2021-05-08

Фрагмент

Фрагмент 08 Май 2021 г., Шестдесет и осми (68-ми) персонален Меморандум, отделно Специално Продължение на 42-ри и 43-ти Мемерондуми. Казус: „Престъпната дейност на комунистическата ДС и НЕО-ПОСТ-комунистическите специални служби, НАСОЧЕНА СРЕЩУ първата ми съпруга Емилия Станкова Станкова, родена 1949 г. в с. Говежда, област Монтана. НАЧАЛОТО НА КОЯТО ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ {поне според моята официална документация!!!} е било положено по повод и във връзка с мен и това е било фиксирано в „Строго Секретно Дело №13304 от Октомври 1976 г., Първи отдел на Шесто Управление на ДС. КОЯТО ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ още в същият момент е била разпростряна върху: tttнейният Баща, tttнеговата втора съпруга и фактически нейната втора (доведена) Майка, tttнейната родна Майка, tttнейната родна Сестра, tttсъпругът на нейната сестра, tttкакто и други лица от фамилията на нейният Баща и фамилиите на неговата първа и втора съпруга. Впрочем, от съдържанието на визираното „Дело №13304 от Октомври 1976 г” Е ОЧЕВАДНО ВИДНО, ЧЕ ФАКТИЧЕСКИ ОЩЕ ПРЕДИ ТОВА, още на 20 Август 1975 г. оперативният офицер е бил проявил ТРИ ОТДЕЛНИ ИСКАНИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО НЕЯ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ЛИЦА, КОИТО СА МУ БИЛИ НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕСТЪПНИ ОСТРО ШАНТАЖНИ ССО

Няма коментари:

Публикуване на коментар