2019-02-20

(20 Февруари 2019 г.), Осемнадесети (18-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателската работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимният статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – 2012 г.: http://iankov.blogspot.com/2012/10/blog-post_4.html

Библиография – 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/01/2019.html

=========================================================

20 Февруари 2019 г.

 

Осемнадесети (18-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум

            До (01) Председателя на Народното събрание;  

            До (02) Президента на България; 

            До (03) Министър-Председателя (Премиера) на България;

            До (04) Министъра на вътрешните работи;

            До (05) Главния прокурор;

            До (06) Негово Превъзходителство посланика на Руската федерация, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (07) Негово Превъзходителство посланика на САЩ, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (08) Негово Превъзходителство Ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България, екзекутивен и екзекуционен гарант на престъпната компрадорска камарила на българската държавна власт;

Същият В ТИПИЧНО МАФИОТСКИ СТИЛ ми е изпратил две електронни писма, с които ме уведомява, че ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВА МОЯТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ДО НЕГО, без да дава каквито и да са легитимни аргументи;

            До (09) Негово Превъзходителство посланика на Австрия;

            До (10) Всичките, вече традиционно информирвани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии;

            До (11) Всичките български и други медии – на техните E-mail- адреси.

 

 

І.

Кратко встъпително (преамбюлно) АКТУАЛНО изложение ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА с моят СУВЕРЕНЕН ГРАЖДАНСКО-ПРАВЕН български, европейски и международен статус

Първо.

            Както несъмнено ПРЕВЪЗХОДНО ЗНАЕТЕ КОГАТО само преди два месеци компрадорският неоколониален български парламент, изцяло в духа на Сталинско-Вишинската концепция за Правото като въздигната в Закон Воля на управляващата Класа, Мафия или Хунта постанови новият статус на т. нар. Национално Бюро за контрол на разузнавателните средства

            един изключително авторитетен журналист публично написа във Фейсбук

„ЧЕСТИТА ВИ ОРУЕЛОВАТА 1984 ГОДАНА!”.

            Както несъмнено ПРЕВЪЗХОДНО ЗНАЕТЕ в моят датиран на 31 Декември 2018 г. и надлежно регистриран във вашите офиси официален Меморандум аз уточнително заявих, че

поне за мен и свързаните с мен мой най-близки хора

„Годината на Оруел” бе започнала съвсем не през 1984 г.,

а поне 10 (десет) години по-рано, когато през Април 1974 г.

постипъх като асистент в единственият по онова време в България Юридически факултет и двамата професори, които ползуваха кабинет №303 в който бях настанен и аз акуратно ми казаха, че служебният телефон в кабинета се подслушва от Държавна сигулност.

 

Второ.

            От разсекретените архиви на Шесто управление на ДС, Строго секретно дело за оперативна разработка (ДОР) №13304, заведено на 02 Октомври 1976 г. е видно:

            ***че още през 1974 и 1975 г. е имало друго секретно дело, до което до днес (през вече 2019 г.) все още не съм получил достъп;

            ***че е било установено, че „обектът” провежда противодържавна агитация пред студентите като използува анекдоти, афоризми и легенди;

            ***че в аудитория № 125, която бе определена за моите семинарни занятия със студентите е било предприето прилагането на подслушване с радиостанции, т. нар. „М-Родопи/Р”;

            ***че всички съседи (независимо от възрастта им) в шестетажният жилищен блок, в който аз, съпругата ми и 4(четири)годишният ни син живеехме под свободен наем, са били вербувани и изрично и ясно им е била поставена задачата да превръщат нашето битово съседско ежеднение във всекидневно „бойно поле”;

            ***съгласно агентурните донесения и подслужванията в контактите си с младите научни работници „обектът” провежда разговори, насочени към обединението на недоволните от социалистическият начин на живот, като целта му е да се противопоставят срещу политиката на комунистическата партия и да бъдат организирани в противодържавни групи;

            ***че цялата пощенска кореспондация на „обекта” е подложена на систематичен контрол, при което изрично е разпоредено да бъде обърнато особено високо внимание на кореспонденцията по направление Австрия, ГФР, Англия, Франция, Швейцария, САЩ и вътрешна линия;

            ***че началника на Четвърто (научно-техническо) управление на ДС е поискал да бъдат събрани оригинални ръкописни текстове на „обекта” на български и чужди езици, които да бъдат използувани за изготвяне от експертите на отдела на „документация”, чрез която „обектът” да бъде подложен на шантажен контрол;

            ***че за документирането на престъпната дейност на „обекта” само през 1974-1975-1976 г. вече са били ангажирани повече от 50 (петдесет) души доносители, агенти, офицери и други служебни лица;

            ***че апартамента, в който живеехме аз, съпругата ми и 4-годишният ни син е подложен на специален режим на интензивно подслушване в продължение на 180 дни (т. нар. операция „М-Родопи/ЖС”); 

            Впрочем, за да не обременявам изложението ще посоча, че от вече предоставената ми ОСКЪДНА разсекретена документация е видно, че строго секретните оперативни мероприятия на които съм бил подложен носят кодовите наименования „Смешник”, „Скитник”, „Гадния”, „Дивия”, „Злобара”, „Твърдоглавия”, „Терорист”, „Непокорник” и „Дракон”. Нека не посочвам точният брой на лицата, които от 1974 г. до 1990 г. са били „ангажирани” по тези строго секретни дела, но все пак ще посоча, че са НЯКОЛКО СТОТИЦИ.

 

            Все пак редно е да посоча, че официалните обвинения по което съм интерниран и осъден са за:

            *неупражняване на обществено-полезен труд (паразитиращ лентяй!);

            *създаване и ръководене на противодържавна организация;

            *извършване на пропаганда против България, Съветския съюз и социалистическите страни-членки на военния блок „Варшавски договор”;

            *подстрекаване на чужди държави (24 посолства и 2 информационни агенции) към враждебни действия против България.

 

            Ще посоча и че заради визираната моя престъпна дейност съм бил: *заточен (интерниран) в родното ми село и в химическите заводи в град Девня край Варна общо 3 (три) години; *и 6 (шест) години политически затворник при неимоверно строг затворнически режим.

 

         Ще посоча и че съгласно Решение от 30 Март 1990 г. на Общото събрание на Наказателните колегии на Върховния съд е прието за установено, че съм бил признат за абсолютно невинно репресиран при ПЪЛНА ЛИПСА НА ИЗИСКУЕМИНЕ ОТ ЗАКОНА ДОКАЗАТЕЛСТВА.

 

  Ще посоча че за пречупване на волята й и за поставянето й в пълна зависимост и директно участие в СЪДБОНОСНИТЕ оперативни мероприятия срещу мен първата ми съпруга, която безумно обичах, е била подложена на неимоверно перверзни посегателства, а синът ми, когато боготворях, не бях виждал цели 15 (петнадесет) години.

 

            Ще посоча че в резултат на директно и косвено насочените срещу тех оперативни мероприятия фактически беха убити баба ми Петкана, дядо ми Янко, брат ми Камен, баща ми Никола и майка ми Евтима.

 

            Ще посоча, че годеницата на брат ми, учителка по професия, бе уволнена с категоричното „уведомление”, че ако не „скъса” отношенията си с него тя никога повече няма да може да работи по професията си, а родителите й беха „предупредени”, че ако тя се омъжи за брат ми, тя и родителите й ще бъдат интернирани и изселени в друг район на България.

 

            Ще посоча, че за шестте години, докато съм бил в затвора, с цел за пречупване на човешкото им достойнство и на волята им баща ми е бил „временно задържан” в ареста за по три, пет или седем денонощия точо 14 (четиринадесет пъти), а брат ми – „само” 10 (десет) пъти. Като от тех е било искано само едно-единствено нещо, а именно - писмено да декларират че официално и публично пред българските и пред чуждестранните медии и институции порицават моята антидържавна и антикомунистическа дейност, че са възмутени и се отказват от мен, и че изцяло ме предоставят за превъзпитание от органите на държавната власт.

  Тъй като, естествено, и двамата винаги категорично са отказвали да направят това, те заплатиха със живота си, тъй като по време на арестуването им те са били подлагани на специални химико-фармацевтични третирания са сломяване на волята им и за смъртоносно увреждане на здравето им.

 

Трето

            И все пак, ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ СЛЕД БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ официално съм заявявал и заявявам, че класическите РЕГИОНАЛНИ КОМУНИСТИЧЕСКИ престъпници от българския клан на КГБ (ДС) са били и бяха „пионерска организация” в сравнение с престъпниците от сегашните НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ ГЛОБАЛНИ КОМПРАДОРСКИ специални служби на Съветско-Руско-Американско-Европейския концлагер „България”;

и че, всъщност, както първите, така и вторите престъпници са персонално абсолютно същите, абсолютно едни и същи или от едни и същи семейно-фамилни кланове – тези на ДС!!!

 

            Ще посоча, че ДОКАТО ПО-РАНО ДИРЕКТНИЯТ ГЕНОЦИД БЕ СЕЛЕКТИВЕН – само върху няколко стотици хиляди души, ТО ДНЕС ДИРЕКТНИЯТ ГЕНОЦИД Е ТОТАЛЕН - върху почти цялото население, върху минимум 70-80% от населението.

 

Четвърто

            Ще посоча, че ДОКАТО ПО-РАНО поради моята „престъпна вина”, изразяваща се в ПОДСТРЕКАВАНЕТО НА 24 ПОСОЛСТВА българският клан на съветските специални служби подложи мен и най-близките ми хора на неимоверно жестоки посегателства,

            ТО СЕГА, поради ПОДСТРЕКАВАНЕТО НА 51 ПОСОЛСТВА (Виж: Библиография – 2019г.:http://iankov.blogspot.com/2019/01/2019.html) българският клан на Съветско-Руско-Американско-Европейските специални служби ДЕЙСТВУВА НЕ ПО-МАЛКО ЖЕСТОКО, НО МНОГО ПО-ПЕРВЕРЗНО.

 

Пето

            Както несъмнено ПРЕВЪЗХОДНО ЗНАЕТЕ по повод и във връзка с акуратно, прецизно, фактосъобразно и правосъобразно предявените от мен пред надлежните институции НЯКОЛКО ХИЛЯДИ казуси относно брутална и первезно жестока СЕЛЕКТИВНА И ТОТАЛНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, извършвана от ВИСОКОПОСТАВЕНИ ФУНКЦИОНЕРИ НА ПРЕСТЪПНАТА КОМПРАДОРСКА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ,

            ДО СЕГА НЕ САМО НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН ОФИЦИАЛЕН ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР,

            НО И СИСТЕМАТИЧНО СЪМ ПОЛУЧИЛ И ПОЛУЧАВАМ КОНКЛУДЕНТНИ ФАКТИЧЕСКИ „ОТГОВОРИ”, ИЗРАЗЯВАЩИ СЕ В ПЕРВЕРЗНО ЖЕСТОКИ СМЪРТОНОСНИ И ОСАКАТЯВАЩИ ПОКУШЕНИЯ ВЪРХУ МОИТЕ СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА И ВЪРХУ САМИЯТ МЕН.

 

            Както несъмнено ПРЕВЪЗХОДНО ЗНАЕТЕ НАСТОЯВАМ ЗА прецизно разследване на абсолютно всички факти и обстоятелства свързани с и отнасящи се за (към) изрично и пределно ясно формулираните и надлежно предявените от мен абсолютно легитимни искания, съдържащи се в надлежно регистрираните и многократно посочваните НЯКОЛКО ХИЛЯДИ КАЗУСИ, които са надлежно и прецизно описани и посочени в исканията ми за разследване, предявени пред всичките вас и най-вече пред Главния прокурор.

 

 

ІІ.

            За пореден многократен път тук и сега изрично и ясно уточнявам, че

(виж: Библиография – 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/01/2019.html)

видно от текстовете на цялостната моя

            КАКТО специфично строго научна, ТАКА И специфично строго правозащитна дейност от 70-те години до днес

            аз не съм спирал интензивно да разкривам конкретните и общите характеристики на факта на неимоверно перверзно жестоката престъпна дейност на СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ на българският КЛАСИЧЕСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ и НЕО(ПОСТ)КОМУНИСТИЧЕСКИ КОМПРАДОРСКИ ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКИ политически режим, изразяваща се най-вече в

  селективни и тотални геноцидни мероприятия, поръчкови убийства, отвличания, компрометиране, био-химико-фармацевтични, медикаментозни и прочее престъпни посегателства

  върху всички български граждани, които са носители на Висшата Ценностна Система на членовете на семействата, на фамилиите и на етно-националните общности;

  които секретни оперативни мероприятия НА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ са имали и имат характера на

ГЕНОЦИДНО ГЕНЕТИЧНО-ПРОЧИСТВАЩО РЕПРЕСИРАНЕ

и на ПЕРМАНЕНТНА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА

СРЕЩУ ВСИЧКИ ПРОЯВНИ ФОРМИ НА ИНДИВИДУАЛНОТО, СЕМЕЙНО-ФАМИЛНОТО И ЕТНО-НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО.

 

            За пореден многократен път тук и сега изрично и ясно уточнявам, че в ЧАСТНОСТ, от колосалният брой на посочените и приложените доказателства и аргументации е видно, че ОСВЕН ОСНОВНАТА МОЯ ФАКТОЛОГИЧНА АРГУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ФУНКЦИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ изрично и пределно ясно съм посочвал и съм призовавал като свидетели:

            ***бившия министър на вътрешните работи Румен Петков, който изрично и ясно е заявил в медиите, че МВР и ДАНС се използват за рекет и политически шантаж“. Виж:


Румен Петков: МВР и ДАНС се използват за рекет и политически шантаж, Последна редакция на 17/04/14 18:27


МВР и ДАНС се използват за политически шантаж и рекет, 18 април 2014, 18:27 | Мира БоеваРУМЕН ПЕТКОВ: РЕСУРСЪТ НА СЛУЖБИТЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ!Публикувано на от afera


 

            *** бившия директор на ОДМВР-Стара Загора генерал Тончо Михайлов, който изрично и пределно ясно е заявил в публичното информационно пространство, че така наречената „продукция“ от подслушванията на телефони, помещения и прочее обекти, не е обслужвала съдебните дела срещу престъпността, а е имала престъпното предназначение да открива, да шантажира и да набира хора, които да бъдат използувани като оръжие срещу някого, когото службите са набелязали за дискредитиране, елиминиране и унищожаване в общественото и политическото пространство - виж: http://news.bgnes.com/view/1077441.

 

  За пореден многократен път тук и сега изрично и ясно уточнявам, че в текстовете на моите многобройни официални провозащитни протестни искания за разследване на престъпната дейност на специалните служби

  ОЩЕ ПРЕЗ 1991-1992 г. съм започнал интензивно да се позовавам не само на лично споделената с мен от Йордан Соколов, но и на неговите чести публични медийни позававания на факта,

  че в системата на Министерството на вътрешните работи е действувал специален секретен отдел за

био- химико-медикаментизни покушения

  и тотално елиминиране от политическата, икономическата и житейско-битовата сцена на лицата, относно които правителствено мафиатската хунта е имала и има специален стратегически и оперативен интерес от (за) техното елиминиране.

 

            ***естествено, посочил съм както текстовете на разсекретение архиви на ДС, така и текстовете на неразсекретените архиви както на ДС, така и текстовете на архивите на сегашните специални служби, които прокуратурата е длъжна да разсекрети, тъй като в тех не се съдържа нищо същински секретно, а се съдържат единствено описания на жестока и перверзна престъпна дейност,

            извършвана от специалните служби и техната агентура (включително и от системата на Прокуратурата и Съда),

            която дейност е обслужвала и продължава да обслужва престъпните интереси на българския клан на Съветско-Руско-Американско-Европейските и другите кланови разклонения на Мафията.

 

            ***посочил съм, че от НЕПОКЛАТИМИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА И АРГУМЕНТИ във всяка моя отделна АДМИНИСТРАТИВНА, ПРОКУРОРСКА И СЪДЕБНА ПРЕПИСКА Е ОЧЕВАДНО ВИДНО, че до сега никога не ми е бил даван и не ми е даден абсолютно никакъв легитимен официален отговор, И ЧЕ

на моята коректност винаги е отвръщано и се отвръща с

перверзна мафиотска курвектност.

 

            ***посочил съм, че съгласно европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и   т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г.,

  без надлежното разследване на нарушенията на човешките права, извършени от тоталитарните комунистически режими,

  НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ МЕН И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН И официалните български институции и институционални лица.

 

 

ІІІ.

            В частност, ТУК И СЕГА категорично ясно настоявам за ЕКСТРЕМНО СПЕШНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ

            на Правителствено-мафиотската хунта Борисов-Цацаров-Пеевски

            и на подчинените на тази хунта специализирани специални служби за извършване на така наречените „мокри поръчки”, включително и камуфлажно прикрити убийства.

 

            В частност, ТУК И СЕГА СЕ ПОЗОВАВАМ на ЦЯЛОСТНИЯТ ТЕКСТ на моят датиран на 29 Юли 2018 г. „Сто и деветнадесети (119-ти ) Меморандум до Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи”, ОТНОСНО

  ЖЕСТОКАТА ПЕРВЕРЗНА РАЗПРАВА С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВАТА И НА ФАМИЛИИТЕ НА ОБЕКТИТЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ ОТ 1944 Г. ДО НАШИ ДНИ,  ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДО ДНЕШНИЯ ДЕН, А И СЛЕД НЕГО.

 

            В частност, ТУК И СЕГА СЕ ПОЗОВАВАМ на СЛЕДНИЯТ ИЗРИЧНО ЯСНО ФОРМУЛИРАН И ЗАПИСАН ТЕКСТ:

  За пореден път ПРИПОМНЯМ на тук визираният престъпен изверг, изпълняващ длъжността Министър на вътрешните работи, че

  на 26 Юни 2018 г., изключително високопоставена личност, изрично и пределно ясно ме ПРЕДУПРЕДИ или УВЕДОМИ, ЧЕ ПРИ АКТИВНОТО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР СОТИР ЦАЦАРОВ ДЪРЖАВНИТЕ И МАФИОТСКИТЕ СПЕЦИАЛНИСЛУЖБИ

(старите и новите кадри на комунистическата ДС, ДАНС, ГДБОП, МВР начело със самият Министър Валентин Радев, свързаните с Премиера Бойко Борисов държавни и недържавни специализирани „екипи” за директни и косвени убийства, профилактични прочиствания и дисциплиниращи вразумявания)

СА ПЛАНИРАЛИ ДА ИЗВЪРШАТ В НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ

НЕ САМО МОЕТО ДИРЕКТНО ИЛИ КОСВЕНО УБИЙСТВО

(ПОРАДИ МОЯТА ВЕЧЕ ПОЛОВИНВЕКОВНА НЕПРЕКЛОННА СЪПРОТИВА)

НО И „ФАКТИЧЕСКО ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ СЦЕНАТА”

НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ МОИ БЛИЗКИ ХОРА,

КОИТО БИХА ИМАЛИ МОТИВАЦИЯТА ДА ИСКАТ И ДА ТЪРСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ДЪРЖАВНИТЕ И МАФИОТСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И ТЕХНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ.

НЕЩО ПОВЕЧЕ –

ИЗРИЧНО И ЯСНО МИ БЕ КАЗАНО, ЧЕ ТАКИВА МЕРОПРИЯТИЯ СА ПЛАНИРАНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ОТ ЖИТЕЙСКАТА СЦЕНА

НА ПОНЕ ОЩЕ НЯКОЛКО ДОЗИНИ ТИПОВЕ КАТО МЕН.

 

  После, още на другият ден от други авторитетни източници узнах, че ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ПО ЛИЧНО РАЗПОРЕЖДАНЕ НА САМИЯТ ПРЕМИЕР е било предприето стратегическото и тактическото изпълнение на специално секретно оперативно мероприятие за осъществяването на

т. нар. „тотална профилактика

на абсолютно всички личности в цялата страна, относно които специалните служби до сега „НЕЕФЕКТИВНО” са прилагали т. нар. „рутинни дисциплиниращи мероприятияза т. нар. „контролирано вразумяване” на обществено-политическото поведение.

 

  Така, от Септември 2016 г. до началото на Юни 2018 г. ВЪВ ВСИЧКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ на такава „профилактика” са били били подложени

повече от 1 300 000 (един милион и триста хиляди) души,

  относно които вече е било констатирано (установено), че са не само активни изразители, но и потенциални експлозивни носители на високо вербално и поведенческо критично несъгласие с провежданата от държавната власт стратегия за внедряване на съвременната евро-атлантическа, обществено-политическа,  икономическа и културна ценностна система.

 

  При това изрично и категорично ясно ми бе казано, че ОТ ТАКА ВИЗИРАНИТЕ „ОБЕКТИ” през визирания период повече от 200 000 (двеста хиляди) души са били „маркирани” като „обекти на приоритетно внимание” и като такива са били подложени не само на „профилактични разговори”, но и на „временно”,

за по 6 (шест), 12 (дванадесет) или 24 (двадесет и четири) часа

арестантско задържане при т. нар. „специални шокови условия на предметно-битово и сугестивно третиране”.

