2018-09-28

(28 Септември 2018 г.), Осми (8-ми) персонален Меморандум До Сотир Цацаров, официален фактически, но нелегитимен Главен Прокурор на България, високопоставена високоопасна престъпна долнопробна проститутка на неоколониалния политически режим тип Хунта, превърнал Държавата България в Концлагер България, Съдебна палата,


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателската работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимният статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.com
=========================================================

28 Септември 2018 г.

Осми (8-ми) персонален Меморандум

            До Сотир Цацаров, официален фактически, но нелегитимен Главен Прокурор на България, високопоставена високоопасна престъпна долнопробна проститутка на неоколониалния политически режим тип Хунта, превърнал Държавата България в Концлагер България, Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, София 1000

 

І.

            Престъпна ченгеджийско-мафиотска пачавро,             акуратно те приканвам да извършиш персонално и институционално възложените ти от Легтимния Правен Ред ЗАДЪЛЖЕНИЯ като ОСЪЩЕСТВИШ РАЗСЛЕДВАНЕ, НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ на престъпните лица, фокусирани в тук визираните казуси:

КАЗУСИ, адресирани ПЕРСОНАЛНО до Министър Валентин Радев

по повод и във връзка с които

този Министър е извършил

престъпна покровителствуваща съучастническа дейност

с главните престъпни субекти

            1561 казус: рег. препоръчана поща, 13.04.2018,  61 Меморандум;

            1562 казус: рег. препоръчана поща, 14.04.2018, 62 Меморандум;

            1563 казус, рег. препоръчана поща, 15.04.2018, 63 Меморандум;

            1564 казус, рег. офиса, 16.04.2018, 64 Меморанзум;

            1565 казус, рег. офиса, 17.04.2018, 65 Меморандум;

            1566 казус,  рег. офиса, 18.04.2018, 66 Меморандум;

            1567 казус, рег. офиса, 19.04.2018, 67 Меморандум;

            1568 казус, рег. офиса, 20.04.2018, 68 Меморандум;

            1569 казус, рег. офиса, 08.05.2018, 69 Мемопарнум;

            1570 казус, рег. офиса, 09.05.2018, 70 Меморандум;

            1571 казус, рег. офиса, 10.05.2018, 71 Меморандум;

            1572 казус, рег. офиса, 31.05.2018, 72 Меморандум;

            1573 казус, рег. офиса, 21.06.2018, 73 Меморандум;

            1574 казус, рег. офиса, 25.06.2018, 74 Меморандум;

            1575 кадус, рег. препоръчана поща, 26.06.2018,; 75 Меморандум;

            1576 казус, рег. офиса, 27.06.2018, 76 Меморандум;

            1577 казус, рег. офиса, 28.06.2018, 77 Меморандум;

            1578 казус, рег. офиса, 29.06.2018, 78 Меморандум;

            1579 казус, рег. офиса, 02.07.2018, 79 Меморандум;

            1580 казус, рег. офиса, 05.07.2018, 80 Меморандум,

            1581 казус, рег. офиса, 06.07.2018, 81 Меморандум;

            1582 казус, рег. офиса, 09.07.2018, 82 Меморандум;

            1583 казус, рег. офиса, 09.07.2018, 83 Меморандум;

            1584 казус, рег. офиса, 09.07.2018, 84 Меморандум;

            1585 казус, рег. офиса, 10.07.2918, 85 Меморандум;

            1586 казус, рег. офиса, 10.07.2018, 86 Меморандум,;

            1587 казус, рег. офиса, 10.07.2018, 87 Меморандум;

            1588 казус, рег. офиса, 11.07.2018, 88 Меморандум;

            1589 казус, рег. офиса, 11.07.2018, 89 Меморандум;

            1590 казус, рег. офиса, 11.07.2018, 90 Меморандум;

            1591 казус, рег. офиса, 12.07.2018, 91 Меморандум;

            1592 казус, рег. офиса, 12.07.2018, 92 Меморандум;

            1593 казус, рег. офиса, 12.07.2018, 93 Меморандум;

            1594 казус, рег. офиса, 12.07.2018, 94 Мемоирандум;

            1595 казус, рег. офиса, 13.07.2018, 95 Меморандум;

            1596 казус, рег. офиса, 13.07.2018, 96 Меморандум;

            1597 казус, рег. офиса, 13.07.2018, 97 Меморандум,

            1598 козус, рег. офиса, 13.07.2018, 98 Меморандум;

            1599 казус, рег. офиса, 13.07.2018, 99 Меморандум,

            1600 казус, рег. офиса, 13.07.2018, 100 Меморандум;

            1601 казус, рег. офиса, 16.07.2018, 101 Меморандум;

            1602 казус, рег. офиса, 16.07.2018, 102 Меморандум;

            1603 казус, рег. офиса, 16.07.2018, 103 Меморандум;

            1604 казус, рег. офиса, 16.07.2018, 104 Меморандум;

            1605 казус, рег. офиса, 16.07.2018, 105 Меморандум,

            1606 казус, рег. офиса, 16.07.2018, 106 Меморандум,;

            1607 казус, рег. офиса, 16.07.2018, 107 Меморандум;

            1608 казус, рег. офиса, 17.07.2018, 108 Меморандум;

            1609 казус, рег. офиса, 17.07.2018, 109 Меморандум;

            1610 казус, рег. офиса, 17.07.2018, 110 Меморандум;

            1611 казус, рег. офиса, 17.07.2018, 111 Меморандум;

            1612 казус, рег. офиса, 17.07.2018, 112 Меморандум;

            1613 казус, рег. офиса, 26.07.2018, 113 :е;ф,дкош;щ

            1614 казус, рег. препоръчана поща, 27.07.2018, 114 Меморандум;

            1615 казус, рег. препоръчана поща, 27.07.2018, 115 Меморандум;

            1616 казус, рег. препоръчана поща, 27.07.2018, 116 Меморандум;

            1617 казус, рег. препоръчана поща, 27.07.2018, 117 Меморандум;

            1618 казус, рег. препоръчана поща, 28.07.2018, 118 Меморандум;

            1619 казус, рег. препоръчана поща, 29.07.2018, 119 Меморандум;

            1620 казус, рег. препоръчана поща, 31.07.2018, 120 Меморандум;

            1621 казус, рег. препоръчана поща, 01.08.2018, 121 Меморандум,

            1622 казус, рег. прапоръчана поща, 04.08.2018, 122 Меморандум;

            1623 казус, рег. препоръчана поща, 06.08.2018, 123 Меморандум;

            1624 казус, рег. препоръчана поща, 07.08.2018, 124 Меморандум,

            1625 казус, рег. препоръчана поща, 09.08.2018, 125 Меморандум;

            1626 казус, рег. препоръчана поща, 16.09.2018, 126 Меморандум;

Следва продължение!

 

 

ІІ.

            Престъпна ченгеджийско-мафиотска пачавро,

          НАСТОЯВАМ ДА ИЗПЪЛНИШ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ КАТО ОБЕЗПЕЧИШ РАЗСЛЕДВАНЕ, НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ НА ТУК ВИЗИРАНТЕ ПРЕСТЪПНИ СУБЕКТИ

          и на всички по възходяща и низходяща линия свързани с тех функционери на престъпния неоколониален ченгеджийско-мафиотски паравоенен политически режим.

- - - - - - -

            Акуратно те уведомявам, че този текст е публикуван в два мой лични ИНТЕРНЕТ-сайта.

- - - - - - -

            За пореден път акуратно те уведомявам, че тук визираният документален пакет е част от т. нар. „Списък”, предоставен на

            Þ Президента на България,

            Þт. нар. (титулуваните) Главни Надзиратели на Съветско-Руско-Американския концлагер България - посланиците на Руската Федерация и на САЩ, от които съм поискал да получа техното съдействие да регистрирам в Русия и в САЩ т. нар. „Правозащитно фондационно бюро Истина, Справедливост ш Правосъдие”, чрез което да мога да предоставя на Правосъдието в РФ и в САЩ

            моите прецизно документирани факти относно голямо множество престъпни дейности, извършени от българските специални служби, българските държавно-мафиотски институции и свързаните с тех индивидуални престъпни лица; относно престъпната дейност на които субекти Правосъдието в България фактически отдавна не съществува, тъй като е „обяздено” и зависимо именно от същите тези престъпни субекти.

            Също за пореден път акуратно те уведомявам, че предстои ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗШИРЕНО НЕПЪЛНО оформяне на същият „Списък”, който ще бъде приложен към мое официално писмо, адресирано до Президентите на РФ и на САЩ, от които ще поискам

            „да разтурят Концлагер България”

            и да обезпечат функционирането на легитимно Правосъдие на Справедливостта и Правосъобразността.

28 Септември 2018 г.                                                                     Янко Н. Янков

& Край на документа

 

2018-09-27

(27 Септември 2018 г.), Шестнадесети персонален Меморандум До Румен Радев – армейски Генерал и Президент на България, но ФАКТИЧЕСКИ ЛИЧНОСТНО КОМПЛЕКСИРАН СТРАТЕГИЧЕСКИ НЕАДЕКВАТЕН МУХЛЬО, ВИСОКОПОСТАВЕНО ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАН КАТО НИСКОПОСТАВЕН ЕНИЧАРСКИ МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК на престъпния неоколониален банкстерско-мафиотски политически режим тип хунта, превърнал Държавата България в Концлагер България


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателската работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимният статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.com
=========================================================

27 Септември 2018 г.

 

Шестнадесети персонален Меморандум

            До Румен Радев армейски Генерал и Президент на България, но ФАКТИЧЕСКИ ЛИЧНОСТНО КОМПЛЕКСИРАН СТРАТЕГИЧЕСКИ НЕАДЕКВАТЕН МУХЛЬО, ВИСОКОПОСТАВЕНО ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАН КАТО НИСКОПОСТАВЕН ЕНИЧАРСКИ МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК на престъпния неоколониален банкстерско-мафиотски политически режим тип хунта, превърнал Държавата България в Концлагер България  

 

            Ваше Престъпно Височайше Нищожество,

КАТО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА СПИСЪКА НА КАЗУСИТЕ ПОСОЧЕНИ в предишните ми (13-ти, 14-ти и 15-ти) Меморандуми, тук Ви ПРЕДОСТАВЯМ ОЩЕ КАЗУСИ по които пред надлежните инстанции акуратно съм посочил и описал абсолютно безспорни факти и напълно легитимни искания ПО КОИТО ИСКАНИЯ ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН НАДЛЕЖЕН ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР.

--- --- ---

КАЗУСИ, адресирани ПЕРСОНАЛНО до Министър Валентин Радев

по повод и във връзка с които този Министър

е извършил престъпна покровителствуваща

съучастническа дейност с главните престъпни субекти

            1561 казус: рег. препоръчана поща, 13.04.2018,  61 Меморандум;

            1562 казус: рег. препоръчана поща, 14.04.2018, 62 Меморандум;

            1563 казус, рег. препоръчана поща, 15.04.2018, 63 Меморандум;

            1564 казус, рег. офиса, 16.04.2018, 64 Меморанзум;

            1565 казус, рег. офиса, 17.04.2018, 65 Меморандум;

            1566 казус,  рег. офиса, 18.04.2018, 66 Меморандум;

            1567 казус, рег. офиса, 19.04.2018, 67 Меморандум;

            1568 казус, рег. офиса, 20.04.2018, 68 Меморандум;

            1569 казус, рег. офиса, 08.05.2018, 69 Мемопарнум;

            1570 казус, рег. офиса, 09.05.2018, 70 Меморандум;

            1571 казус, рег. офиса, 10.05.2018, 71 Меморандум;

            1572 казус, рег. офиса, 31.05.2018, 72 Меморандум;

            1573 казус, рег. офиса, 21.06.2018, 73 Меморандум;

            1574 казус, рег. офиса, 25.06.2018, 74 Меморандум;

            1575 кадус, рег. препоръчана поща, 26.06.2018,; 75 Меморандум;

            1576 казус, рег. офиса, 27.06.2018, 76 Меморандум;

            1577 казус, рег. офиса, 28.06.2018, 77 Меморандум;

            1578 казус, рег. офиса, 29.06.2018, 78 Меморандум;

            1579 казус, рег. офиса, 02.07.2018, 79 Меморандум;

            1580 казус, рег. офиса, 05.07.2018, 80 Меморандум,

            1581 казус, рег. офиса, 06.07.2018, 81 Меморандум;

            1582 казус, рег. офиса, 09.07.2018, 82 Меморандум;

            1583 казус, рег. офиса, 09.07.2018, 83 Меморандум;

            1584 казус, рег. офиса, 09.07.2018, 84 Меморандум;

            1585 казус, рег. офиса, 10.07.2918, 85 Меморандум;

            1586 казус, рег. офиса, 10.07.2018, 86 Меморандум,;

            1587 казус, рег. офиса, 10.07.2018, 87 Меморандум;

            1588 казус, рег. офиса, 11.07.2018, 88 Меморандум;

            1589 казус, рег. офиса, 11.07.2018, 89 Меморандум;

            1590 казус, рег. офиса, 11.07.2018, 90 Меморандум;

            1591 казус, рег. офиса, 12.07.2018, 91 Меморандум;

            1592 казус, рег. офиса, 12.07.2018, 92 Меморандум;

            1593 казус, рег. офиса, 12.07.2018, 93 Меморандум;

            1594 казус, рег. офиса, 12.07.2018, 94 Мемоирандум;

            1595 казус, рег. офиса, 13.07.2018, 95 Меморандум;

            1596 казус, рег. офиса, 13.07.2018, 96 Меморандум;

            1597 казус, рег. офиса, 13.07.2018, 97 Меморандум,

            1598 козус, рег. офиса, 13.07.2018, 98 Меморандум;

            1599 казус, рег. офиса, 13.07.2018, 99 Меморандум,

            1600 казус, рег. офиса, 13.07.2018, 100 Меморандум;

            1601 казус, рег. офиса, 16.07.2018, 101 Меморандум;

            1602 казус, рег. офиса, 16.07.2018, 102 Меморандум;

            1603 казус, рег. офиса, 16.07.2018, 103 Меморандум;

            1604 казус, рег. офиса, 16.07.2018, 104 Меморандум;

            1605 казус, рег. офиса, 16.07.2018, 105 Меморандум,

            1606 казус, рег. офиса, 16.07.2018, 106 Меморандум,;

            1607 казус, рег. офиса, 16.07.2018, 107 Меморандум;

            1608 казус, рег. офиса, 17.07.2018, 108 Меморандум;

            1609 казус, рег. офиса, 17.07.2018, 109 Меморандум;

            1610 казус, рег. офиса, 17.07.2018, 110 Меморандум;

            1611 казус, рег. офиса, 17.07.2018, 111 Меморандум;

            1612 казус, рег. офиса, 17.07.2018, 112 Меморандум;

            1613 казус, рег. офиса, 26.07.2018, 113 :е;ф,дкош;щ

            1614 казус, рег. препоръчана поща, 27.07.2018, 114 Меморандум;

            1615 казус, рег. препоръчана поща, 27.07.2018, 115 Меморандум;

            1616 казус, рег. препоръчана поща, 27.07.2018, 116 Меморандум;

            1617 казус, рег. препоръчана поща, 27.07.2018, 117 Меморандум;

            1618 казус, рег. препоръчана поща, 28.07.2018, 118 Меморандум;

            1619 казус, рег. препоръчана поща, 29.07.2018, 119 Меморандум;

            1620 казус, рег. препоръчана поща, 31.07.2018, 120 Меморандум;

            1621 казус, рег. препоръчана поща, 01.08.2018, 121 Меморандум,

            1622 казус, рег. прапоръчана поща, 04.08.2018, 122 Меморандум;

            1623 казус, рег. препоръчана поща, 06.08.2018, 123 Меморандум;

            1624 казус, рег. препоръчана поща, 07.08.2018, 124 Меморандум,

            1625 казус, рег. препоръчана поща, 09.08.2018, 125 Меморандум;

            1626 казус, рег. препоръчана поща, 16.09.2018, 126 Меморандум;

Следва продължение

            Пак Ви питам Ваше Престъпно Височайше Нищожество, НЕ ВИ ЛИ ТЕЖАТ ЗЛОДЕЯНИЯТА, В ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА БЕЗОТГОВОРНОСТТА НА (ЗА) КОИТО ВИЕ ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ГОДИНА УЧАСТВУВАТЕ КАТО ПОДСТАВЕН НИСКОЙИРЕРАХИЧЕН МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК?!?

27 Септември 2018 г.                                                                     Янко Н. Янков

& Край на документа