2013-10-31

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 698Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
01 Ноември 2013 г.

Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда, на Правителството,
на Президента, и на другите държавни институции! – 698


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
-------------
Към: ВКП №13033/2013, V

Отворено писмо
до Главния прокурор на България,
до всички дипломатически мисии в България,
и до всички чуждестранни информационни агенции в България

Относно:
Специална селективна
оперативно-елиминационна
геноцидно-престъпна дейност,
насочена лично срещу мен,
срещу членовете на семейството ми,
срещу членовете на фамилията ми,
срещу лицата от приятелското ми обкръжение,   

ИНТЕНЗИВНО ИЗВЪРШВАНА през периода от началото на 70-те до края на 90-те години

от офицерския и агентурния апарат на комунистическата Държавна сигурност
и
ПРЕСТЪПНО поощрявана, прикривана и легализирана,
както по онова време,
ТАКА И СЕГА,
от ВСИЧКИ ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА.

--- --- ---
Предварително уточнение:
            Тук и сега няма да коментирам резултата или ефекта от тогавашните строго секретни оперативни разработки срещу мен, срещу членовете на семейството ми, срещу приятелското ми обкръжение и срещу членовете на ръководените от мен обществено-политически и други организации и формирования.
            Тук и сега ще посоча само това:

            ***ЧЕ след ШЕСТГОДИШЕН (при изключително жестоки и нечовешки условия) ПРЕСТОЙ В ЗАТВОРА, ОЩЕ ПРЕЗ МАРТ 1990 ГОДИНА БЯХ ОФИЦИАЛНО ПРИЗНАТ от Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд ЗА НЕВИННО ОСЪДЕН ПРИ ПЪЛНА ЛИПСА НА ИЗИСКУЕМИТЕ ОТ ЗАКОНА ДОКАЗАТЕЛСТВА;

            ***ЧЕ не само тогава, но и след това, включително и непосредствено след промените от 1990 г., включително и до наши дни,
            ИМЕННО КАТО ПРЯК И НЕПОСРЕДСТВЕН РЕЗУЛТАТ НА ТЕЗИ СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ В БУКВАЛНИЯ СМИСЪЛ НА ДУМАТА ЗАГИНАХА (намериха смъртта си) ТОЧНО ШЕСТ ДУШИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФАМИЛИЯТА И СЕМЕЙСТВОТО МИ;

            ***ЧЕ никога не съм спирал, но през последните няколко години съм особено настоятелен да търся наказателна и репараторна отговорност както от Държавата, така и от конкретните институционални физически лица-извършители на изключително многобройните престъпления срещу мен и членовете на фамилията и семейството ми;

            ***ЧЕ ВСИЧКИ НЕПОСРЕДСТВЕНО ВИНОВНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ЛИЦА ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДНЕС
         или все още РАБОТЯТ, или са работили КАТО
         видни свръхбогати бизнесмени,
         демократични генерали,
         върховни съдии,
         конституционни съдии,
         вицепремиери,
         министри и заместник-министри (включително и Министри на вътрешните работи и на правосъдието),
         видни висши прокурори (включително и Главен прокурор),
         видни адвокати,
         видни функционери на Парламента,
         видни дипломати,
         съдия в Стразбург,
         съдия в Хагския трибунал за Югославия,
         съдия в Междудържавния арбитражен съд на ООН,
         съдия в Конституционния съд в Косово,
         професори в Юридическите факултети и в Института за правни науки при Българската академия на науките,

            и отделно от това аз и членовете на семейството ми фактически сме били работодатели“ на
повече от 250 (двеста и петдесет)
агенти, доверени лица, офицери на комунистическата Държавна сигурност и на посткомунистическите НСС и ДАНС,
някои от които дори и днес
не само продължават да работят,
но дори и да заемат отговорни ръководни постове
в сега функциониращата
Държавна агенция за национална сигурност (ДАНС) и
в другите специални служби на държавата;

            ***ЧЕ ИМЕННО ПОРАДИ МОЯТА НЕПРЕКЛОННА СТРАТЕГИЯ НА ТЪРСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И НА РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ОТ ВСИЧКИТЕ ТУК ВИЗИРАНИ ВИНОВНИ ЗА НАШЕТО РЕПРЕСИРАНЕ ЛИЦА
            всичките тези ПРЕСТЪПНИ ЛИЦА, КОИТО все още ДОРИ И ДНЕС заемат изключително високопоставени позиции в структурата на Мафията и на Държавата,
         СА ОСОБЕНО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ НЕ САМО ДА МЕ ЕЛИМИНИРАТ ОТ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ политически и обществени ПОЗИЦИИ, ОТ КОИТО БИХ МОГЪЛ ДА ПРОДЪЛЖА ДА НАСТОЯВАМ ЗА ТЕХНАТА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ,

         НО ДОРИ И ДА МЕ УБИЯТ И ДА УНИЩОЖАТ ОСТАНАЛИТЕ ЖИВИ ЧЛЕНОВЕ
         НА ФАМИЛИЯТА И
НА ПЪРВОТО И НА ВТОРОТО МИ СЕМЕЙСТВО

            (за да няма мотивирани и заинтересовани живи лица, които да продължат да настояват за търсене на отговорност за извършените престъпления).


*************
         От отдавна наличните в офиса на Прокуратурата приложени и посочени доказателства е видно, че
предоставената от мен преписка досега е ОБОБЩИТЕЛНО попълвана и актуализирана точно шест (6) пъти, а сегашното ОБОБЩИТЕЛНО попълване и актуализирано искане за разследване е СЕДМОТО ПО РЕД,
ПРИ КОЕТО ДОСЕГАШНАТА ПРЕПИСКА СЪДЪРЖА ОБЩО
334 (триста тридесет и четири) страници.

Към:
            01.Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 03 Октомври и регистрирано на 04 Октомври 2011 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 43“,
вх. рег. №-ВКП-15132 / 06, VІ   ----    04.10.2011;

            02. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 25 Ноември и регистрирано на 30 Ноември 2011 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 96“,
вх. рег. №-ВКП-15132 / 06, VІ   ----    30.11.2011;

            03. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 24 Януари и регистрирано на 25 Януари 2012 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 130“,
вх. рег. №-ВКП-12489 / 11, V   ----    25.01.2012;

            04. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 27 Февруари и регистрирано на 28 Февруари 2012 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 140-252“,
вх. рег. №-ВКП-15132 / 06, V   ----    28.02.2012;

            05. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 07 Март и регистрирано на 07 Март 2012 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 253-504“,
вх. рег. №-ВКП-15132 / 06   ----    07.03.2012;

            06. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 27 Юли и регистрирано на 29 Юли 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 604“,
вх. рег. №-ВКП-3307 / 13, ІІ   ----    29.07.2013.  


Уточнявам, че така визираната
ПРОКУРОРСКА ПРЕПИСКА,
СЪДЪРЖА  НЕПОКЛАТИМИ ДОКАЗАТЕЛСТВА И АРГУМЕНТИ.
Уточнявам, също така, че по повод и във връзка с тази преписка
досега не съм получил
от Прокуратурата и от другите надлежно информирани Институции и институционални лица
абсолютно никакъв ЛЕГИТИМЕН И ЮРИДИЧЕСКИ АДЕКВАТЕН отговор!

Настоявам
за легитимно прокурорско разследване
и за АДЕКВАТНО ЮРИДИЧЕСКО АРГУМЕНТИРАНЕ
на изпращаните до мен писма
от Прокуратурата.
---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
*** *** *** *** *** *** ***
            Уточнявам, че
            от контекста и от конкретното съдържание на медийното публично пространство от същото това време
е видно, 
ЧЕ ОТДЕЛНО ОТ КОНКРЕТНОТО ОПИСАНИЕ НА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ВИЗИРАНИЯ ОТ МЕН ПРОЦЕСЕН ПО ТОВА ДЕЛО КАЗУС,
            аз изрично и пределно ясно съм посочил,
            а и в медиите са потвърдени
            няколко т.нар.  „онагледяващи ситуацията факти и обстоятелства“,
            които са били публикувани в общественото информационно-медийно пространство и имат стойността  на
„ноторно публично общоизвестни факти“
относно престъпната същност на т. нар.
„българско посткомунистическо правосъдие“.

         Първо: В началото на Юни 2008 г. в медиите (вж. напр. в-к „Монитор” бр. 3243 от 07 Юни 2008 г.,
         в статията на журналистката Яна МитковаДоклад на ВАС скара червени и жълти“ беше широко отразено събитието, при което
депутатите в Парламента на два коалиционно управляващи български кланове на руската Червена мафия
недвусмислено, ясно и дори интензивно се бяха скарали по повод на това, че назначеният от тях Председател на Върховния административен съд Константин Пенчев при брутално (тоест - престъпно) нарушение на българските закони обезпечавал „правораздаване” в полза на единия от управляващите престъпни мафиотски кланове и във вреда на другия, пак управляващ престъпен мафиотски клан.
         Въпреки, че коментарът е почти излишен, считам за необходимо да подчертая, че
         макар и събитието да отразява апетитите и статуса на хищниците от едно и също зловещо котило -  
         както самите хищници, така и техните съдебни слуги
          винаги са били абсолютно единни, когато е трябвало и трябва да упражняват своето престъпно правосъдие спрямо всеки, когото Мафията е предназначила за негова жертва.

         Второ: В началото на Септември 2008 г. в медиите (вж. напр. 03 и 04 Септември 2008,
         беше широко отразено събитието, при което самият шеф на Върховния административен съд Константин Пенчев публично бе заявил:
         че „бизнесмени и политици” разполагат с възможността да внедряват в съдебната система „свои хора” и да им обезпечават „развитие в кариерата”;
         че схемата била добре позната и действувала на „принципа на зарибяването”;
         че още докато са били млади и напористи, съдиите били купувани, осигурявала  им се бърза кариера, след което така облагодетелствуваните съдии от своя страна имали задължението да се отблагодаряват на покровителите си, като решават в техна полза възникващите съдебни проблеми;
         че всеки (цялото общество) знае кои съдии са такива, но само българските спецслужби не знаят.

         Трето:  В моето официално писмо от 16 Септември 2008 г., адресирано до Председателя на Върховния адвинистративен съд Константин Пенчев и надлежно регистрирано с вх. рег.№ 13836 / 17.09.2008 г., както и публикувано в сайта ми в Интернет със заглавие „Българският съдия – под червен фенер (4)
         изрично и пределно ясно съм написал следното:
(---)
         „Точно Вие, Господин Пенчев, имахте и проявихте матросовската смелост самоотвержено да се противопоставите на българските специални (тайни) служби, заявявайки, че докато не само всички професионални юристи, но и цялото общество много добре знаят кой какъв е в гилдията на съдиите, само тайните служби са тези, които все още нищо не са видяли и нищо не знаят.
         Във връзка с това, Господин Пенчев, обаче, струва ми се, че лично Вие „май нещо не сте довидяли и не сте доразбрали” – „българските тайни служби всичко са видяли и всичко знаят”, но именно защото са тайни служби, пазят всичко в тайна, тъй като съгласно установената от КГБ българска институционално-правосъдна традиция, тайна е всичкото онова, което всеки го знае, но никой няма правото да го говори или да го пише.
         Така например, трябва да се съгласите, че именно към сферата на най-строго пазените държавни тайни принадлежат имената на жените, взети от сферата на сексуалната проституция и „зарибено инфилтрирани” в сферата на съдийската проституция, начело на която като шеф сте институционализиран именно Вие.
         Също така, трябва да се съгласите, че именно към сферата на най-строго пазените държавни тайни принадлежат и имената на пишман-мъжете, взети от сферата на мъжката проституция и институционализирани като депутати, премиери и шефове на специални служби. Така например именно към тази сфера на най-строго пазените държавни тайни принадлежат и фактите, че след като СерГей Станишев-Вагинин се отблагодари с евродепутатско кресло на своя очевидно изтънчено нежен активен интимен приятел Вигенин и си нае (а и назначи) нов, макар и пак такъв (тоест - активен), но все пак очевидно hard gay или Sertgay sex functionary, после той и на него се отблагодари, като го направи всевластен шеф точно на новосъздаденото широко рекламирано „българско ФБР” - което, обаче, несъмнено си остана хилядапроцентово българско КГБ.
         Освен това, ще трябва да се съгласите с реалността, Господин Пенчев, а именно, че точно тези български тайни служби са главната ударна сила на българския клан на руската Червена Мафия, и че именно те са „едни от онези”, които не просто купуват на абсолютна безценица съдиите, а дори ги вземат от един бардак, за да ги преместят, внедрят и институционализират в друг, в случая – в съдийския  бардак; към който, впрочем, не само принадлежите и самият Вие, но дори сте му поне номинален Шеф!
         Освен това, Господин Пенчев, именно или точно Вашият „голям, но мек” език, който извадихте и показахте в медиите, ми дава основание да се обърна към самия Вас, за да Ви предизвикам „на езиков двубой” и да Ви покажа, че лично Вие въобще няма да посмеете да направите онова, което е напълно в кръга на Вашата служебна власт, правомощията и задълженията Ви.
         Господин Пенчев,
         Поне на мен ми се струва, че ако Вие не се страхувате от това, няма да успеят да постъпят по същия  начин с Вас, бихте могли официално и публично да обявите не само имената, но и главните биографични данни на всичките намиращи се на Ваше подчинение съдии, както и професията и дейността на членовете на техните семейства и фамилии, а също така и откога и по чие предложение са били назначени за съдии.
         Ако Вие направите това, което е напълно в кръга та Вашите правомощия и служебни задължения, бъдете уверен, че тайните служби, които Вие все пак напълно справедливо обвинявате за трагичното мафиотско състояние на съдебната система, просто „ще Ви го духат”.
16 Септември 2008 г.                               Янко Н. Янков“

         Четвърто:  Като оставим настрана факта, че тези изявления на шефа на Специализираната прокуратура Светлозар Костов бяха направени едва непосредствено след провала му през октомври 2013 г. при избора на нов административен ръководител на Специализираната прокуратура, в редица свои медийни участия и най-вече в интервю пред „Нова телевизия“ той изрично и пределно ясно заяви:
       *че Висшият съдебен съвет действува нечестно и непрозрачно, и дейността му е дирижирана от организираната престъпност;
     *че съществува задкулисие, което именно кадрува и правораздава, а не официалните институции.

---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
*** *** *** *** *** *** ***

Отнася се за официално прикрит като правосъдие
фактически противоправен и престъпен отказ
да се извърши легитимно правораздаване.

Отнася се за
ПРЕСТЪПНА ТОТАЛНА И СЕЛЕКТИВНА
ГЕНОЦИДНА ДЕЙНОСТ,
осъществявана срещу
всички личности и социални и семейни групи,
които се проявяват
като носители на човешко достойнство и
като носители на висок Дух
на противопоставителност срещу различните форми
на комунистическото общественополитическо Зло.

---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
*** *** *** *** *** *** ***
Тъй като всичко по-горе визирано
относно съдиите несъмнено се отнася и
за прокурорите,
и тъй като вече съм имал СТОТИЦИ СЛУЧАИ,
при които в престъпна услуга
на специалните служби и на Мафията
прокурорите от всичките нива на Прокуратурата
са пращали моите искания за разследване в „глуха линия“,
тук и сега обръщам специално внимание на основните елементи на следната информация, взета от публичното
информационно-медийно пространство,
като изрично ясно и категорично настоявам да бъде извършено прецизно прокурорско разследване на тук визираните факти и обстоятелства:

Липсата на справедливост доведе до Национална инициатива против корупцията в съдебната власт
2013.09.12
         Гражданска инициатива против корупцията и честно правосъдие и правова държава          даде днес в конферентната зала на БТА в София пресконференция за правосъдната система и съдебните измами в България.
         На брифинга бяха засегнати важни и тревожни въпроси за причините, поради които правосъдната система на страната не гарантира правосъдие и позволява беззаконие.
         Според един от представителите на Гражданската инициатива, Бойко Никифоров,
в българската съдебна система съществува скрита практика за манипулиране на делата.
Това ставало чрез
т. нар. белязване на дела с повтарящи се цифри в номерата на съдебните решения на различните инстанции,
при което подобно белязване е знак,
че делото е поръчано
и първоначалното решение
трябвало да се потвърди,
независимо какви са
обективните факти и обстоятелства по съответното дело.
       Г-н Никифоров даде примери за своето твърдение за белязване на дела, цитирайки и сравнявайки номерата на съдебни решения на различни инстанции за конкретни дела.
         Висшият съдебен съвет, каза още г-н Никифоров, не контролира качеството на българската съдебна система. Неговите функции се изчерпват с назначаването, повишаването, наказването или уволняването на магистратите,
но ВСС не може да извършва проверки как съдиите вършат основните си служебни задължения,
т.е. дали решават делата в съответствие с истината и със закона.
Дали лъжат, когато описват намиращите се по делата доказателства, и дали мотивите съответстват на нормите на закона.
         “Всички подадени до ВСС жалби
         с искане за проверка за законосъобразност и честност на приключили дела,
         не се разглеждат – с мотив, че съдът е независим при вземането на решенията.
         Същото е и с Инспектората на Висшия съдебен съвет”, каза Бойко Никифоров.
         “След като ВСС не се интересува от това дали един магистрат лъже, докато правораздава, как тогава той преценява дейността му?”
– попита риторично г-н Никифоров.
         Г-н Никифоров заяви още, че практиката магистратите да не носят никаква отговорност за своите решения
         трябва да бъде прекратена
чрез законодателна инициатива в Народното събрание,
която да промени съответното законодателство, и да се регламентира наказателна отговорност за съдии и магистрати за неправомерни решения и определения, каквато има предвидена за вещи лица например, но не и за магистрати.
*** 
Публикувано: 4 окт. 2013, 15:39 | Обновено: 4 окт. 2013, 15:39
(... ... ... ... ... ... ...)
Гражданска инициатива „Против корупцията, за честно правосъдие и правова държава”. Логото на движението е „Ти си следващият! Никой не е защитен!”.
(...)
         Анализът, който бе представен оттам на премиера Орешарски и министър Златанова, е повече от тревожен.
       Според него 78% от българите нямат доверие в съдебната ни система,
       на 99% от подадените в прокуратурата сигнали е било отказано да се извърши проверка,
       87% от подадените във ВКС касационни жалби не са били допуснати до разглеждане по същество,
       а 83% от подадените във ВАС жалби срещу дейността на институциите са били отхвърлени или недопуснати за разглеждане.

***
Впрочем, моето изрично ясно и категорично мнение
на професионален юрист и научен изследовател
с почти половинвековна практика е, че
ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ
ПРОКУРАТУРАТА РАЗПОЛАГА СЪС СЪВСЕМ НЕМАЛКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ
НА СЛУЧАИТЕ НА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
НА СЪДИИТЕ И ПРОКУРОРИТЕ,
КОИТО СА ДЕЙСТВУВАЛИ И ДЕЙСТВУВАТ
В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС
НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА.
---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
*** *** *** *** *** *** ***

І.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            ВЕЧЕ ЕДИНАДЕСЕТИЯТ МЕСЕЦ от встъпването Ви във
            фактическа и юридически нелегитимна длъжност
            на Главен Прокурор на България, и
            вече не само на мен, но и на всички разумно мислещи хора е пределно ясно, че ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ под сравнително умелото пропагандно прикритие на няколко шумно рекламирани акции, имащи характера на стратегията „отклоняване на вниманието и на удара“ (aberratio ictus),
            Вие по същество отигравате сценария на доста добре познатия ни
фарсов съдебен театър,
който се разиграва вече в продължение на четвърт век.

            Поне за мен е несъмнено, че в дълбоката същност на тази Ваша
            (и на господарите Ви от Мафията и от специалните служби)
            стратегия стои фактът, че в комунистическа и посткомунистическа България
прокурорите и съдиите са зависими агентурни лица,
които са внедрени в съдебната система от престъпните комунистически и посткомунистически специални служби и от Мафията.

         При това от текстовете ми до Вас пределно ясно личи,
ЧЕ ПО ВРЕМЕТО НА така визираните вече ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦИ
НИТО ЗА МОМЕНТ НЕ СЪМ ХРАНИЛ ДОРИ И КАПКА НАИВНОСТ относно характера на Вашето лично и институционално поведение.

ІІ.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като така или иначе, макар и по престъпен начин, сте интронизиран на тази официална и високопоставена държавна длъжност и
            така всички ние, включително и аз, сме фактически принудени да се съобразяваме в известна степен с този престъпен факт;
и тъй като обективно няма от кого друг да поискам да бъде извършено легитимно разследване,
 тук и сега официално обръщам
Вашето височайше престъпническо внимание
върху фактите и обстоятелствата относно
ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
на визираните мафиотски и високопоставени
държавно-институционални лица
и необходимостта от наказателна и репараторна отговорност от (за) тези лица.

         При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
тук и сега официално обръщам Вашето височайше престъпническо внимание върху факта и обстоятелството, че
         Вие, разбира се, сте ноторно известен като
         рафиниран престъпник с тога на масон и на съдия,  
         при това по нелегитимен (т.е. престъпен) начин интронизиран на официалната българска държавна длъжност „Главен Прокурор на България“ (с което ставате носител и на още една, трета, прокурорска, тога);
         и като такъв би трябвало превъзходно да знаете и да разбирате, че
рано или късно ще Ви се наложи да смените
даването на указания
с даване на показания;
         а това означава, че ако сега,
включително и по повод и във връзка с тук визираната престъпна дейност
Вие не действувате коректно и правосъобразно
(включително и по тук визирания казус),
ще имате нови основания за отговорност.

Освен това (поне според мен и според принципите и нормите на множество съвременни правови държави),
не е зле да знаете, че
макар и наказателната отговорност
да е лична и да си е само лично Ваша,
т. нар. репараторна отговорност
обхваща не само лично Вас като
престъпно действуващ правен субект,
а и лицата, които са се възползували от облагите от извършената от Вас престъпна дейност;

така напр. Вашата дъщеря,
която се е възползувала
от икономическите, статусните и прочее облаги от извършената от Вас престъпна дейност,
ще е длъжна да възстанови щетите,
които Вие сте нанесъл
на обектите на престъпната Ви дейност
и на техните деца.
         Впрочем, проблемът, разбира се, си е Ваш, а моят проблем, както превъзходно знаете, е да не спирам да търся отговорност най-вече от (за) престъпниците от сектите на тогите.

ІІІ.
            Така, дълбокоуважаеми господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
е необходимо да разпоредите
да бъдат извършени
ПРЕЦИЗНИ И БЕЗПРИСТРАСТНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
относно фактите и обстоятелствата,
посочени и описани от мен в цялостната документация по тук визирания казус.

         Във връзка с това тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС
НА ВИЗИРАНИТЕ
МАФИОТСКИ И ДЪРЖАВНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА
ПРОКУРАТУРАТА
НЕ Е ПРЕДПРИЕМАЛА АБСОЛЮТНО НИЩО
ЗА ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ
НА ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.
tst
*** *** ***

ІV.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ            ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИСКАНЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ, КОИТО по досега приложените от мен преписки
НЕ СА ИЗВЪРШИЛИ ПРЕДВИДЕНИТЕ В ЗАКОНА ПРОЦЕДУРИ ПО РАЗСЛЕДВАНЕ,
            при което същите ТЕЗИ ПРОКУРОРИ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност,  
            И ДА МИ БЪДЕ ОТГОВОРЕНО!
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
            СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури  
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
01 Ноември 2013 г.                                                 Янко Н. Янков