2018-10-31

(31 Октомври 2018 г.), Трети (3-ри) СПЕЦИАЛЕН Меморандум,


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателската работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимният статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.com
=========================================================

31 Октомври 2018 г.

Трети (3-ри) СПЕЦИАЛЕН Меморандум

            До (01) Председателя на Народното събрание;  

            До (02) Президента на България; 

            До (03) Министър-Председателя (Премиера) на България;

            До (04) Министъра на вътрешните работи;

            До (05) Главния прокурор;

            До (06) Негово Превъзходителство посланика на Руската федерация, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (07) Негово Превъзходителство посланика на САЩ, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (08) Негово Превъзходителство Ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България, екзекутивен и екзекуционен гарант на престъпната компрадорска камарила на българската държавна власт;

            До (09) Негово Превъзходителство посланика на Австрия, дипломатически представител на държавата, поела и упражнаваща ротационното Председателство на Съвета на Европейския Съюз

            До (10) Всичките, вече традиционно информирвани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии, НА ТЕХНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ АДРЕСИ;

            До (11) Всичките както Свободни, така и зависими от престъпната олигархична хунта български медии, НА ТЕХНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ АДРЕСИ.

 

 

І.

   На този МАСКАРАДЕН ден, Хелоуин“, 31 Октомври 1989 г.,

            след 3-годишно интерниране (заточение в родното ми село и в концлагера в химическите заводи в град Девня)

            и след кошмарно при специален строг режим 6-годишно затворничество,

            Червените Чудовища ме преместиха от Съветско-Българския Софийски Централен затвор

            в Съветско-Руско-Американския Концлагер България, саркастично-евфемистично наречен Свободна и Демократична България,

            в който пребивавам и днес.

 

            През всичките тези, ВЕЧЕ ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ, по абсолютно категоричен начин съм констатирал, че

            престъпните изверги на престъпния регионално-интернационален  колониален Съветско-Български комунистически режим

            действуваха като ЧАВДАРСКО-ПИОНЕРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ и провеждаха  първоначално интензивен, а впоследствие умерен СЕЛЕКТИВЕН ГЕНОЦИД върху няколко стотици хиляди или няколко процента от българското население;

 

            докато след ЕСЕНТА на същата 1989 г.,

            АБСОЛЮТНО СЪЩИТЕ БОЙНИ КАДРИ НА СЪВЕТСКАТА КГБ И НА БЪЛГАРСКАТА ДС,

            институционализирани вече като ПРЕСТЪПНИ БОЙНИ КАДРИ НА ТРАНСНАЦИОНАЛНИЯ ГЛОБАЛИСТИЧЕН КОЛОНИАЛНО-КОМПРАДОРСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ

            на специалните служби на престъпния

            СЪВЕТСКО-РУСКО-АМЕРИКАНСКИ ОЛИГАРХИЧНО-МАФИОТСКИ КОНГЛОМЕРАТ НА ФЕДЕРАЛНИЯ РЕЗЕРВ И ЦРУ,

            са действували и продължават да действуват като ПРЕСТЪПНИ ЧУДОВИЩА, упражняващи ТОТАЛЕН ГЕНОЦИД върху минимум 90% (деветдесет процента) от българското население.

- - - - - - -

            Предварително акуратно припомням на тук визираното официално високо институционално държавно-властническо лице, че

            Правото е един от стълбовете, върху които се крепи ВСЯКО ОБЩЕСТВО и в частност КАКТО ВСЯКА ДЪРЖАВА, ТАКА И МЕЖДУДЪРЖАВНАТА (МЕЖДУНАРОДНАТА) ОБЩНОСТ.

            Неспазването на Правото, независимо от кого – от индивидуални,  частни или корпоративно-институционални субекти (парламенти, правителства, дипломатически представителства и пр.) – задължително, РАНО ИЛИ КЪСНО, води не само до неминуема наказателна и репараторна отговорност, но и до нравствено заклеймяване.

 

            Творецът ни е заповядал да отстояваме Справедливостта (като тъждествена на Правото) със сила и мъжество.

            Днес, обаче, врагът на Човека ни е отнел Силата, но е неспособен да ни лиши от Куража.

  И ако някои от Вашите предшественици или самите вие сте се надявали, че ще дочакате деня, в който аз ще отстъпя от Правото, просто мисленето Ви е било абсолютно напълно неадекватно!

 

            За пореден път припомням:

            *че още през 70-те години бях предприел моята напълно легитимна „битка“ срещу Червените Чудовища именно за безупречно точно спазване на принципите и нормите на Правото;

            *че през 80-те години бях предприел моите интензивни опити да предизвикам вниманието и ангажираността с (за) тази кауза чрез предоставяне на обемисти официални писмени материали за нарушения на човешките права в България на точно 24 базирани в София дипломатически представителства и 2 информационни агенции и съгласно материалите, съдържащи се в Следствено дело №206 по описа за 1984 г. на Главно следствено управление при Държавна сигурност и Наказателно дело №30-Специален архив по описа за 1984 г. на Наказателното отделение при Софийския градски съд това са: Австрия, Белгия, ВеликобританияБи Би Си), Германия (ФРГ), Германската демократична Република (ГДР), Гърция, Дания, Италия, Испания, Китай (и агенция „Синхуа“), Полша, Португалия, Румъния, САЩ, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Холандия (Нидерландия), Чехословакия, Швейцария, Швеция, Югославия и Япония;

            *че именно заради тази моя „злостно-престъпна винане само лично самият аз, но и всичките мои най-близки хора бяхме подложени на неимоверно жестоки репресивни третирания, в резултат на които повечето скоропостижно починаха и фактически бяха избити от българският клан на съветскта КГБ – Държавна сигурност (ДС);

            *че веднага след излизането ми от 9 (девет)-годишният КОНЦЛАГЕРЕН И ЗАТВОРНИЧЕСКИ АД, фактически броени минути след освобождаването ми, още преди да съм видял и прегърнал последните останали живи, но вече безнадеждно болни и чакащи смъртта си мой най-близки хора,

            аз посетих посолството на САЩ, след което, буквално още на другия ден и следващите дни, посетих още няколко посолства (на Германия, Австрия, Великобритания, Франция, Холандия, Италия),

            и оттогава досега просто не съм спирал да се обръщам

            НЕ САМО КЪМ НЕКОЛОНИАЛНАТА КОМПРАДОРСКА ТУЗЕМНА БЪЛГАРСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ,

            НЕ САМО КЪМ институциите на Втория Съветски Съюз – Европейския Съюз,

            НО И КЪМ държавните институции и най-вече дипломатическите мисии в София на държавите-членки на Европейския Съюз,

            А СЪЩО ТАКА И КЪМ 51 (петдесет и една) базирани в България дипломатически мисии на други държави,

       ЗА ДА НАСТОЯВАМ ЗА ПЪЛНО СПАЗВАНЕ

       НА ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА ПРАВОТО

       и за налагане на наказателна и репараторна отговорност на всички негови нарушители.

 

 

ІІ.

            Предварително акуратно уведомявам тук визираните официални високо институционално държавно-властнически лица, че

            систематичен, все още работно непълен списък на 1962 (хиляда деветстотин и шейсет и два) казуси, официално е предоставен (регистриран) от мен в офисите на

            ÞПрезидента на България,

            ÞГлавния Прокурор, и

            Þт. нар. (титулуваните) Главни Надзиратели на Съветско-Руско-Американския концлагер България - посланиците на Руската Федерация и на САЩ, от които съм поискал да получа техното съдействие да регистрирам в Русия и в САЩ т. нар. „Правозащитно фондационно бюро Истина, Справедливост и Правосъдие”, чрез което да мога да предоставя на Правосъдието в РФ и в САЩ

            моите прецизно документирани факти относно голямо множество престъпни дейности, извършени от българските специални служби, българските държавно-мафиотски институции и свързаните с тех индивидуални престъпни лица; относно престъпната дейност на които субекти Правосъдието в България фактически отдавна не съществува, тъй като е „обяздено” и зависимо именно от същите тези престъпни субекти.

- - - - - - -

            Също така акуратно уведомявам, че предстои да бъде осъществено издаването на обемистна документална книга, съдържаща допълнително разширено непълно оформяне на визираният „Списък” приложен съм

    моето обширно официално писмо, адресирано до Президентите на РФ и на САЩ, от които ще поискам

    „да разтурят Концлагер България”

    и да обезпечат функционирането на легитимно Правосъдие на Справедливостта и Правосъобразността.

 

 

ІІІ.

            Също така, акуратно, ПРЕДНАМЕРЕНО и пределно ясно уведомявам, че видно от каталозите на

***Българската национална библиотека, ***библиотеката на Софийския университет, ***националните библиотеки на множество европейски държави, ***конгресната библиотека на САЩ, ***библиотеките на няколко университети в САЩ,

***wikipedia.org/ и ***моят личен сайтв качеството ми на експертен научен академичен изследовател и университетски преподавател

съм автор на 78 (седемдесет и осем)

строго научни и документални книги;

         При което, в частност, В КОНТЕКСТА НА СПЕЦИФИЧНАТА СЪЩНОСТ НА ТУК ВИЗИРАНИЯТ КОНКРЕТЕН КАЗУС  

относно:

         Първо: извършените от специалните служби на правителствено-мафиотската хунта през Ноември 2017 г. и през Август 2018 г. камуфлирани (прикрити, ЗАМАСКИРАНИ) като битов инцидент с електрическата инсталация в необитаемия наследствен апартамент в Габрово

два опити за убийство

на съпругата ми и на дъщерята ни;

         Второ: извършената лично от Главният секретар на МВР Младен Маринов и от Министъра на МВР Младен Маринов СИСТЕМАТИЧНА престъпна дейност по обезпечаване на безотговорност

         КАКТО за престъпните дейци в Габрово

         ТАКА и за престъпните дейци от тук визираната легендирана като „куриерска” специализирана фирма на МВР за секретни поръчения на специалните служби,

         ТАКА и за престъпната дейност на един офицер и трима полицаи от Четвърто РПУ, извършена на 10.10.2018 г. по повод и във връзка с моето абсолютно легитимно искане при посещението ми във въпросната фирма на МВР; 

 

СПЕЦИАЛНО СЕ ПОЗОВАВАМ

НА МОЯТА СПЕЦИАЛИЗИРАНА

НАУЧНА ЕКСПЕРТНА КОМПЕТЕНТНОСТ

ПРОЯВЕНА В АВТОРСТВОТО МИ НА ТУК ПОСОЧЕНИТЕ СТРОГО СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КНИГИ:

            01. Янко Янков, Прогностика. Теоретико-методологически проблеми, С., „Янус”, 1993, 288 с. ISBN 954-799-178-7, формат 60 х 90 х 16;

            04. Янко Янков, Увод в Психологията на правото, С., „Янус”, 1998, 322 с. ISBN 954-8550-06-7, формат 60 х 84 х 16);

            05. Янко Янков, Психология на правото, Том 1, С., Янус”, 2002, 517 с. ISBN 954-8550-18-0 (Том 1), формат 60 х 84 х 16];

            17. Янко Янков, Смъртното наказание. Танатологически аспекти, С., „Янус”,  2004, 134 с. ISBN 954-8550-15-6, формат 60 х 84 х 16;

            19. Янко Янков, Руският тероризъм, С., „Янус”, 2004, 130 с. ISBN 954-8550-33-4, формат 60 х 84 х 16;

            22. Янко Янков, Българският тероризъм, С., „Янус”, 2004, 176 с. ISBN 954-8550-34-2, формат 60 х 84 х 16;

            23. Янко Янков, Хронология на най-известните терористични актове, С.,   Янус”, 2004, 150 с. ISBN 954-8550-35-0, формат 60 х 84 х 16;

            25. Янко Янков, Прогностика. Теоретико-методологически проблеми. (Второ, преработено и допълнено издание), С., „Янус”, 2006, 444 с. ISBN 954-8550-37-7, формат 60 х 84 х 16;

            26. Янко Янков,  Убийството. Танатологически аспекти, С., „Янус”, 2006, 142 с. ISBN-10: 954-8550-54-7, ISBN-13: 978-954-8550-54-3, формат 60 х 84 х 16;

            27. Янко Янков, Самоубийството (Танатологически аспекти), С., „Янус”, 2006, 125 с. ISBN-10: 954-8550-53-9, ISBN-13: 978-954-8550-53-6, формат 60 х 84 х 16;

            30. Янко Янков, Политическите убийства, Книга І. Кой уби Володя Наков, С., „Янус”, 2006, 150 с. ISBN-10: 954-8550-10-5, формат 60 х 84 х 16;

            31. Янков, Я., Българският тероризъм. (Второ, преработено и допълнено издание), С., „Янус”, 2006, 226 с. ISBN-10: 954-8550-51-2, ISBN-13: 978-954-8550-51-2, формат 60 х 84 х 16;

            32. Янков, Я., Секретните служби и научните кадри в БАН и СУ. (Политическа документалистика). Книга Първа, С., „Янус”, 2006, 144 с. ISBN-10: 954-8550-48-2, ISBN-13: 978-954-8550-48-2, формат 60 х 84 х 16;

            36. Янко Янков, Българският тероризъм. (Трето, преработено и допълнено издание), С., „Огледало”, 2006, 222 с.;

            37. Янко Янков, Политическите убийства. Книга IІ. Кой ми попречи да убия вицепрезидента Ярослав Радев и експремиера Андрей Луканов, С., „Янус”, 2007, 156 с. ISBN-10: 954-8550-12-1 (Книга 2), ISBN-13: 978-954-8550-12-3, формат 60 х 84 х 16;

            39. Янко Янков, Кутията на Пандора. Една калейдоскопична визия върху тероризма, С., Янус”, 2007, 630 с. ISBN-10: 954-8550-16-4, ISBN-13: 978-954-8550-16-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            44. Янко Янков, Научни записки и фрагменти. (Параметрите на психотронната власт и на възможностите за защита на човешката същност), С., „Янус”, 2007, 470 с. ISBN 978-954-8550-69-7, формат формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            66. Янко Янков, Елити, секретни служби и тайна власт, С., „Янус”, 300 с. ISBN: 978-954-8550-73-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            69. Янко Янков, Секретните служби и юридическите научни кадри. Биопсихопортрети, С., Янус”, 420 с., ISBN 978-954-8550-98-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            71. Янко Янков, Политическият мениджмънт, С., „Янус”, 350 с., ISBN: 978-954-8550-85-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            75. Янко Янков, Червената мафия. Политологичен анализ на посткомунистическата престъпност, С., Янус”, 230 с. ISBN: 978-954-8550-17-8, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            76. Янко Янков, Зеленото чудовище от Държавна сигурност. Фантом или реалност е българският медикаментозен тероризъм, С., Янус”, 200 с. ISBN: 978-954-8550-56-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            78. Янко Янков, Увод в биопсихографското портретиране, С., „Янус”, 220 с.,  ISBN:978-954-8550-72-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат).

 

 

ІV.

            Тук и сега ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ПРЕДЯВЯВАМ искането за ОФИЦИАЛНО АДЕКВАТНО ЛЕГЕТИМНО РЕАГИРАНЕ по повод и във връзка с

ВЕЧЕ МНОГОКРАТНО И ВСЕ ОЩЕ НЕИЗЧЕРПАТЕЛНО

(поради перманентното възникване на нови факти и основания!!!)

надлежни официални посочвания на

абсолютно безспорни и неоспорени

факти и основания обосноваващи тезата за

ДВА КОНКРЕТНО ПОСОЧЕНИ И ОБОСНОВАНИ

ИЗВЪРШЕНИ ОТ ПРЕСТЪПНИТЕ ДЪРЖАВНИ И МАФИОТСКИ

СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ

И ОБЕЗПЕЧЕНИ ОТ СЛУЖБИТЕ НА МВР

         ***Престъпни влизания в необитаемия наследствен апартамент на съпругата ми в град Габрово;

- - -

         ***Преднамерено оставяне на престъпни веществени ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ (ЗАПЛАШИТЕЛНИ) СЕМАНТИЧНИ ПОСЛАНИЯ;

- - -

         ***Специални (специализирани) посегателства върху електрическата инсталация,  характерът на които е такъв, че ДА БЪДЕ ПРЕДИЗВИКАНО УБИЙСТВО,

         като, обаче, точно този специфичен характер на посегателството впоследствие да може да даде възможност на поръчителите от специалните правителствено-мафиотски служби и на обезпечителите на престъпното секретно оперативно мероприятие от МВР да обосноват легендата (оправдението), че става въпрос за ТРИВИАЛЕН (ОБИКНОВЕН, БАНАЛЕН) БИТОВ СМЪРТОНОСЕН ИНЦИДЕНТ, ЗА КОЙТО СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НЯМАТ НИКАКВО УЧАСТИЕ И НИКАКВА ПРЕСТЪПНА ВИНА .

 

 

V.

            По повод и във връзка с ПЪРВИЯТ така визиран казус, възникнал (констатиран) през Ноември 2017 г. при посещението в апартамента на съпругата ми и на дъщеря ни,

            съпругата ми и аз предприехме официална процедура пред Директора на Областната дирекция и пред Министъра на вътрешните работи с изрично и ясно формулирано и предявено искане за разследване на визираните факти и обстоятелства,

            по повод на които съпругата ми получи две писма, датирани на 06.12.2017 г. и на 12.12.2017 г., съдържанието на които ИМА НЕДВУСМИСЛЕНО И ПРЕДЕЛНО ЯСЕН ПРЕСТЪПНЕ ХАРАКТЕР, тъй като:

 

            НЕ САМО няма абсолютно нищо общо с фактите, обстоятелствата и нашите конкретно и ясно посочени искания за разследване,

            НО И ИМА ХАРАКТЕРА НА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, извършена от служебните лица на полицейската институция, която престъпна дейност ясно е посочена;

 

            КАКТО И ИМА  ХАРАКТЕРА НА ПРЕСТЪПНО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ПРИКРИВАНЕ

            КАКТО НА ПРЕСТЪПНОТО ПОСЕГАТЕЛСТВО ВЪРХУ СУВЕРЕНИТЕТА НА ЖИЛИЩЕТО,

            ТАКА И ПРИКРИВАНЕ НА ОСТАВЕНИТЕ В ЖИЛИЩЕТО НЕСЪМНЕНО МНОГОПОСОЧНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДАЛЕКОБОЙНИ ВЕЩЕСТВЕНИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ (ЗАПЛАШИТЕЛНИ) СЕМАНТИЧНИ ПОСЛАНИЯ,

 

            ТАКА И ИМА ХАРАКТЕРА НА ПРИКРИВАНЕ НА ПРЕСТЪПНИЯ ОПИТ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО УБИЙСТВЕНО ПОСЕГАТЕЛСТВО ВЪРХУ СЪПРУГАТА МИ И НАШАТА ДЪЩЕРЯ ЧРЕЗ ПРЕДНАМЕРЕНО УМИШЛЕНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПОВРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ.

 

            По повод и във връзка с ВТОРИЯТ така визиран казус, възникнал (констатиран) през Август 2018 г. при посещението в апартамента на съпругата ми и на дъщеря ни,

            съпругата ми и аз предприехме официална процедура пред надлежните български държавно-властнически институции

  при което ОТНОВО СЕ СБЛЪСКАХМЕ С ПЛЪТНО ДЕМОСТРАТИВНАТА ИНСТИТУЦИОНАЛНА СЪПРОТИВА СРЕЩУ НАС

  НЕ САМО НА ПОЛИЦЕЙСКАТА ИНСТИТУЦИЯ,

  НО И НА ВСИЧКИТЕ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, които

  чрез абсолютно пълната липса на каквато и да е официална легитимна реакция

  и чрез абсолютно пълното бездействие и мълчание

НИ ДАДОХА ПРЕДЕЛНО ЯСНИЯТ КОНКЛУДЕНТЕН ОТГОВОР,

  че правителствено-мафиотската хунта цели да постигне на първо време нашето сплашване, предупреждение И ПРИНУЖДЕНИЕ ДА СЕ ПРИМИРИМ

  И ДА СЕ ОТКАЖЕМ ДА НАСТОЯВАМЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ

  И ЗА ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

  ОТ ПРЕСТЪПНИТЕ ЛИЦА И ТЕХНИТЕ ПОРЪЧИТЕЛИ,

  за да може след това

  ПО ТРАДИЦИОННИТЕ СЦАНАРИИ НА ОТДЕЛИТЕ ЗА УБИЙСТВА ПРИ ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКАТА ХУНТА

  ДА НИ ИЗБИЕ (УБИЕ) ВСИЧКИТЕ

  И ДА ОБОСНОВЕ УБИЙСТВОТО НИ

ИЛИ КАТО БИТОВИ ИНЦИДЕНТИ

ИЛИ КАТО ИЗВЪРШЕНО ОТ СЛУЧАЙНИ ПРЕСТЪПНИ ЛИЦА, КОИТО ПОСЛЕ

ИЛИ СА СЕ САМОУБИЛИ

ИЛИ СА ПРИЗНАЛИ ВИНАТА

И СА ПОЕЛИ КАТО СВОЕ ДЕЯНИЕ И СВОЯ ОТГОВОРНОСТ

ДЕЯНИЕТО И ОТГОВОРНОСТТА НА ПРЕСТЪПНИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ.

 

 

VІ.

            Тук и сега към тук визираните официални високо институционално държавно-властнически лица предявявам искането за ОФИЦИАЛНО АДЕКВАТНО ЛЕГИТИМНО РЕАГИРАНЕ по повод и във връзка със следните посочени от мен конкретни факти и обстоятелства.

- - - - - - -

            През Ноември 2017 г. при посещението на съпругата ми и на нашата дъщеря в наследствения необитаем апартамент в центъра на град Габрово са попаднали в ситуация, предизвикана от нейзвестно лице (или неизвестни лица), което (които) с престъпен професионализъм е било извършило не само влизане в апартамента, не само своеобразно оставяне на т. нар. „веществени заплашителни семантични послания”, но и посегателства върху електрическата инсталация, характера на което посегателство е бил такъв, че да предизвика убийство, което да бъде легендирано (оправдано, обосновано) като банален битов инцидент.

            По този повод от съпругата ми и от мен е предприета официална процедура пред Директора на Областната дирекция на МВР Габрово с искане за разследване на визираните факти и обстоятелства.

            Така съпругата ми получи две писма, датирани на 06.12.2017 г. и на 08.12.2017 г., по повод и във връзка със съдържанието на които ние поискахме да ни бъде даден категорично ясен ФАКТОСЪОБРАЗЕН И ПРАВОСЪОБРАЗЕН ОТГОВОР на поставените от нас въпроси и легитимни искания,

НО НИКОГА НЕ ПОЛУЧИХМЕ ТАКЪВ ОТГОВОР.

 

- - - - - - -

            През Август 2018 г. при посещението на съпругата ми и на дъщеря ни в апартамента в Габрово били сполетяни

            от същата серия демонстративни предупредително-заплашителни посегателства

            и същите технически посегателрства върху електрическата инсталация, които да предизвикат убийство, което да бъде легендирано като битов инцидент,

            при което съпругата ми предприела НОВА ПРОЦЕДУРА ПРЕД МВР за извършване на официално легитимно реагиране.

         Тъй като съпругата ми не е получила никакъв отговор, тя се обърнала с официално писмо до Омбудсмана на България и е получила официално писмо-отговор, в което е записано, че РПУ Габрово е било изпратило на съпругата ми две писма, съответно на 15 Август и на 07 Септември,

            които писма са били дадени на куриерска фирма „СтарПост, която да осъществи техното доставяне.

 

- - - - - - -

            Така, на 10.10.2018 г., аз посетих офиса на визираната фирма (бул. „Черни връх” №73),

         казах че съм съпруг на лицето, което е написало писмото до тех

         предоставих две копия от писмото – едното за тех, а другото за да го заверят и да ми го върнат с регистрацията.

            Мъжът, който прие писмото абсолютно нищо не ме попита, просто прие листята които му дадох ми каза да почакам в коридора.

            Аз излязох.

            След като чаках точно 5 (пет) минути отново влязох в стаята и мълчаливо застанах до вратата; мъжът ГРУБО се обърна към мен и С АПЛОМБ НА ЗАТВОРНИЧЕСКИ НАДЗИРАТЕЛ ВЛАСТНИЧЕСКИ-ЗАПОВЕДНО ми каза: „Излез и чакай!”.

            Излязох.

            След още около нови 5 минути пред мен застана друг мъж, който се представи като управител на фирмата и ми каза, че отказват да регистрират писмото на съпругата ми, тъй като не са представени писмени доказателства, че действително съм съпруг. 

              Тъй като в ръцете му нямаше нищо друго освен обичайната административна химикалка, попитах „а защо не ми връщате листята?”

              и получих серия от аргументи, че не ми ги връщат защото било възможно аз да не съм никакъв съпруг, или да съм бил съпруг, но да сме в развод и да злоупотребявам и поради това било задължително предоставените от мен листя да бъдат предоставени на съответните институции за произнасяне относно евентуално извършена от мен престъпна дейност;

              и най-вече тъй като в такива случаи било абсолютно задължително за такива като мен да предоставят нотариално заверено пълномощто, КАКВОТО ПЪЛНОМОЩНО, В НАРУШЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЗАКОН, АЗ НЕ СЪМ ПРЕДОСТАВИЛ.

 

- - - - - - -

            Тъй като до този момент те въобще не ме попитаха за името ми и въобще не ми поискаха да се легитимирам с лична карта или със служебен документ, аз извадих служебната ми лична карта

            за академик по правни науки на сръбската акадения

            и за член-кореспондент по правни науки на българската академия,

    бях изненадан като ми бе казано,

че много добре ме помнят още от времето на Кръглата маса и Великото Народно събрание през началото на 90-те години,

а една жена подхвърли израза „изфирясъл мозък”.

 

- - - - - - -

            Така, аз се отдръпнах, седнах на стола, намиращ се непосредствено до вратата, казах, че настоявам да извикат полиция.

            Тъй като се появиха още други двама мъже и тримата ЗАПЛАШИТЕЛНО  застанаха ПЛЪТНО пред мен, а единият С ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАТВОРНИЧЕСКИ НАДЗИРАТЕЛ ИЛИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН УБИЕЦ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ постави двата си пръста на дясната си ръка плътно пред очите ми

            и ВЛАСТНО ЗАПЛАШИТЕЛНО ми каза да напусна офиса,

            при което и другите нагло и заплашително се опитваха да ме предизвикат да стана от стола и да ме нападнат, и под предлог, че аз съм ги нападнал, не само да ме избутат през вратата но и да ми нанесат осакатяващо покушение,  

            аз отказах да стана,

            посочих видеокамерата в коридора и заявих, че АКО ОСТАНА ЖИВ ще настоявам да получа копие от видео-записа.

 

              Впрочем, ТЪЙ КАТО СЪМ АБСОЛЮТНО КАТЕГОРИЧЕН,

              ЧЕ ТАКА ВИЗИРАНОТО „СЪБИТИЕ” Е ЕДНО ОТ ПОРЕДНИТЕ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ

 

              КАТЕГОРИЧНО И ИЗРИЧНО ЯСНО НАСТОЯВАМ

              КАКТО НЕЗАБАВНО ДА МИ БЪДАТ ДАДЕНИ ОФИЦИАЛНО ЗАВЕРЕНИ КОПИЯ ОТ ВЕЧЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДАДЕНИТЕ ОЩЕ НА 10 ОКТОМВРИ

              КАКТО ОТ ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В „СЪБИТИЕТО” СЛУЖИТЕЛИ НА ФИРМАТА ОФИЦИАЛНИ ОБЯСНЕНИЯ ИЛИ ПОКАЗАНИЯ ПРЕД ПОЛИЦИЯТА,

              ТАКА И ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ОБСТОЙТО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ, ПРИ КОЕТО ДА БЪДАТ ОФИЦИАЛНО РАЗПИТАНИ ВСИЧКИ ЧУАСТВУВАЩИ В ОПЕРАТИВНОТО МЕРОПРИЯТИЕ.

 

- - - - - -

            Впрочем, когато пристигнаха четирима полицаи и един полицейски офицер, и аз поисках техното съдействие да ми бъдат върнати дадените им от мен документи,

            управителят на фирмата отиде до кабитена си и се върна с документите, показа на офицера текста на писмото на съпругата ми и приложеното към него писмо на Омбудсмана

            и се аргументира, че видно от последните три реда, подписани от Омбудсмана, в които самият Омбудсман посочва ограничените си правомощия за намесване в КАЗУСИ, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДО ДЕЙНОСТТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, ПРОКУРАТУРАТА И СЛЕДСТВИЕТО,

  същият фактически е бил признал, че не е бил имал правото да праща на съпругата ми писмо засягащо дейността на куриерската фирма.

 

         За мен тази аргументация на управителя на фирмата КАТЕГОРИЧНО ЯСНО ИМА ХАРАКТЕРА НА ТАКА НАРЕЧЕНАТА ИНДИЦИЯ, т.е. конклудентно (подразбиращо се) демонстративно признание,

         че визираното фирмено служебно лице от визираната куриерска фирма се изживява и действува като служебно лице от съдебната, прокурорската и следствената дейност,

         ИЛИ ПО-ТОЧНО – ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЕКРЕТНИ СЛУЖБИ,

         които както по времето на класическия комунистически режим, така и днес, И ОСОБЕНО ДНЕС,

         СЕ ИЗЖИВЯВАТ И ДЕЙСТВУВАТ КАТО АБСОЛЮТНИ ГОСПОДАРИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.

 

            ЕСТЕСТВЕНО НЕ БЯХ ИЗНЕНАДАН ОТ ТОВА, ЧЕ ПОЛИЦЕЙСКИЯТ ОФИЦЕР СЕ ОБЪРНА КЪМ МЕН И МИ КАЗА,

            ЧЕ ДЕЙСТВИТЕЛНО ОМБУДСМАНА НЕ Е БИЛ ИМАЛ ПРАВОТО ДА ПРАЩА ТОВА ПИСМО НА СЪПРУГАТА МИ

            И ЧЕ СЛЕДОВАТЕЛНО ЗА НЕГО ТОВА ПИСМО НА ОМБУДСТМАНА НЯМА НИКАКВА ПРАВНА СИЛА И НИКАКВА СТОЙНОСТ.

 

       Същият нареди на четиримата полицаи да ме изведат от офиса и да ме откарат в районното управление за арестуване, а той остана при управителя на фирмата.

 

            Когато излязохме от сградата, обаче, тримата полицаи се отдалечиха и застанаха недалеч, при една полицайка, която бе застанала при едната от двете СПЕЦИАЛНО ЗА СЛУЧАЯ ПРИСТИГНАЛИ ПОЛИЦЕЙСКИ КОЛИ (!!! ??? !!!);

            а полицаят, в който се намираше личната ми карта, ми я върна и ми каза да си вървя.

 

            Аз, обаче, се позовах на думите на офицера, че съм изведен от сградата за арестуване и отвеждане в полицията, където да бъде извършено легитимно разследване на казуса; хванах дръжката на задната врата на колата и предприех действия да я отворя и да се настаня, за да бъда арестуван;

       но полицаят ехидно заплашително ми каза, че ако настоявам

       първо ще бе пребит от бой и осакатен,

       ще бъда обвинен в съпротива и нападение

       и едва после ще ме закарат в полицията или в болницата.

 

- - - - - - -

       Отново изрично и категорично ясно заявявам, че това конкретно „събитие” е поредното оперативно мероприятие на престъпните български специални служби.

 

- - - - - - -

            Изрично и ясно настоявам да получа официален отговор:

            (01)относно собствеността на фирмата;

            (02)нейната обвързаност с МВР, специалните служби и мафията;

            (03)копие от показанията на служителите на фирмата, които разиграха престъпното ченгеджийско-мафиотско оперативно мероприятие;

            (04)копие от оперативния доклад на офицера, ръководещ операцията;

            (05)копие от писмените обяснения на всеки от четиримата полицай, които непосредствено участвуваха в оперативното мероприятие, както и копие от писмените обяснения на полицайката, която бе извън сградата при двете коли на полицията;

            (06)копие от видео-записа на двете видеокамери на фирмата.

 

- - - - - - -

       Изрично и ясно уточнявам, че в електронно-информационното Интернет-пространство се съдържа обемиста публична информация, съгласно която

       тук визираната куриерска фирма има официалния статус на официален куриер на Министерството на вътрешните работи (МВР);

       при което Министерството на вътрешните работи плаща 4,5 милиона лева на тук визираната фирма, имаща фактическия статуса на отдел за изпълнение на специални секретни оперативни поръчения, прикрити и прикривани като куриерски поръчения.

 

 

VІІ.

            Настоявам да получа ЯСЕН, ОБСТОЕН, КОНКРЕТЕН ПРАВОСЪОБРАЗЕН ОТГОВОР по следните преписки:

            (01)Искане на съпругата ми за разследване, датирано на 21(22).11.2017 г. до Директора на ОД МВР Габрово, изпратено с препоръчана поща на 22.11.2017 г.;

            (02)Искане на съпругата ми за разследване, датирано на 07.12.2017 г. до Директора на ОД МВР Габрово, изпратено с препоръчана поща на 07.12.2017 г.;

            (03)Искане на съпругата ми за разследване, датирано на 03.01.2018 г. до Директора на ОД МВР Габрово, изпратено с препоръчана поща на 03.01.2018 г.;

            (04)Искане на съпругата ми за разследване, датирано на 08.01.2018 г. до Директора на ОД МВР Габрово, изпратено с препоръчана поща на 08.01.2018 г.;

            (05)Искане на съпругата ми за разследване, датирано на 24.01.2018 г. до Директора на ОД МВР Габрово, изпратено с препоръчана поща на 24.01.2018 г.;

            (06)Мое искане за разследване, датирано на 25.01.2018 г., до Министъра Валентин Радев, регистрирано в офиса на МВР; 

            (07)Мое искане за разследване, датирано на 26.01.2018 г., до Президента на България, регистрирано в офиса на Президента;

            (08)Мое искане за разследване, датирано на 09.02.2018 г., до Директора на Областната дирекция на МВР град Габрово, изпратено с препоръчана поща;

            (09)Мое искане за разследване, датирано на 13.02.2018 г., до Валентин Радев, Министър на вътрешните работи, регистрирано в офиса на МВР;

            (10)Мое искане за разследване, датирано на 14.02.2018 г., до Президента на България, регистрирано в офиса на Президента;

            (11)Мое искане за разследване, датирано на 11.03.2018 г., до Директора на Областната дирекция на МВР град Габрово, изпратено с препоръчана поща;

- - - - - - -

            (12, 13, 14, 15)ЧЕТИРИ отделни искания на съпругата ми за разследване, датирани на 02 и 03.08.2018, депозирани в Районното управление на МВР Габрово;

            (16)Мое искане за разследване, датирано на 07.08.2018 г., до Валентин Радев, Министър на вътрешните работи, изпратено с препоръчана поща;

            (17)Искане на съпругата ми за разследване, датирано на 20.08.2018 г., до Валентин Радев, Министър на вътрешните работи, изпратено с препоръчана поща;

            (18)Искане на съпругата ми за разследване, датирано на 10.09.2018 г., до Омбудсмана на България, регистрирано в офиса;

            (19)Мое искане за разследване, датирано на 11.10.2018 г., до Младен Маринов, Министър на вътрешните работи, регистрирано в офиса;

            (20)Мое искане за разследване, датирано на 11.10.2018 г., до Министър-Председателя (Премиера), регистрирано в офиса;

            (21)Мое искане за разследване, датирано на 11.10.2018 г., до Президента на България, регистрирано в офиса;

            (22)Мое искане за разследване, датирано на 11.10.2018 г., до Председателя на Народното Събрание, регистрирано в офиса;

            (23)Мое искане за разследване, датирано на 11.10.2018 г., до Главния Прокурор,  регистрирано в офиса;

            (24)Искане на съпругата ми за разследване, датирано на 16.10.2018 г., до Младен Маринов, Министър на вътрешните работи, регистрирано в офиса;

            (25)Искане на съпругата ми за разследване, датирано на 17.10.2018 г., до Президента на България, регистрирано в офиса;

            (26)Искане на съпругата ми за разследване, датирано на 17.10.2018 г., до Прдседателя на Народното събрание , регистрирано в офиса;

            (27)Искане на съпругата ми за разследване, датирано на 17.10.2018 г., до Главния Прокурор, регистрирано в офиса;

 

- - - - - -

            Изрично и пределно ясно заявявам, че

            КАКТО ПО СИЛАТА НА специализираната ми научно-изследователска квалификация като академичен анализатор и унавиреситетски преподавател в няколко юридически факултети,

            ТАКА И СИ СИЛАТА НА лично заинтересован като лично пострадал и като лично заинсересован относно ЕДНА ДУЗИНА ПОСТРАДАЛИ МОИ СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА,

            КОИТО СА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ

            КАКТО НА ПОЛОВИН-ВЕКОВНАТА КЛАСИЧЕСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ,

            ТАКА И НА ВЕЧЕ ТРИ-ДЕСЕТИЛЕТНАТА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ НА „Свободната демократична България”

            СЪМ АБСОЛЮТНО КАТЕГОРИЧЕН,

            ЧЕ В ТУК ВИЗИРАНИЯТ КАЗУС НЕДВУСМИСЛЕНО ЯСНО СТАВА ВЪПРОС ЗА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,

            ОСЪЩЕСТВУВАНА ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ

            НА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКАТА ХУНТА БОРИСОВ-ЦАЦАРОВ-ПЕЕВСКИ.

31 Октомври 2018 г.                                                                     Янко Н. Янков

& Край на документа