 

  Също така узнах, че при извършеният през месец Май 2018 г. критичен анализ било установено, че въпреки високите задоволителни резултати, за да бъде постигната максимална профилактична ефективност е нужно да бъдат проведени нови специализирани мероприятия, при които поне няколко дузини личности и членовете на техните семейства, спрямо които проведената рутинна профилактика се е оказала неефективна,

  да бъдат поставени в екстремни камуфлажно маскирани като битови скандални взаимоотношения със съседи по местоживеене, местопребиваване, месторабота, улични събития, пътно-транспортни събития и прочее,

  включително и да бъдат въвлечени и заплетени в контролирани от службите криминогенни ситуации на сблъсък с криминални личности, при което, съобразно конкретните характериологични данни на обектите да бъде постигнато

  не само превръщането на ежедневието им във всекидневно интензивно напрегнато „бойно поле”, но и или техното компрометиране, или осакатяването им, или убийството им.”.

 

            Също така изрично и ясно ПРИПОМНЯМ, ЧЕ ВЕЧЕ ОФИЦИАЛНО СЪМ ГО ЗАЯВЯВАЛ, ЧЕ РАЗПОЛАГАМ С АДЕКВАТНО ВЕРИФИЦИРАНА ДИСКРЕТНА ИНФОРМАЦИЯ, ЧЕ

САМО ПРЕЗ МИНАЛАТА (2018) ГОДИНА

специалните служби на правителствено-мафиотската хунта са били ПРОВЕЛИ ИНТЕНЗИВНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ под кодовото наименовие

„КАРАНТИНИРАНЕ НА ВИРОГЛАВЦИТЕ”;

при които меропирятия са били образували такива като това абсолютно фалшиви полицейски и прокурорски разследвания

СРЕЩУ ПОВЕЧЕ ОТ

ПОЛОВИН МИЛИОН ЗНАКОВИ ЛИЧНОСТИ,

КОИТО СА НОСИТЕЛИ НА ВИСОК ЕТНО-НАЦИОНАЛЕН БЪЛГАРСКИ И КЛАСИЧЕСКИ ЕВРОПИЙСКИ ДУХ.

 

 

VІ.

            Така, тъй като ЗА МЕН Е ПОВЕЧЕ ОТ ОЧЕВИДНО, ЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ВЕЧЕ ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ СЛЕД БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ

            КАКТО АЗ, ТАКА И ВСИЧКИТЕ МОИ СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО БЛИЗКИ ХОРА СМЕ ПОСТОЯННИ ОБЕКТИ НА ЗЛОВЕЩИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ;

            Тук и сега изрично и пределно ясно обвинявам

            КАКТО специалните служби,

            ТАКА И визираните официални държавно-властнически адресати на моите официални искания, които, всъщност, са встъпили като обезпечителни съучастници в престъпната дейност.

            В частност, ТУК И СЕГА категорично ясно настоявам за ЕКСТРЕМНО СПЕШНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ

            на Правителствено-мафиотската хунта Борисов-Цацаров-Пеевски

            и на подчинените на тази хунта специализирани специални служби за извършване на така наречените „мокри поръчки”, включително и камуфлажно прикрити убийства.

 

            Изрично и пределно ясно ПРОТЕСТИРАМ И ЗАЯВЯВЯВАМ, че само през последните десетина дни два пъти съм обезпокоен по телефона с искането да ми бъде връчена призовка за явяваването в Главната Дирекция на МВР за разпит.

            При което изрично и пределно ясно съм заявил, че това призоваване има ПРЕСТЪПЕН ХАРАКТЕР:

            тъй като не съм извършил престъпление призоваването ми като обвиняем е абсурдно,

            и тъй като не съм свидетел на извършено престъпление призоваването ми като свидетел е също толкова абсурдно;

 

Наистина съм предявил множество официални искания за разследване на престъпна дейност, насочена както лично срещу мен, така и лично срещу моите най-близки хора,

която престъпна дейност е извършена от специалните служби на правителствено-мафиотската хунта на Премиера Борисов, Министрите на вътрешните работи и прочее институционални лица от системата на МВР,

но ... по силата на Правните Принципи и Норми за да бъда призован като „свидетел” преди това е нужно да има прокурорско постановление за конституиране на съответните обвинаеми;

             А ТЪЙ КАТО ТАКОВА ЛИПСВА,

             СЪЩЕСТВУВА ХИЛЯДОКРАТНО ОСНОВАНИЕ ОПИТЪТ ДА БЪДА ПРИЗОВАВАН И ОТВЕЖДАН В СГРАДАТА НА МВР ДА БЪДЕ СЧИТАН ЗА ПОРЕДНОТО МНОГОВАРИАНТНО ПОСЕГАТЕЛСТВО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ.

20 Февруари 2019 г.                                                                      Янко Н. Янков

& Край на документа