2015-08-18

Nota bene 3 – 18.08.2015


За какво, всъщност, Сте в България, Ваше Превъзходителство Ема Кейт Хопкинс ???

Четиридесет и девето (49-о) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция Cry for Justice // Cry for Law // Вик за ПравосъдиеНаистина ли Сте Юрист и Защитник на човешките права, Ваше Превъзходителство Ема Кейт Хопкинс ???

Четиридесет и осмо (48-о) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция Cry for Justice // Cry for Law // Вик за ПравосъдиеНаистина ли сте Юрист, Ваше Превъзходителство Ема Кейт Хопкинс???

Четиридесет и седмо (47-о) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция Cry for Justice // Cry for Law // Вик за ПравосъдиеКои са сутеньорите на Н. Прев. Денис Кнобел???

Четиридесет и шесто (46-о) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция Cry for Justice // Cry for Law // Вик за ПравосъдиеКои са сутеньорите на „водещите“ дипломатически мисии в България???

Четиридесет и пето (45-о) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция Cry for Justice // Cry for Law // Вик за ПравосъдиеКои са сутеньорите на Денис Кнобел???

Четиридесет и четвърто (44-то) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция Cry for Justice // Cry for Law // Вик за ПравосъдиеДипломат, неоколониален политкомисар или концлагерен надзирател е Денис Кнобел???

Четиридесет и трето (43-о) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция Cry for Justice // Cry for Law // Вик за ПравосъдиеКой е посланик Денис Кнобел?
2015.07.22, The Bulgarian Media Portal in Chicago


Кой е посланик Денис Кнобел и дали неговият „заден двор“ е „лицето“ на Швейцарските секретни служби?!?

Четирдесет и второ (42-ро) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция Cry for Justice // Cry for Law // Вик за ПравосъдиеЧий ovarium крепят в България посланиците на Швейцария, Великобритания и Франция – на техните народи или на Световния Банкстерско-Мафиотски елит???

Четиридесет и първо (41-во) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция Cry for Justice // Cry for Law // Вик за ПравосъдиеNota bene 2 – 13.07.2015


Nota Bene!!! – 13.06.2015

Няма коментари:

Публикуване на коментар