2007-07-30

1 ЛИБИЙЧЕ = 200 БЪЛГАРЧЕТА

Относно:

виновността или невиновността на осъдените в Либия

български медицински лица

и тяхното диспропорционално третиране

в сравнение с другите българи, имащи същия или аналогичен статус


Ваши Превъзходителства,

ваши престъпни нискойерархични държавновластнически слуги на българския мафиотски режим,

Ако не всичките вие, то поне държавно-властническите слуги от българския филиал на руската Червена мафия много добре знаят, че аз, Янко Янков, съм направил редица научни, документални и медийни публикации, посветени на темата за българския медикаментозен тероризъм, и че един от главните казуси, който съм разгледал в този аспект, е този за българските медици в Либия.

Все пак, в частност, специално обръщам вашето внимание върху обстоятелството, че тази тема е обект на разглеждане както в отпечатаните през 2004-2006 г. три издания на книгата ми „Българският тероризъм”, така и в издадената през 2007 г. изключително обемиста и в голям формат енциклопедична книга „Кутията на Пандора. Една калейдоскопична визия върху тероризма”. Специално обръщам вашето внимание и върху обстоятелството, че съм подготвил за печат още една книга, посветена на същата тема, заглавието на която е „Зеленото чудовище от Държавна сигурност: Фантом или реалност е българският медикаментозен тероризъм (Документалистика)”.

Разбира се, не намирам за нужно тук и сега да възпроизвеждам в подробности онова, което съм написал в посочените по-горе издания, но мога напълно уверено и компетентно да заявя, че гробното мълчание от страна на засегнатите личности и институции, с което се посреща всичко написано от мен в това направление, е резултат именно на обстоятелството, че фактите, с които боравя и на които се позовавам, са абсолютно неопровержими.

І.

Ваши Превъзходителства,

ваши престъпни нискойерархични държавновластнически слуги на българския мафиотски режим,

Преди всичко, за да не дам възможност настоящето ми писмо да бъде интерпретирано като обичаен елемент от специфичната за т. нар. “посткомунистическа България” политическа маскарадна игра науправляващи” и “опозиция” или на “добри” и “лоши”, нека предварително и изрично заявя, че никога не съм се заблуждавал относно това, че:

1) както всички управляващи и опозиционни парламентарни партии, така и всички правителствени формирования от 1990 г. до днес са само модернизиран политически слугинаж на онзи престъпен елит, който съветските КГБ и КПСС бяха формирали като свой български филиал, известен като ДС и БКП, и който днес функционира като български филиал на руската Червена мафия;

2) към този престъпен слугинаж през всичките тези години са принадлежали и принадлежат не само служителите на сегашното Президентство, но и всички служители на предишните президентски екипи; не само сегашното Правителство, но и всички правителства преди него; и не само всички ръководни функционери в сегашния Парламент, но и тези в предишните парламенти;

3) и че като израз на особената многопосочна стратегия от страна на Висшето мафиотско менажерство е фактът, че през всичките тези години все пак отвреме-навреме е било допускано сред депутатите да има и поне няколко души т. нар. “автентични измамници”, които (или през цялото време, или поне в началото) въобще не разбират нито текста, нито контекста на сценария, в който са включени, и предназначението на които е да дават фалшива надежда на онези, които са ги избрали, както и да бъдат умело изтъкван пред света аргумент в подкрепа на демагогската теза за наличието на плурализъм, докато всъщност на този вид монизъм би завидел дори и самият Сталин.

ІІ.

Вие, Ваши Превъзходителства и ваши престъпни нискойерархични държавновластнически слуги на българския мафиотски режим, би следвало много добре да знаете и разбирате, че стратегическата цел на настоящето мое писмо е много по-глобална, но че непосредствено конкретният повод, по който се обръщам към вас е свързан именно с въпроса за българските медици, които либийското правосъдие е определило като „доказано предумишлено виновни” за заразяването на либийски деца с болестта СПИН, и които официалната българска държавна власт определи като „доказано невинни”.

Във връзка с това, обаче, преди всичко трябва изрично и ясно да ви кажа, че най-малкото аз бих бил този, който би изразил каквото и да е доверие към т. нар. “социалистическо правосъдие, към което несъмнено принадлежи и правосъдието на държавата, официално наричаща себе си “Социалистическа народна Либийска арабска джамахирия”. И че това е така, защото и самият аз благодарение именно на “социалистическото правосъдиепрестоях в българския затвор шест години, през две от които съм пребивавал в килия, не само имаща размерите на гроб, но и без прозорци, поради което през тези две години почти не съм виждал дневна светлина.

И освен това, трябва изрично и ясно да ви кажа, че напълно закономерно после, след извършените през 1989-1990 г. съществени промени на декора на политическия театър аз бях официално признат за невинно осъден при пълна липса на изискуемите от закона доказателства, при което напълно закономерно всички, които участвуваха в осъждането ми, бяха “справедливо наказани с това, че станаха:

1) видни бизнесмени-капиталисти, демократични генерали, върховни съдии, конституционни съдии, заместник-министър председател (вицепремиер), министри и заместник министри (включително и на вътрешните работи и на правосъдието), Главен прокурор, видни функционери на Парламента (включително и Председател), видни дипломати;

2) видни съдии в международните съдилища в Стразбург и в Хага;

3) и дори единствените “демократични партньори” на Запада.

ІІІ.

Обръщам се към вас, за да ви кажа, че като професионален юрист категорично не мога да приема официално демонстрираната българска държавна позиция по т. нар. “либийски правен казус”, тъй като абсолютно всички елементи на тази позиция са пълно копие именно на мракобесническата социалистическа правосъдна рефлексия, главната стратегия на която винаги се е свеждала до това брутално и безочливо да бъдат манипулирани фактите и по този начин или да бъде оправдан виновният, или да бъде осъден невинният.

Освен това, обръщам се към Вас, Ваши Превъзходителства, за да Ви кажа, че тъй като официалната българска държавна позиция е, че българските медици са невинни, както контролираната от Червената мафия българска държава, така и контролираните от същата мафия български медии правят абсолютно всичко, за да изопачат всеки жест на западните политически и държавнически дейци.

Става дума за това, че като правило всички изказвания на западните политически и държавнически дейци, които по законите на благоразумието са насочени най-вече срещу принципно нехуманната за западноевропейското правно мислене същност на смъртната присъда, грубо и тенденциозно са подложени на т. нар. “подмяна на тезиса” и са представени като изказвания в полза на тезата за юридическата невинност на осъдените. И тъй като съм абсолютно категоричен, че това е нещо, което Вие несъмнено отдавна сте констатирали, ползувам случая, за да изразя удивлението си от факта, че никога не сте протестирали.

ІV.

Обръщам се към всичките вас, Западни Превъзходителства и Източни Червени мафиоти, за да ви кажа, че като юрист категорично не съм приел и отказвам да приема на доверие тезата на “социалистическото либийско правосъдие”, че осъдените български медици са “доказано виновни; но в същото време и категорично отказвам да приема на доверие и твърденията на престъпната българска държавна власт, че те са “доказано невинни”.

Дори нещо повече – професионалната ми квалификация и многогодишният ми непосредствено практически опит в политиката и правото ми дават категоричното основание да направя недвусмисленият извод, че от психологическа и логическа гледна точка поведението на официалната българска държавна власт е поведение на престъпник, опитващ се да скрие от обществеността и от правосъдието престъпленията си.

Във връзка с това искам да привлека вашето внимание върху редица факти и обстоятелства.

1) Като депутат във Великото Народно събрание през 1990 и 1991 г. аз използувах политически еуфоричната ситуация, за да упражня силен натиск върху тогавашния Прокурор на Въоръжените сили генерал Лилко Йоцов, и така получих достъп до едно изключително обемисто строго секретно прокурорско дело, от което беше недвусмислено видно, че в началото на 80-те години на ХХ век по искане на КГБ и по подобие на “челния съветски опит” в България са били създадени три лаборатории, известни като № 11, № 12 и “Биоелектроника”, които в оперативно отношение са се намирали на най-строго подчинение на генерал Иван Горинов (ръководител на т.нар. група за изпълнение на специални поръчки), а в научно-медицинско отношение – на инж. д-р Стефан Найденов и д-р Хари Жабилов, и към оперативно-експерименталната мрежа на които са били включени абсолютно всички болнични заведения в страната.

Тези три лаборатории са били част както от вътрешно-съветската, така и от международната оперативно-експериментална мрежа на КГБ, и са имали предназначението с цената на всички възможни невинни човешки жертви да участвуват в и да спечелят “съревнованието” със “загниващата капиталистическа медицина”, при което да демонстрират “несъмнените възможности на социалистическия медицински гений” и първи да изнамерят лекарства против рак и СПИН. За даването на т. нар. “политически чадър” и за непосредственото създаване и организиране на тези три лаборатории е било взето специално решение на Политбюро на ЦК на БКП, а в Държавна сигурност е бил изготвен специален оперативен план, непосредствен изпълнител на който е било т. нар. Управление за безопасност и охрана (УБО), но в който план по различен начин са били включени като изпълнители и всичките други управления на Държавна сигурност.

За първи път за тези лаборатории и свързаните с тях престъпни експерименти съм писал още на 12 август 1991 г. в статия, озаглавена “Зеленото чудовище от УБО”, публикувана в брой 3 на издавания от мен в-к “Либерален конгрес”. Впоследствие във връзка с това съм писал не само статии, но и редица официални изложения до българската прокуратура и до други държавни институции, при което не само абсолютно никога не съм получил какъвто и да е отговор, но и абсолютно никога не съм срещнал какъвто и да е опит за опровержение. Освен това, всеки мой опит да получа официален достъп за запознаване с напълно конкретно посочените от мен документални масиви, свързани с тези престъпления, е бил посрещан от абсолютно категоричния отказ за даване на такъв достъп - който факт, сам по себе си, е напълно достатъчно красноречив.

Изрично и ясно подчертавам, че според документацията, намираща се във въпросното строго секретно прокурорско дело, посочените лаборатории са се занимавали не само и не просто със специфично научните (макар и престъпни) търсения и експериментирания, подчинени на иначе формално хуманната идея за изнамирането на лекарства за посочените болести, а всъщност водещото направление в тяхната дейност е било подчинено преди всичко на идеята да бъдат изнамерени фармакологично-медицински субстанции и оперативно-практически механизми за терористично (елиминационно и наказателно-репресивно) посегателство върху политически и оперативно неудобни личности. Или казано много по-ясно: формално хуманната дейност на тези лаборатории е служела преди всичко като прикритие на същинската дейност, а именно – изнамирането на фармакологично-медицинско оръжие за военна и терористична употреба.

В посоченото строго секретно прокурорско дело съм намерил установени от прокуратурата доказателства, че специални обекти на елиминационно посегателство чрез някои от изнамерените субстанции са били Петър Дончев - прокурор от Главна прокуратура, Любомир Цанков и Иван Благоев - прокурори от Софийската градска прокуратура, конкретно-професионалната функция на които е била да отговарят за затворите и в частност да присъствуват на изпълнението на смъртните присъди, при което именно те са били лицата, които са давали разрешение да бъдат незаконно извършвани върху затворници както чисто медицински експерименти, така и експериментално-медикаментозни екзекуции. При това, посочените прокурори са били “заслужили честта” да бъдат такива обекти съвсем не заради някакво тяхно конкретно виновно поведение, а единствено поради “превантивни съображения” - за да им бъдат предварително “затворени устата”, ако случайно по-късно решат да разкажат онова, което знаят.

2) Особено важно внимание заслужават и фактите, които през 1992-1996 г. бяха получили многократно публично информационно интерпретиране и според които специални обекти на секретно медикаментозно посегателство са били действуващите по време на службата си Бриго Аспарухов - генерал от българския и съветския шпионаж и Директор на българската разузнавателна служба, както и Валентин Стоянов - говорител на тогавашния български президент Желю Желев. За съществуването на такова посегателство в медиите бе съобщавано не само от самите две засегнати лица (които по онова време бяха едни от най-висшите служители в държавната йерархия), но и най-отговорно бе признато от Софийския градски прокурор Нестор Несторов, който в интервю от 05 октомври 1995 г. официално заяви, че е образувал прокурорско разследване срещу неизвестен извършител. Впоследствие, разбира се, извършителят остана неизвестен единствено на обществеността, а пострадалите тихомълком се разбраха (постигнаха споразумение) с него, и така всичко мистериозно замлъкна. Към същата група принадлежат и фактите, изнесени през 1991 г. пред германското издание “Дер Шпигел” (както и в българската преса през април 1992 г.) от Александър Александров - полковник от разузнаването с 30-годишен стаж като шпионин в Аржентина.

3) Ако не сте преднамерени симпатизанти на комунистическите и мафиотските престъпници, бихте могли да приемете и това, че “поне известно внимание” биха заслужавали и фактите, описани в многобройните жалби до прокуратурата от политическите затворници Илия Минев, Георги Константинов, Стефан Вълков, Васил Узунов, Васил Златарев, и от мен (Янко Янков), на които факти и личности досега никой никога не е обърнал дори минимално внимание.

4) Към посочената група факти принадлежат и тези, които се отнасят за извършваните под ръководството на проф. д-р Атанас Шишков през пролетта на 2000 г. противозаконни клинични изпитания на нови лекарствени средства, при които като “опитни зайчета” са били използувани живеещи в сиропиталища малолетни и непълнолетни деца без никаква родителска защита. Със задачата да изпълни мисията, която му е била възложена от Червената мафия още преди да постъпи на високата си държавна длъжност, с разследването на този случай се бе заел самият заместник-главен прокурор Христо Манчев - и така днес всичко свързано със случая е покрито с прокурорския гриф “Строго секретно!”.

Към тази група принадлежат и фактите, отнасящи се за медицинските експерименти, извършвани от 1998 до 2001 г. в болницата в гр. Бургас, експериментите (пак с деца!) през 2004-2005 г. на пловдивски зъболекари, и редица други.

V.

Обръщам се към Вас, Ваши Превъзходителства, за да Ви помоля или да мотивирате представителите на българската държава (към които официално и многократно съм се обръщал със съответните искания) да ми предоставят за запознаване документално-информационните масиви относно “доказаната невинност” на осъдените в Либия български медицински лица, или самите вие да ми дадете копия от тях.

Освен това, обръщам се към Вас, Ваши Превъзходителства, за да Ви кажа:

1) че според моите анализи по своите държавно-стратегически и пропагандни измерения казусът с осъдените в Либия български медици е аналогичен и съизмерим единствено на случаите с убийството в Лондон на писателя Георги Марков и на българската следа в покушението в Рим срещу папа Йоан-Павел Втори;

2) че според моите анализи след политическите „промени” от 1989 г. до днес броят на пребиваващите в различни страни в света българи, които са били арестувани и подложени на съдебни процеси, както и които са били предумишлено или инцидентно убити, случайно пострадали и попаднали в състояние на необходимост от правна защита, е около 500-700 души, но за тях както българската, така и световната общественост не знае нищо, тъй като защитата им или въобще не е била осъществена, или е била осъществена само формално; и че повече от очевидна и на пръв поглед странна е диспропорционалността на третирането както от българските власти, така и от политиците и властите на вашите държави на българските медици в Либия - от една страна, и на всичките останали българи - от друга страна;

Обръщам се към Вас, Ваши Превъзходителства, за да Ви попитам: след като Вие, вашите политици и държавници така енергично и пристрастно демонстрирате своя ангажимент към официалната теза на българското правителство, дали по този начин всъщност не изпълнявате някакъв тайно поет от вашите правителства ангажимент към КГБ и нейната днешна посткомунистическа трансформация - Червената мафия?

Питам Ви това, тъй като:

а) въпросните действували в България лаборатории са били част от международната оперативно-експериментална мрежа на КГБ;

б) решението за тяхното създаване и функциониране е било взето от тогавашното най-висше българско комунистическо политическо и държавно ниво;

в) поне на пръв поглед би следвало да изглежда странен фактът, че същото това решение днес се изпълнява и защитава изключително пристрастно и от сегашното най-висше българско политическо и държавно йерархично ниво;

г) още по-странно би следвало да изглежда това, че със защитата на същото това решение и произлезлите от неговото изпълнение престъпни последици са се заели и лицата от най-висшето йерархично ниво на сегашните европейски държави;

д) в духа на същото ментално направление би следвало да бъде прецизно обмислено и анализирано предположението, че на същото ниво е било взето и евентуалното решение за извършването на такава експериментална дейност и в Либия;

е) при това специално внимание заслужават фактите, свързани с ангажимента на генерала от КГБ и шеф на руското разузнаване, както и Министър на външните работи и Министър-Председател Евгени Примаков, благодарение на когото либийският лидер Моамар Кадафи и неговото правосъдие бяха шантажирани и мотивирани да се откажат от първоначалното обвинение;

ж) и накрая заслужава внимание и отнасящият се към т. нар. “камуфлажна гарнитура” факт, че традиционно раболепното и агентурно преданото на комунистическите тайните служби и на тяхното сегашно мафиотско трансформиране българско академично общество възнагради Евгени Примаков, като го удостои с почетното звание “Доктор хонорис кауза на Софийския университет” уж заради някаква си книга, а всъщност заради заслугите му на политически шантажьор.

VІ.

Обръщам се към Вас, за да ви кажа, че поне в моите очи има изключително важно значение фактът, че само четири месеци, след като в българското посолство в Триполи е бил получен първият сигнал за арестуването на 23-те български медицински лица, в Министерството на външните работи на България е бил утвърден специален План за защита на интересите на задържаните, била е създадена специална Междуведомствена работна група на експертно равнище, и почти веднага след това за Триполи е заминал новоназначеният български посланик, който още при връчването на акредитивните си писма изрично е предявил искания, чрез които недвусмислено е дал да се разбере, че неговата акредитация е ad hoc, т. е. специално във връзка с обезпечаването на защитата на арестуваните български медици. И че оттогава до днес българското Правителство не е дало никакъв отговор на въпросите: “Колко и кои са досегашните случаи, при които българското правителство е отнемало досегашна и е извършвало нова димпоматическа акредитация поради необходимостта от защита на арестувани някъде по света българи?”; и „Дали този факт не е недвусмислено доказателство, че дейността на арестуваните е била по някакъв начин свързана с някаква тайна дейност на правителството (и на неговите господари от Червената мафия)?”.

VІІ.

Обръщам се към вас: първо, за да ви припомня, че през февруари 2000 г. всички български медии излязоха с тезата, че “Либийската бесилка е обединила българската нация”, че “няма човек в България, който да не съчувства дълбоко на обвинените в СПИН-аферата медици”, и че “за първи път през последните десет години политиците забравиха междупартийните си разпри и обединиха силите си в търсенето на рационални дипломатически решения за спасяването на шестимата българи”; второ, че най-странното при това събитие бе фактът, че както по времето на класическия комунизъм, така и сега, никой от политиците, държавниците и журналистите, не зададе въпроса: “А ако наистина са виновни за заразяването със СПИН на 393 деца?”; а всички категорично заявиха пред света, че нашите граждани са невинни; при това всички бяха направили тези си изявления преди и без въобще да се запознаят с обвинителния акт и с материалите от следствието; и трето, никой никога не зададе въпроса: “Ами ако 393 български деца бяха заразени със СПИН и в това бяха заподозрени либийски медици, нямаше ли и ние да искаме най-тежките наказания за тях?”.

VІІІ.

Обръщам се към вас, за да обърна вашето внимание върху пределно очевидното и красноречиво обстоятелство, че след арестуването на българите в Либия както всички български политици от всички партии, така и всички медии в продължение на много години неизменно се стараеха да показват или дори да демонстрират, че всички световни политици и общественици са категорично убедени в невинността на българите и правят всичко, което е по силите им, за да въздействуват върху либийските власт и правосъдие. Тази позиция, разбира се, е не само естествен рефлекс от пропагандния арсенал на класическото социалистическо време, но разкрива и нещо твърде същественоче всичките тези ненормално много на брой и изключително различни по своите официални програми български партии, политици и общественици така, както и по времето на класическия източен социализъм, имат един и същ господар, който им пише театралните сценарии както за демонстрация на ежби и противоречия, така и за изяви на единомислие и единство.

Изключително съществени в случая са и още две обстоятелства: че българската държава никога не представи пред българската общественост мотивите на нито една от присъдите и решенията, произнесени в различните инстанции на либийския съд; и освен това никога не позволи на никого да акцентира върху представляващия специален интерес факт, че докато през последните две десетилетия българското правосъдие твърдо приема, че паричният възмездителен еквивалент на един човешки живот е максимум 5000 (пет хиляди) долари, то според либийското правосъдие този еквивалент е минимум 1000000 (един милион) долари.

Държа специално да обърна вашето внимание върху фарса с издигането на българските медици за кандидати за европейски депутати. Ако не беше водевилна, би могло да се каже, че по замисъл тази идея е благородна. Работата, обаче, е в това, че предварително бе много добре известно, че дори и да се стигне до тяхно избиране, България ще се легитимира пред ЕС и пред света като напълно оперетна демокрация поради две основни съображения: преди всичко, защото главният или дори единственият официален аргумент на Либия гласи, че „независимият от властта съд ги е признал за виновни”, и този аргумент въобще не може да бъде преодолян чрез никакъв депутатски имунитет, тъй като включително и един последващ осъждането евродепутатски имунитет въобще не обвързва Либия, а пред света подобна хипотеза на опити за заобикаляне на независимостта на съда ще изглежда като абсолютно перверзна ориенталска хитрост; и на второ место, защото издигането и избирането на медицинските сестри за евродепутати носи в себе си няколко изключително ясни демаскиращи послания относно характера на българския политически живот, най-съществените от които са: че е все едно кой ще бъде избран, тъй като и без това досега е показано, че политическото представителство, квалификацията на кандидатите и бъдещата им работа нямат никакво значение; че демокрацията, политиката и общественият живот са пълни абстракции, а правилата и редът са абсолютна бутафория.

Пак по същото време цялата обществена и държавна машина започна да демонстрира едно изключително единодушие по либийския казус, като предприе акция на тотална пропагандна демонстрация на безрезервна съпричастност с осъдените, и абсолютно немотивирано непризнаване на решението на либийския съд, като всичкото това бе включено под мотото „Не сте сами!”, и всеки, който се опитва да се измъкне от директно и нагло отправеното към него искане за демонстративно участие в тази акция, бива подложен на остракиращ психически натиск.

В крайна сметка, обаче, тази кампания:

Първо, разкри, че въобще не се интересува от силата на правото, а се стреми да наложи правото на силата, като се изтъкваше не аргументът, че медицинските сестри са невинни, а аргументът, че са наши, български граждани; и така, под демонстративната националистическа обвивка на аргументацията тя се саморазкри като имплицитно нетолерантна и расистка; защото всеки разумен обикновен човек би следвало да се опита да се самопостави на мястото и на другата страна, колкото и тя да му е чужда и далечна;

Второ, разкри специфично комунистическия напълно недостоен чисто битов морал и подход към всичко, включително и към този съдебен процес; съгласно който морал всичко може и трябва да бъде решавано с политическо решение отгоре, а не като логичен завършек на независим съдебен процес, в основата на който стои въпросът за вината и невинността;

Трето, разкри, че самият този подход на превръщане на правото в заложник на политиката всъщност демонстрира, че България прави точно същото, в което обвинява либийската страна; защото българската проблема в Либия, разбира се, съвсем не е двустранна, и поради това следва да се разглежда в глобален контекст, при който да се има предвид, че ако Либия действително е била жертва на скалъпен европейски процес срещу неин гражданин в процеса „Локърби”, то напълно логично е сега тя да се старае да използува шанса да действува така, както Западът е действувал срещу нея;

Четвърто, че каузата за освобождаване на българските медици би имала някаква обществена тежест, само ако в България преди това или поне успоредно с това се е било оформило гражданско обществено мнение с достатъчна тежест, което да е годно ефективно да се противопоставя както на тотално обслужващата Червената мафия българска съдебна система, така и на издевателствата и несправедливостите, протичащи както в целия, така и в ислямския, свят;

Пето, че в България тотално подчинените на Мафията официална държавна власт и медии категорично не позволяват на никого да поставя въпроса: „Вярваме ли в невинността на медиците и необходимо ли ни е да вярваме?”, а безапелационно издигат тезата, че заразата има естествен произход и е вътрешноболнична инфекция, при което нагло се лъже, че тази теза уж е била поддържана от всички европейски и американски здравни и медицински инстанци; и защото начинът, по който у нас се коментира съдебният процес разкрива, че почти 95% от от българите всъщност не се нуждаят от вяра в невинността на сестрите, че в медиите принципно не се представя и не се обсъжда обвинението с неговите улики и аргументи, а се обсъжда само политическата изгода от освобождаването или съответно осъждането на медиците; защото е очевидно, че всичките действия на българската страна всъщност целят да осуетят присъдата, а не да аргументират невинност, и на практика налагат расистката представа, че животът на нашите струва повече от живота на онези, които според обвинението са техни жервти;

Шесто, че досегашният многогодишен озадачаващ оптимизъм на българските институции относно изхода от съдебния процес се е градил единствено въэрху основата на презумпцията, че той е безвъпросно политически процес в държава с авторитарен режим, и че поради това съдбата на българските медици е в ръцете на полковник Кадафи, а не на съда; и че всъщност българският протестен аргумент, съгласно който либийският съд не е независим, е лицемерен, тъй като от поведението на българскката страна е видно, че тя винаги е разчитала точно на това; и така дълбоката вяра, че както в България, така и в Либия всичко се решава на политическо ниво и по целесъобразност, а не според закона, още в самото начало пренесе спора извън съдебната зала;

Седмо, че българската страна си служи с крайно недопустими методи и средства, и напр. на 8 януари 2007 г. във в-к „Стандарт” бе публикувано интервю на журналиста Георги Готев с международния наблюдател на шотландския съд в Холандия по делото „Локърби” Ханс Кьохлер, при което още в заглавието бе заявено, че интервюираният е бил казал „Сестрите станаха жертва на "Локърби”, и че „Брюксел е гузен и не смее да сключи сделка с Кадафи”; докато веднага след това от медиите стана ясно, че истината е съвсем друга - че такова нещо въобще не е било изричано, а е било казано: „Ако ЕС е готов да каже, че либийският процес е политически, той следва да промени подхода си и към делото „Локърби””. И още нещо: според вестника началните думи на проф. Ханс Кьохлер са: „Като наблюдател на делото „Локърби” твърдя, че то може да бъде наречено съдебно недоносче”, докато истината е, че той е бил използувал израза miscarriage of justice, който буквално означава „съдебна грешка”, а като идиом - по-скоро „аборт, помятане”; също така, когато Г. Готев заявява: „Да, има Върховен съд. Но ние в България загубихме доверие в либийското правосъдие”, г-н Х. Кьохлер отговаря: „А моето разбиране е, че в Либия са загубили доверие в шотландското правосъдие по същия начин. Вижте каква ирония. Имаше толкова много възмутителни нередности и криене на доказателства в шотландското дело”.

ІХ.

Обръщам се към вас, за да обърна вашето внимание върху един изключително показателен факт. Тъй като през януари 2007 г. в България бе в ход процесът на търсене на политическата изкупителна жертва по повод процеса в Либия, след като шефът на Националната разузнавателна служба генерал Кирчо Киров лаконично заяви в медиите, че се изготвя доклад, анализиращ работата на българското разузнаване по либийското дело, вече бившият шеф на Националната разузнавателна служба генерал Димо Гяуров заподозря в тези думи заплаха за себе си и веднага се появи в няколко медии, за да се опита да оневини дейността на ръководеното по онова време от него шпионско ведомство. Във връзка с този именно негов опит „да бяга преди вятъра” (както журналисти определиха неговата разговорливост по случая) той направи обществено достояние няколко изключително важни и значими (поне според мен) факти и обстоятелства.

Преди всичко изведнъж в редакциите на няколко телевизии, радиостанции и вестници се оказаха на разположение копия от множество строго секретни документи, разпространението на които съгласно закона би следвало да бъде преследвано от прокуратурата, която, обаче, бидейки съставена изключително от агенти на тайните служби и на Мафията, чинопоклонно не направи абсолютно нищо.

На второ место стана ясно, че в продължение на 24 дни веднага след арестуването на българските медицински лица резидентът на българското разузнаване в Либия е бил изпратил на своя шеф генерал Димо Гяуров точно 13 (тринадесет) информации, придружени с искания да получи точни указания (инструкции) как той и неговите агенти да продължат да действуват, за да променят ситуацията. Кои и какви са били агентите на този резидент, разбира се, въобще не се споменава, но поне за мен остава като абсолютно несъмнено подозрението, че именно арестуваните са били част от неговия агентурен апарат. Защото, струва ми се, че ако те не са били негови агенти (и не ги е познавал лично!), той въобще не е щял да има мотиви и интерес нито да действува, нито да информира шефа си и да иска от него инструкции относно спасяването на арестуваните; още повече, че точно по същото време в различни точки на света е имало арестувани най-малко 300 (триста) души българи, но не е известно резидентите на българския шпионаж в тези страни да са били ангажирани по същия начин.

На трето место вече е напълно потвърдена отдавна известната информация, че по онова време в Либия са били работели около пет-шест хиляди български граждани, почти всички от които въобще не са били заподозряли каквато и да е било опасност за себе си и не са изявили никакво намерение да прекратят работата си и да напуснат страната.

На четвърто место от думите на генерал Димо Гяуров става ясно, че все пак по онова време вече е било имало „много случаи на съдени от либийските власти българи”, но въобще не е обяснено защо във връзка с тяхното арестуване и съдене българската държавна власт не е била информирала българската общественост и не е била провеждала дори и някаква минимална защитна ангажираност, а точно за тези арестувани българи изведнъж е започнала провеждането на максимална такава.

На пето место във връзка с дейността на специалните служби по случая става ясно (вж. в-к „Политика”, 12-18 януари 2007 г., с. 5), че: а) постъпващата в българското шпионско ведомство подробна информация за развоя на събитията около българските медици започва да се събира в Междуведомствения съвет, ръководен от Министъра на правосъдието; и б) пълна информация по случая започва да получава и шефът на българското контраразузнаване (НСС) генерал Атанас Атанасов, и че „неговите хора започнали да проследяват каналите на резидентурата на Либия в България”, „от които била пласирана всевъзможна информация към медиите”.

Моето категорично мнение във връзка с казуса е, че т. нар. „Либийски случай е бил станал изключително удобен повод за подлагане на строго секретни оперативни разработки на всички трезвомислещи български граждани и най-вече на всички професионално мислещи специалисти от сферата на съдебната медицина и правото, които са проявявали „свободолюбивия каприз” да отказват да мислят в съзвучие с официалната правителствена теза и пропаганда, но са имали гражданската съвет и смелост да откриват очевидните дефекти в позицията на българското правителство, в съответствие с което са заявявали, че „би могло да бъде възможно българските медици наистина да са невинни”, „но че официално застъпваната оневинителна теза на българското правителство е очевидно голословна и дразнещо неубедителна”.

Х.

Обръщам се към вас, за да обърна вашето внимание върху обстоятелството, че веднага след пристигането на българските медицински лица в България Премиерът Сергей Станишев пределно ясно заяви, че „една от реалните и възможни форми за приноса на страната към подпомагане на заразените със СПИН либийски деца” е „евентуалното опрощаване на либийския дълг към България”, който дълг в момента възлиза на около 54 милиони долари, при това, след като от общия дълг вече са били опростени 44 милионидолари.

Обръщам вашето внимание върху този факт, тъй като от него става пределно ясно, че воденото от свои тайни съображения мафиотско българско правителството предоставя сто милиони долари като „хуманитерен жест на загрижесност” за лечението на около четиристотин либийски деца, докато в същото време проявява изключителна свирепост, жестокост и кръвожадност най-малко към двеста хиляди български деца, поставени на ръба на унищожителните за тях мизерия и болести.

ХІ.

Обръщам се към вас, за да обърна вашето внимание върху обстоятелството, че в България в момента има все още живи около 50-60 (петдесет-шестесет) хиляди души българи, които са преминали през комунистическите концентрационни лагери и затвори, и които все още не са получили нито една стотинка обезщетение заради пребиваването им там на напълно невинно основание .

И че на фона на този факт третирането като герои на завърналите се в България затворници на социалистическия либийски режим е най-малкото кощунствено; още повече, че за тях не е съвсем ясно дали наистина са невинни.

30 юли 2007 г. Янко Н. Янков


(Писмото е адресирано до: Hans-Gert Poettering -
Председател на Европарламента, Jose-Manuel Barroso - Председател на Еврокомисията, Franco Frattini - Зам.-председател и Комисар по правосъдие, свободи и сигурност, Olli Rehn - Комисар по разширяването, P. Nikiforos Diamandouros - Европейски омбудсман, Interpol General Secretariat, Георги Първанов - Президент, Сергей Станишев - Министър-председател, Борис Велчев - Главен прокурор; информационни копия са предоставени на всички посланици на държавите, акредитирани в България, както и на български и чуждестранни медии; има номерация LPC-Embassy-23/30.06.2007).


2007-07-27

КНИГИТЕ НА ПРОФ. ЯНКО ЯНКОВ

01. Янков Янко, Прогностика. Теоретико-методологически проблеми. – С., “Янус”, 1993. - 288 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-799-178-7;

Iankov Ianko (Yankov Yanko), Prognostics. Theoretical and Methodological Problems. - Sofia, Ianus Publishing Company, 1993. - 288 pр. (60 x 84/ 16) ISBN 954-799-178-7;

Yankov Yanko, Prognostic. Problèmes théoriques et méthodologiques. – S., “Yanus”, 1993.

Ianko Iankov, Prognostik. Theoretisch-methodologische Probleme, S. Janus, 1993.

------------------------------------------------------------------------------

02. Янков Янко, Документ за самоличност (Политическа документалистика). Том 1. – С., “Янус”, 1994. - 640 с. (70 х 100/ 16) ISBN 954-8550-02-4;

Iankov Ianko (Yankov Yanko), Document for Identity. Political Documentary. Vol. 1. - Sofia, Ianus Publishing Company, 1994. - 640 pp. (70 x 100/ 16) ISBN 954-8550-02-4;

Yankov Yanko, Carte d’identité. Documentalisme politique. Volume 1. – S., “Yanus”, 1994.

Ianko Iankov, Identifikationsdokument. Politische Dokumentalistik. Band 1. S. Janus, 1994.

------------------------------------------------------------------------------

03. Янков Янко, Документ за самоличност (Политическа документалистика). Том 2. – С., “Янус”, 1995. - 576 с. (70 х 100/ 16) ISBN 954-8550-04-0;

Iankov Ianko (Yankov Yanko), Document for identity. Political Documentary. Vol. 2. Sofia, Ianus Publishing Company, 1995. - 576 pp. (70 x 100/ 16) ISBN 954-8550-04-0;

Yankov Yanko, Carte d’identité. Documentalisme politique. Volume 2. – S., “Yanus”, 1995.

Ianko Iankov, Identifikationsdokument. Politische Dokumentalistik. Band 2. S. Janus, 1995.

------------------------------------------------------------------------------

04. Янков Янко, Увод в Психологията на правото. – С., “Янус”, 1998. - 322 с. ( 60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-06-7;

Iankov Ianko (Yankov Yanko), Introduction to the Psychology of Law. - Sofia, Ianus Publishing
Company, 1998. - 322 pр. (60 x 84/ 16) ISBN 954-8550-06-7;

Yankov Yanko, Introduction à la Psychologie du droit. – S., “Yanus”, 1998.

Ianko Iankov, Einführung in die Psychologie des Rechtswesens. S. Janus, 1998.

------------------------------------------------------------------------------

05. Янков Янко, Психология на правото. Том 1. – С., “Янус”, 2002. - 517 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-18-0 (Том 1);

Iankov Ianko, Psychology of Law. Vol. 1. Sofia, Ianus Publishing Company, 2002. - 517 pр. (60 x 84/ 16) ISBN 954-8550-18-0 (Vol. 1);

Yankov Yanko, Psychologie du droit. Volume 1. – S., “Yanus”, 2002.

Ianko Iankov, Psychologie des Rechtswesens. S. Janus, Band 2, 2002.

------------------------------------------------------------------------------

06. Янков Янко, Документ за самоличност (Политическа документалистика). Том 3. Българската държава абдикира в полза на Червената мафия. – С., “Янус”, 2002. - 576 с. (70 х 100/ 16) ISBN 954-8550-07-5 (Том 3);

Iankov Ianko, Document for identity. Political Documentary. Vol. 3. Bulgarian State Abdicates in Favour of the Red Mafia. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2002. - 576 рp. (70 x 100/ 16) ISBN 954-8550-07-5 (Vol. 3);

Yankov Yanko, Carte d’identité. Documentalisme politique. Volume 3. L’Etat bulgare abdique en faveur de la mafia rouge. – S., “Yanus”, 2002.

Ianko Iankov, Identifikationsdokument. Politische Dokumentalistik. Band 3. Der bulgarische Staat dankt zu Gunsten der Roten Mafia ab. S. Janus, 2002.

------------------------------------------------------------------------------

07. Янков Янко, Документ за самоличност (Политическа документалистика). Том 4. Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия. – С., “Янус”, 2003. - 568 с. (70 х 100/ 16) ISBN 954-8550-09-1 (Том 4);

Iankov Ianko, Document for identity. Political Documentary. Vol. 4. Who Is the West Defending – Human Rights or Red Mafia. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2003. - 568 pр. (70 x 100/ 16) ISBN 954-8550-09-1 (Vol. 4);

Yankov Yanko, Carte d’identité. Documentalisme politique. Volume 4. Qu’est-ce que defend-il l’Occident – les droits de l’homme ou la mafia rouge ? – S., “Yanus”, 2003.

Ianko Iankov, Identifikationsdokument. Politische Dokumentalistik. Band 4. Wen verteidigt der Westen – die Menschenrechte oder die Rote Mafia. S. Janus, 2003.

------------------------------------------------------------------------------

08. Янков, Янко, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 5. Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия. – С., “Янус”, 2003. - 546 с.( 70 х 100/ 16) ISBN 954-8550-20-2 (Том 5);

Iankov Ianko, Document for identity. Political Documentary. Vol. 5, Who Is the West Defending – Human Rights or Red Mafia. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2003. - 546 pр. (70 x 100/ 16) ISBN 954-8550-20-2 (Vol. 5);

Yankov Yanko, Carte d’identité. Documentalisme politique. Volume 5. Qu’est-ce que defend-il l’Occident – les droits de l’homme ou la mafia rouge ? – S., “Yanus”, 2003.

Ianko Iankov, Identifikationsdokument. Politische Dokumentalistik. Band 5. Wen verteidigt der Westen – die Menschenrechte oder die Rote Mafia. S. Janus, 2003.

------------------------------------------------------------------------------

09. Янков, Янко, Политически и правни учения на Месопотамия. – С., “Янус”, 2004. - 147 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-24-5;

Iankov Ianko, Political and Legal Doctrines of Mesopotamia. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2004. - 147 pр. (60 x 84/ 16); ISBN 954-8550-24-5;

Yankov Yanko, Doctrines politiques et juridiques de la Mésopotamie. – S., “Yanus”, 2004;
Ianko Iankov, Politische und rechtliche Lehren in Messopotamien, S. Janus, 2004.

------------------------------------------------------------------------------

10. Янков Янко, Политически и правни учения на Древен Египет. - София, “Янус”, 2004. - 94 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-25-3;

Iankov Ianko, Political and Legal Doctrines of Ancient Egypt. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2004. - 94 pр. (60 x 84/ 16) ISBN 954-8550-25-3;

Yankov Yanko, Doctrines politiques et juridiques de l’Ancienne Egypte. - Sofia, “Yanus”, 2004.

Ianko Iankov, Politische und rechtliche Lehren im antiken Ägypten, S. Janus, 2004.
Nikolay Mihaylov, Ianko Iankov. BioBibliography, Sofia, 2006,
------------------------------------------------------------------------------

11. Янков Янко, Политически и правни учения на Древен Иран. – С., “Янус”, 2004. - 98 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-26-1;

Iankov Ianko, Political and Legal Doctrines of Ancient Iran. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2004. - 98 pр., (60 x 84/ 16) ISBN 954-8550-26-1;

Yankov Yanko, Doctrines politiques et juridiques de l’Ancien Iran. – S., “Yanus”, 2004.
Ianko Iankov, Politische und rechtliche Lehren im antiken Iran, S. Janus, 2004.

------------------------------------------------------------------------------

12. Янков Янко, Политически и правни учения на Юдея. – С., “Янус”, 2004. - 126 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-27-х;

Iankov Ianko, Political and Legal Doctrines of Judea. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2004. - 126 pр. (60 x 84/ 16) ISBN 954-8550-27-х;

Yankov Yanko, Doctrines politiques et juridiques de la Judée. – S., “Yanus”, 2004.
Ianko Iankov, Politische und rechtliche Lehren in Judea, S. Janus, 2004.

------------------------------------------------------------------------------

13. Янков Янко, Политически и правни учения на Древен Китай. – С., “Янус”, 2004. - 131 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-28-8;
Iankov Ianko, Political and Legal Doctrines of Ancient China. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2004. - 131 pр. (60 x 84/ 16) ISBN 954-8550-28-8;

Yankov Yanko, Doctrines politiques et juridiques de l’Ancienne Chine. – S., “Yanus”, 2004.

Ianko Iankov, Politische und rechtliche Lehren im antiken China, S. Janus, 2004.

------------------------------------------------------------------------------

14. Янков, Янко, Политически и правни учения на Древна Индия. – С., “Янус”, 2004. - 93 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-29-6;

Iankov Ianko, Political and Legal Doctrines of Ancient India. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2004. - 93 pр. (60 x 84/ 16) ISBN 954-8550-29-6;

Yankov Yanko, Doctrines politiques et juridiques de l’Inde Ancienne. – S., “Yanus”, 2004.

Ianko Iankov, Politische und rechtliche Lehren im antiken Indien, S. Janus, 2004.

------------------------------------------------------------------------------

15. Янков Янко, Азбучни истини (Блясъци на остроумието, номинирани със строг тъмничен затвор). - София, “Янус”, 2004. - 352 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-11-3;

Iankov Ianko, Alphabetical Truths (Sparks of Wit, Nominated by Dungeon). - Sofia, Ianus Publishing Company, 2004. - 352 pр. (60 x 84/ 16) ISBN 954-8550-11-3;

Yankov Yanko, Vérités alphabétiques. (Éclats de l’ingéniosité, nominés avec la prison sévère). - Sofia, “Yanus”, 2004.

Ianko Iankov, Alphabetische Wahrheiten (Funken des Scharfsinns, nominiert für strenge Strafhaft). Sofia, Janus, 2004.

------------------------------------------------------------------------------

16. Янков Янко, Евтаназията (Танатологически аспекти). – С., “Янус”, 2004. - 75 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-32-6;

Iankov Ianko, The Euthanasia (Thanatological Aspects). - Sofia, Ianus Publishing Company, 2004. - 75 pр. (60 x 84/ 16) ISBN 954-8550-32-6;

Yankov Yanko, L’Euthanasie (Aspects thanatologiques). – S., “Yanus”, 2004.
Ianko Iankov, Die Euthanasie (Thanatologische Aspekte), S. Janus, 2004.

------------------------------------------------------------------------------

17. Янков Янко, Смъртното наказание (Танатологически аспекти). – С., “Янус”, 2004. - 134 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-15-6;

Iankov Ianko, The Death Penalty (Thanatological Aspects). - Sofia, Ianus Publishing Company, 2004. -134 pр. (60 x 84/ 16) ISBN 954-8550-15-6;

Yankov Yanko, La peine de mort (Aspects thanatologiques). – S., “Yanus”, 2004.

Ianko Iankov, Die Todesstrafe (Thanatologische Aspekte), S. Janus, 2004.

------------------------------------------------------------------------------

18. Янков Янко, Въведение в Танатологията (Феноменология на живота и смъртта). – С., “Янус”, 2004. - 202 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-21-0;

Iankov Ianko, Introduction to Thanatology (Phenomenology of Life and Death). - Sofia, Ianus Publishing Company, 2004. - 202 pр. (60 x 84/ 16) ISBN 954-8550-21-0;

Yankov Yanko, Introduction à la Thanatologie (Phénoménologie de la vie et de la mort). – S., “Yanus”, 2004.

Ianko Iankov, Einführung in die Thanatologie (Phänomenologie von Leben und Tod), S. Janus, 2004.

------------------------------------------------------------------------------

19. Янков Янко, Руският тероризъм. – С., “Янус”, 2004. - 129 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-33-4;

Iankov Ianko, The Russian Terrorism. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2004. - 129 pр. (60 x 84/ 16) ISBN 954-8550-33-4;

Yankov Yanko, Le terrorisme russe. – S., “Yanus”, 2004.

Ianko Iankov, Der russische Terrorismus. S. Janus, 2004.

------------------------------------------------------------------------------

20. Янков Янко, Политически и правни учения на Древна Гърция. – С., “Янус”, 2004. - 532 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-30-х;

Iankov Ianko, Political and Legal Doctrines of Ancient Greece. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2004. - 532 pр. (60 x 84/ 16) ISBN 954-8550-30-х;

Yankov Yanko, Doctrines politiques et juridiques de l’Antique Grèce. – S., “Yanus”, 2004.

Ianko Iankov, Politische und rechtliche Lehren im antiken Griechenland, S. Janus, 2004.

------------------------------------------------------------------------------

21. Янков Янко, Политически и правни учения на Древен Рим. – С., “Янус”, 2004. - 455 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-31-8;

Iankov Ianko, Political and Legal Doctrines of Ancient Rome. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2004. - 455 pр. (60 x 84/ 16) ISBN 954-8550-31-8;

Yankov Yanko, Doctrines politiques et juridiques de l’Antique Rome. – S., “Yanus”, 2004.

Ianko Iankov, Politische und rechtliche Lehren im antiken Rom, S. Janus, 2004.

----------------------------------------------------------------------------

22. Янков Янко, Българският тероризъм. – С., “Янус”, 2004. - 175 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-34-2;

Iankov Ianko, The Bulgarian Terrorism. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2004. - 175 pр. (60 x 84/ 16) ISBN 954-8550-34-2;

Yankov Yanko, Le terrorisme bulgare. – S., “Yanus”, 2004.

Ianko Iankov, Der bulgarische Terrorismus. S. Janus, 2004.

---------------------------------------------------------------------------

23. Янков Янко, Хронология на най-известните терористични актове. – С., “Янус”, 2004. - 149 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-35-0;

Iankov Ianko, Chronology of Most Notorious Terrorist Acts. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2004. - 149 pр. (60 x 84/ 16) ISBN 954-8550-35-0;

Yankov Yanko, Chronologie des plus célèbres actes de terrorisme. – S., “Yanus”, 2004.

Ianko Iankov, Chronologie der berühmtesten Terroranschlägen. S. Janus, 2004.

------------------------------------------------------------------------------

24. Янков Янко, Документ за самоличност (Политическа документалистика). Том 6. Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия. – С., “Янус”, 2005. - 526 с. (70 х 100/ 16) ISBN 954-8550-22-9 (Том 6);

Iankov Ianko, Document for Identity. Political Documentary. Vol. 6. Who Is the West Defending – Human Rights or Red Mafia. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2005. - 526 pр. (70 x 100/ 16) ISBN 954-8550-22-9 (Vol. 6);

Yankov Yanko, Carte d’identité. Documentalisme politique. Volume 6. Qu’est-ce que defend-il l’Occident – les droits de l’homme ou la mafia rouge? – S., “Yanus”, 2005.

Ianko Iankov, Identifikationsdokument. Politische Dokumentalistik. Band 6. Wen verteidigt der Westen – die Menschenrechte oder die Rote Mafia. S. Janus, 2005.

------------------------------------------------------------------------------

25. Янков Янко, Прогностика. Теоретико-методологически проблеми. (Второ, преработено и допълнено издание). – С., “Янус”, 2006. - 443 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-37-7;

Iankov Ianko, Prognostics. Theoretical and Methodological Problems. (Second Edition). - Sofia, Ianus Publishing Company, 2006, 443 pр. (60 x 84/ 16 ) ISBN 954-8550-37-7;

Yankov Yanko, Prognostic. Problèmes théoriques et méthodologiques. (Deuxième édition réélaborée et enrichie). – S., “Yanus”, 2006.

Ianko Iankov, Prognostik. Theoretisch-methodologische Probleme (zweite verarbeitete Auflage), S. Janus, 2006.

------------------------------------------------------------------------------

26. Янков Янко, Убийството (Танатологически аспекти). – С., “Янус”, 2006. - 142 с. (60 х 84/ 16) ISBN-10: 954-8550-54-7; ISBN-13: 978-954-8550-54-3;

Iankov Ianko, The Кilling (Thanatological Aspects). - Sofia, Ianus Publishing Company, 2006. - 142 pр. (60 х 84/ 16) ISBN-10: 954-8550-54-7; ISBN-13: 978-954-8550-54-3;

Yankov Yanko, Le meurtre (Aspects thanatologiques). – S., “Yanus”, 2006.

Ianko Iankov, Der Mord (Thanatologische Aspekte), S. Janus, 2006.

------------------------------------------------------------------------------

27. Янков Янко, Самоубийството (Танатологически аспекти). – С., “Янус”, 2006. - 125 с. (60 х 84/ 16) ISBN-10: 954-8550-53-9; ISBN-13: 978-954-8550-53-6;

Iankov Ianko, The Suicide (Thanatological Aspects). - Sofia, Ianus Publishing Company, 2006. - 125 pр. (60 х 84/ 16) ISBN-10: 954-8550-53-9; ISBN-13: 978-954-8550-53-6;

Yankov Yanko, Le suicide (Aspects thanatologiques). – S., “Yanus”, 2006.
Ianko Iankov, Der Selbstmord (Thanatologische Aspekte), S. Janus, 2006.

------------------------------------------------------------------------------

28. Янков Янко, Политически и правни учения на Средновековния Ориент. – С., “Янус”, 2006. - 149 с. (60 х 84/ 16) ISBN-10: 954-8550-50-4; ISBN-13: 978-954-8550-50-5;

Iankov Ianko, Political and Legal Doctrines of the Medieval Orient. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2006. - 149 pр. (60 х 84/ 16) ISBN-10: 954-8550-50-4; ISBN-13: 978-954-8550-50-5;

Yankov Yanko, Doctrines politiques et juridiques sur l’Orient du Moyen Âge. – S., “Yanus”, 2006;

Ianko Iankov, Politische und rechtliche Lehren im mittelalterlichen Orient, S. Janus, 2006.

------------------------------------------------------------------------------

29. Янков Янко, Политически и правни учения на Византия. – С., “Янус”, 2006. - 165 с. (60 х 84/ 16) ISBN-10: 954-8550-49-0; ISBN-13: 978-954-8550-49-9;

Iankov Ianko, Political and Legal Doctrines of Bizantia. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2006. - 165 pр. (60 х 84/ 16) ISBN-10: 954-8550-49-0; ISBN-13: 978-954-8550-49-9;

Yankov Yanko, Doctrines politiques et juridiques sur la Byzance. – S., “Yanus”, 2006.

Ianko Iankov, Politische und rechtliche Lehren der Byzanz, S. Janus, 2006.

------------------------------------------------------------------------------

30. Янков Янко, Политическите убийства. Книга Първа. Кой уби Володя Наков. (Документалистика). – С., “Янус”, 2006. - 150 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-10-5;

Iankov Ianko, The Political Killings. Book One. Who Killed Volodya Nakov. (Documentary). - Sofia, Ianus Publishing Company, 2006. - 150 pp. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-10-5;

Yankov Yanko, Les meurtres politiques. Livre Premier. Qui a tué Volodya Nakov? (Documentalisme). – S., “Yanus”, 2006.

Ianko Iankov, Die politischen Morde. Band 1. Wer hat Volodia Nakov ermordet. (Dokumentalistik). S. Janus, 2006.

------------------------------------------------------------------------------

31. Янков Янко, Българският тероризъм (Второ преработено и допълнено издание). – С., “Янус”, 2006. - 225 с. (60 х 84/ 16) ISBN-10: 954-8550-51-2; ISBN-13: 978-954-8550-51-2;

Iankov Ianko, The Bulgarian Terrorism (Second Edition) - Sofia, Ianus Publishing Company, 2006. - 225 pp. (60 x 84/ 16) ISBN-10: 954-8550-51-2; ISBN-13:978-954-8550-51-2;

Yankov Yanko, Le terrorisme bulgare. (Deuxième édition réélaborée et enrichie). – S., “Yanus”, 2006.

Ianko Iankov, Der bulgarische Terrorismus (zweite verarbeitete Auflage). S. Janus, 2006.

------------------------------------------------------------------------------

32. Янков Янко, Секретните служби и научните кадри в БАН и СУ (Политическа документалистика. Книга Първа). – С., “Янус”, 2006. - 143 с. (60 х 84/ 16) ISBN-10: 954-8550-48-2; ISBN-13: 978-954-8550-48-2;

Iankov Ianko, The Secret Services and the Scientific Fellows in Bulgarian Academy of Sciences and Sofia University. (Political Documentary. Book One). - Sofia, Ianus Publishing Company, 2006. - 143 pp. (60 х 84/ 16) ISBN-10: 954-8550-48-2; ISBN-13: 978-954-8550-48-2;

Yankov Yanko, Les services secrets et les cadres scientifiques dans l’Académie Bulgare des Sciences et l’Université de Sofia “Sveti Kliment Ohridski” (Documentalisme politique. Livre Premier). – S., “Yanus”, 2006.

Ianko Iankov, Die Geheimdienste und der Wissenschaftskader in der Bulgarischen Akademie der Wissenschaft und in der Sofioter Universität (Politische Dokumentalistik. B. 1). S. Janus, 2006.

------------------------------------------------------------------------------

33. Янков Янко, Политически и правни учения. Основни аспекти на политико-правния генезис. Том 1. Древен Изток. – С., “Янус”, 2006. - 486 с. (70 х 100/ 16) ISBN 954-8550-42-3 (Том 1);

Iankov Ianko, Political and Legal Doctrines. Basic Aspects of Political and Legal Genesis. Vol. 1. The Ancient East, – Sofia, Ianus Publishing Company, 2006. - 486 pp. (70 х 100/ 16) ISBN 954-8550-42-3 (Vol. 1);

Yankov Yanko, Doctrines politiques et juridiques. Aspects principaux de la genèse juridique et politique. Volume 1. L’Antique Orient – S., “Yanus”, 2006.

Ianko Iankov, Politische und rechtliche Lehren. Grundaspekte der politisch-rechtlichen Genesis. Band 1. (Antiker Osten). S. Janus, 2006.

------------------------------------------------------------------------------

34. Янков Янко, Политически и правни учения. Основни аспекти на политико-правния генезис. Том 2. Древна Европа. Гърция. – С., “Янус”, 2006. - 452 с. (70 х 100/ 16) ; ISBN 954-8550-43-1 (Том 2);

Iankov Ianko, Political and Legal Doctrines. Basic Aspects of Political and Legal Genesis. Vol. 2. Ancient Europe. Grece. – Sofia, Ianus Publishing Company, 2006. - 452 pp. (70 х 100/ 16) ISBN 954-8550-42-3 (Vol. 2);

Yankov Yanko, Doctrines politiques et juridiques. Aspects principaux de la genèse juridique et politique. Volume 2. L’Europe Ancienne. Grèce. – S., “Yanus”, 2006.

Ianko Iankov, Politische und rechtliche Lehren. Grundaspekte der politisch-rechtlichen Genesis. Band 2. Antikes Europa. Griechenland. - S. Janus, 2006.

------------------------------------------------------------------------------

35. Янков Янко, Политически и правни учения. Основни аспекти на политико-правния генезис. Том 3. Древна Европа. Рим. – С., “Янус”, 2006. - 412 с. (70 х 100/ 16) ISBN 954-8550-44-Х (Том 3);

Iankov Ianko, Political and Legal Doctrines. Basic Aspects of Political and Legal Genesis. Vol. 3. Ancient Europe. Rome. – Sofia, Ianus Publishing Company, 2006. - 412 pp. (70 х 100/ 16) ISBN 954-8550-42-3 (Vol. 3);

Yankov Yanko, Doctrines politiques et juridiques. Aspects principaux de la genèse juridique et politique. Volume 3. L’Europe Ancienne. Rome. – S., “Yanus”, 2006.

Ianko Iankov, Politische und rechtliche Lehren. Grundaspekte der politisch-rechtlichen Genesis. Band 2. Antikes Europa. Rom. - S. Janus, 2006.

------------------------------------------------------------------------------

36. Янков Янко, Българският тероризъм (Трето преработено и допълнено издание). – София., Издателска къща “Огледало”, 2006. - 222 с. Формат 60 х 84/16);

Iankov Ianko, The Bulgarian Terrorism (Thrid Edition). - Sofia, Mirror Publishing Company, 2006. - 222 pp. (60 x 84/ 16);

Yankov Yanko, Le terrorisme bulgare (Troisieme édition réélaborée et enrichie). – Sofia, “Miroir”, 2006.

Ianko Iankov, Der bulgarische Terrorismus (Dritte verarbeitete Auflage). - Sofia, Spiegel, 2006.

------------------------------------------------------------------------------

37. Янков Янко, Танатология. Наука за хуманизиране на живота чрез демистификация на смъртта. - С., "Янус", 2007. - 752 с. (70x100/16) ISBN 954-8550-36-9 ISBN 978-954-8550-36-9;

Iankov Ianko, Thanatology. A Science for Humanization of Life through Demystification of Death. - Sofia, Ianus, 2007. - 752 p. (70x100/16) ISBN 954-8550-36-9 ISBN 978-954-8550-36-9;

Yankov Yanko, Thanatologie. La science d’humanisation de la vie à travers la démystification de la mort;

Ianko Iankov, Thanatologie. Eine Wissenschaft für das Humaniseren des Lebens durch Demystifizieren des Todes.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

38. Янков Янко, Политическите убийства. Том 2. Кой ми попречи да убия вицепрезидента Ярослав Радев и експремиера Андрей Луканов (Документалистика). - С., "Янус", 2007. -158 с. (60х84/16) ISBN 954-8550-12-1 (Кн. 2) ISBN 978-954-8550-12-3];

Iankov Ianko, The Political Killings. Who Prevented Me from Killing the Vice President Yaroslav Radev and the Ex-Prime Minister Andrey Lukanov (Documentary). - Sofia, Ianus, 2007. - 158 p. (60х84/16) ISBN 954-8550-12-1 (Кн. 2) ISBN 978-954-8550-12-3];

Yankov Yanko, Les meurtres politiques. T. 2. Qui m’a empêché d’assassiner le vice-président Yaroslav Radev et l’ex premier-ministre Andrey Lukanov? (Documentalisme);

Ianko Iankov, Die politischen Morde. Band 2. Wer hat mich gehindert, Jaroslav Radev und den Ex-Ministerpräsidenten Andrei Lukanov zu ermorden (Dokumentalistik).

-------------------------------------------------------------------------------------------------

39. Янков Янко, Кутията на Пандора. Една калейдоскопична визия върху тероризма. - С., "Янус", 2007. - 630 с. (70х100/16) ISBN 954-8550-16-4 ISBN 978-954-8550-16-1;

Iankov Ianko, The Pandora’s Box (A Kaleidoscopic Vision on Terrorism. - Sofia, Ianus Publishing Company, 2007. - 630 p. (70х100/16) ISBN 954-8550-16-4 ISBN 978-954-8550-16-1;

Yankov Yanko, La Boîte de Pandore (Une vision kaléidoscopique sur le terrorisme);

Ianko Iankov, Der Pandora Kasten. Eine kaleidoskopische Vision über Terrorismus.


====================================================================


Знаейки това, което вече е готово, и като имам представа за онова, по което работата продължава, предполагам, че предстои скорото издаване и на следните книги (при наличие на необходимите финансови ресурси):

Knowing what is completed and having an idea for what is in development, I suppose that in the near future the following books will be published (if financial sources are available):

Sachant ce qui est déjà prêt et les themes, sur lesquels le travail continue, je suppose, que l’édition des livres suivants est imminente (si l’on dispose des ressources financières nécessaires):

In Kenntnis von den schon fertigen Bücher und der fortschreitenden Arbeit vermute ich die baldige Herausgabe (bei vorhandenen Finanzressourcen) von:


40. Янков Янко, Политическите убийства. Том 3. Кой уби брат ми Камен Янков (Документалистика);

Iankov Ianko, The Political Killings. Vol. 3. Who Killed My Brother Kamen Iankov
(Documentary);

Yankov Yanko, Les meurtres politiques. T. 3. Qui a tué mon frère Kamen Yankov? (Documentalisme);

Ianko Iankov, Die politischen Morde. Band 2. Wer hat meinen Bruder Kamen Iankov ermordet. (Dokumentalistik).


41. Янков Янко, Зеленото чудовище от Държавна сигурност: Фантом или реалност е българският медикаментозен тероризъм (Документалистика);

Iankov Ianko, The Green Monster from the State Security: Phantom or Reality Is the Bulgarian Medical Terrorism (Documentary);

Yankov Yanko, Le monstre vert de la Sécurité d’Etat: Le terrorisme médicamental bulgare - fantôme ou réalité? (Documentalisme).

Ianko Iankov, Das grüne Ungeheuer von der Staatssicherheit: Ist der bulgarische medikamentöse Terrorismus ein Phantom oder eine Realität (Dokumentalistik).

-------------------------------------------------------------------------------------------------

42. Янков Янко, Документ за самоличност (Политическа документалистика). Том 7. Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия;

Iankov Ianko, Document for identity. Political Documentary. Vol. 7. Who Is the West Defending – Human Rights or Red Mafia;

Yankov Yanko, Carte d’identité. Documentalisme politique. Volume 7. Qu’est-ce que defend-il l’Occident – les droits de l’homme ou la mafia rouge?.

Ianko Iankov, Identifikationsdokument. Politische Dokumentalistik. Band 7. Wen verteidigt der Westen – die Menschenrechte oder die Rote Mafia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

43. Янков Янко, Документ за самоличност (Политическа документалистика). Том 8. Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия;

Iankov Ianko, Document for identity. Political Documentary. Vol. 8. Who Is the West Defending – Human Rights or Red Mafia;

Yankov Yanko, Carte d’identité. Documentalisme politique. Volume 8. Qu’est-ce que defend-il l’Occident – les droits de l’homme ou la mafia rouge?.

Ianko Iankov, Identifikationsdokument. Politische Dokumentalistik. Band 8. Wen verteidigt der Westen – die Menschenrechte oder die Rote Mafia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

44. Янков Янко, Българският манталитет и неговите политически измерения;

Iankov Ianko, The Bulgarian Mentality and Its Political Dimensions;

Yankov Yanko, La mentalité des bulgares et ses dimensions politiques;

Ianko Iankov, Die bulgarische Mentalität und ihre politische Ausmasse

-------------------------------------------------------------------------------------------------

45. Янков Янко, Легитимните основи на политическата власт в България;

Iankov Ianko, The Legitimate Bases of Political Power in Bulgaria;

Yankov Yanko, Les fondements légitimes du pouvoir politique en Bulgarie;

Ianko Iankov, Die legitimen Grundlagen der politischen Macht in Bulgarien.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

46. Янков Янко, Червената мафия (Политологичен анализ на посткомунистическата престъпност);

Iankov Ianko, The Red Mafia (Politological Analysis of Postcommunist Criminality);

Yankov Yanko, La mafia rouge (Analyse politologique de la criminalité post-communiste);

Ianko Iankov, Die rote Mafia (Politologische Analyse der postkommunistischen Kriminalität).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

47. Янков Янко, Социално-политическият преход;

Iankov Ianko, The Socio-Political Transition;

Yankov Yanko, Le passage socio-politique;

Ianko Iankov, Der wirtschafts-politische Übergang.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

48. Янков Янко, Пътят към Европа (България в полето на ценностните периферии и геополитическите стратегии);

Iankov Ianko, The Way to Europe (Bulgaria in the Field of the Value’s Peripherals and Geopolitical Strategies);

Yankov Yanko, Le chemin vers l’Europe (La Bulgarie dans le champ des périphéries de valeurs et des stratégies géopolitiques);

Ianko Iankov, Der Weg nach Europa (Bulgarien im Feld der Randwerten und der geopolitischen Strategien).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

49. Янков Янко, Политическата митология;

Iankov Ianko, The Political Mythology;

Yankov Yanko, Mythologie politique;

Ianko Iankov, Die politische Mythologie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

50. Янков, Янко, Психология на политиката;

Iankov Ianko, Psychology of Politics;

Yankov Yanko, Psychologie de la politique;

Ianko Iankov, Psychologie der Politik.51. Янков Янко, Политическият медикализъм (Болестта в полето на политическата власт);

Iankov, Ianko, The Political Medicalism. (The Illness in the Field of the Political Power);

Yankov Yanko, Le médicalisme politique (La maladie dans le champ du pouvoir politique);

Ianko Iankov, Der politische Medikalismus (Die Krankheit im Feld der politischen Macht).

======================================================================

Професор Янко Николов Янков-Вельовски работи усилено върху още редица заглавия, които не посочвам в тази справка. Липсата на финансова обезпеченост на бита му го принуждава да отлага окончателното довършване на изключително ценни изследвания, които - убеден съм - ще останат като жалони за бъдещите изследователи на политическите и правни учения.

Аз се постарах с този неизчерпателен опис на книжовното творчество на проф. Янко Н. Янков - Вельовски да помогна на този изключителен човек, учен и политик.

Вярвам че и ти, който четеш тези редове, можеш да помогнеш според силите си на това благородно дело.

БЪЛГАРИЯ, гр. София, 27 юли 2007 г. Николай В. Михайлов / nik41@mail.bg

НАУКАТА - ГОЛЯМАТА ЛЮБОВ НА ПРОФ. ЯНКО ЯНКОВ

2005 г.


До Негово Превъзходителство

г-н Осама Мохамед Тауфик

Посолство на Арабска република Египет

ул. “6 септември” № 5

София 1000

Ваше Превъзходителство,

Като Ви пожелавам крепко здраве и успешен дипломатически мандат, моля да приемете неотдавна излязлата от печат моя книга, озаглавена “Политически и правни учения на Древен Египет”.

14 март 2005 г. Янко Н. Янков


Негово Превъзходителство

г-н Ферейдун Хагбин

Посолство на Ислямска република Иран

бул. “Васил Левски” № 77

София 1504

Ваше Превъзходителство,

Като Ви пожелавам крепко здраве и успешен дипломатически мандат, моля да приемете неотдавна излязлата от печат моя книга, озаглавена “Политически и правни учения на Древен Иран”.

14 март 2005 г. Янко Н. Янков


Негово Превъзходителство

г-н Хайдар Шиа Гбиш ал-Барак

Посолство (Бюро за дипломатическа връзка)

на република Ирак

ул. “Антон Чехов” № 21

София 1113

Ваше Превъзходителство,

Като Ви пожелавам крепко здраве и успешен дипломатически мандат, моля да приемете неотдавна излязлата от печат моя книга, озаглавена “Политически и правни учения на Месопотамия”.

14 март 2005 г. Янко Н. Янков


Негово Превъзходителство

г-н Авраам Шарон

Посолство на Израел

бул. “България” № 1,

(Административна сграда на НДК, етаж 7)

София 1463

Ваше Превъзходителство,

Като Ви пожелавам крепко здраве и успешен дипломатически мандат, моля да приемете неотдавна излязлата от печат моя книга, озаглавена “Политически и правни учения на Юдея”.

14 март 2005 г. Янко Н. Янков


Негово Превъзходителство

г-н Сие Ханшън

Посолство на

Китайската народна Република

ул. “Александър фон Хумболт” № 7

София 1000

Ваше Превъзходителство,

Като Ви пожелавам крепко здраве и успешен дипломатически мандат, моля да приемете неотдавна излязлата от печат моя книга, озаглавена “Политически и правни учения на Древен Китай”.

14 март 2005 г. Янко Н. Янков


Негово Превъзходителство

г-н Динкар Кулар

Посолство на република Индия

бул. “Патриарх Евтимий” № 31

София 1000

Ваше Превъзходителство,

Като Ви пожелавам крепко здраве и успешен дипломатически мандат, моля да приемете неотдавна излязлата от печат моя книга, озаглавена “Политически и правни учения на Древна Индия”.

14 март 2005 г. Янко Н. Янков


[Публикувано на стр. 487-489 от книгата на проф. Янко Янков ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ (Политическа документалистика). Том 6. Кого защитава Западът - Човешките права или Червената мафия. - С., "Янус", 2005. - 526 с.].