2016-04-16

15 Април 2016 г., 74-то писмо-Меморандум до всичките (51) адресати на моята „дипломатическа” кореспонденция, до Председателя на НС и т. нар. „Народни представители”, до Министър-Председателя, до Главния Прокурор и до Министъра на вътрешните работи


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

15 Април 2016 г. (Петък)

Седемдесет и четвърто (74-то)

Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ

            До всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция, Cry for Justice / Cry for Law / Вик за Правосъдие;

            До Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”,

            До Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството,

            До Главния Прокурор (Към: ВКП №13033/2013,,

            До Министъра на вътрешните работи  

Официални писма относно казус „Шестият етаж”

(01) вх. рег. № 489702-2337///24.08.2015 г.;  &  (02) вх. рег. № 489702-2413///31.08.2015 г.;

(03) вх. рег. № 489702-41///07.01.2016 г.;  &  (04) вх. рег. № 489702-81///12.01.2016 г.;

(05) вх. рег. № 489702-249///02.02.2016 г.;  &  (06) вх. рег. № 489702-325///11.02.2016 г.;

(07) вх. рег. № 489702-429///24.02.2016 г.;  &  (08) вх. рег. № 489702-480///01.03.2016 г.;

(09) вх. рег. № 489702-507///07.03.2016 г.;  &  (10) вх. рег. № 489702-678///23.03.2016 г.;

(11) вх. рег. № 489702-755///31.03.2016 г.;  & (12) вх. рег. № 489702-ххх///05.04.2016 г.;  

(13) вх. рег. № 489702-833///08.04.2016 г.;

впрочем, в предоставеният ми официален регистрационен фиш

случайно или преднамерено,

е записано: вх.№ 812100-833/08.04.2016 г.

 

Официални писма относно казус

„05 ПУ (ПРОСТИТУСКО управление) на МВР София”

(01) вх. рег № 489702-3494///30.12..2015 г.;   &   (01) вх. рег № 489702-10///04.01..2016 г.;

(03) вх. рег № 489702-199///27.01..2016 г.;    &  (04) вх. рег № 489702-259///01.02..2016 г.;

(05) вх. рег № 489702-287///05.02..2016 г.; &  (06) вх. рег № 489702-459///26.02..2016 г.;

(07) вх. рег № 489702-530///09.03..2016 г.; &  (08) вх. рег № 489702-584///14.03..2016 г.;

 

Официални писма относно казус

„Отговорност за престъпленията на Държавна сигурност (ДС)”

(01) Вх. рег № 489702-625///17.03.2016 г.; &   (02) Вх. рег № 489702-695///24.03.2016 г.;

(03) Вх. рег № 489702-709///25.03.2016 г.; & 

 

Официални писма относно казус

„Дипломатически конфликт”:

(01) Вх. рег № 489702-1264///12.05.2015 г.; & (02) Вх. рег № 489702-1511///05.06.2015 г.;

(03) Вх. рег № 489702-2487///07.09.2015 г.; & (04) Вх. рег № 489702-2764///05.10.2015 г.;

(05) Вх. рег № 489702-2781///06.10.2015 г.; & (6) Вх. рег. № 489702-2894 /// 16.10.2015 г.;

(07) Вх. рег № 489702-2964///26.10.2015 г.; & (08) Вх. рег № 489702-2996///28.10.2015 г.;

(09) Вх. рег № 489702-3030///02.11.2015 г.; & (10) Вх. рег № 489702-3028///03.11.2015 г.;  

(11) Вх. рег № 489702-3052///04.11.2015 г.; & (12) Вх. рег № 489702-3076///06.11.2015 г.;

(13) Вх. рег № 489702-3257///26.11.2015 г.; & (14) Вх. рег № 489702-3368///10.12.2015 г.;

(15) Вх. рег № 489702-3438///18.12.2015 г.; & 

 

*** *** ***

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

45 години ИНТЕРнационален и

25 години ТРАНСнационален ГЕНОЦИД

стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм!

--- --- --- --- --- --- ---

 

Първо

            Уважаеми и „уважаеми“ адресати на настоящето мое официално Писмо-Меморандум,

            всичките Вие, несъмнено превъзходно знаете:

            ***че още от 70-те години до днес, ВЕЧЕ ПОЛОВИН ВЕК, аз не съм спирал да настоявам за спазване и изпълнение на Принципите и Нормите на Истината, Справедливостта и Правото; и

            ***че заради тази именно моя „непростима престъпна вина”, не само самият аз, но и всичките мой най-близки хора винаги сме били и продължаваме да сме мишени на неимоверно интензивни, често пъти не само перверзно жестоки, но и селективно смъртоносни усмирително-елиминационни наказателни удари

            НЕ САМО от страна на българските държавни и мафиотски служби,

            НО И от страна на поне няколко най-високопоставени официални чуждестранни държавно-правителствени институции (към които директно съм се обръщал с официални текстове!),

            както и от съучастничествуващите чуждестранни дипломатически мисии в София, към които вече в продължение на много десетилетия, изключително интензивно съм се обръщал със стотици официални писма.

 

            За пореден път Ви припомням, че от 70-те години до днес, ВЕЧЕ ПОЛОВИН ВЕК, ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА И ДЕЛИКТИТЕ, които българските държавни институции и институционални лица са извършили срещу (против) мен и свързаните с мен физически и юридически лица са НЯКОЛКО ХИЛЯДИ,

         При това абсолютно всичките тези отделни конкретни престъпни деяния на абсолютно всичките престъпни дейци

         ВЪПРЕКИ МОИТЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕНЗИВНИ ОФИЦИАЛНИ ПИСМЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕД НАДЛЕЖНИТЕ ИНСТИТУЦИИ,

         са останали напълно безнаказани, невъзмездени и необезщетени именно „благодарение” (т.е ПО ВИНА) НА СЪУЧАСТНИЧЕСКОТО ПРЕСТЪПНО ПОКРОВИТЕЛСТВО на

         съветско-руските и

         американско-европейските

         НЕОКОЛОНИАЛНИ институции и функционери, встъпващи като йерархически високопоставени звена в престъпната ИНТЕРнационална и ТРАНСнационална корпоративна верига.

 

            Всъщност, така посочената ситуация на пълна безотговорност за злодеянията съвсем не е единичен или частен случай, а е ЗЛОВЕЩА ЗАКОНОМЕРНОСТ НА НЕО(ПОСТ)КОМУНИЗМА, ако не за всички държави от Съветската Империя на Злото, то поне за България, КЪДЕТО ДНЕС,

ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК СЛЕД БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ

НЕ Е ПОЛУЧИЛА СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРАВОСЪДИЕ НИТО ЕДНА ОТ ЖЕРТВИТЕ НА КОМУНИЗМА.

 

Дори нещо повече – в резултат на перверзно-престъпното широкоспектърно „внимание” на новите секретни служби

абсолютно всички все още живи жертви на комунизма

и техните семейно и фамилно възходящи или низходящи близки хора

са „получили” статуса на абсолютно мизерното икономическо състояние, на абсолютно пълнатаполитическа, социална, битова и най-вече юридическа елиминираност,

както и абсолютно пълната елиминираност

от сферата на здравословното състояние,

и, разбира се – бързата елиминираност

от сферата на Живата и бързото „заселване” в гробищата.

 

Така, в контекста на превъзходно разбираната така визирана

и пределно ясна за мен ситуация за пълната обреченост на моята високопринципна юридическа съпротива срещу съвременните ИНТЕРнационални и ТРАНСнационални НЕОколониални

ДЕМОНИЧНИ СИЛИ,

ВСЕ ПАК, днес, тук и сега,

за пореден път изрично и пределно ясно Ви заявявам, че

В ИМЕТО И В ПАМЕТ НА БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА

НА МЪРТВИТЕ И

В ИМЕТО НА БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА

НА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИТЕ

МОИ БЛИЗКИ ХОРА;

 

в съответствие с и в изпълнение на

принципите и нормите на Истината, Справедливостта и Правото;

няма да спра да се съпротивлявам на и срещу Злото

и ще продължа да настоявам

за налагане на пълна наказателна и репараторна отговорност

на съответните корпоративни и индивидуални лица.

 

 

Второ

            Уважаеми и „уважаеми“ адресати на настоящето мое официално Писмо-Меморандум,

            макар че, разбира се, НАСТОЯВАМ да се произнесете по всеки отделен официално предоставен ви до сега от мен казус,

            ТУК И СЕГА ЩЕ ФОКУСИРАМ ВАШЕТО ВНИМАНИЕ САМО ПО ЕДИН ОТ КАЗУСИТЕ, по които съм поискал да получа ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР от българския Министър на вътрешните работи.

            Впрочем, ще направя това като ви предоставя ОБШИРЕН ЦИТАТ от моето датирано и регистрирано на 14 март 2016 г.

заключително (ОСМО) официално писмо до Министъра на вътрешните работи.

 

--- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- ---

 

І.

            Престъпна Мадам Бъчварова,

            ти, разбира се, превъзходно знаеш фактите и обстоятелствата, които днес, тук и сега ще ти припомня, а именно, 

            че ПРЕДИ ПОВЕЧЕ ОТ ШЕСТ МЕСЕЦИ (ПОЛОВИН ГОДИНА!!!),

            на 11-ти (единадесети) Септември 2015 г., в 13 часа и 55 минути, бех задържан, т.е. арестуван и отведен в 05-то Районно управление на МВР, където престоях 24 (двадесет и четири) часа.

            Ти, разбира се, превъзходно знаеш, че още по времето на моето „пребиваване” в арестантската килия

            (битовото състояние на която напълно достойно би могло да конкурира КАКТО т. нар. турски кауши от времето на Османската Империя, ТАКА И специализираните наказателни килии за максимално строг режим на политическите затворници, в които именно по времето на високопоставения статус на твоя престъпен баща и на твоето престъпно семейство аз престоях в продължение на цели ШЕСТ години!!!)

            фактът на арестуването ми е бил охотно отразен в множество печатни и информационни медии.

 

            Ти, Престъпна Мадам Бъчварова, разбира се, превъзходно знаеш, че в текстовете на тези медии акуратно са посочени факти и обстоятелства, свързани със самият факт на арестуването, които медиите не е имало откъде да знаят, тъй като по времето на арестуването ми не е имало нито един т. нар. граждански свидетел и нито един журналист;

            НЕЩО ПОВЕЧЕ - отделно от това в някои медии са отбелязани факти и обстоятелства, за които е очевидно ясно, че са били услужливо дадени им (!!!) от т. нар. „специализирани служебни полицейски справочни фондове”.

            Ти, Престъпна Мадам Бъчварова, разбира се, превъзходно знаеш, че сами по себе си така визираните факти, всъщност, красноречево разкриват, че РЕПЕРТОАРА на ръководения от теб ПОЛИЦЕЙСКО-ПРОСТИТУТСКИ БАРДАК Е ДОСТА ШИРОКОСПЕКТЪРЕН,  т.е че съвкупността от отделните видове морално укорими и юридически престъпни полицейско-проститутски услуги, извършвани от високопоставените служители на МВР Е КОЛОРИТНА И СЛОЖНОСЪСТАВНА,

            и че в ТУК КОНКРЕТНИЯ КАЗУС с арестуването ми е извършена не само

            престъпна „полицейско-проститутска услуга” на Специалните държавни и мафиотски служби,

            но и „информационна проституска услуга” на медиите!!!.

 

ІІ.

            Ти, Престъпна Мадам Бъчварова, разбира се, превъзходно знаеш, че в документацията пределно ясно е фиксирано обстоятелството, че аз съм бил арестуван в 13 часа и 55 минути, и че т. нар. „обиск и изземване” на всичките ми вещи е било извършено в 14 часа и 55 минути;

            КАКТО И че, от съдържанието на раздел „Контакти”, подраздел „Дневник”, подраздел „Набрани номера” на моя личен телефонен GSM-апарат

            точно в 15 часа и 08 минути автомачино е записано,

            не само че кодът за включването на акуратно предварително изключеният апарат е разбит или преодолян, но и че от апарата е бил набран очевидно строго секретен телефонен номер *06* (звезда-нула-шест-звезда);

 

            Ти, Престъпна Мадам Бъчварова, разбира се, превъзходно знаеш,

            КАКТО ЧЕ така визираното престъпно деяние очевидно е извършено от високопоставен СЕКРЕТНО СПЕЦИАЛИЗИРАН функционер на (от) СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ТВОИТЕ СУТЕНЬОРИ, 

            ТАКА И ЧЕ в случая е налице СЛОЖНА престъпна дейност с ВСЕ ОЩЕ НЕИЗЯСНЕНИ СЕКРЕТНИ ПАРАМЕТРИ И СЕКРЕТНО СЪДЪРЖАНИЕ,

            ВКЛ. И С ЕВЕНТУАЛНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА НЕ САМО ВЪРХУ ИНФОРМАЦИОННАТА СФЕРА,

            НО И ВЪРХУ ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ ИЛИ ДОРИ ВЪРХУ ЖИВОТА;

            която престъпна дейност е извършена от специалните (секретните) служби на МВР, на шпионажа или на Мафията,

            и която дейност се изразява в драстично престъпно нарушение на моите гарантирани от Правото права относно неприкосновеността на собствеността и неприкосновеността и гарантираността на функционирането на моят телефонен апарат, и, разбира се, неприкосновеността за посегателства върху моето здравословно състояние чрез различните видове секретни посегателства чрез различните видове заразявания на вещите, които са били иззети от мен по времетраенето на ареста.

 

ІІІ.

            Ти, Престъпна Мадам Бъчварова, разбира се, превъзходно знаеш, че при освобождаването ми от ареста

            НЕ МИ Е ВЪРНАТО И Е ОСТАВЕНО КАТО ЗАДЪРЖАНО В КАЧЕСТВОТО МУ НА „ОРЪДИЕ ИЛИ ОРЪЖИЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО”

            МОЕТО ЛИЧНО, ФАМИЛНО, СЕМЕЙНО И ОРГАНИЗАЦИОННО ЗНАМЕ, на което е изобразен сокол в устремен полет и са изписани думите „Истина и Правосъдие”.

           

            Ти, Престъпна Мадам Бъчварова, разбира се, превъзходно знаеш, че В ПРИНЦИПНИТЕ И НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

            КАКТО НА българското Право, ТАКА И НА Европейското право, ТАКА И НА водещите световни правни системи,  

            изрично и пределно ясно за записани като обсолютно задължителни за спазване множество ПАРАМЕТРИ  НА ПРОЦЕСУАЛНА И СЪЩНОСТНА ГАРАНТИРАНОСТ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ И ВАЛИДНОСТ НА ДЕЙСТВИЯТА, извършвани от съответните разследващи, включително и полицейски органи.

 

ІV.

            Ти, Престъпна Мадам Бъчварова, несъмнено превъзходно знаеш ПРЕДИСТОРИЯТА както на

            цялостното ми обществено значимо лично поведение и обуславящато го морална и юридическа позиция,

            така и на тук визирания спацифично юридически казус.

            Все пак, обаче, тук и сега несъмнено се налага за пореден път да ти я припомня, като при това обърна твоето внимание върху това, че

            ЗАД ТУК СИНТЕТИЧНОТО посочване на фактите СТОЯТ не десетки, дори не стотици, а вече НЯКОЛКО ХИЛЯДИ СТРАНИЦИ, сравнително подробно разгърнати в моите официални публични писмени описания, съдържащи се в поне една дузина от моите официално издадени строго научно-изследователски и документални книги,

            (Виж: 2012-10-04, Библиография (Списък на книгите) на Янко Н. Янков-Вельовски - http://iankov.blogspot.bg/2012/10/blog-post_4.html )

            както и в голямо множество официални медийни интервюта в телевизионни, вестникарски и електронно-информационни издания,

            а също така и в НЕИМОВЕРНО ГОЛЯМО МНОЖЕСТГВО мои официални писмени, надлежно регистрирани в прокурорските и съдебните институции ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ И ПРАВОСЪДИЕ

            (по повод и във връзка с които ПРЕСТЪПНИТЕ ПРОКУРОРСКИ И СЪДЕБНИ ПРОСТИТУТКИ на съвременния неоколониален банкстерско-мафиотски политически режим неотклонно са следвали и следват стратегията да не позволяват да бъде потърсена каквато и да наказателна и репараторна отговорност за престъпленията, които са извършени от Девети Септември 1944 г. ДО ДНЕС).

 

ІV. 1.

            На 31-ви Октомври 1989 г., само броени минути след освобождаването ми от затвора (където престоях като противоправно и противозаконно осъден в продължение на цели ШЕСТ кошмарни години и през което време всичките ми най-близки хора беха подложени на неимоверно жестоки СМЪРТОНОСНИ преследвания и репресии!!!),

            аз влязох в посолството на САЩ, където веднага бех приет от двамата най-високопоставени американски дипломати, които изрично и ясно ми казаха, че за съжаление както за тех, така и за такива като мен, между съветските и американските специални служби е постигнато, все още секретно споразумение, за извършване на камуфлажни политически промени,

            след които по абсолютно никакъв начин няма да бъде позволено на нито един от пострадалите от престъпния режим на Съветската Империя на Злото

            НЕ САМО да търси и да получи наказателно и репараторно Правосъдие,

            НО И ДА ПОЛУЧИ КАКВАТО И ДА Е ВИСОКА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ,

            която би могло да бъде използувана от него като авторитетен високопоставен статус, тъй като всеки такъв статус би бил опасен за реализиране на посоченото Споразумение.

            В контекста на това за пореден път публично и изрично ясно подчертавам, че по време на почти ежедневните ни срещи с тези американски дипломати по времето на моето участие в Националната политическа „Кръгла маса” и в участието ми като депутат (сенатор) в дейността на Великото Народно събрание вторият в йерархията недвусмислено ми е давал да разбера, че лично той е категорично несъгласен със Споразумението за безотговорност за злодеянията, извършени от Съветската Импария на Злото.

            Също така ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ изрично и категорично ясно подчертавам, че по време на посещението през Февруари 1990 г. на американския Държавен секретар Джеймс Бейкър в София неговият личен секретар по сигурността Боб Хътчингс, в личен разговор с мен, по повод моето предложение за обезпечаване на хуманно третиране на комунистическите престъпници чрез настаняването им в затвори от хотелски тип „Шератон”, изрично и пределно ясно ми даде да проумея, че САЩ категорично няма да допуснат каквато и да е отговорност от който и да е отделен комунистичесдки злодей.

            Впрочем, в контекста на това за пореден път изрично и ясно припомням и подчертавам, че още по времето на 90-те години аз официално, публично и писмено, както в медиите, така и в строго научно-изследователските ми статии и книги обосновавах тезата, че

поне в България ЦРУ работи като филиал на КГБ.

          Също така за пореден път изрично и ясно подчертавам, че още преди повече от четвърт век, по време на тази среща, изрично и пределно ясно съм изразил официалното си мнение, че както в България, така и в другите страни от Съветската Империя на Злото никога нищо няма да се оправи и да придобие цивилизован характер,

          ДОКАТО И АКО от тези страни не бъдат с прецизна хирургическа точност изрязани абсолютно всичките метастази на комунизма и

        докато „Шести американски флот не прогони дълбоко окопания Трети Украйински фронт”.

            Впрочем, тъй като тогава, преди четвърт век, това не само не бе направено, но и заради тази моя позиция ЦРУ и САЩ (... ... ...)

            Виж:(01) Янко Янков, Легитимните основи на политическата власт в България, С., „Янус”, 2007;

            Виж:(02) 2012-12-03, Маскарадът „Американска подкрепа за опозицията“ - трета част - http://iankov.blogspot.com/2012/12/blog-post_3.html;

            Виж:(03) Николай Михайлов, ЯНКО Н. ЯНКОВ-Вельовски. Биографични фрагменти, С., „Янус”, 2012; http://iankov.blogspot.com/2013/03/xii.html ; 

            Виж:(04) 2007-06-22, ПОМНИШ ЛИ ПРИЯТЕЛИТЕ ОТ МЛАДОСТТА СИ, МАЙКЪЛ? - мое официално писмо, датирано на 09 Май 2007 г., адресирано до His Excellency Gen. Michael V. Hayden, Director CIA, Washington, DC 20505, USA;

            *публикувано на с.48-53, Янко Янков, Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия (Епистоларна политико-юридическа документалистика), Второ допълнено издание, С., „Янус”, 2012;

            *публикувано на с.20-26, Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 9, С., „Янус”, 2007;


            Виж:(05) Янко Янков, 2009-11-02, КОНФРОНТАЦИЯТА ЗАВЪРШИ С КОНВЕРГЕНЦИЯ... НА „ЕЛИТИТЕ” СРЕЩУ СОБСТВЕНИТЕ ИМ НАРОДИ (Интервю на Калоян Методиев, 31.10.2009 г.),


            Виж:(06) ЯНКО ЯНКОВ: ИМАШЕ СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ЕЛИТ И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ЗАПАДНИ ЕЛИТИ, (Интервю на Калоян Методиев, 31.10.2009г.),


            Виж:(07) 2015-01-21, Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие Двадесет и трето (23-то) Отворено официално писмо „Кои чудовища са по-зловещи и по-перверзни - Източните или Западните?!? И какво значение имат разликите – та нали Сатаната си е Сатана дори когато се представя за Светъл Ангел Небесен?!?“


            Виж:(08) Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие Тридесет и четвърто (34-то) Отворено официално писмо-Меморандум, http://iankov.blogspot.bg/2015/05/1-2.html ;

            Виж:(09) (18.12.2015 г.) Седемдесет и трето (73-то) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ „Картаген трябва да бъде разрушен!“ България и ЕС – на гражданите, а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм!,


 

ІV. 2.

            След като в продължание на доста години интензивно се опитвах да използувам българските прокурорски и съдебни институции за реализиране на „пробив” във визираното Споразумение между визираните престъпни световни елити,

            през Август 1999 г. пристигнах в Лондон, Великобритания, където веднага предприех действия за официално регистриране на т. нар.

            Правозащитно Бюро „Истина ни Правосъдие”,

            за подпомагане британското Правосъдие за съдене на онези, които в България са недосегаеми за Правосъдието.

            Тъй като по повод и във връзка с това българските специални служби били „констатирали”, че от секретната секция на Главната прокуратура са били изнесени копия от множество преписки относно знакови личности от системата на българския криминален елит и техните чуждестранни партньори, които преписки са се били оказали на разположение „някъде на Запад”, веднага била обоснована версията, че аз съм „износителят”, и че документацията ми е била дадена от самият Главен прокурор Никола Филчев (на когото аз съм кум), военният прокурор полковник Николай Колев (с когото сме приятели още от времето на нашето студентство) и някой си военен прокурор Джамбов, когато аз въобще не съм познавал. Вие, разбира се, превъзходно знаете, какво се е случило и с тримата почти веднага след моето пристигане в Лондон и по времето на пребиваването ми там.

            Несъмнено важен „знаков” елемент в тук визираната „сага” е това, че анонимен представител на българските специални служби „дискретно” ми даде да разбера, че ако спешно не се прибера в София ще бъдат отвлечени и избити съпругата ми, двете ми непълнолетни дъщери и непълнолетната дъщеря на отдавна мъртвия ми брат.

            Отделно от това не друг, а тогавашният Министър на вътрешните работи спешно бе отстранен от длъжност поради това, че се е противопоставил на преговорите и подготовката за сключването на престъпна сделка между българския премиер Иван Костов и британския премиер Тони Блеър за това, водоснабдаването на София да бъде предоставено на ноторно световно известна престъпна транснационална компания;

          която, впрочем, по-късно бе ощетила гражданите на София с колосалната сума 1 300 000 000 (един милиард и триста милиона левове), които били поделени между мафиотските господари на двамата премиери.

          Впрочем, така или иначе, очевидно е, че моята цел за създаването на такова правозащитно бюро се е била оказала твърде опасна за мафиотските господари и на двамата премиери.

 

ІV. 3.

            На 17 Ноември 2006 г. с препоръчана поща изпратих от град София писмо, адресирано до

            Федералния министър на вътрешните работи на Конфедерация Швейцария г-н Паскал Кушпен

            и отделно от това копия от писмото официално са предоставени на 8 (осем) акредитирани в София дипломатически представителства (посолства).

            В писмото изрично и пределно ясно съм написал, че в близките дни аз и членовете на семейството ми ще пристигнем в Швейцария, за да продължа обществено-политическата и правозащитната си дейност, като

            създам и регистрирам (съгласно изискванията на швейцарското право) организация, наречена „Истина и Справедливост, главната цел на която да бъде:

            събиране на доказателства за престъпната дейност на отделни личности, които по официален или секретен (таен) начин са били свързани с официалната българска държавна власт или с Мафията, които именно в качеството си на такива са осъществявали своите съответни престъпни действия и в България са абсолютно недосегаеми от правосъдието;

            провеждане на официална информационна дейност, насочена към мотивиране на швейцарската и останалата европейска и световна общественост и властническа институционалност с оглед приобщаване към идеята и практиката за търсене на наказателна и репараторна отговорност за всяко отделно престъпление на всеки отделен престъпен деец;

            извършване на всякаква, необходима за подпомагане на правосъдието конкретна дейност, насочена към реализирането на търсената наказателна и репараторна отговорност;

            да довърша научно-изследователската си дейност по редица теми“.

          Само броени минути след пристигането ни пред съответната швейцарска държавно-властническа институция аз и членовете на семейството ми станахме обекти на изключително брутални престъпни процедури, каквито преди години по отношение на мен и най-близките ми хора бяха систематично прилагани от българския клан на съветската КГБ - комунистическата Държавна сигурност.

          При това главната цел на тези процедури не само не бе прикривана или завоалирвана, а директно, нагло и цинично откровено ни бе заявявана - да бъдем „мотивирани“ и фактически принудени да се откажем от намерението за създаване на такава информационно-документална и правозащитна организация и да бъдем принудени да напуснем територията на Швейцария.

          Нещо повече - от визираната документация е видно, че именно в контекста на най-перверзните процедурни издевателства на швейцарската държавна власт

        на мен все пак изрично и пределно ясно ми бе казано,

        че създаването и функционирането на такава организация в Швейцария

        „се заплаща“ по един-единствен начин –

        чрез вербуване и поставянето на организацията в пълна зависимост от швейцарските секретни служби.

          Тъй като категорично отказах „подаденото ми захарче“, оттогава до днес не съм спирал да обосновавам тезата за

          СЪВМЕСТНА (СЪУЧАСТНИЧЕСКА) ДЕЛИКТНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОТИВОПРАВНИ ДЕЯНИЯ на Конфедерация Швейцария и на Българската държава,

          и, разбира се, на специалните държавни и мафиотски служби на Швейцария и на България,

          КАКТО И НАКАЗАТЕЛНА И ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА (ЗА) МНОЖЕСТВО ОТДЕЛНИ ПРЕЦИЗНО ДОКАЗАНИ ПРЕСТЪПНИ ПЕРСОНАЛНИ ДЕЙЦИ. 

 

ІV. 4.

            СЛЕД НЕКОЛКОМЕСЕЧНИ множество регулярни легитимни мълчаливи скромни протестни присъствия пред посолството на Конфедерация Швейцария,

            конкретно-аргументирано мотивирани и обосновани в голямо множество т. нар. Меморандуми,

            чрез ВсеОръжието на Словото и Правото

            при предварителното МНОГОКРАТНО изрично и ясно официално писмено позоваване на т. нар. ЗАПАДНА ЮРИДИЧЕСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА,

            съгласно която Словото е действие, а думите са само едно от изразните средства на Словото,

            извърших НАПЪЛНО ЛЕГИТИМНОТО ДЕЙСТВИЕ, имащо конкретно ясен реализационен израз на ОСНОВОПОЛАГАЩИЯ СМИСЪЛ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА СЛОВОТО НАЙ-ВЕЧЕ ИМЕННО КАТО ДЕЙСТВИЕ – СЧУПИХ ЕДИНИЯТ ОТ ПРОЗОРЦИТЕ НА ПРИЕМНИЯ СЕКТОР НА ШВЕЙЦАРСКОТО ПОСОЛСТВО.

          Впрочем, доколкото ми е известно преди години нещо подобно е било извършено и от

          сегашният Държавен секретар на САЩ Джон Кери,

          който, след завръщането си от Виетнамската война се присъединил към обществената организация „Виетнамски ветерани срещу войната”, станал открит противник на войната, официално обявил организаторите на войната за „военни престъпници”

          и тъй като никой не искал да чуе думите му,

          счупил прозорците на Военното Министерство, Министерството на вътрешните работи и Министерството на Правосъдието.

          Така, по повод и във връзка именно с тези „събития”, съдебната институция на САЩ изрично и ясно приела и обосновала тезата,

          че този тип действия принадлежат към Сърцевината на Словото, което не е само думи, а най-вече е Действие.

 

V.

            Престъпна Мадам Бъчварова,

            Призовавам те да уведомиш твоите СУТЕНЬОРИ за тук визирания казус!

            Ти и твоите сутеньори сте престъпници, които следва да бъдат съдени!

14 Март 2016 г.                                                       Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . . . . . 

--- --- --- --- --- --- ---

Край на цитирания текст на писмото ми до Министъра

--- --- --- --- --- --- ---

 

 

Трето

         Уважаеми и „уважаеми“ адресати на настоящето мое официално Писмо-Меморандум,

         обръщам вашето внимание върху факта, че

         от момента на моето абсолютно противоправно арестуване на 11-ти Септември 2015 г.

         до днес са изминали повече от 7 (седем) месеци

         и вече тече ОСМИЯТ МЕСЕЦ,

         през което време

         в драстично нарушение на Правните принципи и конкретните правни правила (норми)

 

         срещу мен не е образувано наказателно преследване

         нито за тероризъм (защото такъв не е имало и няма),

         нито за хулиганство (защото липсват каквито и да са доказателства за наличието на мое НЕПРИСТОЙНО деяние);

 

         и, разбира се, защото Е ПРЕДЕЛНО ОЧЕВИДНО, ЧЕ ТОВА, КОЕТО СЪМ ИЗВЪРШИЛ ИМА ХАРАКТЕРА НА ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МОЕТО ЛЕГИТИМНО ПРАВО НА

         СВОБОДА НА СЛОВОТО,

         в смисловото юридическо съдържание на което са вплетени не само думите, но и практическите действия,

         чрез които гражданите имат правото да „стреснат” онези държавно-властови и политически фактори, които нарушават Правните принципи и норми.

 

         Въпреки това, обаче,

         ЗНАМЕТО, КОЕТО Е ЗАДЪРЖАНО КАТО „ИНСТРИМЕНТ” ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО”, НЕ МИ Е ВЪРНАТО И

         НЯМА ИЗРИЧНА ПОЛИЦЕЙСКА, ПРОКУРОРСКА И СЪДЕБНА ПОЗИЦИЯ ПО КАЗУСА!!!

 

         Освен това, въпреки моите интензивни многократни изрични и ясни настоявания, българското Министерство не ми е отговорило ЗАЩО НЕ Е ПОИСКАЛО от швейцарските дъражвни институции цялостната документация НА КОЯТО АЗ СЕ ПОЗОВАВАМ относно извършените от Швейцария брутални нарушения на моите и на членовете на семейството ми права и интереси.

 

            Така, В КОНТЕКСТА НА ГОРЕПОСАЧЕНИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, в частност, тук и сега за пореден път изрично и ясно

настоявам пред всичките адресати на това мое официално писмо

ДА БЛАГОВАЛЯТ ДА СПАЗЯТ

ПРИНЦИПНИТЕ И НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

НА СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО

И ДА ОБЕЗПЕЧАТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО

НА ЛЕГИТИМНА БЕЗПРИСТРАСТНА ПРАВНА ПРОЦЕДУРА

ЗА СПРАВЕДЛИВО ПРАВОСЪДИЕ

ПО ВСИЧКИТЕ ПРЕПИСКИ,

ПО КОИТО СЪМ ПОИСКАЛ ДА БЪДЕ РЕАЛИЗИРАНО

ТАКОВА ПРАВОСЪДИЕ!!!

 

 

Четвърто

            За пореден път Ви припомням, уважаеми и „уважаеми“ адресати на настоящето мое Писмо-Меморандум, че

тъй като имам голямо множество

„стари сметки за уреждане“ (фр.)  и „стари кожи за дране“ (англ.),

настоявам за Правосъдие по абсолютно всички

надлежно и акуратно описани от мен казуси!

            За пореден път Ви Припомням, че статусът на гражданин на ЕС има предназначението да бъде основен статус на гражданите на държавите-членки, позволяващ им да са подчинени на една и съща правна уредба, независимо от националното гражданство, което имат“; и че

            този им статус им предоставя права и възможности да търсят по съдебен ред защита на правата и интересите си в които и да са национални съдилища на Общността.“

            (Вж.: СЕО, Martinez Sala, Дело С-85/96, 12 Май 1998, заключенията на съдия Ла Перигола; Вж.: СЕО, Grezelczyk, Дело С-184/99, 20 Септември 2001 г., Том 31; Вж.: СЕО, Baumbast, Дело С-413/99, 17 Септември 2002 г., Том 36).

 

За пореден път Ви припомням, че моето официално обвинение към Вас е, че

Вие, действувайки чрез институционалните и персоналните дейци на ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КЛАН

на СЪВЕТСКО-РУСКИТЕ специални и мафиотски служби,

поставени вече „на съвместна тройна езда“

и от левите АМЕРИКАНСКИ, и от левите ЕВРОПЕЙСКИ, включително и от Вашите леви специални и мафиотски служби,

участвувахте и продължавате да участвувате

в неимоверно жестоки и перверзни престъпни деяния,

         конкретното описание на които вече три десетилетия съм депозирал

         както в архивите на българските прокурорски, съдебни и правителствени институции,

         така и в архивите на голямо множество дипломатически представителства в София,

         а също така и в архивите на официалните държавно-правителствени институции на почти всички западноевропейски държави.

 

            За пореден път Ви припомням, че моите официални писмени и непосредствено-присъствени изяви пред тук визираните посланически мисии имат безсрочен характер,

            или по-точно – като краен техен срок на проявление ще бъде считано

            ИЛИ официално оповестеното постигане на взаимно споразумение („мирен договор“),

            ИЛИ извършеното по Ваша явна или секретна воля мое „отпращане в небитието“.

 

            За пореден път Ви припомням, че ЕДИНСТВЕНОТО МОЕ ОРЪЖИЕ при реализацията на моето лично (индивидуално)

            Право на Протестен израз на политико-юридическо мнение и позиция,

            Право на Бунт и Право на Юридическа Отбранително-Защитна война

е Словото и Правото;

 

            при което обръщам Вашето внимание върху обстоятелството, че

            Словото е действие, а думите са само едно от изразните средства на Словото;

            че съвсем неслучайно в Светото Писание е казано, че

            чрез Него (т.е. Словото) всичко СЕ СПОЯВА; и нищо не е станало без Него“;

            че съвсем неслучайно в цивилизационната юридическа практика е прието, че

            към Словото принадлежат и

            всичките онези легитимни

протестни, бунтовни и отбранително-защитни Действия,

            чрез които жертвите на престъпленията биха могли и могат категорично, ясно и непоколебимо да покажат на управляващите престъпници, че са длъжни да спазват Правото!

 

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

45 години КОМУНИСТИЧЕСКИ и

25 години ПОСТ(НЕО)КОМУНИСТИЧЕСКИ ГЕНОЦИД стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм!

15 Април 2016 г.                                                      Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . . . . . 

& Край на документа