2016-05-15

16 Май 2016 г., Протестен МЕМОРАНДУМ, До Негово Превъзходителство Юрий Николаевич Исаков - Извънреден и Пълномощен посланик на Руската Федерация


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

16 Май 2016 г. (Понеделник)

 

Протестен МЕМОРАНДУМ

            До Негово Превъзходителство Юрий Николаевич Исаков - Извънреден и Пълномощен посланик на Руската Федерация в Република България, 1113-София, бул. Драган Цанков, №28

 

            Ваше Превъзходителство,

            Както несъмнено превъзходно знаете или би трябвало да знаете, първото мое обръщение към институциите и институционалните лица на Руската Федерация е именно моето адресирано до 46 (четиредесет и шест) базирани в София дипломатически мисии, датирано на 24 Септември 2014 г.  и озаглавено Cry for Justice / Cry for Law / Вик за Правосъдие”.

            Както несъмнено превъзходно знаете преди това по абсолютно никъкъв начин не съм се обръщал както към институциите и инситуционалните лица на Руската Федерация, така и към институциите и институционалните лица на СССР или на която и да е отделна държава-членка на предишния и на сегашния държавен и политически конгломерат.

 

            Както несъмнено превъзходно знаете, считано от 13 Май 2015 г., т.е. преди една година,

            в съответствие с Принципите и Нормите на Международното, Европейското и Българското Право относно т. нар. „Уведомителен режим” за необходимостта от охранително обезпечение на

            т. нар. „Конфликтен диалог” между суверенни субекти на Правото,

            на Правото на Протестен израз на политико-юридическо мнение и позиция,

            на Правото на Бунт и

            на Правото на Юридическа Отбранително-Защинта Война,

            надлежно съм регистрирал (при това чрез многократни отделни писмени изявления) пред българските държавно-властови институции моето официално изявление, че

          в защита на моя и на членовете на семейството и фамилията ми ЛИЧНОСТЕН, СЕМЕЕН И ФАМИЛЕН СУВЕРЕНИТЕТ

          предприемам и съм предприел БЕЗСРОЧНИ ОФИЦИАЛНИ ПИСМЕНИ И НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРИСЪСТВЕНИ ПРОТЕСТНИ И ОТБРАНИТЕЛНО-ЗАЩИТНИ изяви пред посланическите (дипломатическите) мисии в България,

          при което ЕДИНСТВЕНОТО МОЕ ОРЪЖИЕ

          е Словото и Правото.

 

            Както несъмнено превъзходно знаете, самото начало на тези мои непосредствено присъствени изяви бе положено именно пред ръководената от Вас дипломатическа мисия на Руската Федерация,

            при което, при всичките мои неколкократни (през месеците Май, Юни, Юли, Август и Септември) присъствени изяви Вашите представители проявиха надлежната висока дипломатическа добронамереност, с която приеха официално връчените им мои няколко писмени меморандуми.

 

            Държа да Ви уведомя, че същото или аналогично бе и поведението на дипломатическия представител на мисията на САЩ.

 

            Вие, Ваше Превъзходителство, несъмнено превъзходно знаете моята отстоявана вече в продължение на много десетилетия официална и непреклонна позиция, свеждаща се до или имаща концентриран израз в моите категорични настоявания за спазване на Принципите и Нормите на Истината, Справедливостта и Правото,

            за индивидуална (а не колективна!) наказателна и репараторна отговорност

            за всеки пресонално-личностен и/или корпоративен

            национален, интернационален и транснационален субект,

            който е извършил престъпна и/или деликтна дейност. 

 

            Вие, несъмнено превъзходно знаете, че в наказателното дело, по което през 1984 г. бех абсолютно противоправно осъден

            (и престоях в затвора цели шест кошмарни години, през което време всичките мои най-близки хора беха подложени на изключително жестоки репресии и в резултат на това починаха и фактически беха убити),  

            се съдържат официални писмени доказателства, съдържащи текстове, с които няколко дипломатически представители на т. нар. социалистически държави са настоявали пред българските институции за прилагане срещу мен на изключително драстични репресивни посегателства. Наистина в тези документи липсва изричен официален документ за ангажираността на Съветското посолство в България, но

         от текстовете на обвинителния акт и от присъдата на наказателния съд е видно, че така или иначе такава позиция на Съветското посолство все пак е имало и прокуратурата и съда изрично и ясно са посочили такава формулировка.

 

            Вие, Ваше Превъзходителство, несъмнено знаете, че и след бутафорните политически промени след 1989-1990 г. официалните български институции и институционални лица така или иначе

            стриктно са обезпечавали абсолютно пълната безотговорност за абсолютно всички престъпни субекти,

            при което не само имплицитно, но дори и нагло изрично лично на самият мен ми е казвано или ми е давано да разбера, че тази безотговорност се обезпечава по изричното конкретно искане на НЯКОЛКО БАЗИРАНИ В СОФИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ МИСИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СЕКРЕТНИ СЛУЖБИ;

            ПРИ КОЕТО, ПОНЕ ПРЕД МЕН, ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО Е СПОМАНАВАНА КАКТО ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА МИСИЯ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ, ТАКА И СЕКРЕТНИТЕ СЛУЖБИ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ.

       Нещо повече, Ваше Превъзходителство, Вие несъмнено знаете, че по време на заседенията на Комисията за контрол над специалните служби при един от предходните български парламенти

       точно същата информация е била официално изказана и обсъждана от депутатите. 

 

            Вие, Ваше Превъзходителство, несъмнено разполагате с текставете на моите официални писма-меморандуми, адресирани до и предоставени на 51 (петдесет и една) дипломатически мисии в България, и разбира се, включително и до самият Вас.

            Все пак, тук и сега надлежно Ви предоставям копия от текстовете на следните документи:

            (01)Датирано но 06 Октомври 2015 г. мое официално писмо-меморандум, отбелязано като шестдесет и трето (63-то);

            (02)Датирано на 18 Декември 2015 г. мое официално писмо-меморандум, отбелязано като седемдесет и трето (73-то);

            (03)Датирано на 15 Април 2016 г. мое официално писмо-меморандум, отбелязано като седемдесет и четвърто (74);

            (04)Датирано на 01-03 Май 2016 г., мое официалбно писмо-мемурондум, отбелязано като седемдесет и пето (75);

            (05)Датирано на 04 Май 2016 г. мое официално писмо, отбелязано като адресирано до и надлежно регистрирано в офисите на Председателя на Народното съмчрание, Президента на България, Министър-Председателя, Главния прокурор и Министъра на вътрешните работи.

 

            С настоящето мое официално писмо-меморандум, адресирано до Вас, Ваше Превъзходителство, настоявам да получа Вашият официален отговор, съдържащ Вашето становище относно така визираните проблеми.

            Приложение: съгласно текста.

16 Май 2016 г.                                                         Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . . . . . 

& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар