2017-08-28

(28 Август 2017 г.), До Мадам Мая Манолова – Омбудсман на Република България, ул. „Георг Вашингтон” № 22, София – 1202


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ)

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

28 Август 2017 г.

 

До Мадам Мая Манолова – Омбудсман на Република България,

ул. „Георг Вашингтон” № 22, София – 1202

 

            Уважаема Мадам Мая Манолова,

            Преди всичко приемете моите Дълбоки Почитания лично към Вас и най-вече към Вашата официална, а също така и към Вашата дискретна, но иманентно ясна специална институцианална функция,

            благодарение на които Ваши функции аз имам високата чест да зная не само за Вашето високо ценностно съществуване и БИТУВАНЕ,

            но и да се възхищавам на Вашия неимоверно висок интелект, който винаги, колкото благодетелно-великодушно, толкова и властно величествено пленяващо и респектиращо ми „разкривате” с текстовете на Вашите писма до мен.

            Аз, разбира се, се отнасям с високо уважение към Вашата невероятно широка и дълбока обща и специална ерудираност, и макар че зная, че Вие или Вашите сеньори и сутеньори предварително лично и най-вече институционално превъзходно знаете всичко, включително и това, което сега ще Ви напиша,

            все пак ще си позволя да отегча Вашето високоангажирано високопоставено внимание като съвсем накратко се позова на моята ДОСТА ОТДАВНА широко-медийно и специализирано научно оповестена теза,

            ЧЕ ВЪТРЕ В БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА НЯМА МАФИЯ,

            А ДЪРЖАВАТА Е ВЪТРЕ В МАФИЯТА,

            ПРИ ТОВА ТЯ, ДЪРЖАВАТА, ПО ВОЛЯТА НА МАФИЯТА, Е СТРУКТУРИРАНО ПОЗИЦИОНИРАНА НА ЙЕРАРХИЧНОТО НИВО НА ПРОСТИТУЦИЯТА,

            ПОРАДИ КОЕТО

         ВСЕКИ ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ВИСОКОПОСТАВЕН ДЪРЖАВНО-ВЛАСТНИЧЕСКИ СУБЕКТ ИМА СТАТУСА НА

         МАДАМ НА СЪОТВЕТНИЯ ДЪРЖАВНО-ВЛАСТНИЧЕСКИ БАРДАК И ВЕРТЕП;

            ТАКА, ЧЕ ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ИМА АБСОЛЮТНО ПЪЛНИТЕ ОСНОВАНИЯ И ПРАВОТО ДА СЕ ОБРЪЩА КЪМ ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ ДЪРЖАВНО-ВЛАСТНИЧЕСКИ СУБЕКТИ С ДЪЛБОКО РЕСПЕКТИРАЩОТО ТИТУЛУВАЩО ОБРЪЩЕНИЕ

„Мадам Президент”, Мадам Премиер”,

„Мадам Омбудсман”

и прочее.

 

         Това, разбира се, е общо-принципно конструктивната предпоставка, включително и за Вашето респектиращо високоавторитетно положение, но ... Вие, разбира се,

         чрез писмата си до мен,  ОТДЕЛНО ОТ ГОРНОТО,

         благодетелно-великодушно Сте благоволила да ми „предоставите” и СПЕЦИАЛНИТЕ ПРЕДПОСТАВЪЧНИ ОСНОВАНИЯ

         за моята така визирана визия относно Вашия реален статус.

 

            Така, че Дълбоко Уважаема Мадам Мая Манолова, радвам се на многобройните поводи, чрез които сте ми дала и ми давате фактите и основанията да потвърдя НАЙ-ВЕЧЕ валидността и актуалността на моята отдавна така визирана теза,

            при което, като израз на особено високо почитание да ви декларирам, че

       специално за Вас ще „избегна” традиционната българска  широко известна КВАЛИФИКАЦИОННО-терминологична персонализация и ще предпочета да се придържам към

       класическата терминология на високоавторитетната  ОБСЛУЖВАЩА ВЛАСТТА най-древна професия,

         съгласно която терминология приемам за напълно естествен

       Вашият високопоставен статус на

       Хетера и Наложница

       на ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ НА ДНЕШНАТА Държавна и Мафиотска власт.

 

            Впрочем, тъй като тук и сега няма да коментирам текстовете на Вашите предишни официални писма до мен,

            ще се огранича само до лаконичния текст на писмото Ви от 18.08///№ 7030.

 

            Преди всичко, Дълбокоуважаема, Долнопробна, но Високопоставена Хетера и Наложница Мая Манолова, ЧИНОПОКЛОННО си позволявам да подчертая, че

на моята стриктна КОРЕКТНОСТ

Вие сте отвърнала с НЕИМОВЕРНА ДОЛОПРОБНА КУРВЕКТНОСТ

            като ОЧЕВАДНО ВИДНО Сте изопачила и изопачавате абсолютно всичко:

 

            В частност в текста на писмото си Вие сте „представила” като неактуално, ирелевантно, процедурно отдавна завършено и приключено така наречено от Вас „Секретно Дело на МВР от 90-те години на миналия век” ,

            ДОКАТО МОЯТА ИЗРИЧНА И ПРЕДЕЛНО ЯСНА

            НАДЛЕЖНО ФАКТОСЪОБРАЗНО ДОКУМЕНТИРАНА ПОЗИЦИЯ Е,

        ЧЕ СТАВА ВЪПРОС ЗА ОСТРО АКТУАЛНИ ВИСОКООПАСНИ ПРЕСТЪПНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ,

        ИНТЕНЗИВНО ИЗВЪРШВАНИ И ИЗВЪРШЕНИ НЕ ПРОСТО СЕГА, А ИМЕННО ПРЕЗ МИНАЛАТА ГОДИНА И ПРЕЗ ТАЗИ (НАСТОЯЩАТА) ГОДИНА

        НАЧАЛОТО на които секретни оперативни мероприятия стратегически далeкобойно е било поставено ОТ БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА КГБ още през 90-те години,

        НО КОИТО НЕ СА СПИРАЛИ ДО ДНЕС И ИНТЕНЗИВНО ПРОДЪЛЖАВАТ ВКЛЮЧИТЕЛНО И В НАШИ ДНИ.

 

            В частност, в текста на същото писмо,

            ПО АБСОЛЮТНО СЪЩИЯТ ПРЕСТЪПЕН

            И ПЕРВЕРЗНО КУРВЕКТЕН НАЧИН,

 Вие Сте СПОМЕНАЛА С ПОЛОВИН ИЗРЕЧЕНИЕ И ДРУГ КАЗУС,

            С КОЕТО МИ ДАВАТЕ ПЪЛНОТО ОСНАВАНИЕ НАЙ-ОФИЦИАЛНО ДА ВИ ПОПИТАМ:

„Чии к.., пардон, чии ovarium крепите в тази безотговорно-отговорна държавна институция?”.

 

            Впрочем, ДълбокоУважаема Хетера и Наложница на управляващия неоколониален банкстерско-мафиотски политически режим, позволете ми с чинопреклонно почитание да  Ви кажа,

            че поне според моите бледнеещи пред Вашите юридически познания,

            това, което Вие (поне спрямо мен) сте извършила и вършите

            от юридическа гледна точка има  квалификационния характер на т. нар. „престъпление по служба”, извършено в престъпна полза на Вашите сеньори от престъпната държавна власт,

            а от социологическа гледна точка има характера на УСЛУГА, т.е. ПРОСТИТУЦИЯ, извършена в престъпна полза на Вашите сутеньори от същата престъпна камарила.

 

            Позволете ми, също така, да насоча Вашето Височайше внимание върху факта, че Вашето ТУК ВИЗИРАНО

НЕСЪМНЕНО ПРОДИКТУВАНО ОТ

СЕНЬОРИТЕ И СУТЕНЬОРИТЕ ВИ ОТ ПРЕСТЪПНИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ

ПРОВОКАЦИОННО ПИСМО (№ 7030/18.08.) СЪВСЕМ НЕСЛУЧАЙНО

        по същество е индексирано именно като отговор на моето датирано на 10 Юли т. нар. 49-то официално отворено писмо, в което съм поискал

ВКЛЮЧИТЕЛНО И ВАШАТА ЗАЩИТА по повод и във връзка на престъпната дейност на специалните служби

спрямо (срещу) членовете на семейството ми;

 

            и че този именно факт ми дава безспорното основание да пледирам пред БЪДЕЩОТО ТРИБУНАЛНО ПРАВОСЪДИЕ относно това и лично Вие да бъдете третирана като

            НЕСЪМНЕНО ВИСОКООПАСЕН ПЕРВЕРЗЕН СЪУЧАСТЕН ПРЕСТЪПНИК,

            който, макар и да е действувал като долнопробен клакьор, КАТО ФАКТИЧЕСКИ СЪУЧАСТНИК следва да сподели Правосъдието над своите сеньори и сутеньори.

 

            При това, позволете ми да Ви припомня, че макар и наказателната отговорност да е строго лична, РЕПАРАТОРНАТА ОТГОВОРНОСТ СЕ НОСИ ОТ ВСИЧКИ, КОИТО СА СЕ ВЪЗПОЛЗУВАЛИ ОТ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, следователно и от възползувалите се

Ваши деца и членове на семейството,

ако въобше сте способна да имате и имате такива.

         Покай се, престъпно сатанинско изчадие!!!

         Проклиням те до Пето Поколение!!!  

28 Август 2017 г.                              Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . .

& Край на документа

***

Няма коментари:

Публикуване на коментар