2017-07-07

(07 Юли 2017 г.), Седемнадесети (17-ти) персонален Меморандум До поредните ИНТЕР- и ТРАНСнационални ГЛАВНИ НАДЗИРАТЕЛИ на Съветско/Руско-Американския Концлагер България: ***Анатолий Анатолиевич Макаров - извънреден и пълномощен посланик на Руската Федерация и ***Ерик Сет Рубин – посланик на САЩ


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

07 Юли 2017 г.

 

Седемнадесети (17-ти) персонален Меморандум

            До поредните ИНТЕР- и ТРАНСнационални ГЛАВНИ НАДЗИРАТЕЛИ на

Съветско/Руско-Американския

Концлагер България:

            ***Анатолий Анатолиевич Макаров - извънреден и пълномощен посланик на Руската Федерация и

            ***Ерик Сет Рубин – посланик на САЩ

 

І.

            Преди всичко, Ваши ГЛАВНИ концлагерно-надзирателни величия, тук приложено ви предоставям ПОРЕДНИТЕ АКТУАЛНИ копия от МОЯТА ПРЕЦИЗНА ДОКУМЕНТАЦИЯ,

датирана на 05 Юли, озаглавена „Четиредесет и осмо (48-то) официално отворено писмо”,

            надлежно връчена на ДИРЕКТНО ПОДЧИНЕНИТЕ ВИ ЕКЗЕКУТИВНИ надзиратели на регионалния български концлагер.

            За пореден път изрично и ясно УТОЧНЯВАМ, че както от многобройните ми предишни текстове, така и от тук визираните текстове Е ОЧЕВАДНО ВИДНО, че

– от 70-те  години ДО ДНЕШНИЯ ДЕН  -

специално спрямо мен и всичките мои семейно, фамилно и организационно близки хора

ИНТЕНЗИВНО Е ПРОВЕЖДАНА И СЕ ПРОВЕЖДА

НЕИМОВЕРНО ПЕРВЕРЗНО ЖЕСТОКА ПЕРМАНЕНТНА РЕПРЕСИВНА

ДЪРЖАВНО-ВЛАСТНИЧЕСКА СТРАТЕГИЯ,

при което

АБСОЛЮТНО НИКОГА не е имало, не са съществували и не съществуват

абсолютно никакви легитимни доказателства

за обвинителната теза на престъпната държавна власт; 

 

и че АБСОЛЮТНО ВИНАГИ, АБСОЛЮТНО ВСИЧКО

Е БИЛО ОСЪЩЕСТВЯВАНО НЕ САМО ПО ПРЕСТЪПНАТА СИЛА

НА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ,

 

НО И ПРИ НАГЛО-ОТКРОВЕНОТО ПРИЗНАНИЕ,

ЧЕ ВСИЧКОТО ТОВА СЕ ПРАВИ

ПО СИЛАТА НЕ САМО НА ОБЩО-ПРИНЦИПНО ЗАЯВЕНАТА ВОЛЯ,

НО И ПО СИЛАТА НА КОНКРЕТНО ПЕРСОНАЛНО Ad hominem ЗАЯВЕНОТО РАЗПОРЕЖДАНЕ

НА НЕСЪМНЕНО ПРЕВЪЗХОДНО ПОЗНАВАЩИТЕ МЕ

ПОСЛАНИЧЕСКИ СЛУЖИТЕЛИ НА СССР/РУСИЯ И САЩ.

 

ІІ.

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

Половин век ИНТЕРнационален и

повече от четвърт век ТРАНСнационален ГЕНОЦИД

стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на

Световния задкулисен банкстерско-мафиотски неоколониализъм!

            Така, тук и сега изрично и пределно ясно ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ

            НАСТОЯВАМ пред Вас ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ ДА ОБЕЗПЕЧИТЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ ЛЕГИТИМНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА СПАЗВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТТА.

            Приложение – съгласно текста.

07 Юли 2017 г.                                                                    Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар