2007-07-27

НАУКАТА - ГОЛЯМАТА ЛЮБОВ НА ПРОФ. ЯНКО ЯНКОВ

2005 г.


До Негово Превъзходителство

г-н Осама Мохамед Тауфик

Посолство на Арабска република Египет

ул. “6 септември” № 5

София 1000

Ваше Превъзходителство,

Като Ви пожелавам крепко здраве и успешен дипломатически мандат, моля да приемете неотдавна излязлата от печат моя книга, озаглавена “Политически и правни учения на Древен Египет”.

14 март 2005 г. Янко Н. Янков


Негово Превъзходителство

г-н Ферейдун Хагбин

Посолство на Ислямска република Иран

бул. “Васил Левски” № 77

София 1504

Ваше Превъзходителство,

Като Ви пожелавам крепко здраве и успешен дипломатически мандат, моля да приемете неотдавна излязлата от печат моя книга, озаглавена “Политически и правни учения на Древен Иран”.

14 март 2005 г. Янко Н. Янков


Негово Превъзходителство

г-н Хайдар Шиа Гбиш ал-Барак

Посолство (Бюро за дипломатическа връзка)

на република Ирак

ул. “Антон Чехов” № 21

София 1113

Ваше Превъзходителство,

Като Ви пожелавам крепко здраве и успешен дипломатически мандат, моля да приемете неотдавна излязлата от печат моя книга, озаглавена “Политически и правни учения на Месопотамия”.

14 март 2005 г. Янко Н. Янков


Негово Превъзходителство

г-н Авраам Шарон

Посолство на Израел

бул. “България” № 1,

(Административна сграда на НДК, етаж 7)

София 1463

Ваше Превъзходителство,

Като Ви пожелавам крепко здраве и успешен дипломатически мандат, моля да приемете неотдавна излязлата от печат моя книга, озаглавена “Политически и правни учения на Юдея”.

14 март 2005 г. Янко Н. Янков


Негово Превъзходителство

г-н Сие Ханшън

Посолство на

Китайската народна Република

ул. “Александър фон Хумболт” № 7

София 1000

Ваше Превъзходителство,

Като Ви пожелавам крепко здраве и успешен дипломатически мандат, моля да приемете неотдавна излязлата от печат моя книга, озаглавена “Политически и правни учения на Древен Китай”.

14 март 2005 г. Янко Н. Янков


Негово Превъзходителство

г-н Динкар Кулар

Посолство на република Индия

бул. “Патриарх Евтимий” № 31

София 1000

Ваше Превъзходителство,

Като Ви пожелавам крепко здраве и успешен дипломатически мандат, моля да приемете неотдавна излязлата от печат моя книга, озаглавена “Политически и правни учения на Древна Индия”.

14 март 2005 г. Янко Н. Янков


[Публикувано на стр. 487-489 от книгата на проф. Янко Янков ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ (Политическа документалистика). Том 6. Кого защитава Западът - Човешките права или Червената мафия. - С., "Янус", 2005. - 526 с.].

2 коментара: