2008-08-19

БЪЛГАРСКИЯТ СЪДИЯ - ПОД ЧЕРВЕН ФЕНЕР (2)

Address for letters:

Ianko Iankov

Dianabad,

Block 4, ap. 38

1172 Sofia

Web site: http://iankov.info

Web site: http://iankov.com

Bulgaria

***************************

19 Август 2008

Чрез:

Софийския Районен съд

І-во гражданско отделение, 34 състав,

гражданско дело № 16618/2008 г.

Районен съдия Елица Райковска

бул. „Драган Цанков” № 6

1164 София

До Софийския градски съд

(надзираващ правосъдно-проститутско-мафиотската

дейност на съдиите от Софийския районен съд)

Информационно копие:

До Административния съд София-град

бул. „Витоша” № 2

1000 София

І-во отделение, 13-ти състав

Адм. д. № 2875/2008 г.

Съдия-Докладчик Петя Стоилова

До Върховния административен съд

1301 (1000) София

бул. „Александър Стамболийски” № 18

към Частна жалба от 02 Юни 2008 г.

По адм. д. № 2875/2008 г. на І-во отделение,

13-ти състав на Административния съд София-град

До всички заинтересовани световни и европейски

(включително и български) институции и медии

***

Информационно уточнение:

Текстът е публикуван в Интернет на адрес:

Web site: http://iankov.blogspot.com/

Заглавие: БЪЛГАРСКИЯТ СЪДИЯ – ПОД ЧЕРВЕН ФЕНЕР (2)

І

На 13 Август 2008 г. получих „Съобщение”, подписано от деловодител Боряна Шаламанова, с което ми е връчено „Определение” от 30.07.2008 г. по гражданско дело № 16618/2008 г., І-во гражданско отделение, 34 състав, подписано от Районния съдия Елица Райковска, именуема още и като Курветка Курвенска (Вж.: http://iankov.blogspot.com/2008/07/blog-post_18.html, БЪЛГАРСКИЯТ СЪДИЯ - ПОД ЧЕРВЕН ФЕНЕР, 2008-07-18).

От текста на това „Определение” става ясно, че нископоставената долнопробна курва и съдийско-мафиотска проститутка Елица Райковска, изпълняваща длъжността Районен съдия, вместо да спази закона и да се произнесе законосъобразно, е продължила да играе долнопробни курвенско-съдийски номера.

Впрочем, за да няма недоразумения, веднага уточнявам, че тази нейна конкретна престъпна префесионално-функционална дейност съвсем не е израз на личностно-индивидуални особености или недостатъци, а е израз именно на нейните високи качества на потомствен кръвопиец, принадлежащ към семейния вампирски клан на онези комунистически престъпници, които днес са трансмутирани в мафиотски престъпници, представляващи важен конструктивен компонент от българския клан на руската Червена мафия и от установения в България мафиотски политически режим, предназначението на който не е толкова да бъдат нарушавани правата на българските граждани, колкото именно да бъдат взривявани политическите и юридическите устои на Европейския съюз.

ІІ.

От текста на така посоченото „Определение” е видно, че въпросната съдия Курветка Курвенска продължава да играе ролята на идиот и кретен, който въобще не е схванал същността на съдебния казус, пред който е изправен, и подобно на конска муха се върти около смрадливия червен задник на съдийката от Административния съд София-град (І-во отделение, 13-ти състав, Адм. дело № 2875/2008 г.) Петя Стоилова.

Накратко, казусът е следният:

Първо, на 08 май 2008 г. в регистрационния офис на Административния съд София-град аз съм регистрирал съдебен иск срещу Софийския градски съд, Висшия съдебен съвет и Министерството на правосъдието (вж.: http://iankov.blogspot.com/2008/05/blog-post_14.html, ТЕМИДА ПО БЪЛГАРСКИ, 2008-05-14);

Второ, делото е възложено за разглеждане от съдия Петя Стоилова;

Трето, в абсолютно пълно противоречие с моята суверенна воля на ищец посочената високопоставена миризлива курва от проститутско-мафиотския бардак на българския клан на руската Червена мафия е определила (постановила) т. нар. „разделяне на производството”, като част от него е изпратила за решаване от Софийския районен съд, а другата част е запазила за себе си. Категоричен съм, че това „разделяне” представлява абсолютно недупустима престъпна намеса в сферата на моята суверенна ищцова воля и престъпна антиправосъдна дейност, извършена в полза на престъпниците от високопоставените слоеве на Червената мафия, които аз съм конституирал като ответници.

Четвърто, тъй като въпросното определително разпореждане представлява недопустимо посегателство върху моите права на ищец и има недвусмисленото предназначение да блокира и да унищожи европейския характер на българското правосъдие, изрично позовавайки се на чл. 13 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, на 02 юни 2008 г. аз обжалвах пред Върховния административен съд въпросното определение.

Така, при този процедурен контекст въпросното определително разпореждане на мафиотско-съдийската проститатка не е влязло в сила и не е породило никакви правни последици. При този контекст софийската градска съдебно-мафиотска проститутка все още не е имала правомощие да изпраща на Софийския районен съд така отделената част от делото; от своя страна пък, Софийският районен съд не е имал правомощие да дава ход на противоправно образуваната съдебна продудура.

Тук, разбира се, има и още няколко други чисто волеизявителни аргументи и съображения, поради които районната Курветка Курвенска въобще не е имала право да образува и да осъществява каквато и да е съдебнопроцедурна дейност.

Пето, в пълно противоречие с всички съдопроизводствени правила, с „Определение” от 09 юли 2008 г. районната Курветка Курвенска ми е изпратила дълъг списък от абсолютно неоснавателни искания за „изправяне на неизправността” на моя иск.

Впрочем, тези процедурни трикове са много добре известни на висшите среди на Европейския съюз, и всяка година са концептуално описвани в докладите, разглеждащи състоянието на българското правосъдие, а задачата на тези трикове е да „заплетят” (да осъществят „заплитане” на) ищеца в напълно абсурдни ситуации, след което да обосноват наличието на „процедурна ищцова нередност и недобросъвестност”, даващи основание да бъде осъществен псевдоаргументиран отказ от правосъдие, представляващ посегателство не само върху правата на българските граждани, но и върху европейския правов ред.

Шесто, в отговор на тази обективно напълно безумна ситуация, но всъщност (също така обективно) превъзходно и прецизно контролирана от Мафията, на 18 юли 2008 г. аз изпратих до долнопробната нискойерархична съдебно-проститутска функционерка на Мафията специален текст, който, е публикуван в Интернет на следния електронен адрес: http://iankov.blogspot.com/2008/07/blog-post_18.html, БЪЛГАРСКИЯТ СЪДИЯ - ПОД ЧЕРВЕН ФЕНЕР, 2008-07-18).

Седмо, в типично курвенско-проститутски рефлексивен маниер районната съдийка Елица Райковска се е престорила, че въобще не е забелязала отнасящите се за нея диагностични определения и квалификации, и концентрирайки вниманието си изключително върху изпълнението на възложената й от Червената мафия задача, е постановила „Определение”, имащо дата 30 юли, което ми е връчено на 13 август 2008 г.

Съгласно текста на това кретенско и напълно безумно от чисто юридическа гледна точка „Определение”, съдийката „безпристрастно” се е дистанцирала от отнасящите се за нея диагностични определения и квалификации и е концентрирала вниманието си върху това, че нейните „добросъвестно” направени „в името на обективността на правосъдието” предписания не са изпълнени, и че следователно процедурата трябва да бъде прекратена „по моя вина”.

Това, разбира се, от чисто юридическо гледище е пълно безумие и кретенизъм, но е напълно рационално и прецизно изпълнено „нормативно” мафиотско предписание, продължаващо да ме набутва в сферата на вече предписаната и предприетата напълно противоправна процедура. Строго погледнато, аз не съм длъжен да му отговарям и да се съобразявам с него, но с настоящите редове предприемам риска и удоволствието както да се забавлявам, така и да продължа проучванията си относно дълбочината на мафиотизма във висшите правосъдни среди.

Впрочем, проучванията ми тук са само формални, тъй като предварително и в резултат на половинвиковната ми практика на юрист много добре ми е известно, че въпросната районната съдийка Елица Райковска е само една нископоставена мафиотска проститутка, която все още не е толкова „разшлякана”, колкото са разшлякани тези, които са институционално и контролно по-високопоставени от нея.

Към тези именно по-високопоставени от нея мафиотски проститутки от Софийския градски съд аз отправям искането да осъществят съдебен контрол върху правосъдната дейност на посочената съдийка по посоченото дело.

19 Август 2008 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар