2015-08-31

До г-жа Румяна Бъчварова – Министър на вътрешните работи на Република България ул. „6-ти Септември” №29, София 1000 Към вх. №489702-2337/24.08.2015 г.Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз
(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право
– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,
Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
-------
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
-------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Skype: Veliovski3
=========================================================
31 Август 2015 г. (Понеделник)

До г-жа Румяна Бъчварова –
Министър на вътрешните работи на Република България
ул. „6-ти Септември” №29, София 1000
Към вх. №489702-2337/24.08.2015 г.

            Госпожо Министър,
            Тук приложено Ви предоставям ОБЩО 43 (четиридесет и три) страници копия от документация относно престъпна дейност на специалните държавни и/или мафиотски служби, насочена срещу мен и членовете на семейството ми. Настоявам да получа акуратен отговор.
            Приложение – съгласно текста.
31 Август 2015 г.                                                                  Янко Н. Янков
& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар