2010-05-04

КАКВО РЪКОВОДИ МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ? (2)

Address for letters:
Янко Николов Янков
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София
Ianko N. Iankov
Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria
Web sites:
================================================================
04 Май 2010 г.


До: Сергей Игнатов –
внук, син и брат
на високопоставени комунистически престъпници,
член на чуждестранния състав
на днешните руски специални служби,
престъпен слуга
на българския ченгеджийско-мафиотски политически режим,
Министър на образованието, младежта и науката
бул. „Княз Дондуков” 2-а, 1000 София
Към писмата ми по преписка вх. № 94-ЯЯ-200/2009 г.
Към писмата ми по преписка вх. № 94-ЯЯ-201/2009 г.
Към писмата ми по преписка вх. № 94-ЯЯ-206/2009 г.


Информационно копие:
До техни Превъзходителства Посланиците,
акредитирани в София, България от:
1) Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия;
2) Кралство Белгия;
3) Федерална Република Германия;
4) Република Франция;
5) Кралство Холандия;
6) Делегацията на Европейската комисия;
7) Съединените Американски Щати; и
8) Конфедерация Швейцария.


Особена предварителна забележка:
            Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.
            На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – вж.: "КАКВО РЪКОВОДИ МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ? (2)"
http://iankov.blogspot.com/2010/05/2.html

 

*******
І.

            Господин Министър,
            Преди време, през 80-те години,
            по силата на наложените ми от комунистическата Държавна сигурност оперативни фактически обстоятелства
            ми се наложи да се запозная лично както с Вашия баща, така и с Вашия брат,
            които, по онова време, бяха включени в строго секретните оперативни мероприятия срещу мен и членовете на семейството ми,
            в НЕПOСРЕДСТВЕН РЕЗУЛТАТ на които мероприятия не само бях противозаконно осъден и престоях в затвора цели ШЕСТ ГОДИНИ,
            но и като НЕПОСРЕДСТВЕН РЕЗУЛТАТ на тези мероприятия „намериха” смъртта си баба ми Петкана, дядо ми Янко, брат ми Камен, баща ми Никола и майка ми Евтима.
            Както много добре Ви е известно, всичките досегашни правителства на българския посткомунистически ченгеджийско-мафиотски политически режим са се погрижили да обезпечат пълна безотговорност на престъпниците за извършените от тях престъпления.
            Дори нещо повече - всичките досегашни правителства на българския посткомунистически ченгеджийско-мафиотски политически режим са се погрижили да обезпечат на всички висши ръководни държавни длъжности да бъдат назачени именно най-близките роднини на най-отявлените комунистически престъпници, един от примерите за което сте и лично Вие.

ІІ
            Както много добре Ви е известно, преди ПОЛОВИН ГОДИНА съм регистрирал по надлежния ред три мои основани върху разпоредбите на българското Право искания за извършване на проверки и произнасяне по казуси, по които не само е компетентно, но е и ДЛЪЖНО да се произнесе именно ръководеното от Вас Министерство, непосредствено отговорен за което произнасяне сте лично Вие.
            Както много добре Ви е известно, в тези казуси са визирани факти и обстоятелства, които ПО НЕДВУСМИСЛЕНО ЯСЕН НАЧИН ПОКАЗВАТ, ЧЕ И ДНЕС ПРОТИВ МЕН СА БИЛИ ИЗВЪРШВАНИ И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ СТРОГО СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СЕГАШНИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ.
            Както много добре Ви е известно, ДО ДНЕС ВИЕ ПО АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ СТЕ КОМЕНТИРАЛИ ПОСОЧЕНИТЕ ОТ МЕН ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА И НЕ СТЕ МИ ДАЛИ НИКАКЪВ ОТГОВОР.
            Който факт по недвусмислено ясен начин показва, че и ЛИЧНО ВИЕ СТЕ ЕДИН ОТ ПРЕСТЪПНИТЕ СЛУГИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ.

ІІІ.
            Нямам абсолютно никакво намерение да коментирам Вашите „високи” качества като учен-изследовател, но съм длъжен да отбележа, че при извършената от мен проучвателна дейност в каталога на българската Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” съм открил факта, че в посочения каталог е депозирана и е регистрирана една-единствена издадена от Вас книга, която, наистина има три преиздавания, но текстът е един и същ.
            Е, все пак, съм длъжен да отбележа, че в същия каталог е отбелязано наличието на голямо множество т. нар. интервюта, дадени от Вас в качеството Ви на Министър;
            от които интервюта, впрочем, пределно ясно личи, че онова, което Вие наричате „Реформа на Българската академия на науките”, всъщност цели съвсем не да отстрани кретеноидните комунистически академични изчадия, а да бъде осъществен върху тях силов властнически шантаж, целящ да ги мотивира да продадат на Мафията безценните имоти на БАН, за сметка на което да запазят мизерните си заплати и пенсии.
            Или иначе казано:
            от тези Ваши интервюта пределно ясно личи, че Вие сте и действувате като абсолютно типичен мафиот.

ІV.
            Впрочем, Господин Министър, без тук да коментирам Вашите „високи” качества на учен-изследовател, съм длъжен да отбележа,
            че и самият аз съм написал и съм депозирал в посочената библиотека научен труд, посветен на тема, твърде близка до или дори тъждествена на Вашата египтология,
            а именно тема, разглеждаща политическите и правните учения на Древен Египет.

V.
            Впрочем, Господин Министър, в потвърждение на тезата,
            че лично Вие сте един от онези, за които се казва,
            че НЕКАДЪРНИТЕ ЗА НИЩО СА СПОСОБНИ НА ВСИЧКО,
            тук и сега прилагам списък на издадените от мен книги (статиите и интервютата много отдавна не ги броя):
Списък на книгите на Янко Н. Янков
            01. Янко Янков, Прогностика.// Теоретико-методологически проблеми, Издателство „Янус”, С., 1993, ISBN 954-799-178-7, формат 60 х 90 х 16, 288 с.;
            02. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Издателство Янус”, С., Том 1, 1994, ISBN 954-8550-02-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 640 с.;
            03. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Издателство „Янус”, С., Том 2, 1995, ISBN 954-8550-04-0, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 576 с.;
            04. Янко Янков, Увод в Психологията на правото, Издателство „Янус”, С., 1998, ISBN 954-8550-06-7, формат 60 х 84 х 16, 322 с.;
            05. Янко Янков, Психология на правото, Издателство „Янус”, С., Том 1, 2002, ISBN 954-8550-18-0 (Том 1), формат 60 х 84 х 16, 518 с.;
            06. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Издателство „Янус”, С., Том 3, 2002, ISBN 954-8550-07-5 (Том 3), формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 576 с.;
            07. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Издателство „Янус”, С., Том 4, 2003, ISBN 954-8550-09-1 (Том 4), формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 568 с.;
            08. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Издателство „Янус”, С., Том 5, 2003, ISBN 954-8550-20-2 (Том 5), формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 546 с.;
            09. Янко Янков, Политически и правни учения на Месопотамия, Издателство „Янус”, С., 2004; ISBN 954-8550-24-5, формат 60 х 84 х 16, 148 с.;
            10. Янко Янков, Политически и правни учения на Древен Египет, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-25-3, формат 60 х 84 х 16, 94 с.;
            11. Янко Янков, Политически и правни учения на Древен Иран, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-26-1, формат 60 х 84 х 16, 98 с.;
            12. Янко Янков, Политически и правни учения на Юдея, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-27-Х, формат 60 х 84 х 16, 126 с.;
            13. Янко Янков, Политически и правни учения на Древен Китай, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-28-8, формат 60 х 84 х 16, 132 с.;
            14. Янко Янков, Политически и правни учения на Древна Индия, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-29-6, формат 60 х 84 х 16, 94 с.;
            15. Янко Янков, Азбучни истини (Блясъци на остроумието, номинирани с тъмничен затвор), Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-11-3, формат 60 х 84 х 16, 352 с.;
            16. Янко Янков, Евтаназията, Танатологически аспекти, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-32-6, формат 60 х 84 х 16, 76 с.;
            17. Янко Янков, Смъртното наказание. Танатологически аспекти, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-15-6, формат 60 х 84 х 16, 134 с.;
            18. Янко Янков, Въведение в Танатологията. Феноменология на живота и смъртта, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-21-0, формат 60 х 84 х 16, 202 с.;
            19. Янко Янков, Руският тероризъм, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-33-4, формат 60 х 84 х 16, 130 с.;
            20. Янко Янков, Политически и правни учения на Древна Гърция, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-30-Х, формат 60 х 84 х 16, 532 с.;
            21. Янко Янков, Политически и правни учения на Древен Рим, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-31-8, формат 60 х 84 х 16, 456 с.;
            22. Янко Янков, Българският тероризъм, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-34-2, формат 60 х 84 х 16, 176 с.;
            23. Янко Янков, Хронология на най-известните терористични актове, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-35-0, формат 60 х 84 х 16, 150 с.;
            24. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 6, Издателство „Янус”, С., 2005, ISBN 954-8550-22-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 526 с.;
            25. Янко Янков, Прогностика. Теоретико-методологически проблеми, Второ, преработено и допълнено издание, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN 954-8550-37-7, формат 60 х 84 х 16, 444 с.;
            26. Янков, Я.,  Убийството. Танатологически аспекти, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-54-7, ISBN-13: 978-954-8550-54-3, формат 60 х 84 х 16, 142 с.;
            27. Янков, Я., Самоубийството (Танатологически аспекти), Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-53-9, ISBN-13: 978-954-8550-53-6, формат 60 х 84 х 16, 126 с.;
            28. Янков, Я., Политически и правни учения на Средновековния Ориент, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-50-4, ISBN-13: 978-954-8550-50-5, формат 60 х 84 х 16, 150 с.;
            29. Янков, Я., Политически и правни учения на Византия, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-49-0, ISBN-13: 978-954-8550-49-9, формат 60 х 84 х 16, 166 с.;
            30. Янко Янков, Политическите убийства, Книга І. Кой уби Володя Наков, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-10-5, формат 60 х 84 х 16, 150 с.;
            31. Янков, Я., Българският тероризъм, Второ, преработено и допълнено издание, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-51-2, ISBN-13: 978-954-8550-51-2, формат 60 х 84 х 16, 226 с.;
            32. Янков, Я., Секретните служби и научните кадри в БАН и СУ, (Политическа документалистика), Книга Първа, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-48-2, ISBN-13: 978-954-8550-48-2, формат 60 х 84 х 16, 144 с.;
            33. Янков, Я., Политически и правни учения. Основни аспекти на политико-правния генезис, Том 1, Древен Изток, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-42-3 (Том 1), формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 486 с.;
            34. Янков, Я., Политически и правни учения. Основни аспекти на политико-правния генезис, Том 2, Древна Европа. Гърция, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-43-1 (Том 2), формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 452 с.;
            35. Янков, Я., Политически и правни учения. Основни аспекти на политико-правния генезис, Том 3, Древна Европа. Рим, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-44-Х (Том 3), формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 412 с.;
            36. Янко Янков, Българският тероризъм, Трето, преработено и допълнено издание, Издателство „Огледало”, С., 2006,
            37. Янко Янков, Политическите убийства. Книга IІ. Кой ми попречи да убия вицепрезидента Ярослав Радев и експремиера Андрей Луканов, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN-10: 954-8550-12-1 (Книга 2), ISBN-13: 978-954-8550-12-3, формат 60 х 84 х 16, 156 с.;
            38. Янко Янков, Танатология. Наука за хуманизиране на живота чрез демистификация на смъртта, Издателство Янус”, С., 2007, ISBN-10: 954-8550-36-9, ISBN-13: 978-954-8550-36-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 752 с.;
            39. Янко Янков, Кутията на Пандора. Една калейдоскопична визия върху тероризма, Издателство Янус”, С., 2007, ISBN-10: 954-8550-16-4, ISBN-13: 978-954-8550-16-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 630 с.;
            40. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 4, Средновековие. Книга 1. Ориент. Византия, Издателство Янус”, С., 2007, ISBN-13: 978-954-8550-61-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 230 с.;
            41. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 5. Средновековие, Книга 2. Русия, Издателство Янус”, С., 2007, ISBN-13: 978-954-8550-62-8, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 744 с.;
            42. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 6. Средновековие, Книга 3. Западна Европа, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN-13: 978-954-8550-63-5, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 478 с.;
            43. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 7. Новото време, Книга 1, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN-13: 978-954-8550-65-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 447 с.;
            44. Янко Янков, Научни записки и фрагменти (Параметрите на психотронната власт и на възможностите за защита на човешката същност), Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN 978-954-8550-69-7, формат формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 470 с.;
            45. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 7, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN-10: 954-8550-57-1, ISBN-13: 978-954-8550-57-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 548 с.;
            46. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 8, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN: 978-954-8550-58-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 490 с.;
            47. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 9, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN: 978-954-8550-60-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 311 с.;
            48. Янко Янков, Легитимните основи на политическата власт в България, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN-10: 954-85-50-14-8,  ISBN-13: 978-954-85-50-14-7, формат формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 491 с.;
            49. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 8. Новото време, Книга 2, Издателство „Янус”, С., 2008, ISBN 978-954-8550-66-6, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 445 с.;
            50. Янко Янков, Българският посткомунистически геноцид, Издателство „Янус”, С., 2008, ISBN: 978-954-85-50-64-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат),  332 c.;
            51. Янко Янков, Статии и студии, С., Издателство „Янус”, С., 2009, ISBN 978-954-8550-68-0, формат формат 70 х 100 х 16 (голям формат),  410 с.;
            52. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 9. Новото време, Книга 3, Издателство „Янус”, С., 2009, ISBN 978-954-8550-67-3, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 480 с.;

VІ.
            И така, ДЪЛБОКОУВАЖАЕМИ ВИСОКОВЛАСТНИЧЕСКИ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАН НАУЧЕН ПИКЛЬО,
            с настоящите си редове за пореден път Ви приканвам
            да вземете официално държавновластническо становище по депозираните от мен пред Вас казуси
            и да ми отговорите по официален начин.
            Желая Ви крепко здраве и спокоен сън!
04 Май 2010 г.                                                                  Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар