2017-10-26

(26 Октомври 2017 г.), Четвърти Меморандум До Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи, но фактически - високопоставен престъпник, извършващ специализирани полицейски престъпления по служба, както и фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейски УСЛУГИ (т.е. Полицейска проституция) на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

26 Октомври 2017 г.

 

Четвърти Меморандум

            До Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи, но фактически - високопоставен престъпник, извършващ специализирани полицейски престъпления по служба,

            както и фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейски УСЛУГИ (т.е. Полицейска проституция) на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

 

І.

            Преди всичко изрично и пределно ясно заявявам, че настоявам да получа В НАЙ-КРАТЪК СРОК ОТДЕЛЕН ОБСТОЕН, ФАКТОСЪОБРАЗЕН И ПРАВОСЪОБРАЗЕН (т.е Легитимен) отговор по повод и във връзка с АБСОЛЮТНО ВСЯКО ОТДЕЛНО мое официално регистрирано искане до предишните Министри на вътрешните работи, както и до тук визирания министър (по другите отделни серии на моите изявления), по които, впрочем, ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР.

            Обръщам внимание на факта, че съм предявил ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО отделни конкретни фактосъобразни и правосъобразни искания за разследвания и за разкриване на документалните масиви

            КАКТО ЗА голямо множество отделни конкретни престъпни дейци, които са функционирали като ангажирани с престъпната дейност на комунистическата и на посткомунистическата българска държавна власт,  

            ТАКА И ЗА голямо множество отделни конкретни т. нар. „оперативни мероприятия” срещу отделни конкретни жертви на престъпленията, които са били подлагани на неимоверно жестоки и перверзни престъпни посегателства

            КАКТО от специалните служби на класическата комунистическа държавна власт, действуващи като изпълнители на възложеният им СЕЛЕКТИВЕН ГЕНОЦИД ВЪРХУ НЯКОЛКО СТОТИЦИ ХИЛЯДИ от населението на България,

            ТАКА И, И ДОРИ НАЙ-ВЕЧЕ от специалните служби на глобалистичната държавна власт след бутафорните политически промени от 1989-1990 г., включително и до наши дни, включително и до днес, включително И ДНЕС, действуващи като изпълнители на възложеният им ТОТАЛЕН ГЕНОЦИД ВЪРХУ ПОВЕЧЕ от 90% (деветдесет процента) от населението на България.

 

ІІ.

            Към тук визираният Министър на вътрешните работи изрично и пределно ясно предявявам ИСКАНЕТО ДА МИ ОТГОВОРИ на въпроса:

            Защо той като отскоро назначен Министър на вътрешните работи ВЕДНАГА недвусмислено ясно даде да се разбере и да се знае, че ПРОДЪЛЖАВА да прави абсолютно същото, което от Септември 1944 г. до днес са правели всичките предишни министри на вътрешните работи, а именно:

            ***ТОТАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗВЪРШВАНЕТО на НОВИ зловещи престъпни деяния;

            ***ПРИКРИВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА престъпна дейност; и

            ***ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПЪЛНА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА БЕЗОТГОВОРНОСТ за ВСИЧКИТЕ ПРЕДИШНИ И СЕГАШНИ ПРЕСТЪПНИ ИЗВЕРГИ и за техните, възползували се от облагите от престъпната им дейност институционални и биологични наследници?

 

            На тук визираният Министър на вътрешните работи изрично и пределно ясно заявявам, че:

            ***Без да броя т. нар. „ежедневни правонарушения” по поддържането на  престъпното функциониране на политическия режим и като преброявам съвсем не всички т. нар. престъпления, а само т. нар. сложно съставни престъпления, съм установил, че извършените такива САМО спрямо мен и семейно и фамилно свързаните с мен лица СА НЯКОЛКО ХИЛЯДИ;

 

            ***Поради това в името и в памет на болките и страданията на мъртвите и на все още живите мой семейно и фамилно близки хора, както и на всичките мой познати или лично непознати съчувствено близки хора, чиито казуси акуратно са посочени от мен пред надлежните институции,

            в съответствие и в изпълнение на принципите и нормите на Истината, Справедливостта и Правото

            НЕ САМО СЪМ ПРИЗОВАЛ И ПРИВОЗАВАМ БОЖИЕТО ПРАВОСЪДИЕ като проклиням до пето поколение всички институционално ангажирани престъпни дейци,

            включително и тук визирания Министър на вътрешните работи,

            НО И НЕ СЪМ СПИРАЛ И НЯМА ДА СПРА

            ДА ТЪРСЯ ЗЕМНОТО ЧОВЕШКО ПРАВОСЪДИЕ ЗА НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ОТ (ЗА) ВСИЧКИ ПРЕСТЪПНИ ИЗВЕРГИ И ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИОНАЛНО И ПЕРСОНАЛНО ВЪЗПОЛЗУВАЛИ СЕ ОТ ОБЛАГИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.

 

 

ІІІ.

            В частност, по тук визираният АКТУАЛЕН казус се позовавам на 5 (пет) страници тук приложена документация и на категорично ясните ми дългогодишни наблюдения и спомени относно

Цветанка Иванова Гълъбова относно факта, че

       по повод и във връзка с нашите с нея изключително близки доверителни взаимоотношения

       НЕ САМО САМАТА ТЯ, НО И НЕЙНАТА МАЙКА, НЕЙНИЯТ БАЩА, НЕЙНИЯТ БРАТ, НЕЙНАТА ДЪЩЕРЯ И НЕЙНИЯТ СИН

       са били подложени на изключително интензивни секретни оперативни мероприятия

       НЕ САМО НА на комунистическата ДС,

       НО И НА ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ СЛЕД БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ ОТ 1990 Г.

       Нещо повече – както нейното тежко заболяване, така и нейната смърт са били ПРЯКО (ДИРЕКТНО) ПЛАНИРАНО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ПРЕДИЗВИКАНИ именно от специалните държавни и мафиотски служби.

 

 

ІV.

         Така, по повод и във връзка с всичкото това настоявам да получа копия от цялостната документация на Министерството на вътрешните работи относно така визираната казусна съвкупност.

Отделно от това настоявам да ДА ПОЛУЧА официалното становище на тук визираният Министър на вътрешните работи.

            Приложение: 5 (пет) страници документация съгласно текста.

26 Октомври 2017 г.                                                                      Янко Н. Янков

& Край на документа

 

2017-10-25

(25 Октомври 2017 г.), Трети Меморандум До Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи, но фактически - високопоставен престъпник, извършващ специализирани полицейски престъпления по служба, както и фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейски УСЛУГИ (т.е. Полицейска проституция) на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

25 Октомври 2017 г.

 

Трети Меморандум

            До Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи, но фактически - високопоставен престъпник, извършващ специализирани полицейски престъпления по служба,

            както и фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейски УСЛУГИ (т.е. Полицейска проституция) на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

 

І.

            Преди всичко изрично и пределно ясно заявявам, че настоявам да получа В НАЙ-КРАТЪК СРОК ОТДЕЛЕН ОБСТОЕН, ФАКТОСЪОБРАЗЕН И ПРАВОСЪОБРАЗЕН (т.е Легитимен) отговор по повод и във връзка с АБСОЛЮТНО ВСЯКО ОТДЕЛНО мое официално регистрирано искане до предишните Министри на вътрешните работи, както и до тук визирания министър (по другите отделни серии на моите изявления), по които, впрочем, ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР.

            Обръщам внимание на факта, че съм предявил ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО отделни конкретни фактосъобразни и правосъобразни искания за разследвания и за разкриване на документалните масиви

            КАКТО ЗА голямо множество отделни конкретни престъпни дейци, които са функционирали като ангажирани с престъпната дейност на комунистическата и на посткомунистическата българска държавна власт,  

            ТАКА И ЗА голямо множество отделни конкретни т. нар. „оперативни мероприятия” срещу отделни конкретни жертви на престъпленията, които са били подлагани на неимоверно жестоки и перверзни престъпни посегателства

            КАКТО от специалните служби на класическата комунистическа държавна власт, действуващи като изпълнители на възложеният им СЕЛЕКТИВЕН ГЕНОЦИД ВЪРХУ НЯКОЛКО СТОТИЦИ ХИЛЯДИ от населението на България,

            ТАКА И, И ДОРИ НАЙ-ВЕЧЕ от специалните служби на глобалистичната държавна власт след бутафорните политически промени от 1989-1990 г., включително и до наши дни, включително и до днес, включително И ДНЕС, действуващи като изпълнители на възложеният им ТОТАЛЕН ГЕНОЦИД ВЪРХУ ПОВЕЧЕ от 90% (деветдесет процента) от населението на България.

 

ІІ.

            Към тук визираният Министър на вътрешните работи изрично и пределно ясно предявявам ИСКАНЕТО ДА МИ ОТГОВОРИ на въпроса:

            Защо той като отскоро назначен Министър на вътрешните работи ВЕДНАГА недвусмислено ясно даде да се разбере и да се знае, че ПРОДЪЛЖАВА да прави абсолютно същото, което от Септември 1944 г. до днес са правели всичките предишни министри на вътрешните работи, а именно:

            ***ТОТАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗВЪРШВАНЕТО на НОВИ зловещи престъпни деяния;

            ***ПРИКРИВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА престъпна дейност; и

            ***ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПЪЛНА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА БЕЗОТГОВОРНОСТ за ВСИЧКИТЕ ПРЕДИШНИ И СЕГАШНИ ПРЕСТЪПНИ ИЗВЕРГИ и за техните, възползували се от облагите от престъпната им дейност институционални и биологични наследници?

 

            На тук визираният Министър на вътрешните работи изрично и пределно ясно заявявам, че:

            ***Без да броя т. нар. „ежедневни правонарушения” по поддържането на  престъпното функциониране на политическия режим и като преброявам съвсем не всички т. нар. престъпления, а само т. нар. сложно съставни престъпления, съм установил, че извършените такива САМО спрямо мен и семейно и фамилно свързаните с мен лица СА НЯКОЛКО ХИЛЯДИ;

 

            ***Поради това в името и в памет на болките и страданията на мъртвите и на все още живите мой семейно и фамилно близки хора, както и на всичките мой познати или лично непознати съчувствено близки хора, чиито казуси акуратно са посочени от мен пред надлежните институции,

            в съответствие и в изпълнение на принципите и нормите на Истината, Справедливостта и Правото

            НЕ САМО СЪМ ПРИЗОВАЛ И ПРИВОЗАВАМ БОЖИЕТО ПРАВОСЪДИЕ като проклиням до пето поколение всички институционално ангажирани престъпни дейци,

            включително и тук визирания Министър на вътрешните работи,

            НО И НЕ СЪМ СПИРАЛ И НЯМА ДА СПРА

            ДА ТЪРСЯ ЗЕМНОТО ЧОВЕШКО ПРАВОСЪДИЕ ЗА НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ОТ (ЗА) ВСИЧКИ ПРЕСТЪПНИ ИЗВЕРГИ И ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИОНАЛНО И ПЕРСОНАЛНО ВЪЗПОЛЗУВАЛИ СЕ ОТ ОБЛАГИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.

 

 

ІІІ.

            В частност, по тук визираният АКТУАЛЕН казус се позовавам на цялостният текст на документалната книга Янко Янков, Политическите убийства. Кн.І. Кой уби Володя Наков, С., 2006 г. и в частност (в отделност) на следният текст: 

 

  ІV. 3) През февруари 1986 г., по времето, когато съм се намирал в затвора в гр. Пазарджик, моят баща Никола Янков е получил от Главна прокуратура отговор, който е датиран на 13 февруари 1986 г., има № 645.86.ХІ. на отдел “Изпълнение на наказанията” и е подписан от прокурора Петър Дончев. От съдържанието на този официален документ е видно, че: а) той е написан в отговор на жалба, написана от моя баща и адресирана до Главния прокурор; б) самият този отговор е написан върху основата на “подробна справка”, написана от “прокурора, упражняващ надзор за законност в Пазарджишкия затвор”;

           в) само три месеци след убийството на Володя Наков моят баща е бил изпратил до Главния прокурор жалба, с която е протестирал против убийството на Володя Наков и е настоявал за законосъобразно разследване на това зловещо убийство.

  ІV. 4) В специално мое писмо, имащо дата 20 ноември 1998 г. и адресирано до Президента Петър Стоянов, Главния прокурор Иван Татарчев, Председателя на Министерския съвет Иван Костов, Министъра на вътрешните работи Богомил Бонев, акредитираните в София посланици на западноевропейски държави и Докладчиците на ПАСЕ по процедурата за мониторинг (Д. Аткинсън и Х. Герелод) изрично, ясно и недвусмислено съм написал, че:

а) Действуващата като филиал на КГБ българска Държавна сигурност винаги и неизменно е прилагала специална стратегия спрямо членовете на семействата на политическите противници на комунистическата система;

б) в основата на тази стратегия винаги е било залегнало провеждането на специални оперативни мероприятия, изразяващи се в отвратителна гавра с основните семейни ценности и постигането на ефектите на откритото противопоставяне на съпругите и децата срещу мъжа и бащата, дръзнал да се противопостави на комунистическата система;

  в) лично аз разполагам с потвърдени от няколко източници доказателства (включително и дадени ми лично от следователя по делото Дойчин Благоев) относно това:

    Þче в изпълнение на тази именно стратегия в Държавна сигурност е било образувано специално т. нар. Дело за оперативна разработка (ДОР) срещу Едит Владимирова Накова - съпруга на убития Володя Наков;

    Þче първият главен съдържателен елемент от това оперативно мероприятие се е свеждал до постоянните шантажни заплахи, отправяни към Едит Накова за убийство на децата й, което ще бъде извършено пред нейните очи, след което и самата тя ще бъде убита;

      Þче вторият главен съдържателен елемент от това оперативно мероприятие се е свеждал до това, че

      младата вдовица е била принудена да удовлетворява нагона и сексуалните фантазии на повече от 15 души офицери от Държавна сигурност,

      утвърдени в изричен поименен списък, при което “операцията” е била осъществявана така, че да бъде непрекъсната:

      един офицер излиза, а друг влиза в жилището;

      в определени случаи и така, че няколко души едновременно да бъдат заедно с нея;

      а в по-специалните случаи – така, че всичко да става пред очите на децата.

(... ... ... )

  На 10 август 2001 г. изпратих писмо до Софийския градски прокурор (същото е публикувано на с. 327-328 на Том 5 на “Документ за самоличност. Политическа документалистика”, С., 2003 г.), с което исках

              достъп до и копие от материалите по делото, образувано във връзка с разследването на причините за смъртта на Ангел Василев Наковбащата на Володя Наков, който бе умрял на 08 декември 2000 г. при мистериозни обстоятелства.

  В това писмо изрично и ясно съм посочил, че делото във връзка с убийството на Володя продължава да бъде размотавано, при което е “Очевидно, че

              една от стратегиите на прокуратурата е мотаенето на делото да продължи толкова време, колкото е необходимо, за да умрат от напълно естествена смърт престъпниците от бившата Държавна сигурност, които са виновни за смъртта”, и че

              другата от стратегиите е мотаенето на делото да продължи толкова време, колкото е необходимо, за да умрат от напълно неестествена смърт тези, които искат да бъде извършено самото разследване, и така да бъдат мотивирани към “респект и мълчание” и всички останали, за да може по този начин да бъде обезпечена пълната безотговорност на престъпниците от Държавна сигурност”.

  В това писмо изрично и ясно съм посочил, че искам да ми бъде дадено копие от постановлението за приключване разследването на причините за смъртта на бащата на Володя Наков.

  До днес отговор не съм получил.

  А, поне за мен и за близките на бай Ангел Наков е очевидно, че неговата смърт е неестествена и представлява т. нар. “оперативно затваряне на устата на неудобен субект”, тъй като през последните десетина години той упорито, неотклонно и постоянно търсеше справедливост

и настояваше за съдене на убийците на неговия син.

 

  Категорично настоявам за това, да направите всичко което е необходимо, за да мотивирате Вашите “демократични партньори” от българския филиал на руската Червена мафия (на които, по силата на елементарната логика и на фактите вие, всъщност, сте техен “мафиотски партньор”) за това, да бъде образувано едно единно следствено и наказателно дело, по което да бъдат разследвани и осъдени:

              Þвсички обикновени служители на МВР, всички агенти и служители на ДС, всички следователи, съдии и прокурори, всички затворнически служители, всички лекари и други медицински лица, всички други лица, които по някакъв начин са участвували в репресирането и убийството на Володя Наков и на неговия баща Ангел Наков, както и за репресирането на неговата съпруга Едит Накова;

              Þкакто и всички действуващи от 1990 г. до днес следователи, прокурори, съдии, магистрати и държавни дейци, които фактически са действували като укриватели на престъплението и са действували така, че да не позволят да се стигне до наказателно преследване на престъпниците.

10 октомври 2005 г.              Янко Н. Янков”

 

 

ІV.

Настоявам да ДА ПОЛУЧА официалното становище на тук визираният Министър на вътрешните работи.

            Приложение: 8 (осем) страници документация, подбрани копия от посочената документална книга.

25 Октомври 2017 г.                                                                      Янко Н. Янков

& Край на документа