2019-06-23

(24 Юни 2019 г.), Втори (2-ри) Меморандум До Техни Превъзходителства г-н Владимир Путин, Президент на Руската Федерация и г-н Доналд Тръмп, Президент на Съединените Американски Щати – Съдружни Главни Директори на Съветско-Руско-Американския Концлагер България,


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право – тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателската работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимният статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html

=========================================================

24 Юни 2019 г.

 

Втори (2-ри) Меморандум

            До Техни Превъзходителства

            г-н Владимир Путин, Президент на Руската Федерация и

            г-н Доналд Тръмп, Президент на Съединените Американски Щати 

            Съдружни Главни Директори на Съветско-Руско-Американския Концлагер България,

            ЧРЕЗ: Техни Превъзходителства посланиците на РФ и на САЩ, Съдружни Главни Надзиратели на Концлагер България

 

            ИНФОРМАЦИОННО КОПИЕ:

            До Всичките, вече традиционно информирвани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии - на техните E-mail- адреси;

            До всичките български и други медии – на техните E-mail- адреси.

            До Председателя на Народното събрание, Президента на България, Министър-Председателя (Премиера) и Главния прокурор - на техните E-mail- адреси

 

 

 

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

 

            Ваше Превъзходителство г-н Президент Владимир Путин,

            Ваше Превъзходителство г-н Президент Доналд Тръмп,

            С настоящия мой Втори Меморандум до Вас акуратно Ви предоставям текста на актуализирания към днешния ден

пълен списък

на моите вече издадени научни и документални книги

и на все още разработваните и подготвяните за издаване още няколко книги.

 

            Разбира се, чиста, но напълно закономерна случайност, е това, че моите (вече два) меморандуми до Вас съвпадат по време и актуалност с аналогичните Ваши публични демонстративни показвания („раздрънквания”) на Вашите свръхмодерни ядрени и други огневи оръжия.

            Така, в този именно оръжейно-демонстративен контекст случайно или закономерно „се вписва

            и моето „демонстративно вместване” във Вашето лично и институционално публично пространство,

            изразяващо се в „раздрънкване” на моето оръжие – Оръжието на Словото и Правото.

 

            Вие, разбира се, превъзходно знаете наименованието на силите и личностите, които официално беха издигнали и наложили тезата, че „Правото е въздигнатата в Закон Воля на Господствуващата Класа и Партия”.

            Поне по повод и във връзка с (на) моя Първи Меморандум до Вас Вашите сътрудници би трябвало вече да са Ви докладвали, че именно по времето на официалното престъпно зловещо властвуване на тази абсолютно сатанинска теза аз и моите семейно и фамилно най-близки хора понесохме жестоките удари на политическия режим, който бе издигнал тази теза.

 

            После, след обезпечената именно от СССР/Русия и САЩ (респективно от КГБ и ЦРУ) конвергенция на елитите срещу собствените им народи

            поне в България именно българските кланове на КГБ и ЦРУ обезпечиха и наложиха „концептуално доразвитие” на визираната теза,

            при което Правото бе формулирано и наложено като „Въздигнатата в Закон Воля на Господствуващата Класа, Партия, Мафия, Хунта”.

 

            Днес, с текста на моя Втори Меморандум, адресиран лично и институционално да Вас,

            аз извършвам моето демонстративно предизвикателно „раздрънкване” на моето Орижие - Оръжието на Словото и Правото, при което оставям на самите Вас КОНКЛУДЕНТНО ИЛИ ИЗРИЧНО ЯСНО да отговорите на въпроса

„Каква е Вашата лична и институционална теза

относно същността на Правото?”.

- - - - - - -

Следва:

Библиография (Списък на книгите) – Юни 2019 г.

&

за Янко Н. Янков-Вельовски

            01.Николай Михайлов, Янко Янков. БиоБиблиография (на английски, френски, немски и български езици), С., „Янус”, 2006, 176 с. ISBN-10: 954-85-50-55-5, ISBN-13: 978-954-8550-55-0, формат 60 х 84 х 16;

            02.Николай Михайлов, Янко Янков-Вельовски. Биографични фрагменти, С., „Янус”, 2012, 335 с. ISBN: 978-954-8550-94-9, формат 70 х 100 х 16;

&

на (от) Янко Н. Янков-Вельовски

            01.Янко Янков, Прогностика. Теоретико-методологически проблеми, С., „Янус”, 1993, 288 с. ISBN 954-799-178-7, формат 60 х 90 х 16;

            02.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 1., С., „Янус”, 1994, 640 с. ISBN 954-8550-02-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            03.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 2., С., „Янус”, 1995, 576 с. ISBN 954-8550-04-0, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            04.Янко Янков, Увод в Психологията на правото, С., „Янус”, 1998, 322 с. ISBN 954-8550-06-7, формат 60 х 84 х 16);

            05.Янко Янков, Психология на правото, Том 1, С., „Янус”, 2002, 517 с. ISBN 954-8550-18-0 (Том 1), формат 60 х 84 х 16];

            06.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 3. Българската държава абдикира в полза на Червената мафия, С., „Янус”, 2002,  576 с. ISBN 954-8550-07-5 (Том 3), формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            07.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 4. Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия, С., „Янус”, 2003, 568 с. ISBN 954-8550-09-1 (Том 4), формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            08.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 5. Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия, С., „Янус”, 2003, 546 с. ISBN 954-8550-20-2 (Том 5), формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            09.Янко Янков, Политически и правни учения на Месопотамия, С., „Янус”,  2004, 148 с. ISBN 954-8550-24-5, формат 60 х 84 х 16;

            10.Янко Янков, Политически и правни учения на Древен Египет, С., „Янус”,  2004, 94 с. ISBN 954-8550-25-3, формат 60 х 84 х 16;

            11.Янко Янков, Политически и правни учения на Древен Иран, С., „Янус”,  2004, 98 с. ISBN 954-8550-26-1, формат 60 х 84 х 16;

            12.Янко Янков, Политически и правни учения на Юдея, С., „Янус”, 2004, 126 с. ISBN 954-8550-27-Х, формат 60 х 84 х 16;

            13.Янко Янков, Политически и правни учения на Древен Китай, С., „Янус”,  2004, 132 с. ISBN 954-8550-28-8, формат 60 х 84 х 16;

            14.Янко Янков, Политически и правни учения на Древна Индия, С., „Янус”,  2004, 94 с. ISBN 954-8550-29-6, формат 60 х 84 х 16;

            15.Янко Янков, Азбучни истини (Блясъци на остроумието, номинирани със строг тъмничен затвор), С., „Янус”, 2004, 352 с. ISBN 954-8550-11-3, формат 60 х 84 х 16;

            16.Янко Янков, Евтаназията, Танатологически аспекти, С., „Янус”, 2004, 76 с. ISBN 954-8550-32-6, формат 60 х 84 х 16;

            17.Янко Янков, Смъртното наказание. Танатологически аспекти, С., „Янус”,  2004, 134 с. ISBN 954-8550-15-6, формат 60 х 84 х 16;

            18.Янко Янков, Въведение в Танатологията. Феноменология на живота и смъртта, С., „Янус”, 2004, 202 с. ISBN 954-8550-21-0, формат 60 х 84 х 16;

            19.Янко Янков, Руският тероризъм, С., „Янус”, 2004, 130 с. ISBN 954-8550-33-4, формат 60 х 84 х 16;

            20.Янко Янков, Политически и правни учения на Древна Гърция, С., „Янус”,  2004, 532 с. ISBN 954-8550-30-Х, формат 60 х 84 х 16;

            21.Янко Янков, Политически и правни учения на Древен Рим, С., „Янус”,  2004, 456 с. ISBN 954-8550-31-8, формат 60 х 84 х 16;

            22.Янко Янков, Българският тероризъм, С., „Янус”, 2004, 176 с. ISBN 954-8550-34-2, формат 60 х 84 х 16;

            23.Янко Янков, Хронология на най-известните терористични актове, С.,   „Янус”, 2004, 150 с. ISBN 954-8550-35-0, формат 60 х 84 х 16;

            24.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 6. Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия, С., „Янус”, 2005, 526 с. ISBN 954-8550-22-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            25.Янко Янков, Прогностика. Теоретико-методологически проблеми. (Второ, преработено и допълнено издание), С., „Янус”, 2006, 444 с. ISBN 954-8550-37-7, формат 60 х 84 х 16;

            26.Янко Янков, Убийството. Танатологически аспекти, С., „Янус”, 2006, 142 с. ISBN-10: 954-8550-54-7, ISBN-13: 978-954-8550-54-3, формат 60 х 84 х 16;

            27.Янко Янков, Самоубийството (Танатологически аспекти), С., „Янус”, 2006, 125 с. ISBN-10: 954-8550-53-9, ISBN-13: 978-954-8550-53-6, формат 60 х 84 х 16;

            28.Янко Янков, Политически и правни учения на Средновековния Ориент, С.,  „Янус”, 2006, 150 с., ISBN-10: 954-8550-50-4, ISBN-13: 978-954-8550-50-5, формат 60 х 84 х 16;

            29.Янко Янков, Политически и правни учения на Византия, С., „Янус”, 2006, 166 с. ISBN-10: 954-8550-49-0, ISBN-13: 978-954-8550-49-9, формат 60 х 84 х 16;

            30.Янко Янков, Политическите убийства, Книга І. Кой уби Володя Наков, С., „Янус”, 2006, 150 с. ISBN-10: 954-8550-10-5, формат 60 х 84 х 16;

            31.Янко Янков, Българският тероризъм. (Второ, преработено и допълнено издание), С., „Янус”, 2006, 226 с. ISBN-10: 954-8550-51-2, ISBN-13: 978-954-8550-51-2, формат 60 х 84 х 16;

            32.Янко Янков, Секретните служби и научните кадри в БАН и СУ. (Политическа документалистика). Книга Първа, С., „Янус”, 2006, 144 с. ISBN-10: 954-8550-48-2, ISBN-13: 978-954-8550-48-2, формат 60 х 84 х 16;

            33.Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политико-правния генезис, Том 1. Древен Изток, С., „Янус”, 2006, 486 с. ISBN-10: 954-8550-42-3 (Том 1), формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            34.Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политико-правния генезис, Том 2. Древна Европа. Гърция, С., „Янус”, 2006, 452 с. ISBN-10: 954-8550-43-1 (Том 2), формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            35.Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политико-правния генезис, Том 3. Древна Европа. Рим, С., „Янус”, 2006, 412 с. ISBN-10: 954-8550-44-Х (Том 3), формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            36.Янко Янков, Българският тероризъм. (Трето, преработено и допълнено издание), С., „Огледало”, 2006, 222 с.;

            37.Янко Янков, Политическите убийства. Книга IІ. Кой ми попречи да убия вицепрезидента Ярослав Радев и експремиера Андрей Луканов, С., „Янус”, 2007, 156 с. ISBN-10: 954-8550-12-1 (Книга 2), ISBN-13: 978-954-8550-12-3, формат 60 х 84 х 16;

            38.Янко Янков, Танатология. Наука за хуманизиране на живота чрез демистификация на смъртта, С., Янус”, 2007, 752 с. ISBN-10: 954-8550-36-9, ISBN-13: 978-954-8550-36-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            39.Янко Янков, Кутията на Пандора. Една калейдоскопична визия върху тероризма, С., Янус”, 2007, 630 с. ISBN-10: 954-8550-16-4, ISBN-13: 978-954-8550-16-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            40.Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 4. Средновековие. Книга 1. Ориент. Византия, С., Янус”, 2007, 230 с. ISBN-13: 978-954-8550-61-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            41.Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 5. Средновековие. Книга 2. Русия, С., Янус”, 2007, 744 с. ISBN-13: 978-954-8550-62-8, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            42.Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 6. Средновековие. Книга 3. Западна Европа, С., „Янус”, 2007, 478 с. ISBN-13: 978-954-8550-63-5, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            43.Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 7. Новото време. Книга 1, С., „Янус”, 2007, 447 с. ISBN-13: 978-954-8550-65-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            44.Янко Янков, Научни записки и фрагменти. (Параметрите на психотронната власт и на възможностите за защита на човешката същност), С., „Янус”, 2007, 470 с. ISBN 978-954-8550-69-7, формат формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            45.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 7. Заключителни писма до Мафията, С., „Янус”, 2007, 546 с. ISBN-10: 954-8550-57-1, ISBN-13: 978-954-8550-57-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            46.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 8. Заключителни писма до Мафията. Писма до Европейски и световни институции и лидери, С., „Янус”, 2007, 640 с. ISBN: 978-954-8550-58-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            47.Янко Янков,; Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 9. Писма до Европейски и световни институции и лидери. Заключителни писма до Мафията, С., „Янус”, 2007, 312 с. ISBN: 978-954-8550-60-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат)

            48.Янко Янков, Легитимните основи на политическата власт в България, С., „Янус”, 2007, 491 с. ISBN-10: 954-85-50-14-8,  ISBN-13: 978-954-8550-14-7, формат формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            49.Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 8. Новото време. Книга 2, С., „Янус”, 2008, 445 с. ISBN 978-954-8550-66-6, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            50.Янко Янков, Статии. Студии. Записки, Том 1, С., „Янус”, 2010, 421 с. ISBN 978-954-8550-68-0, формат формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            51.Янко Янков, Българският посткомунистически геноцид. (Документалистика), С., „Янус”, 2010, 427 с. ISBN: 978-954-8550-64-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            52.Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 9. Новото време. Книга 3, С., „Янус”, 2010, 400 с. ISBN 978-954-8550-67-3, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            53.Янко Янков, Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия (Епистоларна политическа документалистика), С., „Янус”, 2010, 155 с. ISBN 978-954-8550-83-3, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            54.Янко Янков, Статии. Студии. Записки, Том 2, С., „Янус”, 2011, 229 с. ISBN 978-954-8550-84-0, формат формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            55.Янко Янков, Статии. Студии. Записки, Том 3, С., „Янус”, 2011, 303 с. ISBN 978-954-8550-86-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            56.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 10. Писма до Европейски и световни институции и лидери. Заключителни писма до Мафията, С., „Янус”, 2011, 419 с. ISBN: 978-954-8550-88-8, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            57.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 11. Писма до Европейски и световни институции и лидери. Заключителни писма до Мафията, С., „Янус”, 2011, 202 с. ISBN: 978-954-8550-89-5, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            58.Янко Янков, Статии. Студии. Записки, Том 4, С., „Янус”, 2011, 207 с. ISBN 978-954-8550-91-8,  формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            59.Янко Янков, Статии. Студии. Записки, Том 5, С., „Янус”, 2012, 399 с. ISBN 978-954-8550-92-5,  формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            60.Янко Янков, Статии. Студии. Записки, Том 6, С., „Янус”, 2012, 330 с. ISBN 978-954-8550-95-6,  формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            61.Янко Янков, Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия (Епистоларна политико-юридическа документалистика), Второ допълнено издание, С., „Янус”, 2012, 447 с. ISBN 978-954-8550-97-0, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            62.Янко Янков, Софийската вода и геноцидът над софиянци. (Документалистика), С., „Янус”, 2012,  217 c. ISBN: 978-954-8550-82-6, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            63.Янко Янков, Статии. Студии. Записки, Том 7, С., „Янус”, 2012, 285 с. ISBN 978-619-7008-02-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            64.Янко Янков, Писма до градинарите на западните посолства в София. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), С., „Янус”, 2012,  346 c., ISBN: 978-619-7008-03-6, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            65.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 12. Дипломатически импресии, С., Издателство „Янус”, С., 2018, 406 с., ISBN: 978-954-8559-90-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            66.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 13. До Главните надзиратели на Концлагер „България” – посланиците на РФ и САЩ, С., Издателство Янус, С., 2018, 478 с., ISBN: 978-619-7008-08-1 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            67.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 14. Дипломатически меморандуми, С., Издателство „Янус”, С., 2018, 166 с., ISBN: 978-619-7008-09-8 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            68.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 15. Дипломатически меморандуми до Ерик Сет Рубин, Посланик на САЩ. 02 Юни- 28 Ноември 2016 г., С., Издателство „Янус”, С., 2018, 261 с., ISBN: 978-619-7008-10-4 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            69.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 16. Дипломатически предизвикателства, Част 1, С., Издателство „Янус”, С., 2018, 472 с., ISBN: 978-619-7008-11-1 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            70.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 17. Дипломатически предизвикателства, Част 2, С., Издателство „Янус”, С., 2018, 506 с., ISBN: 978-619-7008-12-8 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            71.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 18. Дипломатически предизвикателства, Част 3, С., Издателство „Янус”, С., 2018, 448 с., ISBN: 978-619-7008-13-5 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            72.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 19. Дипломатически предизвикателства, Част 4, С., Издателство „Янус”, С., 2018, 394 с., ISBN: 978-619-7008-14-2 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            73.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 20. Провокационни дипломатически меморандуми до 51 посолства, (05 Март-14 Юни 2018 г.), Част 1, С., Издателство „Янус”, С., 2019, 511 с., ISBN: 978-619-7008-15-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            74.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 21. Провокационни дипломатически меморандуми до 51 посолства (05 Март-14 Юни 2018 г.), Част 2, С., Издателство „Янус”, С., 2019, 519 с., ISBN: 978-619-7008-16-6 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            75.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 22. Провокационни дипломатически меморандуми до 51 посолства (05 Март-14 Юни 2018 г.), Част 3, С., Издателство „Янус”, С., 2019, 519 с., ISBN: 978-619-7008-17-3 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            76.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 23. Провокационни дипломатически меморандуми до 51 посолства (05 Март-14 Юни 2018 г.), Част 4, С., Издателство „Янус”, С., 2019, 462 с., ISBN: 978-619-7008-18-0 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            77.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 24. Провокационни дипломатически меморандуми до 51 посолства (05 Март-14 Юни 2018 г.), Част 5, С., Издателство „Янус”, С., 2019, 463 с., ISBN: 978-619-7008-19-7 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            78.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 25. Провокационни дипломатически меморандуми до 51 посолства (05 Март-14 Юни 2018 г.), Част 6, С., Издателство „Янус”, С., 2019, 469 с., ISBN: 978-619-7008-20-3 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            79.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 26. До съдружните Главни Директори на Концлагер „България” – Президентите Путин и Тръмп, С., Издателство „Янус”, С., 2019, ххх с., ISBN: 978-619-7008-21-0 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            80.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 27. Специални меморандуми (2018-2019 г.). С., Издателство „Янус”, С., 2019, 327 с., ISBN: 978-619-7008-23-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            81.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 28. Специални меморандуми (2019 г.), С., Издателство „Янус”, С., 2019, 237 с, ISBN: 978-619-7008-24-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            82.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 29. Чии ovarium крепи президента Румен Радев? (25 персонални меморандуми), С., Издателство „Янус”, С., 2019, 253 с, ISBN: 978-619-7008-30-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            83.Янко Янков, Престъпна дейност на Главния Прокурор Сотир Цацаров, Том 1, Издателство „Янус”, С., 2019, 463 с, ISBN: 978-619-7008-25-8, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            84.Янко Янков, Престъпна дейност на Главния Прокурор Сотир Цацаров, Том 2, Издателство „Янус”, С., 2019, 201 с, ISBN: 978-619-7008-26-5, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            85.Янко Янков, Престъпна дейност на Главния Прокурор Сотир Цацаров, Том 3, Издателство „Янус”, С., 2019, 384 с, ISBN: 978-619-7008-27-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            86.Янко Янков, Престъпна дейност на Главния Прокурор Сотир Цацаров, Том 4, Издателство „Янус”, С., 2019, 437 с, ISBN: 978-619-7008-28-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            87.Янко Янков, Престъпна дейност на Главния Прокурор Сотир Цацаров, Том 5, Издателство „Янус”, С., 2019, 482 с, ISBN: 978-619-7008-29-6, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            88.Янко Янков, До поредните еничарски изверги, Том 1 (2016 г), Издателство „Янус”, С., 2019, 380 с, ISBN: 978-619-7008-34-0, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            89.Янко Янков, До поредните еничарски изверги, Том 2 (2017 г), Издателство „Янус”, С., 2019, 347 с, ISBN: 978-619-7008-35-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

 

&

            В процес на проучване, разработване и предлагане за печат:

            90.Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 30. Специални меморандуми (2019 г.), С., Издателство „Янус”, С., 2019, ххх с, ISBN: 978-619-7008-31-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            91.Янко Янков, Статии. Студии. Записки, Том 8, С., „Янус”, 2019, ххх с. ISBN 978-619-7008-22-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            92.Янко Янков, Статии. Студии. Записки, Том 9, С., „Янус”, 2019, ххх с. ISBN 978-619-7008-32-6, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            93.94.95.96.97.Янко Янков, Българският демократичен геноцид. Писма до Прокурора при Международния наказателен съд в Хага. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), Том 1, Том 2, Том 3, Том 4, Том 5, С., „Янус”, ISBN: 978-619-7008-01-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            98. Янко Янков, Елити, секретни служби и тайна власт, С., „Янус”, 300 с. ISBN: 978-954-8550-73-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            99. Янко Янков, Политическата митология, С., „Янус”, 350 с. ISBN: 978-954-8550-39-0, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            100. Янко Янков, Риторика, С., Янус”, 400 с. ISBN: 978-954-8550-70-3, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            101. Янко Янков, Секретните служби и юридическите научни кадри. Биопсихопортрети, С., Янус”, 420 с. ISBN 978-954-8550-98-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            102. Янко Янков, Философия на правото. (Философски размишления и рецепции в правото), С., Янус”, 650 с. ISBN: 978-954-8550-59-8, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            103. Янко Янков, Политическият мениджмънт, С., „Янус”, 350 с. ISBN: 978-954-8550-85-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            104. Янко Янков, Политическият медикализъм. Болестта в полето на политическата власт, С., Янус”, 350 с. ISBN: 978-954-8550-41-3, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            105. Янко Янков, Психология на политиката, С., Янус”, 500 с. ISBN: 978-954-8550-38-3, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            106. Янко Янков, Пътят към Европа. България в полето на ценностните периферии и геополитическите стратегии, С., Янус”, 500 с. ISBN: 978-954-8550-46-8, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            107. Янко Янков, Червената мафия. Политологичен анализ на посткомунистическата престъпност, С., Янус”, 230 с. ISBN: 978-954-8550-17-8, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            108. Янко Янков, Зеленото чудовище от Държавна сигурност. Фантом или реалност е българският медикаментозен тероризъм, С., Янус”, 200 с. ISBN: 978-954-8550-56-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            109. Янко Янков, Съвременни правни системи, С., Янус, 450 с. ISBN: 978-954-8550-96-3, формат 70 х 100 х 16 (голям формат).

& Край на документа

24 Юни 2019 г.                                                                   Янко Н. Янков

& Край на документа