2010-05-20

КАКВО РЪКОВОДИ МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ? (5)

Address for letters:
Янко Николов Янков
ж.к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София
Ianko N. Iankov
Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria
Web sites:
================================================================
20 май 2010 г.

До г-н Бойко М. Борисов -
Министър-Председател на България
Министерски съвет (МС), бул. „Княз Дондуков” № 1
1000 (1194) София
Към: (персонален) вх. № 4379/2003-2010 г.


Информационно копие:
До техни Превъзходителства Посланиците,
акредитирани в София, България от:
1) Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия;
2) Кралство Белгия;
3) Федерална Република Германия;
4) Република Франция;
5) Кралство Холандия;
6) Делегацията на Европейската комисия;
7) Съединените Американски Щати; и
8) Конфедерация Швейцария.


Особена предварителна забележка:
            Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

            На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – вж.: „КАКВО РЪКОВОДИ МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ?  (5)”,  

http://iankov.blogspot.com/2010/05/5.html
 
 
І.
            Господин Министър-Председател,
            С настоящите редове се обръщам към Вас съвсем не за да дам възможност на ченгеджийско-мафиотската „Мадам” Соня Божикова (обслужваща вече неколко престъпни правителства като „многофункционална” несменяема Началник на Отдел „Приемна” при Министерския съвет) да препрати писмото ми уж „по компетентност” за решаване на онези, от които се оплаквам, или на абсолютно индиферентни към казуса институции и личности.
            Обръщам се към Вас ИМЕННО ЗАЩОТО НА НАСТОЯЩИЯ ЕТАП ОТ РАЗВИТИЕТО НА КАЗУСИТЕ ЕДИНСТВЕНИЯТ КОМПЕТЕНТЕН ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО ТЕХ СТЕ ИМЕННО ВИЕ!
            Обръщам се към Вас с искането да упражните висш институционален контрол върху дейността на Министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов,
         при когото съм регистрирал следните преписки:
вх. № 94-ЯЯ-200/2009 г.
вх. № 94-ЯЯ-201/2009 г.
вх. № 94-ЯЯ-206/2009 г.
вх. № 94-ЯЯ-87/2010 г. ,
         по които не съм получил отговор вече СЕДЕМ МЕСЕЦИ,
         КАТО ЕДНО ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, СРЕЩУ КОИТО Е ЕДНА ОТ ПРЕПИСКИТЕ – директорът на Института за правни науки при БАНкойто е кадрови офицер от бившите и сегашни специални служби при МВР,
         добронамерено ме е уведомил, че ако продължавам да търся правата  си, спрямо членовете на семейството ми ще бъдат проведени специални наказателни акции от специалните служби, които именно са виновни като разпоредители и обезпечители на извършването на въпросните нарушения на правата ми.

ІІ.
            Господин Министър-Председател,
            По същество в посочените (намиращи се при Министър Сергей Игнатов) преписки съм визирал казуси, в които съм фиксирал множество престъпни актове,
            извършени от кадрови и агентурни функционери на бившата Държавна сигурност и на сегашните специални служби (включително и по времето, когато лично Вие бехте генерал и Главен секретар на МВР), действуващи в сферата на научнообразователните институции,
            с които престъпни актове въпросните функционери брутално са нарушили множество мои права.

            Господин Министър-Председател,
            Като Ви уверявам, че настоящето мое обръщение към Вас евентуално ще бъде елемент от документацията, която в крайна сметка ще бъде предоставена на европейските съдебни и други институции,
            бих искал да пледирам пред Вас за експедитивно и принципно отношение към визираните казуси.
            Желая Ви крепко здраве и европейска благоразумност!
20 май 2010 г.                                                                   Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар