2013-03-07

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 529Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
07 Март 2013 г.


Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда,
на Правителството, на Президента,
и на другите държавни институции! – 529


До г-н Сотир Цацаров –
Главен прокурор на България,
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП вх. № 3307 / 2013 г.

Информационно копие:
До всички актредитирани в България
дипломатически мисии


            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Разбира се, като професионален познавач на теорията и практиката на Системата, в която Вие изпълнявате възложената Ви функция,
            въобще не очаквам от Вас да действувате по по-различен от досегашния престъпен начин на действие на предишните Главни прокурори;
            все пак, обаче, въпреки това, поради дълбоко принципни съображения, официалните ми взаимоотношения с Вас ще започнат и ще продължат така, както и с Вашите предшественици – известно минимално социално и професионално време, необходимо за Вашето същностно самопроявление или самодемаскиране, ще се отнасям към Вас с уважение, подобаващо за принципно-абстрактния (но не и реално-практическия) имидж на Институцията Ви -  
            пък след това, когато вече няма да можете да имате „аргумент за моя юридически неоснователна преднамереност“, ще престана да Ви „господиносвам“ и ще започна да Ви назовавам с адекватни на реалното Ви поведение епитети.

            Все пак, обаче, благоволете да отбележите, че въпреки системно-принципния ми конфликт с държавната власт и в частност с Прокуратурата –  при това още от времето, когато Вие все още не сте бил роден,
            много бих искал да не се стига дотам (до така посочената ситуация) –   
            но Ви уверявам, че това зависи единствено от самия Вас – от Вашата готовност и способност да се противопоставите на престъпните господари, които са Ви интронизирали на този върховен или висш държавен пост,
            и да поемете пътя на Правото и Справедливостта.

            Приканвам Ви да обърнете внимание на обстоятелството,
че от късната есен на 1989 г. (когато излязох от затвора) до днес
съм предприел повече от хиляда (1000) напълно безуспешни конкретни процедури за търсене на Правосъдие; и
че само от Юли 2010 г. до днес
настоящето мое официално изявление пред институцията на Главния Прокурор е 529-то конкретно описание на 529 отделни престъпления, като всяко описание е рубрикирано
„Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента  и на другите държавни институции!“

         Така, г-н Главен Прокурор, без дори и една капка наивност относно престъпната същност на днешната държавна власт, и в частност на ръководената от Вас Прокурорска  институция, ясно, изрично и категорично настоявам да бъдат извършени съответните легитимни процедури по повод и във връзка с всичките тези мои официални искания за разследване на визираните престъпления.

*******
            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Само преди двадесетина дни, в деня на официалното национално честване на саможертвата на Васил Левски, минавайки край паметника на Апостола видях паркирана военна бронирана машина, каквато преди това бех веждал единствено в телевизионни репортажи и екшън-филми – брониран автомобил „Пустинна котка”. Това стана повод да се поинтересувам и да узная, че ЧРЕЗ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПРИТЕЖАВА И ИЗПОЛЗУВА МИНИМУМ ЧЕТИРИ ТАКИВА МАШИ.
            Тъй като по силата на професионалната ми специфика на научен изследовател още през 90-те години бех официално заявил, че Червената Армия е трансформирана в Червена Мафия и че българската държава като цяло и всичките нейни институции имат статуса на най-нискойерархични структурни звена на Мафията, проумях, че българския клан на руската и световната мафия разполага с едно от най-модерните оръжия за ударен репресивен контрол над населението и най-вече над зараждащото се и все още неродено или неформирано гражданско общество.

            Съгласно българското законодателство бронираният автомобил „Пустинна котка” е класифициран като имащ относително секретен правно-нормативен статус, поради което едно от основните изисквания е неговата експлоатация да бъде осъществявана при условията на
            ОТНОСИТЕЛНО СЕКРЕТНИ ВОЕННИ, преди всичко НАПАДАТЕЛНИ МИСИИ, ПРОВЕЖДАНИ ОТ ВОЕННОТО МИНИСТЕРСТВО И СЪЮЗНИТЕ АРМИИ СРЕЩУ ВОЕННИ ИЛИ ПАРАВОЕННИ ОБЕКТИ, при това при мисии, СВЪРЗАНИ С НАЦИОНАЛНАТА ВОЕННО-ОТБРАНИТЕЛНА СИГУРНОСТ НА СТРАНАТА (държавата) И НА СЪЮЗЕНИТЕ СТРАНИ;

            НО НЕ И ПРИ оперативни мероприятия, свързани с РУТИННАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ДЪРЖАВНИ ЛИДЕРИ, задължението за осъществяването на която сигурност НЕ Е НА ВОЕННОТО МИНИСТЕРСТВО, а е на Министерството на вътрешните работи и на другите вътрешнодържавни охранителни структури.

            Относително секретният правно-нормативен статус на бронирания автомобил „Пустинна котка” КАТЕГОРИЧНО НЕ ДОПУСКА неговото използуване с аргумент за охрана на гражданите при национални празници и други масови граждански изяви, и всеки аргумент, обосноваващ използуването в такива ситуации всъщност има характера на зле прикрито оправдание -  уж за защита на гражданите, а всъщност за защита на престъпните политически и правителствени лидери от легитимния гняв на гражданите.

            При това едно от основните правно-нормативни изисквания е използуването на бронирания автомобил „Пустинна котка” да бъде осъществявано при стремеж към минимална степен на публичност, или иначе казано - при забрана за каквато и да е степен и форма на демонстративност спрямо цивилното население.

            В този именно смисъл официалното, публичното и дори демонстративното позициониране на бронирания автомобил „Пустинна котка” пред паметника на Апостола в деня на визирания национален празник
            ИМА НЕ САМО ХАРАКТЕРА НА ГАВРА С ПАМЕТТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ГЕРОЙ,
            НО И ХАРАКТЕРА НА БРУТАЛНО НАРУШЕНИЕ НА ПРАВНО-НОРМАТИВНИТЕ ПРЕДПИСАНИЯ, А НАЙ-ВЕРОЯТНО И ХАРАКТЕРА НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СРЕЩУ ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ.

            Според нас позиционирането на споменатата модерна бойна техника на посоченото място и време съвсем неслучайно съвпада с масовите протести на българските граждани против четвъртвековното престъпно използуване на държавната власт срещу българските граждани и в полза на Мафията.
            Ние разполагаме с всички основания да считаме, че използуването на въпросната бойна техника в контекста на визираната ескалираща гражданствено-протестна ситуация,
            макар и евентуално ФОРМАЛНО да е било обосновано като осъществено върху основата на Закона за военната полиция, едно такова обосноваване е фалшиво, неоснователно и нелегитимно (като противоречащо на Правото, като основано върху антиправова законова норма!!!) , и по същество
            има характера на провеждане на секретна психотронна нападателна акция срещу българските граждани, нескопосано прикрита (камуфлирана) зад словоблудствени аргументи, че уж става дума за защитно-охранителна акция.

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Обръщам Вашето внимание върху обстоятелството, че:
            Първо: категорично не съществуват правно-нормативни правила, разрешаващи позиционирането на този тип бойно-нападателни машини
            КАКТО в цивилни населени места,
            ТАКА И в публична площадна територия,
            ТАКА И по време на легитимни граждански проявни форми не само на протест, но и на бунт (Виж: 3-ти абзац от Преамбюла на Всеобщата декларация на ООН за правата на човека, съгласно който текст бунтът е напълно легитимно средство за последен изход от тиранията и потисничеството),
            ТАКА И В СИТУАЦИИ, ИМАЩИ ХАРАКТЕРА НА ЕДИНСТВО НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ТРИ СИТУАЦИИ.

            Второ: Министерството на отбраната няма и не може да има и няма правото, задължението и възможността да участвува в бойно-силови оперативни мероприятия по осъществяването на обществения ред.

            Трето: посоченият тип бойно-нападателна техника разполага с възможността за генериране и разпръскване на мощна струя т. нар. дезориентираща мъгла или психотропна суха или влажна субстанция, която автоматично оказва върху обектите силно парализиращ и дезориентиращ ефект, привеждащ хората в състояние на пълна психоментална дезориентация и физическа неспособност за движение;

            Четвърто: посоченият тип бойно-нападателна техника разполага с монтирано в автомобила различни типове изключително мощно модулно оборудване, предназначено
            КАКТО ЗА заглушаване на мобилни телефони, радиостанции, телевизионни сигнали,
            ТАКА И ЗА задействане на т. нар. психотронно оръжие, основано върху използуването на различни параметри и различен интензитет на ултразвуковите вълни, въздействието на които е изключително вредно за човешкото физическо и психоментално здраве, тъй като предизвиква краткотрайни или трайни увреждания, водещи до главоболие, загуба на съзнание, дозориентация, физическа и умстрена отпадналост, загуба на зрение, слух и двигателна активност, и пр.

            Пето: преди неколко години официално съм издал и разпространил едно мое научно изследване в обем от 470 страници, имащо следните библиографски характеристики: Янко Янков, Научни записки и фрагменти. (Параметрите на психотронната власт и на възможностите за защита на човешката същност), С., „Янус”, 2007, 470 с. ISBN 978-954-8550-69-7, формат формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            Шесто: В продължение на много години съм водил академични (университетски) лекционни курсове на студенти от юридическите факултети по „Психология на правото“, „Психология на политиката“ и „Политически мениджмънт,
            което обстоятелство ми дава категоричното право и възможност пределно ясно да Ви заявя, че е категорично няма да приема и няма да се съглася с кретеноидните аргументи на каквито и да са лица, които биха се опитали да оправдават този тип престъпления срещу българския народ.

*******
        Господин Главен Прокурор Цацаров,
        Настоявам за най-строго и прецизно спазване на принципите и нормите на Правото
        и за извършване на наказателно разследване и обезпечаване на репараторна отговорност.

        Настоявам без каквото и да е забавяне да разпоредите на Националната следствена служба да извърши съответните регламентирани от Правото проверки и разследвания относно посочената престъпна дейност на българските специални служби.

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Несъмнено ноторно известен на Прокуратурата е фактът
            (официално признат преди време и от самия  тогавашен Председател на Върховния Административен съд и днешен Омбудсман на Републиката),
            че прокурорите и съдиите са агентурни лица, които са внедрени в съдебната система от бизнеса  (тоест - Мафията)  и от специалните служби
            (които, освен това, се преструват, че не знаят за съществуването на този факт).
            В този именно смисъл, обръщайки се към Вас с настоящето наше изявление-искане за разследване ние не храним абсолютно никакви илюзии относно изхода на тази процедура, тъй като ни е пределно ясно, че
            всички български прокурори и всички български съдии са свързани с Правото точно толкова, колкото и проститутките са свързани с морала и нравствените ценности;
            и че може би моралът на проститутките е много по-висок, отколкото този на българските прокурори и българските съдии.
            Несъмнено ноторно известен на Прокуратурата е и фактът, че минимум „80% от депутатите служат на корпоративни интереси” (т. е. – на Мафията), и че минимум 50% от гласуваните от досегашните парламенти и от сегашния парламент актове са нелегитимни (тоест – НИЩОЖНИ) поради липса на кворум.
            От всичко това е видно, че управляващият в България от 10 ноември 1989 г. до днес мафиотски неокомунистически политически режим е трансмутация на престъпния класически комунистически режим.

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като ми е пределно ясно, че В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ВЕЧЕ ЧЕТВЪРТ ВЕК ПРЕСТЪПНАТА ПРАКТИКА НА ПРОКУРАТУРАТА СЕ СВЕЖДА ДО ТОВА ВСИЧКИ ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА БИВШИТЕ И НА СЕГАШНИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА ТЕХНИТЕ ГОСПОДАРИ ОТ МАФИЯТА ДА БЪДАТ ПРЕПРАЩАНИ
            не в Националната следствена служба, която именно е компетентна да извършва разследванията,
            А В ПОЛИЦИЯТА, КЪДЕТО НА НАХЪСАНИТЕ НИСКОПОСТАВЕНИ ДЪРЖАВНИ СЛУГИ НА МАФИЯТА Е ВЪЗЛОЖЕНО ДА ПРИЛОЖАТ ШИРОК НАБОР ОТ ШАНТАЖНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ЦЕЛТА НА КОИТО Е ЖАЛВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА ДА БЪДАТ СПЛАШЕНИ И ПРИНУДЕНИ ДА СЕ ОТКАЖАТ ОТ ПРЕТЕНЦИИТЕ СИ,

С НАСТОЯЩИТЕ МОИ РЕДОВЕ ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ Полицията не е компетентна да извършва разследвания по тук изложения казус.

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Надявам се да Ви е превъзходно известно, че аз, пишейки тези редове до Вас, съвсем не съм наивник и го правя съвсем не от наивност;
            но все пак, макар и да изглежда наивно, бих искал да видя, че сте постъпил така, както повелява Правото.
07 Март 2013 г.                                                        Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар