2017-07-09

(10 Юли 2017 г.), Четиредесет и девето (49-то) официално отворено писмо До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО – ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ ГЛОБАЛИСТИЧЕН НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ: *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”; *(02)Президента на България; *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството; *(04)Главния Прокурор; *(05)Министъра на вътрешните работи; *(06)Омбудсмана на България. *До Специален (за сега ОТДЕЛЕН) АДРЕСАТ – членовете на Висшия Адвокатски Съвет


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

10 Юли 2017 г.

 

Четиредесет и девето (49-то) официално отворено писмо

            До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО –

ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ

ГЛОБАЛИСТИЧЕН НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН

СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ

КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ:

            *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”;

            *(02)Президента на България;

            *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството;

            *(04)Главния Прокурор;

            *(05)Министъра на вътрешните работи;

            *(06)Омбудсмана на България.

            *До Специален (за сега ОТДЕЛЕН) АДРЕСАТ – членовете на Висшия Адвокатски Съвет

 

І.

            Преди всичко, ваши ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПНИ регионални Демони на Злото,

макар и превъзходно да зная кои и защо са вашите господари и сутеньори, кои и какви сте вие и защо сте такива, КАКВО ПРАВИТЕ, ЗАЩО ГО ПРАВИТЕ И КАКВО И ЗАЩО ЩЕ НАПРАВИТЕ,

все пак, В ИМЕТО НА БЪДЕЩЕТО И БЪДЕЩОТО ПРАВОСЪДИЕ

            за пореден път предявавам пред вас ИСКАНЕТО ДА ОБЕЗПЕЧИТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕЦИЗНО ПОЛИЦЕЙСКО, ПРОКУРОРСКО, СЪДЕБНО И ГРАЖДАНСКО РАЗСЛЕДВАНЕ ПО ВСИЧКИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ, които през последните няколко десетилетия акуратно и прецизно съм посочил и описал в моите надлежно официално регистрирани искания за реализиране на наказателно и репараторно Правосъдие.

 

Впрочем, уточнявам, че, всъщност, най-интензивна е моята

ПРЕЦИЗНА ЕДНОСТРАННА ЮРИДИЧЕСКА ЕПИСТОЛАРНОСТ

С ТРИТЕ ОСНОВНИ БОЙНИ ЕНИЧАРСКИ ОРДИ

НА НЕОКОЛОНИАЛНАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ПРЕСТЪПНОСТ:

*ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР,

*МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ,

и *съдебната институция

(пред която съм предявил няколо десетки съдебни искове за отговорност на държавата и на нейни властови функционери, на нито един от които до сега не е даден никакъв ход).

 

            Също така уточнявам, че в основата на цялата, ОТ 70-ТЕ ГОДИНИ ДО ДНЕС насочена срещу мен и моите най-близки хора

КОЛОСАЛНА ПРЕСТЪПНА

ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ДЕЙНОСТ

            КАТО ИЗХОДНА ДОКУМЕНТАЛНА БАЗА е залегнала

акуратно документираната от самите престъпни дейци

т. нар. „Строго секретна оперативна дейност”, описана в т. нар. „Дела за оперативна разработка (ДОР)”, кодовите наименования на които са: „Дело №13304, Терорист”,  Скитник”, „Гадния”, „Дивия”, „Злобара”, „Твърдоглавия”, „Непокорник” и „Дракон”.

 

            При това уточнявам, че видно от така посочените „Дела” НА МЕН СА МИ ПРЕДОСТАВЕНИ КОПИЯ САМО ОТ ОКОЛО 10% (десет процента!), от които 10% е видно, че в насочената срещу мен и моите най-близки хора престъпната дейност на функционерите на българския клан на КГБ,

само за (през) периода от 70-те до 90-те години „героически” са участвували повече от 250 (двеста и петдесет) души,

 

и че САМО  от 90-те години ДО ДНЕС СА УЧАСТВУВАЛИ ПОНЕ ОЩЕ ДВА ПЪТИ ПОВЕЧЕ,

 

при това, извършената от НОВАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ престъпна дейност Е НЕ ПО-МАЛКО ЖЕСТОКА, НО Е МНОГО ПО-ПЕРВЕРЗНА.

 

            Всъщност, макар че вече многократно съм го споменавал, тук и сега пак ще го спомена: почти всички, които по някакъв начин, степен или форма КАКТО ПРЕДИ, ТАКА И СЛЕД ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОМЕНИ, са участвували в моето и на моите близки хора противоправно репресиране,

именно след бутафорните политически промени,

именно под покровителствената егида на

постСССР/Русия, на САЩ и на ЕС

 

са получили не само най-високото си издигане в професионалната йерархия, но и зашеметяващото си забогатяване,

            при което сред най-издигнатитете и най-облагодетелствуваните от тях днес фигурират: ***видни свръхбогати бизнесмени; ***демократични генерали; ***членове на Висшия съдебен съвет; ***върховни съдии; ***конституционни съдии; ***съдии в международните съдилища в Страсбург; ***съдия в Хагския трибунал за Югославия; ***съдия в Конституционния съд в Косово; ***вицепремиери; ***министри и заместник-министри (включително и на правосъдието и на вътрешните работи); ***видни висши прокурори, включително и Главен прокурор; ***видни адвокати; ***видни депутати; ***Председател на Парламента и други парламентарни функционери; ***видни дипломати; ***професори в Юридическите факултети и Института за правни науки при БАН; ***и всякакви други.

 

              Също така изрично и ясно подчертавам, че е категорична констатацията ми, че КАКТО ПО ВРЕМЕТО НА КЛАСИЧЕСКИЯ КОМУНИЗЪМ, ТАКА И СЛЕД БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ, ТАКА И ПРИ СЕГАШНАТА КОНФИГУРАЦИЯ,

              именно с цел да бъде пресечена (прекратена) моята интензивна легитимна съпротивно-отбранителна строго юридическа дейност, насочена към търсенето на отговорност от всички дейци за извършените от тех престъпни деяния,

специалните държавни и мафиотски служби

не са спирали и продължават интензивната си престъпна оперативна дейност срещу мен и свързаните с мен лица

         превръщайки моето и на семейно и фамилно най-близките ми хора ежедневие

         В ПОСТОЯННО БОЙНО ПОЛЕ при изключително висока степен на застрашеност за здравето и живота.

 

            Като изрично и ясно ви припомням текстовете на всичките мои предишни официални писма, не само конкретно до вас, но и до всичките ваши предшественици,

            текстовете на които писма ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК са надлежно публикувани не само в моите обемистни документални книжни издания, но и в моите ИНТЕРНЕТ-сайтове,  в които акуратно и прецизно съм посочил и описал

НЯКОЛКО ХИЛЯДИ ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ,

за пореден път заявявам, че

като преминал през най-зловещите килии (или подземия)

не само на половинвековния Интернационален, но и на четвъртвековния Транснационален  комунизъм

 

            тук и сега за многократен пореден път ПРЕДНАМЕРЕНО обосновавам искането за практическо реализиране на Принципите и Нормите на Международното, Европейското и Българското Право, при което се позовавам на задължителните за вас за съобразяване и изпълнение

            европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г., съгласно текста на които правни норми

без надлежното разследване и репариране на нарушенията на човешките права, извършени от комунистическите режими

НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ ЖЕРТВИТЕ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ

 

            ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН (от една страна)

            И ВСИЧКИТЕ ВАС    БЪЛГАРСКИ ЕНИЧАРСКИ ИЗВЕРГИ И ВСИЧКИТЕ ВАШИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ГОСПОДАРИ И СУТЕНЬОРИ (oт друга страна)

            КАТО ПРЕКИ И КОСВЕНИ УЧАСТНИЦИ И СЪУЧАСТНИЦИ ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ И ВЪВ ВИЗИРАНОТО ПРЕСТЪПНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.

 

  Така, за пореден път се позовавам на фактите и обстоятелствата, които ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК са посочени и описани в многобройните мои официални писмени настоявания за спазване на Правото,

              които акуратно са регистрирани във вашите офиси и по които ДО ДНЕС НЯМАМ АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР.

              Така, тук и сега за пореден път настоявам пред всичките вас,

              ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ И ДА МИ ДАДЕТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ПРЕЦИЗЕН ФАКТОСЪОБРАЗЕН КОНКРЕТЕН ОТДЕЛЕН ОТГОВОР

  НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИТЕ МОИ НАДЛЕЖНО РЕГИСТРИРАНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИЯ ЧЕТВЪРТ ВЕК ВЪВ ВАШИТЕ ОФИСИ

МОИ АКУРАТНИ ИСКАНИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО, ЕВРОПЕЙСКОТО И БЪЛГАРСКОТО ПРАВО.

 

 

ІІ.

            В частност, тук и сега изрично и пределно ясно ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ видно от цялостната надлежно официално регистрирана във вашите държавно-мафиотски институции документация

– от 70-те  години ДО ДНЕШНИЯ ДЕН  -

лично аз и всичките мои семейно, фамилно, организационно и съчувствено близки хора сме подложени на

АБСОЛЮТНО ПРЕСТЪПНИ СИСТЕМАТИЧНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА,

организирани и ръководени от специалните правителствено-мафиотски служби,

поради единствената моя и наша „вина”,

изразяваща се в категорично настояване

ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ДА СПАЗВА ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОТО.

 

            Всъщност, от така визираната документация Е ОЧЕВАДНО ВИДНО, че

АБСОЛЮТНО НИКОГА не е имало,

не са съществували и не съществуват

абсолютно никакви легитимни доказателства

за каквато и да е обвинителна теза СРЕЩУ МЕН И СВЪРЗАНИТЕ С МЕН ЛИЦА;

и че АБСОЛЮТНО ВИНАГИ,

АБСОЛЮТНО ВСИЧКО Е БИЛО ОСЪЩЕСТВЯВАНО

ПО ПРЕСТЪП НАТА СИЛА НА

ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ

И Е ОБСЛУЖВАЛО И ОБСЛУЖВА

ЗЛОВЕЩИТЕ ПРЕСТЪПНИ ЦЕЛИ

НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИТЕ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ ГОСПОДАРИ

НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ.

 

 

ІІІ.

            В частност, тук и сега се позовавам на:

            *** надлежно регистрираната в офиса на Министъра на вътрешните работи документацишя (вх.№489702-2485 ), озаглавена „Относно казус „Шестият етаж” – обект аз, Янко Николов Янков и съпругата ми относно секретно оперативно мероприятие на специалните служби, извършено срещу нас”; по повод и във връзка с която ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР;

 

            ***надлежно регистрирана в офиса на Министъра на здравеопазването документация (вх.№94-1244), по повод и във връзка с която СЪМ ПОЛУЧИЛ ТОЧНО ПЕТ (5) АБСОЛЮТНО НЕЛЕГИТИМНИ И ПО СЪЩЕСТВО ПРЕСТЪПНИ КРАТКИ ПИСМЕНИ ТЕКСТОВЕ,

            които категорично нямат нищо общо с понятието „ОТГОВОР”,

            тъй като НЯМАТ АБСОЛЮТНО НИЩО ОБЩО С ФАКТИТЕ, ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ПРИНЦИПНИТЕ И НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ПРАВОТО ОТНОСНО ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ИНСТИТУЦИЯТА КЪМ ПРАВОВИЯ РЕД (ПРАВОСЪОБРАЗНОСТТА) И КЪМ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ.

 

            Изрично и ясно настоявам ДВЕТЕ ДО СЕГА ОТДЕЛНИ ПРЕПИСКИ (при мен те съдържат общо 42 – четиредесет и две - страници)

            ДА БЪДАТ ОБЕДИНЕНИ В ЕДНА и

            ДА БЪДАТ предоставени на надлежните следствено-съдебни институции, за извършване на прецизно фактосъобразно и правосъобразно РАЗСЛЕДВАНЕ

       относно наличието на престъпна дейност, извършена като т. нар. строго секретна оперативна дейност, планирана, ръководена и осъществена от българските специални служби

       ЧРЕЗ ПРЕСТЪПНО ИЗПОЛЗУВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА,

       на които е възложено осъществяването (извършването) на определени престъпни действия,

       актуално увреждащи здравето и

       стратегически застрашаващи самият живот на съпругата ми.

 

            В частност се позовавам на факта, че:

            както тук непосредствено визираният д-р Л. Х. Д. от визираната УМБАЛ, има високопоставен официално документално наличен офицерски военно-организационен чин, а също така и имплицитно ясно подразбираща се ангажираност с медицинската мафия и специалните служби,

            така и че същият статус имат всичките други т.н. „лекари”, които са надлежно документално ангажирани с последващото „контролно” прикриване на цялостната оперативна дейност на специалните служби (чрез писането и изпращането до мен на абсолютно кретеноидни текстове, нямащи абсолютно нищо общо както с фактите, така и с понятието „отговор”).

 

         Всъщност, тук и сега преднамерено,  изрично и пределно ясно уточнявам, че:

 

         съгласно моите надлежно официално признати високопрофесионални експертни знания в сферата на правните и политическите науки и в частност в сферата на специфичната ченгеджийско-мафиотска престъпна дейност

{виж поне заглавията на моите 77 обемисти книги: 2012-10-04, Библиография (Списък на книгите) на Янко Н. Янков-Вельовски, http://iankov.blogspot.bg/2012/10/blog-post_4.html )} и

 

         съгласно неимоверно богатият ми личен половинвековен практически опит на съпротивително противопоставяне срещу престъпните оперативни мероприятия на правителствено-мафиотските специални служби,

         включително и като преминал през Ада на комунизма дългогодишен политически затворник, официално признат от Общото събрание на Върховния съд за абсолютно невинно осъден и репресиран при пълна липса на изискуемите от закона факти и доказателства;

 

         аз приемам, че в тук визираният казус, всъщност, МАКАР И на преден план формално да изпъква непосредствено извършеното престъпно деяние на тук визираното медицинско лице,

         изразяващо се в абсолютно неоснователен и безпричинен отказ да извърши исканото, отдавна предварително уточненото, финансово напълно (изцяло) предварително обезпеченото и технологично точно и ясно планиреното медицинско изследване на съпругата ми;

 

         според моят прецизен анализ на конкретната ситуация,

         всъщност, това несъмнено престъпно деяние на визираното медицинско лице,

         има характера на ситуативно външно-видимо КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТИЕ

         на неговият фактически отказ да изпълни разпореждането, което му е било дадено от ГОСПОДАРИТЕ/СУТЕНЬОРИТЕ му от правителствено-мафиотските специални служби;

 

         което разпореждане се е свеждало до това, че

       те са искали от него ПО ВРЕМЕ НА извършването на сложно-специфичното ПОД ПЪЛНА УПОЙКА медицинско изследване 

       ДА ОСЪЩЕСТВИ СТРОГО СЕКРЕТНО ПРЕСТЪПНО ПОСЕГАТЕЛСТВО

       НЕ САМО ВЪРХУ ЗДРАВЕТО,

       НО И ВЪРХУ САМИЯТ ЖИВОТ

       НА СЪПРУГАТА МИ;

 

       но той СИТУАТИВНО е предпочел да откаже да извърши това неимоверно тежко престъпно деяние

       и да извърши друго, сравнително по-леко престъпно деяние -

       – изразяващо се в абсолютно неоснователен отказ от извършване на самото медицинско изследване.

 

 

ІV.

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

 

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

 

ПОЛОВИН ВЕК ИНТЕРнационален и

ЧЕТВЪРТ ВЕК ТРАНСнационален ГЕНОЦИД стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

 

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм!

10 Юли   2017 г.                                                       Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . .. . . 

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар