2013-03-05

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 528Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
05 Март 2013 г.


Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,я
на Прокуратурата, на Съда,
на Правителството, на Президента,
и на другите държавни институции! – 528


До г-н Сотир Цацаров –
Главен прокурор на България,
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София

Информационно копие:
До всички актредитирани в България
дипломатически мисии


            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Разбира се, като професионален познавач на теорията и практиката на Системата, в която Вие изпълнявате възложената Ви функция,
            въобще не очаквам от Вас да действувате по по-различен от досегашния престъпен начин на действие на предишните Главни прокурори;
            все пак, обаче, въпреки това, поради дълбоко принципни съображения, официалните ми взаимоотношения с Вас ще започнат и ще продължат така, както и с Вашите предшественици – известно минимално социално и професионално време, необходимо за Вашето същностно самопроявление или самодемаскиране, ще се отнасям към Вас с уважение, подобаващо за принципно-абстрактния (но не и реално-практическия) имидж на Институцията Ви -  
            пък след това, когато вече няма да можете да имате „аргумент за моя юридически неоснователна преднамереност“, ще престана да Ви „господиносвам“ и ще започна да Ви назовавам с адекватни на реалното Ви поведение епитети.

            Все пак, обаче, благоволете да отбележите, че въпреки системно-принципния ми конфликт с държавната власт и в частност с Прокуратурата –  при това още от времето, когато Вие все още не сте бил роден,
            много бих искал да не се стига дотам (до така посочената ситуация) –   
            но Ви уверявам, че това зависи единствено от самия Вас – от Вашата готовност и способност да се противопоставите на престъпните господари, които са Ви интронизирали на този върховен или висш държавен пост,
            и да поемете пътя на Правото и Справедливостта.

            Приканвам Ви да обърнете внимание на обстоятелството,
че от късната есен на 1989 г. (когато излязох от затвора) до днес
съм предприел повече от хиляда (1000) напълно безуспешни конкретни процедури за търсене на Правосъдие; и
че само от Юли 2010 г. до днес
настоящето мое официално изявление пред институцията на Главния Прокурор е 528-то конкретно описание на 528 отделни престъления, като всяко описание е рубрикирано
„Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента  и на другите държавни институции!“

         Така, г-н Главен Прокурор, без дори и една капка наивност относно престъпната същност на днешната държавна власт, и в частност на ръководената от Вас Прокурорска  институция, ясно, изрично и категорично настоявам да бъдат извършени съответните легитимни процедури по повод и във връзка с всичките тези мои официални искания за разследване на визираните престъпления.

*******

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
Декларирам, че преди един ден, на 03 Март, късно вечерта, по негово искане се срещнах
с мой бивш студент-юрист, който ме уведоми, че няколкото български държавни специални служби са утвърдили съвместен оперативен план за реализиране на елиминационни мероприятия срещу мен и членовете на семейството ми,
при което изрично ми описа ЧЕТИРИ от основните направления на елиминационните действия на службите.

Тук и сега посочвам две от направленията:
Първо, да бъде възложено на агентурно зависими лица от криминалния контингент да извършат серия от покушения върху обектите (мен и членовете на семейството ми)

Второ, да бъде възложено на елитни специалисти, които да обезпечават перманентна ситуация, при която аз да нямам възможност да осъществявам каквито и да са информационни връзки и взаимоотношения с лидерите на понастоящем протичащите в България бурни протести срещу системата на държавното управление. 

*******

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
Декларирам, че вчера рано сутринта е било осъществено едно от най-важните оперативни мероприятия на специалните служби –
моят така наречен „профил“ във Фейсбук бе изтрит
и с това бе прекъсната възможността ми да контактувам с хиляди мои виртуални приятели, всичките от които вече отдавна са активни участници в протестите срещу
престъпното геноцидно управление на българската държавна власт.

*******
        Господин Главен Прокурор Цацаров,
        Настоявам за най-строго и прецизно спазване на принципите и нормите на Правото
        и за извършване на наказателно разследване и обезпечаване на репараторна отговорност.

        Настоявам без каквото и да е забавяне да разпоредите на Националната следствена служба да извърши съответните регламентирани от Правото проверки и разследвания относно посочената престъпна дейност на българските специални служби.

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Несъмнено ноторно известен на Прокуратурата е фактът
            (официално признат преди време и от самия  тогавашен Председател на Върховния Административен съд и днешен Омбудсман на Републиката),
            че прокурорите и съдиите са агентурни лица, които са внедрени в съдебната система от бизнеса  (тоест - Мафията)  и от специалните служби
            (които, освен това, се преструват, че не знаят за съществуването на този факт).
            В този именно смисъл, обръщайки се към Вас с настоящето наше изявление-искане за разследване ние не храним абсолютно никакви илюзии относно изхода на тази процедура, тъй като ни е пределно ясно, че
            всички български прокурори и всички български съдии са свързани с Правото точно толкова, колкото и проститутките са свързани с морала и нравствените ценности;
            и че може би моралът на проститутките е много по-висок, отколкото този на българските прокурори и българските съдии.
            Несъмнено ноторно известен на Прокуратурата е и фактът, че минимум „80% от депутатите служат на корпоративни интереси” (т. е. – на Мафията), и че минимум 50% от гласуваните от досегашните парламенти и от сегашния парламент актове са нелегитимни (тоест – НИЩОЖНИ) поради липса на кворум.
            От всичко това е видно, че управляващият в България от 10 ноември 1989 г. до днес мафиотски неокомунистически политически режим е трансмутация на престъпния класически комунистически режим.

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като ми е пределно ясно, че В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ВЕЧЕ ЧЕТВЪРТ ВЕК ПРЕСТЪПНАТА ПРАКТИКА НА ПРОКУРАТУРАТА СЕ СВЕЖДА ДО ТОВА ВСИЧКИ ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА БИВШИТЕ И НА СЕГАШНИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА ТЕХНИТЕ ГОСПОДАРИ ОТ МАФИЯТА ДА БЪДАТ ПРЕПРАЩАНИ
            не в Националната следствена служба, която именно е компетентна да извършва разследванията,
            А В ПОЛИЦИЯТА, КЪДЕТО НА НАХЪСАНИТЕ НИСКОПОСТАВЕНИ ДЪРЖАВНИ СЛУГИ НА МАФИЯТА Е ВЪЗЛОЖЕНО ДА ПРИЛОЖАТ ШИРОК НАБОР ОТ ШАНТАЖНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ЦЕЛТА НА КОИТО Е ЖАЛВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА ДА БЪДАТ СПЛАШЕНИ И ПРИНУДЕНИ ДА СЕ ОТКАЖАТ ОТ ПРЕТЕНЦИИТЕ СИ,

С НАСТОЯЩИТЕ МОИ РЕДОВЕ ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ Полицията не е компетентна да извършва разследвания по тук изложения казус.

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Надявам се да Ви е превъзходно известно, че аз, пишейки тези редове до Вас, съвсем не съм наивник и го правя съвсем не от наивност;
            но все пак, макар и да изглежда наивно, бих искал да видя, че сте постъпил така, както повелява Правото.
05 Март 2013 г.                                                        Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар