охрана);

            специалист-обучаващ инструктор на т. нар. „бойни единици” и „оперативни остро-елиминационни екипи” в системата на ДС и директно в системата на КГБ и РУМНО;

            след бутафорните политически промени от 1990 г. заедно с полковник Бончо Асенов (юрист, професор) и генерал Младен Апостолов Младенов (юрист) той е

            инструктор не само на специалните високопоставени „бойни единици” на „Мултигруп” за извършване на покушения (т.е. убийства) върху знакови мафиотски фигури вътре в територията на България,

            НО И НА т. нар. „екстериториални” „бойни единици”, които са извършили атентата срещу Президента на Македония Киро Глигоров.

 

            Бил е началник на прословутия Втори отдел;

            бил е на високопставена „дипломатическа” работа в Париж;

            бил е началник на Окръжното управление на ДС в Михайловград и заместник-началник на Окръжното управление;

            бил е началник на Окръжното управление на МВР в гр. Враца;

            бил е член на Управителния съвет на „Българския Евро-атлантически разузнавателен форум (БЕРФ)”;

         като високопоставен офицер от българския клан на съветската КГБ и РУМНО той е бил един от малцината високопоставени служители на българската ДС,

         които още далеч преди бутафорните политически промени са били посветени в някои от практическите направления на строго секретните тайни на

         съвместна оперативна дейност на КГБ и ЦРУ.

 

            По странно случайно стечение на обстоятелствата неговото завръщане от Париж и назначаването му за началник на Окръжното управление на ДС в Михайловград НЕИМЕВОРНО ТОЧНО СЪВПАДНА ПО КАЛЕНДАРНОТО ВРЕМЕ на моето абсолютно противоправно (престъпно) уволнение от научната и преподавателската ми работа в София, на принудителното ми въдворяване в родното ми село и на подлагането на всичките ми най-близки хора на неимоверно жестоко и по същество СМЪРТОНОСНО третиране.

 

         Така абсолютно всичките стратегически и оперативни мероприятия на ДС спрямо (СРЕЩУ) мен и СРЕЩУ всичките мои семейно, фамилно, приятелски и организационно най-близки хора във визираната територия фактически и юридически са били планирани, организирани, ръководени и контролирани лично от самият него;

 

         като, разбира се,

         цялостната така визирана престъпна дейност на регионалните служители на ДС е била стриктно контролирана и инспектирана от

         ВИСОКОПОСТАВЕНИ, ОЩЕ ПО-ПРЕСТЪПНИ, СЛУЖИТЕЛИ на самото Министерство на вътрешните работи,

         имената и длъжностите на които вече са ми официално известни и за които е ноторно известно, че са високопоставени възпитаници на съветската КГБ и РУМНО.

 

            Във визираната папка изрично и ясно съм посочил, че относно множество от отделните престъпления, извършени от функционерите на ДС спрямо мен и ЗАРАДИ МЕН спрямо (против) моите най-близки хора от региона на Монтана (Михайловград)

            вече повече от четири десетиления, КАКТО ПРЕДИ, ТАКА И СЛЕД бутафорните политически промени, 

            ОФИЦИАЛНО СЪМ ПИСАЛ пред надлежните институции голямо множество искания за разследвания, но до сега не е извършено обсолютно нито едно разследване и не е дадено Правосъдие по нито един от визираните казуси.

 

            НЕЩО ПОВЕЧЕ – ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО МНОГОКРАТНО СЪМ ПОСОЧВАЛ И ПОСОЧВАМ, ЧЕ дори често пъти, дори неимоверно често пъти, на мен открито, демонстративно и нагло ми е заявавано и дори и днес и особено днес ми се заявава,

         че докато по-рано, преди „промените”, те са вършели тази си престъпна дейност срещу мен и моите близки хора „по волята” на ИНТЕРнационалните си съветски господари,

         ТО СЕГА ТЕ ВЪРШАТ СЪЩОТО ТОВА

         вече по съвместната взаимна воля

         КАКТО на ИНТЕРнационалните,

         ТАКА И на ТРАНСнационалните си „партньори” от САЩ, ЦРУ, Европейския съюз, западноевропейските държави и свързаните с тех специални служби и банкстерско-мафиотски персонални и корпоративни субекти.

            Във визираната папка изрично и ясно съм посочил, че ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ настоявам за извършване на прецизни разследвания относно всяка отделна престъпна дейност,

            извършена от 70-те години до политическите промени през 1990 г. И ДО СЕГА,

            от всеки отделен служител И ЕКС-СЛУЖИТЕЛ на Окръжното управление на ДС и МВР в Монтана

            срещу мен и

            именно ЗАРАДИ МЕН, ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С МЕН

            СРЕЩУ всеки отделен мой близък човек.

 

                        В частност изрично и ясно ЗА ПОРЪДЕН ПЪТ СЪМ АКЦЕНТИРАЛ СПЕЦИАЛНО ИЛИ НАЙ-ВЕЧЕ върху ОСОБЕНО ИНТЕНЗИВНАТА И ЖЕСТОКАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

                        ПО ВРЕМЕ ИМЕННО НА ВЛАСТВУВАНЕТО на визираното лице генерал Божидар Александров Антонов,

                        в резултат на която престъпна дейност

                        са получили смъртта си и фактически са били убити от ДС

                        баба ми Петкана, дядо ми Янко, брат ми Камен, баща ми Никола и майка ми Евтима.

 

         В частност, за пореден път изрично и ясно съм посочил, че за шестте години, докато съм бил в затвора,

         баща ми е бил „временно задържан“ в ареста за по три, пет или седем дни точно 14 (четиринадесет) пъти,

         а брат ми – 10 (десет) пъти;

         като от тех е било искано само едно-единствено нещо, а именно - писмено да декларират и официално и публично за заявят пред българските и пред чуждестранните медии и най-вече пред западните дипломатически институции че са възмутени и порицават моята антидържавна и антикомунистическа дейност, че са възмутени и се отказват от мен, и че изцяло ме предоставят за превъзпитание от органите на държавната власт.

        И двамата, естествено, винаги категорично са отказвали и отказали да направят това и заплатиха със живота си,

        тъй като по време на арестуването им те са били подлагани на специални химико-фармацевтични третирания за сломяване на волята им и за смъртоносно увреждане на здравето им.

            При това, във визираната папка за „съпоставка” или аналогия изрично и ясно съм посочил,

            че българската ДС успя да убие в затвора видния политически затворник Володя Наков

            именно чрез такова именно „порацаване” и „съгласие” за „превъзпитаване”, дадено по онова време от неговия баща Ангел Наков – виж подробностите в издедената от мен документална книга Янко Янков, Политическите убийства, Книга І. Кой уби Володя Наков, С., „Янус”, 2006, 150 с. ISBN-10: 954-8550-10-5, формат 60 х 84 х 16.

 

V.21.

            Документация, позиционирана в папка, озаглавена „Казус „Извършеното на 29 Декември 1995 г. ВЪРХУ МЕН ОСАКАТЯВАЩО (СЪС СРЕДНА ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА) ПОЛИТИЧЕСКО ПОКУШЕНИЕ, и извършената от МВР, от Прокуратурата и фактически от цялостната държавна власт престъпна дейност, изразяваща се в престъпен отказ да бъде извършено легитимно разследване на визираните факти и обстоятелства и да ми бъде даден легитимен отговор”.

            В тук визираната папка съм посочил текстовете на 47 (четиредесет и седем) надлежно регистрирани мои официални искания за разследване на изрично и пределно ясно посочените факти и обстоятелства по повод и във връзка с които

            ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР.

 

            Във визираната папка изрично и ясно съм посочил, че от визираната документация е очевидно ясно, че:

        ***ПОКУШЕНИЕТО Е БИЛО ПОРЪЧАНО ОТ НАЙ-ВИСОКОТО ПО ОНОВА ВРЕМЕ МАФИОТСКО НИВО;

 

        ***същото това „ниво” все пак ПРЕДВАРИТЕЛНО ми е „демострирало” „нещо” като „висок мафиотски морал” или по-скоро прилагане на методите на вербалната и конфликтната ситуационна дисциплинарна (дисциплинираща) практика,

        изразяваща се в това, че чрез интензивното ми подлагане на рискови силови ситуации ПОНЕ ЕДИНАДЕСЕТ (11) ПЪТИ фактически съм „предупреждаван” или сериозно заплашван,

        че ако „доброволно” не се подчиня на престъпната воля на Мафията

        и ако „доброволно” не спра да се съпротивлявам на тяхната престъпна дейност,

        те „ще бъдат принудени” („от мен”, разбира се!) да извършат върху мен остро елиминационно ПОКУШЕНИЕ;

 

        ***„поръчката” НЕСЪМНЕНО е била направена в контекста на моята неимеворно интензивна и обществено „заразителна” по онова време официална публична дейност в качеството ми на ярко изразен опозиционен политически лидер;

 

        ***при това в качеството ми на намиращ се в постоянен остър публичен, политически, юридически (включително и прокурорски), парламентарен (като депутат във Великото Народно Събрание) и медиен конфликт с комунистическия мастодонт и екс-премиер Андрей Луканов

        (нещо повече - добре известно е, че продължителният официален следствен арест на Андрей Луканов

        е бил ПРЕЦИЗНО ДОКАЗАТЕЛСТВЕНО обезпечен именно благодарение на СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПАПКАТА ,

която най-официално и публично бе предоставена

ОТ МЕН на Председателя на Великото Народно събрание

по време на официално парламентарно заседание);

 

        ***както и в остър специфично прокурорски конфликт с босовете на съветско-руско-българската

ПЕТРОЛНА МАФИЯ

Димитър Христов Иванов,

Борислав Христов Дионисиев

(зет - съпруг та дъщерята - на Председателя на КГБ на СССР и член на Политбюро на ЦК на КПСС Владимир Шчербицки)

и още няколко други престъпни субекти от същия ченгеджийски и мафиотска ранг;

 

        ***а също така и в остър конфликт с поне една дузина бивши високопоставени офицери от ДС, подвизаващи се като високопоставени функционери в онези отдели на „Мултигруп”, които са специализирани в сферата на шпионско-информационно-аналитичната дейност, атентатите, покушенията и убийствата, както и обучението на т нар. „бойни единици”, а също така и прилагането на методите на химическия, фармацевтичния, медикаментозния и медицинския остро-елиминационен тероризъм,

        които офицери,

        впрочем, са били известни и като функционери на така наречената СЕКТА НА ЗЕЛЕНИТЕ ЧОРАПИ.

 

V.22.

            Документация, позиционирана в папка, относно престъпната дейност на всички функционери на официалната българска държавна власт по повод и във връзка с

драстичното демонстративно осакатяващо

(със средна телесна повреда)

покушение,

извършено срещу мен на 21 Юни 2010 г.,

при това съвсем неслучайно извършено

не само публично на официално обществено место,

но и точно пред охранителните монитори

на Съдебната палата в София.

            Във визираната документация ИЗРИЧНО И ЯСНО Е УТОЧНЕНО, че моята лична папка по така визирания казус се състои от 327 (триста и двадесет и седем) страници, съдържащи голямо множество мои официални, надлежно и акуратно регистрирани искания за разследване на виризаното демонстративно публично извършеното върху мен на 21 Юни 2010 г. осакатяващо покушение.

            От така посочената документация е видно:

         ***че на 20 Май 2010 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Министерския съвет (№4379) текст, в който пределно ясно и изрично съм посочил името и длъжността на лицето, което ми бе казало, че официално е упълномощено да ме предупреди, че ако не спра да пиша това, което пиша, ще пострадам;

 

         ***че тъй като отказах да се подчиня, на 10-11 Юни ми бе „изпратено” семантично послание чрез безпардонен взлом върху къщата на родителите ми, при който абсолютно нищо не бе откраднато, а просто бе отбелязано нагло демонстративно силово присъствие и послание за готовност и решимост за следващи нападения с по-друг, вече не само предметно-веществен, но и личностен телесен увреждащ характер;

 

         ***че на 21 Юни 2010 г., посред бял ден, около 15 часа, точно пред централната съдебна палата в София,

         в присъствието на десетки очевидци на събитието,

         при това точно пред мониторите на видеокамерите,

         бях нападнат и с един-единствен удар със железен предмет,

         очевидно целейки да ме ударят по главата

         ме удариха по рамото, което бе счупено на пет парчета;

 

         ***че оттогава до днес ченгеджийско-мафиотските престъпниците от Прокуратурата отказват да извършат легитимно разследване;

 

         ***както и че високопоставени магистрати (които познавам доста отдавна по силата на моя ВЕЧЕ ПОЧТИ ПОЛОВИНВЕКОВЕН професионален статус като учен-изследовател, университетски преподавател и политически ангажирано лице с непримирима противопоставителност срещу всички управляващи партии и лица)

         открито са ми доверявали, че по силата на техния професионален статус са получавали дискретна информация, съгласно която

         НЕ САМО българските мафиотски и правителствени специални служби,

         НО И дипломатическите и специалните служби на поне няколко държави

         изрично са определяли или характеризирвали

         КАТО АБСОЛЮТНО НЕДОПУСТИМА И ОПАСНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ И ЗА НЕГОВИТЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРИ (или по-точно – СУТЕНЬОРИ!)

      моята непримирима юридическа позиция, насочена към търсенето на наказателна и репараторна отговорност от всички престъпни и деликтни лица;

 

         И ЧЕ ИЗРИЧНО И КАТЕГОРИЧНО СА НАСТОЯВАЛИ И НАСТОЯВАТ ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ МАФИОТСКИ И ПРАВИТЕЛСТВЕНИ СЛУЖБИ ДА БЪДАТ НАМЕРЕНИ И ПРИЛОЖЕНИ

         СПРЯМО МЕН И СВЪРЗАНИТЕ С МЕН МОЙ СЕМЕЙНИ, ФАМИЛНИ, ПРИЯТЕЛСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ НАЙ-БЛИЗКИ ЛИЦА

         т. нар. максимално остри камуфлажно прикрити или дори въобще неприкрити елиминационни оперативни мероприятия”.

 

            От така посочената документация е видно, че по повод и във връзка

            КАКТО С предварителните заплахи или предупреждения,

            ТАКА И СЪС самото покушение,

            ТАКА И С неимоверно демонстартивно наглите откази за извършване на разследвания надлежно и акуратно съм регистрирал официални текстове със следните дати по години:  

            01. На 24 Януари 2010 г. - описание на ситуацията и заплахите - офис на ВицеПремиера и Министър на вътрешните работи, препоръчано писмо с обратна разписка;

            02. На 10 Февруари 2010 г. - описание на ситуацията и заплахите - офис на ВицеПремиера и Министър на вътрешните работи, препоръчано писмо с обратна разписка;

            03. На 27 Февруари 2010 г. - описание на ситуацията и заплахите - офис на ВицеПремиера и Министър на вътрешните работи, препоръчано писмо с обратна разписка;

            04. На 19 Май 2010 г. - описание на ситуацията и заплахите - офис на Премиера, регистрация в офиса – вх. рег.№4379/20.05.2010 г.;

            05. На 20 Май 2010 г. - описание на ситуацията и заплахите - офис на Премиера, вх. рег. №4379/20.05.2010 г.;

            06. На 18 Юни 2010 г. - описание на ситуацията и заплахите - офис на Премиера, вх. рег. №4379/21.06.2010 г., офис на Вицепремиера и Министър на вътрешните работи -  препоръчано писмо, пощенска разписка №613-RPS1202001:EF2, пощенски клон 1202, дата 20.06.2010 г.;

            07. На 19 Юни 2010 г. - описание на ситуацията и заплахите - офис на Премиера, вх. рег.№4379/21.06.2010 г.;

            08. На 07 Юли 2010 г. – искане за разследване на вече извършеното покушение и на опитите на агентурата на специалните държавни служби (ГДБОП, ДАНС и други) и институции да подменят и скрият доказателствата - офис на Премиера, ВицеПремиера и Министър на вътрешните работи, офис на Председателя на Комисията за контрол на ДАНС при Народното събрание, препоръчани писма с пощенски разписки;

            09. На 08 Юли 2010 г. – искане за разследване на вече извършеното покушение и на опитите на агентурата на специалните държавни служби (ГДБОП, ДАНС и други) и институции да подменят и скрият доказателствата - офис на Премиера и Главния Прокурор (и двама други адресати), препоръчани писма с копия от пощенските разписки - приложение на епикризата с диагноза – „фрактура коли хирургици хумери декстри“;   

            10. На 24 Юли 2010 г.  - искане за разследване на вече извършеното покушение и на опитите на агентурата на специалните държавни служби и институции да подменят и скрият доказателствата - офис на Премиера и Главния Прокурор (и двама други адресати), препоръчани писма с копия от пощенските разписки;

            11. На 03 Август 2010 г.  - искане за разследване на вече извършеното покушение и на опитите на агентурата на специалните държавни служби и институции да подменят и скрият доказателствата - офис на Премиера и Главния Прокурор (и двама други адресати), препоръчани писма с копия от пощенските разписки;

            12. На 15 Август 2010 г.  - искане за разследване на вече извършеното покушение и на опитите на агентурата на специалните държавни служби и институции да подменят и скрият доказателствата - офис на Премиера, Вицепремиера и Министър на вътрешните работи, Главния Прокурор и Председателя на Комисията за контрол на ДАНС при Народното събрание,  препоръчани писма с копия от пощенските разписки;

            13. На 15 Октомври 2010 г. - искане за разследване на вече извършеното покушение и на опитите на агентурата на специалните държавни служби и институции да подменят и скрият доказателствата - офис на Премиера, Вицепремиера и Министър на вътрешните работи, Главния Прокурор и Председателя на Комисията за контрол на ДАНС при Народното събрание, лична регистрация в офисите;

            14. На 18 Октомври 2010 г. - искане за разследване на вече извършеното покушение и на опитите на агентурата на специалните държавни служби и институции да подменят и скрият доказателствата - офис на Премиера, Вицепремиера и Министър на вътрешните работи, Главния Прокурор и Председателя на Комисията за контрол на ДАНС при Народното събрание, лична регистрация в офисите;

            15. На 09 Февруари 2011 г. – До Софийска градска прокуратура чрез Районна прокуратура; Жалба срещу Постановление за отказ от образуване на наказателно производство - регистрация в офиса на Софийската районна прокуратура;

            16. На 28 Март 2011 г. – До Апелативна прокуратура чрез Софийска градска прокуратура - Жалба с искане за отмяна на РЕЗОЛЮЦИЯТА за отказ от образуване на наказателно производство - регистрация в офиса на Софийската градска прокуратура;

            17. На 15 Юни 2011 г.  – До Върховна касационна прокуратура чрез Апелативна прокуратура - Жалба с искане за отмяна на РЕЗОЛЮЦИЯТА за отказ от образуване на наказателно производство; регистрация в офиса на Софийската апелативна прокуратура. ЛИПСВА КАКЪВТО И ДА Е ОТГОВОР ОТ ВЪРХОВНАТА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА, КОЯТО Е ДЛЪЖНА ДА ДАДЕ  ОТГОВОР!!!

            18. До Главния прокурор Борис Велчев, „Всички карти на масата ... – 1“, датирано на 26 Април 2011 г., регистрирано на 26.04.2011 г., вх. рег. №4866/2011, VІ,   ---   26.04.2011 г.;

            19. До Главния прокурор Борис Велчев, „Всички карти на масата ... – 127“, датирано на 20 Януари 2012 г., регистрирано на 19.01.2012 г., вх. рег. №15132 / 06 VІ,   ---   19.01.1012 г.;

            20. До Главния прокурор Борис Велчев, „Всички карти на масата ... – 128“, датирано на 21 Януари 2012 г., регистрирано на 23.01.2012 г., вх. рег. №15132/2006, VІ,    ---   23.01.1012 г.;

            21. До Главния прокурор Сотир Цацаров, „Всички карти на масата ... – 569“, датирано на 04 Юни 2013 г., регистрирано на 05.06.2013 г., вх. рег. №4866/20111 VІ,   ---   05.06.1013 г.;

            ТЕКСТЪТ СЪДЪРЖА 37 (тридесет и седем) страници ОПИСАНИЕ НА АГЕНТУРНАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ на едно от главните действуващи лица;

            22. До Главния прокурор Сотир Цацаров, „Всички карти на масата ... – 599“, датирано на 16 Юли 2013 г., регистрирано на 17.07.2013 г.      , вх. рег.№3307/2013,   ---   17.07.1013 г.;

            23. До Главния прокурор Сотир Цацаров, „Всички карти на масата ... – 600“, датирано на 23 Юли 2013 г., регистрирано на 24.07.2013 г., вх. рег. №3307/2013,   ---   24.07.1013 г.;

            24. До Главния прокурор Сотир Цацаров, „Всички карти на масата ... – 692“, датирано на 26 Октомври 2013 г., регистрирано на 25.07.2013 г., вх. рег. №13033/2013, V   ---   25.10.1013 г.;

            25. ДоГлавния прокурор Сотир Цацаров, „Цацаро-Мафия – 57/02.05.2014 г.“, датирано на 02 Май 2014 г., регистрирано на 07.05.2014 г., вх. рег. №13033/2013, V   ---   07.05.1014 г..

 

            От посочените и приложените доказателства и аргументации е видно, че:

            Тъй като вече почти половин век – от 70-те години до наши дни – не съм спирал да пиша за престъпната дейност на българските специални служби 

            относно техната престъпна дейност включително и в наши дни,

            съм посочил и съм призовал като свидетели:

            ***бившия министър на вътрешните работи Румен Петков, който изрично и ясно е заявил в медиите, че МВР и ДАНС се използват за рекет и политически шантаж“. Виж:


            Румен Петков: МВР и ДАНС се използват за рекет и политически шантаж


Последна редакция на 17/04/14 18:27


            МВР и ДАНС се използват за политически шантаж и рекет


18 април 2014, 18:27 | Мира Боева


            РУМЕН ПЕТКОВ: РЕСУРСЪТ НА СЛУЖБИТЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ! Публикувано на от afera


 

            *** бившия директор на ОДМВР-Стара Загора генерал Тончо Михайлов, който изрично и пределно ясно е заявил в публичното информационно пространство,

            че така наречената „продукция“ от подслушванията на телефони, помещения и прочее обекти,

            не е обслужвала съдебните дела срещу престъпността,

            а е имала престъпното предназначение да открива, да шантажира и да набира хора, които да бъдат използувани като оръжие срещу някого, когото службите са набелязали за дискредитиране, елиминиране и унищожаване в общественото и политическото пространство - виж: http://news.bgnes.com/view/1077441.

 

            ***естествено, посочил съм както текстовете на разсекретение архиви на ДС, така и текстовете на неразсекретените архиви както на ДС,

            така и текстовете на архивите на сегашните специални служби,

            които прокуратурата е длъжна да разсекрети, тъй като в тех не се съдържа нищо същински секретно, а се съдържат единствено описания на жестока и перверзна престъпна дейност,

            извършвана от специалните служби и техната агентура (включително и от системата на Прокуратурата и Съда),

            която дейност е обслужвала и продължава да обслужва

            престъпните интереси на българския клан на Руската Червена мафия и

            на европейските и другите кланови разклонения на Мафията.

 

            ***посочил съм, че така визираната ПРОКУРОРСКА ПРЕПИСКА СЪДЪРЖА  НЕПОКЛАТИМИ ДОКАЗАТЕЛСТВА И АРГУМЕНТИ,

            но че по тук визираната прокурорска преписка въобще не ми е даден абсолютно никакъв легитимен официален отговор,

            че налице мълчалив конклудентен (т.е. иманентно подразбиращ се) отговор, считан за отказ от съобразяване с правосъобразната претенция на заявителя,

            И ЧЕ несъмнено следва да бъде прието, че чрез този именно конклудентен поведенчески акт

на моята коректност Прокуратурата е отвърнала и отвръща

с перверзна мафиотска курвектност.

 

            ***посочил съм, че съгласно европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и   т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г.,

         без надлежното разследване на нарушенията на човешките права, извършени от тоталитарните комунистически режими,  

         НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ МЕН И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН И официалните български институции и институционални лица.

            Във визираната документация изрично и пределно ясно съм записал следното:

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

45 години ИНТЕРнационален и

25 години ТРАНСнационален ГЕНОЦИД

стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм!

 

 

ІІІ.

            Господин Президент и господин Премиер,

            от визираната, надлежно регистрирана в Президентството и Министерския съвет документация е видно, че същата документация, ОСВЕН ТОВА, е била надлежно адресирана и регистрирана и в деловодните отдели на

            *Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”;

            *Главния прокурор; и

            *Министъра на вътрешните работи.

            Тук и сега изрично и пределно ясно Ви уведомявам и декларирам, че

            КАКТО ОТ ВАШИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА,

            ТАКА И ОТ ТЕЗИ ИНСТИТУЦИИ И ТЕХНИТЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛАЦА,

            АБСОЛЮТНО НИКОГА НЕ СЪМ ПОЛУЧАВАЛ И ПОЛУЧИЛ

            АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР.

            Така, тук и сега изрично и пределно ясно ВИ ПРЕДИЗВИКВАМ ДА МИ ОТГОВОРИТЕ ДАЛИ ИМАТЕ ПРАВОМОЩИЯТА, ЧРЕЗ КОИТО ДА САНКЦИОНИРАТЕ ИНСТИТУЦИИТЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ЛИЦА,

            КОИТО БРУТАЛНО И ПРЕСТЪПНО СА НАРУШИЛИ МОИТЕ ЛЕГИТИМНИ ПРАВА

            КАТО НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ АБСОЛЮТНО НИЩО ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С ЛЕГИТИМНИТЕ МИ ИСКАНИЯ.

 

            Господин Президент и господин Премиер,

         ОСВЕН ТОВА ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО НАСТОЯВАМ ПРЕД ВАС ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ СЪОТВЕТНИТЕ ЛЕГИТИМНИ ПРОЦЕДУРИ, ЗА КОИТО ИМАТЕ ПРАВОМОЩИЯ,

         ЗА ДА БЪДАТ НАДЛЕЖНО ИЗЯСНЕНИ ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА И ТЕХНИТЕ ЛЕГИТИМНИ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТНОСНО МОИТЕ ДЪЛГОГОДИШНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПО-ГОРЕ ВИЗИРАНИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ И ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУЦИИ И СВЪЗРАНИТЕ СЕ ТЕХ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ, КАКТО И СВЪРЗАНИТЕ С ТЕХ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ КОРПОРАТИВНИ И ЛИЧНОСТНИ СУБЕКТИ,

         ОТНОСНО ИЗВЪРШЕНАТА ОТ ТЕХ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ

         ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С МОИТЕ ОФИЦИАЛНИ ПИСМЕНО ЗАЯВЕНИ И РЕГИСТРИРАНИ ИСКАНИЯ.

30 Януари 2017 г.                                                               Янко Н. Янков

& Край на документа