2016-01-04

До г-жа Румяна Бъчварова – Министър на вътрешните работи, Вх. Рег. № 489702-10///04.01.2016 г.


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172Skype: Veliovski3

=========================================================

04 Януари 2016 г. (Понеделник)

 

            До г-жа Румяна Бъчварова

            Министър на вътрешните работи на Република България,

            ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

Към: (01)Вх. рег № 489702-1264///12.05.2015 г.; ///  (... ... ... ... ... ... ... );

Към: (16) Вх. рег № 489702-3494///30.12.2015 г.;

(17) Вх. рег № 489702-///04.01.2016 г.;

            Госпожо Министър,

            Днес, Понеделник, 04 Януари 2016 г., посетих офиса на т. нар. Пето Районно управление на МВР в София и регистрирах моето ново, второ, официално писмо, адресирано до Началника „Комисар” Николай Василев.

            Както знаете, още от 70-те години до днес абсолютно всички мои  взаимоотношения с властта са имали и имат официален публичен характер; и както по-рано, така и сега, съм ги „разнасял” не само по (до) всички възможни български инстанции, институции, медии и личности, но и до редица (по-рано само 25, а днес - 51) посолства;

            днес, от 1990 г. до днес, освен това съм ги публикувал и ги публикувам в редица вестници, документални книги, интернет-сайтове, социалната мрежа на Фейсбук, голямо множество електронни пощенски адреси, и прочее.

            Припомням Ви, че по-рано квалификацията, която МВР, ДС, прокуратурата и съда даваха на този публичен характер на това, което правя бе, че това е „безспорно доказателство” за „високата степен на опасност и злостност на престъпните деяния на Янко Янков”;

         тъй като дори и днес, вече в продължение на повече от четвърт век след бутафорните политически промени,

         включително и през последните месеци и дни,

         именно непосредствено подчинени точно на Вас редови и високопоставени служители на МВР,

         очевидно, по един или друг начин, по една или друга степен и форма, по същество се произнасят точно така, както и класическите комунистически изверги,

         мисля, че е крайно време и Вие да се произнесете и да дадете своята квалификация на това, което правя.

 

            Така, в този именно контекст и смисъл, тук и сега като структурно вграден текст в посмото ми до Вас прилагам и такста, който днес регистрирах в Пето (05) РПУ.

*************

Вх. Рег. № 229000-9///04.01.2016 г.;

Към вх. рег.№ 229000-13581/29.12.2015,

ново, ВТОРО, отворено официално писмо;

предварително (един ден) публикувано в моите два Интернет-сайта,

разпространено във Фейсбек и изпратено на повече от 170 електронни пощенски адреси на медии, институции и личности

До Комисар Николай Василев – Началник на 05 РУП-СДВР,

До Костадин  Граматиков – полицай при 05 РУП-СДВР  

ул. „Марин Дринов” № 4 , 1504 - София

 

            Ти „Комисар” Николай Василев и

            ти „Полицай” Костадин Граматиков,

            всеки поотделно и двамата съучастнически заедно НЕ СТЕ НИЩО ДРУГО, освен НАЙ-ДОЛНОПРОБНИ, НИСКОПОСТАВЕНИ,

НО ОБЩЕСТВЕНО ВИСОКО-ОПАСНО ПРЕСТЪПНИ,

ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИ ЧЛЕНОВЕ НА

ПОЛИЦЕЙСКО-ЕНИЧАРСКИЯ КОРПУС И НА

ПОЛИЦЕЙСКО-ПРОСТИТУТСКИЯ ВЕРТЕП

на престъпния военизиран и паравоенизиран български клан на транснационалния банкстерско-мафиотски неколониален политически режим.

 

            Това, което вие поотделно и заедно сте направили (извършили) по вече официално и публично визирания от вас и от мен ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУС, макар и на този процесуален етап т. нар. „доказателствен пакет” все още да има характера на БЕЗСПОРНО ОЧЕВИДИН САМО ЗА „ВЪРХЪТ НА АЙСБЕРГА” (и все още не за цялата ваша и на вашите сутеньори престъпна дейност), все пак е абсолютно автентично доказателство:

            КАКТО ЧЕ сте извършили дейност, намираща се в пълно и драстично престъпно противоречие с вашите правомощия и задължения като институционални служители на Полицията, и фактически и юридически сте извършили деяние, имащо характера на престъпление по служба;

            ТАКА И ЧЕ в същото време извършеното от вас деяние има и характера на т. нар. ПОЛИЦЕЙСКА ПРОСТИТУЦИЯ, т.е. аналогично на т. нар. „политическа проституция”, т.е. има характера на извършена „платена услуга” на „платежоспособен клиент” по „съглашение”, при което „клиентът” обезпечава определено нелегитимно и по същество ПРЕСТЪПНО ВЪЗНАГРАЖДАНИЕ, а служителят на полицията извършва определена, по своята същност типично проститутска дейност;

             ТАКА И ЧЕ извършеното от вас престъпно (и проститутско) деяние се дължи съвсем не на липса на професионално-квалификационни знания относно истинската същност на деянието и по-точно относно:

***наличието или неналичието на престъпен характер в същността на проявлението на дадено събитие;

***разграничаването на правните понятия и юридическите фугури на свидетелите на определено събитие (от една страна) и на заподозряните и обвиняемите относно същото събитие (от друга страна);

          а се дължи на факта или обстоятелството, че сте действували като членове на широкопрофилна престъпна организация или група,

като сте се намирали и се намирате под престъпното влияние и подчинение на

          ИНСТИТУЦИОНАЛНО И ФУНКЦИОНАЛНО ВИСОКОПОСТАВЕНИ НЕПОЛИЦЕЙСКИ БЪЛГАРСКИ И/ИЛИ ЧУЖДЕСТРАННИ ДЪРЖАВНИ ИЛИ НАДДЪРЖАВНИ И ПАРАЛЕЛНИ БАНКСТЕРСКИ И МАФИОТСКИ ФОРМИРОВАНИЯ И СИЛИ.

 

          КОИТО СИЛИ, ИМЕННО ПОРАДИ СЕКРЕТНИ ПРЕСТЪПНО-МАНИПУЛАТИВНИ СЪОБРАЖЕНИЯ СА ВИ НАЛОЖИЛИ ИЛИ ВЪЗЛОЖИЛИ ЗАДАЧАТА

ДА НАРУШИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СИ ПОЛИЦЕЙСКИ ПРАВОМОЩИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

И ДА ОТИГРАВАТЕ СХЕМИТЕ НА СПЕЦИАЛНИЯ КОМУНОИДЕН ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИ СЦЕНАРИИ НА ПРИПИСВАНЕТО НА КАЧЕСТВОТО „СВИДЕТЕЛ” НА ЛИЦЕ, ЗА КОЕТО ОТ НАЛИЧНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ Е КАТЕГОРИЧНО И АБСОЛЮТНО ЯСНО ВИДНО, ЧЕ НЯМА ТАКОВА КАЧЕСТВО;

 

          КАТО ЦЕЛТА НА ТОЗИ ПРЕСТЪПЕН СЦЕНАРИИ Е ПРИ ТАЗИ ПРЕДНАМЕРОНО ПРЕСТЪПНА КВАЛИФИКАЦИОННА ПРЕДПОСТАВКА ТОВА ЛИЦЕ ДА БЪДЕ ПОДЛОЖЕНО НА ОПРЕДЕЛЕНИ

ШИРОКОСПЕКСТЪРНО РЕЖИСИРАНИ МАНИПУЛАТИВНИ ТРЕТИРАНИЯ,

НАСОЧЕНИ КЪМ НЕГОВОТО ЗАПЛИТАНЕ В ФИКТИВНИ ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ,

          ЦЕЛТА НА КОЕТО ЗАПЛИТАНЕ Е СПРЯМО ТОВА ЛИЦЕ ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТ ОПРЕДЕЛЕН РЕПРЕСИВЕН И НАЙ-ВЕЧЕ ОБЩЕСТВЕНО-ЕЛИМИНАЦИОНЕН ЕФЕКТ.

 

            При това професионалната ми ПРАКТИЧЕСКА И СТРОГО НАУЧНА юридическа квалификация ме задължава изрично и ясно да посоча, че още по времето на класическия комунизъм, още по времето когато преди половин век самият аз бех студент в единствения по онова време Юридически факултет, описанието на ТУК И ТАКА визирната схема официално бе преподавано от преподавателите във факултета; при което дори по онова време, естествено най-вече в т. нар. специализирани студентски „кържоци” и най-вече по повод и във връзка със специфично криминалните казуси, специалистите даваха пределно ясно да се разбере и да се знае, че всяка такава дейност има характера на престъпна дейност;

            а малко по-късно, когато само три месеци след дипломирането си и аз станах преподавател и станах приятел с мнозина от високо изтъкнатите професори, същите не само на мен, но и на други, сравнително обстойно описваха параметрите на този вид престъпна дейност

            И ВИНАГИ ПОДЧЕРТАВАХА, ЧЕ ТАЗИ ДЕЙНОСТ ОБИКНОВЕНО Е ЕЛЕМЕНТ ОТ ШИРОКОСПЕКТЪРНИЯ ПРЕСТЪПЕН АРСЕНАЛ НА СЕКРЕТНИТЕ СЛУЖБИ.

 

            Така, в този именно професионално-квалификационен контекст тук и сега официално се обръщам към вас, Василев и Граматиков, за да ви кажа директно в престъпните мутри, че в параметрите на този така визиран и от вас и от мен казус

          вие сте действували не само като безскрупулни еничари, но и като долнопробни абсолютно безнравствени ченгеджийско-мафиотски проститутки от бардака на българския клан на неоколониалните транснационални специални служби;

          при което сте „отиграли” външно-видимата сценичната режисура на едно специално секретно оперативно мероприятие, което по времето на престъпния комунистически политически режим бе характерно като един от основните модели на (за) камуфлажно прикритие на престъпната дейност на ДС.

 

          Нещо повече – категоричен съм, че самите вие превъзходно знаете и разбирате, че в една нормална европейска правова държава това което вие сте направили ще доведе до доста сериозни наказателни и репараторни последици не само за самите вас, но и за Министъра на вътрешните работи и за самото Правителство.

          И вие, разбира се, сте се надявали и се надявате, че поне за сега в България това няма как да се случи;

          но не би било зле все пак да се опитате да осъзнаете, че в Европа, а оттам в синхрон и в България, съвсем скоро ще настъпи мощен социално-политически протуберанс, в резултат на който както вашите престъпни сутеньори, така и самите вие, макар и да не бъдете публично обесени в центъра на София, все пак ще понесете справедливо и правосъобразно полагащата ви се хуманна легитимна санкционност.

 

          При това не е зле да се консултирате със специалисти, които ще ви кажат, че макар и конкретно наказателната отговорност да е строго лична за (спрямо) извършителите, все пак

репараторната (възмездителната) отговорност, която преките и косвените жертви имат правото да потърсят  

се разпростира и върху всичките онези, които пряко или косвено са се възползували от облагите, които престъпните дейци са получавали и са им оставили в наследство.

 

*** *** ***

            Така, в контекста на всичкото това съм длъжен да ви кажа и още нещо, което вие, несъмнено знаете, или поне би трябвало да знаете и да не забравяте. А именно:

            че винаги е имало и вероятно винаги ще има престъпници;  

            че винаги е имало и вероятно винаги ще има Земна, Човешка, Обществена Правна система за защита на пострадалите от престъпниците;

            и че когато системата на Човешкото Правосъдие коварно е превзета от сатанинските изчадия и обслужва Злото и безПравието, а не Доброто и Правото и поради това пострадалите нямат на какво друго да разчитат, освен на Божието Правосъдие,

            не им остава нищо друго, освен открито, публично, официално и традиционно ритуално да се обърнат към Бога,

            пред Когото „да депозират“ искането си да бъде открита наказателна процедура

            както срещу самите преки (непосредствени) извършители на всяко отделно конкретно престъпление,

            така и срещу онези институционални магистратски, включително и полицейски, дейци на Земното Човешко Правосъдие, които са отказали да изпълнят КЛЕТВАТА и ЗАДЪЛЖЕНИЕТО си да бъдат Справедливи и са се поставили в служба на Безправието, Злото, безЧовечието и безБожието.

 

            Така, ти, престъпнико „Комисар” Николай Василев и ти престъпнико „Полицай” Костадин Граматиков, тук и сега

            любезно ви призовавам или приканвам да спрете да вършите престъпления,

            и след като направите всичко, което е по силите ви за разобличаване пред Правосъдието на вашите престъпни високопоставени сутеньори

            и след като възстановите (репарирате) поне основната част от нанесените лично от самите вас широкоспектърни щети, болки и страдания на вашите невинни жертви,

            да се покаете пред Бога

            и да поискате прошка от жертвите, чиито права и легитимни интереси сте нарушили и унищожили.

 

            Уверявам ви, че аз смирено се моля и ще продължа да се моля пред Бога да бъде милостив към вас, да ви прати Разум и Просветление и да ви даде възможност да се покаете и да заслужите Божията Любов!

 

            И благоволете да не забравяте, че аз винаги съм бил, съм и ще бъда смирен само и единствено пред Бога!

 

            И че винаги, когато срещна такива като вас и най-вече такива като вашите престъпни високопоставени командири и сутеньори на еничарско-проститутския корпус, в който участвувате, винаги ще ви давам възможността да се запознаете с моето Оръжие – Словото и Правото!

 

            И че за сега само любезно ви предупреждавам, че ако в рамките на приетия и установен от Правото т. нар. „разумен срок” вие не направите това, което ви предлагам по-горе,

            то аз ще предприема пред Бога началото на моята процедура, с която

            ще ви прокълня до Пет поколения

            като ще помоля Всевишния да прати на всичките

същите болки, мъки и страдания, които моите най-близки вече мъртви и все още живи  хора

от същия ПЕТ-поколенчески ред

са изпитали и изпитват както по вина на тези, на които вие преданно сте служили и служите, така и по ваша лична престъпна съучастническа вина.

 

            И, разбира се, като все пак юрист отдаден най-вече на Земното Правосъдие, ще продължа пред всички възможни инстанции вече предприетата процедура по тук визирания казус.

 

            А както превъзходно знаете, по този тук визиран казус задължително трябва да бъдат извадени

на публичен показ и

на официален СЛЕДСТВЕН юридически анализ

ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО факти и обстоятелства свързани

с престъпната дейност

на българските официални държавни секретни служби и

на аналогичните секретни служби на Швейцария,

ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА

ШВЕЙЦАРСКИТЕ И БЪЛГАРСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

НА ШВЕЙЦАРСКОТО ПОСОЛСТВО.

 

            Впрочем, специално внимание трябва да получи и документалния масив, съставен от българските жандармерийски служители, които в продължание на няколко месеци, по време на моите протестни присъствия пред швейцарското посолство, контактуваха както с мен, така и с служителите на швейцарското посолство (които служители на посолството, впрочем, си бяха чистопробни българи и още по-чистопробни и абсолютно НЕЧИСТОПЛЪТНИ кучета и кучки на българските специални служби).

            И, разбира се, специално внимание трябва да получи документацията, която българските следствени институции трябва да поискат и да приложат към документацията по казуса,

която документация се намира

както в посланическата мисия на Швейцария в България,

така и в съответните централни държавни институции на Швейцария.

04 Януари 2016 г.                                                    Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . . . . . 

& Край на документа

*************

            Госпожо Министър,

            не Ви познавам лично, почти нищо не зная за Вас, просто защото не съм имал достатъчно висок актуален повод да се интересувам; все пак като човек и като професионалист съм длъжен да посоча едно Ваше поведение, с което бех силно впечатлен: когато предприех моите протестни присъствия пред посолствата, Вие разпоредихте на всички, които охраняват посолствата, не само да бъдат максимално коректни към мен, но и да ми оказват съдействие пред ръководителите на посланическите мисии за осъществяването с тех на легитимен официален контакт.

            Струва ми се, че точно сега е време да покажете дали тогава, когато сте  разпоредили това сте била искрено отдадена на Правото, или просто сте изпълнявала едно секретно разпореждане на специалните служби.

04 Януари 2016 г.                                                    Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . . . . . 

& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар