2007-07-27

ДОСИЕТАТА НА ДС (3)


ЗАЯВЛЕНИЕ


Относно: многобройните ми искания за достъп до документите

на Държавна сигурност и за предоставянето на тези документи

на следствените, прокурорските и съдебните органи за търсене

на наказателна отговорност за всички престъпления, извършени

от всички лица, ангажирани с мероприятията на Държавна сигурност


До ръководството и членовете на

Комисията за разкриване на документите

и за обявяване на принадлежност на български граждани

към Държавна сигурност и разузнавателните служби

на Българската народна армия

площад „Александър Батенберг” № 1

кабинет № 308

1000 София

E-mail: Кns@nt52parliament.bg


До Главния прокурор на България

бул. “Витоша” № 2

1000 София

чрез: Николай Марков, ръководител на отдел,

E-mail: n.markov@prb.bg

Информационно копие:


До всички членове на чуждестранния

дипломатически корпус в и за България

(на пощенските и на E-mail-адресите)


До всички български и чуждестранни медии

(на E-mail-адресите)


Дами и господа,

Пледирам за вашата ангажираност за това:

1) да бъдат изискани и събрани в единен архивен фонд всички документи на всички възможни специални или други служби, в които по какъвто и да е повод се споменава моето име;

2) да бъдат изискани и събрани в архива на Комисията всичките мои досегашни изключително многобройни официални писмени искания за достъп до съответната изрично посочена от мен документация и да ми бъде даден достъп до така посочените в тези искания материали;

3) всичките тези материали в съответствие с многобройните ми искания да бъдат предоставени на Прокуратурата с оглед търсенето на наказателна и всякаква друга отговорност от всички функционери на ДС за извършените от тях престъпления;

4) да бъде обърнато специално внимание на материалите, за които съм поискал да бъдат предоставени на Прокуратурата по повод и във връзка с образуваното и воденото от Софийската военноокръжна прокуратура следствено дело № ХVІ-3/2004 г. относно престъплението, извършено против мен и изразяващо се в изработване на фалшиво досие;

5) да бъде обърнато специално внимание на материалите, свързани с искането ми за разследване на причините за внезапната и мистериозна смърт на следователя по същото дело подполковник Димитър Евгениев Пашов и на експерта-графолог по същото дело Димитър Генадиев Костов, които починаха от инфаркт (?!?) съответно на 08 и на 19 февруари 2006 г. (само в продължение на десет дни!) - които именно са хората, които доказаха по категоричен начин, че всичко, свързано с агентурното досие „Кирилов” е фалшификат и които починаха почти веднага след като доказаха, че става въпрос за фалшификат;

6) да бъде направено всичко, което е необходимо да бъде потърсена наказателна отговорност от виновните лица за изготвянето на въпросния фалшификат.

Приложения за Комисията: а) копие от искането ми за образуване на дело за наказателно преследване на виновните за фалшификацията лица; б) копие от Протокол на експерта-графолог и други материали, свързани с експертизата; в) копия от две Постановления на Софийската военна прокуратура по следственото дело; г) копия от исканията ми за разследване на причините за смъртта на въпросните лица

27 юли 2007 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар