2013-03-31

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 542Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
02 Април 2013 г.


Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда,
на Правителството, на Президента,
и на другите държавни институции! – 542


До г-н Камен Ситнилски
Заместник-Главен прокурор на България,
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП вх. № 3307 / 2013


І.
            Господин Заместник-Главен Прокурор Ситнилски,
            Тук приложено предоставям на Вашето внимание
            текст, взет от публичното научно-изследователско информационно пространство,  
            и по-точно от стр.445-446 от моята книга „КУТИЯТА НА ПАНДОРА. Една калейдоскопична визия върху тероризма“, издадена в София през 2007 г. от издателство „Янус.

            Тук приложеният текст има характера
            НЕ САМО НА сравнително прецизно и задълбочено научно изследване,
            НО И НА ЧАСТНО ЕКСПЕРТНО РАЗСЛЕДВАНЕ,

            КОЕТО СЪГЛАСНО ОБЩИТЕ ПРИНЦИПИ НА ПРАВОТО ИМА И СЛЕДВА ДА ИМА ХАРАКТЕРА НА ТЕКСТ, ДАВАЩ НАСОКА ЗА ТЪРСЕНЕ НА СЛЕДСТВЕНАТА И СЪДЕБНАТА ИСТИНА ПО КОНКРЕТНИЯ КАЗУС ОТНОСНО

     обезпечени от Прокуратурата, имащи характера на
     медикаментозен тероризъм
     престъпни експерименти на пловдивски зъболекари.

            Уточнявам, че анализът на този казус, ИМАЩ ХАРАКТЕРА НА ЧАСТНО ЕКСПЕРТНО РАЗСЛЕДВАНЕ, е лансиран от мен в следните ТРИ НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ книжни издания:
            Янков, Я., Българският тероризъм. (Второ, преработено и допълнено издание), С., „Янус”, 2006, 226 с. ISBN-10: 954-8550-51-2, ISBN-13: 978-954-8550-51-2, формат 60 х 84 х 16;
            Янко Янков, Българският тероризъм. (Трето, преработено и допълнено издание), С., „Огледало”, 2006, 222 с.;
            Янко Янков, Кутията на Пандора. Една калейдоскопична визия върху тероризма, С., Янус”, 2007, 630 с. ISBN-10: 954-8550-16-4, ISBN-13: 978-954-8550-16-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            Уточнявам, също така, че тук визираният текст е публикуван и в Интернет-пространството на следния електронен адрес:
Виж: 2011-12-22, БЪЛГАРСКАТА ЛЕПТА ЗА ТЕРОРИЗМА. §22. Българският медикаментозен тероризъм. Д. Експериментите на пловдивски зъболекари,

            Господин Заместник-Главен Прокурор Ситнилски,
Категорично и ясно настоявам да възложите на Националната следствена служба прецизно да извърши легитимните процедури и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.

*************

            През януари 2005 г. българското списание „Зъболекарски преглед” публикува част от дисертация, в която е описано експериментално изследване на зъби на деца до тригодишна възраст, направено чрез напоена със солна киселина филтърна хартия.
            В тази връзка Националният консултант по детска стоматология проф. Никола Атанасов, който е и Директор на Колаборационния център за профилактика към Световната здравна организация,
            обвини Стоматологичния факултет на Пловдивския медицински университет в „престъпно клинично проучване”.

            Това „проучване”, впрочем, е било извършено от д-р Марияна Димитрова и доц. Куклева, които са се позовали на съгласието на родителите на децата, на които е било казано, че то е безвредно. Според проф. Никола Атанасов, обаче, този метод на изследване не се прилага никъде в света, и изследването несъмнено е увредило зъбите на децата.

            Тъй като въпросът за експеримента бе намерил отзвук както във вестниците, така и в най-гледаните програми на няколко от централните телевизии, пловдивският окръжен прокурор Андрей Атанасов бе принуден да обяви на 23 февруари 2005 г. пред медиите, че се е „самосезирал” и е предприел т. нар. „прокурорска проверка”.

            След като до края на месец май 2005 г. в медиите не се появи никакво съобщение по въпроса за резултатите от „прокурорската проверка”,
            на 30 май аз, пишещият тези редове, се обърнах с писмо до окръжния прокурор,
            с което поисках да бъда уведомен за резултатите от проверката и да ми бъде дадена възможност да се запозная с материалите.

            Получих изключително кратък отговор, имащ изх. № 1121 и дата 01.07.2005 г., съгласно който „възложената проверка по преписка № 112/2005 г. по описа на Окръжната прокуратура гр. Пловдив не е приключила”.
            (Както текста на моето писмо, така и текста на посочения „отговор” съм публикувал на с. 499-500 и с. 502 на Том 6 от моята документална книга „Документ за самоличност”, издадена през 2005 г.).

            Впоследствие, в продължение на година, в медиите не се появи абсолютно нищо по въпроса за посочения „медицински експеримент” - имащ, впрочем, характера на медикаментозен тероризъм.
            През цялото време се обаждах по телефона точно три пъти, за да питам кога най-после ще имам възможност да се запозная с материалите, и винаги ми отговаряха, че „това все още не е възможно, тъй като проверката продължава”.

            В тази връзка помолих и двама мои приятели-журналисти, които лично посетиха прокуратурата, за да искат информация по случая; но и на тях им казали, че „докато протича прокурорската проверка, никой журналист няма правото да пише каквото и да е по темата”, и че ако направи някакъв коментар, ще бъде принуден „да отговаря пред цялата строгост на Закона”.

            Повече от очевидно е, разбира се, че в този случай прокуратурата е иззела под свой контрол публичното интерпретиране на темата именно за да спаси от отговорност престъпниците, които са били извършили престъпния медицински експеримент.“

*************

            Впрочем, господин Заместник-Главен Прокурор Ситнилски,
         Настоявам за най-строго и прецизно спазване на принципите и нормите на Правото
02 Април 2013 г.                                                      Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар