2016-05-04

04.Май 2016 г. , До поредните еничарски изверги на престъпната българска държавна власт


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

04.Май 2016 г.  (Сряда)

 

            До поредните еничарски изверги на престъпния български комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически ИНТЕРнационален и ТРАНСнационален НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН политически режим,

            *Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”,

            *Президента на България,

            *Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството (Към вх.рег. № 4379/2003 г.),

            *Главния Прокурор (Към: ВКП №13033/2013,

            *Министъра на вътрешните работи (Към: рег № 489702-хххх/// )  

 

            Поредни престъпни еничарски изверги на българския НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН политически режим,

            официално и публично ви уведомявам,

            че днес, 04 Май 2016 г., Сряда, ми се „случи” „случайна среща” с човек, когото отдавна познавам, и който ме уведоми,

         че е „узнал” за съществуването на „нещо като” т. нар.

 

„ЕКСТРЕМНО ОСТРО ЕЛИМИНАЦИОННО оперативно мероприятие”,

 насочено срещу мен и членовете на семейството ми

 

            ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С МОИТЕ ИНТЕНЗИВНИ ОФИЦИАЛНИ ИСКАНИЯ ПРЕД ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ В БЪЛГАРИЯ И ПРЕД ОФИЦИАЛНИТЕ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ,

            ЗА СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ, ЕВРОПЕЙСКИТЕ И БЪЛГАРСКИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННИ ПРАВНИ ПРИНЦИПИ И НОРМИ.

 

          Нещо повече – узнах, че така визираното „мероприятие” е предвидено за прилагане и към множество други т. нар. „знакови фигури”, които са били характеризирани като имащи характера на „пречка” за функционирането на съществуващия в България неоколониален политически режим.

 

            Така, по повод и във връзка с това

          за пореден път Ви припомням, че тъй като имам голямо множество „стари сметки за уреждане“ (фр.)  и „стари кожи за дране“ (англ.),

          настоявам за Правосъдие по абсолютно всички, вече в продължение на няколко десетилетия,  надлежно и акуратно описани и депозирани от мен казуси!

 

            За пореден път Ви припомням, че моите вече отдавна официално обявени и утвърдени ПИСМЕНИ и НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРИСЪСТВЕНИ ПРОТЕСТНИ И ОТБРАНИТЕЛНО-ЗАЩИТНИ изяви пред посланическите мисии в България имат безсрочен характер;

            и че такъв, вече отдавна утвърден характер, имат и ще имат същите изяви и през българските държавни институци;

         припомням ви и това, че всичките вие заедно и поотделно сте длъжни да обезпечите сигурността на реализирането на тези мои легитимни права и изяви!

         Впрочем, уведомявам ви, че ми е добре известно, че специалните служби и МВР са инструктирани да ми „спретнат” ЕЛЕМИНАЦИОННИ ПРОВОКАЦИИ точно по повод и във връзка с тези мои изяви.

 

            За пореден път Ви припомням, че ЕДИНСТВЕНОТО МОЕ ОРЪЖИЕ при реализацията на моето лично (индивидуално)

            Право на Протестен израз на политико-юридическо мнение и позиция,

            Право на Бунт и Право на Юридическа Отбранително-Защитна война

е Словото и Правото;

 

            при което обръщам Вашето внимание върху обстоятелството, че

            Словото е действие, а думите са само едно от изразните средства на Словото;

            че съвсем неслучайно в Светото Писание е казано, че

            чрез Него (т.е. Словото) всичко СЕ СПОЯВА; и нищо не е станало без Него“;

            че съвсем неслучайно в СЪВРЕМЕННАТА ЦИВИЛИЗОВАНА ЮРИДИЧЕСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА е прието, че

            към Словото принадлежат и всичките онези легитимни

протестни, бунтовни и отбранително-защитни Действия,

            чрез които жертвите на престъпленията биха могли и могат категорично, ясно и непоколебимо

НЕ САМО ДА КАЖАТ, НО И ДА ПОКАЖАТ

на управляващите престъпници, че са длъжни да спазват Правото!

 

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

45 години ИНТЕРнационален и

25 години ТРАНСнационален ГЕНОЦИД

стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм!

04 Май 2016 г.                                                          Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . . . . . 

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар