2016-01-12

До г-жа Румяна Бъчварова – Министър на вътрешните работи на Република България


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Skype: Veliovski3

=========================================================

12 Януари 2016 г. (Вторник)

 

До г-жа Румяна Бъчварова –

Министър на вътрешните работи на Република България

ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

Към вх. рег. № 489702-2337 / 24.08.2015 г.;     Към вх. рег. № 489702-2413 / 31.08.2015 г.;

Към вх. рег. № 489702-41 / 07.01.2016 г.;

 

І.

            Госпожо Министър,

            Преди всичко тук и сега изрично и пределно ясно настоявам ДА ПОЛУЧА СПЕШЕН ОТГОВОР ОТНОСНО ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, КОИТО СЪМ ОПИСАЛ

            В АДРЕСИРАНИТЕ ЛИЧНО ДО ВАС

            МОИ ВЕЧЕ МНОГОКРАТНИ НАСТОЯВАНИЯ ЗА ПРОВЕРКИ И РАЗСЛЕДВАНИЯ НА МНОГОБРОЙНИТЕ ПРЕСТЪПНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА,

            в които са участвували и участвуват служители на Вашето министерство,

            която ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, всъщност, е преднамерено и секретно планирана и ръководена от престъпните български мафиотски и държавни специални служби

            И Е ИЗВЪРШЕНА КАТО ДЪЛБОКО СЪЩНОСТЕН КОМПОНЕНТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ ПАРАВОЕНЕН БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ НЕКОЛОНИАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ.

            Припомням Ви, че специално тук и сега, става дума за посочените по-горе три, адресирани лично до Вас преписки, съдържащи общо 67 (шестдесет и седем) страници и имащи следните регистрационни номера - вх. рег. № 489702-2337/24.08.2015 г.; вх. рег. № 489702-2413/31.08.2015 г.; вх.  рег. № 489702-41 / 07.01.2016 г..

            Припомням Ви, също така, че съгласно принципните и нормативните изисквания на българското Право текстовете са написани на задължителния за комуникиране с държавните институции официален език, който (поне за сега!) е българският език; който език всички български държавни служители са длъжни да знаят; и че описаните в тези текстове факти и обстоятелства са съобразени с българското, европейското и международното Право.

            Все пак Ви припомням, че ако Вие или Вашите подчинени еничари не знаете български език и НЕ РАЗБИРАТЕ И ВЪОБЩЕ НЕ ЗАЧИТАТЕ българското, европейското и международното Право, то, все пак, разполагате с възможността да си назначите преводачи и експерти, които да Ви обяснят за какво става дума.

            Припомням Ви, че както Вие, така и Вашите институционални служители

            НЯМАТЕ АБСОЛЮТНО НИКАКВО ПРАВО ДА ПРЕНЕБРЕГВАТЕ МОИТЕ НАПЪЛНО ЛЕГИТИМНИ ИСКАНИЯ И

            СТЕ ДЛЪЖНИ ДА ПОСТЪПИТЕ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРАВОТО –

            тест, без да се съобразявате с престъпните секретни настоявания на КЪРВОЖАДНО ЧЕРВЕНИТЕ мафиотски и държавни специални служби,

            да извършите безпристрастни легитимни СПЕЦИФИЧНО ПОЛИЦЕЙСКИ проверки и разследвания, да постановите своите отделни решения за всеки отделен конкретен казус и да ми пратите копия от тези решения.

          Припомням ви, че тъй  като до сега не сте извършили абсолютно нищо по така визираните Ваши задължения,

          това обстоятелство има минималния характер на престъпление по служба, извършено с цел

          преднамерено престъпно увреждане на моите и на близките ми хора легитимни интереси,

          преднамерено облагодетелствуване на преките престъпници и

          преднамерено обезпечаване на безотговорност за деянията на престъпниците.

 

ІІ.

            Госпожо Министър,

            Тук и сега ПАРАМЕТРИТЕ И АСПЕКТИТЕ на тук визираните комплексни и сложно-съставни събития са и ще са поставени НАЙ-ВЕЧЕ с оглед на

            строго секретното оперативно ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКО, ДЪРЖАВНО-ВЛАСТНИЧЕСКО и в частност и ПОЛИЦЕЙСКО, мероприятие,

            Шестият етаж.

          Все пак, обаче, изрично и ясно предварително уточнявам, че в неговата по-широка параметризация това събитие е неразривно свързано с казуса относно

          СВЪРЗАНАТА С МЕН И ЧЛЕНОВЕТЕ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО

КОНКРЕТНА СЪВМЕСТНА (СЪУЧАСТНИЧЕСКА) СЛОЖНО-СЪСТАВНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ

          НА БЪЛГАРСКИТЕ И

          НА ШВЕЙЦАРСКИТЕ

          СПЕЦИАЛНИ (СЕКРЕТНИ) БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ И ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ.

          А в най-широкият му аспект то е елемент от вече почти половинвековната престъпна дейност на българската комунистическа и НЕО(ПОСТ)комунистическа държавна власт по провеждането на т. нар. СЕЛЕКТИВНА РЕПРЕСИВНОСТ И СЕЛЕКТИВЕН ГЕНОЦИД спрямо мен и свързаните с мен мой най-близки хора.

            Така, в контекста на това уточнение, госпожо Министър,

            тук и сега, към този текст, в тази преписка, прилагам ОЩЕ 22 (двадесет и две) страници копия от документация,

            параметризирана именно с оглед строго секретното оперативно ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКО, ДЪРЖАВНО-ВЛАСТНИЧЕСКО и в частност и ПОЛИЦЕЙСКО, мероприятие, „Шестият етаж.

 

            Така, без да възпроизвеждам и уточнявам приложените страници документация изрично и ясно настоявам за следното:

Първо:

            тъй като българските специални служби категорично не са били имали абсолютно никакво право да „разработват” тук визираният депутат от Европейския парламент, с когото аз съм контактувал и съм обменял информация относно моите проекти да регистрирам в Швейцария правозащитно бюро за подпомагане на швейцарското и европейското правосъдие за съдене на онези лица, които са             принадлежни към престъпния управляващ социален слой и са недосегаеми за българското правосъдие;

            тъй като все пак българските специални (секретни) служби са извършили престъпна дейност като са извършвали т. нар. „оперативна разработка” на тук визирания европейски депутат;

            тъй като видно от публикацията във в-к „168 часа”, брой 33 от 18-24 Август 2006 г. отделни важни елементи от тази именно престъпна дейност на българските специални служби са били възложени на тук посоченото лице, КОЕТО ИМЕННО Е ИЗВЪРШИЛО ДИРЕКТНАТА ПРОВОКАЦИЯ СПРЯМО ВИЗИРАНИЯ ДЕПУТАТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ;

            тъй като видно от документацията, намираща се в патримониума на швейцарските държавно-властови служби тук визираният депутат от Европейския парламент е бил обект на престъпното внимание и на тези (на швейцарските!!!) служби, при което дори са документарани и моите телефонни разговори с този депутат, проведени от хотела в Швейцария;

            ТО, В ИМЕТО НА ИСТИНАТА, СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОСЪДИЕТО, АЗ НАСТОЯВАМ:

          ***Да разсекретите целият документален масив относно престъпната дейност на българските специални служби и в частност на тук визираното българско агентурно зависимо лице, която престъпна дейност е извършена срещу тук визирания европейски депутат;

          ***Да поискате от надлежните държавни институции на Швейцария да разсекретят и да дадат абсолютно пълна публичност на абсолютно цялата документация, свързана с мен и членовете на моето семейство по повод и във връзка с нашето пребиваване в Швейцария с намерението да регистрираме правозащитно бюро за подпомагане на швейцарското и европейското правосъдие за съдене на онези лица, които са недосегаеми за правосъдието в България.

 

Второ:

            Припомням Ви текста на моето официално писмо от 28 Август 2015 г., озаглавено като Петдесет и трето (53-то)писмо-меморандум, адресирано до Посланика на Конфедерация Швейцария, в което

            В ИМЕТО НА ИСТИНАТА, СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОСЪДИЕТО съм написал следният текст:

„в частност ще се наложи да бъдат разсекретени и оперативните мероприятия, ръководени лично от Министъра на вътрешните работи на България по повод и във връзка с моите срещи в София с депутат на Европейския парламент, гражданин (по рождение) на западноевропейска държава, който бе посветен в плановете ми за регистриране в Швейцария на визираното Правозащитно бюро;

както и за опитите на визирания Министър да компрометира въпросния евродепутат чрез специална публикация във вестник „168 часа“;

както и изричният специален интерес към същия депутат от ЕП от страна на официалните служители на Швейцария по повод и във връзка с моите разговори с този депутат, проведени по танионарния телефон на хотела, в който аз и семейството ми бяхме настанени;

в частност ще се наложи да бъде възобновено разследването и

на едно мистериозно все още неразкрито убийство –

в официалната документация, написана и подписана лично от мен и предоставена на швейцарските специални служби изрично съм посочил името на мой приятел от студентските години -  

по онова време високопоставен магистрат -  

който непосредствено преди моето и на семейството ми заминаване за Швейцария ми каза, че разполага с информация,

че е подготвено убийството на Янко Николов Янков, живеещ на шестия етаж в блок 4 в квартал „Дианабад“.

 Мистериозното в случая е това, че по онова време, а и дълго време след това, никой не е знаел, че лице, носещо абсолютно същите три идентификационни имена като моето, е закупило апартамент, намиращ се в същия блок, на същия етаж, в който живея и аз;

впрочем, съвсем непосредствено след убийството на онзи Янко Николов Янков един изключително виден български журналист

и добър познавач на дейността на секретните служби бе публикувал в неговия вестник „Поглед“ статия, в която изрично и ясно бе написал,

че службите, които разследват убийството, никога няма да посмеят да разследват хипотезата за връзка между двамата, имащи същите три имена.

         Благоволете да проумеете, „Ваше“ „Превъзходителство“ Денис Кнобел, че Вашите престъпни опити да ангажирате официалните български държавни и мафиотски институции със задачата да ме елиминират „от сцената“ на търсенето на Правосъдие

         за мен е ежедневна реалност още от 70-те и 80-те години ДО ДНЕС;

         и че през това време именно по вина най-вече на поощряваните от СССР/Русия и САЩ, както и от Великобритания и Швейцария (а също така и на някои други държави) престъпни български държавно-властнически и мафиотски структури абсолютно всички мои семейно и фамилно близки хора бяха подложени на неимоверно жестоки и перверзни престъпни посегателства,

         в резултат на които са погребани пет души от моята фамилия и двама души от фамилията на съпругата ми,

         а останалите живи мои най-близки хора, включително и до днешния ден, са подложени на нескончаеми систематични форми на престъпни посегателства,

         ПОВЕЧЕТО ОТ КОИТО СА АКУРАТНО ОПИСАНИ И ПРЕДОСТАВЕНИ НА НАДЛЕЖНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ - които, разбира се, дори не благоволяват да дадат съответния легитимен отговор.”

 

Трето:

            Госпожо Министър,

            Изрично и пределно ясно настоявам да поискате от швейцарските държавно-властнически институции цялостната документация, свързана с мен и членовете на моето семейство и по повод и във връзка с това, че в същата документация изрично и ясно са регистрирани и

            ИЗВЪРШЕНИТЕ СПРЯМО МЕН И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ ПРЕСТЪПНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ШВЕЙЦАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ (СЕКРЕТНИ) СЛУЖБИ.

            В частност там следва да се намира и някакво официално писмо, адресирано до швейцарските власти уж в моя защита, написано от ръководството на някаква ШВЕЙЦАРСКА крайно лява екстремистка комунистическа организация, с която аз не само абсолютно никога не съм имал никакви взаимоотношения, но и за съществуването на която никога не съм знаел;

            поради което и тогава и сега настоявам да бъдат разследвани съответните престъпни функционери

         на швейцарските специални (секретни) служби

         и техните български партньори;

         които именно са били организирали извършването на тази абсолютно провакационно фалшификаторска провокация

         срещу мен и членовете на семейството ми като са създали и използували фалшиви документални масиви за да обезпечат своето престъпно поведение спрямо мен и членовете на семейството ми;

         и така да предотвратят възможността за регистриране в Швейцария на правозащитното бюро ЗА СЪДНЕ НА НЕДОСЕГАЕМИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ, което възнамерявах да регистрирам.

            Приложение: 22(двадесет и две)страници съгласно текста.

            Общ брой на страниците на преписката 5плюс 22 = 27 страници.

12 Януари 2016 г.                                                                Янко Н. Янков

& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар