2008-09-15

БЪЛГАРСКИЯТ СЪДИЯ - ПОД ЧЕРВЕН ФЕНЕР (3)

Address for letters:

Ianko Iankov

Dianabad,

Block 4, ap. 38

1172 Sofia

Web site: http://iankov.info

Web site: http://iankov.com

Bulgaria

***************************

15 Септември 2008

Чрез

Административен съд - София-град

бул. „Витоша” № 2

1000 София

І-во отделение, 13-ти състав

Адм. д. № 2875/2008 г.

Съдия-Докладчик Петя Стоилова

До Върховния административен съд

Ч А С Т Н А Ж А Л Б А

НА

Янко Николов Янков,

гражданин на Европейския съюз

1172 София,

ж. к. „Дианабад”,

блок 4, вход 1, етаж 6, ап. 38

І.

На 11 септември 2008 г. на мои близки е било връчено предназначено за мен съобщение за определение и копие от определение; днес, 15 септември, в срок обжалвам същото.

ІІ.

За какво става въпрос?

Преди всичко, обръщам специално внимание върху обстоятелството, че в началото на Юни тази година в медиите (вж. напр. в-к „Монитор” бр. 3243 от 07 Юни 2008 г., http://www.monitor.bg/bulgaria/article?aid=159332&eid=1387&cid=20) беше широко отразено събитието, при което депутатите в Парламента на два коалиционно управляващи български кланове на руската Червена мафия недвусмислено, ясно и дори интензивно се бяха скарали по повод на това, че назначеният от тях Председател на Върховния административен съд Константин Пенчев при брутално (тоест - престъпно) нарушение на българските закони обезпечавал „правораздаване” в полза на единия от управляващите мафиотски кланове и във вреда на другия.

Въпреки, че коментарът е почти излишен, считам за необходимо да подчертая, че макар и събитието да отразява апетитите и статуса на хищниците от едно и също зловещо котило - както самите хищници, така и техните съдебни слуги винаги са били абсолютно единни, когато е трябвало и трябва да упражняват своето престъпно правосъдие спрямо всеки, когото Мафията е предназначила за негова жертва.

На второ место, обръщам специално внимание върху обстоятелството, че в началото на Септември тази година в медиите (вж. напр. 03 и 04 Септември 2008, http://www.afera.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=2557&Itemid=1, http://www.lex.bg/news.php?lang=bg&id=22164, http://insurance.bg/news/?cat=news&cat_id=8&sn_id=70454) беше широко отразено събитието, при което самият шеф на Върховния административен съд Константин Пенчев публично бе заявил: че „бизнесмени и политици” разполагат с възможността да внедряват в съдебната система „свои хора” и да им обезпечеват „развитие в кариерата”; че схемата била добре позната и действувала на „принципа на зарибяването”; че още докато са били млади и напористи, съдиите били купувани, осигурявала им се бърза кариера, след което така облагодетелствуваните съдии от своя страна имали задължението да се отблагодаряват на покровителите си, като решават в техна полза възникващите съдебни проблеми; че всеки (цялото общество) знае кои съдии са такива, но само българските спецслужби не знаят...

На трето место, обръщам специално внимание върху следните обстоятелства: 1) че на 08 май 2008 г. съм регистрирал в Административния съд, София-град моя съдебен иск срещу Софийския градски съд, Висшия съдебен съвет и Министерството на правосъдието, който е формиран като Адм. д. № 2875/2008 г., І-во отделение, 13-ти състав при Съдия-Докладчик Петя Стоилова; 2) че текстът на така посочения иск е публикуван в Интернет на следния електронен адрес: ТЕМИДА ПО БЪЛГАРСКИ, 2008-05-14, http://iankov.blogspot.com/2008/05/blog-post_14.html); 3) че посочената Съдия-Докладчик по делото Петя Стоилова е действувала именно като съдебно подставено лице на българския клан на Мафията, на българските специални служби и в частност на институциите, които съм конституирал като ответници по моя иск; 4) че по повод и във връзка с престъпната дейност, извършена от Съдията-Докладчик Петя Стоилова в полза на ответниците и на техните общи господари от Мафията, по надлежния начин съм регистрирал моите писмено изразени становища, имащи датите 02 юни 2008 г., 18 юли 2008 г. и 19 август 2008 г. - които, освен това, са публикувани и в Интернет в Web site http://iankov.blogspot.com/.

На четвърто место, обръщам специално внимание върху обстоятелството, че наред с всичките вече посочени престъпни посегателства върху моите права, извършени от Съдията-Докладчик Петя Стоилова и от нейната непосредствена съучастничка от І-во гражданско отделение, 34-ти състав на Софийския районен съд съдия Курветка Курвенска (Елица Райковска), Съдията-Докладчик Петя Стоилова е извършила и престъпна манипулация, чрез която е обезпечила факта - нейното последно определение от 08 август (което обжалвам сега) да ми бъде доставено едва на 11 септември 2008 година.

Впрочем, странно е обстоятелството, че това определение от 08 август е издадено по време, когато съдията-докладчик се намира в редовен годишен отпуск и когато самият съд като институция се намира в редовен годишен оптуск; което означава, че определението има характера на официален съдебен документ с престъпно невярно съдържание от гледна точка на датата на неговото издаване.

ІІІ.

Обръщам специално внимание върху обстоятелството, че още на 02 юни тази година, т.е. преди три месеци и половина, вече съм бил адресирал до същия този Върховен административен съд Частна жалба по същото това дело, и че досега нямам абсолютно никакъв отговор или каквато и да е индиция относно хода на тази часта жалба.

В контекста както на това обстоятелство, така и на посоченото по-горе признание на самия Председател на Върховния административен съд, така и на притежаваното от самия мен професионално експертно качество, така и на опита ми като лично заинтересовано лице, считам, че същият този Върховен административен съд, пред който съм пледирал със своите частни жалби, се състои от много по-рафинирани и по-зловещи престъпници, отколкото са по-нископоставените от тях съдии, чиито съдебни актове вече съм обжалвал пред Върховния административен съд.

Независимо от всичкото това, чрез настоящата Частна жалба се обръщам към Върховия административен съд с искането да упражни съдебен контрол върху законосъобразността на издаденото на 07.08.2008 г. „Определение”.

15 Септември 2008 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар