2018-06-29

(29 Юни 2018 г.), Седемдесет и осми (78-ти) Меморандум До Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи, но фактически ПОРЕДЕН високопоставен ВИСОКООПАСЕН мутренско-мафиотски престъпник, извършващ специализирани секретни полицейски престъпления по служба, включително и обезпечаващ функционирането на специализираните отдели в МВР, ДАНС, ГДБОП и прочее, за т. нар. „превантивни” и щантажно-манипулативни оперативни мероприятия, както и на специализирания отдел за директни и косвени убийства; КАКТО И фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейски УСЛУГИ (т.е. Полицейска проституция) НА НЕОКОЛОНИАЛНИЯ ТИП ХУНТА ДИКТАТОРСКИ банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info

Web site: http://iankov.blogspot.com/


Web site: http://iankoiankov.blogspot.bg/=========================================================

29 Юни 2018 г.

 

Седемдесет и осми (78-ти) Меморандум

            До Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи,

            но фактически ПОРЕДЕН високопоставен ВИСОКООПАСЕН мутренско-мафиотски престъпник, извършващ специализирани секретни полицейски престъпления по служба, включително и обезпечаващ функционирането на специализираните отдели в МВР, ДАНС, ГДБОП и прочее, за т. нар. „превантивни” и щантажно-манипулативни оперативни мероприятия, както и на специализирания отдел за директни и косвени убийства;

КАКТО И фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейски УСЛУГИ (т.е. Полицейска проституция)

            НА НЕОКОЛОНИАЛНИЯ ТИП ХУНТА ДИКТАТОРСКИ банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България,

            ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

 

 

І.

            Преди два дни, на 26 Юни, изключително високопоставена личност, изрично и пределно ясно ме ПРЕДУПРЕДИ или УВЕДОМИ, ЧЕ ПРИ АКТИВНОТО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР СОТИР ЦАЦАРОВ ДЪРЖАВНИТЕ И МАФИОТСКИТЕ СПЕЦИАЛНИСЛУЖБИ

(старите и новите кадри на комунистическата ДС, ДАНС, ГДБОП,

МВР начело със самият Министър Валентин Радев,

свързаните с Премиера Бойко Борисов държавни и недържавни специализирани „екипи” за директни и косвени убийства, профилактични прочиствания и дисциплиниращи вразумявания)

СА ПЛАНИРАЛИ ДА ИЗВЪРШАТ В НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ

НЕ САМО МОЕТО ДИРЕКТНО ИЛИ КОСВЕНО УБИЙСТВО

НО И ТАКА НАРЕЧЕНОТО „ФАКТИЧЕСКО ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ СЦЕНАТА” НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ МОИ БЛИЗКИ ХОРА,

КОИТО БИХА ИМАЛИ МОТИВАЦИЯТА ДА ИСКАТ И ДА ТЪРСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ, ОТНОСНО КОЯТО АЗ ВЕЧЕ ПОЛОВИН ВЕК СЕ ОПИТВАМ ДА ТЪРСЯ ОТГОВОРНОСТ.

НЕЩО ПОВЕЧЕ –

ИЗРИЧНО И ЯСНО МИ БЕ КАЗАНО, ЧЕ ТАКИВА МЕРОПРИЯТИЯ СА ПЛАНИРАНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ОТ ЖИТЕЙСКАТА СЦЕНА

НА ПОНЕ ОЩЕ НЯКОЛКО ДОЗИНИ ТИПОВЕ КАТО МЕН.

 

            После, още на другият ден от други авторитетни източници узнах, че

ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

ПО ЛИЧНО РАЗПОРЕЖДАНЕ НА САМИЯТ ПРЕМИЕР

е било предприето стратегическото и тактическото изпълнение на специално секретно оперативно мероприятие за осъществяването на т. нар.

тотална профилактика

на абсолютно всички личности в цялата страна, относно които специалните служби до сега „НЕЕФЕКТИВНО” са прилагали т. нар. „рутинни дисциплиниращи мероприятияза т. нар. „контролирано вразумяване” на обществено-политическото поведение.

         Така, от Септември 2016 г. до началото на Юни т.г. ВЪВ ВСИЧКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

         на такава „профилактика” са били били подложени повече от 1 300 000 (един милион и триста хиляди) души,

           относно които вече е било констатирано (установено), че са

не само активни изразители, но и потенциални експлозивни носители на високо вербално и поведенческо критично несъгласие

           с провежданата от държавната власт стратегия за внедряване на съвременната евро-атлантическа, обществено-политическа,  икономическа и културна ценностна система.  

 

         При това при извършеният през месец Май критичен анализ било установено, че въпреки високите задоволителни резултати,

за да бъде постигната максимална профилактична ефективност

е нужно да бъдат проведени нови специализирани мероприятия,

при които поне няколко дузини личности,

спрямо които проведената рутинна профилактика се е оказала неефективна,

         да бъдат поставени  в екстремни камуфлажно маскирани като битови скандални взаимоотношения със съседи по местоживеене, местопребиваване, месторабота, улични събития, пътно-транспортни събития и прочее,

         включително и като криминогенни ситуации на сблъсък с контролирани от службите криминални личности, при което, съобразно конкретните характериологични данни на обектите да бъде постигнато не само превръщането на ежедневието им във всекидневно интензивно напрегнато „бойно поле”, но и или техното компрометиране, или осакатяването им, или убийството им.

 

 

ІІ.

            Преди всичко В ИМЕТО НА МЪКИТЕ И СТРАДАНИЯТА НА ВСИЧКИТЕ МЪРТВИ И ВСИЧКИТЕ ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ МОИ СЕМЕЙНО, ФАМИЛНО И ПОЗНАТИ И НЕПОЗНАТИ СЪЧУВСТВЕНО БЛИЗКИ ХОРА

на тук визираният ПРЕСТЪПЕН ИЗВЕРГ, изпълняващ длъжността Министър на вътрешните работи и обезпечаващ кръвожадното функциониране на

ГЕНОЦИДНО ДЕЙСТВУВАЩИЯТ ПРАВИТЕЛСТВЕНО МУТРЕНСКО-МАФИОТСКИ

НЕОКОЛОНИАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ ТИП ХУНТА

открито и пределно ясно заявявам,

че го ПРОКЛИНЯМ ДО ПЕТО ПОКОЛЕНИЕ!

 

            Също така изрично и пределно ясно ПРИПОМНЯМ на тук визираният ПОРЕДЕН ВИСОКООПАСЕН ПРЕСТЪПЕН мутренско-мафиотски Министър на вътрешните работи

            КАКТО ПРЕАМБЮЛНИЯТ (предшестващият, встъпителният) ТЕКСТ на моят Четиредесети Меморандум, датиран и надлежно регистриран В ПРИЕМНИЯТ ОФИС НА МИНИСТЪРА на 16-ти Януари

{ПРИ КОЕТО, само минути след това бех арестуван по обвинение, че в продължение на много месеци съм бил издирван и съм се укривал

(в приемната на Министъра; където всяка седмица ДВА ИЛИ ТРИ ПЪТИ лично съм се явявал, за да регистрирам поредният си Меморандум!!!)},

            ТАКА И КОНКРЕТНО-КАЗУСНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ  НАДЛЕЖНО РЕГИСТРИРАНИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ТЕКСТОВЕ.

 

            За пореден път изрично и пределно ясно уточнавам, че КАКТО пред надлежните български институции, ТАКА И пред редица европейски и международни институции многократно съм посочвал многобройни абсолютно неоспорими факти и основания, обосноваващи тезата, че

            в България не само геноцидът над 90% (деветдесет процента) от населението фактически има дълбоката същностна характеристика и фактическо проявление на

латентни поръчкови убийства,

но и самите отделни публично демонстративно-явни поръчкови убийства

в буквалният смисъл на думата са ДЕМОНСТРАТИВНО ЕЖЕДНЕВИЕ

налагано със стратегическата диктаторско-репресивна цел

за осъществяване на изключително високо-интензивна

т. нар. „оперативно-превантивна репресивна функция”

срещу абсолютно всеки напълно естествен,

но властнически обосноваван като „противодържавно опасен”

порив за проявление на

индивидуално, семейно-фамилно и етно-национално

Човешко Достойнство

и на всеки естествен човешки стремеж за търсене на Справедливост и Правосъдие от виновните престъпни дейци.

 

            Така, в контекста на тази реалност на ДИКТАТОРСКИЯ ГЕНОЦИДНО НЕОКОЛОНИАЛЕН мутренско-мафиотски ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ ТИП ХУНТА

НЕ САМО АЗ, НО И ВСИЧКИ КАТО МЕН ВСЕ ОЩЕ НЕСМАЧКАНИ И НЕУБИТИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ПРЕСТЪПНАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ

сме подложени на ежедневни

СЕМАНТИЧНО ЯСНИ ИЛИ ДОРИ НАГЛО ДЕМОНСТРАТИВНО ОТПРАВЕНИ „ДОБРОНАМЕРЕНИ” ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ЗАПЛАХИ за отвличания и убийства на семейно и фамилно близки хора;

 

              Нещо повече – ОТ 70-ТЕ ГОДИНИ ДО ДНЕС поне аз лично съм написал, депозирал и регистрирал в надлежните институции неимоверно голямо множество (НЯКОЛКО ХИЛЯДИ) отделни конкретни казуси,

              при които изрично и ясно съм формулирал моето НАУЧНО-експертно юридическо заключение или мнение, че от всеки отделен казус е недвусмислено ОЧЕВАДНО ВИДНО, че

всичкото това неприкрито нагло се извършва

от самите специални служби и институции на държавата

И ИМА ДЕМОНСТРАТИВНО ЯВЕН

ПРЕСТЪПЕН

ДИКТАТОРСКИ ГЕНОЦИДНО РЕПРЕСИВЕН ХАРАКТЕР.

 

            Така, в контекста на визираната ситуация по силата на Юридическата Коректност надлежно съобщавам факта (виж моите Интернет-сайтове!!!), че

     на 13 Април, официално съм връчил (предоставил) на Техни Превъзходителства посланиците на Руската федерация и на САЩ моят така наречен Тридесети (30-ти) персонален Меморандум до поредните ИНТЕР- и ТРАНСнационални ГЛАВНИ НАДЗИРАТЕЛИ на Съветско/Руско-Американския Концлагер България Анатолий Анатолиевич Макаров и Ерик Сет Рубин;

 

            Също така, в контекста на визираната ситуаци по силата на Юридическата Коректност надлежно съобщавам факта (виж моите Интернет-сайтове!!!), че

считано от 05 март 14 Юни

надлежно официално съм връчил (предоставил) на 51 (петдесет и един) дипломатически представители (посланици и почетни консули) ЕДНООБРАЗЕН ОСНОВЕН ТЕКСТ от 37 (тредесет и седем) страници ПЛЮС пакет с повече от 200 (двеста) страници от приложени еднообразни доказателствени текстове,

         с които съм поискал да получа (да ми бъде даден) убежищен закрилнически статус и съдействие пред надлежните техни национални институции

ДА РЕГИСТРИРАМ И ДА ОСЪЩЕСТВЯ ЕФЕКТИВНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ на така нареченото

„Правозащитно фондационно Бюро

„Истина, Справедливост и Правосъдие”;

            чрез което да мога да обезпечавам и предоставям за Правосъдно разследване, разглеждане и произнасяне моите (в продължение на няколко десетилетия) прецизно документирани факти,

            относно голямо множество престъпни дейности, извършени от българските специални държавни и мафиотски служби, българските държавни и мафиотски институции и свързаните с тех индивидуални и корпоративни български и чуждестранни наказателно и гражданско-репараторно отговорни лица (субекти).

 

            При което, в съответствие с Принципите на Юридическата Коректност изрично и пределно ясно съм декларирал и заявявил, че

            ако ми бъде предоставена такава възможност да потърся и да реализирам наказателно и репараторно правосъдно възмездяване по визираните от мен казуси,

            веднага ще предприема всичко необходимо да възстановя по възможност абсолютно всички разходи, които институциите и личностите на тези държави са направили по повод и във връзка с обезпечаването и защитата на моите права.

            Също така по силата на юридическата коректност надлежно декларирам, че всичките посочени по-горе официални ОСНОВНИ текстове надлежно са публикувани в моите два Интернет-сайтове, при което

СЛЕД ИЗВЪРШЕНОТО НА 30 МАЙ върху мен не особено дискретно химико-фармацевтично покушение,

извършено в автобуса ИМЕННО ПО ВРЕМЕ НА ЗАВРЪЩАНЕТО МИ СЛЕД ПОСЕЩЕНИЯТА В ДВЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ МИСИИ,

            НАДЛЕЖНО СЪМ ИНФОРМИРИЛ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ както за покушението, така и за факта, че НА 31 МАЙ официално и надлежно съм обвинил ЛИЧНО Министър-Председателя (Премиера) и Министъра на вътрешните работи (виж: Седемдесет и втори - 72-ри - Меморандум, вх. рег. №489700-1645, 31.05.2018 г.).

 

 

ІІІ.

            Така, тук и сега, ПРОДЪЛЖАВАМ ПРЕД ВСИЧКИ НАДЛЕЖНИ ИНСТИТУЦИИ ДА НАСТОЯВАМ ЗА НАДЛЕЖНО ОФИЦИАЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ ОТ МЕН ФАКТИ И ОСНОВАНИЯ,

            КАКТО С ОГЛЕД НА ВЕРОЯТНО ИЛЮЗОРНИТЕ МИ НАДЕЖДИ И НАЙ-ВЕЧЕ НА СИСТЕМАТИЧНИТЕ МИ ПРОВОКАЦИИ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ, ЕВРОПЕЙСКИТЕ, СВЕТОВНИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

            ЗА ПРАВОСЪДНО ПРИЛАГАНЕ на специфично правните Принципи и Норми относно Отговорността на отделните конкретни престъпни дейци и на държавната система, които са извършвали, извършили и извършват този тип престъпна дейност срещу ВИСШАТА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА на репресираните лица,

            ТАКА И С ОГЛЕД на задълбочаването на строго научните ми изследвания относно престъпната дейност на комунистическите и на НЕО(ПОСТ)комунистическите специални служби, ГЕНОЦИДНО насочена специално срещу НОСИТЕЛИТЕ НА ВИСШАТА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА на членовете на семействата, на фамилиите и на етно-националните общности,

            КОИТО ИМЕННО знакови, пасионарни, лидерски личности, поради това, че са носители на изключително високо индивидуално, семейно-фамилно и етно-национално Достоинство, са характеризирани от специалните служби като т. нар. „знакови обекти”, потенциално и актуално опасни за държавната власт,

    и поради това С ВИСОКОПОСТАВЕНИ СЕКРЕТНИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ СА ОПРЕДЕЛЕНИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИ като подлежащи на рутинни и интензивни стратегически и тактически мотивирани различни широкоспектърни форми на ГЕНОЦИДНО ГЕНЕТИЧНО-ПРОЧИСТВАЩО репресиране.

 

 

ІV.

            Така, в контекста на визираните факти и обстоятелства, в частност, в тук визираният КАЗУС относно престъпната ТЕРОРИСТИЧНА дейност на комунистическите и посткомунистическите специални служби, прокуратура и съд

обслужващи

ДИКТАТОРСКИ ГЕНОЦИДНО РЕПРЕСИВНИЯ КОЛОНИАЛЕН И НЕОКОЛОНИАЛЕН КЛАСИЧЕСКИ РЕГИОНАЛЕН

И НЕОКЛАСИЧЕСКИ ГЛОБАЛИСТИЧЕН (СВЕТОВЕН)

КОМУНИСТИЧЕСКИ И МУТРЕНСКО-МАФИОТСКИ

ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ ТИП ХУНТА,

тук предоставям взет от публичното пространство текст

относно ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, НЕПОСРЕДСТВЕНО ИЗВЪРШВАНА от лица, които са оперативно ангажирани с непосредственото изпълнение на

КОНКРЕТНО ОПЕРАТИВНО ВЪЗЛОЖЕНАТА ИМ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ОБСЛУЖВАЩА ГЕНОЦИДНО-РЕПРЕСИВНАТА СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НЕОКОЛОНИАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ.

- - - - - - -Председател на УС в ГД "БОЕЦ"

Предишна работа като Manager за SINAN-G PLTD

Местожителство - Vidin , Женен            Днес управляващата ни мафия посегна на съпругата ми. По най-бруталният, подъл и гнусен начин. Посегнаха на живота и. Това е жена ми, Мариелка. Болничка е, отива си моето момиче.

            През февруари тази година свинете посегнаха на малкият ни син. Униформено ченге от МВР Видин го изведе от училището му и го разпита като последен престъпник за това, с какво се занимава баща му, с кого се среща и тн.

            На следващият ден съпругата ми направи криза и два дни след това влезе в болница.

            Може би случайност. Научихме диагнозата - ХБН в терминален стадий. Бъбреците и бяха приключили.

            Не я опазих, просто не я опазих. Всичко мина през нея. Тя е от учредителите на БОЕЦ и през всичките тези години бе до мен в битките ни срещу мафията и престъпниците управляващи и ограбващи страната ни.

            Преживя всичко, мачкане, удари, призовки, задържания, дела, запори, протести, помия, клевети, нерви, мъка, гняв...

Докато обикалях страната и тичахме с колегите по протести и акции, тя крепеше семейство, бизнес, дом. Години безсънни нощи, сълзи и притеснения.

И не издържа.

            А силна ми е тя. Тя е жената, която хвана Цветанов за гушата, когато бях задържан на площада във Видин пред погледа на децата ми и близките ми.

Ще пиша дълго. За да се знае.

            От февруари почнахме битката за живота и. Само шепа приятели и съратници знаеха. Защото това е лична битка и сами се борим с нея. И защото трябваше да водим и другата битка, голямата! Битката с мафията.

            И не може да показваме слабост, защото винаги удрят когато си най-слаб.

            А и защото не ние търсим помощ, а помагаме на тези, които имат нужда от помощ.

            За съжаление силите ни са ограничени.

            Преживявали сме го и знаем как работи системата. Почнахме обиколките по болниците. Всеки месец хоспитализации, вливания, изследвания. Стотици. Остана ни само надеждата за трансплантация.

            В България обаче, диагнозите са присъди. И аз влязох в болница, като кандидат за нефродонор и слава Богу изследванията бяха добри и мога да и дам бъбрек.

            В България има пари за джипки за по стотици хиляди за да возят свинете, има и милиони за да пази НСО свинете, но няма пари един апарата за плазмофереза и трансплантацията се оказа невъзможна.

            Не и в държавата на мафията. Насочиха ни към Турция.

            Междувременно Мариелка прогресивно се влошаваше. Почти не работехме. Всяка стотинка отиваше за дейността на БОЕЦ, но всеки месец си плащаше здравните осигуровки, защото бе включена и в листата на чакащите за трансплантация на трупен донор.

            Креатинина мина 500, хемоглобина падна на 80. Труден е живота с креатинин 500 и хемоглобин 80. И нито веднъж не ме спря, нито веднъж не се огъна. Стискаше зъби, ревеше тайно и ме подкрепяше да продължаваме битката.

            Боец е тя, истински.

            Но и най силните хора имат предел на силите си. И миналият месец стигнахме до процедура за Протокол за изписване на специален препарат за нормализиране на хемоглобина, защото при тези нива, освен че са пряко животозастрашаващи, не може да се извърши и трансплантацията.

            За целта трябваше да влезе отново в болница и след изписване в 30 дневен срок да се изготви протокола и да се явим на комисия във Враца.

            Лекуващият и лекар бе в отпуск и във вторник тази седмица се видяхме с него и той пое ангажимент до 28.09. да изготви протокола, за да спазим срока. Ситуацията е критична, защото състоянието и е тежко и този препарат и цялата процедура е решаваща.

            Днес отидох при лекаря да взема документите и вместо това разбрах, че мафията е способна на всичко, че свинете са готови на всичко за да смачкат и дори убият тези, които не приемат престъпната им власт.

            Лекаря ми съобщи, че от НОИ са ПРЕКЪСНАЛИ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ И ПРАВА и тя няма право на протокола и здравната каса отказва лечението и!!!

            БОКЛУЦИТЕ СА МАНИПУЛИРАЛИ СИСТЕМАТА И СА ЗАЛИЧИЛИ ДЕСЕТКИ МЕСЕЦИ ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ, в резултат на което са и отнели статуса на здравно осигурено лице.

            ТОВА Е АБСОЛЮТНА ФАЛШИФИКАЦИЯ, УМИШЛЕНА ФАЛШИФИКАЦИЯ, защото тя нито един месец пропуск в осигуровките! Та всеки месец влизаше в болница и първо това проверяваха! И до сега нямаше проблеми, а най-важният момент изведнъж се оказа , че дължи осигуровки за години!

            БОКЛУЦИ ДОЛНИ, ПРОШКА НЯМА ДА ИМА ВАС!

            Резултата е - отказа от Протокол и комисия и лечение. Автоматично отпадане от листата на чакащи за трансплантация. Сега трябва да докажем, че тя е внасяла осигуровките си редовно и отново да направим цялата процедура за протокола. Около месец и половина. Осигуровките и са внесени до стотинка.

            Буквално сме брояли стотинки, но здравните си внасяше всеки месец. Очаквахме удари, минали сме през ВСИЧКО, но не очаквах , че ще ни ударят по този гнусен и брутален начин, застрашавайки живота и. Макар, че сме го преживявали и това.

            През 2014г. направих инслулт и след като излязох от болницата пет месеца НОИ по заповед на Цветанов, през местният дерибей на ГЕРБ Тошев, ми бавеха и отказваха болничните.

            АБСОЛЮТНО СЪЩАТА ПОДЛА И ГНУСНА СХЕМА! А това бяха единствените ни пари тогава. Прегладувахме ги тези месеци, преборихме се и със системата. Възстанових се и продължихме битката срещу мафията и свинете.

            СЕГА ПО АБСОЛЮТНО СЪЩАТА СХЕМА СЕ ОПИТВАТ ДА НИ СМАЧКАТ ОТНОВО, ЗАСТРАШАВАЙКИ ЖИВОТА НА ЖЕНА МИ! ТОВА СА УБИЙЦИ И ПРЕСТЪПНИЦИ БЕЗ СЪВЕСТ! Сега знам точно какво да направя. Пиша това, за да са ясни действията ми.

            БОЕЦ също продължаваме битката. Още по амбицирани. Защото не спечелим ли Голямата битка, всички сме обречени.

            Мариелка, ще живееш душко. И пак ще се усмихваш, и ще ядеш, и децата ще си изучим и оженим. И внуци ще гледаш и ще ги гледаш с очите си и държиш в ръцете си, а не по скайпа.

            И с душманите ще се преборим. Само се дръж, обичаме те! Заклевам ти се.


 

V.

            Настоявам да получа СПЕШНО, ОБСТОЙНО, ПРЕЦИЗНО, ФАКТОСЪОБРАЗНО И ПРАВОСЪОБРАЗНО мнение на Министерството на вътрешните работи по така поставеният казус.

            При това изрично и пределно ясно обвинявам КАКТО Министър-Председателя (Премиера) ТАКА И Министъра на вътрешните работи.

29 Юни 2018 г.                                                                                Янко Н. Янков

& Край на документа